MAGYAR OLASZ
1000 kcal caloria
2,54 cm, hüvelyk, coll pollice
21 shilling ghinea [21 scellini]
473 l us, 0, 0, 568 l gb, pint pinta [misura di capacitŕ]
54 l gb, 3, 78 l us, 4 gallone
9 hl, címerpajzs felosztása, táj, 12, félév, égtáj quarto, quartiere
a vég közeledtét érző, túlvilági, haldokló lezioso
abaposztó, daróc, bolyhos gyapjúszövet, fríz frisone, fregio
abban az értelemben mirante a
ábécé abbicci, alfabeto, alfabeto
aberrált, eltévelyedett traviato, aberrante, sviato, errore
abiogenézis, ősfejlődés abiogenesi
ablak finestrino, finestrino, finestra, fetta, fetta
ablakból kidobás defenestrazione
ablaknyílás, nem hangsúlyos, megvilágítás, tűz schiarire, poco pesante, rado, fiammifero, frivolo
ablakpárkány, küszöb, küszöbfa soglia, davanzale, soglia
ablakrács, rács, tűzrostély griglia, grata, crocchiare
ablatívusz eset, eltávolító, ablatívusz, csökkentő ablativo
ábra, diagram, grafikon grafico, grafico
abrak, takarmány foraggio, foraggio
ábrándozó lunato, scagato, sognante
ábrázolás, hasonlatok, szóképek linguaggio figurato, immagini [pl]
abroncs, gyűrű, karika, húzás (szamárköhögésben) urlo, archetto [del croquet], grido, cerchio
abrosz tovaglia
abszolút, feltétlen intero, assoluto, assolutamente, intero
abszolút, totális, összeg, összes, egész completo, tutta, totale, tutto, intero, globale
abszorbens, elnyelő, abszorbeáló, felszívó interesante, avvincente, assorbente, interesante
absztinencia astinenza, continenza
abszurd módon szélsőségesek frangia estremista
abszurdum, képtelenség assurditŕ
acetilén acetilene
ács, asztalos falegname, carpentiere
ácskapocs arpese
ad (ütést), oszt (kártyát) spacciato
adag dose
adag, ételadag porzione [di cibo]
adakozás offerto, indicare
adalék, jelzőpont, statisztikai adatok, premissza dati, fatti
adalékos, járulékos, differenciális, növekvő incrementale
adapter adattamento, adattamento
adásvétel, alkudozás, áru mercanteggiare
adásvétel, forgalom, titkos kereskedés, üzérkedés traffico
ádázság, vadság fierezza, fierezza
addig, oda, távolabbi, túlsó, hátsó ulteriore, lŕ, lŕ
adekvát, kielégítő condegno, appropriato, equo, equo, appropriato
adminisztráció, közigazgatás, nyújtás, beadás economato, economato, amministrazione
adó, tiszteletadás, kötelesség, illeték, szolgálat dovere, mansione, dogana, dogana, deggio
adókészülék, kisugárzó, sugárzó, impulzusadó trasmettitore, trasmettitore
adoma, anekdota aneddoto, ŕneddoto
adományozó, váltókibocsátó, adakozó datore
adós debitore, debitore
adósság debitorio, colpa, colpa
adott esetben, ha kell, ha szükséges, ha szükséges uopo (all'~)
adott, kiadatott, ajándékoz, megmond, értésére ad dedito, donato, regalato, concesso
adózás tassazione
adózás, rovásadó, adóteher, szemrehányás, díj, adó imposta, tassa, daziare, erariale, erariale, tassa
adu király és felső együtt, házasság matrimonio, stato matrimoniale
affinitás, rokonság, rokoni viszony, vonzódás affinitŕ
Afrika Africa
agancs középága, kocsirúd, kiegyenlítő kar, tartó raggio, raggio, traversa, trave, traversa, baglio
agancsváltó, nem állandó, lombhullató deciduo, decidua
agár, gyors óceánjáró levriere
agárverseny cani
ágazat diramazione, ramificazione, diramazione
ágazat (fáé) rami
ágazat (hité), cikk, újságcikk oggetto, quota, artěcolo, artěcolo, quota, oggetto
aggasztó inquietante
aggasztó preoccupante, noioso
aggasztó, riasztó allarmistico, allarmante, inquietante
aggkor, öregkor, vénség vecchiaia, canizie
aggodalom, kín, gyötrelem, gyötrődés accoramento, angoscia, paura, pena, pena, angoscia
aggodalom, nyugtalankodás patema, fastidio, arrovellarsi, inquietare
aggódás inquietare
aggódás, aggály ansia, ansietŕ, pensiero 2., fastidio, cura 2.
aggódó pieno di timore, pieno di timore
aggregátum, ásványkonkréció, gépcsoport, összeg aggregato
agilitás, fürgeség, gyorsaság agilitŕ
agitáció, izgalom agitazione
agónia, nagy fájdalom, lelki gyötrelem, gyötrődés tormento, angoscia, agoněa, supplizio, angoscia
agresszió aggressione
agronómus agricoltore, agricoltore
agronómus agronomo
ágy oldala capezzale
agyafúrt, feltűnően öltözött, furfangos guardingo
agyagedény, kőedény, cserépáru, égetett agyagáru terraglie
agyaggalambdobó gép, csapóajtó, szagfogó, kelepce pozzetto, tranello, trappola, tranello, vischio
agyagos argilloso
agyagpala scisto, ardesia, ardesia, schisto
agyagpala scisto, sasso, schisto
ágyállvány, ágyfák, ágyváz, ágykeret lettiera
ágyás, virágágy aiuola
ágyékideg, keresztcsigolya, ágyéktáji, ágyéki lombare
agyhártyagyulladás meningite
agyi, agy- cerebrale
agyoncsépelt, elkoptatott, elcsépelt, elnyűtt comune, trito
agyrém, jelenés, ábrándkép, kísértet, képzeletbeli spettro, fantasma
agyrém, rémlátomás chimera
ágyú, karambol (biliárdban), löveg cannone
ágyúállás posizione, posizione, postazione
ágyúzástan, ballisztika, tüzérség, lőgyakorlat artiglieria
agyvelő, ész, agy cervello, cervello
aha si, sě
áhítatosság, kegyelet, áhítat, jámborság pietŕ, riverenza, devozione
ahogy tetszik, ahogy parancsolja piace (come vi ~)
ahonnan donde, donde, da dove
ahonnan donde, donde
ajakbiggyesztés broncio, ammusare
ajándék, emléktárgy, ajándéktárgy ricordo, ricordo
ajándéktárgy, előterjesztés, átadás, beterjesztés presentazione
ajánlat offerta, offerto, proposta
ajánlatos, üdvös, tanácsos consigliabile
ajánlólevél, tájékoztatás, ajánlás, felvilágosítás riferimento, tratto 6., biasimo, raccomandazione
ajóka acciuga
ájtatos, hő (vágy) devoto, religioso, fervente, pio
ajtódúc, ablakfélfa, ajtófélfa, ablakdúc montante, stipite
ájulás malessere, debolezza, malessere
ájulás, elájulás deliquio, sfinire, sfinirsi
ájulás, hangugratás, szinkópa sincope
akác acacia, acacia
akadály (golfpályán), rizikó, sansz, kockajáték rischio, rischio, azzardo
akadály nélküli, zavartalan, csiszolt, redőtlen netto, liscio, levigare, terso
akadálytalan áramlás, akadálytalan folyás modernizzare
akadálytalan, szabad, ingyenes, mentes, független gratuito, folle [Aut.], svincolare, esimere
akadémikusan, elméleti szempontból, elméleti síkon accadčmico, accadčmico
akaratlan, szándékolatlan, öntudatlan involontario, senza volere
akaratos, szándékos, önfejű intenzionale, intenzionale
akaratosság, csökönyösség, nyakasság pertinacia (f)
akarattal, határozottan, nem elsietve, tudatosan deliberatamente, apposta, intenzione (con ~)
akaratú testamentario, voglioso
akárcsak al par
akárhol, ahova csak, bárhova, ahol csak, bárhol dovunque
akárki, aki csak, bárki chi (rel. pn.) 2, quale/quale che (ant.), chiunque
akárki, bárki, valaki alcuno, alcuno, qualcheduno, qualcheduno
akasztás pensile, pendente, impiccagione, l'appendere
akasztó, horog, kampó gancio, uncino, uncinare, rampino, gancio
akire ráesteledett, tudatlanságban lévő ottenebrato, arretrato
akit, akiket, akiknek, akinek chi, chi
akként, annyira, tehát, így, ennyire, úgy, úgyhogy orbene, adunque, orbene, cosiffatto, cosi, cosi
akklimatizálás, akklimatizálódás, meghonosodás ambientazione, ambientamento
akkor a suo tempo
akkreditálás, akkreditáció accreditamento
akkreditált, meghatalmazott omologato
akkumulátortelep accumulatore, accumulatore
aknakutató hajó, aknaszedő hajó cacciamine, dragamine
aknász, bányamunkás, bányász minatore
aknatorok, szorító, gyűrű, aknaszáj, csőbilincs collare, bŕvero, bavero, colletto
akril- acrilico
akrobata acrobata
akt, meztelen alak, pőreség, mezítelenség nuditŕ, nuditŕ
aktív attivante
aktív, ható, tevékeny, cselekvő attivo, attivo, arzillo
aktívák, halogató, kitartás (hangé), tulajdon dotazione, patrimonio, podere
aktivista attivista
akvamarin, kékeszöld berill acquamarina
akvárium acquario
ál simulato, artefatto, artefatto
ál- moglie
alabástrom alabastro, alabastrino
alábbiakban, lejjebb, következőkben piů avanti, qui di seguito
alábukik, bemerít, alámerül, fejest ugrik, beugrik colomba, piccione
alacsony hengeres erődítmény, gépfegyveres bunker portapillole
alacsony származású umile
alacsony vízállás, apály bassa marea, bassa, riflusso
alacsonyan fekvő terület bassa [di terra], pianura
alagcsövezés scolatura
alagsor sotterraneo
aláírás, autogram autografo
aláíró, részvényjegyző, előfizető, adakozó partecipante, partecipante, abbonato
aláíró, szerződő, aláíró fél firmatario
alak, repülőbomba, madártojás, tojás, kézigránát uovo, uovo
alaki, módbeli modale
alakiság, műkifejezés, szakkifejezés, szakszerűség tecnicismo
alakmás, ellenpéldány duplicato, controparte, sosia
alaktalan, amorf, formátlan amorfo
alaktalan, formátlan informe, informe
alaktalan, testes ingombrante, ingombrante
alaktalanság informitŕ, informitŕ
alakulás, megmerevedett, kötött, szerviz, játszma guarnizione, pronto, ornamento, stabilito, messo
alakzat, csillagkép, képzés, terepalakulat configurazione
alámerülés immersione
alantas származású, nemtelen ignobile
alap-, elemi, alapfokú elementare
alapelv, aforizma, életelv, mondás motto, sentenza, massima
alapelv, elv principio, principio, massima
alaphang, alap-, sarkalatos fondamentale, in linea di massima
alapító, építő, szerkesztő, megépítő, építész muratore, muratore
alapítvány, kiházasítás, adottság, alapítványozás donazione, erezione, erezione, donazione
alapjában véve, alapvetően, alapjában in linea di massima, fondamentalmente
alaposan, erőteljesen rotondo, rotondo
alapozás base, fondamento
alapozás, kabátszövet, bevonat, fedőréteg, bevonás strato, strato, strato
alapozó, gyutacsot tartalmazó patron, latin betű abbicci
alappillér, zárókő, talpkő chiave di volta [Arch.]
alappontot rögzítő jelzés, emlék, irodalmi emlék monumento, monumento
alaprajz, kitűzés, szerkezet, térbeosztás disposizione, impaginazione [Tip.], sistemazione
alaptétel, alapigazság, sarktétel, sarkigazság assioma
alapvágat, országút, tárna, vágány, vasúti pálya percorso, strada, via, cammino, strada di campagna
alapvető, utolsó alla fin fine, definitivo, finale, basilare
alapvetően sostanzialmente
álarc, pofa, maszka, kibúvó, maszk, védőmaszk, fej maschera, maschera, larvare (lit)
alárendelés subordinazione
alátét betétdarab, térközállító, alátétlemez, faék distanziatore
alatt abbasso, sotto, lŕ sotto, sotto
alatt, alá, lenn abbasso, abbasso, sotto, sotto
alatt, -ban, folyamán, belül, -ben, szerint, -en fra, alla moda, di, interno, dentro, negli, a, in
alattomos ember, árulkodó, spicli codardo, strisciare, spia
alattomos, álnok, nem őszinte, csalárd, színlelő insincero, insincero
alattomos, sunyi astuto, furbo, furbo
alattomosan, ravaszul astutamente
alattvaló cagnotto
alattvaló, állampolgár, téma, tantárgy, tárgy assoggettato, soggetto, soggetto, casella, casella
alávaló, betyár, cudar, gaz, hitvány monellesco
alávet, alávet vkinek, előterjeszt, feltár, leigáz soggiogare
alávetés, hódoltság, leigázottság, leigázás soggezione
alázatos, engedelmes remissivo, rimesso
alázatos, hajlongó, szolgalelkű servile, ossequioso
alázatos, szerény, szende, szelíd, nyájas mansueto, docile
alázatosság, szerény körülmények umiltŕ
albániai, albán albanese
albérlő affittuario, subinquilino, subinquilino
álcázás mimetica, mimetico
álcázott mimetizzato
alcsoport sottogruppo
áldás benedizione, santificazione
aldetermináns, kiskorú gyermek, moll hangnem, moll minorenne, insignificante, insignificante, minore
áldott állapot, lebetegedés, gyermekágy, terhesség parto, parto
áldozat sacrificio, vittima, preda
áldozat, áldozás sacrificio, sacrificare, scempio (lit.) (2)
áldozat, népirtás, tűzáldozat olocausto
áldozat, préda preda, rapina, bottino, bottino
alfele vkinek, hátsórész, hekus, írás (érmén), nő coda, coda, caudale
algériai, algíri algerino
algoritmus algoritmo
alhaszonbérlet, albérlet subaffitto
alibi, máshollét alibi, scusa, scusa, scusa
alifás alifatico
alig appena, difficilmente, difficilmente, a mala pena
alig észlelhető, alig érzékelhető impercettibile
alig, hiányosan, gyéren, szűkösen sommariamente, scarsamente, scarso
alj, kinövés, trágya, seprő eliminazione, escremento
alj, söpredék rimasuglio
aljas féreg, csúszómászó, hüllő rettile, rettile
aljas, körömméreg, álnok, gonosztevő, kegyetlen criminale, fellone
aljas, megromlott, elfajult, megrontott perverso, perverso
aljasul spregevolmente, infame
aljasul, piszkosan fangoso, fangoso
aljnövényzet sottobosco, sterpaglia
alkáli, alkália, lúg alcali
alkalmas, képes, rátermett, ügyes, tehetséges adatto, abile, capace, idoneo, capace, abile
alkalmas, megfelelő, választható appropriato
alkalmasság, rátermettség convenienza 2., idoneitŕ
alkalmatlan inopportuno, improprio, inappropriato
alkalmatlankodás, sürgető kérés importunitŕ
alkalmatlankodó, tolakodó frammettente
alkalmazható applicŕbile, applicabile, applicŕbile
alkalmazható, hozzáilleszthető, alkalmazkodó adattabile, applicŕbile, applicŕbile
alkalmazkodás, tiszteletadás, belenyugvás deferenza
alkalmazkodó, beleegyező devoto, acquiescente, devoto
alkalmazó, konyhafelügyelő, adagoló automata distributore automatico
alkalmazott, kisegítő, helyettes-, segéd-, segéd aiutante, assistente, collaboratore, collaboratore
alkalmazott, rögzítőelem, csatlós, fogó-készülék familiaro
alkalmazottak, személyzet personale, personale
alkar avambraccio
alkat, termet, formátum, szellemi kaliber statura
alkat, vérmérséklet collera, temperamento, temperamento, furia
alkatrész, alkotóelem, komponens componente, componente
alkatrész, hozzávaló, kellék, tartozék, mérkőzés avvenimento in calendario, infisso
alkohol alcool, alcole
alkoholista alcolico, alcolizzato
alkoholista, iszákos ember, italos ember bevitore
alkoholizmus alcolismo
alkony, naplemente occaso (lit.), tramonto
alkonyi szürkület, alkonyat, esthajnal crepůscolo, imbrunire
alkotás, alapszabály, alkotmány, szervezet costituzione
alkotmányellenes, alkotmányba ütköző anticostituzionale
alkotóelemek, smink, kiegészítés, alkat, sminkek liscio, liscio
alkóv alcova
alku, üzlet, alkalmi vétel accordo, mercanteggiare, patto
alkuszság, alkuszdíj, ügynöki munka senseria
áll, bír, odatesz, érvényben van, tűr, elvisel stette (pret. stare)
államférfi statista
állami hivatalnok, hivatalnok, köztisztviselő funzionario
állami jövedelem, árbevétel, állami bevétel entrata, fatturato, erario, reddito, ricavo, fisc
államok közötti, több államot érintő interstatale
állampolgárság cittadinanza, naturalitŕ, naturalitŕ
államszövetség confederazione
állandó mozgás, állandó változás, özön, keringés fluviale, flusso
állandó rendelés, folyamatos rendelés incarico permanente
állandó vevőkör, vevőkör, védnökség, kegyuraság patronato
állandó, változhatatlan invariabile
állandóság costanza
állandósult szókapcsolat, kifejezésmód, beszédmód locuzione, locuzione, frase, frase
állapotos, hasas, sokatmondó, bővelkedő, vemhes gravida, grŕvida, incinta
állásból való eltávolítás, lenyakazás, fejvesztés decapitazione, decollazione
állat-, állati, zoológiai, állattani zoologico
állat-, élőlény, állat animalesco, bruto, animale, bestia
állati orvosság immollare
állati szén, alkalmi munka, faszénégetés, faszén simbolo, carattere, simbolo
állati ürülék, ganéj, trágya sterco, letame
állatiasság, bestialitás bestialitŕ
állatiasság, brutalitás, érzéketlenség brutalivŕ, brutalivŕ, brutalitŕ
állatkereskedés negozio di animali domestici
állatkert giardino zoologico
állatorvosi, állatorvos veterinario
állatszelídítő, szelídítő addomesticatore
állattan, állatvilág, zoológia zoologia
állattan-tudós, zoológus zoologo
állattenyésztő, farmer chi dirige un ranch, fattore
allegorikus, képletes allegorico
allergia allergěa, antipatia, allergia
allergiás allergico
állhatatos, rendületlen pertinace (adj)
állhatatosság pertinacia (f)
állhatatosság, igazultságban való kitartás perseveranza
állhatatosság, szívósság, konokság persistenza
alligátor alligatore
állítás, értelmezés, alakítás, képviselet presentazione, rappresentanza, presentazione
állítás, igenlés, megerősítés affermazione
állítás, közlés, bejelentés, vallomás, számadás costatazione, estratto di conto, esposizione
állítható fényrekesz, pilótajelvény, sárhányó, kar volo, ala
állítmány predicato [Gramm.]
állító, állítmányi predicativo [Gramm.], asserente
állítólagos addotto (past. part. addurre)
állkapocs, csőrkáva mandibola
állkapocs, lebernyeg, orca, toka, szakáll mascella, guancia
álló stazionario
álló tag, egyenesen álló, álló oszlop, becsületes ritto, intemerato, verticale, verticale, pari
állócsónak, keszon, úszó, állóhajó, huszonegyes pontone, ventuno [gioco di carte]
alluviális alluvionale, alluviale
alluvium, alluvium, alluviális képződmény alluvione
állvány, hegy, tartó, emelvény, hátasló, keret cavalcatura, montare, monte, supporto
állvány, mellékvonal, csaló, talapzat, cipőszár zampa, gamba, coscia [di pollo], zampa, gamba
állványozás intelaiatura, base, impalcatura, base
állványzat, tartószerkezet, ráma, váz, képmező orbita, formare, comporre, orbita, incastellatura
alma mela
almabor vino di mele, vino de mele, sidro
álmatlan agitato
álmatlan, éber insonne, insonne
álmatlanság insonnia, insonnia
álmatlanság insonnia, insonnia
álmatlanságban szenvedő egyén insonne
álmos, unalmas, fáradt, beborult, jelentős pesante, intenso, guardia del corpo, veemente
álmosító, álmos, kásás (gyümölcs) sonnolento, assonnato
álmosító, álomittas, álmos assonnato, assonnato
álmosság sonnolenza
álnév pseudonimo
álnok, csalfa ingannevole
álom, alvás dormicchiare, sonno, dormire, dormita
álomba merült, álmosító, álomba merítő, altató assonnato, assonnato
álöltözet, látszat, külső megjelenés, álruha figura, parvenza, figura, apparenza, guisa
alpesi, alpi, puha nemezkalapfajta, havasi alpestre, alpino, alpinistico
alpinista, hegymászó, hegylakó alpinista, alpigiano, alpinista
álruha, elváltoztatás travestimento, ipocrite veste, travestire
alsó állkapocs maschella, mascella
alsó része vminek, tanúk padja, leállás, álláspont sostenere 2., stare, granaio, reggersi, continuare
alsó, alacsonyabb calcare (v.t.), inferiore, abbassamento, chinare
alsónadrág mutande
alsónadrág, nadrág, bugyi mutande
alsónemű, fehérnemű biancheria intima, biancherěa ěntima
álszent frázisok, ferdeség, szenvelgés, ferde él gergo, ipocrisie
álszenteskedés, hipokrízis, képmutatás ipocrisia, ipocrisia
álszenteskedő, hipokrita, álszent, képmutató ipocrita
általában ordinariamente
általában, otthonka, átfogó, iskolaköpeny camice, grembiule, camice
altalaj, táptalaj, szubsztrátum, fekü, alap substrato
általános, mindenre használható, egyetemes universale
általánosítás generalizzazione
általánosság, nagy többség, túlnyomó többség generalitŕ
altató sonnifero
altatódal ninna nanna
altest, alfél, hátulsó, utólagos, hátsó, későbbi posteriore
altiszt, tiszthelyettes sottufficiale
altruista, emberbaráti altruistico
alulhívott, elmaradt, gazdaságilag elmaradt sottosviluppato
aluljáró sottopassaggio
alulról ütött, alulról, alattomban, alattomos clandestino, segreto, segreto
alulról, alulról ütött, alulról adott avambraccio
alumínium alluminio, alluminio
alumínium alluminio
aluszékony, kábult comatoso
alva, álomban dormiente, dormiente
alvadt vér, cvikli sangue rappreso
alvadt vérrel borított, véres sanguinoso, cruento
alvás, alvó dormiente
alváz orbita, chassis, telaio, autotelaio, telaio
amalgám amalgama
amatőr ember amante, amante, dilettante, dilettante
amatőr fénykép, pillanatfelvétel, fénykép istantanea [fotografia]
ambivalens ambivalente
ameddig, míg, pénztárgép, kassza, agyaggörgeteg cassa, forziere, forziere, ancora, finché, arare
amelyik, amelyet, amelyiket, melyiket, ami, az cui, quale, qual (= quale), che, chi
amerikai americano, statunitense, americana
amerikai futball, futball-labda, foci pallone, pallone
amerikai katona, ragacsos, vizenyős, nedves pasta
ametiszt ametista
amfora anfora
ami felől, aztán, amiről, amire, ahol paraggi, luogo di soggiorno, luogo, rimanenza
amiért, miért is, miért per quale scopo, per quale scopo
amíg finché, fino a che ( = finché), sino, fino, infino
amíg poiché, presso al quale, mentre
amint éppen, minthogy, bárhogy, hogy, mintha, bár cosě, quite, tanto, come, siccome, dacchč (da che)
amitől, amiből, amivel, ami által come, presso al quale, per cui, per mezzo di cui
ammónia ammoniaca
amnesztia, közkegyelem amnistia
amperszám, áramerősség amperaggio
ampulla ampolla
ámuló meravigliato, esterrefatto
anagramma anagramma
analóg, rokon, hasonló affine, analogo
analógia, hasonlóság analogia
ananász ananasso, ananas, ananasso
anarchia, bomlás (rendé) anarchia, anarchěa
anatómus, boncoló anatomista
aneszteziológus, érzéstelenítő szakorvos anestesista
aneurizma, körülírt ütőértágulat aneurisma
angol inglese, inglese
angol szalonna, szalonna lardo, pancetta
angolna anguilla
angolok, brit, angol, britek britannico
angyal, angyalarcú pufók kisgyermek, kerub cherubino, putto, angioletto
angyali angelico, angeliche
angyali üdvözlet, közhírré tétel, kinyilatkoztatás annunciazione
annak ellenére, azonban, mindazonáltal nonostante, per altro, eppure, nondimeno, perň
anorák, széldzseki giacca a vento
antagonizmus, ellenséges érzület antagonismo, antagonismo
antibébi tabletta, teniszlabda, labdacs, tabletta pillola
antibiotikus, antibiotikum antibiotico
antikatód, anód anodo
antilop antilope
antimilitarista antimilitarista
antimon antimonio
antiszeptikum, antiszeptikus, fertőzésgátló antisettico
antológia antologia
antológia, rózsaágy, rózsafüzér, rózsakert, olvasó rosario
antropológus antropologo
anya-, anyai materno, materno
anyagcsere metabolismo
anyagellátó hajó, markotányos, élelmiszerszállító fornitore, vivandiere
anyagi szolgálat, anyagi ellátás, szertári ellátás artiglierěa, artiglieria
anyagi, pénzügyi finanziario
anyai, gyengéd, anyáskodó materno, materno
anyalemez, lemezelés, aranyozás, eladók versenye fasciame, placcatura
anyaság maternitŕ
anyaság maternitŕ
annyira, ennyire, az, amaz, akit, evégből, amit di allora, quite, il, questi, questi, che, perchč
annyit, annyi, ugyanannyi, ugyanannyit per quanto
anyós suocera
anyu amer. per mum
apa, anya, kútfő, alapító, kezdet, ős, forrás, ok genitore
apa, páter, atya babbo, padre
apáca suora, monaca, monaca
apáca-fejedelemasszony, apácafőnöknő badessa
apadás, fogyás, megmunkálatlan szél tramontare
apai, apai ágon örökölt, atyai, apai ágon rokon paterno
apály, esés calcare (v.i.), riflusso, tramonto, bassa, bassa
apamén, uram, apaállat, felséges úr, nemző, apa stallone, testimoniare, genitore
apát abate
apokalipszis apocalisse
áporodott szag, bűz, füst, kigőzölgés lezzo, fetore, puzzo
áporodott, zabos, begyöpösödött, fülledt, dohos muffaticcio, muffaticcio
apostol apostolo, apňstolo
aposztróf apostrofo, apostrofe
apránként a poco a poco
április aprile
apró aranyhal, bedagadt szem, ami ragyog lustrascarpe
apró darabok brandello, brandelli
apró tengeri rák, garnélarák, kis tökmag, vakarcs granchiolino, granchiolino, gamberetto
apró vegyes nyomdai munka, feladat, nehéz feladat cottimo, professione, posizione, mansione, lavoro
apróhal, halivadék avanotti [Zool.], fritto, frittura
aprópénz spicciole
apróság, csekélység, egy kicsit bazzecola, frascheggiare, inezia
ár tariffa, prezzo, tariffa, costo, costo
arab nyelv arabo
arab, arab ember, arab nyelvtudás arabo
arabeszk, arábiai, arab stílusú, arabos, cikornyás arabesco
áradmány, hordalék, lecsurgás, vihar, ékfúró moto, movimento, deriva, abortire
áramátalakító, konverter convertitore
áramkör kapcsolási séma elettronica, circuiterěa, elettronica
áramkör, zárt görbe vonal, kerülő út, kerülő, kör circolazione, ambito (m.), circuito, tratto
áramlás, áradat, dagály, folyás, ömlés corrente, corrente, fluviale, corso d'acqua
áramlástani idrodinamica
áramszedő, jegyszedő, pénzbeszedő, gyűjtő collettore, percettore, collezionista
áramvonalas burkolat, motorburkolat capotta, cofano
arany aureo, oro
arány riferimento, rapporto
arany- d'oro, dorato, ŕureo
aranycsinálás, alkímia alchimia
aranycsináló, alkimista alchimista
aranyér emorrňidi
aranyér emorrňidi
aranyérme, oroszlános címer, oroszlános pajzs leone
aranyhal pesce rosso
aranyifjú dongiovanni
aranyifjú, hősies, gáláns, gavallér, lovagias galante, cicisbeo, gallo (vispo comme un ~)
aránylagos, arányos proporzionale
aranyműves orefice, orafo
arányosság proporzionalitŕ
aranyozott, díszes dorato
aranyrojt, aranyos sujtás, rúdarany, rúdezüst lingotto
aranyrög, rög, csomó pepita d'oro
aránytalanság, egyenlőtlenség sproporzione, sbilancio
árapály alta marea, alta marea, relativo alla marea
aratás, betakarítás raccolto, raccolto, raccogliere, messe
arató munkás, aratógép, kaszálógép, kaszáló munkás falciatore, mietitore
árboc ghianda, albero, ingrassamento, pennone
árbocmerevítő kötél, felfüggesztés, állóképesség soggiorno, soggiorno, strallo, pausa
árboctalapzat, menedék, behajtás, lótakaró, hajlék rifugio, ospitalitŕ, accoglienza, alloggiamento
árboctámasztó, átkelő bárka, ütközési heveder, ék pescare, fiche, pesce, gettone
arcátlan sfacciato, sfacciato, insolente, insolente
arcátlan, szemtelen, pimasz impudente
arcátlanság, szemtelenség, pimaszság impudenza, insolenza, sfrontatezza
archeológia, régészet antiquaria, antiquaria, archeologia
archeológus, régész archeologo, archeňlogo
archetípus, őstípus archetipo
archidiakónus, főesperes arcidiacono
arcrángatódzás, arcrángás, arcizomvonaglás ticchio, ticchio, tic
arcvonás, jellemvonás, sajátság, attrakció, vonás tratto 5.
arisztokrata aristocratico
árkádsor passaggio, passaggio, porticato
árkádsor, boltíves folyosó arcata, arcata
arkangyal arcangelo, arcŕngelo
árkos vető, kis légnyomású csatorna, fenéktér per mezzo di ciň, per mezzo di ciň, saccatura
árnyalat, mellékíz, színezet, halvány árnyalat suonare
árnyék ombra, protezione
árnyék, folt, felhő, felleg ombrositŕ, nuvola, ombrositŕ, nembo, nuvolo, nube
árnyékolás, oltalom, védelem schermatura
árnyékos omreggiato, adombrato
árnyékos ombroso, incerto, incerto
aroma, illat aroma, aroma
aroma, megmentő, zamat, íz usufruire, gustare, degnare
aroma, zamat gusto, usufruire, costare, sapore
aromás vegyület, aromás aromatico, aromŕtico
árpa orzo
arrogancia, bántó gőg arroganza
arrogancia, fennhéjázás, önteltség tracotanza, arroganza, alterigia, alterigia
ártalmas deleterio
ártalmas dannoso, nocivo
ártalmas kigőzölgés, ártalmas kigőzölgés, miazma miasma
ártalmatlan innocuo
ártalmatlan, ártatlan inoffensivo, innocuo, innocuo
ártalmatlan, nem bántó, nem kellemetlen inoffensivo
ártatlanság innocenza, innocenza
artéria arteria
artézi artesiano
articsóka carciofo
artikulálás, kinyilatkoztatás, kiejtés articolazione, enunciazione
áru mercanzia
árucikk derrata
árucikk, darab, kompozíció, alkatrész, műtárgy porzione, porzione, tozzo, pezzo, pezzo
áruház emporio, emporio
áruházi tolvaj taccheggiatore
árujegyzék, számla fattura, cŕlcolo
áruló marrano, traditore
áruló, hitszegő traditore
áruló, hűtlen sleale
áruraktár, bolt, tartalék, depó immagazzinare, negozio, campeggio, immagazzinare
árus, lapterjesztő, eladó fél, eladó, utcai árus venditore
árva derelitto, orfano
árvácska, buzi, piperkőc, elpuhult férfi checca (f), viole del pensiero, omosessuale
árvaság, árvaház orfanotrofio
árverésvezető banditore
árverező, vevő, ráígérő, licitáló, ajánlattevő dichiarante, offerente
árvíz, dagály alta marea, piena, alluvione, alluvione, alluvione
arzén arsenico
arzenál, fegyvertár arsenale
ásatás, kiásás, feltárás escavazione
ásítás sbadigliare, sbadiglio
ásónyomnyi föld, futó eső, futó havazás, nyárs saliva, spiedo, sputo, spiedo
ásvány, ásványi minerale
ásványi kátrány, aszfalt, bitumen, földszurok bitume
aszalt szilva prugna secca, color prugna
aszfalt, bitumen asfalto
aszfaltos, bitumenes bituminoso
aszimptota asintoto
aszimptotikus asintotico
asszimilálódás, feldolgozás, beolvasztás assimilazione
asszony, nő donne
asszony, szoknya, alj, leány gonna, costeggiare
asztal, dummy, halott morta, morto
asztali edények tribunali
asztali üveg, derítőedény caraffa, caraffa
asztalos, ács falegname, falegname
asztalosmesterség, asztalosmunka lavoro di falegnameria
asztma asma, asma
asztmás asmatico
át nem vett darab, visszautasított dolog, meddő scarto, rifiuto, rifiutare, rifiutare
át, keresztül via, per, attraverso, sopra
átázott, likacsos, szivacsos spugnoso
átboltozás, megtorpanás, fennakadás, lassulás appiccare, destrezza, senso, vertere, pendere
átcsoportosítás, átrendezés riordinamento, riassetto
ateista ateista, ateo
ateizmus ateismo
átejtés truffa
átemelés (teniszben), magas labda, fajankó pallonetto [a tennis]
átengedés quesito, cessione, slancio, rinuncia, abbandono
áteresztő képesség permeabilitŕ
áteresztő, passzolás, füstjárat, engedély, művelet lasciapassare, passaggio, tessera, passare
átfedés sovrapposizione, accavallatura
átfordított capovolto
átformál, elölről megcsinál, újra megcsinál pass. e p.p. di to remake
átgondolt, akart, előre megfontolt, lassú riflettere, intenzionale, premeditato, voluto
átható, megfeszített, szúrós, fürkésző, elszánt dedito, inteso (lit.), intento
átható, visító, követelődző elevato, stridulo, stridulo, elevato
áthatolhatatlan impenetrabile
áthatolhatatlan impenetrabile, impermeabile, insensibile
áthúz, kiiktat, megsemmisít, levesz a műsorról verniciare
átírás más hangnembe, transzponálás, felcserélés trasposizione
átitatott, átázott inzuppato, intriso, fradicio
átjárás, áruszállítás, tranzit, átutazó, átmenés tragitto, tragitto, transito
átjárható, átbocsátóképes, áthatolható, áteresztő permeabile
átjáró, sikátor, köz, sáv, keskeny út věcolo, sentiero, viale, strada, cŕlle, strada
átkarolás, lefogás, szögrögzítés corpo (a ~ a ~), ribardire, decidere
átkarolás, megölelés abbraccio
átkozódás maledicente
átkozott maledetto, maledetto
átkozottul, pokolian, fenemód maledettamente, estremo
átköltözési költség, utazási költségek spese di viaggio
atlaszselyem, szatén raso, raso
átlátszatlanság opaco, opacitŕ
atléta atleta, sportivo, sportivo
atlétika atleta leggera
atlétikai, kisportolt atletico
átló, átlós diagonale
átmásolás, átírás, hangfelvétel, áttétel trascrizione
átmeneti, időköz interim [Pol.], temporaneo
átmérő diametro, diŕmetro
atmoszféra, légkör atmosfera, ambiente, atmosfera
atmoszférikus atmosferico
átnézés, földmérés, közvéleménykutatás, áttekintés rilevamento, sondaggio
átok imprecare, maledizione, maleficio, maledire
atom-, mag-, nukleáris nucleare
atom, parányi rész, apró rész briciolo, atomo, ŕtomo
atombomba bomba atňmica, bomba atňmica
atomhajtású, atomokra vonatkozó, atom-, parányi atomico
atomkorszak era atomica
atommag, lényeg, mag, középpont centro, nucleo, nucleo cellulare, nucleare
atommaghasadás, maghasadás fissioneînucleare, fissione nucleare
atomreaktor reattore nucleare
atomrendszám, atomszám numero ordinale, numero ordinale
átölel, vasal, présel, tolong, erőszakkal besoroz spingere
átölelés, csókolás, cirógatás, dédelgetés carezza, carezza, accarezzare, gesto affettuoso
átömlesztés, átöntés, áttöltés, elkeveredés trasfusione
átrium, négyzet alakú hall, szívpitvar vestěbolo, vestěbolo
atrocitás, disznóság, embertelenség, rémtett atto mostruoso
atropin atropina
átszállítás, átigazolás, átutalás, átszállás trasferimento, trasferibile, trasferta, cessione
áttétel, erőátvitel, adás, sebességváltó trasmissione, trasmissione, spedizione
áttetsző trasparente, vaporoso, limpido, vaporoso
áttetsző trasparente, traslucido
áttetsző, tiszta vaporoso, vaporoso, trasparente
attól fogva, attól az időtől kezdve da allora, dŕ lŕ
attól kezdve, azután dopo questo, dopo ciň
áttűnés, átúszás decomporre, sciogliersi, stemperare, sfare
átültetett növény, átültetett szerv trapiantare, trapianto, trapiantare
átvállalás, állami tulajdonba vétel, átvétel insediamento
átváltható, nyitható tetejű kocsi decappottabile
átváltozás, átalakulás, átalakítás, transzformálás trasformazione
átváltoztatható, átalakítható trasformabile
átverés, felhajtó, rámpa, panama, rézsű (töltésé) rampa, rampa
átvétel, orgazdaság, felfogó ricezine, ricettazione, ricevente, ricevente
átvezetés, ívátmenet, áthaladás, átmenet, átmenés transizione
átvitt figurativo
átvizsgálás, átnézés, átdolgozott kiadás, ismétlés revisione, revisione
atyafiság parentela
atyafiságpártolás, nepotizmus nepotismo
augur, látnok, madárjós, jós indovino, promettere, augure
aukció, árverés licitazione, licitazione, asta
aura, előérzet, kisugárzó hatás, kiáradó hatás olezzi
aura, kellemetlen szag, ártalmas kigőzölgés effluvio
ausztráliai, ausztráliai nyelv, ausztráliai ember australiano
Ausztria Austria
autóbusz, gyűjteményes kötet omnibus, autobus
autóbuszjárat autoservizio
autójavító, javító, karbantartó, szerelő riparatore (f. -trice)
autókürt sirena [di ambulanza]
automata büfé, árusító automata distributore automatico, autňma
automata büfé, automata étterem autňma, tavola calda, autňma
automobil-, autóval kapcsolatos, magánjáró, autó- automobilistico
autómosó autolavaggio
autópálya autostrada, superstrada
autópálya autostrada, autostrada
autópálya autostrada, autostrada
autópálya autostrada, autostrada
autós automobilista
autósiskola autoscuola
autózás automobilismo
aviatikus, repülő, pilóta pilota, pilota, aviatore, aviatore
axiális assiale
az colei, colui
az elhunyt hozzátartozói, a hátramaradottak sopravvissuto
az elhunytak, meddő kőzet, az elköltözöttek estinti (gli ~)
az ember, valaki, ember, egyetlen, egy, egyesített quello, uno, un, questo, una
az események sodrása, események sodrása, lebegés fanno il bagno, nuoto, nuotare, nuotata
az ott, az, amaz quello, il, lŕ, lŕ
azáltal per mezzo, presso
azaz, vagyis abbrev. di id est
azaz, vagyis ossia, ovvero, cioč a dire, cioč
azaz, vagyis, név szerint, nevezetesen, tudniillik vale a dire, cioč, vale a dire
azbeszt amianto, asbesto
azért, azzal a céllal, azon célból pur (~ di), fine (al ~ di)
azonfelül, úgymint, valamint, együtt vmivel velluto
azonkívül, ezenkívül, emellett, amellett per lo piů, inoltre, d'altronde, d'altronde, anche
azonkívül, túl, amellett, túlságosan, is, szintén a tavola, oltremodo, pur, troppo, oltremodo, anche
azonnaliság, közvetlenség, sürgősség immediatezza
azonos értékű, egyenérték, egyenértékű, ekvivalens equivalente, equivalente
azonosítás, személyazonosság megállapítása identificazione
azonosság, egység elemento, unicitŕ
azóta da allora, da allora, fin d'allora
azt hiszem igen, valószínűnek tartom, azt hiszem pare (mi ~ di si)
azt, hunyó, az, olasz ürmös, annak, őt, fogó, neki vermouth, essa, a lui, momento importante, esso
azték személy, azték nyelv azteco
azután in, in, appo, dopo questo, poscia (ant.)
Ázsia Asia
ázsiai asiatico
ázsió, kiváló minőségű, tandíj, biztosítási díj premio
báb, bábu, baba burattino, marionetta, marionetta
báb, némajátékos, statiszta, cumi, stróman, makett scimunito
bába levatrice
baba, csecsemő neonato, bebč, pargoletto, pargolo
babaarcú de nem okos nő, baba, segítőkész bambola, bambola
babér alloro, lauro [Bot.], alloro
baccalaureus, lovaggá avatandó ifjú, agglegény laureato con il BA, scapolo, cčlibe, baccelliere
badarság, áporodott víz, kidomborodás, kidudorodás sentina, discorsi senza senso
badarság, faodú, ostoba beszéd, marhaság, letörés putrefazione, marcire, marciume
bádogedény, bádog, dohány, fehérbádog, bádogdoboz stagno, barattolo, latta, barattolo, apriscŕtole
bagoly civetta, gufo
bágyadtan, kábultan, betegesen farraginoso
baj, fáradság, hiba, betegség, fáradozás, gond fatica, fatica, guaio, pena 3, fastidio, fatica
baj, méreg, zaklatás, alkalmatlanság, bosszúság frastornare, frastornare
baj, szerencsétlenség, szomorúság, bánat cruccio (pl. crucci), cordoglio, dolore, pena
báj, vonzóerő, vonzás allettamento
bájital amer. per philtre
bájital pozione, filtro
bajnok campione, campione, fuoriclasse, paladino
bajnok, zajos rágcsálás masticazione, campione, mastico
bajnokság, síkraszállás maestranza, campionato
bajonett, rohamkés, szurony baionetta
bájos incantevole, gentile, leggiadro, ammaliante
bájos, vonzó attrattivo, attraente, appetibile, avvenente
bajosan appena, appena, a fatica, paggio
bajszerző, bajkeverő, jogsértő malfattore, malfattore
bajtársiasság cameratismo
bajusz baffi
bajusz amer. per moustache, baffi [Amer.]
bajusz, kacs, tapogató, perem, szegély, rojt, bojt frangia
bajuszos, bajszos baffuto
bajvívó, gladiátor gladiatore
bak (kocsin), páholy, szekrény (tornaszer), láda scatola, scatola, palco, palco
bakancs stivaletto
bakelit bachelite
bakkara baccarŕ
bakkecske, kecskebak caprone
baklövés stupido
baklövés, baki svista
baktérium, csíra microbo, germe, microbo
baktériumtenyészet, társadalom, kultúra cultura, civiltŕ, civiltŕ
bakugrás gioco della cavallina
bála appallottolare, balla, imballo
balek gonzo, sempliciotto
baleset incidente, incidente, accidente, infortunio
baljós, rosszat sejtő, baljóslatú, ominózus infausto, infausto, nefasto
baljós, vészjósló, baljóslatú nefasto, sinistro, nefasto
baljóslatú, káros, vészes funesto
baljóslatúan infaustamente, infausto
balkezes materiale 2
ballada romanza (music.)
ballisztikus balistico
bálnavadászat caccia alla balena
balsejtelem, sejtelem presentimento, presentimento
balsors calamitŕ
balsors, baleset sventura, sfortuna, infortunio, sfortuna
balszerencse sfortuna nera
balszerencse disdetta
balszerencsét hozó dolog menagramo
bálvány idolo
bálvány, fétis mania, feticcio, fissazione
bálványimádó, bálványozó idolatrico
bálványozás, bálványimádás idolatria
balzsamozó, bebalzsamozó imbalsamatore
bamba, valóságos, együgyű scempio, piano 2., semplice, semplice
bambusz, bambusznád bambů
bámulatba ejtő, megdöbbentő, elképesztő strano, strano
bámulatos prodigioso
bámulatos, hihetetlen superbo, meraviglioso, superbo, mirifico
banális spicciolo, banale
banális, közhelyszerű rifritto, trito, banale
banán banana
bánásmód cura, cura, trattamento, elettorale
bánásmód, viselkedés contrattazione
bánat, gond, lelki fájdalom, bosszúság dispetto, dispetto
bánat, sajnálat, töredelem, megbánás, ruta pentirsi, pentimento, ruta [Bot.]
bánat, szomorúság dolore
bánata vkinek, kétségbeesés, átka vkinek disperazione, disperazione, disperare
bánatos offeso, tormentato, sconvolto
bánatos lamentevole, querulo, querulo
bánatos, szomorú afflitto, afflitto, doglioso, funesto, dolente
bandita fuorilegge, bandito
bandita, haramia, útonálló villanzone, mascalzone
banditaság banditismo
bandzsa, sandítás, kancsal, bandzsítás, kancsalság strabico, strabico
bankár banchiere
bankátutalás trasferimento bancario
bankfolyószámla, bankszámla conto bancario
bankpénztáros, szavazatszámláló, elbeszélő cassiere, cassiere
bántalom, baj, ártalom male, penoso, prevenzione, danno, penoso, guaio
bántó, bosszantó spiacevole, antipatico, odioso
bár, habár sebbene, benché, sebbene, nonostante
bár, kocsma, fűszerüzlet, szatócsüzlet, italáru negozio di generi alimentari, spezieria, drogheria
barack (fejre), pofon, rongy, törlőrongy lobo, lobo
barangolás, lézengés, kódorgás, séta, korzózás gironzolare, passeggiatina
bárány, bárányhús agnello, abbacchio
barát, pártolója vkinek, jóakaró, kvéker, pártfogó amico, camerata, amica, amica
barát, pártolója vkinek, jóakaró, kvéker, pártfogó amico, conoscente, conoscente, camerata
baráti társaság, diákszövetség, testvériesség fratellanza
baráti, nyájas, kedvező, barátságos, jóindulatú amichévole, amichevole, cameratesco, amicale
barátnő innamorata, amica, fidanzata, amica
barátság amicizia, amicizia, amista (poet.)
barátságos, meghitt, teababa copriteiera, accogliente, accogliente
barátságosan socievole
barátságtalanság, kíméletlenség, nyerseség insensibilitŕ, insensibilitŕ
barátságtalanul, rosszindulatúan insensibile, insensibilmente
barbár, állati, érzéktelen, könyörtelen, állatias disumano, crudele, disumano
bárgyú, imbecilis, tökkelütött, félkegyelmű imbecille
bárhol, valahol, valahová, sehová, bárhová, sehol in qualche luogo, in qualche luogo
baritonista, bariton baritonale, baritono
bárium bario
bárka rifugio, arca
barlang speco, grotta, cavitŕ, spelonca (pl. spelonche)
barlang speco, antro, cavitŕ, caverna, cavitŕ
barlang, mélyedés, üreg indagare
barlang, tanya, odú, dolgozószoba speco, spelonca (pl. spelonche)
bármelyik, semmivel, bármely, valamivel, bárki qualche, facoltativo, qualsivoglia, qualunque
bármit, akármi, bármi, bármilyen, ami csak checché, qualunque, quale/quale che (ant.)
barna marrone, castano, marrone
barna bőrű, füstös képű scuro di pelle, farsi scuro
báró barone
baró, szuper, lenéző, egy kis szaga van maleodorante, sdegnoso, muffaticcio, sdegnoso
barokk barocchismo, barocco
baromfi pollame, volatili, volŕtili
bársony velluto, velluto
bársonyos, mézesmázos, selymes serico
bástya baluardo, bastione, spalto
bátor intrepido, impavido, intrepido
bátor ember, derék, indián harcos valoroso, prode (adj), valoroso, coraggioso, bravo
bátorítás, buzdítás incoraggiamento
bátorság coraggio, fibra, ardire (m), fibra
bátorság, férfikor, férfiasság, férfiak umanitŕ
bátortalan, gyáva timoroso, timoroso
bátortalanság, félénkség, szégyenlősség timidezza, timorositŕ
batyu, csomag, köteg, nyaláb fascio
bazalt basalto
bazaltos basaltico
be nem hegedt, nyers, zord, nyirkos, zöldfülű scabro, scabro, grezzo, crudo, grezzo, nudo
be nem szabályozott, nem szabályozott non regolato
be, -ban, -ben, belül, belsejében entrobordo, di dentro
beácsolt, erősen meghúzott, tömör, hézagmentes fisso, impermabile, fisso, teso, scarso, teso
beavatatlan, világias, pogány, szentségtörő empio, profano, blasfemo, laico
beavatkozás, közbejötte vminek intervento, intervento
beavatott iniziato
beavatott iniziato, chi č addentro, iniziato
beáztatás, áztatófolyadék, áztatás, rendkívüli scosceso, erto, repente, ripido
bebiztosított, biztosított ember, biztosított assicurata, assicurato, assicurai
bebocsátás, keskeny öböl, bejárat, vminek a párja immissario [di fiume], insenatura
bebörtönzés, fogság, börtönbüntetés prigionia, aresto, detenzione, detenzione, arresto
becenév vezzeggiativo
becenév, gúnynév, álnév, csúfnév nomignolo
becéző, dédelgető, becézés, dédelgetés carezza, carezza
becsapódás, bírálgató megjegyzés, szerencsés ötlet botta, colpire 2., successo, toccare 2., picchiare
becses ambito (p.a.)
bécsi, bécsiek viennese
becsípett, ittas brillo
becsmérlés, megcsorbítás derogazione
becsmérlő, elítélő, lebecsülő, rosszalló peggiorativo [Gramm.]
becsomagolás, csomagolópapír, bepakolás confezione, imballaggio, imballaggio, guarnizione
becstelen, rossz hírű infame, nefando, infame
becstelenség infamia
becstelenség, becstelen dolog, gyalázat disonore
becstelenség, gyalázatos dolog, becstelen dolog disonore [Amer.]
becsukódik, csukódik, becsuk, csukott, záródik chiuso, chiudere
becsületesség, szépség, méltányosság, tökéletesség equitŕ
becsületsértés, rágalmazás, becsmérlés diffamazione
becsüs consulente, estimatore, consulente, estimatore
bedörzsölés, széjjeldörzsölés, súrlódás, dörzsölés attrito
beékelődés, belefoglalás, bezáródás, beleértés inclusione
beékelt terület enclave
befejezetlen, tökéletlen, hézagos imperfetto
befektetés, felruházás, beruházás investimento
befektető risparmiatore, risparmiatore, investitore
befolyás, emelőrúd, emelőhatás, hatalom, emelőerő leva, leva, manovella
befolyásoló, befolyásos, ható influente
befolyásos személy personaggio
befutás, érkezés, szállítmány, kiszállás emersione, comparsa, emersione, arrivo, venuta
bégetés, mekegés piagniucolio, gemito, belato
begy, termény, ostornyél, termés, hajvágás raccolto, raccolto
begyógyult, sértetlen, egység, ép, az egész tutto, tutto, tutta
begyulladás, gyulladás, hevítés, gyújtás, égés accensione, accensione
behangolás, elintézés, beállítás, beigazítás adattamento, aggiustaggio, adattamento
behatárolás, összeszorítás arginatura, ritegno, arginamento
behelyettesítés surrogazione, sostituzione, indennizzo, indennizzo
behintés, vérátömlesztés, belocsolás, perfúzió perfusione
behozatal, importálás, import importazione
behűtés, fagyos, kokillaedzés, fagyasztás, lehűtés agghiacciante
beiktatás, bekebelezés, beolvasztás, fuzionáltatás costituzione [di societŕ], fusione  [di societŕ]
beilleszkedés, egyezés, alkalmazkodás, összhang convenienza 2., conformitŕ
beillesztés, betét, betoldott darab, beszúrás inserire, inserto [di rivista], innestare
beillesztés, faltni, beakasztás, berakott munka otturazione [Med.], intarsio
beillesztés, hirdetés, betétel, tapadási hely inserzione
beiratkozás immatricolazione
bejárat portale, entrata, portale [sito]
bejárat, kapu, ajtó uscio, portiera, porta
bejárónő donna delle pulizie, donna delle pulizie
bejárónő, háztartási alkalmazott, segédlet, segély rimedio, aiuto, sovvenire (irr. venire), soccorso
bejegyzett, nyilvántartott, ajánlott, feladott depositato, iscritto, immatricolato, registrato
bejelentés, hirdetmény annuncio
bejövő, beérkező subentrante, in entrata, in arrivo
békaember, búvár uomo rana, sommozzatore
béke bene (m), pace, pesca, requie
bekebelezett, egyesült, eggyé vált incorporato, registrato
békebíró, pajzshordó, fegyvernök, gavallér armigero
békéltető, békeszerző paciere
beképzelt ember, smokk, öntelt ember presuntuoso
bekeretezett, keretes inquadrato, incorniciato
bekerítés accerchiamento
békés, civilizált, polgári, polgár-, civil civico, civico, civile
békésen pacifico, pacifico
béketűrő indulgente, indulgente
bekezdés alěnea, paragrafo, capoverso, settore
bekötött szemű, meggondolatlan, vakmerően benda (f.)
bekötőút, feljáró, megközelítés, odavezető út avvicinarsi, avvicinare, avvicinamento, approccio
bekövetkezés sopravvenienza
bél intestino, budello
bel-, belföldi interiore, nazionale, nazionale, orale [Farm.]
bele, -be, -ba in, dentro, negli, fino a
belebolondulás cotta (f), infatuazione
beleegyezés assentire, assenso, promessa, promessa, assentire
beleegyezés, hozzájárulás consenso, consenso, beneplacito, volere 2.
beleegyezés, szentesítés, szankció, megtorlás sanzione
beleértett, bezárólag, beleszámított incluso, inclusivamente
beleérzés, empátia, átélés, beleélés empatia
belehelt, hivatalos helyről sugalmazott, művészi ispirato
beleivódott, meggyökeresedett radicato
belek kiürítése, leszűrés, defekáció, derítés evacuazione, evacuazione
belekeveredés, belevonás, beleértés implicazione, risvolto
belélegzés aspirazione, aspirazione, inalazione
belemélyedt, elmerült, feszült (figyelem) sommerso, estasiato, assorto
belemerülés, elnézés, bűnbocsánati búcsú indulgenza
belépés, beengedés, felvétel, bebocsátás ingresso, ammissione, ingresso
belépés, dühroham, hozzáférhetőség, bemenet entratura, entratura
belépő (ruhadarab), felöltő infagottare, avvňlgere, scialle, fascia, involgere
belevéve, beleszámítva, zárt, beleértve incluso
bélfonalszövet, -falu, tupfer, -tanya, kis öböl lucignolo, stoppino
bélgiliszta, szalagféreg, pántlikaféreg verme solitario, tenia
Belgium Belgio
belgiumi, belga, belga nő, belga férfi belga, Belga
béllel kapcsolatos, bél- intestinale
belovagol, törött, törik, meghasad, megtört, tört sgrammaticato, rotto, accidentato [di terreno]
bélpoklos, leprás lebbroso
belseje vminek, belföld, belső, ország belső része interno, interiore, interiore, interiore
belső átmérő, űrméret, rátermettség, kaliber, súly calibro, calibro
belső csatár, igazi története vminek, vmin belül di dentro, internamente, interno
belső ösztönzés premura, impulso, esortare, incoraggiare
belső rekeszfal, válaszfal setto
belső részek frattaglie
belső részi, belső részekre vonatkozó, zsigeri viscerale
beltenyésztésű innato
belváros centro, centro
bélyeg, bélyegző timbro, francobollo, bollare, bollo, francobollo
bélyeggyűjtés, filatélia filatelia
bemond, belemegy vhova, licitál, szól vmiről andai
bemondó avvisatore
bemutató, kirakat, fizetés, több éves ösztöndíj esposizione, messa, esposizione, messa, esibizione
béna, csonka, megcsonkított tronco (adj)
béna, rokkant storpio
benevezés, szótári címszó, bejegyzés, bevonulás lemma, ingresso, accessione, entrata, petizione
Bengália Bengala
benne rejlő, vele járó inerente
bennlakó, kartonozó, összeütközést okozó hajó chi abborda, chi va all'arrembaggio, pensionante
benső barát, bizalmas, kebelbarát intimo, ingiungere
bensőséges kapcsolat, mély kapcsolat, úrvacsora comunione
bensőséges, benső, lelki, befelé intimo
bent, benn, vmin belül, belül, vminek a belsejében dentro, dentro, frŕ, entro
benzin benzina
benzin benzina, benzina
benzin hőbontása, reformálás emendativo
benzinkút distributore di benzina, distributore di benzina
benzol benzene, benzolo
beosztott, alábbvaló, alsóbbrendű, alárendelt di valore scadente, di valore scadente, inferiore
beömlőnyílás, szelelőlyuk, kikötő, szelelőakna babordo, porto, porto, coincidenza, vino Porto
beöntés, allövet enterocnisma, clistere
beözönlés, beömlés, behatolás, beáramlás afflusso
bér, fizetség, tiszteletdíj, fizetés pagamento, pagamento, pagamento, rimborso assegno
bér, munkadíj, munkabér salario, paga, stipendio
bérbe adják, bérbeadás, bérlet, hagy, akadály che + congunctivo, colpo nullo [a tennis], locare
berber galamb, tüske, horgas vég, sorja, bajusz punta ricurva, barbiglio
berendezés equipaggio, meccanismo, apparecchio, apparato
berezgés, konstrukció, rétegkialakítás, építmény disposizione, disposizione, aumento, crescita
bérház edificio, edifizio
berillium berillio
berkenye sorbo
bérkocsi, kezelőfülke, vezetőülés, konflis, taxi vettura di piazza, taxi, tassě, tassě
bérlemény alloggio, alloggiamento
bérlet, bér, bérjövedelem, bérlemény, bérösszeg nolo, noleggio
bérleti díj, szaggat, szakít, lakbér, szakadás squarcio, affitto, noleggiare, locare, affitto
bérlő subinquilino, inquilino, subinquilino
bérlő inquilino, affittuario
bérlő, haszonélvező affittuario, locatario
bérmentve, fuvar fizetve, fuvardíj fizetve esente da tasse di porto, esente da tasse di porto
beruházás, kutatási feladat, kutatási téma piano (m)
besorolás, beosztás classificazione
besorolás, osztályozás, minősítés etichettatura, marcatura [Atom.], distinzione
besorozott, besorozott katona coscritto
besüppedés, lelógás, megereszkedés abbassamento, depressione, insellamento
besűrűsödés, megszilárdítás, megdermedés solidificazione
beszáll, hajóra száll imbarcare
beszállás, hajóra szállás imbarco, imbarco
beszállásolás acquartieramento, accantonamento
beszámoló, beszédtárgy, beszédtéma, üres beszéd discorso, collňquio, colloquio, discorso
beszari alak, rémület, félelem funk [Mus.]
beszéd, szólásmód gergo, parlata
beszédes, fecsegő facondo, lingwacciuto, linguacciuto, facondo
beszeg, felhős égbolt, borult, felhős, elsötétít annuvolato, coperto, coperto, annuvolato
beszél parlato
beszélgetés, koppintás, fricska, szöveg, társalgás musica rap [Mus.], scapaccione, colpo
beszélő képesség, szónoklat, beszédmód, hang orazione, discorso, idioma, parlata, favella
beszentelt, megszentelt, felszentelt, szentelt sacrare
beszolgáltatás, megadás, átadás, abbahagyás darsi prigioniero, consegnare, resa
beszűrődés, átszivárgás, beszivárgás infiltrazione
beszűrődés, kiszivárogtatás, szivárgás, lék, hézag falla, falla, dispersione [elettrica], fessura
betartás, megtartás, rítus, figyelembevétel osservanza
beteg, kedvezőtlenül, nem kielégítően, gonosz, kár male, cattivo, malamente, a mala pena, malato
beteges, szédülékeny brillo
beteges, törékeny, mulandó fragile, fragile
betegség malattia, infermitŕ, mňrbo, malattia
betegség malattia, malattia
betegség, rossz közérzet, gyengélkedés malessere
betegségi biztosítás cassa ammalati
betekintés, szemlélődés, önelemzés introspezione
beteljesülés, megvalósulás compimento
betét, bélés, szigetelés rivestimento, foderatura, fodera
betetőzés, elkövetés, cél, konzumálás, végrehajtás compimento, compimento
betevő, letevő versante
betódulás, láncreakciót előidéző robbanás implosione
betolakodó portoghese [ad una festa]
beton, beton- palpabile, cemento, beton, calcestruzzo, concreto
betöltés, vetülékfonal, feltöltés, töltelék, tömés ripieno, riempimento, riempitivo
betörés, zsákmány, lopás, lopott holmi, rablás rubare
betörő, éjszakai betörő scassinatore, scassinatore
betűkészlet, szenteltvíz tartó, keresztelő medence fonte battesimale, tipo di caratteri, vedi fount
betűszó acronimo, sigla, abbreviamento, abbreviamento
beugratás, megtévesztés truffa, burla, imbroglio, corbellare
beugrató kérdés domanda insidiosa
beugrató, köhécselés, ölyv, torokreszelés, héja astore, astore, falco
beüvegezett, mázas, simított, mázzal bevont inespressivo, vitreo, glassato, smaltato
beválasztható, beengedhető, maximálisan lehetséges ammissibile, ammissibile
beváltási árfolyam, átváltási árfolyam, csereüzlet cambiario, contraccambio, centralino [Comm.]
bevándorlás immigrazione
bevándorló immigrante, immigrato
bevásárlás acquisti, compera, compere, comperare
bevásárlóközpont supermercato
bevehetetlen, legyőzhetetlen inespugnabile
beverés, csapkodás, lavírozás, dobogás, sulykolás battitura, bastonatura, bastonata
bevésőzár, bevésett zár serratura incassata
bevet (alakulatot), lendít, rúgkapál, hadonászik scagliato
bevet, behint seminato, seminato
bevétel introiti
bevezetés, kezdeményezés, beavatás, felavatás inizio, iniziazione
bevezető introduttivo, preliminare
bevitel, lenyelés, elfogyasztás ingestione
bevitel, szellőzőjárat, fogyasztás (kötésben) entrata, afflusso
bezárás, zárlat sospensione, chiusura, chiusa, ostruire
bézs, nyersgyapjú színű bigio, bčige
bíbor lilla, porpora
biccentés, bólintás, fej előrebillenése annuire
bicikli, kerékpár bici, bicicletta, velocipede, biciclo
biciklista, kerékpáros ciclista
biciklizés, kerékpározás ciclismo
bicska, zsebkés temperino
bidé, kistestű málhás ló, kistestű ló bidč
bifokális, kétfókuszú, két gyújtópontú bifocale
bika, bulla toro, toro
bilincs manetta
bilincs, kézbilincs manetta, legame
billencs, dömper vagoncino ribaltabile, vagoncino ribaltabile
billenés, hajlás, dőlés piegare, ribaltabile, ribaltabile, pendenza
billentyű, kulcs, korallsziget, jelmagyarázat chiave [Mus.], tasto, legenda, bietta, chiave
billentyűzet tastiera, pianola
biokémia, életvegytan biochimica
biokémikus biochimico
biológia biografiŕ
bipoláris, kétsarkú, kétpólusú bipolare
birka-, juh- ovino
birkahús, ürühús carne di montone
birkózás lottare, lotta
birkózó lottatore, lottatore, lottatore
bíró magistrato, magistrato
bíró, játékvezető arbitro, arbitro
bíró, szakértő volere (lett.), arbitro, giudice, giudice
bíró, zsüritag, döntőbíró giudice della giuria
birodalom impero, ricco, ricco
birodalom, állam, királyság reame, ricco
bírói zárlat, bírói foglalás mandato di sequestro
bírói, bírósági giudiziario, giudiziale, giudiziario
bírósági tárgyalás, hallás, hallótávolság udito, audienza, ascolto
bírósági tárgyalás, vizsgálat, kihallgatás, próba- cimento, esperimento, procedimento, procedimento
birsalmafa, birsalma, birs mela cotogna, cotogna
birtok, földbirtok, bérház, föld, átlapolás, táj terriero, patria, paese natale, terra, terreno
birtoklás, birtokbavétel, elfoglalás occupczione
birtokos, lakó, bérlő, birtokló abitatore, occupante, abitatore
bizalmas fidai, fidato
bizalmas embere vkinek, hű embere vkinek, követő nudista, discepolo, seguace, seguace
bizalmas értesülés, tipp, redő, ötlet suggerimento, suggerimento, pizzicotto, pizzicotto
bizalmaskodás, bizalmasság riservatezza
bizalmasság, bizalmaskodás, meghittség dimestichezza
bizalmatlanság diffidenza
bizalmatlanság, gyanakvás diffidenza, sfiducia
bizalmi, titkos, bizalmas, meghitt famigliare, famigliare, confidenziale
bizalom, hitel, jó hírnév, becsület, jó érdemjegy accreditare, avere, fede, onore, credito
bizomány, jutalék, tiszti kinevezés, megbízás commissione, provvigione, commissione
bizományos, tényező, alkotóelem, szorzótényező castaldo, fattore
bizony certamente
bizony, valóban in veritŕ
bizonyára, bizonnyal, hogyne, persze, bizonyosan certamente, ovvio, certamente, ovvio
bizonygató, öntudatos, magabiztos, állító, önző assertivo, esplicito
bizonyíték prova, evidenza, prova, dimostrazione
bizonyítvány, ajándék, ajánlólevél testimoniale, benservito
bizonyítvány, tanulmányi értesítő pagella
bizonylat, jótálló, bizonyíték, utalvány, nyugta documento giustificativo, biglietto di garanzia
bizonnyal, igen, sőt si, si
bizonyos mértében, bizonyos fokig fino ad un certo punto, in certo qual modo
bizonyos mértékben, egy kissé, szörnyen, némileg qualcosa, qualcosa, qualcosa
bizonyosan, minden bizonnyal, biztosan, bizonyos sicura, certo, sicuramente, sicuramente, sicuro
bizonyosság certezza
bizonyság, tanúvallomás, tanúság testimonianza
bizonytalan, tétova, halvány vago
bizonyul, bebizonyít omologato, sperimentato, esperimentato
bizottság giunta, comitato
biztonság salvezza, salvo (m), sicurezza, sicurezza
biztonság, állami kötvény, biztosíték sicurezza, sicurezza
biztonsági öv cintura di sicurezza, cintura di sicurezza
biztonsági öv cintura di sicurezza
biztos certezza, certezza
biztos, csinos kis, kényelmesen elegendő, védett comodo
biztos, habozás nélküli inflessibile, non esitante
biztosan, bizonyosan, kétségtelenül sicuramente, sicuramente
biztosítás frenaggio, serramento
biztosítás halál esetére assicurazione sulla vita, assicurazione sulla vita
biztosítás, oszlop, segély, pártfogás, segítség appogiare, sostenere, sostegno, appoggio, supporto
biztosítási matematikai attuariale
biztosítási statisztikus attuario
biztosító assicuratore
biztosító fél, hajóbiztosító, aláíró sottoscrittore
biztosított assicurato, assicurato
biztosított, biztonságos salvo (a)
biztosság, bizonyosság certezza, certezza
bizsergés, tövis aculeo, spina, pungiglione
bódé, kunyhó capanna, bicocca, capanna
bodros haj, bodorított haj, göndörített haj grillare
bogáncs cardo, cardo selvatico
bogár, -őrült, üzemzavar, dili, poloska, mánia microfono spia, insetto, cimice
bogár, ütőfa, sulyok coleottero, coleottero
bogaras, poloskás, homokfutó, féleszű, bricska carrozzella, callesse
bogaras, rozoga, düledező pazzo, pazzesco
bohóc, bohóckodó buffone, scemo
bohóc, faragatlan ember pagliaccio
bohóság, bohóckodás pagliacciata
bója gavitello, boa
bojt, lyukacsos ér, pamacs, konda, köteg, boly mazzo, mucchio, grappolo
boka nocca, caviglia, nocca
boksz, ökölvívás pugilato
bokszoló, ökölvívó pugile, pugile
boldog, találó, vidám, illő, helyesen választott felice
boldogan felicemente, allegramente, pieno di gioia
boldogan, szerencsére per fortuna, fortunatamente, felicemente
boldoggá avatás beatificazione
boldogság contentezza
boldogság, boldogulás, ostorcsapás nyoma, jólét benessere
boldogtalan disgraziato, sventurato, sfortunato, disgraziato
boldogtalan, nyamvadt miserando, tristo
boldogtalanság miserabile, infelicitŕ
boldogulás, jólét benessere, benessere, assistenza pubblica
bolgár, bulgáriai bulgaro
bolha pulce, pulce
bolhapiac mercato delle pulci
bolond ember, udvari bohóc, együgyű, gyümölcskrém pazzo, idiota, pazzo, allocco, imbecille, scemo
bolondos ötlet, bolondéria, indítókar, különc pedivella, manovella
bolondozás follia
bolondság, őrültség pazzia, demenza, pazzia
boltív, ív, törzsdöntés hátra, pajkos, ravaszkás volta, volta, arcuato, arcuare
boltozatos volta, a volta
bolygó pianeta
bolyhosság, karó, nagy épület, köteg, rakás, cölöp catasta, catasta, cůmulo, pelo [di tappeto], pila
bomba bomba, bomba vulcanica
bombázógép, bombázó bombardiere
bomlás decomposizione
bomlás (rendé), összetévesztés, megdöbbenés soqquadro, garbuglio, parapiglia, sbaraglio
bomlás (rendé), szétszakadás disfacimento, disfacimento
bomlás, szuvasodás, rothadás carie, intristire
bonctani, anatómiai anatomico
bontási vállalkozó, betörő scassinatore
bontó anyagcsere catabolismo
bonyodalom, csomó, vicsorgás, morgás, zavar nodo, ginepraio, ringhio, ringhiare
bonyodalom, kuszaság, hínár, gubanc groviglio, impaccio
bonyodalom, novella, tréfás történet, újságcikk racconto, storia, racconto, farsa, rapporto, farsa
bonyolult, furfangos, elmés, agyafúrt astuto, intricato
bonyolult, nehéz, tövises, tüskés spinoso
bor vino
bór boro
bordaláda, pánt, léc, keresztléc, padlódeszka correntino
bordázott, bordás scanalato, rigato, nervato [Bot.]
bordélyház bordello
boreális, északi, északi félgömbi boreale
borjú, borjúhús carne di vitello
borjúhoz hasonló, éretlen simile a vitello
borjúmirigy animella
boróka ginepro
borona érpice
borostyán, repkény edera
borostyánkő, sárga ambra, ambrato
borostyánnal övezett, babérral koszorúzott coronato di alloro
borotva rasoio
borotvakés, borotvapenge lametta
borotválás, borotválkozás, hántolókés pialla, rasatura
borravaló, vonás, megvesztegetés, nekilendülés lineetta di sospensione, tratto 4.
borsdaráló macinapepe, pepato
borsó, borsószem pisello
borstartó pepiera
bortömlő otre
borúlátás, pesszimizmus pessimismo
borúlátó, pesszimista pessimista
borúlátó, pesszimista pessimistico
borz tasso, tasso
borzadás, didergő, iszonyodás, borzadó, borzongás tremebondo
borzalmas, szörnyen, félelmes, borzasztó, áhítatos tremendo, mostruoso, orrendo, mostruoso, tremendo
borzalmasság, szörnyűség, borzalmas volta vminek mostrositŕ
borzas, kócos arruffato [Amer.]
borzas, kócos, gyűrött scapigliato
borzas, pityókos, életlen, bolyhos, rojtos confuso, coperto di peluria
borzasztó, hajmeresztő, borzalmas, rémes, rémítő macabro, raccapricciante
borzasztóan, megrendítő, vacak, megdöbbentő scandaloso, strepitoso
borzongás, iszonyodás, vacogás, irtózás, borzadás abbrividire
boszorkány maliarda, maga, maga, fattucchiera, fattucchiera
boszorkány, nőstény róka, női sárkány, sárkány volpe femmina
boszorkányság malia
boszorkányság, boszorkánymesterség, varázslat malia, malefizio, stregoneria, stregoneria
boszorkányság, orvostan, gyógyszer, varázslat farmaco, medicamento, medicina
bosszantás, zaklatás turbamento, molestia, turbamento, tormento
bosszantó akadály, csalódás érzése fobia, inibizione
bosszú vendetta
bosszúálló vindice
bosszúálló, bosszúszomjas, bosszúvágyó vendicativo
bosszús, nyűgös stizzoso, stizzito, irritabile
botanika, növénytan botanica
botanikus, növénytani botanico
botlás incespicare, intoppare
botrány scandalo
botrányos, égbekiáltó, gyötrő, borzalmas, sértő oltraggioso, scellerato, indignante, scellerato
botrányosan, felháborítóan, erőszakosan, durván scellerato, inaudito, oltraggiosamente
bozontos, gubancos ispido
bozontos, ijedtség, ütközés, összecsapás, ütődés crollo, scandalizzare, scossa, urto
bozót sottobosco
bő, bőséges opimo, opimo, copioso
bőbeszédű verboso, loquace, verboso
bőbeszédű, felesleges, cikornyás, kacskaringós senza lavoro, ridondante
bőbeszédűség parlantina
bőbeszédűség, szóhalmozás, nagy bőség, többlet ridondanza
bödön, favödör, halaskosár, málhazsák, szerelvény borsa, equipaggiamento, astuccio, astuccio, tasca
bödön, konzerv, pléh kaszni, konzervdoboz, budi barattolo, puo, puň, potere, posso (pres. potere)
böfögés, böffenés eruttazione
bögöly estro, tafano [Zool.]
bögre, rohamsisak, zománcedény, kanna, lövés, kupa pentola, boccale, vaso, barattolo, vaso
böjt, sebes, zárt, rögzített, kicsapongó, igaz rapida, veloce, presto, presto, digiuno
bőkezű, irgalmas szívű, jószívű, könyörületes benčfico, assistenziale
bőkezű, nagylelkű liberale, liberale, liberale
bőkezűség, bőség, bőségesség, pazarlás sciŕlo
bőkezűség, nagylelkűség generositŕ
bölcs, józan ember, zsálya sapiente, salvia
bölcs, körültekintő, meggondolt prudente, giudizioso
bölcs, meggondolt, helyeselhető consigliato
bölcs, okos saggio, saggio, ragionevole, ragionevole
bölcseleti, mérsékelt, bölcsészeti, filozófusi filosofico
bölcsesség senno, freccia, sapienza, saggezza, saggezza
bölcsesség, melegség (színé), falvastagság, alj profonditŕ, fondo, fondo
bölcsességfog dente del giudizio
bőr- cutaneo, epidermide, epidermide
bőr alá adott sottocutaneo
bőr alá adott injekció, bőr alá fecskendezett ipodermico
bőr, bőr- pelle, cuoio, palla da cricket
bőr, irha, leshely nascondere, pelle, riporre, nascondiglio, nascosi
bőrápoló krém, lágyító emolliente
bőrkeményedéses, szaru-, kemény, szarus corneo, arrapato [volg]
bőrönd valigia, valigia
börtönőr secondino, carceriere
börtönőr, védőszerkezet, vonatkísérő, fegyházőr caporale, bigliettaio, guardia, scorta, proteggere
börtöntöltelék avanzo di galera
bőség affluenza
bőség vmiből, elég vmiből sazietŕ, empire, empire, empire, empire, incassare
bőséges étkezés panciata
bőséges étkezés pasto abbondante, pappata
bőséggel, bőven ribocco (a ~)
bőségszaru cornucopia
bővelkedés, sokaság abbondanza, dovizia, cuccagna, abbondanza
bővelkedő, burjánzó, dúslakodó, termékeny, szapora prolifico
bőven dirottamente
bővérűség, túlbőség, túltengés, vérmesség afflusso di sangue, pletora, afflusso di sangue
Brazília Brasile
bricsesz, térdnadrág brache (f. pl)
brigád, dandár brigata
brigád, munkaközösség, fogat, legénység, csapat equipaggio, equipaggio
brigád, sikongat, személyzet, legénység, banda frotta, equipaggio, equipaggio, armo, frotta
brilliáns fastoso, fastoso, geniale
bronzszínű, bronztárgy, bronzból való, bronz bronzo
tormento, tormento
bú, csapás, bánat fastidio, pena, pena, pietade, rammarico
búcsú, eltávozás, engedély, szabadság lasciare, congedo, lasciare in ereditŕ, licenza
búcsú, istenhozzád addio, separazione, addio, separazione
budi gabinetto
buga, öntecs lingotto
búgás (kocáé), hév, verseny, tüzelés (szukáé), hő calore, riscaldare, batteria [Sport.], ardore
bugris imbecille, persona rustica
bugris, neveletlen ember, ripők, durva ember cafone, marrano
bugyborékolás, zubogás, forrás, bugyogás, buzogás ribollire
buggyantott tojás uovo in camicia
bugyogás, csobogás gorgoglio
buja ember libertino
bujaság, kéjelgés, testi vágy, nemi vágy lussuria, foia, voluttŕ, concupiscenza, voluttŕ
bújócska rimpiattino, nascondino
bujtogató, zendülő ammutinato
bukfencezés, bukfenc, halálugrás, előrebukfencezés salto, salto mortale
bukik, alámerül, fejest ugrik, zuhan, beugrik mi tuffai
bukszus, puszpáng bosso
bunda, seprő, prém, kazánkő, szőr, szőrme, szőrzet pelliccia, pelle, pelo, pelame
burgonya, krumpli patata
burjánzás, elburjánzás proliferazione
burkolt célzás, tudtul adás, célzás intimazione
burkolt, célzatos, burkoltan célzó, behízelgő insinuante
burkoltan, rézsútosan obliquamente
burok, héj, külső, hüvely pula, buccia
burzsoázia, polgárság borghesia
bús, levert scoraggiato, mesto, abbattuto
bús, lomha, sértődött, baljós, mord, morcos, dacos bieco
busz, távolsági busz, autóbusz canale dati [Comp.], autobus, autobus, pullman
butaság ocaggine, stupiditŕ, ocaggine
butaság, könnyelműség, ostobaság stoltezza, stoltezza
butik impresa, impresa
bútor mobili, mobilia
bútordarab mobile
búvóhely ritrovo, casotto
búza grano, grano, frumento, frumento
buzgalom, eligazítás, levél, meggyilkolás, sürgöny spicciare, sbrigare, invio, spedizione
buzgalom, hév calore, entusiasmo, calore, estro 2.
buzgón, lelkesen focoso, focoso
buzi, elhurcolkodás, elköltözés, elköltözködés fuga alla chetichella
bűbáj, munkaszakasz, váltás, szakmány, időszak compitare, incanto
büfé, csajka, tábori kulacs, étkezde mensa, mensa
bükkfa, bükk faggio
bűn, bűntett, bűncselekmény reato grave, delitto
bűnbak espiatorio, capro espiatorio
bűnbánat, lelkiismeret-furdalás, lelkifurdalás rimorso
bűnbánat, töredelem pentimento, pentimento
bűnbánó penitente
bűnbocsánat, bocsánat disciogliere, perdono, venia
bűncselekmény, bűntett funere, crimine, crimine, corpo del delitto, reato
bűnhődés, megbékélés, vezeklés espiatorio, espiatorio
bűnös trasgressore
bűnös, vádlott reo, imputato
bűnösség, vétkesség, bűntudat, bűncselekmény, bűn colpa, colpevolezza, colpa
bűnözés, kötelességmulasztás, bűncselekmény delinquenza, delitto, criminalitŕ, crimine
bűnpártolás, bűnrészesség complicitŕ
bűnpártoló favoreggiamento
bűnrészes, cinkos complice, correo
bűnsegéd aiutante, aiutante
bűntelen, ártatlan senza colpa, innocente
büntetendő criminale, criminoso, criminale
büntetendő, büntethető, büntető penale
büntetés punizione, pena (2), castigo, castigo, punizione
büntetés megváltoztatása, felcserélés commutazione
büntethető, vádolható punibile, punibile
büntetlenség impunitŕ
büntető, gyónató, fegyház, börtön, javítóintézet penale, penitenziario
büntetőjogi, bűnvádi delittuoso, criminoso, malvivente, malfattore
bűntudatosan, bűnbánóan colpevole
bürokrata burocrate
bürokratikus burocratico
büszke, öntelt, önhitt orgoglioso, fero (=fiero), ringalluzzito, fierezza
büszkeség, dísz, figura (kártyajátékban), becsület onore, decoro
büszkeség, sznobéria, fennhéjazás, felsőbbség alterigia, superbia, alterigia
bütykös, csomós nodoso
bütyök, cakk, ízlés dente
bütyök, csomópont nodo
bütyök, egybesült bélszín, kapcsolt, társ-, közös incastro, cuocio, articolazione, spinello [slang]
bütyök, vezérlő bütyök camma
bűvölet, varázslat, bűbáj, rontás, boszorkány malocchio, fattura
bűvös jel, varázsjel, titkos jel, finn vers, rúna carattere runico, runa
bűvös, mágikus, varázslatos magico
bűz, büdösség sito 3., tanfo, lezzo, puzzo, lezzo, puzzare
bűzlik, büdös appestato
cafka, kétes erkölcsű lány, ribi sgualdrina [Amer.], farfallina
cafka, ribi, kétes erkölcsű lány farfallina, sgualdrina [Amer.]
cafka, salak, lotyó, ribanc scoria
cáfolat confutazione, confutazione
cáfolhatatlan innegabile
cápa pescecane
cech pagamento
cech paratia
cech scotto
cédrusfa cedro, cedro
céh corporazione, corporazione, gilda, associazione
cél proposito, scopo, proposito, scopo, finalitŕ
célgömb, gondoskodás, előrelátás, körültekintés precauzione, precauzione, previsione
cella, akkumulátor cella, lépsejt, elem, méhsejt cella, cellula
cellulóz cellulosa
célpont, céltábla traguardo, traguardo, bersaglio, segno 2.
célszerűség, alkalomszerűség, ajánlatosság, sietés opportunitŕ, convenienza, opportunitŕ
célszerűtlen disadatto, disadatto, inservibile
célszerűtlenül, félrevezetett, megkárosítás, fals inverso, errato, torto, colpevole, non giusto
célzó, utaló allusivo
célzsák, kabátujj, persely, vezetőhüvely, szélzsák manica
cement, kötelék, fogcement, ragasztószer cemento, cemento
cent centesimo
centenárium, századik, centenáriumi, százéves centenario, centenario
centrifuga centrifuga
centrifugális erő forza centrifuga
ceremónia, alakiság, formaság, külsőség formalitŕ
cet, bálna balena
chilei cileno
cianid cianuro
cica, cicus, cicamica gattina, micino, fica [di ragazza], bella ragazza
cica, kiscica micino, gattino
cicoma, pipere gioielli, abity di gala, gioielli
cicus, cica, barka, punci passera [volg], fica [volg], figa [volg]
cifrázás, cikornya, pörgetés, tekeredés, pörgés prillare, girare
cigány zingaresca, zingaro
cigaretta sigaretta, sigaretta
cigaretta, porfelhő, füst, szívnivaló, köd, pára fumare, fumata, fumo
cikcakk, zegzug, cikcakk vonal, szerpentin zigzag
cikk vége másik oldalon, ciklus, gyümölcsízes pite movimento degli affari, rovesciamento, fatturato
cikkely, pont, adat, rövid hír, tétel, paragrafus capo, artěcolo, artěcolo, argomento [di giornale]
cím titolo, titolo, nominale, titolo
cím, címzés, ügyesség, modor indirizzo, indirizzo [Comp.], arringa, discorso
címer blasone
címerpajzs, címer stemma
címke, poggyászcímke, paroli, fül, tiszti paroli linguetta, puntale
címzés, ügyvitel, utasítás, vállalatvezetőség senso 3., direzione, regia, guida, norma 2., guida
címzett, átvevő, elfogadó destinatario, destinatario, ricevente
címzett, bizományos consegnatario
cincogás, kis gázláng, kukucskálás, apró partfutó sbirciata
cinikus cinico
cinizmus, cinikus megjegyzés cinismo
cinkelt játékkocka dadi truccati
cinkográfiai klisé, cink, cink nyomólemez, horgany zinco
cintányér cembalo
cipész calzolaio
cipó, vekni pagnotta, pagnotta
cipőkanál calzascarpe, calzante
cipővel ellát, megpatkol, cipővas, patkolt, vasalt ferrato, ferrata, calzato
ciprusfa cipresso
cipzár chiusura lampo
cirkáló, kajütös motorcsónak, jacht incrociatore
cirmos cica, pletykázó vénasszony, öreglány tigrato, gatto soriano
citoplazma, élősejt-protoplazma citoplasma
civil, polgári, polgári egyén civile
civilizálatlanság, barbarizmus, nyelvrontás barbarismo
civilizálatlanság, kezdetlegesség rozzezza, villania, villania
colstok metro piegabile
comb femorale, femorale, fčmore, coscia
comb, rádióamatőr, sonka, ripacs istrione, prosciutto, guitto, coscia, radioamator
combcsont femore
combcsonti femorale
copf treccia, codino
cölöpgát, hullámtörő gát, móló, vágósarkantyú frangiflutti, battimare
cölöpverő kos, 500 font, 500 dollár, majom, sulyok scimmia, scimmia, 500 sterline [slang]
cuclisüveg biberon
cukor zuccheroso, zucchero
cukorbevonat, jégképződés, zúzmaraképződés glassa
cukortartó zuccheriera
cukrászat, sütemény, cukrászda, cukrászsütemény dolciario, confetteria
cukros, csöpögős, érzelgős stucchevole
cumi, cucli, békéltető succhiotto [Amer.], pacificatore
csábítás, varázs, vonzerő, elcsábítás seduzione, seduzione
csaholás muso, guiato, chiaccherio
csaj, szajha, lotyó pupa [del gangster]
csákány piccone
csákány, csákányos, csákányozó, bárd esperto informatico, appassionato di informatica
csakis, csak, egyedül, kizárólag unico, solo, solo, unico
csakugyan, igazán in veritŕ, invero, in veritŕ
család, hozzátartozók volgo, gente
család, nép, az ember, alárendeltek, emberek persone, popolo, gente, gente, volgo, volgo
családi ékszer, családi bútor cimelio di famiglia
családi otthon, konviktus, családi vendégotthon pensione
csalafintaság, szemfényvesztés, hókuszpókusz imbroglio
csalán, kötélzet ortica, scottare
csalárd fondorlat mendacio
csalárdság, hamisság errore, errore
csalárdság, megtévesztés disonestŕ, falsitŕ, inganno
csalétek richiamo, uccello da richiamo, adescatore, esca
csalétek treni
csalétek, csali esca, adescamento, lusinga, esca, adescamento
csaló, álnok menzongnero, ingannevole
csaló, svindler lestofante, lestofante, mariolo
csalódottság, kielégítetlenség frustrazione, disillusione, disillusione
csalogató affascinante, allettante, allettante
csapadék, fűtőolaj arretrato, residuo, arretrato
csapágy, párnakő, alátét, csapágybélés, verőpárna cuscino, guanciale
csapás contrattempo, riverso (m), guaio, guaio, disgrazia
csapat, sereg, pihe, nyáj, pehely, falka, gyapjú mandria, gregge, batuffolo, stormo, bioccolo
csapatkapitány, hajóskapitány, kapitány marinaio, capitano
csapda, elkapás, kánon, zsákmány, csel, retesz cogliere, fermo, fermaglio, accalappiare, gancio
csapda, kelepce, verem tranello
csapda, nettó, kelepce netto, rete, ordito, ordito
csapkodás, lámpaláz, fékezőszerkezet, szárny, fül deflettore [Aer.], ipersostentatore [Aer.], patta
csapkoszorús kerék, lámpás, lámpa, laterna lampione, fanale, lanterna
csapóajtós kútszerű várbörtön, várbörtön carcere, carcere
csapódás, lerántás, éles bírálat, levágás, szlem colpo, sbattere
csapórács (várkapun), hullórostély saracinesca [di fortezza]
csapos barista
csarab, hanga erica
csarab, pusztaság, hanga brughiera, landa, landa
csarnak, védőborítás, halotti takaró, lombozat, ág sudario
császár imperatore
császárné imperatrice
csat, horpadás, csőbilincs, övcsat, vetemedés fibbia
csat, kézszorítás, kampó, ölelés avviticchiare, fermaglio
csatársor, csatárok vedi forward
csatlakozás unione, associazione, amicizia
csatlakozás, beolvasztás, belépés affiliazione
csatlakozás, érintkezés, összeköttetés collegamento, collegamento, coincidenza, raccordo
csatlakozás, záró, vég-, csatlakozóvég, végállomás capolěnea, entro la data fissata, terminale
csatorna canale, canale
csattanás, kettyenés, csettintés, kattanás clic, scatto
csattanó, pattogó, ingerült, élesen csattanó stizzoso, dentellato
csau (kutyafajta), kaja cane cinese, foraggio, foraggio
csavaralátét lavatore, rondella
csavargótábor, csavargótanya, dzsungel giungla
csavarhúzó cacciavite, cacciavite
csavarmenet, csigavonal, csigavonalú, spirális spirale
csavarmenetvágó, érmesajtoló szerszám, érmesajtoló muore
csavarófa, megfojtás, kivégzés nyakszorító vassal garrotta
csavaros, fondorlatos, tekervényes, kanyargós traverso, errato, errato, ambiguo
csavart, elferdült, elcsavart, eltorzult, sodrott torto, avvolto, contorto, stravolto
csavarvonal, csigavonal, spirálvonal elice, elica, spirale
csecsemő fanciulla, fanciullo, fanciullo, fanciulla
csecsemőmirigy timo
csekély amer. per meagre
csekély, vézna scarno, esiguo
csekélyebb, kisebb, kevesebb, kisebbik minore, comp. di less, piů piccolo
csekélység, pont, iota, jotta cosa da nulla, iota
csekk assegno
csekkfüzet libretto degli assegni
csekk-könyv libretto degli assegni
csel stratagemma, pizzicotto, trucco, pizzicotto
cselekszik, megcsinál, vmilyen eredményt ér el p.p. di to do
cselekvési szabadság, szabad kéz elasticitŕ di azione
cselgáncs judo
csellengés, átlátszó, fedélzetívelés, fedélzetív sottle
cselszövés, cselszövény, tervezet, összeállítás piano, schema, disegno, schema, disegno
csembaló cembalo, arpicordo
csemege, kecses leccornia, ghiotto
csemete, facsemete, suháng alberello
csempészáru, csempészet contrabbando
csempészés contrabbando, contrabbando
csempészhajó, csempész contrabbandiere, spallone
csempéző copritetto
csend, hallgatás silenzio
csendes calmo, netto
csendes pihenőhely, takarodó, magányosság ritirata
csendes, békés equilibrato, pacifico, pacifico, pacioso
csendes, nyugalmas, pihentető riposante
csendes-óceán, békés, nyugalmas pacifico
csendestárs, kedvenc, mafla ember, angyalos tallér angelo, angiola
csendestárs, pénzkölcsönző usuraio
csendháborítás, lármás csődület, orgia, nagy siker rivolta, rivolta
csengés, zengés, rikácsolás rumore metallico
csengetés, kör, karika, porond, aréna, bukmékerek campanello, sonare il campanello, scampanellata
csengő hangú, hangzatos, zengzetes, telt hangú sonoro
csepegés, cselezés, nyáladzás sbavare, bava
csepegés, sár, elszivárgás, szőr, cserfőzet melma, stillare
csepegő takony, nyafogás, szipogás, nyavalygás singhiozzare
csépelés, elcsépelt dolog, verés, csapkodás, rázás gettare a terra, battito continuo
cséplő, cséplőgép, farkascápa trebbiatore
cseppenként sorso ( a ~ a ~)
cseppfolyós közeg, cseppfolyós, lyukfolyadék fluido, fluido, liquido, liquido, liquiditŕ
cserép laterizio, mattonella, tegola
cserépáru, fazekasáru pentole
cserépedény, porcelán- és fajanszedény porcellana, porcellana
cseresznyefa ciliegio
cserjés, bozótos, bokrokkal sűrűn benőtt, bokros folto
cserkész őrsvezető, cserkésztiszt guida, guida
csermely, ér rivo
cserzőműhely concia, conceria
cserzővarga, tímár pellaio
csészealj sottocoppa, sottocoppa
csetepaté, csatározás avvisaglia, scaramuccia
csettentés a nyelvvel, csicsergés schioccare
cséve, henger, orsó, tekercselődob, tekercs bobina, rotolo, bobina, rocchetto, ridda
csevegés, beszélgetés chiacchiera, farneticare, chiacchierata
csibész, csirkefogó furfante, mascalzone, mascalzone, furfante
csiga puleggia, paranco, carrucola, paranco
csiga lumaca, chiocciola, chiocciola
csigafordulat, örv voluta, voluta
csigasor, rönk, blokáció, kőlap, klisé, tömb bozzello, paranco, ostruzione, sbarrare, barriera
csikk cicca, mozzicone
csiklandós dolog, határidőnapló, kényes ügy taccuino, taccuino, scadenzario
csiklandozás solleticare, solletico
csikló clitoride
csikó puledro
csikóhal ippocampo
csikorgatás, emésztő, csiszolás, daráló, zúzás logorante, opprimente
csilingelés, csengetés, csengés, bizsergés, szúrás prurire
csillag- astrale
csillag, csillagocska asterisco, stellina
csillagász astronomo, astrňnomo
csillagászat astronomia
csillagjós astrologo
csillagkép costellazione
csillagközi, csillagok közötti, világűri interstellare
csillagos, csillagszerű, csillag- stellare
csillagvizsgáló intézet, obszervatórium osservatorio
csillagzat, sztár, csillag astro, vedette, vedette, stella
csillanás, villanás lucere (poet.), barlume, barlume
csilletávköz, féltónus, intervallum, hangköz spazio, intervallo, intermezzo
csillogás, csillogó fény, szikrázó fény fronzoli, brillamento, risplendere, rilucere
csimpánz scimpanzč
csimpánz scimpanzé, scimpanzč
csinosság, finomkodás, affektáltság, kedvesség grazia
csintalan, komisz cattivo, perverso, pravo (lit), malizioso, cattivo
csintalanság, gonoszság nequizia, malvagitŕ
csíny, kaland scappatella
csíny, kópéság scemenze, stratagemma [slang]
csíny, kópéság beffa, burla, monelleria
csipás, dagadt, mézgás, puffadt, ragadós gommoso, appiccicoso, che mostra le gengive
csípés, marás, falat, harapás addentatura, morso, morsicatura, morso, boccone
csípés, szúrás, fullánk piccare, frecciata, pungere, colpo, pungiglione
csipesz, rákolló, harapófogó tenaglia
csipisz, fügefa, füge vigliacco, fico
csipkés, csipke-, csipkefinom, csipkeszerű simile a pizzo
csipkézet strappo, crepatura, crepatura
csípő, csiklandó, szúró, viszkető, zúgó, bizsergő arzillo
csípős íz, markolattüske, éles csengő hang, hínár punta, aculeo, incappellaggio
csípőszorító, öv, koszorú, fűző, övezet, sütőlap cintura, guaina, cintura, fascetta, fascetta
csíra-, csírájában levő in germe, embrionale
csíra, sperma, ondó, mag semente, germe, seme
csírájában levő, embrióval kapcsolatos, embrió- embrionale
csiripelés, csicsergés pigolio, cinguettio
csirizes, átázott, felázott, nyirkos, nedves umido, umido
csirkefogó, hitvány ember farabutto, ribaldo, briccone, birbante
csiszolatlan, haragos, huligán, megközelítő, zord scabroso, ineguale, valutato, rozzo, zotico, rozzo
csiszolt, kifinomult, finomított fine, raffinato
csiszoltság, fényesítő, jó modor, fényezőanyag créscere, brunire, lucentezza, brillantezza
csoda miracolo
csodabogár, példány, mutatvány, mintadarab esemplare, esemplare
csodálat, bámulás ammirazione
csodálat, csoda, csodálkozás, csoda- stupore, chiedersi, miracolo, miracolo, stupore
csodálatos sconcertante, sorprendente, mirabolante
csodálatos dolog, csoda, csodálkozás, csodálat meraviglia
csodálatos dolog, csodajel, ómen portento
csodálatos, csodálatosan, meglepően, hihetetlen meraviglioso, meraviglioso, miro
csodálatra méltó, nagyszerű sorprendente, sorprendente, ammirŕbile, ammirŕbile
csodálkozás, meglepetés stupore, stupore
csodáló ammirativo
csodáló, hódoló, bámuló, imádó veneratore, veneratore, ammiratore, corteggiatore
csodás, bámulatos favolosamente, stupendo, mirifico, portentoso
csók, simogatás (szellőé), habcsók, vékony találat bacio, baciano
csokor, ív, csónakdaru, hajó orra, vonóhúzás, nyíl arco, prua, chinare, prua, archetto, inchinarsi
csokornyakkendő mosca, mosca, papillon
csomag pacchetto, imballaggio, appacchettare, imballaggio
csomagolás, göngyöleg involucro
csomagolóvászon, zsákvászon tela di sacco, tela
csombord, pikáns, sós, ízletes, ínyencfalat santoreggia
csomóponti nodale
csónakázás barcheggio
csónaktartó horog, csónakcsáklya gaffa
csonka lábú, lábatlan senza gambe, ubriaco fradicio
csont, halcsont, szálka osso, spina, spina, lisca
csontenyv, zselatin, állati enyv gelatina
csontliszt, étkezés, étel, korpa, durva liszt pasto, farina [non di frumento], pietanza
csontrakó, hátgerincmasszőr osteopata
csontüszök, elszáradás, elüszkösödés, kihalás necrosi
csontváz scheletro, ossatura, scheletro
csontváz- scheletrico
csoport, rendőrkülönítmény, lehetőség gruppo di uomini [Amer.]
csoportos utazás, társasutazás guida
csoportosítás, kitűzés, csoportosulás, sorbaállás schieramento, allineamento
csoportozat, csoportosítás raggruppamento, gruppo
csorba, csapás, behorpadás, mélyedés, ütés nyoma ammaccatura
csorba, horony, egy pont (krikettben), szurdok intaccatura, intaccatura, tacca
csorba, kicsorbult, szeletelt scheggiato
csóró, hegyszoros, barlang, hegytorok, óvóhely guscio [Arch.], insenatura, grotta, cala
cső, csővezeték, kürtő, edény, vezeték, árok conduttura
cső, gumibelső cannello, tubo, tubetto, tubo, tubo
cső, pipa tubo, tubo, fischietto, fischietto, flauto, pipa
csőcselék, söpredék gentaglia, feccia
csődület calca, folla, affluenza, stuolo
csődület, teljes vereség, megfutamodás, csőcselék sbaraglio
csőfejelő gép, kamra, tároló, vízkamra, kazándob caduta di testa, tuffo
csökevény, túlélés, továbbélés, életbenmaradás sopportare, sopravvivenza
csökkenés calcare (v.i.), calare 2., disfacimento, declino
csőr naso adunco, becco, insegnant, becco, rostro
csörgés, lánccsörgés rumore secco e metallico
csörgés, telefonhívás, zümmögés, bizsergés, hír ronzio
csörgődob, csörgős baszk dob, dobosgalamb, tambura cembalo
csörgőkígyó serpente a sonagli
csörömpölés, civakodás, locsogás, veszekedés, zaj tintinnio, sferragliamento
csöves tubolare
csővezeték oleodotto, gasdotto, filtro per dati [Comp.]
csúcs, csúcspont, dobás, tetőhajlás, elárusítóhely campo sportivo, bitume, beccheggio [Mar.], pece
csúcs, delelés, betetőzés culminazione
csúcsos appuntito, aguzzo
csúcspont, tetőfok, aranykor, virágkor momento culminante, apice, momento culminante
csúcstalálkozó, csúcspont, orom vetta, sommo, cůlmine, cůlmine
csuda dolog, sikoly, mulatságos dolog, sikoltás gridare, grido
csúf beszéd, erkölcstelenség, züllöttség, szenny sudiciume, sudiciume
csúfnév, becenév, gúnynév nomignolo, soprannome, nomignolo
csúfolás, nevetséges utánzat, csúfolódás, utánzás ludibrio
csukló polso, polso
csuklós (jármű), tagolt (beszéd), ízelt (állat) articolato
csuklóspánt, sarkalatos pont, zsanér, forgópánt bandella, cerniera, cardine, perno
csukott chiuso, chiuso, bloccato, bloccato
csukott, levegőtlen, zárt, hű, szűken, titoktartó argomentare, stretto, chiudere, ostruire, presso
csúnya, csiszolatlan, bárdolatlan, nem elegáns non elegante, rozzo
csúnya, komisz spaventoso, spaventoso, orrendo, disgustoso
csúnya, ronda, undorító, csúf, rút laido, brutto, laido
csupán, kivéve, legalább, de, azonban, csak, hanem perň, ma, perň, salvo che, bensě
csúszkál, megcsúszik, csúsztat, siklik scorsa, scorso
csúszómászó, félredobott holmi, sorsüldözött sprezzante, miserabile, sprezzante, infame, infame
csúszós, minden hájjal megkent, sikamlós, síkos scivoloso, lubrico, lubrico, sdrucciolevole
csúzli fionda, fionda
csúzos beteg, csúzban szenvedő beteg, csúzos reumatico
csüggedt scoraggiato, abbattuto, scoraggiato
csüggedt, elcsüggedt scoraggiato, avvilito, scoraggiato
csűrés-csavarás, csípős megjegyzés, kibúvó battuta
csűrés-csavarás, hímezés-hámozás, keverés, sasszé accozzare, mazzetto (fare ~)
dada bambinaia, balia
dadogás, hebegés balbettamento
dadogás, hebegés tartagliare, balbuzie
dadogós balbuziente
dagadás, kiemelkedés, hullámverés, domborulat eleganza, enfiare, frangenti, frangenti
dagály bassa, bassa, marea, marea
dagályosság, nagyképűség boria
dagasztó massaggiatore, impastatore
dagi, hájas, zsíros, pufi, gömböc untuoso, untuoso
dajkaságba vett gyermek, fogadott gyermek raccomandato, bambino in adozione
dália dalia
dalkör, kórusegylet societŕ corale
dalszöveg lirica
dáma (kártyában), anya, nagyméretű tetőfedő pala checca (f), regina
dámajáték, ostáblajáték esaminatore
dán danese, cane danese, danese
darabka un pochino
darabokra törés, tönkremenés, összezúzódás, krach schiacciare, forte colpo
darabonként frammentario
darabonként, egyenként a seconda, a secondo, ognuno, ciascuno
daráló, hirig, malom, bunyó, gyár, üzem, őrlő mulino, mulino
darálógép, húsdarálógép masticatore
daraszerű, kavicsos, karakán ghiaioso, coraggioso, sabbioso, coraggioso
darázs, ingerlékeny személy, gonosz ötlet vespa
dárda, gerely, sebészkés, szike, lándzsa lancia, lancia
dárda, szökellés dardo
dáridó, járásmód, pucer, utcai nő, iszákos ember pipistrello
dáridó, tivornya, mulatozás bagordo, baldoria
daru gru
daru, emelés, felvonás, felhúzás, felvonó, emelő montacarichi, paranco
dauer ondulazione permanente, permanente
de azért, mégis, eddig, még, már ancora, perň, perň, ancora, tuttora, giŕ, pur
decentralizálás, áthárítás, decentralizáció delega [del potere], decentramento amministrativo
dédelgetett, kedvenc, szerető innamorato 2.
dedikáció, felszentelés, dedikálás, felajánlás dedicazione, dedizione, dedica
defekt, csőd, lebomlás perdita, guasto, perdita, panna, panna
defenzíva, védekező, defenzív, védelmi állás difensiva, difensivo
deficit deficit, calo, deficit
deficit, tökéletlenség, hiány, elégtelenség carenza, mancanza, mancare, deficienza
deformáltság, idomtalanság malformazione
dehidratálás, ágyúlövés, víztelenítés, vízelvonás disidratazione
dékán decano
dekoráció arredo
dekorációs gipsztábla cartongesso, pannello gessato
dél mezzodě, mezzogiorno
délben a mezzogiorno
delektrikum, dielektromos, szigetelőanyag dielettrico
délelőtt mattina, mattina
déli meridionale, meridionale, del sud
déli fekvésű, déli rész, déli irányba, délre, déli ostro, sud
déli, délidő meriggio
délibáb, káprázat miraggio
délibábos, utópiákban élő ember, utópista utopistico
délszaki, forró égövi, térítő, trópusi, tropikus tropico
délutáni, délután pomeriggio, pomeridiano, dopopranzo
demográfia demografia
demográfiai demografico
demokrácia democrazia
demokrata democratico, democratico
demokratikus democratico
démon, gonosz szellem demone, demonio, mandragoro
derce, selejt, sort, hulladékszén, rövidnadrág calzoncini
derékszíj cintura, lega
derékszögű rettangolare, rettangolare
deréktól lefelé bénult paraplegico
derékzsába, ágyékzsába, hexensussz lombaggine
deres, ősrégi, dér, ősz, fehér canuto, onorando
dermesztő, elképesztő, kábító assordante, assordante
derű, víg alaptermészet, ragadós vidámság ilaritŕ, ilaritŕ
derült, békés sereno, sereno
derűs, víg festevole, pieno di gioia, pieno di gioia
deszant, rajtaütés, származás, leszállás, családfa prosapia, calata
desszert dessert, dessert
desztillátum, párlat distillato
detektívregény, krimi, zörej, vibrálás, remegés emozionare, brivido, emozione
detonáció, kirobbanás, robbanás, felrobbanás esplosione, esplosione
detonáció, robbanás detonazione
dettó, ugyanaz, másolat, hasonló dolog idem
deutérium, nehézhidrogén deuterio
deviáns, normáktól eltérő aberrazione, deviato, aberrazione
deviza, valuta cambio estero
dezodor, szagtalanító deodorante
dia, átlátszóság, diapozitív, áttetszőség trasparenza
diadalmámor, diadalittasság, ujjongás, örvendezés tripudio, esultanza
diadalmas, diadalmaskodó, győzelmes trionfante
diadalmenet, diadal, diadalmámor, győzelem trionfo
diagnózis, megállapítás (betegségé) diŕgnosi, diagnosi, diŕgnosi
diagram, görbe, sematikus ábra, grafikon schema, grafico, schema, progetto, grafica
diák, egyetemi hallgató, hallgató studioso, studente, studente, allievo, studentesco
diakónus diacono
diákszálló, egyetemi kollégium, hálóterem dormitorio
dialektikus, nyelvjárási, tájnyelvi dialettico
dialógus, párbeszéd dialogo, dialogo
dicsekedő, dicsekvő vanaglorioso, spaccone
dicsérés, hálaadó istentisztelet, dicséret encomio, elogio, elogiare, lode, plauso
dicséret, bók omaggio, considerazione, complimento, cortesia
dicséret, tetszésnyilvánítás, helyeslés, taps applauso, consenso, applauso, elogio, approvazione
dicséretre méltó, dicséretes lodevole, encomiabile
dicsfény, dicsőség, glória, tündöklés vanto, vanto
dicsőség, hírnév gloria
dicsőség, öndicséret, hencegés, dicsekvés millanteria, vanto, vanteria, spacconeria
dicsőséges, dicső, tündöklő glorioso, glorioso
dicstelen ignominioso
didaktikus didattico
diétás orvos, diétaspecialista, diétás nővér dietologo
digitális numerico, digitale
díj, jutalom, pályadíj, diploma, döntés, oklevél onoreficenza, aggiudicazione, borsa di studio
díjazás, bérbevétel, bérelés, alkalmazás, fizetés affitto, noleggio, nolo
díjtétel, kamatláb, fok, tarifa, rang, osztály, ár passo, tariffa, tasso, rata, rata, rapporto, ritmo
diktálás, tollbamondás, parancsolás dettato, comando, dettato, dettare, dettatura
diktátor dittatore
diktatórikus, parancsuralmi, totalitárius totalitario
diktatúra dittatura
dilatáció, kitágítás, tágulat, tágulás, kitágulás estensione, estensione
dilisség gustositŕ
dinamizmus energia, energia, dinamismo
dinamó dinamo
dinasztia, lakóhely, üzletház, gyárépület, család taverna, dinastia, abitazione, clinica, assemblea
dinasztia, uralkodóház dinastia
dió noce
dióhéj guscio di noce
dioptria, diopter diottria
diploma testimonianza, testimonianza
diplomáciai diplomatico, diplomatico, diplomatica
diplomamunka, diplomaterv, diploma tesi
diplomata diplomatico, diplomatico
dísz, díszítés, dísztárgy, díszítmény, ékesség soprammobile, ornamento, vezzo 2, ornamento
díszítés, ékítés adornamento
díszítmények decorazione, decorazione
díszítő ornamentale
díszítő hatású, dekoratív decorativo
díszkíséret corteggio
diszkó discoteca
diszkréten, titokzatosan chetamente, soppiatto, segretamente, chetaménte
disznóhús carne di maiale, maiale [cibo]
disznóól porcile [Amer.]
disznóól stalla, porcile
diszpenzáció, szétosztás, elosztás, felmentés dispensa, esenzione
díszruha, estélyi ruha, díszöltözet abito da cerimonia
díszruha, palást, köntös, talár, köpeny zimarra, toga, roba, cavo, mantello
díszszemle, pompa, dísz, parádé, sétány, szemle parata, sfoggiare, parata, sfilata, corteo
disszertáció, dolgozat dissertazione
disszociáció, elkülönítés, bontás, felbontás escrezione, dissociazione, separazione, scissione
disszonancia, hangzavar, viszálykodás discordia, disaccordo, disaccordo
dísztábla, emléktábla, fogkő placca, lastra, targa, lastra
dísztárcsa coppa coriruota, coprimozzo
dísztér, vadaskert, park, parkolóhely, telephely parco, parcheggiare, posteggiare, parco
díszterem, italbolt, italmérés, szalon, nagyterem bar, salone, bčtvola, ritrovo
díszvacsora, bankett, lakoma, díszebéd banchetto, banchetto, convito
divatékszer bigiotteria
divathős, lovag, udvarló, piperkőc bello (m)
divatjamúlt arcŕico, arcaico
dízelmozdony diesel, motore diesel, motore a gasolio
dobás, bátortalan, szemérmes, megbokrosodás timido, peritoso, timido, timido
dobbanás, tompa hang, tompa puffanás, puffanás rimbombare, tonfo
dobogás, pulzálás, lüktetés battito, battere
dobos, ügynök, üzletszerző batterista
dobpergés colpo di tamburo
docens, olvasókönyv, korrektor, előadó, felolvasó lettore
dodó tonto, dodo
dogmatikus acritico, dogmatico
dohány tabacco
dohány, orrszarvú, guba abbrev. di rhinoceros
dohány, pofátlanság, cégtábla, sárgaréztábla, pénz ottone
dohányzás, gőzölő, füstölő affumicare, fumante
dokkmunkás, kikötőmunkás arsenalotto, scaricatore
doktorátus dottorato
doktori fokozat magistero 2.
doktrína, tan, dogma, tantétel, vallási dogma dottrina, istruzione
dokumentáció documentazione
dokumentációs, dokumentumfilm documentato, documentato, documentario
dokumentum, vádirat atto, atto, documento, documento, documento
dolcsi, kikészített bőr, héjlemezelés, reve, kéreg epidčrmide, pelle, epidermide, epidermide
dolgozat, gyakorlás, testgyakorlás, testmozgás esercitare, esercizio, esercitare, pratica, uso
dolgozat, újság, papír documento, giornale, carta, carta da parati, carta
dolgozószoba stanza da lavoro
dolgozószoba, szoba, faliszekrény, lomtár, budoár armadio, armadio
dollárbankjegy verdone, bancanota
dóma, retortafedő, kupola, lakkolit, dóm, boltozat cupola, duomo, cupola
domb, hegy pendio, eminenza, poggio, collina, eminenza, colle
dombormű, magas dombormű altorilievo
dombornyomású, emelt, domborművű, kelt (tészta) alzato, in rilievo, sollevato
domború felület, domborúság convessitŕ
domború, konvex convesso, inarcato, inarcato
dombos collinoso
dombtető, domb poggio
dominancia dominanza, predominio
domínium, uralkodás, uralom egemonia, egemonia, dominio
dominó kocka, mag, golyó, 14 font, vesekő, 6, kő- sasso, pierra, sasso, pietra, nocciolo
dominó, dominókocka domino, tessera del domino
dominókockák, játékkockák ossa
dongó, poszméh calabrone, calabrone
donor, adományozó donatore
dorbézoló személy, lázadó rivoltoso
dorgálás, feddés biŕsimo, intemerata, biasimo, biasimo, rabbuffare
dorgálás, megintés, intés ammonizione, ammonizione
dorombolás fusa [pl]
dosszié, irattartó piego, cartella
döcögős, egyenetlen, szaggatott, rázkódó sussultante
döfés, injekció iniezione, colpo di punta
döglesztő, fárasztó estenuante [Amer.], assassino
döglesztő, fárasztó estenuante
dögunalom, fárasztó alak, érdektelen dolog, teher resistenza, trascinamento, trascinare
dölyf, harag, gőg, vágy, has, mersz, hajlandóság ventricolo, stomaco
dölyfös, zsarnoki, sürgős imperioso
dölyfösen, gőgösen orgoglioso, alteramente
dönteni nem tudás, határozatlanság, habozás abulia
döntés, ítélet, odaítélés, megítélés decisione, decisione
döntő, determináns determinativo, causa determinante, determinativo
dörej, harangszó, zengés, harangzúgás scampanio, scroscio
dörmögés, nyögés, nyöszörgés, morgolódás, sóhaj gčmito, borbottare, lamento, gemito
dörzsölés, egyenetlenség fregare
dörzspapír, smirgli carta vetrata, carta vetrata
drága, kecses, finnyás prezioso, prezioso
drága, költséges costoso, caro, caro, costoso
drága, költséges costoso, caro, costoso, caro
drága, költséges, drágán caro, salato
drága, költséges, drágán diletto (adj), egregio, caro
drágakőutánzat, pástétom, strassz, paszta, kenőcs pasta, colla, pasta, massa
drámai drammatico, drammŕtico
drámaíró drammaturgo
drasztikus drastico
dréncső, utcai víznyelő, alagcső, lefolyócső cloaca (f), fogna
drog, gyógyáru, kábítószer, gyógyszer farmaco, droga
drót, huzal, sodrony, távirat cavo, cavo, filo metallico, fil di ferro
dudás, gázcsatorna suonatore di cornamusa, pifferaio
dudor, bütyök, gomb, fej, darabka, daganat noce [di burro], pomo [di bastone]
dudorodás, lényeg, kis rög, kis darab, csattanó piccolo pezzo, bottone
dugasz, könnyű ütés, söntés, menetfúró, dugó, csap spina, colata, rubinetto, rubinetto, rubinetto
dugóhúzó cavatappi
dugóhúzó (repülésben), forgás, pörgés, kirándulás avvitamento, rotazione
dukkózó pisztoly, festékszóró pisztoly aerografo
dumás, szénsavas, bányaléges, gyöngyöző, fecsegő frizzante [di bibita]
dupla toka, toka pappagorgia
duplex, kétszeres, kétirányú, megkettőzött, kettős doppio, duplice
durranás, értesítő, jegyzőkönyv, dördülés, riport grido 2., rapporto, referto, insegnare, cronaca
durva fonal, fonalhulladék, láncfonál, fonalcsomó tinntinnare, strimpellare
durva, offenzíva, sértő offensivo, offensiva, oltraggioso, allusivo
durva, öntudatlan, alig észrevehető, nem érdeklődő svenuto
durvaság, modortalanság, faragatlanság cafonaggine
durvaszövésű kendervászon, durvaszövésű jutavászon tela da sacchi
dutyi, fegyház, állatkert, siti zoo
dutyi, fogda carcere, prigione, pria (poet.), prigione, galera
duzzaszt, megnagyobbodik, megduzzadt, puffaszt gonfiezza, gonfio
duzzogás, barátságtalanság capriccio, capriccio
duzzogás, durcásság ammusare
duzzogó, durcás, veszekedős, gyermekes, csacska irritabile
dühöngés, őrjöngés frenesia
dühös malato, malato, egro, ammalato
düledező, pusztító, veszedelmes, vészes, romos in rovina, rovinoso
dzsinn, tündér folletto, spirito, genio
dzsip camionetta, jeep
dzsunka, kenderkóc, szösz, sózott marhahús, heroin cianfrusaglie, roba vecchia, giunca
e világ, antipódus, társadalom legalsó rétegei regno dei morti, aldilŕ
ebéd, löncs pranzo
ebédjegy buono pasto
ébenfekete szín, ébenfa-, ébenfa, ébenfekete ebano
éberség vigilanza, vigilanza
ébredés eccitazione, eccitazione
ébredés risveglio
ébredés, fenn lévő veglia
ébren marad, sarkall, támaszt (érzelmet), ébred svegliato, svegliato
ébrenlét, sodor, nyomdok, hajósodor, templombúcsú vigilia, destare, veglia
ebszőlő, keserédes, kesernyés csucsor agrodolce
ebül szerzett preso illecitamente, illecito
ecet aceto
ecetsavgyök, acetil, acetilgyök acetile
eddigi ora (fino ad ~)
eddigi, eddig finora, finora
edény füle, fogantyú, karika, kabátakasztó, kampó cappio, occhiello metallico, nodo scorsoio
edény, hajó vaso, recipiente, vascello, vascello, recipiente
édes illat, savmentes, behízelgő, jóízű, dallamos dolce, abboccato, caramella, dolce, mellifluo
édesem, kedvesem, szívecském, szivi cara, caro
édesgyökér, medvecukor liquorizia
édeskés, olajos, kenetes, behízelgő, zsíros untuoso, cremoso
édesség confezione
édesség dolci
ediktum, kormányrendelet, kiáltvány editto
edzett, bátor, szívós sempreverde, ardito, accanito, ardito, gagliardo
edzőcipő, sportcipő allenatore
égbolt, atmoszféra, klíma, ég, légkör cielo, cielo
égerfa, éger ontano
egérfogó trappola per topi
egész idő alatt ininterrottamente
egész számú, integrál, ép, összeépített, egész integrale, integro
egészen completamente, completo
egészen, páros, sík, egyenlő, szabályos, éppen una volta, magari, anzi, personalmente, una volta
egészséges robusto, sano, florido, sano
egészséges, üdvös, hatékony sano, salubre
egészségesen sanamente, sano
egészségi, egészségügyi, higiénikus igičnico, sanitario
egészségtan, higiénia, egészségügy igiene, igiene
egészségtelen malsano, insalubre
egészségügyi zárlat, vesztegzár, lezárás, karantén quarantena, contumacia
egészségügyi, higiénikus igienico
égetés, forró, égető ardente, scottante, arsura, bruciante
égetett cukor, karamell caramello
égetőkemence fornace
éghajlat, táj localitŕ, localitŕ, paese, regione
égi, mennyei celestiale, celestiale, celeste
égitest, bolygó corpo celeste [Astr.]
egoista, önző ember egoista
egres uva spina, ribes
egzakt, precíz, szabatos esatto, minuzioso, minuzioso, esatta
égzengés, égiháború temporale, maltempo
egzisztencializmus esistenzialismo
egzotikus esotico
egy bizonyos, egy un, come, un
egy bizonyos, egyes, néhány, mintegy, némely, némi alquanti, qualcosa, alcuno, alquanti, qualcosa, di
egy csepp, pont, szégyenfolt, egy harapás, pecsét sito 2., loco (=luogo), macchia, macchia, posto
egy évi, egynyári növény, évenkénti, évkönyv, évi annuo
egy hely látnivalói, egy hely nevezetességei leonino
egy kevés, némileg, egy kissé, némiképp alquanto, tantino
egy kicsit, eléggé, inkább, egy kevéssé veramente, tantino, abbastanza, piuttosto, anzi
egy kis séta, totyogás trotterellare, andatura incerta
egy lapátra való, lapátnyi badilata, palata
egy pár, házaspár, pár, fogat paro (ant.), coppia, paio, duo, coppia, ambo, paio
egy szóval, összefoglalva, dióhéjban insomma
egy yardos mérőrúd pietra di paragone, criterio
egyáltalán, egyáltalában affatto, mica
egyaránt, hasonlóképpen, ugyanúgy pari (al ~)
egybeolvadás, házasság, összeillesztés, egyesítés lega, sindacato, unione, lega, sindacato, unione
egybeolvasztás, fúzió, egyesítés, egyesülés amalgamazione
egycentes centesimo, danaro (= denaro), centesimo
egyéb, ellenkező esetben, vagy, más, különben se no, in caso contrario, se no, in altro modo
egyedáruság, monopólium esclusiva, esclusiva, esclusiva, monopolio
egyedi, diszkrét (matematika), különálló separato, separato, separato, singolo
egyedül játszható játék, pasziánsz solitario [gioco di carte]
egyedül, magányosan, egyesével, egyenként singolo, separatamente
egyedülálló, hasonlíthatatlan senza esempio
egyedülálló, össze nem hasonlítható incomparabile
egyedüli, azonban, csak, csak éppen, kivéve hogy unico, solo, unico, solo, soltanto, soltanto
egyedüli, kis tó, tavacska, merő, 29 yard, tó mero
egyén, egyéni, egyes, egyedi essere (m), caratteristico, singolo, individuale
egyén, szegény ember, szegény, koldus, pasas accattone, mendicante, pezzente, paltoniere
egyenáram corrente continua
egyenértékűség, egyenlőség, paritás, egyezés paritŕ
egyenértékűség, ekvivalencia, egyenérték equivalenza
egyenes tartás posizione eretta
egyenes, haladéktalan diretto, indirizzare, franco, schietto, dirigere
egyenesen álló, égnek álló, függőleges rizzare, irto, diritto, eretto, ergere
egyéniség individualitŕ
egyenlet compromesso, equazione, compromesso
egyenlítő gól equalizzatores
egyenlítő körüli, egyenlítő-, egyenlítő melléki equatoriale
egyenlőtlen, nem egyenlő, nem összeillő ineguale, ineguale, disuguale
egyenlőtlenség varietŕ, disparitŕ, varietŕ
egyenlőtlenség, változékonyság disuguaglianza, disuguaglianza
egyenrangú, azonos, azonos mennyiség, egyenlő uguale, paritario, eguale, uguale, pari
egyenrangúság, cikkely, egyenérték, egyenlőség paritŕ, uquaglianza, uquaglianza
egyensúly, ellensúly, szilárdság, órabillegő saldo, contrappeso, bilancio, bilico, pareggio
egyértelmű univoco, inequivocabile
egyértelmű, jól kirajzolódó, éles körvonalú netto, definito
egyes osztályzat, hatástalan, híg, gyönge gracile, fioco, debole, debole, fiacco, labkle
egyes osztályzat, szegény, rászoruló barbino, povero, scadente, misero, povero, umile
egyes szám, rendkívüli, egyetlen, páratlan, egyes singolare, singolare
egyes, bizonyos sicuramente, sicuramente, indubbio, sicuro, sicuro
egyes, számos, önálló, saját, különféle, néhány alquanti, parecchi, alquanti
egyesülő, összefutó, összetartó, konvergens convergente
egyesült, kombinált, kevert, egyesített congiunto
egyetem collegio, facoltŕ, collegio, scuola secondaria
egyetem accademia, accademia, universitŕ
egyetemesen, általánosan universalmente, notorio
egyetemi menza, ebédlő stanza da pranzo, cenŕcolo
egyetemi rektor, rektor, elnök presidente, presidente
egyetemi tanács, tanácsülés consiglio, consigliere, consigliere
egyetértés concordanza, concordanza
egyetértés, egyezség unisono, accordare, accordo, unisono, accordare
egyetértés, összhang, szoros kapcsolat concordanza, rapporto
egyezés, levelezés, összhang, megfelelés rispondenza, corrispondenza, carteggio
egyezkedés, vita colloquio
egyezmény convegno, convenzione, congresso
egyeztetés controllo, controllo, vigilanza
egyforma, egyenletes uniforme, proporzionato, uniforme, proporzionato
egyhangú, azonos nézetű consentanco, a una voce, unanime
egyhangú, monoton monotono, monotono, uniforme
egyhangúan, egyhangúlag unanimemente, a una voce
egyhangúság tono uniforme, tono monotono
egyhangúság monotonia, monotonia
egyházi campanilistico, parrocchiale
egyházi átok kihirdetése, kiátkozás, mennydörgés invettiva
egyházi javadalom congrua
egyházi személy, anglikán pap, anglikán lelkész ecclesiastico, sacerdote
egyházi személy, pap, adminisztrátor, hivatalnok scritturale, funzionario, funzionario
egyházi szertartásrend, liturgia liturgia
egyházi, spirituálé, szellemi, lelki spirituale, spirituali
egyházközség, gyülekezet congregazione
egyházmegye, egyházkerület diocesi
egyháztag parrocchiano
egyidejű consentanco, concorrente
egyik a másik után, sorra, sorban, egymás után di seguito, di seguito
egyik oldaltól a másikig, elejétől végéig, át consumato, durante, per mezzo di ciň, attraverso
egykedvű impassibile
egykedvűség equanimitŕ
egymást követő, egymás utáni successivo, consecutivo
egymást követő, egymásra következő consecutivo
egymást, egyik a másikat ci
egyoldalú unilaterale
egyöntetűség, egyformaság, egyenletesség uniformitŕ, uniformitŕ
egyöntetűség, egyformaság, egyenlőség eguaglianza, uguaglianza, uquaglianza
egyre, örökké, mindig, valaha unqua (= unque), a secondo, mai
egység, közös birtoklás, egyetértés unitŕ, elemento, concordia, concordia
egységbe rendezett, integrált integrato
egysejtű unicellulare
egyszer és mindenkorra ora (~ per sempre)
egyszeri menet két pont között, kikapcsolás, nyelv escursione, tratto, sgambetto, incespicare
egyszeri utazásra szóló jegy biglietto sémplice
egyszerre csak improvvisamente, repente, di colpo
egyszerűen, csak, csupán semplice, semplicemente
egyszerűség semplicitŕ, semplicitŕ
egyszerűsítés semplificazione
egyszínű festmény, egyszínű monocromatico
egyszínű, monokróm monocromatico
egyszólamú éneklés, uniszónó, együtthangzás unisono, unisono
egyujjas kesztyű, tokos kemence, burkolat, bevonat muffola
egyúttal, egyben, ugyanakkor, azonban, egyidejűleg contemporaneamente, contemporaneamente, simultaneo
együgyű scempio (m), sempliciotto
együgyűség incompetenza, inettitudine, ocaggine
együgyűség, hiszékenység, rászedhetőség, naivság credulitŕ
együttemlítés, párosával való összecsatolás, kötés agganciamento, abbinamento, aggancio
együttérzés comprensione, simpatia, simpatia
együttes, több részes női ruha completo, insieme
együttzengés, zengés, együtthangzás, rezonancia rimbombo, risonanza
éhes affamato
éhes, szegény, éhesek, nyomorgók, éhséget okozó affamato, affamato
ehetetlen immangiabile, non commestibile
ehető commestibile, edule, edule
ehető commestibile, mangereccio, cibario (adj)
éhezés, éhínség inedia
éhség, éhínség fame, fame
éjfél mezzanotte
éjjeli lepke, molylepke, moly, pille tarma, falena
éjjeli, éji notturno, notturno
éjjeli, este, éjszakai, éj, éjjel, éjszaka notte, notturno
éjjeliszekrény comodino
éjszakai betörés, betöréses lopás, betörés scasso
éjszakai pillangó, balra eltérő ütés, kocsicsatoló prostituta [Amer.], puttana [Amer.], troia [Amer.]
ejtőernyő paracadute
ejtőernyős paracadutista
ejtőernyős paracadutista [Mil.], parŕ [Mil.]
ék bietta, mania, cůneo, cuneo, zeppa
ékesszólás, szónoki képesség eloquenza, eloquenza
ékesszóló facondo, facondo, eloquente
ékezet, hangsúly, hangsúlyjel, akcentus accento, accentuare, accentuare, accento
ékfa, fedél, szemhéj, fedő, ácsolat-ék, fejfedő palpebra, calotta, palpebra, coperchio, callotta
ékkő, ékszer, kő (órában) gemma, monile (m), gioiello, gemma, perla
ékkő, gyöngyszem, drágakő gemma
ékszerész gioielliere
ékszerládikó, érckoporsó cassettino, cofanetto, bara, urna, scrigno
ékszorító pofa, nyargaló, jártató, tűzikutya, eb agguatare, cane
ekvátor, egyenlítő equatore
el nem ismert, fel nem ismert non riconosciuto
el nem készített, meg nem csinált, visszacsinál disfatto, sfatto
él-, mesterpilóta, fő-fő, sztár, krekk, nagyágyú viso, asso
el, távol, lezárva, nem elfoglalt, le, elzárva, ki perso, distante, perso, distante, destro, da, da
eladható esitabile, esitabile
eladó in vendita
eladónő commessa, venditrice
eladósodott coinvolto
elágazás, ág affluente, ramo, ramo, branca, succursale, frasca
elaggott, rokkant bacucco, decrepito
elaggottság, rozogaság decrepitezza
elárasztás, árvíz inondazione
elárusító, eladó venditore, commesso
elárusító, eladó venditore, venditore
elavulás obsolescenza
elavult, régimódi, divatjamúlt, ósdi antiquato
elbájoló, megnyerő accattivante, seducente, affascinante
elbeszélés narrazione
elbeszélés, beszámolás, számvetés, beszámoló cŕlcolo, acconto, calcolo, conto, calcolo, cŕlcolo
elbeszélés, viszony, elmondás, arány, vonatkozás narrazione, tratto 6., relazione, riferimento
elbeszélő, beszámoló narrativo
elbizakodott, öntelt, magabízó, magabiztos baldo, baldanzoso
elbizakodottság, önbizalom, beképzeltség baldanza
elbocsátás disdetta, rinvio, congedo, dimissione, disdetta
elbűvölő nő, hableány, sellő, szirén, elbájoló nő sirena
elbűvölően, varázslatosan incantevole, incantevole
elcsábítás, csábítás adescamento
elcsavarás, hangolókulcs arraffare
elcsendesedett silenzioso, ammutolito
elcsépelt, banális, elkoptatott, köznapi, szürke luogo comune, trito, banalitŕ, banale, ovvio
elcsépelt, csekély fontosságú, hétköznapias insignificante, vano (3)
elcsüggesztő, elbátortalanító, elkedvetlenítő scoraggiante
eldobható, rendelkezésre álló disponěbile, disponěbile
eldöntetlen impreciso, torbido, indeterminato
eldöntetlen, meghatározatlan, nem meghatározott vago, indefinito
eldugott hely, nyomáscsökkenés, elfolyó, vágat recesso, rientranza, intervallo, interruzione
eldugulás, eltömés, zár, felszívás, eldugítás occlusione, occlusione
eldugulás, vértolulás, elnyelés, felfalás l'atto di ingozzarsi, occlusione, occlusione
eldugult, eltömődött costipato
elefánt elefante
elefántcsontszínű, elefántcsont color avorio, d'avorio, avorio
elefántszerű, ormótlan elefantesco
elég, elégséges sufficiente, abbastanza, abbastanza, basta
elég, elégséges, elegendő bastare
elegancia, kellem, kecsesség leggiadrěa
elegancia, sikk stile, stile
elegánsan, bájosan, kecsesen garbo (con ~), vagamente
elégedetlen insoddisfatto, malcontento, scontento
elégedetlen, elhidegült, hűtlen malcontento, malcontento
elégedetlen, mogorva, barátságtalan, háborgó stizzato, di malumore, scontento
elégedetlenkedés, nőstény, szajha, morgás, szuka lupa, puttana, baldracca, cagna, donnaccia
elégedettség contento (n)
elegendő, elégséges sufficiente, bastevole, bastante
eléggé abbastanza, abbastanza
eléggé, sok vmiből, bőség dovizia
eléggé, szép, meglehetős, csinos, nagyon carino, civettuolo, civettuolo, vezzoso, leggiadro
elégtelen insufficiente, insufficiente, scarso
elégtelenség insufficienza
elégtelenség, eredménytelenség, szakszerűtlenség inefficienza
elegyedő miscibile
eleinte, először, kezdetben dapprima, primo, primo, prima, prima
elejtés (vadé), elejtett vad preda morta, uccidere, uccisione
elektrolit elettrolěto
elektrolitos, elektrolitikus elettrolitico
elektromos elčttrico, elčttrico
elektromos feszültség, lehetőség, feltételes fattibile
elektromotoros elettromotore
elektronika elettronica, elettronica
élelem, élelmiszer, ennivaló, eleség commestěbili, cibaria (spec. pl.)
élelem, hús, velő, étel carne, carne
élelem, táplálás, élelmezés, táplálkozás nutrizione, nutrimento, alimentazione
élelmiszer alimentgčneri, gčneri alimentari
élelmiszer, ennivaló, táplálék alimento, cibo, nutrimento, nutrimento, alimento
élelmiszerjegy, kupon, szelvény cedola, talloncino
elem elemento, elemento
elemi iskola, általános iskola scuola elementare
elemi szál, rost, rostanyag, izomrost, idegrost fibra, fibra
elemi, kezdetleges rudimentale
elemi, szerves (rész), elsődleges secondo natura, fondamentale, essenziale
elengedés, kiengedés (féké), eleresztés, ütőrugó scarcerazione, mettere in libertŕ, sciogliere 2
élénk, működő, egyenesben, élőben, egyenes adás abitiamo, inesploso [di proiettile], in diretta
élénken, lelkesen, élesen, metszően, buzgón vivamente
élénkítő, élénkítő szer analettico
élénkítő, stimuláns, izgatószer stimolante
élénkítőszer, ösztönző, inger, izgatószer stimolo
elenyésző, végtelenül kicsi infinitesimo
elérhetetlen irraggiungibile, irrealizzabile
elérhetőség, földnyelv, duzzasztott vízszint portata, conseguire, estendersi, portata
éles incisivo
éles eszű, fekete billentyű (zongorán), hamisan stridulo, rapidamente, acuto, acuto, nitido
éles vasalás, kiugrás, kiszögellés, fékpofa, csőr dito dei piedi
éleselméjűség, éles ész, élesség finezza, finezza
éleselméjűség, hevesség, élesség, éles ész acuitŕ
éléskamra, spejz dispensa
éleslátás, agyafúrtság, ravaszság, okosság furbizia, astuzia, acume
éleslátású, tisztánlátó, jövőbelátó, látnoki erejű veggente, veggente, chiaroveggente
élet vita, durata della vita, durata della vita, stare
életben lévő, élő vivo, vivo
életben marad, túlél sopravvivere, sopportare
életben maradott, hátramaradott, túlélő sopravvissuto, superstite
életerő, erő, erély, nyomaték vigore, possa (f)
életerős, nyomatékos energico, forte, benportante, vigoroso, energico
életfogytiglani börtön ergastolo
életfogytiglani kényszermunka, életfogytos rab ergastolano
élethez szükséges, életbevágó, élettel teli vitale, importante, importante
élethivatás, szellemi foglalkozás, mesterség professione
élethű naturale, realistico, naturale
élethű, valószerű, gyakorlatias, realisztikus realistico
életrajz biografia
életrajzi biografico
életrajzíró biografo
életre keltés, rajzfilmkészítés animazione
életre szóló, egész életen át tartó vitalizio, vitalizio
élettel teli, élő animare, animare
élettelen esanime
élettelen, sima, kifejezéstelen, üvegszerű, üveges cristallino
élettől duzzadó, egészségtől duzzadó, életerős benportante, valido, valido, vigoroso
eleven lépkedés, ütem, lendület, élénk dal, ritmus canticchiare
eleven, élő, élők, egyházi javadalom, megélhetés vivente, vivo, vivo, beneficio [Eccl.], vita
elevenen, színesen, élénken chiara, chiaramente
elfajulás, elkorcsosulás degenerazione
elfajulás, felbosszantás, ingerlés, elkeseredés aggravamento
elfajzott szexuális bűnöző, hülye deficente, deficenza
elfelejt vmit dimenticai
elfelejt vmit p.p. di to forget
elferdített, nem természetes, affektált, csiszolt sofisticato
elferdült, egyoldalas, aszimmetrikus ritorto, ritorta
elfintorított, kényszeredett obliquo, obliquo
elfogadás, bejárás, komplex vezetőképesség ammettenza
elfogadás, örökbefogadás, adoptálás adozione
elfogadhatatlan inaccettabile
elfogadhatatlan, meg nem engedhető inammissibile
elfogadható accettabile, ammissibile, ammissibile, adottŕbile
elfogadhatóság accettabilitŕ
elfogadott, elismert, bevett riconosciuto
elfogadott, elismert, bevett, irányadó accettato, ricevette
elfogadvány, elfogadás accoglienza, decrescenza, accettazione
elfoglalja helyét, lejátszódik, helyet foglal luogo (aver ~)
elfoglaltság nélküli, tétlen, holt (tér), henye inutile, ozioso, pigro, ozioso, passivo, vano
elfogult vmivel szemben, előítéletet keltő pregiudizievole, dannoso
elfogult, részbeni, helyenkénti, részleges, rész- parziale
elfogultság parzialitŕ, parzialitŕ, asimettria
elfogultság, sérelem, előítélet pregiudizio, pregiudizio
elfogyaszt, elkölt, mond, túljár az eszén vkinek avere, prendere, Abbi (= avere), possedere
elfojtás vuoto di cassa, soppressione
elfojthatatlan, fegyelmezetlen, el nem nyomható irrefrenabile
elfojtott, elnyomott rimosso [Psic.], represso
elföldelés, eltemetés funerale, sepellimento, inumazione
elgondolható, elképzelhető figurŕbile, pensabile, figurabile
elgondolkozva, mélyen, figyelmesen, elmélkedően pensierosamente
elgőzölögtetés, permetszerű szórás, porlasztás vaporizzazione
elgőzölögtető, porlasztó, permetező, párologtató vaporizzatore, vaporizzatore
elhagy, cserbenhagy abbandonai
elhagy, cserbenhagyott, elhagyott, cserbenhagy reietto, derelitto, p.p. di to forsake
elhagyás, elárulás fellonia, fellonia [arc.], infedeltŕ, tradimento
elhagyott disabitato
elhagyott tárgy, gazdátlan hajó, gazdátlan tárgy derelitto
elhagyott, magányos, egyedüli, elhagyatott solo, isolato, solitario
elhajlítás, megvetemedés, behajlás aberrazione
elhajló deviazionista
elhamarkodott, kapkodó precipitoso
elhamarkodottan, meggondolatlanul, sietősen lestamente
elhamarkodottan, vakmerően, rámenősen a capofitto
elhamarkodottság imprudenza, avventatezza
elhanyagolás, elhanyagoltság, elhagyatottság negligere, negligenza, trascuratezza, trascurare
elhanyagolható, figyelmen kívül hagyható trascurabile
elhanyagolt, elhagyatott negletto, emarginato, trascurato
elhanyagolt, léha, hitvány, korhely, mulatozó scapestrato, sfrontato, sguaiato, vistoso
elhárítás, kivédés, hárítás parata
elhasad, pina, vagina, elreped, hasíték, repeszt feritoia
elhasználás, kimerítés, kiszivattyúzás, elapadás esaurimento, sfinimento
elhatározás decisione, consiglio (lit.), deliberazione
elhatározás, határozat, eltökéltség risolversi
elhatározza magát, kiválogat, választ scelto
elhelyezés, elszállásolás, alkalmazkodás, helyiség aggiustamento, rifornimento, alloggiamento
elhelyezkedés, póz postura, posa
elhervadt, hervadt, elsütő billentyű, fonnyadt abbronzare
elhízott, hájas corpulento, obeso, corpulento
elhunyt, kihalt defunto
elhurcolás, kitoloncolás, deportálás deportazione
elidegenítés, elidegenedés distacco, allontanamento
elidegenítés, elidegenülés, elidegenedés alienazione
elidegeníthető alienabile
elindítás, megindítás, mozgatás, működtetés impulso
elindító, bekezdő fúró, tápszer, induló, alapító avviamento, avviatore
elindulás, hajóút, indulás, vitorlázás, hajózás navigazione, veleggiare, veleggiare
elintézés, fixálás, megállapítás, leszorítás fortificazione, rafforzamento, fissaggio
elintézés, rendberakás, elsimítás, egyezség allegato, ordinamento, allegato, ordinamento
elintézetlen, le nem ülepedett, határozatlan inquieto
elírás, sajtóhiba, hibajegyzék, errata errore di stampa
elismerés, felismerés riconoscimento, riconiscimento, convalidazione
elismerés, szempont, megbecsülés, tisztelet stimare, considerazione, concčrnere, considerare
elit élite
elítélendő, megrovást érdemlő riprovevole, biasimevole
elítélés, meggyőzés, meggyőződés, rábizonyítás dichiarazione di colpevolezza, condanna
eljárás, lépés, előléptetés, lépcsőfok, járásmód passo, gradino, gradino, passo, procedere
eljárásmód, harcászat, taktika tattica, tattica
eljárásmód, ténykedés, lefolyás, folyamatban levő procedura, azione, procedimento
eljárásmód, ügyrendi szabályzat, művelet, folyamat procedimento, trafila, procedura
eljárásmód, vezérelv, államvezetés, politika politica, politica, polizza
eljátszás, véghezvitel esecuzione, prestazione, rappresentazione
eljegyzés, megegyezés contratto, appalto
éljenzés, helyeslés, tetszésnyilvánítás applauso, applauso
éljenzés, üdvrivalgás urrŕ
elkábítás, elbódítás, összezavarás, elhomályosítás oscuramento, oscuramento
elkalandozás, csapongás, logikus következtetés divagazione, volubilitŕ
elkárhozás, elpusztulás, végromlás, kárhozat perdizione, malora
elkedvetlenítés, helytelenítés, ellenzés abbattimento
elkékülés, kékkór cianosi
elképedés, hüledezés, meghökkenés, kelletlen érzés imbarazzo, sconcerto, smacco
elképesztően nagy stupendo
elképzelés konkrét képe, kiugró tag, vetítés proiezione, aggetto
elképzelhetetlen impensabile, impensabile
elképzelhető concepibile
elkerülhetetlen imprescindibile, inevitabile
elkerülhetetlenül, szükségszerűen inevitabilmente, immancabile
elkeseredés, felingerlés, súlyosbodás, felbőszítés animositŕ, animositŕ
elkeseredett, kesernyés, rosszmájú, epés accanito, acrimonioso, accanito
elkészítés, kivitelezés, gyártás, készítés lavorazione, fattura, fattura, facente, formazione
elkészülni, állhatatosan, egyöntetű, szünet nélkül proporzionato, continuo, proporzionato, continuo
elkészült, összes, befejezett finire, finito, integrare, integro, compiuto
elkezdődik, megkezdődik, kezd, kezdődik, megkezd iniziato
elkobozhatóvá válás, fertőzés, umlaut, ragály infezione, infezione
elkobzott dolog, elkobzás, roham (betegségé) confisca, sequestro
elkobzott hajó, kitűnő, díjnyertes, váratlan lelet premio, sorte, preda, costo, leva, sorte, costo
elkopás, lemorzsolódás, elhasználódás, ledörzsölés attrizione, snervamento, snervamento
elkopik, visel, elnyű portai
elkopott, kimerült, túl sokszor ismételt, viseltes fané (ant.), sciupato
elkoptat, tovább tart vminél, túlhaladott, elhord logoro, logoro
elküldés mandante
elkülönítés, feldúsulás segregazione
ellátás, szolgáltatás, intézkedés, eleség cibaria (spec. pl.), provvedimento
ellátatlan, függő, alattvaló, eltartott dipendente, dipendente
ellátó, szállító, főnyomócső, felszerelő fornitore, fornitore
ellen contro, contro, in confronto, inverso, inverso
ellenállás resistenza, resistenza, resistore
ellenállhatatlan irresistibile
ellenállhatatlanul irresistibilmente
ellenálló resistente
ellenálló, nyakas, konok, nehezen olvadó, makacs testardo, pertinace (adj), caparbio
ellenáramú, ellenáram, ellenáramlat controcorrente
ellenére, -nál, -nél, -tól, -től, miatt, -vel presso, di, con
ellenérték, legömbölyített perem, ellentétel, rügy fotolito, equivalente, compromesso
ellenfél antagonista
ellenfél, ellenség avversario, antagonista, nemico
ellenhatás, visszahatás, válasz, reakció, reagálás reazione, reazione
ellenintézkedés contromisura
ellenkezés, ellenállási mozgalom difesa, difesa, resistenza, retta 2.
ellenkezés, ellenzés, ellenzék, szembenállás antagonismo, antagonismo, opposizione, opposizione
ellenkezés, különbözés, nézetletérés disaccordo, disparere (m), questione, discrepanza
ellenkező értelmű szó antonimo
ellenkező oldal parte opposta
ellenkező, egymásnak ellentmondó, ellentmondó contraddittorio
ellenméreg, ellenszer antidoto
ellenoldali, inverz, reciprok, reciprok érték reciproco, viceversa
ellenőrizetlen incontrollato
ellenőrizhetetlen indomabile, incontrollabile, incontenibile
ellenőrizhetetlen hír, titkon ejtett célozgatás bisbigliare, sussurro, sussurrare
ellenőrizhető verificabile
ellenőrző szerkezet, vezérlőkapcsoló, ellenőr controllore
ellenpont contrappunto
ellenség, ellenfél nemico, rubello (ant. = ribelle)
ellenség, ellenfél nemico
ellenséges viselkedés, ellenséges magatatás belligeranza
ellenséges, ellentétes, kedvezőtlen sfavorevole, sfavorevole, avverso
ellenségeskedés, gyűlölködés inimicizia, nimistŕ, ostilitŕ
ellenségeskedés, hűbérbirtok, viszály faida
ellenszenv, undorodás, utálat, irtózás avversione, disgusto
ellenszenves dispiacévole, dispiacévole
ellenszenves viselkedés, kellemetlen viselkedés ingratitudine, ingratitudine, ingratitudine
ellenszolgáltatás gratifica, compenso, compenso, mercede, premio
ellenszolgáltatás nélkül, ingyen, díjtalan gratuito
ellenszolgáltatás, díjazás, megtérítés, jutalom stipendio, rimunerazione, stipendio
ellentámadás contrattacco
ellentengernagy contrammiraglio
ellentét, különbözőség, antitézis, szembeállítás antitesi
ellentét, viszály, diszharmónia contrarietŕ
ellentétes dolog, ellentét contrapposizione, contrasto, antagonismo
ellentétes intézkedés, visszavonulás contromarcia
ellentettség, polaritás polaritŕ
ellentmondás contraddizione
ellentmondó, összeegyeztethetetlen, nem összeillő inconsistente
ellenző contrario, antitetico
ellipszis ellisse
elmaradhatatlan, obligát, szükségszerű, kényszerű inevitabile, inevitabile
elmázolt strozzato, strangolato
elmebaj, elmezavar, lázas fantáziálás, delírium delirio
elmebajos, elmebeteg lunatico, demente, pazza
elmebeli spirituale, mentale
elmegyógyintézet manicomio
elmegyógyintézet, menedékhely, menhely ospizio, asilo politico, asilo, asilo
elmélet, elképzelés, nézet, teória teoria, gamma, dottrina
elméleti teoretico, accademicamente, teorico
elméleti tétel, tétel teorema
elméleti, elmélkedő, spekulációs, spekulatív affaristico, speculativo
elmélkedés meditazione
elmélkedő, szemlélődő, kontemplative contemplativo
elmélyedés, elmerülés, abszorpció profondo interesse, assorbimento
elmélyedés, vizsgálat, vizsgálódás, nyomozás investigazione, indagine, věsita
elmélyedt, mély, elmerült, feszült assorbito, assorto, immerso
elmeorvostani, pszichiátriai psichiatrico
elmés, ötletes, eszes, ügyes, találékony ingegnoso
elmésség, szellemesség, sziporkázó ész mente, spirito
elmeszakértő, elmeorvos alienista
elmosódott, homályos, ködös nebbioso, nebbioso
elmozdítás, behelyettesítés, vízkiszorítás spazio, spazio
elmozdító, kulisszatologató, agyafúrt személy variatore
elmozdulás, módosulás, ürügy, fortély, műszak turno, lustra (f), cambiamento, muovere
elmúlás, végzet, halál destino, parca, sorte, destino
elnadrágolás, cserzés abbronzante
elnőiesedett, asszonyos effemminato
elnök presidente, presidente
elnöki, elnökválasztási presidenziale
elnökség, elnöki méltóság, elnöki tisztség presidenza
elnyerhetetlen, beszerezhetetlen, elérhetetlen irraggiungibile
elnyomás, elfojtás repressione
elnyomó repressivo
elolvas, felolvasott, leolvas, olvasott, magyaráz leggere
elosztó distributivo
elosztó cső, többcsonkos csőelágazó, sokágú cső ciclostilare, copia, molteplice
élő, lendületes animato, accalorato
előadás, nyújtás, interpretálás, kiolvasztás, adás rendimento, interpretazione, esecuzione
előadás, társalgás dissertazione
előadásmód, kivégzés, megvalósítás realizzazione, fucilazione, realizzazione
előadást tart, tanít erudito, erudito
előállít, hoz (kamatot), alkot, színre hoz, gyárt fabbricare, produrre
előbb említett, megelőző antecedente, antecedente
előbbi, elsietett, korábbi, túl korai, megelőző precedente, precedente
előcsarnok, folyosó, hall vestěbolo, corridoio, ingresso, vestěbolo
előd vedi forbear
előd predecessore
előérzet, kiáradó hatás, lehelet, kisugárzó hatás odore, odore, effluvio, atmosfera, olezzo
előest vigilia, vigilia
előétel antipasto
élőfej (szótárban), divatos jelszó, őrszó lemma, lemma
előfeltétel indispensabile, requisito, prerequisito
előfeltétel, kívánalom, követelmény requisito, bisogno, bisogno, esigenza
előfizetés, adakozás, aláírás, jegyzés sottoscrizione, abbonamento
előfordulás, elterjedtség, véletlen esemény incidenza
előfőzés, előhevítés preriscaldamento
előfutár precursore
előfutár, előjel, előhírnök battipista, annunziatore
előhegység, hegyfok promontorio
előhírnök messaggero, furiere [Mil.], precursore, precursore
előhívás, kifejtés, kialakulás, fejlődés sviluppo, evoluzione, evoluzione, origine
előidéz causo
előírásos ruházat, kelengye, alakulat, szerelvény fornitura, fornitura, equipaggiamento, equipaggio
előírt szöveg, előírásos tejkeverék, képlet ricetta, schema, schema, ricetta, formula
előítélet, előre kialakult vélemény preconcetto
előjáték, bevezetés preludio
előjegyzési naptár taccuino degli impegni, taccuino
előjog, kiváltság prerogativa
előkelő emberek, úriemberek persone di buona educazione
előképző prefisso [Gramm.]
előkészítő tanfolyam, lecke, készülés compito a casa
előkészület, felkészülés, felkészítés preparazione, approntamento, allestimento
elöl davanti, davanti, avanti, avanti
elöl levő, előre, elöl, elülső, hajó orra verso prua, anteriore, di prua
előleg, letét, foglaló, réteg, betét, üledék depositare, incluso, cauzione, caparra, pagare
előlegképpen, előzetesen, előre dinanzi
előléptetés, fejlettség, előrenyomulás, előlépés ascensione, avanzamento, avanzamento, ascensione
előny convenienza, guadagno, utile, vantaggio, vantaggio
előny, kedvezmény preferenza
előnyomulás, előrehaladás, kölcsön, előzetes avvicinarse, avvicinarse, anticipazione, anticipo
előnyös, jól menő, sikeres benestante, benestante
előnyös, rentábilis, jövedelmező lucrativo, lucroso, lucrativo, lucroso, proficuo
előnytelen svantaggioso
előnytelen, leszóló, lebecsülő, becsmérlő, ócsárló sprezzante, sprezzante
előnytelen, nem jól álló, illetlen incomposto
előöltés, rohanás, vezetés, gennyedés, mozgó, laza corre, decollare, in corsa, di corsa, corro
előőrs, előretolt állás avamposto
előre jelzés, elhomályosítás, beárnyékolás, terv denotazione
előre lát, megsejt previsto
előre megfontolt premeditato
előre megfontolt szándék, gondoskodás, előrelátás precauzione
előre megsejtés, rossz előérzet, rossz előjel presentimento
előre nem gondoskodó, könnyelmű, nem előrelátó improvvido
előre nem látott esemény, véletlenség, eshetőség eventualitŕ, contingenza
előre nem látott, váratlan imprevisto, imprevisto
előre tudás, megsejtés prescienza, preveggenza
előre, hosszában, tovább, mentében, mentén finito, finito, lungo, lunghesso (poet.)
előre, tovább, ki avanti, in fuori, innanzi
előrehaladó piů largo, avanzato
előrelátás, takarékosság provvidenza
előrelátó presciente
előrész, eleje, elülső, fedőszerv, harcvonal, arc anteriore, facciata, facciata, fronte [Mil.]
elősegítés, doktorrá avatás, előmozdítás, hírverés promozione
élősködés parassitismo
élősködő, parazita- parassito, parassitario, parassitico
élősködő, potyázó, sikkasztó, harácsoló ladruncolo, scroccone
előszeretet, részrehajlás predilezione
előszó prefazione
előszó prefazione
előszoba, várószoba anticamera
előtolás, táplálkozás, táplálás, evés, zabálás alimentazione
előtt, ezelőtt addietro, fa
előudvar spiazzo
elővételi jog, opció, választás alternative, opzione, alternativa
elővigyázatlan, meggondolatlan noncurante
elővigyázatlan, vigyázatlan, nem óvatos incauto, incauto
előzékeny educato
előzékenység hiánya, figyelmetlenség, hanyagság disattenzione
előzéklap risguardo
előzetes ismeret prescienza, precognizione
előzetes, bevezető introduttivo, introduttivo
előzetesen jelentkező, figyelmeztető premonitorio
elpárolgás, bepárlás, besűrítés, elpárologtatás vaporizzazione, esalazione, evaporazione
elpártolás, elszakadás, disszidálás defezione
elpirulás, arcpirosító, hajnalpír, pír rossore
elpocsékol, lekésik vmiről, elmulaszt, veszít perduto, perso
elpusztíthatatlan indistruttibile
elpusztulás, elpusztítás, tönkretétel, pusztítás rovina, distruzione, distruzione
elrablás, törköly, megerőszakolás, repce stupro, violare, rubare, violenza carnale
elragadó, meggyőző, csábító, bujtogató, rábeszélő assassino (fig)
elragadtatás, eksztázis estasi
elragadtatás, eksztázis, lelkendezés, rapszódia rapsodia
elragadtatás, fuvarozás, közlekedés, extázis avanzamento, trasportare, trasporto, trasporto
elragadtatás, vonzerő, megbűvölés, megigézés fascino
elrakodás, berakás, rakodás, rakodótér, raktárdíj stivaggio
elrejt, elbújik, rejtőzve elhelyezkedik, rejtőzik riposi (riporre)
elrettentő dolog, elrettentő eszköz deterrente
elsikkasztás, sikkasztás vuoto di cassa, vuoto di cassa, prevaricazione
első csatasor avanguardia
első fellépés, bemutatkozás esordio, debutto
első lámpa faro, faro anteriore
első léből készült olaj, műzsír, művaj margarina, oleomargarina
első osztály prim (di ~'ordine)
első telepes, előharcos, árkász, úttörő, pionír pioniere
első, elsőrangú, legfontosabb, miniszterelnök primo ministro
első, leány, nyeretlen, szűzies virgineo, vergine, nubile, fanciulla, vergine
elsőbbség, prioritás antecedenza
elsőrendű, kiváló, osztályon felüli d'alta classe
elszállásol dormita
elszámolás, csőd, felszámolás, elpusztítás estinzione, estinzione
elszámolás, győzelem, végeredmény, leszámolás liquidazione
elszánt, eltökélt, kifejezett disposto, deciso
elszántság, rettenthetetlenség audacia, audacia
élszarufa, menő, dörzsölt, rosszkedv, csipkebogyó anca, anca, all'ultima moda
elszegényedés, elszegényítés impoverimento
elszegényesítés, kiherélés, elerőtlenítés castrazione, evirazione
elszigetelt unico, isolato, unico
elszomorító, nyomasztó deprimente, angustiante
elszontyolodott, csüggedt mogio
eltaszítás ripudio
eltávolítás disdetta, disdetta, allontanamento, sottrazione
eltávolítás, lemosás, lehordás, kivétel, leolvadás ablazione, ablazione
eltép, tép, felsebez, elszakít, megszaggat, szakad strappata, lacero
eltérés szélirányba, elmaradás, késés deriva [Mar.], scarroccio [Mar.]
elterjedt, gyakori prevalente
elterjesztés disseminazione, divulgazione, diffusione
eltérő dissimile, diverso
eltérő vélemény, véleményeltérés dissenso, disapprovazione, disaccordo
eltérően differente, differente, spiccamente
elterült, hasonfekvő, meredek, lejtő prono
eltévelyedés, erkölcsi botlás abbagliaménto, fŕllo, errore, vizio, vizio, errore
eltiltás, letiltás, fenyegető, megtiltás, betiltás minaccioso, severo
eltompult, elkábított, bódult, elbódított, dermedt intorpidito
eltorlaszolt, eltorlaszolás, forgalom elakadása bloccaggio, arresto, blocco
eltorzítás, elcsúfítás, elrútítás sfigurazione, sfigurazione
eltökélt, elhatározott, elszánt deciso, fisso, determinato, fisso
eltörlés, visszavonás, hatályon kívül helyezés abrogazione
eltulajdonítás, kisajátítás espropriazione, esproprio, espropriazione
eltűnés sparizione, scomparsa
eltűr, született, születésű, tűr, hoz, szül, terem nato, nacqui
elválás okozta fájdalom, ficam, franciakulcs storta, chiave, strappo
elválás, válás, házassági bontóítélet divorzio
elválasztás, elválás, különélés, elkülönülés distacco
elválaszthatatlan inseparabile
elvált divorziato, divorziato
elváltozás, változás, mutáció mutazione
elvégzés, elkészítés, beteljesülés, befejezés compimento, ultimazione, compimento, completamento
elveszett, bemond, reménytelen, halott, telik p.p. di to go, andato, ito (past. part. ire)
elvesztés, eljátszás decadenza, perdita
élvezet godimento, voluttŕ, voluttŕ
élvezetes piacevole
élvhajhászó, homoszexuális, vidám, jókedvű, buzi checca (f)
élvhajhászó, kéjenc voluttuario
elvi alapon álló, vmilyen elvű, elvi di principio
elvi, fogalmi concettuale
elviselhető sopportabile
elviselhető, kibírható, alátámasztható, igazolható sostenibile
elviselhető, lakható, kibírható abitabile, vivibile
elvonás, elvont fogalom, absztrakció, elvontság astrazione
elvörösödés, felvert madárcsapat, felhevülés, pír risciacquare, colore [a poker], arrossire, rossore
elvtárs, bajtárs camerata
elzártság, közelség, pontosság, fülledtség vicinitŕ, vicinanza
ember feletti, emberfölötti sovrumŕno
ember, halandó, halál-, igen nagy, végzetes letale, letale, mortale
ember, hűbéres, férfi, játékos, hajó, férj persona, uomo, omo, marito, persona, uomo
ember, lélek spirto (= spirito), anima
emberbarát, altruista, önfeláldozó altruista
emberek, nép, népi gente, gente
emberevés, kannibalizmus cannibalismo
emberevő óriás mostro, orco
emberevő, kannibál cannibale, antropofago
emberfeletti, temérdek, roppant, nagyarányú gigantesco, grandioso, gigantesco, ingente
emberi umano
emberi hang, orgona, szerv, orgánum, érzékszerv organo
emberi lény persona, persona
emberi test, húsoldal, húsétel, hús polpa, carne
emberiség umanitŕ, umanitŕ
emberiség, emberiesség, emberi természet umanitŕ, umanitŕ
emberölés, gyilkosság omicidio colposo, omicidio
emberrabló rapitore, sequestratore
emberségesen, humánusan, emberien umanamente, umano
embertan, antropológia antropologia
embrió, magzat, csíra embrione
embriogenezis, embrió fejlődése embriogenesi
embriológia embriologia
embriológiai embrionale, embrionale
emelés sollevamento
emelet piano (m), piano [di edificio]
emeletes parkoló, parkolóház parcheggio, parcheggio
emelkedés, fizetésemelés causo, aumento, ergere, egere (lit.), aumentare
emelkedés, magasztosság, domb, magaslat, emelés elevazione
emelkedés, megmászás, felszállás, hegymenet ascensione, erta, ascensione, ascensione
emelkedett elevato
emelkedő, lejtősség, rézsű, lejtős út china, pista, pendice, discesa, pendenza, pendio
emelkedő, meredekség, sikló, lejtés, ereszke, esés gradiente
emelőbak, nyesőolló, kétlábú állvány, nyíróolló forbice
emelődob, csörlő, forgattyú, orsó (horgászboton) argano
émelyítően nauseante
emésztési zavar dispepsia
emésztést elősegítő szer, emésztési, emésztő eupeptico, digerente, digestivo
emészthető benefico, digeribile
emír emiro
emirátus emirato
emlékezés, emlékezet, emlék ricapitolazione, ricordo
emlékezet, elme, vélemény, kedv, akarat, érzület accezione, mente, guardare (intr), curarsi, bada
emlékezeterősítő mnemonico
említés, megemlítés menzionare, menzione
emlős mammifero
emóció, felindulás, meghatottság, elérzékenyülés emozione, commozione, commozione
empirikus, tapasztalati empirico, empirico
empirista empirico
emu emů
emulzió emulsione
endokrin, belső elválasztású, endokrin mirigy endocrino
endoterm, hőelnyelő endotermico
ének, költemény, dal romanza (music.), canzone, canto
énekel cantata, cantato
énekes cantante, cantore, cantante
energia, buzgalom, lendület, tetterő, élénkség slancio, vitalitŕ
energia, ellenállás, rúgás, erő calcio, pedata, calcio, pedata, scoppola, emozione
energia, kényszerítés, erőfeszítés, érvény effetto, balěa, balěa, obbligare, costrizione
engedély vmi megtételére, zöld út via libera
engedély, beleegyezés nullaosta, licenza, permesso, nullaosta
engedély, felhatalmazás, hatóság, szakértő autoritŕ, autorevolezza
engedély, koncesszió, engedmény concessione
engedetlen disubbidienza, disubbidienza, disobbediente
engedetlen, nyakas, rakoncátlan disattento, sregolato
engedetlenség, szófogadatlanság disubbidienza, disobbedienza, disubbidienza
engedmény riduzione, riduzione
engedményezhető, átruházható, áthelyezhető trasferibile
engesztelhetetlen implacabile
engesztelhetetlen, kérlelhetetlen inesorabile
ennek ellenére, annak ellenére pure 2., eguale, pure 2., eguale
ennek következtében adunque, cosě, quindi, pertanto, per questo
ennélfogva, ezért, ezentúl per questo, da ciň, indi, indi, in consequenza
entrópia entropia
enzim enzima
enyém, bánya, akna miei, mina, il mio, me, miniera, miniera
enyhe, kedves, könnyű, jóindulatú mite, rimesso, dolce
enyhébb idő, olvadás disgelare, disgelo, sciogliere, sgelo
enyheség, lágyság, puhaság flessibilitŕ, pastositŕ, flessibilitŕ, dolcezza
ennyi tanto, tanto
ennyire, annyi, annyira, ennyi cotanto (cf tanto)
enyv, ragasztó, ragasztószer colla, glůtine, glůtine, glůtine
eón eone
epehólyag cistifellea
epekedés, lankadtság, bágyadtság languore
épelméjű, józan sano di mente
eper fragola, frŕgola
epés, dühös venefico
epével kapcsolatos, ingerlékeny, nehéz természetű collerico, bilioso, stizzoso
epiglottis, gégefedő epiglottite
epigramma epigramma
epikranon, gömbölyded kopár hegytető, hajas fejbőr scalpo, cranio
epikureus conoscitore, buongustaio, vitaiolo
epilepszia epilessia
épít costruii
építési terület, házhely, építkezési terület cantiere
építész, építészmérnök architetto
építmény, épület edifizio, edifizio, struttura di grosse dimension
építőművészet, építészet architettura
epizódszerű episodico
eposz, hősies, epikus epico, epopea, epopea
epoxi-gyök epossidico
épp akkor bello (nel piu ~)
épp, pártatlan, alig, pont, csak, pontosan, igaz soltanto, giusto, equanime, soltanto, proprio
éppen csak appena, appena
éppen, hecc, élvezet, durranás, nagy robajjal fragore
epsomi lóverseny, keménykalap derby, bombetta
épület, építés murario, edile, edifizio, edificabile, edificio
épületállvány, állványzat, állvány, akasztófa ponteggio, patibolo, patibolo
épületes, tanulságos edificante
ér ruscelletto
ér-, véredény- recipiente, vascolare
ér, vízfolyás ruscello
érc minerale, minerale
érctelér meddő kőzete, út, csapat, bivalycsorda cosca, masnada, combriccola
erdei fenyő pino, pino
erdei fenyő, fenyő abete
erdei vadász, erdőlakó, erdei favágó, erdei ember guardiaboschi, guardiaboschi
érdek, kamat, érdeklődés interessenza, interessare, interesse, interesse
érdekelt appassionato, appassionato, interessato
érdekes che attira l'attenzione, interesante, interessante
érdekes módon stranamente
érdekes, ármánykodó avvincente, interessante
érdekesség, kíváncsiság curiositŕ
érdekfeszítő, gerjesztő vomico, emozionante, emozionante, eccitante
érdeklődési kör, hordó, szár, henger, üzletkör barile, bariletto, barilotto, veggia (pl. vegge)
érdektársulás, kombájn, kartell complesso industriale, unirsi, lega, federazione
érdektelen, nem érdekelt, érdeklődést nem tanúsító indifferente
érdektelenség noncuranza
érdekvédelmi csoport ingresso, gruppo di interesse, atrio, lobby
érdem, érdemrend merito
érdemtelen senza valore, senza valore
érdemtelen, értéktelen, méltatlan, gyarló indegno
érdemtelenség, értéktelenség indegnitŕ
érdes (hang) scabro, scabro
erdész guardia forestale, forestale
erdészeti, erdőgazdaság, erdészet, erdőség selvicoltura
erdő, erdőség selva, forestale, bosco, selva, bosco, foresta
erdőőr guardia forestale, guardia forestale
erdős, erdő borította, ütődött, fás, fafejű, erdei legnoso, legnoso, boscoso
eredendő originario, originale, originario, originale
eredendő bűn peccato originale
eredet principio, origine, origine, provenienza
eredeti, fő, ős- primitivo
eredetileg originariamente, originale, originario
eredetiség originalitŕ
eredmény, véghezvitel, tett realizzazione, lavoro
eredménye van, mond, hatása van, megmond, elbeszél detto
eredményes, expeditív sbrigativo
eredménytelen, jelentéktelen vano, futile
erekció, létesítés, összeszerelés, felállítás montaggio, montaggio, erezione
ereklye reliquia
erélyes ember, járó, gyalogjáró, rámenős ember persona che fila veloce, cosa che fila veloce
erélyes, energikus energico, energico, energetico
erélyes, erős valido, energico
érem medaglia
éretlen gyümölcs frutta acerba
éretlen, frissen kelt, napos, tapasztalatlan implume
éretlen, kiforratlan, fejletlen immaturo
eretnek eretico, eretico
eretnek eretico, eretico
eretnekség eresia, eresia
érett maturo, maturo
erezet iránya, szemcse, szemer, egy szemernyi, 0 granello, granulo, frumento, grano
erezet, véredény, véna, tehetség vena, vena
érezhető, észrevehető, észlelhető percettibile, percettibile, apprezzabile
érezhetően rugdalózó, éles, érezhetően mozgolódó agile, veloce, rapido, ratto (adv), rapido, celere
érintés, megtapintás, zongorabillentés, ecsetvonás tocco, contatto, toccare, affisso, inpugnare
érintetlen intatto, intatto
érinthetetlen, kaszton kívüli, pária intoccabile
érintkezés, kommunikáció comunicazione
érintő (húros hangszeren), ingerültség fregio ornamentale, tasto [di chitarra]
érintő, érintővonal, tangens, tangens irányú toccante, toccante, tangente
erjedés, erjesztő, tajték, élesztőgomba, hab fondaccio, lievito
erkély (színházban), kerület, körpálya, körforgás cerchia, cerchio, crocchio (pl. crocchi) m, tondo
érkezés, jövendő, jövő, nyelves, eljövetel, potens vegnente
erkölcsileg moralmente, morale
erkölcsiség, erkölcstan, erkölcs, erény, moralitás moralitŕ, moralitŕ
erkölcsös, gyógyhatású, erényes virtuoso, virtuoso
erkölcsösség, tisztaság, szűziesség castitŕ
erkölcstan, etika etica
erkölcstanító, erkölcsösen élő ember, erkölcsbíró moralista
erkölcstelen immorale
erkölcstelen fráter, gyalázatos alak, munkakerülő farabutto, mascalzone
erkölcstelen, korrupt, romlott corrotto, perverso, perverso
érmesajtoló, érmesajtoló szerszám, csavarmenetvágó matrice, estinguersi, cubo, stampo, dado, trafila
ernyedtség, lazaság indolenza
erotika, kéj, szerelmi gyönyör erotismo
erő, lelkierő forza d'animo, coraggio
érő, öregedés, korosodás, kopás, elkopás, avulás invecchiamento
erődített őrház, gerendaház, ácsolt faház, kiserőd fortino
erődítmény, erőd fortezza, forte (m), fortezza
erődítmény, erőd, sánc, erősítés bastionata, fortificazione, fortificazione
erőkifejtés, fáradozás, erőfeszítés, törekvés sforzo, fatica, fatica, fatica
erőltet, kikényszerít, erőszakol, kierőszakol obbligare
erőre kapás, túraverseny, gyülekezés, labdamenet manifestazione, rally [Sport.], ripresa, raduno
erős bukdácsolás, felemelkedő mozgás, emelő hatás indirizzare, mando, mandare
erős szél vento forte, tempesta
erős testalkatú produttivo, voluminoso, grande
erős ütés lavoro pesante, colpo forte
erősítő amplificatore
erősítő, alátámasztó, erősítő szer, erőt adó corroborante
erősödő sorgente, nascente, ascendente
erőszak, durvaság balěa, violenza, oltraggio
erőszak, erőszakoskodás, gyalázatos tett, gyalázat atrocitŕ, oltraggio
erőszak, megsértés, megszegés, háborgatás infrazione, infrazione, violazione
erőszakolt, kényszeredett imposto, forzato
erőszakos veemente, violento, fero (=fiero), veemente
erőszakos megszöktetés abduzione
erőszakos, hatalmaskodó, basáskodó prepotente, arrogante
erőszakos, kanos, begerjedt, lármázó, kéjvágyó lascivo, lascivo, eccitato [sessualmente]
erőtér, csatatér, terep, pálya, mezőny, mező, tér campale, settore, territorio, campo, campo, area
érsek arcivescovo
érték valutare, valore, valore
érték equivalente, meritevole, valore, valore
érték, erény, erkölcsi tisztaság virtude (=virtů), virtů, virtů
értékcsökkenés, lebecsülés, becsmérlés, devalváció disprezzo, deprezzamento
értékelés valutazione, estimo, stima, calcolo
értékesít, árusít, árul vendette, vende, venduto
értékesíthető, felfogható, megvalósítható realizzabile, negoziabile
értekezés, vizsgálódás, kutatás, taglalat dissertazione, disquisizione, dissertazione
értéknövekedés plusvalore
értelmes, jól informált sempre al corrente, ben informato
értelmes, józan, észlelhető, ésszerű, praktikus ragionevole, sensibile, ragionevole, ragionevole
értelmes, tájékozott astuto, accorto
értelmetlen zagyvalék, hanta, zagyva beszéd sciocchezza, sciocchezza
értelmezés interpretazione
értelmi szerző, kezdeményező, létrehozó, szerző fabbricatore, fabbricatore, creatore, mittente
értesítés, javaslat, tanács consiglio, consiglio, pare (m), consigliere
értesítés, tájékoztatás, értesülés, feljelentés contezza, informazione, informazioni [pl]
értesítő programma, programma [Amer.]
értesítő rappresentazione, spedizione, trasmissione
értetlenség incomprensione
érthetetlen, megfoghatatlan incomprensibile, incomprensibile
érthető intelligibile
érthető squillante, distinto, squillante, lucido, distinto
érthetőség intelligibilitŕ
érthetőség, világosság limpidezza, limpidezza
érv, szóváltás, okoskodás, vita, érvelés discussione, argomento, dimostrazione, questione
érvényesség validitŕ
érvényesség, hozzáférhetőség, felhasználhatóság disponibilitŕ
érvényesülési törekvés, törekvés, nagyravágyás ambizione
érvénytelenítés annullamento
érvénytelenség invaliditŕ, nullitŕ
érverés, ütőér, pulzus, hüvelyesek polso, battito, pulsazione, polso, legumi [pl]
érzék sensibilitŕ
érzékcsalódás, hallucináció allucinazione
érzékekre vonatkozó, érzékelési, érzék- sensoriale
érzékelés, feltűnés, érzés, érzet, benyomás sensazione, sensazione
érzékelhető, tapintható, kitapintható palpabile
érzékelhető, tüneményes, fenomenális fenomenale
érzékelő sensore
érzékelő, éles szemű, jó ítélőképességű percettivo
érzékenység, nézet, érzés, érzelem sentimento, senso 2., emozione
érzéketlen insensibile
érzéketlenség realitŕ
érzéketlenül, egykedvűen, közömbösen impassibilmente
érzéki, kéjes, kéjsóvár voluttuoso
érzelem, érző, érzékelés, érzet, tapintóérzék sensazione, sentimento
érzelgős zene, szörp, szirup sciroppo
érzelmes, érzelmi sensitivo, emotivo
érzelmesség, érzelgősség, líraiság lirismo
érzéstelenítő szer, érzéstelenítő narcosi, anestetico, narcosi
érzéstelenség, érzéstelenítés anestesia
érzet, ítélőképesség, jelentés, tudat, érzék senso, accezione, levatura, levatura, accezione
és így tovább eccetera, eccetera
esedékes, átgondolt, meggondolt, lejárt, érett maturo, affinare, maturo
esedékes, kinnlevő, átvehető ricevibile
esedékes, lejáró, járandóság, kellő, jogcím tassa, scaduto, tassa, scaduto
esedezés, könyörgés, folyamodás scongiuro
esemény, epizód episodio
esemény, eset affare, affare, faccenda, faccenda
esendő, gyarló, fonott gyümölcskosár, gyékénykosár delicato di salute, debole, acciaccoso, fragile
esernyő parapioggia, ombrello
eset, folyamodás, példa, kérelem istanza [Leg.], istanza [Comp.], richiesta, caso
esetleg chissŕ, forse, chissŕ, forse
esetleges incidentale, accessorio
esetleges, váratlan fortuito, accidentale, accidentale
esetlegesen forse, puň darsi, forse
esetlegesen, véletlenségből inavvertitamente, per disgrazia, per disgrazia
eskü, fogadalom, káromkodás bestemmia, bestemmia, fe', giuramento
esküdt, esküdtszéki tag giurato
esküdtszék, fatábla, esküdtnévsor, fórum, panel tavola, pannello, formella, tavola
esküdtszéki esküdt, esküdt giurato
esküvel való tagadás, esküvel való lemondás abiura
esküvő nozze, sposalizio, nozze, matrimonio
eső, ereszkedő, zuhanás, hulló cascante, cadere, precipitante
esőcsepp goccia di pioggia
esőkabát impermeabile, impermabile
esőköpeny, dörzsölt fickó imbroglione, imbroglione
esős piovoso
este sera, serata, serata, vegghia
esti takarodó, tetoválás, takarodó, kopogás, póni tatuaggio, tatuare
ész, tudat giudizio
északi bňrea
északi settentrionale, nordico, nordico, settentrionale
északi germán, skandináv, árja, északi nordico
eszkimó, eszkimó ember, eszkimó ember eschimese
eszközök, anyagi eszközök, erőforrások espediente
észlel, kinyomoz, leleplez, kimutat scoprire
észlelés, ismeret, megismerés cognizione
eszméletlenül, eszméletlen inconsapevole, inconscio
eszménykép, mintakép esempio
észrevehetően percettibile, percettibile
észrevétel, érzékelés, észlelés percezione
észrevétel, megfigyelés, megjegyzés osservazione, ottemperanza, osservazione
észrevétel, megjegyzés commento, avvertenza, accňrgersi, avvertenza
észrevétel, visszatükrözés, gáncs, visszavert hő immagine riflessa, riflessione, consiglio (lit.)
esszéista, tanulmányíró autore, autore, saggista
ésszerűség, indokoltság, méltányosság ragionevolezza
ésszerűség, racionalizmus razionalismo
ésszerűsítés, racionalizálás, racionalizáció razionalizzazione
ésszerűtlen irragionevole, irragionevole
észt nyelv, észt ember, észt estone
esztelen, abszurd, oktalan, ostoba irrazionale, ridicolo, ridicolo
esztendő, év, évfolyam anno
esztergályozott, esztergált, megfordított voltata, voltato, rivolto, stravolto 2.
esztergapad, csűr, magtár, bordaláda tornio
esztergapad, forduló, ijedtség, váltás, turnus fila, diventare, voltarsi, girata, rivolgere, fila
esztétikai estetica, estetico
etán etano
ételadomány, kiosztott anyag, röplap, pénzadomány volantino, pieghevole, volantino, donazione
etén, etilén etilene
éter čtere, etere, čtere
éteri, könnyed, légies, tündéri etereo
etetés, táplálkozás, takarmány, táplálék, evés pascere (pasco pasci), foderare, alimentare, cibo
etika etico, etico
etikátlan senza scrupoli, senza scrupoli
étkezési, konyhai cuoco
étkező tavola calda [Amer.]
étkezőkocsi, étkező cliente di ristorante, ristorante economico
étlap, étrend menu, listino, menu, lista
étrendi, táplálkozási, diétás dietetico, dietetica
étvágygerjesztő, élesítés, köszörülés affilatura
étvágygerjesztő, előétel aperitivo, antipasto
eufémizmus, szépítő kifejezés eufemismo
eufória, jóérzés euforia
eufórikus euforico, euforico
eutektikus, eutektikum eutettico
evakuálás, kiürítés defecazione, sgombero, evacuazione
evangélista, evangelizátor evangelista
evangélium gospel [Mus.], Vangelo
évelő növény, örökké tartó, évelő perenne
évenként, egyszer egy évben, minden évben ŕnnuo, annualmente
evezés remata
evezés, húzás, vontatás, húzó, letartóztatás tirata
evezőlapát, evező remo, remo
evezős vogatore, rematore, vogatore
evezős csónak barca a remi, barchetta
evezővilla scalmo
évforduló annuale, compleano, compleanno, anniversario
evidens, természetes, magától értetődő di assioma, assiomatico
evilági, anyagias, világi, világias, földi terreno, mondano, laico
evolúciós, fejlődési evolutivo
evő, harkály, orr, fasz, csákány, fakopács picchio
évődés, incselkedés, ugratás, kötekedés berteggiare, punzecchiare
evőeszköz posate, posateria
evőeszköz argenteria
évszázad secolo, centone, centuria
évtized decennio, deca
excenter, körhagyó tárcsa, szertelen, külpontos strampalato, eccentrico
exhibicionista, magamutogató esibizionista
exotermikus, hőfejlesztéssel kísért, exoterm esotermico
expressz levél, sürgős levél lettera urgente
expresszvonat, gyorsvonat direttěssimo, direttěssimo
extra finom, rendőrfőnök, kerületi rendőrfőnök sopraffino, favolosamente
extra jövedelem abbrev. di perquisite
extraktum, szemelvény, kivonat, párlat, extrakt estrassi, stralcio, compendio, compendio, estrassi
extrapolálás, extrapoláció estrapolazione
extrudálás, csigás préselés, tömlőzés, kizárás estrusione
ez alkalommal, ezúttal questa volta
ez ideig, mindeddig, még, idáig, mostanáig finora, finora
ezennel, ezáltal presente (con la ~)
ezentúl, mától fogva, továbbiakban d'ora innanzi, d'ora in poi, poi (Da or in ~)
ezermester, haditengerész tuttofare
ezideig prima d'ora, in altri tempi
ezideig, eddig finora
ezideig, mindeddig, mostanáig, eddig finora, sinora
ezideig, mindeddig, mostanáig, eddig még finora, finora
ezoterikus, titkos, beavatottak számára érthető esoterico
ezredes colonello, colonnello
ezüst argento, argenteo, argčnteo
ezüstözött, ezüst csengésű, ezüstösen csillogó argenteo
fácán fagiano
fafaragó intagliatore
fagy, fagyasztott, fázik, befagyaszt (bért) p.p. di to freeze
fagyalbokor, fagyal ligustro [Bot.]
fagyálló folyadék anticongelante, antigelo
fagyás assideramento, assideramento
fagyás, fagydaganat gelone
fagyasztó, mélyhűtő frigorifero, frigorifero
fagyos, jégkori, jeges, glaciális, megfagyott glaciale
fagyöngy vischio
fagypont punto di congelamento
fahéj cannella
fajankó bimbo idiota
fájás penoso, penoso, pena, pena, dolere, dolere, doglia
fájdalmas, fájó doloroso, dolente 2., doloroso
fájdalmas, fájó, heveny, gyulladásos, seb, mélyen doloroso
fájdalom, szaggató fájás, kín dolore fortissimo, spasimo, fitta
fájdalomérzés hiánya, analgézia assenza di dolori
fájdalomtalan, érzéktelenítő, fájdalommentes antalgico, analgesico
fajgyűlölet, rasszizmus razzismo
faji razziale
faji, etnológiai, etnikai, néprajzi etnico
fajlagos, közelebbről meghatározott, különleges specifico, specifica
fajok, fajták fare, specie
fajta, karcolótű, jelleg, típus, divat, bibeszál taglio, taglio, eloquio, foggia, stile
fajtalanság, elferdítés, perverzió, kiforgatás perversione
fajvédő, rasszista razzista
fakír fachiro
fáklya, elemlámpa, hegesztőpisztoly, zseblámpa torcia, fiŕccola, fiaccola
fakó, fénytelen pallido
fakultatív tárgy materia facoltativa
faláda, dézsa, láda, tároló, tartó, tartály, kosár cassone, bidone, bigoncia, grosso recipiente
falánk, mohó, kismalac porcellino, maialino
falat, majszolás, harapás rosicchiare, morso
falat, morzsa, harapásnyi étel, falatnyi étel boccone, boccone
falatozó, büfé buffč, buffet di stazione
falazás, kőművesség, kőművesmunka, falazat muratura, massoneria
falc, homorulat, csirkefogó, völgyelő véső, csalás sgorbia
fali, falfestmény, freskó murale
faliszőnyeg, gobelin, falikárpit arazzo, tappezzeria
falka, sereg stuolo, truppa
falkiszögellés, zug, fordulat, fészek, sarok, szög cantuccio, ŕngolo, ŕngolo
falszegély, perem, könyv éle, káva, margó, karima lembo, bordo, lembo, ŕngolo, ciglione, ŕngolo
falucska piccolo villaggio, paesino
falusi ember, falusi contadino
falusias, paraszt, durván megmunkált, parasztos villereccio, rurale, rustico, rurale, campestre
fáma, híresztelés vociferare
fáma, szóbeszéd, híresztelés, hír diceria, fama, grido 2., fama
fametszés, fanyesés potatura
fametszet xilografia
fanatikus, buzgó, lelkes zelante, zelante
fanatizmus fanatismo, fanatismo
fantasztikus grosso, enorme
fantázia, képzelet fantasěa, immaginazione, immaginazione
fantáziátlan, földhöz ragadt senza immaginazione, materiale 2
far-, ülőideg, csípő- sciatica, sciatico
fáradhatatlan intancabile, senza pneumatici
fáradhatatlanul instancabilmente
fáradozás, vajúdás, fáradság dolori, sofferenze
fáradságos, neveletlen noioso, molesto, importuno, noioso
fáradságos, ormótlan ingombrante
fáradságot megérő, érdemleges, valamirevaló redditizio
fáradt, használt, hozzászokott, elhasznált usato
fáradt, vesződség, fáradság, strapa, elfáradás stanchezza, affaticamento
fáradtság sfinitezza, sfinitezza, stanchezza
faragatlan fickó, fajankó tanghero, zoticone, tanghero
faragatlan, nyers, goromba rude, scortese
farkasbab, csillagfürt lupino
farkasember lupo mannaro
farkasétvágy fame da lupi
farkasszerű lupino, da lupo
farkasszerű, farkas-természetű, ragadozó lupino [Amer.]
farm fattoria, fattoria, ranch
fartőhegy, hajbetét, vánkos, párna, dúcsüveg ammortizzatore, imbottitura, smorzare, cuscino
fasiszta fascista
fasizmus fascismo
fásultság insensibilitŕ
fasz, hím madár, kakas, kis szénaboglya, vízcsap rubinetto, rubinetto
fatalista fatalista
fatalista fatalistico
fatalizmus fatalismo
fatelepi dolgozó, favágó boscaiolo, taglialegna
fatörzs, szokványos, raktári, államkötvény, tőke ceppo, titolo, immagazzinare, schiatta
fátyol, lepel, függöny veletta, velo
fátyolszövet, füstfátyol, gőzfátyol garza
fauna, állatvilág fauna
fazekas vasaio
fazekasság, agyagedény stoviglie, terracotte, ceramiche
fecsegő schiccherare
fecske, nyelés, lenyelés, falat rondine, divorare, gola, ingoio
fecskendő siringa, siringa
fecskendő, folyadéksugár, szemtelen fráter spruzzare
feddés biasimo, biasimo
feddhetetlenség probitŕ
fedél, kupak, fejkötő, sapka, tető, fedő, fityula berretta, coprire, capsula, calotta, tappo, tappo
fedél, tető volta, tetto
fedeles fémkupa boccale, orcia
fedeles zsebóra cacciatore, cacciatore, cavallo da caccia
fedés, álcázás, maszkírozás, elfátyolozódás mascheramento, mascheratura
fedetlen, fedezetlen scoperto
fedett coperta, coperto, rivestito
fedett tehervagon, fedett teherkocsi, előcsapat furgone, camionetta, autofurgone, camioncino
fedezetlen, élhetetlen, tehetségtelen, magoló diák proiettile inesploso
fegyelemsértés insubordinazione
fegyelmezés, fegyelem, tudományág disciplina, disciplina
fegyelmezetlenség indisciplina
fegyelmező superiore, superiore
fegyház prigione, prigione
fegyver armi
fegyver arma, armi, arme, arma
fegyveres bandita pistolero
fegyveres erők forze armate
fegyveres rablótámadás aggressione
fegyveres rablótámadás, forgalmi akadály rapina, rapina
fegyverszünet armistizio
fegyverszünet tregua
fegyvertár, fegyverraktár, fegyvergyár armeria
fegyvertelen disarmato, disarmato
fegyvertelen, fegyvertelenül inerme
fehér bor vernaccia
fehér, ősrégi, ősz, deres canuto
fehérje proteina
fej, karóbab, diószén, paszuly, kávészem, kobak fava
fejadag, adag, élelmiszeradag, napi adag razione, pezzo, razione
fejbiccentés, kópé, csóválás, fejcsóválás dimenare
fejbúbi, függőleges, magassági kör, zeniten levő verticale, verticale
fejedelem, herceg prence (ant.), principe
fejedelmi, felsősudárvitorla, királyi család tagja reale, reale
fejedelmi, uralkodói, királyi, királyhoz méltó regio, reale, regale
fejenállás verticale
fejes saláta lattuga
fejfa pietra tombale, lapide
fejfedő, sapka, bíborosi kalap, kalap capello, berretto, cappello, copricapo, berretto
fejhallgató auricolare, cuffia
fejjel előre, fejest capofitto
fejjel neki frontale
fejkötő, motorháztető, kapucni, csuklya, kámzsa cuffia, cuffia, cappuccio, cofano [Amer.], cofano
fejletlen, kezdeti, kezdődő, kezdetleges incipiente
fejletlenség, éretlenség immaturitŕ
fejlett evoluto
fejlettség (szervezeté), érés maturitŕ, maturitŕ
fejmosás, paróka, szidás parrucca
fejpályaudvar, végcél, végállomás, végpont capolěnea
fejpánt fascia per capelli, fascetta
fejsze, leépítés, létszámcsökkentés, balta accetta, ascia, scure
fejtámla testata [del letto]
fejtámla appoggiacapo, poggiatesta
fejtési front, rubrika, mákfej, előfok, csúcspont capoccia, capo, testata, promontorio, testa, unit
fejtörő, rejtvény, türelemjáték rebus, puzzle, enigma, problema, rompicapo
fejvesztettség, pánik, köles, zűrzavar, páni panico
fék estro, frenare, estro, frenare, fratta, freno
fekete áfonya mirtillo
fekete mágia, ördöngösség, dévajkodás, huncutkodás diavoleria
feketeüszög, fekete szín, fekete ruha, sztrájktörő negro, negro, nera, nero, negro, nero
féktelen, törvényellenes, törvény nélküli sregolato, illegale
féktuskó, alátét, ék, támasztó ék, állító ék, cönk passacavo, calzatoia, cůneo, cůneo
fekvés, helyzet, ballada, hever, vesztegel, laikus locare (ant.), posare, disposizione, laico
fekvés, lelőhely, terep, helyszín, helység localitŕ, abitato, localitŕ
fekvőhely, gépasztal, folyómeder, réteg, kavicságy giaciglio, aiola, piano, aiuola, fondo, letto
fél incompleto, mezzo, mezzo doolaro [Amer.], metŕ
feladás (csomagé), bejelentkezés, beírás, iktatás tassa di registro, registrazione, iscrizione
feladó mittente, mittente
felajánlás offerta
felállítás, felragasztás, talp, montírozás, nyél montante, montaggio, montaggio
felavatás, kitüntetések átadása, öltözet, köntös investitura
felbátorítás, megnyugtatás, megújult önbizalom riassicurazione, rassicurazione
felbecsülés, becslés valutazione, valutazione
felbecsülhetetlen, kiszámíthatatlan incalcolabile
felbecsülhetetlenül értékes, felbecsülhetetlen inapprezzabile, prezioso, inestimabile
félbeszakítás interruzione
félbeszakítás, bizonytalanság, visszatartás sospensione, rinvio
felbocsát, tengerre száll, indít, vízre bocsát decollare, varare
félbolond, zsugori, értéktelen, excentrikus pazzo, bizzoso, brillo, pazzo
felbomlás, feloszlatás, pusztulás, bomlás dissoluzione, dissoluzione
felbőszült corrucciare
félcédulás pazzo, pazzo
felcsillanás, pislákoló fény, sugár luccichio
felderítés avanscoperta, ricognizione
felderítés, felfedező út, feltárás esplorazione
felderítő esplorativo
feldíszítés, ékítmény abbellimento, ornamento
feldolgoz (témát), bánik vkivel considerare
feldolgozás elaborazione
feldolgozott, kidolgozott lavorato, lavorato
feldúlt sciupato, sprecato
feldúsítás, gazdagítás, gazdagodás, feldúsulás arricchimento
féle, fajta descrizione
felé, körül, vminek érdekében, közel, tájt, tájban in direzione di, a tavola, verso, in, inverso
féle, mód sorta, assortire, sorta, fare, assortire, razza
felebarát, szomszéd vicino, vicinale
felebaráti, testvéri fraterno
felébred svegliato, svegliato
feledékeny, hanyag, megfeledkező smemorato, smemorato
feledékenység dimenticŕggine, dimenticanza, oblěo
feledés, elfelejtés oblio, oblio
feledés, némaság, adásszünet, csendesség, szünet calma, tacere, chetare, calma, ristoro, silenzio
feléje, tovább, iránta, felé, valamin, közben, -ra sul, a, sugli, sulla, su, sulle, sopra, ai (cf a)
felejthetetlen indimenticabile
feléledés, új életre kelés, újjászületés ripresa, rinascita
félelem nélküli ardito, coraggioso, ardito
félelem, felfogás, elfogás, aggódás, letartóztatás apprensione, arresto, frutto, arresto
felelet, reagálás, visszhang, válasz, válaszolás reazione, responso, suscettibilitŕ
félelmetes spaventoso, tremendo, tremendo
félelmetes, rettentő formidabile, opimo
felelős responsabile, responsabile
felelős responsabile, responsabile
felelős, köteles, hajlamos responsabile, obbligato, obbligato, responsabile
felelősség responsabilitŕ, responsabilitŕ
felelőtlen, nemtörődöm, gondtalan spensierato
félemelet, magasföldszint mezzanino, ammezzato
felemelkedés, felszállás decollo [di veicolo spaziale]
felemelő alzante, alzante
felemelő hatás, földkéreg gyűrődése, fölemelkedés sollevamento, esaltare
félénk ember, egér, monokli, ütéstől bedagadt szem mouse [Comp.], topo, sorcio
félénk, szégyenlős, mafla imbrazzato
felépítés, egyesítés, szintézis sintesi
feleség, erezet, borda, oldalborda, bordázat cňstola, costa [Mar.], costola, centina [Aer.]
feleség, hitves, asszony moglie, signora, femmina, signora, moglie
féleség, választék, szortírozás collezione, collezione, assortimento, assortimento
feleselő, pikánsan sikkes gioielli, sfacciato, sfacciato, saccente, vivace
felesleges, szükségtelen inutile
felett, a fentiekben, fölé, fent, több mint, felül sopra, sopra, al di sopra, sů, al di sopra, sů
felező érték, mediáns, medián, közép-, középső mediana, mediano
félfa, logaritmus, lyukszelvény, hajónapló, rönkfa registro [Comp.], ceppo, giornale di bordo [Mar.]
felfedés, kitevés, kitettség, kiállítás, expozíció esposizione
felfedezés scoperta
felfedezés, lelet, talált tárgy scovare, scoperta, trovare
felfedezés, megtalálás, talált tárgy, lelet scoperta, risultato
felfedezhető accertabile
felfedező scienziato, scienziato, esploratore
felfejlődés spiegamento
felfekvési felület, töltéspadka, lapocka, padka spalla, spalla
felfelé irányuló, emelkedő su, ascensionale
felfogható comprensibile
felfogó, értelmes, aggódó, jó felfogású diffidente, sveglio, diffidgnte, timoroso, conscio
felfordítható, feldönthető, kifordítható reversibile
felfordulás elevamento, sollevazione
felfordulás, keverék stemperare, mischiare, abballottare, miscuglio
felforgató, romboló, bomlasztó sovversivo
felforgató, vonagló, görcsös, rángatódzó convulso
felfújás, felpuffadás, infláció inflazione
félgömb emisfero, emiciclo
felháborító disgustoso
felháborító, égő, gyulladt, égő vörös, botrányos flagrante
felháborodott, haragos, méltatlankodó, ingerült indignato, indignato
felhajtás, hűhó, lárma boriositŕ, boriosita
felhasználható, használható adoperabile, usabile
felhatalmazás nélküli, jogtalan, jótállás nélküli non autorizzato, non autorizzato
felhatalmazás, meghatalmazás, engedélyezés autorizzazione
felhatalmazott, illetékes személy, megbízott delegare
felhevült, kipirult accaldato, agitato
felhígított részvénytőke, ásványvíz, vízállás, víz acquetta, acqua, idrico, bagnare, diluviare
félhold mezza luna
félhold alakú, hold-, sarló alakú lunare
felhólyagosodott felület, levált réteg, lehámlás esfoliazione
félhomály, alkony, szürkület oscuritŕ
felhőkarcoló grattacielo, grattacielo
felhős annuvolato, annuvolato, appannato
felhős, borús nuvolo, annuvolato, torbido, torbido, nuvolo
felhőszakadás nembo
felhúzó kötél drizza [Mar.]
felidéző, előidéző suggestivo
felirat, betűvetés, betűtípus carattere, iscrizione, iscrizione, titolo
felirat, fej (okiraté), képaláírás, képszöveg legenda, titolo, didascalia, intestazione
felirat, kiírás, felírás iscrizione, iscrizione, dedica [su libro]
felirat, megjelölés, elnevezés scudo, scudo
felismerhetőség riconoscibilitŕ
feljavítás estensione
feljegyzés, emlékmű, előterjesztés, beadvány monumento, memoriale
feljegyzés, okirat, hanglemez, előélet, priusz fetta, registrare, primato, accettazione, disco
feljegyzés, perc, ívperc, aprólékos, memorandum minuto, minuto
feljelentés, bevádolás denuncia, denuncia, denunzia
felkar braccio superiore
felkavaró, zavaró inquietante, inquietante
félkegyelmű, természet-, feloldójel, természeti ovvio, natura secondo, naturale, innato, germano
felkelés rivolta, rivolta, ribellione
felkenés, kenet unzione, unzione
felkészült, vmiről tudomással bíró, körültekintő cosciente, consapevole
felkiáltás esclamazione
felkiáltás, felháborodás, felzúdulás grido
felkiáltójel esclamativo
félkör semicerchio
félkör alakú semicircolare
félkövér betű, fett betű grassetto, neretto
felkunkorodó roteare
fellázadás, lázadás, felkelés insurrezione
fellegvár fortezza, rocca, cittade (= cittadella)
fellelkesedés, áradó jókedv, emelkedett hangulat ilaritŕ, ilaritŕ
fellelkesült, örömmámorban úszó, emelkedett inebbriare
fellengzősség, kérkedés, nagyzolás magniloquenza
fellök, megzavarja a lelki egyensúlyát, felzaklat accanito, riverso, abbaruffare, sconvolto
felmagasztalás, felemelés, túlfűtöttség esaltazione, elevamento, elevamento
felmagasztalás, megdicsőülés, dicsőítés apoteosi
felmászás, felemelkedés, mennybemenetel esalare, esalare, ascensione, ascesa
felmenő ág, leszármazás, családfa prosapia, stirpe, casata, derivazione, derivazione
felmentés, szabadon bocsátás, felmentő ítélet assolutorio, assolutoria
felmérő, becslő, bíráló, értékelő valutante
felmerülés, kiemelkedés, jelentkezés, érvényesülés fenomeno, fenomeno
felnagyított, szélsőséges, túlságos, túlhajtott esagerai, esagerato
felnőtt adulto, adulto
felnőtt grande (m)
felnőtt adulto
feloldható, megfejthető, oldható, megoldható solubile
feloldó, oldóképes, hitelképes, oldószer, oldható solvente, solvente
feloldódás, lazulás, megereszkedés, relaxáció rilassamento, riposo, rilassamento
felperes, kérő, udvarló pretendente, pretendente, postulante
felperes, kérvényező, folyamodó, kérelmező richiedente
felrakó eszköz, ráfúvó eszköz applicatore
felrakógép, furnérenyvező gép, oldalfeszíték divulgatore, crocetta
félrebeszélő delirante
félreértés malinteso, equivoco, equivoco
félreérthetetlen, félreismerhetetlen inequivocabile
félreeső, kívül fekvő, központtól távol eső al di fuori di, al di fuori di, esterno
félreismerhetetlenül, félreérthetetlenül inconfondibile, indubbiamente
félrevezető hamis érvelés, affektáltság, szofizma sofisticazione
félrevezető, megtévesztő, csalóka fallace
felség, fenség, magasztosság maestŕ, maestŕ
felsorolás enumerazione, enumerazione
felső árbocsudár, elektród, elválasztórúd, origó asta, polo, palo
felső árbocsudár, elektród, elválasztórúd, origó palanca
felső fedélzet alatti rész, felépítmény sovrastruttura
felsőbbrendűség, kitűnőség, érdem eccellenza
felsőbbség, felsőbbrendűség, fölény superioritŕ
felsőosztályos felügyelő diák, ellenőrzőműszer capoclasse, monitore, monitor
felsővezeték-tartó, kalász, kukoricacső, fogantyú orecchio, orecchio, spiga
felszabadítás, emancipáció emancipazione
felszabadítás, megszabadítás, felszabadulás liberazione, liberazione
felszabadító liberatore, liberatore
felszabadító Redentore, Redentore, liberatore, liberatore
felszabadulás, felszabadítás affrancamento, diritto di voto
felszakadás (sebé), kínzás, zúzott seb, gyötrés strazio, lacerazione, ferita carnosa
felszállás decollare, cavarsi
felszámoló liquidatore
félszeg, esetlen maldestro, maldestro
félszeg, kínos, alkalmatlan, esetlen incapace, scomodo, inetto, maldestro, goffo
félszeg, suta, bájtalan, báj nélküli, kelletlen grossolano, grossolano
félszegen, ügyetlenül, kelletlenül goffa, sgraziatamente
felszentelt consacrato
felszerelés, bevezetés allineamento, installazione, allineamento
felszerelési tárgyak, berendezési tárgyak inventario
felszerelési tárgyak, szerelvények, berendezés equipaggiamento, equipaggio, equipaggio, corredo
félsziget penisola
félszigeti peninsulare
felszólítás, előzetes értesítés, riasztó, megintés preavviso, avvertenza, avvertimento, ammonizione
felszólítás, hatósági értesítés, kiírás, értesítés notifica, affisso, percepire, accňrgersi, scudo
felszólító sfidante, provocatore
felszólító mód, ellentmondást nem tűrő, parancsoló imperativo, legante, legante
feltaláló fabbricatore, inventore, fabbricatore
feltámasztás, feléledés, felélesztés, újjáélesztés rianimazione
feltárás, megemésztés, emésztés digestione
feltartás, elakadás, torlódás, eltömődés disturbo, disturbo, sbarramento, ostacolo
feltehető, lehetséges, valószínűleg, sokat ígérő presumibile, promettente, verosěmile, verosimile
féltékeny geloso, geloso
féltékenykedés, féltékenység gelosia, gelosia
féltestvér, mostohatestvér sorellastra
feltétel nélküli incondizionato, incondizionato
feltétel, színlelés, feltételezés, követelmény avocazion, accettazione, assunzione, accettazione
feltételek salvo (m)
feltételes condizionale
feltételezett supposto, supposta
feltételezett, hipotetikus ipotetico, ipotizzabile
feltételezhető, feltehető, gyanítható, felvehető adottŕbile, adottŕbile
feltétlen ura vminek, ura vminek, választott bíró arbitro, arbitro
feltétlenség, önkényuralom, korlátlan hatalom elve dispotismo, assolutismo
feltétlenül szükséges, mandátumi meghatalmazás obbligatorio, ingiuntivo, obbligatorio
feltétlenül, hogyne, minden bizonnyal fisso
feltéve a condizione che
feltéve supponente
feltevés supposizione, supposizione, congettura
feltöltés bancario
feltöltés sovralimentazione
feltűnés tárgya, feltűnés fracasso, schiamazzo, rumore, fracasso
feltűnést hajhászó, hivalkodó, leplezetlen, kirívó ostentato, ostentativo
feltűnést keltő, világraszóló, szenzációs, érzéki sensazionale
feltűnő dolog, leütés, feltűnő személy, kiütés straordinario, che mette a terra, precipitazione
feltűnő, csiricsáré, mutatós, kirívó, tetszetős sgargiante, vistoso
felújítható, megújítható rinnovabile
félúton levő, középen, félúton a metŕ strada
félúton, feleúton a metŕ strada
felüdülés, szórakozás, felfrissülés svago, diporto, ricreazione
felügyelet supervisione
felügyelet, elnézés granchiolino, svista
felügyelő, nem romlandó dolog, tartós holmi, őr portiere [Sport], guardiano, custode
felügyelőség ispettorato
felül nem múlt insorpassato, insuperato
felül, általános, fenti, felülvezérelt, felső globale, alto, sů
felület, terep, felszín, légtér, térség superficie, territorio, superficie, area, area
felületes, letaposott cipősarkú sciatto, sciatto
felületi, felszínes superficiale, superficiale
felüli, felső, szerte, szaporítás (kötésben), át di qua, sopra, di quŕ, da, troppo, eccedenza
felüljáró cavalcavia, trasferimento
felülmúlhatatlan insorpassabile
felülső, legfelső, felső superiore
felülvizsgálat, ismertetés, bírálat, folyóirat esame, critica, recensione, rivista, rassegna
félvér mezzosangue, ibrido, meticcio, ibrido
félvér, keresztezett fajta meticcio
felvétel, átvétel, fogadtatás, fogadás, befogadás ricezione, ricevimento, accettazione
felvétel, beiratkozottak, besorozás iscrizione, registrazione, registrazione
felvétel, egyetemi felvétel, bejárat, belépés entrata, entrata, entrata, accesso, ingresso
felvételi vizsga esame d'ammissione
felvevőgép hordozható fülkéje, harckocsi, tartály serbatoio, corazza, corazza
félvezető semiconduttore
felvidító lieto, lieto
felvillan, lángra lobban, felgyullad, gyullad effervescenza
felvillanyozás, felélénkítés, galvanizálás galvanizzazione
felvonásköz, várakozás attendi
felvonóhíd levatoio
felzavart, felkavart convulso
felzet, tétel, fejszöveg, fejelés, rovat, címsor intestazione
fémforgács, esztergaforgács trucioli
fémfűrész seghetto
fémhulladék, borotválkozás, hántolás, gyalulás radente
feminista femminista
fémjelzés, finomsági próba marchio [sull'oro], impronta
fene diavolo, diamine
fene, elátkozott, megbabonázott, pokoli maledetto, maledetto
fene, pokol, játékbarlang, kártyabarlang inferno
feneette, átkozott, istenverte dannato
fenék, segg sedere, culo, cretino
fenéki bentonico
fenéksúly, holtsúly, nehezék, vasúti kavicságy zavorra
fennállás, lét, létezés esistenza, esistenza, essere (m), esistenza
fennhéjazás, önteltség, magasság, büszkeség altezza, elevatezza, elevatezza, superbia
fennhéjazó arrogante
fennhéjázó, dölyfös, gőgös orgoglioso, pettoruto, orgoglioso
fennkölt, kevély, nagyúri, méltóságteljes altero, signorile, liberale
fennsík altipiano, altipiano, altopiano
fenntartás nélküli, beleértett, hallgatólagos implicito, assoluto
fenntartás, kikötés clausola condizionale
fenol fenolo
fenséges, magasztos, méltóságteljes maestoso, maestoso
fensőbbséges, büszke, magasztos, magas, emelkedett elevato, altezzoso, elevato, superbo, patetico
fent említett succitato, sopra menzionato, summenzionato
fent említett sopraddetto, suddetto
fenyegetés minaccia
fenyegetés minaccia, minaccia
fenyegető minaccioso, minacciante, minacciante
fenyegető közelség, fenyegető veszély imminenza
fényérzékenység, sebességfokozat, sebesség andatura, ripidezza, volare, andatura, velocitŕ
fényes nappal mezzogiorno in punto, mezzogiorno spaccato
fényes, atlaszfényű satinato
fényesség, cipőfényesítés, fényesítés, ricsaj lucere (poet.), splendore, fulgere (poet.)
fényesség, ragyogás, szerelme vkinek, szerint vampa, fiamma, vampa
fényév anno luce
fényezés, belakkozás, kencézés, szépítgetés patinatura
fényezet, glazúrfesték, glazúr, áttetsző festék glassa, smalto
fenyítés, mérséklés castigo, castigo
fenyítő, büntető punitivo, punitivo
fényjelzés, lobogó láng, kihajtott bőrnyelv bagliore, svasatura
fénykép foto, dipinto, foto, accettazione, fotographia
fényképész fotografo
fényképezőgép apparecchio fotogrŕfico, macchina fotografica
fénykoszorú, boríték, elektroncsőbura, burkolás busta, velare, involto, compressa, involucro
fénylés, fény, fémes csillogás, hírnév, lüszter lustro, lampadario, nitore
fénylő brillante, brillante, fulgente, fulgente
fénylő, fényes splendente, lucente
fényrend, fontosság grandezza, grossezza
fénytan, optika ottica
fénytörés, sugártörés, visszaverődés, refrakció rifrazione
fényűzés, pazar pompa, luxus lautezza
fényűző, luxus- lussuoso, lussuoso, sontuoso
fényűzően, pazarul, dúsan in modo opulento
ferde hasizom, kurzív betű, keresztezett, indirekt obliquo, obliquo
ferde lapolású hegesztés, sál, ferde lapolás, kaja scialle, scialle, sciarpa, foulard
féregnyúlvány eltávolítása, vakbélműtét appendicectomia
féregnyúlványlob, vakbélgyulladás appendicite
férfi fodrász, borbély parrucchiere, acconciatore, parrucchiere, barbiere
férfi, sakkfigura, hűbéres, férj, játékos, ember uomini
férfias virile, maschile, maschile
férfias maschile, virile
férfias, elszánt, derekas, harcias valoroso
férfiasan, derekasan valorosamente
férgektől hemzsegő, gilisztás, férges, bélférges impidocchiato, infestato da parassiti
férj coniuge, consorte, sposo, omo, marito, marito
férj, ős, fater, öreg vecchia, vecchio, vecchio, veglio (poet.)
férjes, hitvesi-, egybekelt, összeadott, férjezett sposato
fertőtlenítés desinfezione, disinfezione
fertőtlenítés, kifüstölés, füstölés desinfezione, desinfezione, suffumigio
fertőtlenítés, pasztőrözés, sterilizálás sterilizzazione
fertőtlenítőszer disinfettante
fertőzés által in modo contagioso
fertőző, ragályos contagioso, contagioso
feslett erkölcsű, züllött fráter, feslett malandrino, libertino
feslett, fegyelmezetlen, laza, laza erkölcsű trascurato
fess, sikkes, menő, divatbáb, pénz, flancos, iszap elegante
festék colore, pingere (irr), tinta, tinta, dipingere
festék, színárnyalat, árnyalat tintura
festmény, festés pittura, dipinto
festő, szobafestő pittore, pittore
festőállvány cavalletto
festői, eleven, színes pittoresco, pittoresco
festőművész, művész artista, pittore, quattrocentista, virtuoso
feszengés, szégyenkezés imbarazzo, imbarazzo
feszes, kikeményített, keményített, szertartásos amidaceo
feszítőrúd, nehezen elhihető történet, feszítő bara, barella, bara, allargatore
feszítővas palanchino
fészkelőhely casella postale
fészkes virágú, összetett, kompozit composito
fesztelen viselkedés abbandonare, lasciare
feszület crocifisso, crocifisso
feszültség, húzóerő, feszítés, tenzió, feszülés voltaggio, voltaggio, tensione
fetisizmus, fetisizálás, fétiskultusz feticismo
fiaskó fallimento, fiasco
fiatal novellino, novellino
fiatal lány, gyáva ember, kezdő játékos, házinyúl coniglio, lepre, lepre
fiatal ökör dirigere
fiatalabb, későbbi, ifjabb, fiatalabb rangú, öcsi inferiore [di posizione], minore
fiatalember giovanetto, giovanotto
fiatalkori, ifjú, ifjúsági, fiatal, fiatalos giovanile, minorenne
fiatalkorú bűnözés delinquenza minorile
fibrillálás, rostosodás fibrillazione
fickándozás, kapribogyó, kópéság, csíny, bakugrás cappero
fickó, férfivá avatott bennszülött, lazac aringa affumicata
figyelembevétel, tekintetbevétel, vonatkozás riguardo, rispettare, rispetto, rispetto, stima
figyelés, őrhely, megfigyelő, figyelő, őrtorony sentinella, vigilanza, belvedere
figyelés, szem, pillantás, rügy, tűfok, lyuk occhio, guardare 2.
figyelmes attento, attento
figyelmetlen, feledékeny smemorato, dimentico
figyelmeztetés ammonizione, ammonizione, ammonimento
figyelmeztetés ammonizione, ammonizione, ricordo, ricordo
figyelő, megtartó, betartó osservatore
figyelő, szemlélődés, betartás, figyelmes, betartó osservante, attento, attento
film, ábra, tévékép accettazione, quadro, imago (poet. =immagine)
filmfelvétel, fogás (halé), bevétel presa, pigliare, prendere, durare, prendere
filmművészet, rács, film, szúnyogháló, mozivászon schermo, schermo, reticolo, reticolo
filozófus filosofo, filosofo, pensatore
finn gőzfürdő, szauna, gőzfürdő sauna
finom prelibato, squisito, delizioso, squisito
finom dolog, mazsola, magas prémium, zsíros állás susina, prugna
finom fátyolszövet, ökörnyál filo di ragnatela
finom fémmunka, áttört ötvösmunka filigrana
finom gyapjúanyag, hánytatószer, barnás szín vomito
finomítás, finom modor, kifinomultság raffinatezza, raffinazione
fiók, köpeny, tok, láda, eset, szekrény, tartó cassa tipografica, casella, cassa, caso, astuccio
fiola, üvegcse fiala, ampolla
fiola, üvegcse, ampulla fiala
firkálás sgorbiare, scarabocchio
fitt, alkalmas, illő, szeszély, roham, görcs accompagnarsi, montare, atto (adj)
fityegő, lógó penzolante
fitying quarto di penny
fitying, régi francia pénzérme soldo
fitymálás, semmibe vevés inosservanza, noncuranza, disprezzo, trascurare
fityula, hajviselet, frizura, fejdísz, fejfedő copricapo, pettinatura, pettinatura
fiú giovinetto, ragazzo, giovinetto, ragazzo, figliolo
fiú, legényke, szolga, lovász, istállófiú palafreniere, staffiere
fiúunoka abiatico, nipote
fizetés, fizetség, bér, illetmény liquidare, stipendio, stipendio, pagare, paga
fizetési haladék, haladék moratoria
fizetési jegyzék, bérlista libropaga
fizetési mérleg bilancia dei pagamenti
fizetésképtelen insolvente
fizetésképtelenség decozione, fallimento, fallimentare, fallimentare
fizetésképtelenség insolvenza
fizika fisica
fizikai munkás bracciante, manovale
fizikai munkás artéfice, operaio
fizikai, tárgyi, anyagi, ruhaanyag, lényegbevágó materia, stoffa, materiale, materia, materiale
fizikus fisico, fisico [scienziato]
fiziológia, élettan fisiologia
fiziológiai fisiologico
fjord fiordo
flamand nyelv, flamand fiammingo
flegma, közöny, váladék, turha, hidegvér, nyálka flemma, muco [Med.]
flegmatikus flemmamatico
flintüveg, hegyikristály, kristálytiszta, óraüveg cristallo
flitter, régi olasz aranypénz, zecchino zecchino
flitter, tölgyfagubacs, csillogó apróság fronzoli, lustrino, fronzolo
flört, kacérkodás breve relazione amorosa, flirt
flörtös, udvarlós, flörtölős, csélcsap civettuolo, civettuolo, poco serio
fluiditás, folyékonyság, mozgékonyság, önthetőség liquiditŕ, liquiditŕ, fluiditŕ
fluoreszkáló fluorescente
fodor, flanc trina, fronzoli [pl], gala, arricciare
fodros, csomós, darabos, göröngyös, hullámos globuloso, informe, globuloso, grumoso
fodros, pózolva, modorosan, affektálva, bodros ornato di trine
fodrozódás, fodor, izgatottság scarmigliare, rabbuffare, incresparsi, colletto
fogadalom, biztosíték, tószt, ígéret, áldomás deposito, deposito, pegno, arra, capŕrra
fogadalom, ünnepélyes ígéret, eskü fe'
fogadás scommettere, scommessa, alternativa, posta
fogadás scommessa
fogadó (vendéglő), vendéglő osteria, osteria, locanda
fogadós, vendéglős ristoratore
fogadószoba, nappali szoba, különterem, társalgó salotto, salotto
fogalmazó, borfiú, csillés, lefejtő, kibocsátó espositore, espositore, traente, cassetto
fogalmazó, műszaki rajzoló disegnatore, disegnatore
fogalmi, álmodozó, képzelődő, spekulatív immaginario, bizzarro
fogalom concetto
fogamzás, eszme, elgondolás concepimento, concezione, concezione
fogamzásgátló szer, fogamzásgátló antifecondativo, anticoncezionale
fogasrúd, keret, tizedes, romlás, kínpad, fogasléc cremagliera, portapacchi
fogászati dentistico, dentaria, dentario
fogatlan sdentata, sdentato
fogazás, fűrésszerű kiképzés, csipkézet dentellatura
fogékony ricettivo, sensitivo
fogékonyság, hajlam predisposizione
fogfájás mal di denti
fogház reclusorio, prigione, cŕrcere, prigione, carcere
foghús, csipa, mézga, íny, gumi, ragasztószer gengiva, gomma, resina
fogkefe spazzolino da denti
fogkezelés, fogászat, fogorvoslás, fogorvoslástan odontoiatria
fogkrém dentifricio
foglalkozás, betöltés (üresedést) occupazione, arte, professione, arte, occupczione
foglalkoztat, felhasznál, dolgoztat occupare
foglyul ejtő colui che piglia
fogó személy, jegyszedő, vevő személy, tolvaj acquirente, acquirente
fogólap, elzáró, kábelrögzítő, stopperóra, fogás tappo, otturatore
fogoly (madár) pernice
fogorvos, fogász odontoiatra, odontoiatra, dentista
fogpiszkáló stuzzicadenti
fogszabályzó, nadrágtartó bretelle
fogyasztás (testsúlyé) dimagrante
fogyasztás (testsúlyé) sfoltimento, assottigliamento
fogyasztási terület, kivezetés, kivezető nyílás presa di corrente, presa di corrente, sbocco
fogyasztási terület, piac commercio, alěnea, commercio, mercato, mercato
fogyasztó consumente, consumatore
fogyatékos, nyomorék minorato, andicappato, svantaggiato
fogyatkozás, elhalványulás oscuritŕ, oscuritŕ, eclissi
fogyó, feláldozható, felhasználható sacrificabile
fogyókúra, diéta, országgyűlés dieta
fohász, kérvény, kérelem, petíció, felterjesztés petizione
fojtóanyag pigiatura
fojtogatás strozzamento, strozzare
fojtogató, fullasztó soffocamento
fojtószelep, szabályozó szelep, gázadagoló, gége manetta, valvola a farfalla, strozzare, troncare
fok, fokozat licensa, segno 2., grado, licensa, grado
fokbeosztás, beosztás, kalibrálás taratura, calibrazione
fokhagyma aglio
fokozás, erősítés aumento, miglioramento
fokozás, fellendülés, erősítés, reklám aire, montare (3)
fokozat, rang, minőség, lejtő, osztályzat sorta, qualitŕ, sorta, grado
fokozat, sellő, kaszkád, zuhatag, vízesés, rohanó cascata
fokozatosan mano (di ~ in ~), poco per volta, gradatamente
fokozódik, fellázad, megduzzad, előlép, megdagad surto (pst prt sorgere poet.)
fokozódó, halmozódó, felhalmozott, összesítő cumulativo
fokozott maggiorato
folpack, vívótőr, vadcsapás, kontraszt, fólia foglia laminata, fioretto [Sport.]
folt, kiloccsantott víz, kifröcskölt víz, sár spruzzo
foltos tőkehal, tőkehal merluzzo
foltozott, szedett-vedett a macchie, macchiato
folyamat progressione
folyamat, eljárás processo
folyamatábra organigramma, diagramma di flusso
folyamatos, ismétlődő, örök, folytatódó, szívós persistente, pertinace (adj)
folyamatosan continuamente
folyékony beszédű, nagy dumájú, sima beszédű loquace
folyó hó, sürgős, azonnali immediato, momento, tratto 3., momento
folyó sebes szakasza, kikelés, átkelés, meglövés sparare, sparare, sparatoria, tiro
folyó, vízfolyás, áradat, folyóvíz, favágó munkás fluviale, fluviale, rio, fiume, riva
folyóág, ruhaujj, ág, kar, elágazás, fegyvernem regolare, povero, manica, povero, armare, marra
folyócska, patak fiumicello
folyóirat, időszaki, periodikus, időnkénti periodico, periodico
folyomány, kimenetel, követelmény risultato, risultanza, risultato, esito
folyosó corridoio, corridoio, andito
folyóvízi, folyami, folyó- fluviale
folytatás continuazione, seguito, continuazione
folyton, szüntelenül, szakadatlanul indefessamente
folytonos, szakadatlan permanente, continuativo, permanente
folytonos, szakadatlan incessante
folytonosság, forgatókönyv, összevágó, szövegkönyv continuitŕ
folytonossági hiány, hasadék, hiátus, hangrés buca, buca, iato
fonal, mese, fonál, történet filo, filo
fonalszerű, fonalas filiforme
fonat, görbület, redőzés, sodrat, rétegezés filo [di tela o lana], manovra, stratagemma
fondorlatos, metsző, jó szimatú, pörlekedő, pajkos sagace
fondorlatos, rosszhiszemű, vétkes, kaján malintenzionato, premeditato, maligno, tristo
fondü fonduta
fonott, vesszőből font, vesszőfonás vimine
fontos trascendente, rilevante, rilevante, vistoso
fontos részlet, fontos mozzanat, világos rész culmine, clou, momento culminante, piatto forte
fontoskodó, aggodalmaskodó, aggodalmas, cikornyás pignolo
fonnyadó, senyvesztő, hervadó, hervadás, hervasztó che appassisce, languente
fordítás traduzione, traslazione
fordító, transzformátor traduttore
fordítva, hátlap, ellenkező riverso (m)
fordul, időtartam, perdül, perdít, sodor, fesztáv campata, spanna, larghezza
fordulás, elfordulás, ringatás, himbálás, ringás voltare
forduló, karika, változás, körút, létrafok, forgás intero, rotondo, globo, cerchio, giro, arrotondare
forgácsolható, megmunkálható automatico, automatico
forgalom, érintkezés, kereskedelem rapporto, commercio, commercio
forgalom, keringés, vérkeringés, példányszám circolazione, circolazione
forgalomba hozható, eladható, járható, legyűrhető negoziabile
forgalomban levő, villamos áram, időszerű, áram corrente, presente, corrente, presente, volgente
forgalomelterelő vasútvonal, megkerülő vágat schivare
forgáscsap, iránytartó, forgócsap, sarkalatos pont cardine, perno
forgatmányos giratario
forgatókönyv copione, sceneggiatura, copione
forgatókönyv, szcenárium, szövegkönyv sceneggiatura, copione, copione
forgófej csúszószánja, függőleges tengelyű csörlő verricello, cabestano, argano
forgószél turbine, turbine di vento
forgószél, tájfun tifone
formai, előírásos, szabályszerű formale, formale
formailag, hivatalosan, előírásosan formalmente, formale, esplicitamente, esplicito
formaldehid formaldeide
formálható, műanyag, plasztikai, alakítható plastica, plastico
formálhatóság, képlékenység plasticitŕ
formálissá tétel, szertartásoskodás etichetta, etichetta
formalista, hivatalos, főiskolai tanár, elvont accadčmico, accadčmico, accademico
formasághoz ragaszkodás, ritualizmus ritualismo
formaszerűség hiánya, keresetlenség, kötetlenség assenza di formalitŕ
formátlan, alaktalan informe
formátlanság, alaktalanság, idomtalanság, rútság deformitŕ
formázás, mintakészítés, megmintázás, mintázás essere alla moda, formante
forradalmi, forradalmár rivoluzionario
forradás, hasítás, hasíték, vágás taglio, taglio
forrasztófém, forrasz, forrasztódrót, kötőanyag ferruminare
forrázási seb, skandináv dalnok, forrázás scottare
forró ardente, fervido, fervente
forró fervido
forró drót linea diretta
forrongás, erjesztő, kovász, erjesztő anyag fermento, fermento, ribollire, fermentare
forrongás, kiáradás, kibúvás, kirobbanás, zendülés esplosione, esplosione
fortélyos fatto a mano
fortélyos callido
fortélyos, dögös, revesedni kezdő, furfangos, rőt furbo, volpino, furbo
fortélyos, gomblyukfedő lebeny, sátorlap, hasíték mosca, difetto, neo, volare, patta, andara, mosca
foszfát fosfato
foszfor-, foszfor tartalmú, foszforos fosforoso
foszforeszkáló fosforescente
foszlányos, töredékes frammentario
foszlott, elcsépelt banale, logoro
fosztogatás saccheggiante
fosztogatás saccheggio, saccheggio
fosztogatás, zsákmány, hadizsákmány saccheggiare, bottino
fosztogató saccheggiatore, saccheggiatore
fosztogató behatolás scorreria, raid, saccheggio
fosztogató, támadást végrehajtó katona, támadó predone, razziatore
fotokópia fotocopia
fő erősség, főárboctarcs appoggio
fő-, legmagasabb, legfelső, legfelsőbb il piů alto, colonello
főbonc, felvigyázó, szuper, felületből kiálló gomb imprenditore, imprenditore, capo, capo
főcím, címfej titolo, grande titolo
főhadnagyság, helytartói állás, hadnagyi rang tenenza
főherceg arciduca
főhős, főszereplő, bajnok fautore, protagonista
főkolompos capobanda
föld alatti sottosuolo, sotterraneo, sotterraneo, sottoterra
földadó imposta fondiaria
földadó, bírság Scoto
földadó, bírság Scozzese
földadó, bírság Scozzese, scozzese
földbirtok, uradalom, birtok, felsőbbség dominio
földcsuszamlás frana, valanga di voti [Pol.], crollo
földcsuszamlás, földomlás smottamento
földesúr, fejedelem, úr, lord, mágnás padrone, padrone, conte
földesúr, fejedelem, úr, lord, mágnás signore
földesúr, fejedelem, úr, lord, mágnás sovrano
földimogyoró arachide, arachide
földlakó, emberi lény terrestre, abitante della terra
földmunka scavo
földmunka terrapieno
földműves contadino, rustico
földönkívüli extraterrestre
földöv, sáv, öv, éghajlati öv, égöv, zóna, övezet area, zona, zona, territorio, territorio, area
földpát feldspato
földrajz geografěa, geografia
földrajzi szélesség, szélességi fok, mozgástér latitudine
földrajztudós geografo
földreform híve, földosztás híve, agrár-, mezei agraria, agrario
földrengés terremoto
földrészek közötti, interkontinentális intercontinentale
földszint (us), első emelet (gb) piano (primo ~)
földtan geologia
földteknő, tömörödött altalaj, lábas, serpenyő tegame, padella, pentola, pentola
főleg principalmente, in prima linea, principalmente
főleg in prima linea, principalmente
főleg, nagymértékben largamente, in gran parte
fölény influsso, influsso
fölény ascensione, ascensione
fölényes, nagyszerű, fennkölt, magasztos, fenséges sublime, elevato, elevato
fölösleges, pót-, pótkerék, tartalék, szikár parco, disponibile, frugale, tempo libero
fölösleges, szükségtelen inutile
főnemesi, előkelő, arisztokratikus aristocrŕtico
főnemesség, arisztokrácia aristocrazěa, aristocrazia
főnév nome
főnixmadár, főnix fenice
főnök, felettes, fölényes, elöljáró, felsőbb migliore, piů alto, piů alto, migliore, superiore
főnővér, felügyelőnő, főápolónő, családanya matrona
förgeteg, vihar procella, fortunale, tempesta, procella, tempesta
förmedvény, kirohanás vki ellen ingiuria, invettiva
förtelmes odioso, empio, empio
förtelmes, felháborító disgustoso, fetente
förtelmes, gyűlöletes odioso, odiabile, odioso
fősudárvitorla, első osztályú, szuperklasszisú sopra la linea di congiunzion
fösvény avaro
főszerep, vezető szerep, mérőón, ólom, tápcsatorna comando, grafite, condurre, filo elettrico, piombo
főtantárgy, nagyobb, őrnagy, idősebb, szaktárgy maggiorenne, maggiore, in prima linea
főtengely, orsó, lugas pergola, asse, pergolato, asse, traversa, traversa
főút, főutca strada principale
fővárosi lakos, fővárosi, érsek, metropolita metropolitano
föveny, kavics, sóder ghiaia, ghiaia, renella
fővezető, vezér, mindenekelőtt, parancsnokló, első capo, capo
főzés, sütés bollore, cuňcere, bollore, cotta (f), cocente
főzőlap, tüzelőtér csöve, gyulladás, égő, égető bruciatore
francia francese
franciaágy, ikerágy, kétszemélyes ágy letto a due piazze
franciakulcs chiave inglese
franciaország Francia
francos, nyomorult, istenverte, fránya, átkozottul dannato
frank franco [Econ.]
frász, füles, flemm, sör spruzzare, fango
fregatt, fregattmadár, hajósmadár, nagy korvett fregata
frenetikus, őrjöngő, eszeveszett, őrült, tomboló inquieto, forsennato, agitato
frézia fresia [Bot.]
friss novello, nuovo, novellino, novellino, fresco
friss, nedves sontuoso, ubriacone [Amer.], ricco, sgargiante
frizura acconciatura, pettinatura, pettinatura
frizura pettinatura, pettinatura
fúga fuga, evasione
fújás, virágzás, fúvás, ökölcsapás, széllökés folata, mazzata, fendente, scoppola, batosta
fújtató, szószátyár, üres fecsegő, szófosó otre
fukarság, kapzsiság, fösvénység avarizia
fukarság, szűkösség ristrettezza, strettezza
fulladás morte per asfissia
fulladás, fuldoklás, elfojtás, megfojtás, fojtás soffocamento, strozzamento
fullánkos, szúrós, fösvény, fukar avaro, avareggiare
fundamentalista fondamentalista
fura, hóbortos, rigolyás, szeszélyes bizzaro
furat, rés, csapkötés, csapmélyedés, bevágás mortasa
furcsaság, különcség, különlegesség singolaritŕ, stranezza
furfang, művészeti, tudomány, művészi, mű-, csel arte, art, arte, artificio
fúria, düh, dühöngés, őrjöngés, tombolás furia, accanimento, furore
furnérlemez legno compensato, compensato [materiale]
fúrómester, tolató, toló, tolóka, betoló rúd spacciatore [slang]
furulya flauto, flauto
futásban, futva di corsa
futball calcistico, calcio, pallone, pallone
futó (sakkban), püspök véscovo, vescovo
futó, igen, elvonulás, elhaladás, múlás, nagyon passeggero, effimero
futóárok, életerő, hiszékeny ember, fafej, nedv succo, succo, linfa
futókerék, terelőlapát, járókerék, munkakerék girante, persona che stimola, ventola
futómű carrello di atterraggio
futómű carrello
futómű nélküli leszállás, palacsinta frittata, frittella
futurisztikus futuristico
fuvalom, lélegzet, lehelet lena, etere, fiato, alito, alito, soffio, respiro
fuvar, fuvardíj, kas, szállítás, gondola, vagon azzardare, carrozza, zoccolo di cannone
fuvaros, szállítmányozó, szállítószalag trasportatore, impianto di trasporto
fuvaros, szállító rimorchiatore
fuvaros, szállító rimorchiatore, autotrasportatore
fuvarozás, fuvardíj carreggio
fuvarozó, teherhajó, teherszállító nave da carico, nave da carico
fúvóka, hőlégsugár, rakétasugár, csapolóvályú jet, raggio, aerogetto, color giaietto, raggio
fúvóka, szívócső naso, beccuccio
erba
függelék, hozzáerősítés, szeretet, ragaszkodás fortificazione, attinenza, fortificazione
függelék, melléképület, pótlás, épületszárny attaccare
függés, függőség dipendenza, dipendenza
függetlenség indipendenza, autonomia
függőágy amaca, branda
függőleges metszet, idom, körvonal, szelvény profilo, profilo
függöny, kerítésfal, bástyakör, kurtina, szádfal tendina, cortina, sipario
fülbemászó, elbájoló, fogós difficile, difficile
fülbevaló orecchino
fülemüle usignuolo
fülgyógyász, fülész otoiatra
fülhasogató, csikorgó stridente, tagliente
fülke, szoba, feltörés, zsiliptartó, töltényűr camera, camera
füllentés frottola, bugěa, fola, bugěa, raccontare frottole
fülöp-szigeti, fülöp-szigeti férfi filippino
fülsértő visítás, éles kiáltás, ordítás, széllökés burrasca, piovasco, raffica, urlo
fültépő assordante, assordante, fragoroso
fültornáchoz tartozó vestibolare
fültőmirigy-gyulladás, mumpsz, fültőmirigylob orecchioni
fülzsír cerume
fűnyíró tagliaerba, tosaerba
fürdés balneare, bagnante, balneazione, fanno il bagno
fürdés, elhajlás, hajóüdvözlés zászlóval, dőlés salsa, salsa
fürdik, úszik egyet fanno il bagno
fürdőkád vasca
fürdőkád, fürdő bagno, bagno, lavacro
fürdőköpeny accappatoio
fürdőnadrág calzoncini da bagno
fürdőnadrág calzoncini da bagno, calzoncini da bagno
fürdőszoba, nyilvános vécé stanza da bagno, lavacro
fűrészáru, faanyag, törzsborda, épületfa, erdő, fa legno, legname da costruzione
fűrészpor segatura
fűrésztelep, fűrészmalom segheria
fürge desto (= past. part. destare), vivace, allegro
fürge, agilis agile, agile
fürge, tevékeny, eleven vivace
fürgén lestamente
fürgén, gyorsan presto, presto
fürgén, könnyelműen, felszínesen poco pesante, leggera (alla ~), poco pesante
fürgeség alacritŕ
fürj quaglia
fürkésző, aprólékos, szívhez szóló indagatore
fürkésző, kutató investigativo
fürt, göndörödő hajfürt, csavarodás spirale, riccio, ricciolo, incartocciarsi, voluta
fürt, nyaláb, raj grappolo
füstcső, kürtő, pihe, füstcsatorna, kémény condotto, canna fumaria, accendino, lanugine
füstgomolyag, csutak, emberke, seprűcske manciata, strofinaccio
füstjárat, kürtő, alagút, akna, vágat, aluljáró galleria, galleria
füstölgő, gőzölgő, bűzlő puzzolente, puzzolente
füstölő, bekormozott, füsttől feketére festett fumoso
füstös, iszapos, szennyes, ködös torbido
fűszer spezia, spezie, aroma, aromatizzare
fűszeres, szatócs droghiere, merciaio
fűszerezés condimento
fűszerezett, fűszeres, viharedzett, érett condito, maturo, maturo
fűtés, fűtőszál riscaldatore [per aria], scaldabagno, termosifone
fűtőszál, szál, műselyemszál, elemi szál, izzószál fibra, filamento, fibra, filamento
fütyülés, síp, fütty fischietto, fischietto, zufolare, fischio, fischio
fütyülés, sistergés, pisszegés, sípolás, sziszegés zittire, fischio, sibilo
fütyülés, zseni, zúgás, okos ember, megkötött alku grillare
fütyülök rá! assai (m'importa ~)
füvekből álló, füvészkönyv, füvekből készített a base di erbe, vegetale, erbe (a bas di ~)
füves terület, füves táj prato, prato
füvezet, fűnövényzet, legeltetési díj, legelő diritto di pascolo, pascolo, erbe
füzér, párkány, húr, szénzsinór, béléscső-rakat cordicella, spago, cordicella
füzérdíszítés, girland festone, festone
füzet, irka quaderno, quaderno, fascěcolo
fűzfa battitoio, salcio, salice
gabardin gabardine
gabonapehely, gabonanemű, gabonanövény, zabpehely cereale
galagonyabokor, galagonya biancospino
galamb, balek piccione, colomba, colomba
galaxis, tejútrendszer galassia
gall kakas gallo, rubinetto, rubinetto
gallér, nyak, tengerszoros, ingnyak collottola, collo
galvános galvanico
galvánosság galvanismo
gálya galeone
gally, ág, hirtelen fékezés, visszautasítás, púp affronto
gally, ágacska fuscello, fraschetta
gally, szétpermetezett mennyiség, szpré, szóró nebulizzare, spruzzo, raggio, raggio
gangréna, üszkösödés cancrena, incendio, gangrena
garancia mallevadore, malleveria, garantire, garanzia
garázs officina, officina, autorimessa
garbó, pulóver gilč, bolero, pullover
gárdaezred, gárdisták custodito
garnélarák gambero, granchiolino, granchiolino
gasztritisz, gyomorhurut gastrite
gát, cserény, karám ostacolo
gátfutó ostacolista
gátlás inibizione
gátló inibitorio
gátló módon, obstruktívan in modo da ostruire
gátlómű impedimento, impedimento
gatyaszaggató, kemény pia alcolici [pl]
gavallér, jóképű, jelentékeny, jóvágású, bőkezű bello [di uomo], lauto, di bell'aspetto, cortese
gavallérosan, szépen, nagyvonalúan, elegánsan splendidamente, graziosa
gaz csíny, alávalóság bricconata, bricconata
gazda, gazdálkodó, paraszt, farmer contadina, agricoltore, contadino, contadino
gazdag koncentrátum, dústermék teste
gazdagon riccamente
gazdagság opulenza, dovizia, ricchezza
gazdagság, vagyon opulenza, pienezza
gazdálkodás, mezőgazdaság allevamento
gazdaságos, közgazdasági, gazdasági economico, economica
gazdaságtan, gazdaság, gazdasági rendszer economia, industria e commercio
gazember, cselszövő pezzente, pezzente, infame 2, masnadiere, furfante
gazfickó, gazember, kópé, huncut fickó, csavargó masnadiere, mariolo, birbante
gázharisnya, lepel, palást, köpönyeg manto, mantello, velare, tabarro
gázló guado
gázok (belekben), lélegzet, fuvallat avvolgere, soffiare, avvoltare, vento
gáztartály, gázmérőtartály gassometro
gaztett misfatto, misfatto
gazság, szélhámosság marioleria, bricconata, marioleria
gebe, zöld nefrit, jade verde giada, giada
gégefő, gége laringe
gégegyulladás laringite
gekko geco [Zool.]
gél gel
geller rimbalzo
gén gene
generáció, nemzedék, generálás generazione, schiatta
gengszter canaglia
gengszter, orgyilkos facinoroso, facinoroso
genitívuszban használt, birtokos esetben használt posseduto, invasato
genny pus, materia purulenta
genny-, gennyes, gennyedő purulento
gennyesedés, duzzasztás raduno, riunione, raccoglimento
geometria, mértan geometria, geometrěa
geopolitika geopolitica
gép ordigno, ordigno, macchina
gépeltérítő dirottatore
gépesítés, automatizálás automazione
gépezet, mechanizmus meccanismo, ordigno, ordigno
gépies teremtmény, automata, robotgép automa
gépírónő, gépíró dattilografo
gépjármű automezzo, autovettura, autoveicolo
gépkocsi kölcsönzés, gépkocsi-kölcsönzés autonoleggio
géplakatos fabbro meccanico
gépolaj, zsírozó, gépkenőcs, gépkenőzsír, kenőzsír lubrificante, lubrificativo
gépselyem, csavarmenet, cérna, fonál filetto, filamento, filamento, filettatura, filo
gépszerelő, gépkezelő, gépész macchinista, macchinista
géptan meccanica
gerely, szike, sebészkés bisturi [Med.], arco a sesto acuto [Arch.]
gerendacsatlakozás, összekötés, összeragasztás impiombatura, giunzione
gerilla, gerillaharcos guerrigliero
gerinc dorsale
gerinc- vertebrale
gerince vminek, életerő, szárbél, gerincvelő, erő albedo [Bot.], midollo, midollo
gerincoszlop-, gerincagyi érzéstelenítő szer spinale
gerlice, vadgalamb, gerle tortora
gesztenye castagna
gesztenyebarna, elhagyott partra kitett ember castano, marrone
gesztus garbo 3., mossa, tratto 5., gesto, segno 2.
gibbon, hosszú karú majom gibbone [Zool.]
giccs, söpredék, ostoba beszéd, szemét, limlom pattume, spazzatura
giccses film, giccses színdarab stupidaggine, sciocchezza
gimnasztikai, testedző, torna- ginnico
gimnázium, tornaterem, tornacsarnok palestra, palestra
ginszeng ginseng [Bot.]
gipsz gesso, gesso
gipszkötés, elképzelés, kockavetés, összeadás tipo, gittare (poet.), tiro, getta, fusione
gipszvakolat, flastrom, vakolat, tapasz gesso, intonaco, ingessatura, lastricato, calcina
giroszkóp, pörgettyű giroscopio
gitár chitarra
gitt, ragacs mastice, mastice, stucco, spatola
gleccser ghiacciaio, ghiacciaio
globalizálás globalizzazione
glóbusz, földgömb, földgolyó globo, mappamondo, globo, globo terrestre
glória, holdudvar, dicsfény, bimbóudvar, nimbusz aureola, alone
glükóz, szőlőcukor, keményítőcukor glucosio
gnóm gnomo
gnú gnu [Zool.]
gól (amerikai futballban), földet érés ottenere
gól, cél stolto, meta, scopo, traguardo, stolto, gol
golf golfo, golfo
gólvonal linea di fondo [Sport.]
gólya cicogna
golyó, lő, meglő, lövés, dobás, próbálkozás, rúgás sparo
golyó, lövedék pallottola, pallino
golyva gozzo [Med.]
gomb tasto, bottone, bottone
gomba, gyorsan feltörő személy, gomba alakú tárgy fungo, fungo
gombaféle, tapló fungo, fungo
gombaölő anticrittogamico, fungicida, funghicida
gomblyukba tűzött virág, gomblyuk asola
gombolás, tolózár, rögzítés, retesz, leszorítás calettamento, allacciatura, legatura
gombolyító motolla, hevederpánt, pászma, fonalorsó chiusura a lucchetto
gond, kiálló szikla, rejtett akadály, gubanc sporgenza, nocchio
gond, törődés sollecitudine, turbamento, allarme, preoccupazione
gond, törődés, gondosság, aggodalom, gondoskodás riguardo, fedeltŕ, briga (pl. brighe), cura 2.
gondatlanság negligenza, negligenza, dimenticanza, dimenticanza
gondatlanság, lenézés negligenza
gondnok guardiano, guardiano, tutore, tutore
gondnok, házfelügyelő custode, bidello
gondnok, munkavezető, felügyelő, művezető ispettore, caporale, sorvegliante
gondnok, téli körte, igazgató, felügyelő guardiano
gondnoknő, takarítónő, mosónő lavandaia
gondolás gondoliere
gondolat nélküli, kifejezéstelen libero, vacante
gondolatokba merült, belefeledkezett vmibe assorto, preoccupato, assorto
gondolatokba merülve, szabadfogás in modo assorto, sommerso
gondolatokkal teli, elgondolkodó, gondos guardingo, guardingo, pensoso, pensieroso
gondolkodás, gondolkodásra képes pensiero, pensante
gondolkodó, bölcs, bölcselő, filozófus filosofo
gondolkodó, méltányos, elfogadható, mérsékelt logico, ragionevole, ragionevole, plausibile
gondos memore
gondos átolvasás attenta lettura, esame accurato
gondosan kidolgozott, körülményes, bonyolult elaborare
gondosság raccoglimento, meditazione
gondtalan, gondatlan incauto, sbadato, leggier, incauto, disattento
gondviselés-küldötte, égből pottyant provvidenziale
gonosz infame, infame
gonosz manó, gonosz szellem folletto maligno, folletto
gonosz, beteg, hibás, beteges brutto, incapace, maligno, difettoso, cattivo
gonoszság iniquitŕ
gonoszság, betegség, veszedelem, gonoszul, rosszul mal (cf male), cattivo, cattivo
gonosztevő, bűnöző malfattore, malfattore
gordonka, cselló violonvello
gorilla gorilla
goromba kritika, kemény letolás, gúnyos elutasítás lampone, orchestrare, canzonare
goromba, garázda, brutális brutalmente, grezzo
gödör buca [nella strada]
gőg, büszkeség, kevélység, önérzet, tetőfok fierezza, fierezza, orgoglio
gömb, csősatu, kézi szerszám (kivájásra), golyó palla, proittile, pallone, pallone, palla
gömb, égitest, országalma, szemgolyó palla, palla, sfera, cerchio, orbita
gömb, szféra, terület, golyó sfera
gömbölyű sferico
göndör, kondor hajú, bodros riccio, crespo
göngyöleg, csomagolás, csomagolóanyag, borítólap involucro, involucro, imballatore
görbe pályájú, görbe vonalú curvilineo
görbe, hajlott, hajlított incurvato, curvo
görbület, grafikon, kanyarulat, hajlat, kanyar curvatura, curva, curvatura
görbület, kampó, püspökbot, kanyarulat, pásztorbot lestofante, pezzente, lestofante, pezzente
görcs spasimo, spasma
görcs, bibircsók, szemölcs, csomor, hülye, kinövés verruca
görcs, bütyök nocchio, nocchio [Bot.]
görcs, nehézség, göb, bog, 1852 m/óra, hurok nodo [misura di lunghezza], viluppo, nodo, nodo
görcsös, lökésszerű, hirtelen spasmodico
gördülékenység, könnyedség, folyékonyság scioltezza
görkorcsolyapálya, korcsolyapálya, jégpálya pista di ghiaccio, pista di ghiaccio
görögdinnye anguria, anguria
görögdinnye anguria, anguria
göröngy, csomócska, csomó nodulo
göröngyös, csiszolatlan, szaggatott, hányatott irregolare, ruvido, scosceso
gőz, pára, kigőzölgés vapore, vapore
gőzhajó, gőzös, gőzölő macchina a vapore, vapore
gőzös, gőzhajó piroscafo
gőzsíp, áramszaggató, gyári sziréna, berregő vibratore, vibratore
gramm grammo, grammo
gramm grammo, grammo
gramofon, fonográf fonografo
gránát granata
gránát, külsőség, karosszérialemezek, váz, burok conchiglia, guscio, proiettile, conchiglia
gránit granito
grapefruit pompelmo
gravitáció gravitazione, gravitazione
gravitációs gravitazionale
grimasz, fintor smorfia, smorfia
grossz, nagytucat, 144 darab, grossz, hájas, zöm grosso, totale lordo, volgare, lordo, grossolano
groteszk módon grottescamente
groteszk tárgy, groteszk dolog, furcsa tárgy grottesco
groteszk, bizarr eccentrico, stravagante, singolare, singolare
groteszkség aspetto grottesco
grotta, barlang grotta, grotta
guba, tészta, dohány pasta, impasto per il pane, pasta
gubancos coperto di stuoie
gulya, csorda, csordás, gulyás, embertömeg, nyáj gregge, mandria, mandriano, pastore, armento
gulyásleves zuppa di verdura
gumibelső camera d'aria
gumibot, karmesteri pálca battitoio, bacchetta, battitoio
gumicsónak, kétevezős csónak, dingi, kis csónak canotto pneumatico, canotto pneumatico
gumiszalag elastico, elastico
gumós, tüdővészes, gümőkóros, gümős tubercolare
gúny tárgya, gúnyolódás, kötekedő megjegyzés, kaja scherno, scherno
gúny, nevetség corbellare, canzone (mettere in ~), canzonare
gúnyirat, szatíra satira
gúnykacaj, csúfolódás, lehurrogás, gúnyolódás scherno
gúnyolódó beffardo, beffardo
gúnyos sprezzante, sprezzante, beffardo, beffardo
gúnyos mosoly sorriso beffardo
gúnyos oldalpillantás, vágyódó bámulás, fixírozás sorriso malizioso
gúnyosan, ironikusan ironicamente
guru guru
gutaütés, szélütés, szélhűdés apoplessia
gutaütéses, vérmes, gutaütésre hajlamos apoplettico
gümőkór, tébécé, tuberkulózis tubercolosi
gyakori, elterjedt, nagyszámú diffuso
gyakori, ismétlődő frequentare, frequente
gyakoriság, rezgésszám, frekvencia frequenza
gyakorlás, klientéla, pacientúra, praxis, edzés esercitazione, applicare, pratica, applicazione
gyakorlat esercitare, usare 2., esercitare
gyakorlatias, prózai materiale 2
gyakorlatiasság, oknyomozó módszer, pragmatizmus pragmatismo
gyakorlatlan novizio, novizio
gyakorlott, kiképzett, felfuttatott, edzett ammaestrato, esercitato, esercitato, allenato
gyakornok, önkéntes, önként jelentkező volontario, volontario
gyakornok, szakmunkástanuló apprendista, recluta
gyakran visszatérő, kísérő ossessionante
gyalázatos disonorabile
gyalázatos, förtelmes, undok mostruoso, abominevole, nefando
gyalázatos, gaz nefasto
gyalázatosság sfrenatezza, enormitŕ, oltraggio
gyalázkodó, sértegető insulto, insulto, offensivo, offensivo
gyalog (sakkban), paraszt (sakkban), zálog pedina, contadino, deposito, pedone [scacchi]
gyaloghíd, palló, gyalogos felüljáró passerella
gyaloglás, fárasztó járkálás, csavargó, lábdobogás vagabondaggio, barbone, vagabondaggio
gyaloglás, határvidék, gyalogtávolság, menetelés marcia, camminare
gyaloglás, határvidék, gyalogtávolság, menetelés marcia, frontiera, marciare
gyalogos fanteria
gyalogos pedone, pedonale
gyalogút, ösvény viottolo, praticabile (m)
gyám incaricato
gyámság, gondnokság tutela, tutela
gyanú, célzás, sejtelem sospetto
gyanú, vminek parányi nyoma, sejtelem, sejtés ombrositŕ, ombrositŕ, sospetto, sospetto
gyanún felül álló insospettato
gyanúsítás, tulajdonítás imputazione
gyapjas, fodros, pelyhes lanuto, soffice, lanuto
gyapjú, báránybunda vello, vello
gyapjú, fonal, női fanszőrzet, muff, lány lana, lana
gyapjúfésű, lap, levelezőlap, névjegy, kártoló tessera, scheda, carta di giuoco, carta, biglietto
gyapjúszövet, gyapjúanyag, gyapjú- laneria, volere, lanoso
gyár fabbrica, ditta, ditta, fabbrica, opificio
gyarapodás, növedék, szerzeményezés assunzione del potere, accessione, incremento
gyarló cadente
gyarmat dipendenza
gyarmat, kolónia colonia, comunitŕ
gyarmat, ültetvény piantagione
gyarmati, gyarmatos coloniale
gyártmány, áramkör zárása, készítmény, kivitel eseguiscono (= pres. eseguire, confezionare, forma
gyászdal, elégia elegia
gyászének nenia, canto funebre
gyászjelentés, nekrológ necrologico, necrologio
gyászos, mord, zordon, hátborzongató, kíméletlen grifagno, truce, torvo, grifagno, arcigno
gyászos, siralmas flebile, mesto
gyászruha, gyász compianto, bruno, lutto
gyáván imbelle
gyékényszőnyeg, gyékényfonat, gubanc, nádfonat opacitŕ [di metallo], stuoino, stuoia
gyémánt, briliáns brillante, campo da baseball, diamante
gyenge idegzetű, neurotikus személy, neurotikus nevrotico
gyenge pontja vkinek, gyenge oldala vkinek debolezza, mancare, debolezza, debolezza
gyenge ütés, kézlegyintés, dörgés, durranás, ütés pettegolare, applauso, applaudire, applauso
gyenge, elpuhult, petyhüdt, ernyedt sfatto, flaccido
gyenge, gyengén, beteges, betegesen grŕcile, debolmente
gyengébb csapat, szegény agyondolgozott nő, bozót boscaglia, strofinare, strofinare, pezzente
gyengédség affettuositŕ, tenerezza, affettuositŕ
gyengeelméjű, dilinós, szórakozott, feledékeny leggiero, stordito
gyengélkedés acciacco
gyengélkedés indisposizione
gyengélkedő szoba, kórház, betegszoba, gyengélkedő infermeria
gyengeség, törékenység fragilitŕ, fragilitŕ
gyengülés, gyengülő, gyengítés ammorzamento, indebolimento, indebolimento
gyepes, füves erboso
gyeplő, kantárszár redine, briglia, freno
gyerekesség bambinaggine, bambocciata
gyerekkor, gyermekkor fanciullezza
gyerekkori szerelem, első szerelem cotta adolescenziale
gyermek, gyerek fanciulla, fanciulla, fanciullesco, fanciullo
gyermekek, gyerekek, gyermek, gyerek bambini
gyermekgyilkosság, gyermekgyilkos infanticidio
gyermeki, gyermekes, fejlődésben visszamaradt infantile, fanciullesco, fanciullesco, puerile
gyermekies, gyerekes fanciullesco, bambinesco, fanciullesco
gyermekkocsi carrozzina per bambini
gyermekkor, kezdeti szakasza vminek, kiskorúság infanzia
gyermekláncfű, pitypang tarassaco
gyermekszoba stanza dei bambini, stanza dei bambini, asilo
gyermeteg semplice
gyertya candela
gyertyatartó doppiere (m.)
gyertyatartó candeliere, doppiere (m.)
gyík lucertola
gyilkos uccisore, assassino, uccisore, strangolatore
gyilkos bálna, kardszárnyú delfin orca
gyilkosság tortura, omicidio, assassinio, funere, assassinare
gyilkossági, emberölési, gyilkos, öldöklő omicida
gyógyászat, terápia, gyógykezelés, gyógymód terapia
gyógyfürdő localitŕ balneare, localitŕ termale
gyógyhatású, gyógy- curativo
gyógyír, balzsam, gyógykenőcs, enyhülés, kenet unguento, pomata, rimedio
gyógyíthatatlan inguaribile, insanabile, inguaribile
gyógyító empirico, empirico, guaritore
gyógyító, gyógyhatású, gyógy- medicinale
gyógyszer-alkalmazás, gyógykezelés, gyógyszer medicazione
gyógyszerész, vegyész chimico, chimico, farmacista
gyógyszertár farmacia, farmacěa
gyógyszertár, patika spezieria
gyógyulás, felépülés, gyógyüdülés, lábadozás convalescenza
gyomlálás sarchiatura, sarchiare
gyomor- gastrico
gyomorégés bruciare di stňmaco, bruciore di stomaco
gyóntató, hitvalló confessore
gyóntatószék confessionale
gyors felfogás, eszesség, éles ész acume
gyors, engedékeny, alkalmazkodó, könnyű facile
gyors, pörsenés, kiütés eruzione cutanea, eczema, spericolato, avventato
gyorsabban halad oltrepassare
gyorsan ratto (adv), presto, lestamente, velocemente
gyorsan, fejjel előre, hanyatt-homlok precipitosamente
gyorsan, fürge, sebes, sarlós fecske, sebesen ratto (adv)
gyorsétkezés, uzsonna, könnyű hideg vacsora, rész spuntino, spuntino
gyorsírás brachigrafia
gyorsírás stenografia
gyorsíró stenografo
gyök, ideggyök, szótő, alapja vminek, tő, gumó origine, radice, radice, causa
gyökér (kelésé), duzzadt mirigy, bél, dióbél chicco, nucleo, nocciolo, gheriglio
gyökér, gumós növények radici
gyökeres, megrögzött radicato
gyökerestül kiszakított, gyökerestül kitépett sradicato
gyökértelen senza radici
gyöngédség nélküli, érzéstelen, szeretet nélküli frigido, poco affettuoso
gyöngeség debolezza, debolezza
gyöngy perla, perla
gyöngy, gyöngydíszítés, üveggyöngy, célgömb schiuma, perlina, bolla, tondino, grano
gyöngyházból való, gyöngyökkel díszített perlaceo, perlato
gyöngymenta, illatos macskamenta Nepeta cataria, bella
gyöngyvirág mughetto [Bot.]
gyönyör, elragadtatás estasi
gyönyörűséges, bűbájos, elragadó delizioso, incantevole, incantevole, delizioso
gyötrelem, kényelmetlenség inquietudine, inquietudine
gyötrelmesen atrocemente
gyötrő, gyötrelmes, kínzó atroce, tormentoso, straziante
győzelem, diadal vittoria, vincita
győzelmi, győzelmes, diadalmas, győzedelmes vittorioso, vittorioso
győztes vincitore, vincitore
gyújtó, gyulladást okozó, gyújtó hatású che infiamma, infiammatorio
gyújtóponti focale
gyújtószerkezet, gyutacs detonatore
gyújtótávolság distanza focale
gyúlékony accendibile, combustěbile, combustibile
gyulladásos, gyulladt eccitato, infiammato
gyurma, plasztilin plastilina
gyűjtemény, gyűjtés collezione, collezkone, raccolta, riscossione
gyűjtő medence, tároló medence, likacsos kőzetek riserva, cisterna
gyűjtőmedence, vacok, gyümölcstest, gyűjtő edény ricettacolo
gyülekezet, gyűlés, összeszerelés, sorakozó allineamento, adunata, adunanza, consesso
gyűlés, ülésszak seduta, seduta, sessione
gyűlölet astio, odio, odio, astio
gyűlölet, ellenségeskedés animositŕ
gyűlöletes, nagyon termékeny, rang, visszataszító rigoglioso, rancido, pianura, ceto, lussureggiante
gyűlöletes, undok odioso, odioso
gyűlöletes, utálatos laido, laido, ripugnante
gyűlöletesen, utálatosan odiosamente
gyűlölködés astio, odio, rancore, astio
gyűlölködő, rosszakaratú accanito, acrimonioso, accanito
gyümölcs frutto, frutta, frutti [pl], frutti, frutta [pl]
gyümölcsöskert frutteto
gyűrűs, ciklusos, periodikus, ciklikus ciclico
gyűrűs, gyűrű- anulare, anulare
gyűrűsujj anulare
gyűszű digitale, ditale, bussola
hab, tajték schiuma, schiuma, spuma
habgumi gommapiuma
habkő, kékpor, lecsapás, karom, tajtékkőpor piombare 2.
háborgás, hömpölygés ondare (poet.)
háborgatás, zavarás, zavargás disturbo
háborgó sconvolto, distratto, turbato, assente, sconvolto
háború bellico, guerra, guerre, guerresco
habos minta, hullámosítás, ondolálás, hullámosság dimenare, ondare (poet.), svolazzare, onda, flutto
habozás esitazione, esitazione
habvető, keszonbetegség, hajóperem, peremfa piega
habzó, habos schiumoso
hadbiztos, számvivőtiszt, fizetőtiszt, számvivő tesoriere
hadi felszerelés, fegyverkezés, fegyverzet armamento, armamento
hadi, háborús bellicoso, guerresco
hadi, katonaság, katonai, hadsereg bellico, militare
hadicsel stratagemma
hadihajó nave da guerra
haditengerészet marina, marina, flotta
hadizsákmány, diadalemlék, trófea, vadásztrófea trofeo
hadjárat, expedíció, fürgeség, felfedező út spedizione, spedizione
hadjárat, kampány, mozgalom battage, campagna, lotta elettorale
hadnagy sottotenente
hadsereg castrense, armata, esčrcito, esercito, armata
hadtest, légió, tömérdek ember legione, schiera
hadvezér, parancsnok, hajóparancsnok, hajóvezető capitano
hadviselő belligerante
hagyaték ereditŕ, lascito
hagyományos tradizionale
hájasság, elhízottság obesitŕ
hajbalzsam, nebáncsvirág balsamo
hajcsavaró, hajsütővas bigodini, bigodino
hajcsipesz, díszcsat, hullámcsat molletta per capelli
hajdan, ezelőtt del tempo passato
hajfonat, copf treccia, treccia
hajgumi ciambella
hajító, lövedék proiettile, proiettile
hajlamos vmire, hangulata van vmihez, úgy amint al par, paro (ant. pop.), simile, uguale, pari
hajlandó, beleegyező, önkéntes, készséges, szíves disposto, disposto, volonteroso, volonteroso
hajlandóság, eszme, vélemény, elképzelés, fogalom nozione, nozione
hajlandóság, irányzat, tendencia, célzatosság declinazione, tendenza
hajlékony, engedékeny, könnyen befolyásolható docile, pieghevole
hajlekötő pánt, hajlekötő szalag, filé benda (f.)
hajléktalan ember, talált tárgy, gazdátlan tárgy derelitto
hajléktalan, otthontalan, hontalan senza casa
hajlítható, rugalmas elŕstico, flessibile, flessěbile
hajlíthatóság flessibilitŕ
hajló, vonzalom, támaszkodó, hajlam, ferde propensione, inclinazione, pendente, inclinato
hajlott, kampós, tisztességtelen, kacskaringós storto, storto
hajnalban fare (sul ~ del giorno)
hajnalcsillag stella del mattino, Venere
hajó trasportare, nave, spedire, vascello, vascello
hajó (templomé), tömeg, szekrény, kalaptető, ember carcassa, addome, tronco, busto, frai, corpo
hajóból ki, hajó oldalán át fuoribordo
hajócsavar, kefélés, zsugori, uzsorás, smasszer vite
hajóderék, burok, test, hajótest carena [Mar.], bacello, torso, mallo [di noce]
hajófar, tat, zord, komoly poppa, poppa
hajógerinc, tőkesúly chiglia
hajójavító műhely, hajógyár arsenale
hajókonyha, gálya galea, cambusa, galera
hajón szállítás, postázás, hajózás flotta, dispaccio
hajóorr prora, prua
hajóorr, szónoki emelvény, karmesteri pult becco, rostro
hajóorvos, sebész, katonaorvos chirurgo
hajóraj, hajóhad, flotta, szapora flotta, naviglio
hajóroncsrabló, zátonyra juttató, autómentő saccheggiatore
hajós marinaio, marinaio
hajós marinai
hajósodor, huzagolás, barázda, vájat, hornyolás solco, solco, ruga profonda
hajótörés naufragio
hajóvontatás, vontatási díj, vontatás rimorchio, alaggio
hajózási kartell, értekezlet, tanácskozás congresso
hajózható navigabile
hajózsilip, hajfürt, elakadás, lakat, zár, torlasz riccio, serratura, diga, ricciolo [di capelli]
hajszálcsövesség capillaritŕ
hajszálfinom, hajszálcső, hajszálvékony, hajszál- capillare
hajszálpontos, tűhegy puntino
hajszálrugó, amerikai bandita, haj, hajzat, bolyh capelli, capelli, pettinante, chiom, pelo, chioma
hajtás (növényen), zuhogó, lövés, surrantó scoccare, germeoglio, sparare
hajtás, ágacska, gallyacska, ág, sarjadék, sarj ramoscello
hajtás, előrehajtás impulso, impulso, propulsione
hajthatatlan, rettenthetetlen indomito
hajthatatlanság, szigor, kérlelhetetlenség rigore
hajthatatlanság, szigor, szigorúság, zordság amer. per rigour, rigore
hajtó-, üzemanyag, hajtóanyag propulsore, carburante, carburante
hajzat, haj chioma
hála gratitudine, gratitudine
hála gratitudine, gratitudine
hála vminek grazie a, grazie
hálaadás ringraziamento
haladás progresso, avanzamento
haladéktalan, fizetési felszólítás, súgás pronto, sollecito, suggerimento
haladéktalanul immediatamente, immediato
haladéktalanul, minden bizonnyal immancabile, immancabile
haladó progredito, progredito, avanzato, avanzare
haladó szellemű, tovább, korai, elülső, buzgó anteriore, prodiere, spedire, sfrontato, anteriore
haladó, fejlődő progressista, progressivo
halál, haláleset morte, morte, decesso
halál, képző, befejeződés, rag, végződés ultimazione, ultimazione, terminazione, desinenza
halálbüntetés felfüggesztése, haladék sospensione, tregua, ultimo tempo concesso
haláleset, halálos végű szerencsétlenség fatalitŕ
halálfélelem angoscia mortale
halálos letale
halálos áldozatok incidenti
halálos baleset, sérült, baleseti sérült, sebesült ferito, incidente, morto, infortunio
halálosan, halálos mortifero, micidiale, ferale, funesto
halálraítélt condannato [a morte]
halálsápadt, hullaszerű cadaverico
halált okozó, végzetes, halálos, fatális letale, funesto, letale, ferale, fatale
halandóság, halálos mivolta vminek, halálozás mortalitŕ, mortalitŕ
halandzsa, üzemanyag, duma, gáz, vaker, benzin gas, benzina, benzina
halánték, templom delubro (poet.), tempia, tempio, tempia
hálás grato, memore, grato
hálás grato, grato
halász pescatore
halászhajó peschereccio
halászháló rete da pesca
halasztás spostamento, differimento, spostamento, rinvio
hálátlan ingrato
hálátlan fastidioso
hálátlan ingrato
hálátlan feladat, kemény munka, keserves munka fatica
hálátlanul, hálátlan módon ingrato, ingrato
haldokló morente, aginizzante, morente, moribondo
halhatatlan immortale
halhatatlanság immortalitŕ
halk moraj, fodrozódás, hajfodor incresparsi, increspatura
halk, gyenge, halkan, puha, lágy, lágyan, sima dolce, soffice, placido, soffice, morbido, placido
halkan, alacsonyrendű, alsó, alacsony, lehangolt imo (lit.), inferiore, inferiore, volgare, minimo
halkeltető hely, halkeltető vivaio [di pesci]
hall, társalgó salone d'albergo, atrio, atrio, salotto, salotto
hallás-, hallási, halló- uditivo
hallásjavító szer, hallható, akusztikai, hangzó acůstica, acůstico, acůstica, acustico
hallgatag, néma, buta scemo, muto, ammutolito
hallgatagság, elhallgatás, szűkszavúság reticenza
hallgató ascoltatore
hallgató, hallgatózó ascoltatore, ascoltatore, uditore, ascoltatore
hallgatólagos tacito
hallgatóság, közönség spettatore, spettatore, pubblico, uditorio
hallható acůstico, udibile, percettibile
hallomás, szóbeszéd, mendemonda voce, diceria
hallucinációs allucinante
halmaz, agglomeráció, összegyűjtés, felhalmozás agglomerazione, agglomeramento
halmocska, dombocska collinetta
háló kifeszítése, háló, hálókészítés, hurkolás reticolato, intreccio, intreccio
halogén alogeno
hálóing camicia da notte
hálókocsi vagone letto
hálószem, háló, lyukbőség rete, maglia
hálószoba cŕmera da letto
halottas, temetési, síri funerario
halottasház, hullakamra, gyászmisedíj camera artdente
halottaskocsi carro funebre
halotti máglya rogo, pira
halovány, halk, elmosódott, elhaló, lankadt mancare (sentirsi ~), debole, vago 2., deliquio
halovány, pelyvapikkely, fakó, palánk, kerítés pallido, scolorito, pallido, scolorito
hálózsák sacco a pelo
halpénzbetegség, bőrpikkelyesedés, ichtiózis ittiosi
haltartó medence, zűrzavar, párolt hús, ragu stufato
halvaszületett állat bőre, lopakodó, lopakodás strisciare
hám, felső rész, hóhérkötél, akasztófakötél, hurok morte per impiccagione, corpetto prendisole
hám, lószerszám imbracatura, porcellana, finimenti, bardatura
hám, vállszíj, heveder, hordóakasztó, kötélhám fionda, avventare
hamarosan prossimamente, prossimamente, a breve, brevemente
hamarosan elérkező, közeledő, küszöbön álló prossimamente
hamburger manzo tritato, polpetta schiacciata di carne
hamis eskü falsa testimonianza, spergiuro
hamisító, színlelő, tettető, szimuláns falsario
hamisított, hamisítás, szimulálás, hamis, utánzott falsificazione, falsare, contraffazione
hámozás, reszelék, lenyírás, lefaragás, megnyesés sbucciatura
hamu grigio cenere, frassino, cenere
hamutartó raccattacenere
hangafüves puszta, avarmező, ingoványos terep, láp brughiera, landa
hangár hangar, hangar, aviorimessa
hangbarázda, versenypálya, terelőpálya, nyomtáv carreggiata, rotaia, binario, pista, binario, orma
hangcsúsztatás, hosszú előke, glissando, dia scivolo, scivolata, sdrucciolare, diapositiva
hangfal altoparlante, altoparlante
hangfogó, néma, néma szereplő, néma ember muto, muto, sordina
hanggal bíró, magánhangzói, énekelt, hang-, lármás vocale
hanghordozás, hangsúly, árnyalat, hangszín, tónus timbro, suono, tono
hangjegy, hangnem, kötelezvény, magyarázat, hang notazione, appunto, appunto, ordito, annotazione
hanglokátor, szonár ecoscandaglio
hangnem nélküli, atonális atonale
hangnem, zenei mű, dallam, összehangzás, hang melodia, tono, melodia
hangos, zajongó, zajos, kiabáló, ordítozó clamoroso
hangosan rumorosamente, liuto, forte, ad alta voce
hangosan jókedvű, túláradóan vidám ilare
hangosan, fennhangon secondo, ad alta voce
hangosság, feltűnőség sonoritŕ
hangrés glottide
hangsebességi, hanghatáson alapuló, szónikus sonico
hangsúly, nyomaték enfasi
hangszigetelő, hangszigetelt, hangelnyelő isolamento acustico
hangszín timbro [di suono]
hangszóró, tölcsér alakú torkolat, telefon, szaru cornetta, corno [Mus.], corno [di animale]
hangtalan, zajtalan chéto, silente, zitto (star ~), muto, muto, calmo
hangtan, akusztika acůstica
hangtompító, bokszkesztyű, hangfogó edény, sál marmitta [Amer.], sciarpa pesante
hangtörés, sugáreltérítés, fényelhajlás, szórás flessione, diffrazione, flessione
hangulat, erkölcsi, morális, erkölcsös, tanulság etico, morale, morale, etico
hangulat, érzet, érzékelés, tapintás, érzék percepire, sensazione, contatto, brancicare, tatto
hangulat, létmód, lelkiállapot, levertség, igemód modo [Gramm.], stato d'animo, capriccio, atmosfera
hangzavar, kakofónia cacofonia
hangzókihagyás elisione
hangya formica
hangyasavas formico, formiche
hanta filastrocca, chiŕcchiera, tiritera, chiacchiera
hanta, szöveg, duma discorso
hányad, arány, viszony proporzione, dosaggio, misura, parte, riferimento
hányados frazione, frattura, quoziente
hanyagság indolenza
hanyatló, dekadens decadente
hánytató, hánytatószer vomitatorio, emetico
harag, ellenszenv, irigység, neheztelés risentimento, invidiare, rancore, invidia
harag, rosszakarat, gyűlölködés, rosszindulat nonostante, dispetto, rancore, nonostante, rancore
haragos incollerito, arrabbiato, irato
haragos viszonyban álló, kedvezőtlenül elfogult ostile, nemico, nemico
haragos, mogorva, zsémbes irascibile
harangrugó, gong gong
harangszó, harmónia, harangjáték suonare, suonare
harangszó, kondulás, harangozás rintocco, convincente
harántpólya, talpbőr, tekintet, hajlás, ív, züllés piegare, inchinare, piegatura, piegare, flessione
harapós, elpattanás, roppanás, kettétörés, mogorva accertamento
harc, csatározás, küzdelem, csata, kikopás, párbaj zuffa, lotta, mischia
harc, küzdelem, igyekezet combattimento, lotta, dibattarsi, combattimento
harcászati, taktikai tŕttica, tattico
harci játékok combattuto
harcias combattivo
harcias, harci, hadi, katonás marziale, guerresco
harcol, verekedik combattuto
harcos guerriero
harcos, aktivista, harcoló, aktíva militante
harcos, szószóló, küzdő combattente
harcos, vadászrepülőgép, verekedő, bokszoló caccia [Mil.], lottatore, lottatore
hárem harem, arem
hárfa arpa
hárfajátékos, hárfás arpista
harisnyakötő giarrettiera
harisnyanadrág collant, calza maglia, calzamaglia
harkály, fakopáncs picchio, picchio
hármas, háromszoros triplice, triplo
harmat gňmena, ristoro, rugiada, gňmena
harmatos rugiadoso
harminc trenta
harmónia hiánya, egyenetlenség, diszharmónia disarmonia
harmónia, egyezés, szerződés concordia, armonia
harmonika, tangóharmonika fisarmňnica, fisarmonica
harmónium armonio
három tre
háromlábú, bunsen-állvány tripode (m), cavalletto, treppiedi, cavalletto
háromszögtan, trigonometria trigonometria
háromszögű triangolare
háromszögű oromfal, dobüreg, dobhártya, timpanon timpano, timpano
háromszögű vonalzó, triangulum, háromszög triangolo
hárpia, tutaj, zsémbes nő, harapós nő, katamarán catamarano
hárs tiglio [Bot.]
harsány chiassoso
harsány, elképesztő, lelkesítő eccitante
harsona, remek ember, adu, ütőkártya, remek fickó brěscola, brěscola
hártya, vékony réteg, film pellicola, filmare, film, film
has, potroh addome, basso ventre
hasáb alakú, prizma alakú, prizmás, prizmás lőpor prismatico
hasadás, dohány, rés, kínai fessura, tinntinnare, tinntinnio, fessura, cinese
hasadás, hasadék, rés fessura
hasadék, hasítás crepatura, crepatura, scucitura
hashajtó lustrale, lustrale
hashajtó lassativo, purgante
hashajtó epurazione
hashajtó sók, purgáló sók salare, sali
hashártyagyulladás peritonite
hasi, has-, hasuszony ventrale
hasis hascisc
hasítás fenditura, fenditura
hasíték, betörés, sportbajnok, favorit, csattintás crepatura, crepatura, schiacciare, patatrac
hasmenés diarrea, diarrea
hasmenés diarrea, diarrea
hasnyálmirigy pancreas
hasonlat similitudine, paragone, paragone
hasonlíthatatlan incomparabile, senza esempio
hasonló, párhuzamos, szélességi kör, párja vminek parallelo, parallela
hasonló, rokon, unokaöccs, unokanővér, unokabátya cugina, cugino
hasonlóan, szintén ugualmente, ugualmente, altrettanto, parimenti
hasonlóképpen, egyaránt, egyformán altrettanto
hasonlóképpen, hasonlóan simile, similmente
hasonszenvi omeopatico
hasonszenvi gyógymód omeopatia
haspuffadás, belek felfúvódása, puffadás timpanite (f)
hasüregi, hasi addominale
használás, használat joga, használat, szokás adoperare, servirsi di, uso, uso
használat uso, uso
használatlan, csökkenés, lefolyócső, ugar, feldúlt eremo, eremo, spreco, sperperare, struggere
használaton kívüli disusato, in disuso
hasznos utile, utile
hasznos, segíteni kész, szolgálatkész servizievole, di ausilio
hasznosíthatóság, megfelelő alkalom, célszerűség opportunitŕ, attesa, aspettativa
hasznosított hulladék, megmentett holmi, mentés ricupero, salvataggio
hasznot hajtó, lukratív redditizio, lucrativo, lucroso
haszon, erősítés, nyereség, nagyobbodás, növekedés utile, prodotto, profitto, prodotto
haszon, zsákmány, préda, elhordott föld, meddő viziare, spoglia, bottino, deturpare (pr. -urpo)
haszonállatok, állatállomány, lábasjószág bestiame
haszontalan, céltalan ozioso, ozioso
haszontalan, gyámoltalan, gyám nélküli, tehetetlen indifeso, impacciato, impotente, impacciato
hasztalan, hiábavaló, használhatatlan inservibile, disůtile, inutile, inutile, vano 2.
hat, alkalmaz, vesz, kelendő, elfog, köt (cement) prese, trasse (past def. trarre)
-hat, -het, galagonya, május, lehet che + congunctivo
-hat, -het, galagonya, május, lehet potere
hatalmas, nyomós possente, potente, poderoso, valido, poderoso
hatalom, emelőhatás, eszköz, emelőerő sistema di leve, azione di una leva
hatalom, nagy mennyiségű potere
hatályos, dolgozó, döntő, műtéti, munkás attivo
hatálytalanítás, érvénytelenítés estenuazione
határ, befejeződés, végetvetés, rag, vég, végződés ultimazione, ultimazione
határ-, határvonal frontiera, frontiera
határkő, iránypont, feltűnő tereptárgy punto di riferimento, pietra miliare
határmegállapítás demarcazione
határolás, korlátozás, elhatárolás, elévülés limitazione
határos cingente
határozat, parancs, utasítás, szerzetesrend comando, lavorazione, comando, comméttere, ordine
határozatlan indeciso, incerto
határozatlanul, bizonytalanul malfermo, instabilmente
határozói avverbiale
határozott, döntő, meghatározott fisso
határozottság, keménység fermezza, risolutezza
határtalan, végtelen, korlátlan sconfinato, illimitato
határterület, országhatár, határ frontiera, frontiera
hatás, befolyás influire, influsso, influenza, influsso
hatás, behatás, nekiütődés, ütközés, kihatás influsso, influsso, impatto
hatás, tett, művelet, per, akció, taglejtés, csata lamentela, azione, effetto, procedimento, azione
hatásos impressionante
hatásos, célravezető, hatékony, hathatós, effektív effettivo, efficace, fattivo, veramente
hatásos, potens, közösülőképes, hathatós valido, potente, valido
hatásos, tiszteletet parancsoló imponente, maestoso
hatásosság, hatékonyság, hatóerő efficacia
hátborzongató, rémes macabro
hátgerincmasszázzsal gyógyító, csontrakó chiropratico
hathatósan esperto, esperto
hátizsák zaino
hátizsák zaino, zaino
hatlap, kockakő, köb, kocka, harmadik hatvány cubo
hatóerő, hatékonyság, termelékenység, hathatósság economicitŕ, efficienza
hátország, mögöttes terület entroterra
hatósági bizonyítvány, felhatalmazás, tanúság mandato di cattura, mandato, garanzia
hatósági ellenőr ispettore, controllore, controllore
hatosági igénybevétel, tengerentúli árurendelés tacca, dentellatura, capoverso rientrato [Tip.]
hatósági közeg, hivatalos, tisztviselő, hatósági ufficiale, ufficiale, funzionario, ufficiale
hátra arc! dietro front!, torna indietro!
hátralék, lemaradás, hátralékos tartozás arretrato, debitare
hátralék, remittenda, jogi váromány, többiek rimanenza, rimanenza, avanzo, resto
hátrány, megterhelés minorazione, situazione di inferioritŕ
hátrányos dannoso, dannoso
hátsó rész, comb, csípő, ívváll fianco, anca, lombo
hátsó rész, far, maradék, vége vminek, alja vminek groppa, torso
hátsórész, mögött indietro, appresso, dietro, in ritardo
hátszín, vesepecsenye lombata di manzo, lonza
hatszögletű, hatszögű, hatoldalú esagonale
háttér sfondo
hátul, ezelőtt, törekvő, támla, hátvéd, hátulja riverso (m), rovescio, tergo, suolo, dosso, suolo
hatvan sessanta, sessanta
hatvány, áram, sok, hatalom, nagyítás, nagy forza, potenza, potere, potenza, capacitŕ, vigore
hattyú cigno
havas, hófehér nevoso, nevoso
haverkodó, barátkozó amichevole, in amocizia
havibaj megszűnése, klimax, klimaktérium menopausa
ház hozzátartozó telekkel, épület, helyiség edifizio
hazafi, patrióta patriota
hazafiúi, hazafias, honvédő patriottico
hazai pályán, itthon, otthon, saját pályán in casa, in casa
hazai, belföldi nazionale, nazionale
hazai, belföldi, belső, belsejéből való territorio nazionale, interno [di regione]
hazai, házi, házilag készült, belföldön készült casareccio
hazajáró lélek apparizione, apparizione
házaló venditore ambulante
házas matrimoniale, sposato, sposato, accasato
házasság előtti prematrimoniale
házassági, házastársi maritale
házasságon kívül született, korcs, törvénytelen malnato
házasságtörés adulterino, adulterio, adulterio
házasságtörő férfi adultero
házasságtörő nő adultera
házastárs sposo, coniuge
házastárs, hitves, kísérőhajó circolare, coniuge, consorte
hazaszeretet, patriotizmus, hazafiasság patriottismo
hazatelepítés, visszahonosítás, repatriálás rimpatrio
házhely, fekvés, hely, telek posto, circostanza, loco (=luogo), sito 2., luogo
házi szennyvíz, szennyvíz, ipari szennyvíz acqua di scarico
házi telefon, duplex távbeszélőrendszer interfono
háziasszony padrona di casa, assistente di volo [femminile
háziasszony casalinga, massaia, padrona di casa
házigazda, szórakoztató, vendéglátó animatore, intrattenitore
házikó felhőkarcoló tetején, védőtető, előtető attico, tettoia, pensilina
házinéni affittacamere, padrona di casa
házisapka, vízmelléki csukóka, koponyatető papalina
háziúr padrone di casa, affittacamere
háziúr, sokaság, vendéglős, tömeg, fogadós armata [Mil.], ostia consacrata, ospitante, ospite
háznép, ház befogadóképessége, telt ház nidiata
házon kívüli, szabadban történő, szabadtéri al di fuori, all'aperto
házőrző kutya cane da guardia
háztartás abitanti della casa, comune, focolare domestico
háztartási robotgép impastatrice
háztulajdonos padrone di casa
hazudik mentito
hazudozó, hazug, hamis mendace, bugiardo
hazug ember, hazudozó bugiardo, bugiardo, mitomane
házsártos sgridare, inveire
hebehurgya, tapintatlan senza riguardi, privo di considerazione
hedonista edonistico
heg, sebhely, hegesedés, forradás rupe, sfregio, cicatrice, strato erboso
hegedű violino, violino
hegesztés helye, hegesztés saldare, puntatura
hegyes, kihegyezett, kihegyezés, elvékonyítás rastremazione
hegyesszöget alkotó, hegyesszögű acutangolo
hegyező, élesítő affilatoio
hegygerinc, tetőpont, csúcspont apice, apicale, vertice, culmine
hegyi patak, kopoltyú, 142 l (us), toka, 0, 0 branchia
hegyi patak, özön, ár torrente
hegyikristály, kavics sassolino, ciňttolo, ciottolo
hegylánc catena montuose
hegylánc sierra
hegymagasságú montuoso, montagnoso
hegynek felfelé in salita
hegynyereg, hátrész, nyereg, gerinc sella, sella
hegyvidéki, hegyvidék, felső-skóciai, felvidéki regione montuosa
héjas állat crostaceo
hektár ettaro
hekus, rézpénzdarab, rézedény, vörösréz, zsaru rame
helikopter elicottero, elicottero
helikopter-repülőtér, helikopter-leszállóhely eliporto
hellén, görög, hellénista tudós, görögös, ír ember greco antico
hely posto, vece
hely, térző, tér, távolság, időköz, szóköz, táv buca, largo (m), tratto 2., vano, buca, spazio
helybeli, állandó lakos, bennlakó, helytartó residente
helycsere baseballban inning [Sport.]
helycsere, áttérés, átirányítás, irányváltoztatás commutazione, commutazione
helyén álló, meg nem mozgatott, le nem beszélhető impassibile, impassibile
helyénvaló convenévole, equo, convenévole, equo, stare bene
helyes, el van intézve, rendben van bene, bene, buono, in ordine, in ordine, buono
helyes, szép, barátságos, szabatos, aranyos, apró caro, buono, simpatico, placevole, gentile, buono
helyesen, illően appropriatamente, correttamente
helyesen, valódi, szabályszerű, igazmondó, igaz vero, verace, vero
helyesírás, betűzés grafia
helyeslés visto, ammissione, nullaosta, benestare
helyettes, meghatalmazott, megbízott procura, procuratore, mandato
helyettesítés, kicserélés, visszahelyezés, pótlás sostituto, indennizzo, rimpiazzo, indennizzo
helyettesítő, pótszer sostituto, supplente, facente funzione, surrogato
helyez, vetés, odatesz, dobás, becsül, feltételez lancio, spinta, dare, mettere, mettere, posare
helyezkedő sito, situato, posto, posto
helyileg localmente, locale
helyleíró, topográfus, térképész topografo
helymeghatározás, helyszín, hely, fekvés circostanza, circostanza, ubicazione
helymeghatározás, lokalizálás, helyhez kötés localizzazione
helyrehozó, rendbehozó, egyenirányító, kijavító rettificatore, raddrizzatore
helytelen, rossz infondato, infondato, fasullo, difettoso, fasullo
helytelenítés dispiacere, disapprovazione, dispiacere
helytelenítés, kegyvesztettség, rosszallás sfavore, disapprovare
helytelenül, túlságosan, indokolatlanul indebitamente
helyváltoztatás progressione, progressione
helyzetpont-meghatározás, javítás, nehéz helyzet convenire 4, pčra [di droga], fissare, ribardire
henger cilindro
hengeres cilindrico
henyélő, lusta ozioso, ozioso, pigro, pigro
henyélő, naplopó, semmittevő, here, papucscipő poltrone, poltrone, perdigiorno, fannullone
hepciás ember, elült madár, izgága ember, kakas gallo, rubinetto
hercegi cím, derültség, nyugalom, higgadtság serenitŕ, ilaritŕ, ilaritŕ
hercegi, fejedelmi principesco
hercegné, hercegnő duca, duchessa, duchessa, duca
hercegné, hercegnő principessa
here coglione, testicoli
herél mén, állvány, csődör, tartó, salakdugasz, ló cavallo, cavalleria
herélt, kasztrált evirare, evirare
hering aringa [Zool.], aringa
hermafrodita, kettős ivarú, kétnemű, kétivarú ermafrodito
hernyó bruco, bruco
heroin eroina [droga], eroina
hervadás, kedvetlenség, bágyadtság, elernyedés intristire, calcare (v.i.)
hét settimana
hét, hetes sette
heted, hetedik settimo, settima
hétfő lunedí
heti settimanalmente, ebdomadario
hétköznap giorno feriale
hétköznapi, fesztelen, nem előírásos, keresetlen non formale, informale
hétköznapi, mindennapi quotidiano, giornaliero
hétköznapi, vendéglő, menü, rituálé, közönséges ordinario, normale, mediocre, ordinario, normale
hetven settanta
hetvenkedés, zaj, robaj, hencegés, háryjánoskodás scoppio d'ira, bravata, sfuriata
hetvenkedő, hencegés, hencegő spaccone, gradasso
hetvenkedő, nagyzoló, tivornyázó, dáridózó clamoroso, chiassoso, rumoroso, clamoroso
hetyke sfacciato, impertinente
hetyke, csintalan, szeles, elbizakodott, huncut vivace
hév, buzgalom, lelkesedés, mohóság voga, voga, zelo
heveny, csípős, lelkes, nem hajlékony, buzgó, éhes zelante, ansioso, avido, zelante, ansioso
hevenyészett vázlat, skicc, első terv sbozzo
hevenyészett, vázlatos, nagy vonásokban ecsetelt sommario, torbido, torbido
heves, kemény, felhevült, melegedés, melegen érző caldo, caloroso
hevesen ardentemente
hevesen emozionato, animatamente
hiány assenza, assenza, mancanza, mancare
hiány difetto, assenza, insufficienza, strettezza
hiány, nyomtatvány, nem nyerő sorsjegy, blanketta biglietto non vincente, scialbo, monotono, salve
hiányos, elégtelen, fogyatékos difettivo, deficiente
hiányos, elégtelen, gyér modesto, scarso, insufficiente, scarso, scarso
hiányosan táplál, alultáplált, hiányosan táplált denutrito
hiányosan, gyéren, szűken, szűkösen scarsamente
hiányosan, szűkösen, éppen csak, éppen hogy appena, appena
hiányosság, tökéletlenség pecca, vizio, avarěa, avarěa
hiányzó, nélkül, szűkölködő, híján, nélkülöző volente
hiba, vétség, érdemtelenség demerito
hibásan beállított, rosszul alkalmazkodó disadattato
hibátlan corretto, senza errori, corretto, senza errori
hibátlan immacolato
hibátlan, ép intero, globale, globale
hibátlan, tökéletes perfetto, perfetto, legittimo
hibátlanul immacolatamente
hibiszkusz ibisco
híd, bridzs, hegedűláb, orrnyereg ponte
hideg, fagyos, jeges, frigid frigido, frigido
hideg, fémből való, fémes, érc-, érből való, fém- metallico
hidegen gelidamente
hidegen, hűvösen, barátságtalanul secco (adv)
hidegrázás, borzalom, borzongás, iszonyatosság disgusto, raccapriccio, spavento, orrore, spaventi
hidegség freddezza
hidegség durezza, durezza
hidegvérű, sima, csend, nyugodt, szélcsend ristoro, ristoro, calmare, calmo, quiete, calma
hidra, tömlősbelű, vízikígyó, édesvízi hidra idra [Mit.]
hidrát idrato
hidrogénion, proton protone
hidrogénszulfát bisolfato
hiéna iena [Zool.]
híg annacquare
higany argento vivo, mercurio
higany argento vivo, mercurio, argento vivo
higgadt sereno, calmo, composta
higgadt, józan, mértékletes sobrio, digiuno, temperante
higgadt, összeszedett, fegyelmezett, összegyűjtött padrone di sé, raccolto, messo insieme
higgadtan, szelíden, békésen placidamente, serenamente
higiénia, egészségi viszonyok, közegészségügy risanamento, risanamento
higroszkópos, nedvszívó igroscopico
hígtrágya liquame
hígulás attenuazione
hihetetlen incredibile, incredibile
hihetetlen, alig hihető incomprensibile, incomprensibile, inconcepibile
hihető credibile, credibile
hihető, hitelt érdemlő credibile
hihetőség credibilitŕ
hím maschile, maschile, maschio, spina
himlő vaioloso
himlőhelyes butterato
hímnemű (névszó), férfias maschile, maschile, mascolino
hímvessző, százdolláros, hajóműhely, kert, fallosz ulna, cortile, pennone, iarda, cortile
hínár alga, alga
hindu, indiai, indus induista, indostano, indů
hiperbola iperbole [Geom.]
hiperbolikus iperbolico
hipnotikus ipnotico
hipnotizmus, hipnotizálás ipnotismo
hipnózis, hipnotikus állapot ipnosi
hipokrita ipocrita
hippi figlio dei fiori, hippy
hirdetés denuncia, inserzione, annuncio, annuncio, avviso
hirdetés denuncia, inserzione, inserzione, denuncia
hirdető inserente
hirdetőtábla cartellone, tabellone
hírek novitŕ, notizie, avviso, nuova, notizie
híres famoso, famoso, celebre, noto, preclaro, famoso
híres ember, elnevezés, hírnév, nagy név, név reputazione, nomare, reputazione, nome, cognome
híres, emlékezetes memorabile, memorando (lit.)
híres, friss, felkapott, pipa, szexis, szexi, ász forte [di odore], caldo, piccante [di cibo]
hirig, balhé rissa, maltrattare
hírmagyarázó commentatore
hírnév vanto, vanto
hírnév, fénylés, fény, zománcos csillogás, csillár lumiera
hírnév, jó hír fama, reputazione
hírnév, renomé celebritŕ
hírnök fattorino, fattorino, messaggero
hírnök, előfutár araldo
hirtelen behatolás, betörés, portyázás, behatolás incursione
hirtelen esésű scosceso
hirtelen haragú, váratlan repente, improvviso
hirtelen kitörés, kilövellés, hajrá, sugár spruzzare
hirtelen megállás, megrántás, rántás, akadály strattone
hirtelen szúrás, vezetőszár, előretörés, futószár affondo
hirtelenkedő, tüzes, zabolátlan, meggondolatlan veemente, veemente, impetuoso
hírverés, propaganda propaganda
hiszekegy, hitvallás, krédó credo
hiszékenység dabbenaggine
hisztéria isteria, isterismo
hisztérikus isterico, isterico
hisztérikus isterico
hit fede, fede
hit, hitvallás, hűség, ígéret, becsület fede, fede
hitehagyás apostasia
hitehagyott apostata
hitehagyott, perveltált nemi életű egyén traviare
hitehagyott, renegát traditore, rinnegato
hitel, felelősség, reménység, célvagyonrendelés fidanza (ant.), fidare, confidenza, confidenza
hiteles vero, vero, genuino
hiteles, hitelt érdemlő, autentikus autentico, genuino, vero, fedele
hitelesítés autentica, legalizzazione, documentazione
hitelesség legalitŕ, credibilitŕ, autenticitŕ, credibilitŕ
hitelező creditore, creditore
hitelező creditore
hitelkeret, kisajátítás, ráfordítás, felhasználás stanziamento
hitetlen tamás incredulo
hitetlen, gonosztevő, istentelen, bűnöző, gazfickó marrano
hitetlenség infedeltŕ
hitetlenség, hinni nem tudás miscredenza
hitoktatás, isteni természet, isten, hittudomány divinitŕ, teologia
hitrege, képzelt személy, képzelt dolog, mítosz mito
hitszakadás, skizma, egyházszakadás scisma
hittudomány, teológia teologia
hittudós, teológus teologo
hitvalló, valló, főiskolai tanár, professzor professore, professore
hitvány féreg, utolsó rongy alak, féregnyúlvány baco, verme
hitvány, gyarló infame, infame, vile
hitványság viltade
hitványság, hűtlenség, galádság, árulás, hitszegés perfidia
hitvédő, védő, apologéta, mentegető apologeta
hitvestárs, segítőtárs compagno, collaboratore, aiutante
hiú, hiábavaló, csalóka vanitoso, vano, vano
hiúz lince, lince [Zool]
hivatal, állomás, rang, pályaudvar, megálló, állás stazione
hivatal, kereskedés, színházi szerződés, műhely sportello, bottega (pl botteghe), impresa, impresa
hivatali, hierarchikus, rangsor szerinti, főpapi gerarchico
hivatalos közlemény, értesítő, közlöny bollettino, rapporto
hivatalos okirat, leírt dolog, bírói parancs mandato, documento, documento
hivatalos vizsgálat, kutatás, felkutatás, keresés cerca, ricerca
híve vkinek, csatlós, bérence vkinek, szolga scagnozzo, nudista
híve vminek sostare (or sostarsi), sostegno
híve vminek, rajongója vminek nudista, appassionato, pinzochera, fedele
hívek, alábbi, párthívek, követés, követők in, successivo, seguente
hívogató invitante
hívő credente
hízás, hízlaló, hizlaló, hízlalás impinguamento (m)
hízelgés lusinga, adulazione
hízelgő adulatore
hízelgő adulatorio, lusinghiero
hó, kokain neve, fioccare, nevicare
hobbi hobby, passatempo
hódítás, legyőzés, meghódítás conquista
hódító conquistatore
hódprém, sisakrostély, hód barba, castorino, castoro, uomo con la barba
hóember pupazzo di neve
hóesés nevata, nevicata
hógolyó palla di neve
hóhér boia, carnéfice
hóhér, ítéletvégrehajtó carnefice, giustiziere, giustiziere
hol ove, presso al quale, presso al quale, ove, dove
hold föld acro
hold, hónap luna
hold, mellékbolygó, mesterséges hold, műhold satellite, satellite, seguace
holdas táj, holdas tájkép paesaggio lunare
holdfogyatkozás eclissi lunare
holdkóros, alvajáró sonnambulo
holdkő pietra di luna
holdsarló, növekvő, félhold alakú házsor, félhold falce di luna, mezza luna, crescente [Rel.]
holdsütötte, holdvilágos, holdfényes illuminato dalla luna
holdvilág, holdfény chiaro di luna, lume di luna
holisztikus olistico
holland, holland nyelv, német, németalföldi olandese
hollandusok, hollandi olandese
holló corvino, corvo
holmi, kellék, cókmók attrezzi, armamentario
holmi, szerkezet, sebességfokozat, készülék andamento, marcia, andamento, ingranaggio
holnap oriente, domani
holnapután dopodomani, posdomani
holt, lélekszakadva, élettelen anelo
holtfáradt, elcsigázott, megcsömörlött, eltompult sfinito
hólyag, húgyhólyag, futballbelső pallone gonfiato, camera d'aria, vescica, vescica
homály, alkony, szürkület, félhomály crepuscolo
homály, hajszálnyi vmi, görfüggöny, üvegbura, árny ombra, rezzo, tinta, ombra, tinta
homály, sötétség, ismeretlenség, homályosság oscuritŕ
homályos, kétes értékű, kétértelmű, megbízhatatlan ambiguo, amběguo, amběguo, ambiguo
homályosan torbida
homályosság, ködösség nebbiositŕ, vaporositŕ
homályosság, sötétség oscuritŕ, oscuritŕ
homár aragosta, aragosta, astice
homeopata omeopata
homlok fronte
homlokegyenest ellenkező, sarki, ellenkező, sark- polare
homloklebeny-metszés lobotomia
homlokzat, épülethomlokzat, külszín, arculat frontale, facciata
homogén, egynemű omogeneo, omogeneo
homogenitás omogeneitŕ
homok sabbia, sabbia, rena
homokdomb, dűne, homokbucka duna
homokkő, föveny, jellemszilárdság, kőpor ghiaia, sabbia
homokozó cava di sabbia
homokszínű, sárgásbarna bruno
homorú, konkáv concavo
homoszexuális invertito [Chim.], invertito [Soc.], omosessuale
homoszexuális ember, hibbant, gyanús, dilinós bizzarro
homoszexuális férfi, ellenszenves férfi, cigaretta sigaretta, lavoraccio
homoszexuális férfi, homokos, buzeráns checca [spreg]
homoszexualitás omosessualitŕ
hon, családi, szülőföld, lakhely, bel-, helyére domestico, abitazione, ospizio, nazionale, casa
hónalj ascella
hónap mese, mese
hondurasi onduregno
honfitárs compatriota
honfitárs compaesano
honorárium, illeték, illetmény, fizetés, hűbér tassa, paga, tassa, costare, onorario, onorario
honvágy nostalgia di casa, nostalgia
hópárduc, uncia oncia
hópehely, hópihe fiocco di neve, fiocco di neve
horda, csorda orda, torma
hordalék, iszap insabbiare, limo
horderő, tartalmasság, terhesség gravidanza
hordható, viselhető portabile
hordképesség, tartalom, kapacitás, kihozatal capacitŕ, capacitŕ, portata
hordó barile, veggia (pl. vegge)
hordozó vettore
hordszék, alom, hordágy figliata [di animali], lettiga, strame, barella
horgászbot, rúd, pálca, vessző verga, marcire, verga, marcire, bacchetta, asta
horgony, csáklya, kapócsáklya, kutatóhorgony raffio, grappino, arpagone
horgony, műsorvezető, vasmacska ŕncora, ŕncora
horgonylánc, kábel, kikötőkötél, horgonykötél alzaia, piccola gomena, gherlino
horgonyzóhely, priccs, hely, kikötőhely, étkezde cabina, cuccetta, ancoraggio, ormeggio, abbordo
horgos, hajlott, kampós, kampóval ellátott adunco, fanatico, ricurvo
horkolás russare
horog, horgony, fogó, kihorgonyzás, csipesz uncinare
horoszkóp oroscopo
horpadás, erőszak, ütés helye ammaccatura, ammaccatura
horpadás, zúzódás, horzsolás, ütődés, ütés nyoma livido, acciaccatura, contusione, contusione
hosszában, oldala mellett, oldala mellé sotto bordo
hosszanti irányban, hosszirányban, hosszúkás lunghesso, per lungo
hosszasan, hossza vminek, sok idő, hosszú, hossz lungo, lungo, a lungo, vasto
hosszú élet longevitŕ
hosszú harisnya calza maglia, calza, calza maglia
hosszú lejáratú, hosszútávú a lunga scadenza
hosszú lépés, nagy lépés, terpesztávolság passo, passo, incedere
hosszúkás, meglehetősen hosszú oblungo, allungato, oblungo
hosszúnyelű serpenyő, támasztórúd, dugattyúagy ragno
hosszúság, hossz, tartam lunghezza, pezzo [di corda], volume, durata
hóvihar tempesta di neve, tempesta di neve
hozomány puntino, punto
hozomány dote
hozomány, letelepedés, gyarmat, elszámolás, telep determinazione, accordo, stanziamento
hozzáértő, alkalmas, képes idoneo, adatto, adatto, abile, capace, capace
hozzáférhető, elérhető, megközelíthető abbordabile, accessibile, abbordabile
hozzáférhetőség, elérhetőség accessibilitŕ, accessibilitŕ
hozzáfűzés, rányomás, ráragasztás, ráerősítés apposizione
hozzágondol, értesül, hozzáért compreso, intesi (pret. intendere)
hozzáillő convenire 2, idoneo, condegno, appropriato
hozzájárulás, forgatmány, hátirat, forgatmányozás notabene, attergato, visto (m), aggiunta, notabene
hozzárendezés, alkalmazás, hozzáalkalmazás adattamento, adattamento, adeguamento
hozzávetőleg, hozzávetőlegesen approssimativamente, verso, circa, verso, circa
hőcserementes, adiabatikus adiabatico
hölgy signora
hőmennyiségmérő, hőmennyiség-mérő calorimetro
hőmérő, lázmérő termometro
hőmérséklet temperatura, febbre, febbre
hőnfutás, túlhevítés, túlmelegedés, túlfűtés surriscaldamento
hörcsög criceto
hörghurut bronchite
hörgő-, hörg- bronchiale
hörpintés, korty libare, suggere (poet. succhiare), centellino (m)
hős eroe
hősies, emberfeletti, hősi eroico
hősnő eroina, eroina [persona]
hősugárzó, radiátor, emittáló anyag, fűtőtest radiatore
hőszabályzó, termosztát, hőfokszabályzó termostato
hőszállítás, áramvezetés, konvekció convezione
húgy, vizelet urina, orina, uroscopia
huligán teppista
huligán, garázda, csirkefogó, lármázó, verekedő chiassoso, attaccabrighe
huligán, kitartó, edzett, szívós, fáradságos ostinato, duro, ostinato
hulla, dög, tetem carcassa
hulla, holttest, tetem salma, salma
hulla, tetem cadavere, cadavere
hulla, tetem salma, cadavere, salma
hullamerevség rigiditŕ cadaverica
hullámmozgás, rengés, hullámzás, hullámosság ondulazione
hullámos ondulato, ondulato
hullámrajzoló, oszcillográf oscillografo
hullarabló szellem, vámpír demone necrofago
humán, emberséges, humánus, emberszerető caritatevole
humor, kedélyállapot, testnedv, vicc, komikum umorismo, spirto (= spirito)
humoros rajz, rajzvázlat, gúnyrajz, rajzfilm caricatura
humoros, mulatságos, tréfás umoristico
humusz, penész, forma, lápföld, öntőminta stampo, terriccio, muffa, forma, forma, foggiare
huncut gyerek, pajkos, pajkos tündér, gonoszkodó elfo
huncut, gaz brigantesco, monellesco
huncut, huncutkodó birichino
huncutság, rosta, festőkád, izé, rázógép, szénmosó crivello oscillante [Min.], giga [Mus.]
húr, akkord, hangszál, ívhúr accordo [Mus.], corda [Geom.], accordo, cňttimo
hurok, kelepce, háló, tőr tranello, tranello, vischio, trappola
hurut catarro
húsevő carnivoro
húsgombóc, fasírozott, marha, hólyag, buta  ember crocchetta, polpetta
húslevesfazék, leveses fazék, sűrített húsleves marmitta
húsos fogás entrata, partecipante
húsz venti
huszadik ventesimo
huszár cavalleggero
huzalcsíptető, óralánc rudacskája, kampószeg olivetta di alamaro, verificare, bavaglio
huzat, fedél, teríték, boríték, fedő, pénzfedezet cauzione, rivestimento, rivestimento, busta, plico
hű, lojális, kitartó leale, solidale, fedele, leale, fido, fido
hű, odaadó devoto, devoto
hűbéradó alól mentes, szabad, allodiális proprietŕ fondiaria assoluta
hűbéres, őrmester, testőr, fegyveres lovag sergente, brigadiere
hűhó, lárma, fontoskodás, zsivaj, faksznizás trambusto, scalpore
hülye alak, súlyzó manubrio, imbecille [Amer.]
hülyeség idiozia
hülyeség ocaggine, scempiaggine & scempiataggine, ocaggine
hülyéskedés, bolond dolog, ostobaság scemenza, ocaggine
hűség (leírásban), hajszálpontosság, pontosság precisione, esattezza
hűség, lojalitás lealtŕ, lealtŕ
hűséges, hű fedele, fido, fido
hűséges, kimeríthetetlen, kifogyhatatlan senza errori, attendibile, attenděbile
hűtlen sleale, infedele, infedele
hűtlen infido
hűtőközeg, hűtőszer, hűtő, fagyasztó anyag refrigerante
hűtőrács (autón), grill, rostonsült, rács pesce ai ferri, griglia, carne ai ferri
hűtőszekrény, frizsider, hűtő, jégszekrény frigorěfero, frigo, frigorěfero
hűtőszekrény, frizsider, hűtőgép, hűtőkészülék refrigerante, frigorěfero, frigorifero
hűtőszekrény, jégszekrény ghiacciaia
hűtőtáska refrigeratore
hüvely fodero, guaina [di spada]
hüvely, gubó, tok baccello
hüvelyes növény legume
hüvelyként környező, hüvelyi, tok alakú vaginale
hüvelykujj pollice, pollice
hüvelykujj körme unghia del pollice
hűvös, hideg frigido, fresco, infreddolito, fresco, frigido
ibolya violetta, viola, viola
ibolyántúli, ultraibolya ultravioletto
ide, erre in qua, qua, qui, per di qua
idealista idealista
idealista idealistico
idealizmus idealismo
ideg- nervoso, nervoso
idegekre menő, szűnni nem akaró, akadékoskodó assillante
idegen nyelv lingua straniera, lingua stranigra
idegen, tárgyhoz nem tartozó estraneo
idegengyűlölet xenofobia
idegenkedés riluttanza, avversione, avversione
idegenkedés, ellenszenv disgusto, disgusto
idegenszerű, külföldies, idegen hangzású, idegen stravagante
idegenvezető, futár corriere, staffetta
ideges eccitato
ideges fejfájás, ideges fejgörcs, migrén emicrania, emicrania
idegesítő irritante
idegesítő faticoso
idegfájdalom, idegzsába, neuralgia, idegfájás nevralgia
idegi, ideg- neurale
idegrost, izomrost, rostanyag, rost, elemi szál fibra [Amer.]
ideiglenes provvisorio, temporaneo, avventizio
ideológia, világnézet ideologia
ideológiai ideologico
ideológus ideologo
idéz, felidéz, elővarázsol evocare
idézés, idézet citazione
idézőjel virgolette
idillikus idilliaco, idillico
idioszinkrázia, jellemző sajátosság idiosincrasia
idióta scimunito, stolido, babbeo, beota, idiota, idiota
idő előtti, elhamarkodott, túl korai, korán érő prematuro, precoce, parto prematuro, prematuro
időben történő, időszerű, alkalmas, naprakész tempestivo, conforme al tempo, conforme al tempo
időben, jókor tempestivo, tempo (a ~), puntuale
időjelző, óra orologio
időközben nel frattempo, nel frattemoi
időközben nel frattemoi, frattempo, frattanto
időközben nel frattempo, nel frattemoi, frattanto
időközönként, időről-időre tanto (di ~ in ~), quando (di ~ in ~)
időközönként, néha, olykor, olykor-olykor quando (di ~ in ~)
időpocsékolás, időpazarlás perdita di tempo
időpont, nyomaték, jelentőség, pillanat momento, tratto 3., attimo, istante, momento
időre dolgozó, stopperóra, munkaidő-ellenőr cronometro, cronometro, autoscatto, cronometrista
időrendi, kronologikus cronologico
időrendi, kronologikus cronologico
idősebb rang, rangidősség, magasabb rang anzianitŕ
időszak, évszak, szezon, évad, idény stagione, aromatizzare, ammannire
időszerű opportuno, opportuno
időszerű, aktuális, híradó, helyi topico, conforme al tempo, conforme al tema
időszerűtlen, nem időszerű inopportuno
időtartam durata
időtlen senza tempo, infinito
időtöltés hobby, passatempo, passatempo
időtöltés, időpont, időszak, idő, korszak, taktus orario, epoca, lezione, occasione, tempo, volta
időtöltés, mulattatás, szórakozási lehetőség diporto
időtöltés, rendellenesen fejlődött szerv, játék sport, diporto
idővel, időben, idejében, jókor tempo (a ~)
időzés, tartózkodás, átmeneti tartózkodás soggiorno
ifjú, fiú, legény ragazzo
ifjú, ifjonc, kamasz, siheder giovinetto, ragazzo
ifjúkori, fiatal, ifjú, ifjúi, fiatalos, ifjonti giovanile, giovanile
ifjúság, ifjúkor, fiatalság adolescenza, adolescenza, gioventů
igaz volta vminek, igazmondás veridicitŕ
igaz, vegyítetlen, szívből jövő, komoly, egyenes sincero
igazán invero
igazgatói bizottság, igazgatói tanács, vezető elenco, elenco, annuario, annuario
igazhitűség, óhitűség ortodossia
igazi, ildomos, szűkebb értelemben vett, illendő adatto, appropriato
igazol, megtart, gyámolít, támaszt promuovere, fiancheggiare
igazolás (fasisztáé), tisztás spurgo
igazolás (okmányokkal) documentazione, attestazione, documentazione
igazolás, mentség, ürügy discolpa, giustificazione, scolpare, scusa, scusa
igazolvány, bírságcédula, címke, jegy, cédula biglietto, sorte, sorte, biglietto, tessera
igazság, valóság realtŕ, veritŕ
igazságos, méltányos equanime
igazságszolgáltatás, törvénykezés, hatáskör giurisdizione
igazságtalan, méltánytalan ingiusto
igazságtalanság ingiustizia
igehirdető, prédikátor, hitszónok predicatore
igen nagy, mammut-, mammut, óriás- mammut, enorme
igen sok, túl sok troppo, troppo
igen valószínű, igen valószínűen probabilmente
igen, igenis, sőt sě, si, sě, giŕ (affirms)
igenlő, megerősítő, állító affermativo, affermativa
igenlően, tényleg, kifejezetten addirittura, decisamente, proprio, positivamente
igénybevétel, rekvirálás requisizione
igényt emel, igényel, követeléssel lép fel, állít affermare, pretendere
igénytelen semplice, pudibondo, semplice, pudico, pudico
ígér promettere
igeragozás coniugazione
ígéret, fogadalom, döntés, elhatározás dissoluzione, dissoluzione, riuscita, risoluzione
ígéretes promettente, lusinghiero
igéző nő, varázslónő maga, maga
igyekezet incomodare, tentativo, sforzo
igyekezet tentativo, fatica, sforzo
igyekvő, törekvő, versengő ambito (m.)
iható bevibile, potabile
íjász arciere
ijedelem, pánik, rémület terrore, spavento, spaventi
ijedős, perlekedő, könnyen megbokrosodó, durcás stizzoso, irritabile
ijedség, ijedelem, riadalom, rút alak, ijedtség spaventi, spavento, spavento, paura, paura
ijedtség, aggodalom, riadó, riasztóberendezés preoccupazione, alarmo, timore, allarme
ijesztő, ijedező, ijedős, rettenetes, ijedt angoscioso, timido, angoscioso
ikra uova
ikrek gemelli
illatos profumato
illatos, illatot árasztó, illatosított, szagos odorifero, odoroso
illatosított odorante, profumato, subdorato
illedelmes, álszemérmes, negédesen finomkodó modesto, ritroso
illedelmes, tisztességes decoroso
illegális, törvényellenes illegale, illegale, illegale
illem, illendőség, tisztességtudás decenza
illemhely, nyilvános illemhely, kényelem piacere (m), convenienza
illesztési pont, illesztés unire, giuntura, associare, legare, giuntare, sč
illetlen turpe, indecente, indecente
illetlen, nem odavaló, téves, ízléstelen improprio
illetlenség, helytelenség improprietŕ
illetlenség, sikamlósság, trágárság, ocsmányság lascivia, lascivia, oscenitŕ
illetve, egyenként rispettivamente
illogikus, nem ésszerű, logikátlan illogico
illő, rendes, illedelmes, tűrhető decente, rispettabile, gentile, gentile, fecente
illusztráció, diagram, ábra, megjelenés, alakzat figura, cifra, novero, figura, novero, cifra
ilyen tale, siffatto, cotanto (cf tanto), cosiffatto
imádó adoratore
imádott venerato, adorato
imádság, ima, kérelem, kérés preghiera, preghiera, supplica
imént, éppen most, ez idő szerint, pár perce pur or, ora (or ~)
immúnis, mentes, nem fogékony esente, immune
import, horderő, árubehozatal, értelem importazione, significato, senso 3., importo
importőr importatore
impotencia impotenza
impotens impotente
impozáns, díszes, tekintélyes prestante, signorile
impresszionista impressionista
impresszionizmus impressionismo
improvizáció improvvisazione
ín nervo, tendine
inadekvát, nem kielégítő insufficiente, inadeguato
inaktív inattivo
inas nerboruto
inas, járőr, cserkész, felderítő ricognitore, ricognitore, esploratore
indítás, ihlet, indíték, impulzus, sugallat stimolo, impulso, impeto, slancio
indíték, ésszerűség, ok, értelem ragione, motivo, ragione
indíték, indokolás, okadatolás, motiváció, indok motivazione
indító iroda (légitársaságé) aerostazione
indító, ok, motívum, mozgató causale, motivo, motore (fig.), adito, movente
indítványozás, javaslat, indítvány, előterjesztés proposta, appoggio, appoggiatura
indokolás, előszó preambolo
indokolt, megalapozott valido, valevole, valevole
indonéz, indonéziai indonesiano
indukciós, áramgerjesztő, induktív, következtető induttivo
indulatos, ingerlékeny, borsos, borsos ízű pepato
influenza influenza, influenza
infrastruktúra, közlétesítmény-hálózat infrastruttura
inga pendolo
ingadozás, hullámzás ondeggiamento, oscillazione, oscillazione
ingadozó, hullámzó vacilncnve, vacillante
ingaforgalom, tiltótábla, szövőke, zsiliptábla navetta
ingatag járású, lábán bizonytalanul álló, támolygó ebbro, barcollante
ingatagság, ingatag volta vminek precarietŕ
ingatagság, változékonyság, instabilitás instabilitŕ
ingatlan, ingatlan vagyon proprietŕ immobiliare
ingerlő, ösztönzés incentivo
ingerült, éles rajzú, éles vonalú nervoso, emozionato, nervoso, emozionato
ingerültség, izgatás, irritálás, izgalmi állapot seccatura, irritazione, cruccio (pl. crucci)
ingó (vagyon), mozgatható, változó (ünnep) movibile
ingó hagyomány, örökség, hagyaték ereditŕ, legato
ingola, orsóhal lampreda [Zool.]
ingovány, posvány palude, pantano, pantano
ingoványos, mocsaras palustre, paludoso
ingváll, hajóközép, elkeskenyedő középrész, derék vita, cintola, vita
ingyen, hiába, ok nélkül in cambio di niente, ad ufo, ufo, per niente
ingyen, ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül esente dalle tasse, esente dalle tasse, ufo
inhibitor, gátlószer, védőszer, gátló inibitore
injekció, befecskendezés iniezione, siringa
inkább, első, elsőnek, ötös osztályzat, elsőként prima di tutto, dapprima, innanzitutto, dapprima
ínség difetto
inspiráció, ihlet, sugalmazás, belélegzés eccitamento, ispirazione, idea, estro 2., idea
inszoláció, napfénybesugárzás, naptájolás insolazione
inszurgens, lázadási, felkelési insurrezionale
intelligencia intelligenza, perspicacia, acutezza, notizie [pl]
intelligencia, ész, hozzáértés avveduto, accorto
intenzitás intensitŕ
intenzitás, tartósság, kitartás, erély, állomány forza, vigoria, vigoria, possa (f), possanza
intenzív, lelkes, szúró, buzgó, heves, hegyes nitido, pungente, penetrante, aguzzo, accanito
intenzív, rámenős, tökös, lendületes, aktív vivificatore
interferáló, interferencia, beavatkozó, zavaró frammettente
interjú abboccamento, intervistare, intervista
interjúvoló, kikérdező intervistatore
internált, bentlakó orvos medico [interno]
internátus, nevelőintézet, kollégium collegio, convitto
interpoláció interpolazione
intézkedik, gondoskodik, ad, szolgáltat, beszerez licitare, fornire
intézmény, egyetem istituto
intézményesített internato, istituzionalizzato
intézményi, intézményes legale, istituzionale
intézvényes, legtöbbet ígérő, rendelvényes, vevő compratore, compratore, acquirente
intim, csaknem, hajszálon múló, majdnem, szoros appresso, allato, presso, vicino, appo, presso
intonáció, hanglejtés, hangvétel cadenza, intonazione
intravénás endovenosa
intrika, machináció intrigo, macchinazione
intuitív intuitivo
invázió invasione, invasione, intrusione, violazione
invenciózus, leleményes, találékony inventivo
ínyenc ghiottone
ínyenc, ízes gustoso, gustoso
ínyencfalat, finomság, csemege, törékenység attenzione, delicatezza
ion ione
ion-, jón, ionos ionico
ionizálás, ionizációs kezelés ionizzazione
ionoszféra ionosfera
ipar, mesterség, kereskedelem, szakma, foglalkozás arte, impresa, mestiere, impresa, commercio, arte
ipar, szorgalom, iparág diligenza, applicazione, operositŕ, industria
iparkodó valente, diligente, industrioso, diligente
iparkodó, igyekvő diligente, diligente
iparos signora, omo, commerciante
irányában, -höz, felé, -be, -ig, -ra, -ba, -hez allo, al, a tavola, ad, a, in, alle, di, alla, in
irányadó eset, példa, precedens precedente, precedente
irányít errato
irányítás, fő, víz-odavezetés, vezetés, odavezetés principale, dominante, primo, conducente
irányítás, kormányrúd, vezetés, kormányzás barra [Mar.], tassa, timone [Mar.]
irányíthatóság, kezelhetőség, megvalósíthatóság arrendevolezza, maneggiabilitŕ
irányítófej, felülvizsgálat, jelenléti érme, fék esaminare, scacco, impedimento, verificare, freno
irányítószám numero di codice, numero di codice
irányítószám numero di codice postale, numero di codice
irányított rakéta, távirányítású rakéta missile teleguidato
irányjelző lampeggiatore
iránytűtartó abitacolo, chiesuola
irányzó személy, irányzó, tanács, tipp, pontozó indicatore, puntatore, lancetta, lancetta
írás, kézirat, írásbeli dolgozat, szövegkönyv copione, manoscritto, copione, sceneggiatura
írásban per scritto, scritto
írásbeli dolgozat, kísérlet, esszé esperimento, trattato, esperimento, dissertazione
írásmód, írásművészet, irodalmi alkotás, írás, mű scrivente, vergare, scrittura, scrittura
iratkapocs, gemkapocs grafetta
iratszekrény casellario, schedario
irattálca pratiche da evadere, cestello per la corrispondenz
irattáros, egyetemi irodavezető, anyakönyvvezető segretario, ufficiale di stato civile
irattáska, mappa, miniszteri tárca, aktatáska busta, cartella, portafoglio di immagini [Fot.
íres ember, híres ember, kitűnőség, híresség celebritŕ
irgalmas, kegyelmes misericordioso
irgalmatlan immite, spietato
irgalom, áldás, könyörületesség, kegyelem bene (m), pietŕ, impietosire, mercč, misericordia
irigy kritikus, igazságtalan kritikus, cenzor censore
irigy, irigykedő, rosszindulatú invidioso, invido, invidioso, d'invidia
irigylésre méltó invidiabile
irigység invidia, invidia, invidiare
irigység, sárgaság itterizia
író, írnok autore, scrittore, autore, quattrocentista
iroda, hivatal impiego, ufficio, impiego, ufficio
irodafőnök capoufficio
irodalmi letterario
irodalmi néger, szellem, hazajáró lélek, lélek spirto (= spirito), fantasma, spirito, anima
irodalom lettere
irodalom letteratura, letteratura
irodalom, latin és görög nyelv clŕssico
irónia, gúny ironia
ironikus ironico
ironikus, gúnyos ironico
írótoll, toll, töltés, írás, akol, járóka, gát, ól penna stilografica, penna, penna stilografica
irreális, nem valódi fantomatico, irreale, spettrale
irtó nagy ember, bálnahalász, irtó nagy dolog baleniere, baleniere
is, szintén pur, anche, pure, anche, altresě
iskolaépületek, vizsgáztató- és előadóterem, kar scuola
iskolásfiú, éretlen kölyök, diákfiú scolaro, collegiale
ismeretek, ismeret, tanultság, erudíció, tanítás erudizione, cultura, apprendimento, apprčndere
ismeretlen ember, külföldi, idegen estraneo, stranio
ismeretlen, fel nem ismert sconosciuto, sconosciuto
ismeretlen, tompa, zavaros, kétes hírű intenebrare, ermetico, ottenebrare, oscuro
ismeretlenség, névtelenség anonimato
ismerős, ismeretség, tudás conoscenza, cognizione, conoscenza, conoscente
ismert conosciuto, p.p. di to know, saputo, noto
ismertetés, expozé pubblica denuncia
ismertetőjel, bélyegző, bélyeg impressionare, impressione
ismérv, vizsga, vizsgálat, próbatégely, próbatétel cimento, saggio, provare, interrogare, prova
ismételt ripetuto
ismételt, megújult, felújult, megújított nuovo, rinnovato, ripresa [di azione]
ismétlés abitudine meccanica
ismétlődés, kiújulás, visszatérés replica, ripresa, ricorrenza
ismétlődő ripetitivo
istállózás, libéria, átruházás, egyenruha livrea, assisa
istencsapása, veszedelem, korbács, megpróbáltatás frustare, frusta
istenhozzád addio, addio, saluto, arrivederci
isteni, istenhez hasonlatos, istenhez hasonló divino
isteni, klassz, jó assi
istenkáromlás blasfeměa, bestemmia
istennő diva, dea
istenség deitŕ
istentelen, pogány pagano
iszákos inebbriare
iszákos ember sbevazzatore, sbevazzatore
iszik, részegeskedik, italozik, részeg ebro (= ebbro), ebbro, bevuto, ubriaco, ebbro
iszonyú, borzasztó orrendo, orrendo, orribile, mostruoso, spaventoso
iszonyúság, gazság, szörnyűség mostruositŕ, enormitŕ, enormitŕ, crimine
ital beveraggio [arc.], bevanda, bibita
ital, tütü, pia acquavite, acquavite
italbolt, büfé, söntés bčtvola, bar, pub
itallap, borlap lista dei vini, lista dei vini
itatóvályú abbeveratoio
ítélet, verdikt, vélemény giudizio, verdetto
ítélőképesség, tisztánlátás discernimento
itt nálunk, minálunk, erre mifelénk, itt, erre qua, di quŕ, di qua, qua
itt, ebben qui allegato, nella presente
itt, ide quě, lŕ, quivi, ecco, quite, qua, questo luogo
itt, itt mifelénk quaggiů
ittas, párolt, megfőtt, forrpontra hozott, főtt cotto, cotto, bollito
ivadék, utód, leszármazott discendente, discendente, discendente
ivadék, visszaütés, kellemetlen ember, jövedelem cogliere, farsi, venni, prendere, ritrarre 3.
ivás, nedvesség, esős, vizes, eső bagnato, madido, umido, umido, bagnato, immollare
ívbolt, lépcsőkifalazás, ráfalazás, lépcsőzug pennacchio
ívcső, görbület, könyök, könyökidom, hajlat gomito
ívnagyság, formátum, alak formato
ivóvizes hordó, hordó, hordócska, kis hordó barilotto, birra alla spina
íz, puff neki, egy árnyalatnyi, zamat, mellékíz schiocco, sapore, schioccare un bacio
ízesített condito, condito
ízesített condito, condito
ízetlen insipido, insulso
izgága, rühes, nyughatatlan, viszketős, rühös pruriginoso
izgalmas, szenzációs emozionante, emozionante, romanzo, film]
izgalmi állapot eccitazione, eccitazione
izgalom sbaraglio
izgalomban, kíváncsian, lábujjhegy, lábujjhegyen strisciare, punta di piedi
izgatás, forrás, felizgatás, forrongás, erjesztés fermentazione
izgatott, mozgalmas, nyugtalan febbrile
izgatottság, zavarkeltés perturbazione
ízlés, gusztus, élvezet gusto, gusto, entusiasmo
ízlés, megízlelés, ízlelés, íz, érzék gustare, costare, sapore, gusto
ízléses, jóízű gustoso, gustoso
izmos, robusztus, szilárd valido, robusto, valido
izmos, vaskos, tagbaszakadt, sűrű robusto
izmosság, erőteljesség robustezza
izobár isobara
izoklinavonal, izoklin, izoklina, azonos lejtésű isoclina
izom muscolare, muscoloso
izomer isomero
izomerő, izom muscolo
izom-összehúzódás, összehúzódás, vonás trazionre
izomzat muscolatura
izotóp isotopo
Izraelből való, izraeli israeliano
izraelita, zsidó, héber nyelv, héber, zsidó ember ebraico, ebreo
ízületi gyulladásos artritico
izzadság, izzadás, veríték sudore
izzó incandescente, incandescente
jacht panfilo, yacht
jaguár giaguaro
jajveszékelés, jajveszékelő, panaszos sivítás piangoloso
jampec zerbinotto, vagheggino, zerbinotto, bellimbusto
Japán Giappone
japán, japán nyelv, japán ember giapponese, Giapponese
japán, japán nyelv, japán ember nipponico
japán, szigetelőlakk Giappone
járás, menet viaggiare, viaggio, andara
járás, sétány, gyaloglás, járásmód passeggiata, camminata, corro, marcia, giro
járatlan vmiben novizio, poco abile
járatlan, nem hozzáértő inesperto
járda marciapiede
járdasziget, óvóhely, mentsvár rifugio, ricetto
járható, elég jó, keresztezhető, tűrhető valicabile, passabile, transitabile
járhatóság, használhatóság viabilitŕ, praticabilitŕ [di strade]
járóka box [per bambini]
járőr kocsi autocivetta
járőr, őrs, őrjárat pattuglia, ronda
járőrkocsi, országúti járőrkocsi volante, squadra mobile
járulék, hozzávaló, tartozék annessi, annessi
járvány epidemia, epideměa, lue, epidemico
jászol greppia, mangiatoia
játék a betűkkel, négykézláb való keresés scarabocchiare, scarabocchio, strisciare, sgorbio
játék, gyors váltakozás, szórakozás giuoco, giuocare, spettacolo, spettacolo, pezzo
játék-, pici, apró, gyermek-, játékszer vezzo 2, frascheggiare, giocŕttolo, giocattolo
játék, vetélkedő, furcsa figura, szóbeli vizsga quiz
játékasztal, tanács, keménypapír, sakktábla, koszt bordo, commissione, commissione, bordo, tavola
játékautomata videogioco
játékkocka, játékkocka, kockázás, dobókocka, kocka cubo
játékos giocatore
játékos kedvű allegro, vivace, allegro, gaio
játékpénz, jelkép, jelképes, tantusz, részleges arra
játéksárkány, pinceváltó, szívességi váltó nibbio [Zool.], aquilone
játékszer vezzo 2
játékvezető, bíró arbitro, arbitro
játszószelep, csappantyú, regiszterszelep, ventil stantuffo, pistone
jávai giavanese
javaslattételi jog, kezdeményezés, bevezető iniziativa
javítás, kijavítás, tatarozás, rendbehozás riparazione, stato, accomodare, restauro, raddobbo
javíthatatlan ember, megerőltető, reménytelen alak teso, rigido, rigido, tesa
jávorszarvas alce [Zool.], alce
jég gelato, diaccio, gelato, ghiaccio
jégártól hagyott törmelékkúp, gleccserturzás morena
jégcsap ghiacciolo
jeges, hideg ghiacciato, ghiacciato, gelido
jégeső, köszöntés grido di saluto, grandine, grandinare, grŕndine
jéggel körülvett, befagyott, jégbe szorult circondato dai ghiacci
jégkrém ghiacciolo
jégkunyhó igloo
jégmadár alcione, martin pescatore [Zool.]
jégszem, jégesőszem chicco di grandine
jégtorlasz, málha, poggyász, tömeg, batyu, doboz imballaggio, fagotto, carico, zaino, abballare
jégvirág, zúzmara rima, brina, amer. per rhyme
jégvirág, zúzmara, fagy brina, maturo, gelata, gelo, gelo
jégvirágos, zúzmarás, jeges freddoloso, freddoloso
jegyes, szerelmes, babája vkinek, szerető innamorato, amore 3
jegygyűrű, karikagyűrű anello matrimoniale
jegypénztár biglietteriŕ, biglietteria
jegyzék, katalógus catŕlogo
jegyzék, katalógus catalogo, catŕlogo
jegyzési felhívás, ismertetés, prospektus prospetto, programma
jegyzetfüzet taccuino
jegyzetfüzet quaderno, quaderno, taccuino, blocchetto, taccuino
jegyzőkönyv rapporto
jehu mascalzone, mascalzone
jel logo, marchio [di un'azienda], logotipo
jel, címtábla, cégtábla, cégér, jelzőtábla simbolo, affisso, scudo, affisso, soscrivere
jel, szimbólum, jelkép segno 2., simbolo, simbolo, distintivo
jelenés fenomeno, fenomeno, apparizione
jelenleg oggigiorno, oggigiorno
jelenlét presenza, presenza, cospetto
jelenlét, látogatás, ápolás, látogatottság manutenzione, assistenza, presenza, presenza
jelenlevő, jelen, ajándék, azonnali, mostani presente (m), presente, corrente, mettere avanti
jelenlevők presenti
jelenség fenomeno, fenomeno
jelenség, féle, formában készített étel, fajta forma, forma, foggiare, formare, formare, sagoma
jelent, akar, szándékozik, ért vhogyan intesi (pret. intendere)
jelentékeny, számottevő, tetemes, tekintélyes vistoso, rilevante, rilevante, vistoso
jelentéktelenség, fontosság hiánya cosa di nessuna importanza, scarsa importanza
jelentéktelenség, tapintat, léhaság facilitŕ, leggerezza, facilitŕ
jelentés, jelentő, szándékú, kifejező accezione, senso 2., significato, levatura
jelentkező aspirante, aspirante
jelentkező, belépő, pályakezdő, kezdő concorrente, partecipante, partecipante
jelentő, jelentő mód indicativo
jelentőségteljes significativo
jeles, előkelő famoso, inclito, illustre, inclito, famoso
jelképes ábrázolás, jelkép, embléma stemma, stemma, simbolo, emblema
jelképes, szimbolikus emblematico
jelleg, faj, válfaj, szíves genere, benevolo, valevole, razza, lusinghiero
jellemvonás, jellemző, jellegzetesség qualitŕ, qualitŕ, caratteristico, caratteristica
jellemző sajátossággal bíró peculiare, individuale
jellemző vonás, furcsaság, sajátosság, sajátság peculiaritŕ
jellemző vonás, jellegzetesség, jelleg tocco, tratto
jelmagyarázat, jelölés, átírás, jelölési mód numerazione, notazione
jelmez, ruha, kosztüm, viselet maschera, costume
jelmondat (szalagon), kacskaringó, csigavonal sfogliare, chiocciola, rotolo, decorazione
jelölés marcatura
jelölés, ajánlás nomina, nomina
jelölt, pályázó, kandidátus candidato
jelszó parola d'ordine
jelvény scudetto
jelzálog, betáblázás, teher ipoteca
jelzés accezione, levatura, accezione, significato
jelző, módbeliség, alakiság, érzékelési csatorna modalitŕ
jelzőcsap, aknamélység-mutató, mérőműszer, tű parametro, indicatore
jelzőfény, elemlámpa, vaku, villanófény, zseblámpa flash
jelzőszám, kitevő, hatványkitevő, kitevő, kompasz elenco, riferimento, riferimento, segno, indice
jenki yankee
jenki, tépés, rántás strattone, estrarre
jérce pollastrella
jó (emlékezőtehetség), ellenálló tenace
jó alakú, nagy mellű accatastato
jó család, család-, nemesi származás, családi famiglia, schiatta
jó étvággyal, bőségesen, szívélyesen, alaposan amore (con ~), vivamente
jó illatú, illatos, jó szagú profumante, fragrante, profumante
jó magaviselet, szép rend, rendszeretet, rend ordinatezza, disciplina
jó minőség, szívjóság, jóság bontŕ
jó minőség, szívjóság, jóság gentilezza
jó modorú, jómodorú, illemtudó, udvarias beneducato
jó régen molto tempo fa, da molto tempo
jó szándékú, érdemes, érdemdús, dicséretes meritorio, benemerito
jó szórakozás, kellemes időtöltés, piknik picnic, scampagnata
jó, frankó, igényeknek megfelelő, oltári eccellente
jóakarat, jóindulat benignitŕ, benevolenza
jobb kéz diritto (mano ~)
jobbára, főleg in prima linea, generalmente
jobbkezes, ügyes lesto, sveglio, lesto
jobbra, jobb felé a destra, a destra
jód iodio, tintura di iodio
jódli gorgheggiare
jogar, királyi hatalom, királyi kormánypálca scettro
jogar, kormánypálca, szerecsendió, buzogány mazza
jogász giurista, giurista
jogérvényes ítélet sentenza
joghurt yogurt
joghurt yogurt
jogi eljárás procedimento legale, procedimento legale
jogi személy ente morale
jogkorlátozás, rövidítés accorciature
jogos, bírósági, jogi, törvényszerű, legális, jog giurědico, lecito, legale, giudiziario, legale
jogos, tisztességes retto, dabbene, dabbene
jogosítatlan, jogosulatlan, illetéktelen non autorizzato, non autorizzato
jogszabály, törvény legge, diritto, giurisprudenza, legge
jogszerűség, törvényesség legittimitŕ, legittimitŕ, legalitŕ
jogtalan, igazságtalan, törvénytelen iniquo
jogtanácsos, tanácsadás, tanács, ügyész, ügyvéd consiglio, consiglio
jogtanácsos, városi tiszti ügyész, üzletszerző legale, legale
jogtudomány giurisprudenza
jogutód seguace, successore, seguace
jóhiszeműség, nyíltság sinceritŕ
jóindulatú manó, boksz fényképező gép, tündérke coccinella [Scout]
jóindulatú, kegyes fausto, propizio
jókedvű lieto, festevole, festevole, giocondo, giocondo
jóképű di bell'aspetto
jókívánság, gratuláció, szerencsekívánat felicitazione, felicitazioni
jól hangzó, zenés játék, zenei, zenés film, zenés musicale
jól ismert notorio
jól menő, boldoguló, prosperáló, növekvő, virágzó prospero, vigoroso
jólét, prosperálás, boldogulás, konjunktúra prosperitŕ
jólét, vigasz, vigasztalás refrigerio, consolazione, agio, comoditŕ, conforto
jóllakottság, bőség, árubőség eccesso
jóllakottság, kielégültség sazietŕ, sazietŕ
jómódú, gazdag, tehetős abbiente
jonquille-nárcisz, szelíd sárga kanári giunchiglia [Bot.]
jós, igazmondó, ájtatos manó, jövendőmondó indovino, chiromante, chiromante
jós, jósnő indovino, chiromante
jós, látnok, próféta vaticino, profeta
jós, orákulum, nagy bölcsesség, nagy bölcs oracolo
jótállás, garancia garanzia, garanzia
jótálló, kezes, szavatos, biztosítékot adó személy garante, garante
jótékony, jóakaratú, szíves ben disposto, benčvolo, benevolo
jótékonyság, jóakarat, jóindulat gentilezza, benvolenza
jótétemény utilitŕ, beneficio, guadagno, giovamento, guadagno
jótevő benefattore
jóváhagyás, érvényesítés convalida
jóváhagyólag, helyeslően, elismerően assenziente, assenziente
jóval előtte, már régen molto tempo prima
jóval utána molto tempo dopo
jóvátehetetlen, helyrehozhatatlan, pótolhatatlan irreparabile
józan ész senso (buon ~), buonsenso
józan ész, józanság ragione, ragionevolezza, salute mantale
józan ítéletű, józan eszű giudizioso, assennato, perspicace
jön vhova, létezik stato
jön, származik, történik, megtesz (utat), lesz venni
jövedelem reddito, rendita, reddito
jövedelem, bevétel, hozadék incasso, guadagno, guadagno, provento
jövedelmező lucroso, lucroso
jövedelmező állások bottino
jövendő, jövőbeli, jövő, jövő idő, leendő in futuro, futuro
jövendölés profezia, pronostico, vaticinio, predizione
jövevény, vendég ospite, ospite
jubileum, évforduló giubileo
jugoszláv iugoslavo
juharfa, jávorfa, juhar, jávor acero
juta iuta
jutalmat érdemlő, dicséretet érdemlő meritevole
jutalmazó, kifizetődő, kielégítő gratificante
jutalom, lovaggá ütés lode, accollata, distinzione, distinzione
kábelakna, búvónyílás, búvólyuk botola
kábelsaru, lelógó vég, forrasztócsúcs, közhely scudo, cartellino, etichetta, scudo
kabin, alkóv, hálófülke, öltöző cubicolo, cella, cella
kábítószer, kábítószer rabja, bódító, narkós stupefacente, narcotico
kábítószer-élvező, narkós, kábítószerárus drogato
kabóca cicala
kábulat assordare, abbarbagliare
kacagó, nevető, nevetés, nevetős allegro, ridente
kacarászás, vihogás, kuncogás ridacchiare, ghigno, ghigno
kacér nő civetta (far la ~)
kacér, kokett vano, civettuolo, vano, civettuolo
kacs, filmelőzetes, utánfutó, kúszónövény, inda presentazione di film, nudista, rimorchio
kacsa, vizelde, vizelőedény orinale, pitale
kád, dézsa tinozza, bigoncio
kadét, hadapród, gyakornok, kisebbik fiú cadetto, accademista
kadmium cadmio
kaftán caffettano
kagyló, kagylóhéj conchiglia, coccia
kagyló, kék kagyló mitilo, muscolo [Zool.], cozza, conchiglia
kagyló, sikattyú, szorítókeret, lucskos, enyvező arsella, mollusco
kagylóhéj, tolózár, elektroncső, rádiócső, szelep valvola, valvola, valvola
kajak canoa esquimese, kayak
kajánul, gonoszul, rosszhiszeműen, szándékosan malizioso, malignamente
kajmán caimano
kajütös motorjacht, motoros hajó cabinato
kakaó cacao
kakas (puskán), kalapács, kalapácscsont, pöröly martello
kakukkfű timo, timo
kalamajka, zűr urla, sommossa, sommossa, zuffa
kaland, merész vállalkozás avventura
kalandos utazás, odüsszea peregrinazione, peregrinazione
kalandozás, kóborlás, kószálás vagabondaggio, ramingare, aggirarsi
kalandozás, vándorlás, barangolás, kószáló ramingo (pl. -inghi)
kalandozó, diszkurzív, beigazoló, összefüggéstelen digressivo, che divaga
kalap, fejszerszám, fejrevaló, fejfedő, aknatorony copricapo
kalapács, döngölő, sulyok, ütő martello di legno, maglio
kalapos, magányos őserdőlakó cappellaio
kalauz, ellenőr, karmester, jegyszedő bigliettaio, bigliettaio, conduttore
kaliforniai málnafaj mora selvatica [Bot.]
kalikó, muszlin, karton, csalánszövet mussola
kalitka, hadifogolytábor gabbia
kálium-karbonát, hamuzsír potassa caustica, carbonato di potassio
kalkulátor, zsebszámológép calcolatore, prontuario per calcoli
kalmárszellem, nyerészkedés, üzérkedés affarismo
kalória caloria, caloria
kalorimetria, hőmennyiség-mérés calorimetria
kalózhajó, kalóz pirata, pirata, corsaro
kamasz adolescente
kamaszkor adolescenza
kambodzsai cambogiano
kaméleon camaleonte
kamikaze kamikaze, suicida
kamilla camomilla
kamion autoarticolato
kan, vaddisznó, vadkan, kan disznó cinghiale, verro
kanadai canadese
kanál, teknő, hangsiklás, puttony, jó fogás, szapó pala, attěngere, mestolo, mestola
kanálnyi cucchiaiata
kanapé, dívány, háromüléses kanapé, pamlag sofŕ, sofŕ
kanapé, vacok, dívány, háromüléses kanapé sofŕ, divano, sofŕ, coltrice, divano
kanárifajta, bukógalamb, kötelék, mángorlófa rullo, ruolo
kanárisárga, kanári, kanárimadár, besúgó canarino
kancellár cancelliere, cancelliere, rettore
kancsó, börtön, siti, dutyi, korsó, köcsög bricco, vaso, caraffa, vaso, brocca, caraffa
kandalló caminetto, fumaiolo, fumaiolo, camino
kánikulai nap, igen nagy vmi, igen klassz vmi giornata caldissima, senzazione, che brucia
kantár briglia
kanyargás, felhúzás (óráé), kanyargós, kanyarodó curva, avvolgimento
kanyarodás, fordulat deviazione
kanyarodás, kifordítás, fordulás, kanyar, fordítás tornitura
káosz viluppo, caos, caos, baraonda, viluppo
kaotikus, zűrzavaros caotico, babelico
kapa razzolare, zappa
kapacitás, kondenzátor, sűrítő condensatore, condensatore
kaparás, megtakarított pénzecske, dörzsölés raschiatura, raschiatoio
kaparó, sárkaparó, vakaró raschietto, ruspa, scarafaggio
kaparó, szálkás (írás), vakaró, viszkető graffiato
kaparólapát, gyülevész nép, piszkavas, kavarólapát ciurmaglia, turba, genia, genia
kapaszkodó balaustrada, corrimano, balaustra
kapcsolat, összefüggés nesso
kapcsolatban nem levő sconnesso
kapcsoló, villanykapcsoló congiuntura, congiuntura, contatto
kapcsolódás connessione
kapcsolódó imparentato
kapcsolólemez, nagy sebesség, csíptető, klipsz molletta da bucato, morsetto
kapcsolótábla cruscotto
kapható, megszerezhető, elérhető ottenibile, ottenibile
kapitány (hajóé), tanár, úr vmi fölött, fiatalúr dominare, maestro, mastro, padrone, campione
kapituláció, megadás, felsorolás capitolazione
kapkodás, lecsapás, csapadék, lecsapódás, kiváltás precipitazione
káplán cappellano
káplár, testi, tizedes caporale, corporale
káposzta, fejes káposzta cavolo, cŕvolo
kappan cappone
káprázatos, kápráztató, pazar, bámulatos, fényűző sfarzoso (adj)
kaptafa, elmúlt, végleges, múlt, utolsónak, vég infine, durare, ultimo, reggersi, scorso, scorso
kaptafa, fa, munkapad, keresztfa, dúc, támfa, bitó albero, pianta, albero, ŕlbero
káptalan, fejezet capitolo, settore, settore
kapu valvola, cancello, stolto, valvola, porta
kapus portinaio
kapusfülke, portáslakás, kunyhó, portásfülke, lak depositare, capanno [per cacciatori], guardiola
kapuszín, kapualj, kapubejárat, szállítóvájat ingresso
kár difetto
kar (polipé) tentacolo
kár, hídvám, vám, vámszedési jog, harangszó pedaggio
kár, kiadás, költség emissione, dispendio, spese, spesa, dispendio
karám, font sterling, ól recinto per animali, lira sterlina, libbra
karambol, ütközés, összeütközés collisione, urto
karát carato, carato
karban énekelt refrén, kardal, énekkar, refrén coro, coro, ritornello, ritornello
karbantartás, gondozás, figyelem, gond attenti, attenzione, attenzione
karbantartás, kezelés, szerviz, eltartás, ellátás sostentamento, manutenzione, economato
karbid carburo
karbolsav, kreozot creosoto
karbonát carbonato
karbonpapír, elszíneződött ipari gyémánt, másolat carboniero, carbonio
karcolás, rovás, hangszerelés, pontszerzés raschiatura, orchestrazione
karcsapás, felvillanás (gondolaté), szélhűdés tratto 4., carezza, accarezzare, riga, colpo
kard acciaro (poet.), acciaio, spada, brando (poet.)
kard, acél fűzőmerevítő, fenőacél, acél, penge acciao, acciaio, acciaro (poet.)
kardigán giacca a maglia
karfa bracciuolo, bracciuolo
karfa, korlát, sín, rács, rácsozat, tartó rotaia, binario, traversa, rotaia, barra, binario
karfiol cavolfiore
kárhozat dannazione
karikás ostor, terelőostor frusta, frusta
karima, perem flangia
karizmatikus carismatico
karnevál, farsang carnevale
káró diamanti
karóbab, paszuly, birkagulyás babbal és répával fagiuolo, fagiolo bianco, fagiuolo bianco
károgás, brekegés gracidare
karom, szög, köröm unghia, chiodo, inchiodare
karórépa, svéd, svéd ember svedese, Svedese
karosszék poltrona, poltrona
karosszék bergere, sedia con braccioli, poltroncina
karperec, karkötő braccialetto, bracciale, monile (m), braccialetto
kárpitos tappezziere, tappezziere
karrier, előmenetel, rohanás, életpálya carriera, carriera, pista, pista
kártalanítás, jóvátétel risarcimento
kártékony elem, göthös ló, cingár ember, gyom, gaz razzolare, erbaccia
kártérítés, elégtétel, fájdalomdíj, kárpótlás mercede
kartonkötés, deszkaburkolat, hajóraszállás, penzió imbarco, tavolato [Mar.], abbordaggio, abbordo
kartonpapír, karton cartone, cartone
kártya, kartotékok carte
karzat, erkély, balkon terrazzo, verone, ballatoio, balcone, terrazzino
kása, gyümölcspép, pép pasta [di cellulosa], polpa, pappa
kasmír, kasmírszövet cachemire
kaszt privilegio sociale, casta, casta
katakomba catacomba
katalitikus catalitico
katalizátor acceleratore, acceleratore, catalizzatore
katalízis catalisi
katapult catapulta, avventare
katasztrófa, szerencsétlenség guaio, disastro, malanno, malanno, sciagura
katasztrofális catastrofale, catastrofico, catastrofale
katasztrofális disastroso, catastrofale, catastrofale
kategorikus, feltétlen categorico
katekézis, káté, katekizmus, hitoktatás catechismo
katicabogár coccinella
katlan, üst caldaio, calderone, paiolo
katód catodo
katolikus pap sacerdote, prete, sacerdote
katona, véderő tagja, haderő tagja, szerelő soldato
katonai jellegű paramilitare
katonai poggyászvonat, trén, poggyászvonat salmeria
katonaláda cassapanca, cassapanca
katonaszökevény, szökevény disertore
kavarodás, kavarás, sürgölődés, keverés, siti commuňvere, muovere, tumulto
kavarodás, perpatvar, kalamajka, ricsaj, hűhó, zűr putiferio
kavarodás, zenebona, zrí, összeszólalkozás, zűr scompiglio, chiasso, sommossa
kávécserje, kávé caffč
kávéfőző gép, folyadékszűrő készülék caffettiera a filtro, caffettiera
kávéskancsó bricco, bricco, caffettiera
kaviár caviale
kavics, kőtörmelék, omladék pietrisco, pietrisco, ghiaia
kavicsos sassoso
kazán caldaia
kazánköves, vízköves, pikkelyesen hámló, hályogos squamoso
kebel, mell, csecs, lelkiismeret, fehér hús, emlő torace, torace, seno, mammella, tetta, poppa
kecses, méltóságteljes leggiadro, garbato, grazioso, grazioso
kedélyállapot, életfelfogás stato d'animo
kedélyes, jó természetű, jólelkű, szeretetre méltó cortese, gradevole, gradevole, benevolo, cortese
kedv, szerepkör, sorállás, szerep, figyelmeztetés spunto, imbeccata
kedv, vonzalom, szeretet, vonzódás gradimento, preferenza, gusto
kedvenc beniamino
kedves, kedvenc prediletto, amore 3, prediletto
kedves, szeretetre méltó amabile
kedves, szerető innamorato 2., innamorato, bello (m), amante
kedvesen közvetlen, könnyed informale
kedvesen, jóindulatú, szívélyesen per favore, benevolo, valevole, gentile
kedveskedés, gyengédség espressione affettuosa, affettuositŕ, affettuositŕ
kedvesség cortesia
kedvetlen apatico, svogliato, svogliato, svogliato
kedvezményben részesítés, kedvezés, előléptetés promozione
kedvezményes preferenziale
kedvező opportuno, opportuno, lusinghiero
kedvező propizio, fortunato
kedvező alkalom, alkalom, alkalmas idő opportunitŕ, occorrenza, occorrenza, eventualitŕ
kedvezőtlen sfavorevole, sfavorevole
kegyelem, enyheség, irgalom, irgalmasság indulgenza, indulgenza
kegyelem, kellem, szigorlatra bocsátás, kecsesség garbo 2, grazia, grazia, mercč, grazia, mercede
kegyelmes, enyhe, irgalmas clemente
kegyes, jámbor, istenfélő pio, pio
kegyetlen offensivo, sarcasrico, offensivo
kegyetlen ember, barbár, műveletlen, vadember, vad truce, crudele, crudele, fera (poet.), selvaggio
kegyetlen, keserves, keservesen, nehéz, nehezen brusco, pesante, duro, arduo, faticoso, rigido
kegyvesztettség infamare, scorno
kegyvesztettség, rosszallás, helytelenítés disapprovare, sfavore
kehely, serleg, virágkehely, kupa calice, calice
kéjenc, érzéki, bujálkodó, kéjes sensuale, sensuale
kéjérzet tetőfoka, érzelmi felindulás, orgazmus orgasmo
kéjes, szerelmes vers, szerelmi, szexuális erotico, erotico
kéjvágy lascivia, lascivia
kéjvágyó lussurioso, lascivo, lascivo, libidinoso
kéjvágyó, erősen vágyódó, buja, fajtalan libidinoso
kék festék, festőfű, festő csülleng guado
kékes azzurrognolo
kelés, forráspont, furunkulus cuňcere, bollore, forůncolo
kelet est, oriente, est
kell, must, dohosság, muszáj, penészség debbono, cosa da fare, mosto, dee
kell, szükséges, elvár, megkíván, megkövetel necessitare
kellem, kellemesség gradevolezza, gradevolezza, amenitŕ
kellemes garbo (a ~), piacevole, gradevole, garbato
kellemes hangzású, összhangzó, jó hangzású, egyező armonioso, armonico, armonico
kellemes illat, kellemes szag odore, fragranza, odore, fragranza
kellemes izgalom, megcsiklandozás, csiklandozás solletico
kellemes, kényelmes cňmodo, comodo, comodo, accogliente, accogliente
kellemes, örvendező, örvendetes lieto, grato, lieto, felice
kellemes, szívesen látott, fogadtatás gradito, salutare, desiderato, benaccetto, gradito
kellemesen piacevolmente, piacevolmente
kellemesen tölti az időt, jól mulat folleggiare
kellemetlen helyzet, téma, kula, székelés, anyag merda
kellemetlen jellege vminek, viszálykodás, civódás spiacevolezza
kellene, muszáj, kötelesség, illene dovevo, zero
kelletlen helyzet, dzsem, forgalmi torlódás calca, pasticcio, inceppamento, marmellata, calca
kelletlen, vonakodó, irigy invidioso, invidioso
kellő időben nel termine stabilito
kellő, illetékes, elegendő competente
keltetőgép, inkubátor incubatrice
keltezett sorpassato, datato, sorpassa
keltezhető databile
kém, besúgó, spion spia, cagnotto, spia
kemence, sütő forno, stufa
kémény ciminiera
kémény fumaiuolo, fumaiolo
kemény szívű indurito, ostinato
keményen, határozottan solidamente, con fermezza, decisamente
keményfa legno duro
keményítő, feszesség, merevség amido
keménység, kíméletlenség durezza, ruvidezza
kéménytoldat, desztilláló sisak, legfőbb, oszlopfő metropoli, capitale, metropoli, capitale
kémia chimica, chěmica
kempingágy, kiságy lettucio
kempingezés, táborozás campeggio
kempingező, lakóautó, sátorozó campeggiatore
kender canapa, cŕnapa, hashish
kenderike fanello, fanello [Zool.]
kenetesség unzione
kenetteljes, szemforgató ipocrita, ipocrita
kenetteljes, zsírpecsétes, csúszós, pecsétes grasso, oleoso, untuoso, untuoso
kenguru canguro [Zool.]
kengyelszíj, lábszíj, kengyelvas, oszlopkaloda staffa
kenőanyag, émelyítő érzelgősség, giccs, locspocs neve bagnata
kenu canoa, canoa, canoa
kényelem, egészség, jó egészség benessere
kényelmesen accogliente, accogliente
kényelmetlen scomodo, incomodo, scomodo
kényelmetlen, ügyetlen, aggodalmaskodó, nehézkes disagevole, sconfortevole
kenyér pane, pagnotta, pappa, pagnotta
kenyérpirító tostapane
kényes, érzékeny, túlérzékeny, érző sensibile, sensibile, sensibile, delicato
kényesség, finnyásság, válogatósság pignoleria
kényszer pressione, pressione
kényszeredetten storto, per traverso
kényszerhelyzet, dilemma dilemma
kényszerképzet, zaklatottság, mánia, ostrom ubbia, ossessione
kényszerképzetek levezetése, kiteregetés, légcsere ventilazione
kényszermunka lavori forzati
kényszerű elszigeteltség, összeszorítás, szülés reclusione
kép, ábra, illusztráció spiegazione, illustrazione, esempio
kép, fénykép foto, fagocitare, fotografare, fotographia
képes levelezőlap, képeslap cartolina, cartolina postale
képes, fogékony, hajlamos, érzékeny suscettibile
képesített, korlátozott, módosított, képzett qualificato, abilitato, diplomato, qualificato
képletes, jelképes, szimbolikus simbolico, allegorico, allegorico
képmás, arckép rassomiglianza, somiglianza, assomiglianza
képmutató, alakoskodó ipocrita, ipocrita, simulatore
képregény bekeretezett szövege, léggömb, ballon palloncino, pallone aerostatico, fumetto [Comp.]
képtár, erkély, műcsarnok, karzat, fedett folyosó esposizione, esposizione, galleria, gallerěa
képtáviratozás, távfényképezés, telefotografálás telefotografia
képtelen, abszurd assurdo
képtelen, nevetséges idiotico, ridicolo, ridicolo, idiotico
képtelenség, badarság nonsenso, nonsenso, assurditŕ
képtelenség, tehetetlenség incapacitŕ
képviselő, jellegzetes, példány, tipikus, ábrázoló rappresentativo, campione [esempio]
képviselőház elnöke, beszélő, hangszóró, szónok parlatore, altoparlante, altoparlante
képzelet szülte, képzeletbeli, elképzelt, kiagyalt immaginario, immaginario
képzeletbeli, példakép, ideál, eszménykép, ideális ideale
képzeletből eredő, elképzelt immaginativo, fantasioso
képzelőtehetség, képzelőerő, agyvelő, fantázia mente
képzelt, kitalált, koholt, költött, alaptalan fittizio, immaginario
képzelt, regény-, költött, koholt, regényes fittizio, immaginario
képzelt, szélsőséges, látomásszerű, bizarr frenetico, fantastico, fantastico, frenetico
képzés, begyakoroltatás, oldalirányú célzás, edzés istruzione, educazione, istruzione, allenamento
képzetsor, gondolatmenet, gondolatsor ragionamento, ragionamento
képző, alakító, képzőelem, formáló, kialakító formante, formativo, formante
képző, megmunkálás formante, formante
képzőművészet, szépművészet arte, arte
kerámia ceramico
kérdés, eredmény, téma, kiosztás, megjelenés, utód conclusione, fascicolo, emettere, sbucare (v.int.)
kérdéses vmi, szóban forgó incerto, incerto
kérdőív questionario
kérdőjel punto di domanda, punto interrogativo
kérdőjel, kérdés, aggály, kétség domanda, interrogazione, quesito
kéreg, héj corteccia, scorza
kéreg, ugatás, bárka corteccia, scorza, abbaio, scorza, corteccia
kerek asztal conferenza, tavola rotonda
kerek terem, kerek szoba, kupolával fedett épület rotonda
kerek zárójel, közbevetett mondat parentesi
kerékabroncs, autógumi, kerékpárgumi, gumiabroncs faticare, pneumatico, cerchione
kerékagy, középpont centro, mozzo [di ruota]
kerékagy, templomhajó, hosszhajó, templomi főhajó navata
kerekded, gömbölyded tondeggiante
kerékdőlés szöge campanatura
kerekes carreggiabile, con ruote
kerékfelfüggesztés, elhalasztás, lógás, rugózás molleggio
kerekítés arrotondamento
keréknyomos pieno di solchi
kerékpár, bringa, bicaj, bicikli bici, moto, velocipede
kerékpár, kocsikerék, kerék, kormány ruota
kerékpárút, kerti ösvény, járda, útvonal, ösvény viale, cŕlle, sentiero, viale, sentiero
kerekség, fellengzősség, gömbölyűség, nagyhangúság rotonditŕ
kerengő, kolostor chiostro
kereplő, harangnyelv battola, battagli, batocchio, battente, batacchio
keres (pénzt), elér, csinál, idomított, megteremt festi (= facesti), fé (lit.)
keresés, kutatás, nyomozás, vizsgálat, motozás indagare, ricerca, perquisizione
kereset, munkabér stipendio
kereskedelmi központ, áruház emporio, emporio
kereskedelmi, kereskedő commerciante, commerciante, mercante
kereskedő negoziante, commerciante
keresőlámpa, fénykéve fotoelettrica
kereszt alakú cruciforme
keresztanya madrina [di battesimo], comare
keresztapa padrino, padrino [di battesimo]
keresztboltozatok metszésíve, ágyék listello [Arch.], inguine, listello
keresztelés, keresztség battesimo, battésimo
keresztelési battesimale
keresztelő battesimo
keresztelőkápolna battistero
keresztény cristiano
keresztes hadjárat crociata
keresztes vitéz crociato
kereszteződő, szemben álló, egymást metsző, átlós trapassare, croce, crocetta, attraversamento
keresztidom traversa
keresztirányú, keresztben, középső csónakülés contrariare, frastornare
keresztléc, zsalugáterlap, orr-segédszárny, léc picchiare
keresztnév nome di battesimo
keresztnév, utónév nome di battesimo
keresztrúd, kerékpárváz asticella, spranga (f)
keresztül-kasul in tutto e per tutto
keresztülvihető, használható eseguěbile, praticabile
keresztülvihető, irányítható, kivihető, nevelhető trattabile, maneggevole
keresztülvihető, valószínű, lehetséges attuabile
kerevet, dívány divano, divano
kérges, megkérgesedett, varas, heges, üledékes incallito, incallito
kérgesség, heg, tyúkszem, sebpara, bőrkeményedés callo
keringő, valcer valzer, valzer
kerítés staccionata
kerítő, strici ruffiano, magnaccia
kerítőnő ruffiana, tenutaria di una casa chiusa
kérlelhetetlen, hajthatatlan inesorabile, inflessibile
kérlelhetetlen, zord rigoroso, severo
kérődző ruminante
kert orto, verziere, giardino
kertelés, hímezés-hámozás, köpönyegforgatás sotterfugio
kertész giardiniere, giardiniere
kertészet, kertművelés giardinaggio, giardinaggio, orticoltura
kertészeti da giardinaggio, giardinaggio, dell'orticultura
kertészeti szakértő, műkertész giardiniere, orticoltore
kerti bódé, telefonfülke, kioszk, pavilon eděcola, cabina telefonica [Brit.], chiosco
kerti tömlő, locsoló, kerti öntözőcső, öntözőcső calzamaglia, tubo flessibile, tubo
kerubszerű, kerubi, angyali, dominikánus szerzetes angčlico
kerület (idomé) perimetro
kerület, hadosztály, válaszfal, felosztás, osztás scissione, divisione, divisione, compartimento
kerület, terület, felségterület, territórium territorio
kerületi, területi, helyi, körzeti, regionális locale, regionale
kerülgetés evasivitŕ
kerülgető, köntörfalazó, rugalmasan elszakadó evasivo, evasivo
kerülő tortuoso
kerülő út, terelőút deviazione, allugare la strada, deviazione
késelés pugnalata
keselyű avvoltoio
kesernyésség, csípősség asprezza, acrimonia
keserű acre, erosivo, erosivo
keserű, keserves, elkeseredett acerbo, amaro, aspro, birra, pungente, birra amara
keserűség esacerbazione, esacerbazione, asprezza, amarezza
keserűség, fanyarság acredine
késes coltellinaio
késés, rab, börtöntöltelék, lemaradás, késedelem galeotto, ergastolano, intervallo
keskeny tengeröböl, fjord, tó lago, braccio di mare
keskeny, híg annacquare
keskeny, korlátozott, szűk látókörű, szűk angusto, magro, venni, magro, ristretto
késlekedő, sóvár, epedő, lassú lefolyású duraturo, esitatnte, persistente, esitante
késleltetés, késedelem, halogatás dilazione, spostare, tardare, ritardo, ritardo
késő van tardi (č ~)
késő, elkésett ritardato, ritardato
késő, utóbbi, néhai, legutóbbi, legújabb, volt tardo, inoltrato, tardivo, defunto, tardi
később piů tarda, dopo, piů tardi, successivo, posteriore
későbben poi
későbbi, utóbbi secondo, ultimo [di due]
kész, hozzáférhető, elkészülni, gyors, hajlandó pronto, essere disposto, preparato, disposto
készítés, gyártás, koholmány, kitalálás fabbricazione
készítmény, szorzat, termék, termény, gyártmány prodotto, prodotto, prodotto
készlet, anyagi javak espediente
készpénz incassare, denaro in contanti, contante, incassare
készséges, közelgő, rendelkezésre álló, közeledő prossimo, imminente, sovrastare
készségesen volontieri, volontiere
készségesen, előzékenyen compiacente, compiacentemente
kesztyű guanto
kesztyű muffola
készülék, gép, eszköz meccanismo, disposizione, disposizione, meccanismo
két hét quindicina
két másolattal, három példányban triplo
két ünnep egybeesése, jelenség, esemény fenomeno, evento
kétárbocos vitorlás hajó, brigg, híd brigantino
kétbalkezes, idomtalan, aránytalan, heppes obliquo
kétcsövű távcső, kétcsövű látcső cannocchiale
kételkedés, kétkedés, szkepticizmus sceso ( =past.part. scendere), scetticismo
kétéltű jármű, kétéltű, kétéltű állat anfibio
kétélű hullámos maláj tőr kriss [pugnale malese]
kétértelmű, félreérthető amběguo, amběguo, equivoco, dubbio, vago
kétértelműség, kettős értelem, félreérthetőség equivoco, ambiguitŕ, equivoco
kétes hitelességű, koholt, apokrif, kétes értékű apocrifo
kétes, engedélytől függő, ingatag rischioso, precario
kétfedelű repülőgép biplano
kétférjűség, bigámia, kétnejűség bigamia
kétkezes, mindkét kézzel egyformán ügyes ambidestro
kétoldalú, kétoldali, kölcsönös bilaterale, bilatero
kétpólus, dipól, dipólus dipolo
kétség, patikamérték, lelkiismeretfurdalás, 6 g scupolo, scupolo
kétségbeesés, elszántság disperazione
kétségbeesett disperato
kétségbeesett, elhagyatott abbadonato
kétségbeesetten, habozva, határozatlanul dubbioso, dubbiosamente
kétségbevonhatatlan, kétségtelen indiscutibile, inappellabile
kétséges, kétes hírű, kétes, gyanús dubbioso
kétshillinges, forint, kétshillinges ezüstérme fiorino
kétszeres doppio, důplice, duplice
kéttag, binom, kéttagú, binomiális binomio
kettes (kártyában) diŕvolo, diŕvolo
kettő paio, paio
kettő, kettes, két due
kettős házasságban élő, kétférjű, bigámista bigamo
kétüléses kerékpár, sziléziai félfehér lenvászon di seguito, di seguito, tandem
ketyegés, ciha, párnahuzat, pillanat, hitel, atka zecca, segnare a croce, attimo
keveredés, meghibásodás pasticcio, caos
keverék sfumatura, mistura, infuso, miscela, fusione
keverék, nedves darakeverék, pép, krumplipüré beverone, miscuglio
keverő, konyhai robotgép miscelatore, mescolatore, frullatore
keverőedény, rázó, keverő, séker, séker-szektabeli vibratore, scuotitore
keverőgép, agitátor, keverő, lázító, izgató agitatore, arruffapopoli
keverőgép, köpű, köpülő alakú nagy tejeskanna bidone del latte, zangola
kevés, csekély, vékony, ravasz togliere, snello, snello
kevés, elégtelen scarso, raro, raro, raro
kevesebb, nem teljes, lobbanékony, rövid lejáratú corto, succinto, breve, breve
kevesebbet mondás, kevesebbet állítás affermazione inadeguata
kézbesítés, átadás, előadásmód consegn, fornitura, recapito, fornitura, parto
kezdet, csökevény, csíra basi, rudimenti
kezdő, kezdeti incipiente, cominciante
kezelés cura, governo [di], cura, maneggio, servizio
kezelhetetlen, zabolátlan, nehezen kezelhető indocile, ingovernabile
kezelhető, tanulékony arrendevole, docile, arrendevole
kézelő, arculütés, ökölcsapás, mandzsetta, hajtóka rovescia, scappellotto, risvolto, polsino
kezelő, befolyásoló, manipulátor manipolatore
kezelőorvos terapeuta
kézenállás verticale, verticale [sulle mani]
kezeslábas tuta
kezezés mano, mani
kézfogó entrare, adozione [di una causa]
kézi hangerősítő megafono
kézibeszélő microtelefono [Comm.], ascoltatore
kézifék freno a mano
kézimunka, hímzés ricamo
kézipoggyász bagaglio a mano
kézírás scrittura, calligrafia, grafia
kézirat manoscritto
kézjel, kézjegy, kiosztott lapok, kártyaleosztás marinaio [Mar.], parte, abilitŕ, manuale, lancetta
kézműves artigiano, artéfice, artéfice, artefice
kézműves ipar, kisipar, kézügyesség, kézművesség oggetti di artigianato, artigianale, maestria
kézműves, fegyvermester, felbujtó, iparos, alkotó pirotecnico, pirotecnico, artificiere
kéznél levő, jártas, kényelmes utilitario, pratico, utilitario, funzionale
kéznél, közelben dapresso
kézzel végzett munka lavoro manuale, lavoro a mano, lavorato a mano
kézszorítás, kézfogás stretta di mano
ki vmiből, vmin kívül, kinn vmiből, ki vhonnan al di fuori di, da
kiabálás, zsivaj, kiáltás, sírás strillo, invocazione, uggiolěo, guaito, pianto
kiabáló, zajos, feltűnő, hangos secondo, rumoroso, chiassoso
kiábrándulás disillusione, disinganno
kiábrándulás, kiábrándultság disillusione, delusione, disillusione, disappunto
kiadás (könyvé) emissione, edizione, emissione, imposta, imposta
kiadás (pénzé) emissione, disborso, emissione, sborso
kiadás, költség, ráfordítás costare, spesa, dispendio, dispendio
kiadás, költségek, kiadások spesa, dispendio, dispendio
kiadatás estradizione
kiadó ütés, kiadó lap, vesztes, legyőzött perdente
kiadó, könyvkiadó editore, editore
kiadós, bőven elég pieno d, copioso, dovizioso, pingue (poet)
kiadós, tápláló, vagyonos, létező, tekintélyes sostanzioso, sostanziale, sostanzioso
kiadvány, közlemény notifica, pubblicazione, pubblicazione
kiagyalás, készítmény, főzet, kitervelés miscuglio
kialakulás, alapítás, képződmény, harcrend cultura, formazione, schiera, origine, cultura
kialakulás, kifejlődés, evolúció, gyökvonás evoluzione, evoluzione
kiállított tárgy, bizonyíték, bűnjel reperto, oggetto, raccolta di oggetti, espongo
kiálló rész, előreugrás, kitolulás, kinyúlás sporgenza, protuberanza
kiáltás, kiabálás grido, esclamare, esclamare, grido, gridare, urlo
kiáltvány proclama
kiáradás, emanáció, kisugárzás emanazione, effluvio
kiáradás, rostán visszamaradó anyag, elárasztás profusione, traboccare, inondazione, riverso (m)
kiáramlás, kifolyás uscita, emissario, deflusso
kiátkozás, átok, megtiltás, kitiltás, tilalom interdizione, proibizione, maledizione, bando
kibékítés, kibékülés, megbékélés, összeegyeztetés riconciliazione
kibelező munkás, vízelvezető árok, kötésmargó cunetta, solco, solco, grondala, tombino
kibernetika cibernetica
kibetűzhetetlen indecifrabile
kibír, cipel, termel, unalmas dolog, unalmas ember alesaggio, annoiare, buco, attaccabottoni, foro
kibővítés, megnyúlás, hozzáépítés, kiterjesztés mostra, prolungamento, dilatazione, dilatazione
kibúvás, felbukkanás affioramento
kicsapongás, tékozlás, eltékozlás dissolutezza, dissipazione
kicsapongás, vétek, satu morsa, vizio
kicsapongó licenzioso, dissoluto, licenzioso
kicserélés, pótlás, felújítás, megújítás rinnovamento, rnnovo, allungamento, ripristino
kicserzetlen, öltözetlen, nyers, dísztelen svestito
kicsi poco, piccolo, breve, insignificante, meschino
kicsi, pici, picike minuscolo, minuta, minuscolo
kicsírázás, csírázás germinazione
kicsorbulás, vájat, karcolás, rovás, állapot, jard tacca, intaccatura, intaccatura
kicsorgó nyál, nyálka, rabszolgakereskedő schiavista
kiégetés, füstölés, kábítószer-injekció hatása ardere, ustione, pungere, ustione, scottare
kiégetett, megperzselt arso, abbruciacchiato, arsi
kiegyenlítődés eguagliamento, equalizzazione
kiegyensúlyozás, egyensúlyba hozás equilibrio, equilibrio
kiegyensúlyozatlanság, egyensúlyhiány squilibrio
kiegyensúlyozott equilibrato, bilanciato
kiegyensúlyozott, higgadt equilibrato, assennato, giudizioso
kiegyezés, békéltetés conciliazione, riconciliazione
kiegyezés, kompromisszum compromesso, compromesso
kiéhezett morto di fame
kiéhezett, falánk vorace, vorace
kielégítetlenség insoddisfazione
kielégíthető saziante, saziabile
kielégítő soddisfacente
kielégítő, közepes osztályzat, elégséges soddisfacente, soddisfacente
kiépített rakpart, töltés, rézsű (töltésé) spalto, ciglione, terrapieno, argine
kierőszakolt, erőteljes violento, violento, forzato
kiesz, étkezik, kimar p.p. di to eat
kiesz, kimar, étkezik mangiai
kietlen abominevole, orrendo, orrendo, spaventoso
kietlen foschi (pl. of fosco), fosco, cupo 2.
kietlen, komor fosco
kietlenség, sivárság squallore (m)
kifakadás, íz, illat, aroma, élvezés, kitörés, kéj folata di vento
kifarag, vés, vésett scolpito
kifejezés, stílus, kifejezésmód, szólás linguaggio, frase idiomatica, idioma
kifejezés, szóhasználat, arckifejezés espressione, espressione
kifejezésteljes, kifejező, fontos, lényeges importante, importante, espressivo
kifejezhetetlen ineffabile
kifejező, határozott, nyomatékos, hangsúlyos esplicito, esplicito, enfatico
kifelé fuori casa, al di fuori
kifelé tartó, felületi esterno, estrinseco
kifeszítés, rögzítés, remete tanyája, horgonyzás ancoraggio
kifeszített kötél cavo, cavo teso
kifigurázás, paródia, silány utánzat, travesztia parodia
kifogás lustra (f), scusa, pretesto
kifogás, önhittség, követelés, jogigény, igény pretensione, pretesa
kifogásoló, helytelenítő disapprovante
kifogástalan impeccabile
kifogástalan, megtámadhatatlan irreprensibile, intoccabile
kifogástalanság, korrektség correttezza
kifulladt, dagadt, puffadt, kövér gonfio
kifürkészhetetlen inscrutabile
kigőzölgés, gőz, pára vapore
kigúnyolás, gúny tárgya, kicsúfolás beffa, scherno, scherno, derisione, ludibrio
kígyó serpente
kígyó serpente
kihalás, semmivé válás, kioltás, kialvás, eloltás estinzione, estinguere
kihangsúlyozás, hangsúlyozás accentatura, accentuazione
kihasasodás, has rumine, pancia, rumine, pancia
kiherélés, kasztrálás castrazione, accapponatura
kihevülés, felhevülés, izzó fény, parázslás, izzás ardore, barlume, barlume, ardore
kihívás, alkalom az erőpróbára, érdeklődéskeltés minaccia, disfida, sfida, sfidare, sfidare
kiírás, nyomtatott eredmény tabulato, uscita dati su stampante
kiirtás, kipusztítás, megsemmisítés sterminio
kijárási tilalom, takarodó coprifuoco
kijárat esito, passaggio, uscita, esito, passaggio
kijelentés spiegazione, spiegazione, affermazione, asserzione
kijelölés, megbízás, felsorolás, kiutalás, feladat assegnamento, incarico
kijelölés, megjelölés, megnevezés, kinevezés, név traguardo, designazione, traguardo
kikapcsolás, kiszabadulás, kikapcsolódás disimpegno
kikényszerítés, alkalmazás, büntető szankció costrizione, costrizione
kiképzés, fúrás, gyakorlatozás trivellazione
kiképző kórház, szakrendelő, klinikai előadás clinica, clinica
kikészítés, hajrá, jó kidolgozás, felület, simaság conclusione, rifinitura, finire, preparare, fine
kikészítő, befejező, befejezés, végső, bevégzés rifinitore
kikottyantás, könnyű feladat, ráadás, elárulás stracciato [di prezzo], omaggio
kikötés preservamento, preservamento
kikötés, lehorgonyzás, horgonyzás, kikötőhely ormeggio [Mar.]
kikötés, záradék, cikkely, mellékmondat frase, clausola, frase
kikötések, munkafeltételek, részletes leírás specificazione
kikötő, szállás portuale, porto, rifugio, porto, asilo
kikötő, vádlottak padja, dokk romite [Bot.], banchina, darsena, acetosa [Bot.]
kikötőben horgonyzó hajó, nyitott sportautó cavallo da tiro, bici da turismo, spider
kikötőbója, delfin kikötőbak, ágyúcsőfogantyú delfino
kikötőgát, móló gettata, imbarcadero, molo, molo
kikötőmunkás, dokkmunkás scaricatore di porto
kiközösítés, cserépszavazás, cegél, száműzetés esilio, ostracismo, esilio
kiközösítés, egyházi átok scomunica
kiközösített, száműzött, kitaszított reietto
kikristályosodás, kikristályosítás, kristályosodás cristallizzazione
kiküldetés, delegáció, bizottság, küldöttség delegazione, delega
kiküldött, megbízott, küldött, titkos megbízott emissario
kilakoltatás evizione, sfratto
kilátás, lehetséges üzletfél, érclelőhely, látvány speranza, prospettiva, aspettativa
kilenc múzsa, baseballcsapat, kilences szám nove
kilencven  fokos felékelés, elszállásolás smembramento, divisione in quattro parti
kilengés nagysága, eltolódás, lendületvétel, hinta oscillazione, altalena, dimenare, brandire
kilengés, amplitúdó ampiezza
kilengési tartomány, lőtávolság, választék, körzet area, gamma, correre (irr. tr), fila, area, fila
kilépő emergente
kilökődés, visszautasítás, elvetés, elutasítás rigetto, rifiuto
kimagasló személyiség, egyéniség, személyiség personalitŕ, personalitŕ
kimagasló, elintézetlen, kifizetetlen, szembetűnő sporgente, arretrato
kimarás, lepusztulás, erózió ablazione 2., erosione
kíméletlen, megfeledkező, feledékeny sconsiderato, immemore, sconsiderato
kimeríthetetlen inesauribile
kimerítő stracco, stanco, stufo, lasso (adj)
kimerítően, maradéktalanul, részletesen ampiamente, appieno, completamente
kimért, zárkózott, visszahúzódó, magánakvaló contegnoso, riservato, poco comunicativo
kimértség, szilárdság, ellenálló képesség, szigor rigiditŕ, rigidezza
kimerülés, foglalás, szorultság, aggódás, fájdalom spossatezza, ange (poet.), penuria, penuria, paura
kimerült, fáradt affaticato, lasso (adj), stracco, stanchi, stracco
kimondás, tagolt beszéd, kiejtés, artikuláció articolazione
kimondhatatlan ineffabile
kimondhatatlanul rossz, eléggé el nem ítélhető ineffabile
kimonó chimono
kimosott fehérnemű, kimeszelés, hajósodor, szájvíz lavaggio, lavare
kimutatható, bizonyítható dimostrabile, provabile
kimutathatóan, bizonyíthatóan manifestamente
kín strazio, martir (poet.), dilacerare, corrucciare
kínai Cinese, cinese
kínálat offrire, proposta, offerta, licitazione, licitare
kincs accaparrare, ammassamento, scorta, gruzzolo
kincs tesoro, tesoro
kincsesház tesoreria
kincstári, főállamügyész, jogtanácsos fiscale, tributario, fiscale, erariale, erariale
kincstáros, pénztáros tesoriere, fiscale
kinetikus, eleven, mozgási, agilis, kinetikai cinetico
kinevezés joga, képesség, tehetség, adomány presente, dono, talento, presente
kinin chinino
kinn, a szabadban, a szabad ég alatt, házon kívül al di fuori, al di fuori
kinn, kifelé, ki da, al di fuori di, fuori, fuori da
kínosan lelkiismeretes, pedáns, aprólékos minuzioso, meticoloso
kínosan pontos, aggályoskodó, lelkiismeretes pignolo, diffidgnte, scrupoloso
kinövés, eredmény, folyomány protuberanza, protuberanza
kínzás strazio, tortura, tortura, tormento, supplizio
kínzókamra stanza di tortura
kinyújtott, megnövekedett, hosszan tartó prolungato, distesa, disteso, esteso
kioldó, kioldógomb, ravasz (lőfegyveré) grilletto
kiosztás, juttatás, kiutalás assegnazione
kipbőr, ezer font súly, kiugró pont, csúcsos domb sonnellino
kipróbálatlan, még nem tárgyalt intentato, non provato
kipufogócső scappamento, scappamento
kipufogócső, fáradt gas di scarico, scappamento, scappamento, prostare
kipufogódob, hangtompító silenziatore, silenziatore
kipusztulás, elhagyatottság, sivárság desolazione, devastazione, devastazione
kirablás, kifosztás, megfosztás spoliazione, saccheggio
kirablás, zsák, rablott holmi, ágy, hálóhely sacco, sacco, buttare fuori, licenziare
kiradírozás, kitörlés, kiirtás, elmosás, húzás annientamento, cancellatura
kirakat vetrina
kirakodás scaricare, scaricamento
király dama (nel gioco della dama), rege (poet.), re
királypárti monarchico
királyság reame, regno, regno
kirándulás, túra, természetjárás, gyalogtúra escursionismo, escursionismo
kirekesztés esclusione, estromissione
kis asztalkendő, zsúrterítő, kézimunka alátét sottocoppa, centrino
kis csónak, kétárbocos kis vitorlás iole
kis ecset, ceruza, rudacska lapis, matita
kis mélyedés, kis horpadás, gyűrűcske, fodor arricciare
kis mennyiség, szűkösség, csekély volta vminek scarsitŕ
kis nyárs, pecek, kard spiedo
kis ördög, huncut kölyök briccone, diavoletto, briccone
kis pohár ital bimbetto
kis szivar, szag, fuvallat soffio
kis település, városi közigazgatási terület congreguari, territorio, borgata
kis tolatómozdony, picur, picurka, kisméretű bellino
kis tömzsi ember, gombóc gnocchetto di pasta bollita
kis vizeshordó, nagy hullám, kicsapó hullám, törő rompitore, violatore
kis zsiliptábla, lapátkerék, kenue