MAGYAR NORVÉG
1852, 9 m, 1852 m, tengeri mérföld sjřmil
2,54 cm, hüvelyk tomme
473 l us, 0, 0, 568 l gb, pint halvliter
59 négyzetkilométer, négyzetmérföld, 2, 259 ha kvadratmil
9 hl, címerpajzs felosztása, táj, 12, félév, égtáj kvartal, kvarter, fjćrdedel
a hajó fara felé, hajó fara felé akter
a norvég nyelv, skandináv, norvég nyelv, norvég nordisk, norrřn
a nők, asszonnyá érés, asszonyiság, nők kvinnelighet
a teremtésit!, a kutyafáját! vie, gifte seg
a többiek de andre
abaposztó, daróc, bolyhos gyapjúszövet, fríz vadmel, frise
ablak vindu
ablaknyílás, nem hangsúlyos, megvilágítás, tűz lys, tenne, lett, belysning, lyse
ablakpárkány vinduskarm
ablakpárkány, küszöb, küszöbfa terskel, karm
ablakrács, rács, tűzrostély gitter, raspe, skurre, rist, rive
ablaktörlő vindusvisker
ábra, diagram, grafikon diagram
abrak, takarmány fôr
ábrándozás, vágyálom řnsketenkning
abroncs, gyűrű, karika, húzás (szamárköhögésben) třnnebĺnd, břyle
abszolút, nem enyhített, nem mérsékelt absolutt, fullstendig
abszolút, totális, összeg, összes, egész hel, samlet sum, total
ács, asztalos snekker
adásvétel, forgalom, titkos kereskedés, üzérkedés traffikkere, handel, handle, trafikk, ferdsel
addigra innen den tid
adekvát, kielégítő passende, tilstrekkelig
adminisztráció, közigazgatás, nyújtás, beadás forvaltning
adó, tiszteletadás, kötelesség, illeték, szolgálat plikt, toll
adós debitor
adósság fordring, gjeld
adottság evne, dyktighet
adózás, rovásadó, adóteher, szemrehányás, díj, adó beskatte, beskylde, skatt, bebyrde
adu király és felső együtt, házasság ekteskap
agancs középága, kocsirúd, kiegyenlítő kar, tartó bjelke, stĺle
agár, gyors óceánjáró mynde
ágaskodás spankulere
ágazat forgrening
ágazat (hité), cikk, újságcikk ting
aggasztó foruroligende
aggodalom, kín, gyötrelem, gyötrődés kval, pine
aggodalom, nyugtalankodás plage, bekymring, bry, engste, engstelse
aggódás, aggály uro, engstelse
aggódó engstelig, ivrig
aggszűz, hajadon, vénlány, vénkisasszony ugift kvinne
agónia, nagy fájdalom, lelki gyötrelem, gyötrődés pine, dřdskamp
agresszió aggresjon
agyaggalambdobó gép, csapóajtó, szagfogó, kelepce besnćre, felle
agyar střttann
agyi, agy- hjerne-
agyoncsépelt, elkoptatott, elcsépelt, elnyűtt forslitt, banal
agyrém, jelenés, ábrándkép, kísértet, képzeletbeli spřkelse, fantom
agyvelő, ész, agy forstand, hjerne
ahol, merre, hollét, hol oppholdssted
ajakbiggyesztés surmule, geip
ajándék, emléktárgy, ajándéktárgy minnesmerke
ajándéktárgy, előterjesztés, átadás, beterjesztés overrekkelse, presentasjon
ajánlat tilby, tilbud
ajánlólevél, tájékoztatás, ajánlás, felvilágosítás henvisning, referanse, attest
ajóka ansjos
ájtatos, hő (vágy) from
ájulás, elájulás besvime, besvimelse
akadály (golfpályán), rizikó, sansz, kockajáték hasard, fare, vĺge
akadály nélküli, zavartalan, csiszolt, redőtlen berolige, jevn, glatte, rolig, glatt
akadályozás, megakadályozás, gátló körülmény hindring
akadálytalan, szabad, ingyenes, mentes, független utvungen, gratis, frigjřre, befri, fri, ledig
akarat, akarás vilje
akaraterő viljestyrke
akaratos, szándékos, önfejű egensindig
akárhol, ahova csak, bárhova, ahol csak, bárhol hvor enn, hvor som helst
akárki, aki csak, bárki enhver som, hvem som helst
akárki, bárki, valaki hvem som helst
akasztás hengning, opphengning
akasztó, horog, kampó hekte, knagg, hake, krok
akként, annyira, tehát, így, ennyire, úgy, úgyhogy sĺ, altsĺ
akkreditált, meghatalmazott anerkjent
akkumulátortelep akkumulator
aknász, bányamunkás, bányász gruvearbeider
aknatorok, szorító, gyűrű, aknaszáj, csőbilincs krage, snipp
aktatáska dokumentmappe
aktív aktivert
aktív, ható, tevékeny, cselekvő virksom, aktiv
aktívák, halogató, kitartás (hangé), tulajdon gĺrdsbruk
alábukik, bemerít, alámerül, fejest ugrik, beugrik due
alacsony származású ydmyke, ydmyk, beskjeden
alacsony vízállás, apály fjćre, lavvann
alagsor kjeller
aláíró, részvényjegyző, előfizető, adakozó bidragsyter, abonnent
alak, repülőbomba, madártojás, tojás, kézigránát egg
alakiság, műkifejezés, szakkifejezés, szakszerűség teknisk detalj
alakmás, ellenpéldány motstykke
alakulás, megmerevedett, kötött, szerviz, játszma innstille, fast, stř, bestemt, stivnet
alakzat, csillagkép, képzés, terepalakulat konfigurasjon
alamizsna, munkanélküli segély arbeidsledighetstrygd
alantas származású, nemtelen gemen, ussel
alap (pókerban) innsats
alap-, elemi, alapfokú elementćr
alapelv, aforizma, életelv, mondás grunnsetning, leveregel
alapelv, elv prinsipp
alaphang, alap-, sarkalatos fundamental
alapítvány, kiházasítás, adottság, alapítványozás gave, legat
alapos, gondos omhyggelig, flittig
alapos, mélységes, beható dyp, dypsindig
alapozó, gyutacsot tartalmazó patron, latin betű begynnerbok, grunning
alappontot rögzítő jelzés, emlék, irodalmi emlék minnesmerke
alapvágat, országút, tárna, vágány, vasúti pálya gate, vei
alapvető, utolsó endelig, sist
álarc, pofa, maszka, kibúvó, maszk, védőmaszk, fej maske, maskere
alatt under-, under
alatt, alá, lenn under
alatt, -ban, folyamán, belül, -ben, szerint, -en om, inne, hos, inn, ved, pĺ, i
alattomos ember, árulkodó, spicli sladrehank, snike, luske, sladre
alattomos, sunyi slu, listig, lur
alattvaló, állampolgár, téma, tantárgy, tárgy understĺtt, fag, fagomrĺde, emne, gjenstand, sak
alávetés, hódoltság, leigázottság, leigázás underkastelse
alázatos, engedelmes underdanig, spak
alázatos, szerény, szende, szelíd, nyájas ydmyk
alázatosság, szerény körülmények ydmykhet
áldás velsignelse
aldetermináns, kiskorú gyermek, moll hangnem, moll mindreĺrig, moll, mindre
áldott, boldog, üdvözült lykksalig
áldozat offer
áldozat, áldozás ofre, offer, ofring
áldozat, préda rov, bytte
alfele vkinek, hátsórész, hekus, írás (érmén), nő bakende, hale
alhaszonbérlet, albérlet fremleie
alig nesten ikke, neppe
alig sparsom
alj, söpredék bunnfall, berme
aljas féreg, csúszómászó, hüllő reptil, krypdyr
aljas, körömméreg, álnok, gonosztevő, kegyetlen forbryter
alkalmas, képes, rátermett, ügyes, tehetséges dyktig
alkalmas, megfelelő, választható passende, valgbar
alkalmatlan malplassert, upassende
alkalmatlankodó, kotnyeles gesjeftig
alkalmatlankodó, tolakodó pĺtrengende
alkalmazható anvendelig
alkalmazott henvendt
alkalmazottak, személyzet personale
alkar underarm
alkat, termet, formátum, szellemi kaliber legemshřyde, ry
alkat, vérmérséklet humřr, blande, herde, dempe, mildne, lynne, lune
alkony, naplemente solnedgang
alku, üzlet, alkalmi vétel god handel, prute
alkusz, tőzsdés, tőzsdeügynök, részvényügynök aksjemekler
áll megveregetése, marhatarja, satu, befogótokmány gjřre slutt med, kast, kaste
államférfi statsmann
államháztartás, pénzügyek finanser
állami földön gazdálkodó, megbúvó vad, földfoglaló husokkupant
állami hivatalnok, hivatalnok, köztisztviselő statstjenestemann
állami jövedelem, árbevétel, állami bevétel inntekter
állampolgárság borgerskap, statsborgerskap
államtudomány statsvitenskap
állandó uforanderlig
állandó, változhatatlan uforanderlig
állapot sřrgelig forfatning
állapotos, hasas, sokatmondó, bővelkedő, vemhes gravid
álláspont synspunkt, standpunkt
állat-, élőlény, állat dyr
állati ürülék, ganéj, trágya naturgjřdsel
állatorvosi, állatorvos veterinćr
állattan, állatvilág, zoológia zoologi
állattan-tudós, zoológus zoolog
allegorikus, képletes allegorisk
allergia allergi
allergiás allergisk
állhatatos, kitartó iherdig, utholdende
állhatatos, rendületlen lojal
állhatatosság, igazultságban való kitartás utholdenhet
állítás, értelmezés, alakítás, képviselet fremstilling, forestilling, oppfřrelse
állítás, közlés, bejelentés, vallomás, számadás erklćring, fremstilling, beretning
állítható fényrekesz, pilótajelvény, sárhányó, kar flřy, bilskjerm, vinge
állítmány kiegészítő, nyelvtani bővítmény, segéd tillegg, medhjelper, tilleggs-
állítólagos pĺstĺtt, angivelig
állkapocs, lebernyeg, orca, toka, szakáll underkjeve
álló stasjonćr, stillestĺende
álló tag, egyenesen álló, álló oszlop, becsületes rettskaffen, opprettstĺende
állóképesség, megfelelés, használhatóság egenhet, kondisjon
állvány, hegy, tartó, emelvény, hátasló, keret montere, bestige, stille opp
állvány, mellékvonal, csaló, talapzat, cipőszár lĺr, etappe, ben
állványozás stillas
állványzat, tartószerkezet, ráma, váz, képmező innramme, karm, skjelett, narre, struktur, ramme
alma eple
álmatlan urolig, rastlřs
álmatlan, éber sřvnlřs
álmatlan, ébren levő, nem álmos vĺken, sřvnlřs
álmatlanság sřvnlřshet
álmodozás, ábrándozás dagdrřm
álmodozó, álomszerű drřmmende
álmos, unalmas, fáradt, beborult, jelentős tung
álmosító, álmos, kásás (gyümölcs) sřvnig
álmosító, álomittas, álmos dřsig, sřvnig
álmosság sřvnighet
álnok, csalfa villedende
álom, alvás sřvn, sřvn, sove, sove
álomba merült, álmosító, álomba merítő, altató sřvndyssende, sřvnig
álöltözet, látszat, külső megjelenés, álruha forkledning
alpesi, alpi, puha nemezkalapfajta, havasi alpe-
alpinista, hegymászó, hegylakó fjellklatrer
álruha, elváltoztatás maskere, forkle, forkledning
alsó része vminek, tanúk padja, leállás, álláspont standpunkt, stĺ, bod, stans, stand
alsó, alacsonyabb under-, nedre, lavere, fire, senke
alsónadrág underbukse, underbukser
alsónadrág, nadrág, bugyi underbukser
alsónemű, fehérnemű undertřy
alsóruházat underkjole
alsószoknya underskjřrt
álszenteskedés, hipokrízis, képmutatás skinnhellighet, hykleri
általában, otthonka, átfogó, iskolaköpeny kjeledress, generell, samlet
általában, rendszerint som regel
általános választójog alminnelig stemmerett
általános, mindenre használható, egyetemes alminnelig, universell, altomfattende
altató beroligende middel, beroligende
altatódal vuggesang
altest, alfél, hátulsó, utólagos, hátsó, későbbi bak, senere, bakre, bakende
alulról ütött, alulról, alattomban, alattomos ućrlig, hemmelig
alumínium aluminium
alumínium aluminium
alvadt vérrel borított, véres blodig
alváz understell
ameddig, míg, pénztárgép, kassza, agyaggörgeteg kasseapparat, plřye opp, dyrke, pengeskuff
amelyik, amelyet, amelyiket, melyiket, ami, az hvilken, som, hvem, hva
amerikai futball, futball-labda, foci fotball
amíg til, inntil
amíg mens derimot
amint éppen, minthogy, bárhogy, hogy, mintha, bár som
ámítás, félrevezetés mystifikasjon
amitől, amiből, amivel, ami által ifřlge hvilken, hvorved
amott, amaz, ottani der
analóg, rokon, hasonló analog
analógia, hasonlóság analogi, overensstemmelse
ananász ananas
anglikán plébános, anglikán lelkész, helyettes sogneprest
angol szalonna, szalonna flesk
angolkór engelsk syke
angolna ĺl
angolok, brit, angol, britek britisk
annak ellenére, azonban, mindazonáltal ikke desto mindre, allikevel
annál jobb, annyival jobb desto bedre
antagonizmus, ellenséges érzület strid, motsetningsforhold
antibébi tabletta, teniszlabda, labdacs, tabletta pille
antikvitás, régiségek, régiség oldtidslevninger
antilop antilope
antipátia, ellenszenv motvilje, antipati
antiszeptikum, antiszeptikus, fertőzésgátló antiseptisk
anya-, anyai mors-
anyagi szolgálat, anyagi ellátás, szertári ellátás artilleri
anyagi, pénzügyi finans-, řkonomisk
anyai, gyengéd, anyáskodó moderlig
anyaság morskap
anyaság morskap
annyira, ennyire, az, amaz, akit, evégből, amit den der, det, den, det der
anyós svigermor
anyu mamma
apa, anya, kútfő, alapító, kezdet, ős, forrás, ok far, mor
apa, páter, atya far
apáca nonne
apáca-fejedelemasszony, apácafőnöknő abbedisse
apadás, fogyás, megmunkálatlan szél blekne, bli mindre, avta
apadás, kisebbítés, szűkülés, apasztás, kisebbedés forminskelse
apai, apai ágon örökölt, atyai, apai ágon rokon faderlig
apály, esés ebbe, minke, fjćre
apaság farskap
apát abbed
apátlan farlřs
áporodott szag, bűz, füst, kigőzölgés os, lukt
áporodott, zabos, begyöpösödött, fülledt, dohos prippen, trykkende, innelukket
após svigerfar
apostol apostel
április april
apró dolog, törpe, apró dverg
apró tengeri rák, garnélarák, kis tökmag, vakarcs reke, pusling
apró vegyes nyomdai munka, feladat, nehéz feladat arbeid, jobbe, spekulere, jobb
aprócsalán brennesle
apróhal, halivadék yngel, steke
apróra vagdalt hús fruktfyll
apróság, csekélység, egy kicsit fruktterte, třyse, bagatell
apu, papa, apuka pappa
ár pris, prise
áradmány, hordalék, lecsurgás, vihar, ékfúró drive
áramkör, zárt görbe vonal, kerülő út, kerülő, kör strřmkrets, omkrets
áramlás, áradat, dagály, folyás, ömlés flyte, flo, stige, strřm
arany gull
arany- gylden
aranyér hemmorider
aranyérme, oroszlános címer, oroszlános pajzs lřve
aranyköpés morsomhet
aránylagos, arányos forholdsmessig
aránytalanság, egyenlőtlenség misforhold
árapály tidevanns-
aratás, betakarítás innhřstning, hřste, hřst, hřst, avling
aratás, kaszálás innhřsting
arató munkás, aratógép, kaszálógép, kaszáló munkás slĺmaskin
árbocmerevítő kötél, felfüggesztés, állóképesség opphold, stag, stanse, bardun
árboctalapzat, menedék, behajtás, lótakaró, hajlék bolig
árboctámasztó, átkelő bárka, ütközési heveder, ék fisk, fiske
arcátlan uforskammet
arcátlanság, szemtelenség, pimaszság uforskammethet
archeológia, régészet arkeologi
archeológus, régész arkeolog
arckép, arcképfestés, portré, élethű leírás portrettkunst
arckép, portré, képmás, személyleírás portrett
arcvonás, jellemvonás, sajátság, attrakció, vonás attraksjon, trekk, innslag
árkádsor buegang
árkos vető, kis légnyomású csatorna, fenéktér trau
árnyalat, mellékíz, színezet, halvány árnyalat snev, fargeskjćr, anstrřk
árnyék, folt, felhő, felleg sky
aroma, zamat smak, smake, aroma, dufte
árpa bygg
arrogancia, fennhéjázás, önteltség hovmod
ártalmas krenkende, skadelig
ártalmatlan, ártatlan harmlřs, uskadelig
ártalmatlan, nem bántó, nem kellemetlen harmlřs
ártatlan hazugság, füllentés nřdlřgn
ártatlanság uskyld, uskyldighet
áru handelsvarer
árucikk, darab, kompozíció, alkatrész, műtárgy del
árucsere, cserekereskedelem, csere byttehandel
áruházi tolvaj butikktyv
árujegyzék, számla faktura, fakturere
árulás, hitszegés forrćderi, hřyforrćderi
áruló forrćder
áruló, hitszegő forrćdersk
áruló, hűtlen forrćdersk
áruraktár, bolt, tartalék, depó lager, forrĺd, forretning, butikk
árus, lapterjesztő, eladó fél, eladó, utcai árus selger
árva foreldrelřs
árvácska, buzi, piperkőc, elpuhult férfi homse, stemorsblomst
árvaság, árvaház barnehjem
árvíz, dagály oversvřmmelse, flom, overflomme
ásatás, kiásás, feltárás utgravning
ásítás gjesp, gjespe
ásónyomnyi föld, futó eső, futó havazás, nyárs spytt, spidd, odde, spytte, sprute, frese
ásvány, ásványi malm
aszalt szilva sviske, beskjćre
aszociális egyén, rosszul álló ruha ikke passe
asszony, nő kvinnene, kvinner
asszony, szoknya, alj, leány flik, frakkeskjřt, skjřrt
asztali üveg, derítőedény karaffel
át nem vett darab, visszautasított dolog, meddő vegre seg, avfall, avvise, nekte, avslĺ
átboltozás, megtorpanás, fennakadás, lassulás henge
átemelés (teniszben), magas labda, fajankó lobbe
átengedés oppgivelse
átengedés, átvitel, áthelyezés, átköltözés overfřring
áteresztő, passzolás, füstjárat, engedély, művelet fjellovergang, passerseddel, passere, bestĺ, fřre
átgondolt, akart, előre megfontolt, lassú overlagt
átható (fájdalom), stimuláló, metsző (gúny) besk, bitter
átható, megfeszített, szúrós, fürkésző, elszánt anspent, spent
átható, visító, követelődző skingrende
áthatolhatatlan ugjennomtrengelig
áthatolhatatlan uimottakelig, ugjennomtrengelig
átírás gjenpart, kopi
átitatott, átázott gjennomvĺt
átitatott, telített, impregnált impregnere, gjennomtrenge, impregnert
átjárás, áruszállítás, tranzit, átutazó, átmenés gjennomreise, transitt
átjáró, sikátor, köz, sáv, keskeny út kjřrefelt
átkarolás, lefogás, szögrögzítés omfavne
átkarolás, megölelés klem, klemme, omfavne
atlaszselyem, szatén atlask
átmásolás, átírás, hangfelvétel, áttétel transkripsjon
átnézés, földmérés, közvéleménykutatás, áttekintés besiktige, se over, overblikk
átok forbannelse, forbanne
atom-, mag-, nukleáris atom-, kjerne-
atomerőmű atomkraftverk
átölelés, csókolás, cirógatás, dédelgetés kjćrtegne
átömlesztés, átöntés, áttöltés, elkeveredés overfřring
atrocitás, disznóság, embertelenség, rémtett grusomhet
átszállítás, átigazolás, átutalás, átszállás forflytte, overfřre, forflyttning, overfřring
átszervezés ommřblere, stokke om
áttekintés, szinopszis, összegezés oversikt, utdrag
áttétel, erőátvitel, adás, sebességváltó overfřring
áttetsző gjennomsiktig
áttetsző gjennomskinnelig
áttetsző, tiszta ĺpenbar, gjennomsiktig
attól kezdve, azután deretter
áttörés gjennombrudd
attrakció, kunszt, meglepő mutatvány kunststykke, hemme, knep
áttűnés, átúszás opplřse
átültetés, áttelepítés omplanting, transplantasjon
átültetett növény, átültetett szerv transplantat, transplantasjon, transplantere
átváltozás, átalakulás, átalakítás, transzformálás omforming, forvandling
átverés, felhajtó, rámpa, panama, rézsű (töltésé) bukk, fartsdemper, rampe
átvezetés, ívátmenet, áthaladás, átmenet, átmenés overgang
átvizsgálás, átnézés, átdolgozott kiadás, ismétlés revisjon, gjennomsyn, rettelse
atyai, szülői foreldre-
atyailag, apai, atyai módon, atyai, apához illő faderlig
autógumi, gumiabroncs, kerékabroncs, kerékpárgumi dekk
autójavító, javító, karbantartó, szerelő reparatřr
automata büfé, árusító automata salgsautomat
autópálya motorvei
autós bilist
autóskesztyű, bőrmandzsetta, védőkesztyű stridshanske, kjřrehanske
autózás bilkjřring
aviatikus, repülő, pilóta flyger
az egész alt
az ember, valaki, ember, egyetlen, egy, egyesített man, en, en, ett
az események sodrása, események sodrása, lebegés svřmmetur, svřmme
azáltal derved
azaz si
azaz, vagyis, név szerint, nevezetesen, tudniillik nemlig
azért, azzal a céllal, azon célból for ĺ
azért, erre, ennek következtében derpĺ, sĺ
azonkívül, túl, amellett, túlságosan, is, szintén altfor, for, ogsĺ
azonos értékű, egyenérték, egyenértékű, ekvivalens tilsvarende
azonosítás, személyazonosság megállapítása identifikasjon
azt, hunyó, az, olasz ürmös, annak, őt, fogó, neki det, den
azután bak
ázsió, kiváló minőségű, tandíj, biztosítási díj belřnning, premie, bonus
báb, bábu, baba hĺnddukke, marionett
bába jordmor
baba, csecsemő spebarn
babaarcú de nem okos nő, baba, segítőkész dukke
babér laurbćr
babona overtro
babonás overtroisk
baccalaureus, lovaggá avatandó ifjú, agglegény ungkar
badar beszéd, nyál, ostoba fecsegés sikkel, sikle
badarság, faodú, ostoba beszéd, marhaság, letörés rĺte, třv, rĺtne, forrĺtnelse
bádogdoboz blikkboks
bádogedény, bádog, dohány, fehérbádog, bádogdoboz blikkboks, blikk, fortinne, boks, h
bagó skrĺtobakk
bagoly ugle
bágyasztó hőség, meló, tikkasztó hőség, robot gispe av varme
baj, fáradság, hiba, betegség, fáradozás, gond bry, bekymring, bekymre, besvćr, forstyrre
baj, méreg, zaklatás, alkalmatlanság, bosszúság bryderi
baj, szerencsétlenség, szomorúság, bánat sorg
báj, vonzóerő, vonzás lokkemat, tillokking
bajnok mester
bajnokság, síkraszállás mesterskap
bájos, vonzó fordelaktig
bajusz bart
bajusz, kacs, tapogató, perem, szegély, rojt, bojt utkant, pannelugg, kante, frynse
bak (kocsin), páholy, szekrény (tornaszer), láda kasse, koffert, avlukke, eske, skrin, losje
baklövés tabbe, fjols
baktérium, csíra bakterie, spire
balek narre, lettlurt, lure
baleset ulykke
baleset uhell
baljós, rosszat sejtő, baljóslatú, ominózus illevarslende
baljós, vészjósló, baljóslatú skummel, illevarslende
bálnavadászat hvalfangst
balsejtelem, sejtelem forutanelse
balsors katastrofe
balsors, baleset uhell
bálvány avgud
bamba, valóságos, együgyű lett, enkel
bambusz, bambusznád bambus
bámulás, merev tekintet, bámészkodás stirring, stirre
bámulatba ejtő, megdöbbentő, elképesztő forbausende
bámulatos, hihetetlen fantastisk, vidunderlig
banális, közhelyszerű forslitt, banal
banán banan
bánásmód behandling
bánat, szomorúság sorg, smerte
bánata vkinek, kétségbeesés, átka vkinek fortvile, fortvilelse
bandita, haramia, útonálló břlle
bandzsa, sandítás, kancsal, bandzsítás, kancsalság myse, skjele
bántalom, baj, ártalom ugang, skade
bár, habár selv om, skjřnt
bárány, bárányhús lam, lamme
bárányhimlő vannkopper
barát, pártolója vkinek, jóakaró, kvéker, pártfogó venninne, venn, venn
baráti társaság, diákszövetség, testvériesség brorskap
baráti, békés vennskapelig
baráti, nyájas, kedvező, barátságos, jóindulatú vennskapelig, vennlig
barátság vennskap
barátságos, meghitt, teababa koselig
barbár, állati, érzéktelen, könyörtelen, állatias umenneskelig
barbarizmus grusomhet, villskap
bárhol, valahol, valahová, sehová, bárhová, sehol hvor som helst
barkó, oldalszakáll kinnskjegg
barlang grotte
bármit, akármi, bármi, bármilyen, ami csak hva som helst, hva-enn, hva i all verden
barna brun
barna arcszín, lesülés brunfarge
baromfi hřns, fjćrfe
bársony flřyel
bársonyos, mézesmázos, selymes silkeaktig
bátor fryktlřs
bátor ember, derék, indián harcos tapper, modig
bátor, talpraesett energisk, livlig
bátorítás, buzdítás oppmuntring
bátorság, férfikor, férfiasság, férfiak manndom, mandighet
be nem hegedt, nyers, zord, nyirkos, zöldfülű rĺ, ubearbeidet
beácsolt, erősen meghúzott, tömör, hézagmentes pussa, tett, trang, stram
beállítottságú, hajlamú, érdeklődésű, gondolkodású -sinnet
bearanyoz, aranyozott, aranyozás forgylt, forgylling
beavatatlan, világias, pogány, szentségtörő vanhellige, verdslig, profan
beavatkozás, közbejötte vminek inngripen, intervensjon
beavatott innlede, innvie, inviet
beáztatás, áztatófolyadék, áztatás, rendkívüli bratt, dyppe, skrent, stup, steil, stiv
bebocsátás, keskeny öböl, bejárat, vminek a párja fjord, innlřp, vik
bebörtönzés, fogság, börtönbüntetés fengsling, fangenskap
becsapódás, bírálgató megjegyzés, szerencsés ötlet suksess, fulltreffer, ramme, slĺ, slag, treffe
becsípett, ittas pussa, beruset
becsomagolás, csomagolópapír, bepakolás emballasje, pakning, pakking
becstelen, rossz hírű beryktet, skammelig
becstelenség, becstelen dolog, gyalázat skam, vanćre
becsukódik, csukódik, becsuk, csukott, záródik lukke, lukket, lukkes, lukke
becsületesség, szépség, méltányosság, tökéletesség rettferdighet, redelighet
becsületsértés, gúnyirat, förmedvény injuriere, injurie
becsületszó parole
bedörzsölés, széjjeldörzsölés, súrlódás, dörzsölés friksjon, gnidning
beépített innebygd
befejezetlen, tökéletlen, hézagos ufullkommen, imperfektum, mangelfull
befektetés, felruházás, beruházás investering
befektető investor
befolyás, emelőrúd, emelőhatás, hatalom, emelőerő spak, jekke, vektstang
befolyás, potencia, tekintély, hathatóság raft, styrke, potens
befolyásolható, javasolható, ajánlható pĺvirkelig
befolyásoló, befolyásos, ható innflytelsesrik
befutás, érkezés, szállítmány, kiszállás ankomst
bégetés, mekegés breke
begy, termény, ostornyél, termés, hajvágás avling
begyógyult, sértetlen, egység, ép, az egész hel, helhet
begyulladás, gyulladás, hevítés, gyújtás, égés tenning
behajtás fold, legg, sy i legg
behangolás, elintézés, beállítás, beigazítás instilling
behúzható, bevonható, visszavonható kan trekkes tilbake
beillesztés, betét, betoldott darab, beszúrás sette inn, rykke inn, skyte inn
beiratkozási díj, postai ajánlási díj registreringsgebyr
bejárat port, portal
bejárat, kapu, ajtó dřr
bejárati ajtó, főbejárat, külső kapu, utcai ajtó inngangsdřr
bejárónő vaskehjelp
bejárónő, háztartási alkalmazott, segédlet, segély hjelpe, hjelp
bejegyzett, nyilvántartott, ajánlott, feladott registrert, innskrevet, rekommandert
bejelentés, hirdetmény melding, kunngjřring
bejövő, beérkező innkommende
békaember, búvár froskemann
bekapja a horgot, falat, fúró, fúrófej, fúróvég borspiss, bissel, stykke
béke fred, ro
bekebelezett, egyesült, eggyé vált innlemmet
békebíró, pajzshordó, fegyvernök, gavallér godseier
beképzelt ember, smokk, öntelt ember pedant, innbilsk narr
beképzelt, felfuvalkodott, öntelt, elbizakodott innbilsk, hoven, hovmodig
bekerített kifutó, nyergelő havnehage, hestehage
békés, civilizált, polgári, polgár-, civil borger-, sivil, by-, hřflig
bekezdés avsnitt, artikkel
bekötőút, feljáró, megközelítés, odavezető út adkomst, innfallsvinkel, nćrme seg, innstilling
bel-, belföldi indre
bele, -be, -ba inn i, inn, til
belebolondulás blind forelskelse
beleegyezés samtykke
beleegyezés, szentesítés, szankció, megtorlás stadfestelse, bifalle, godkjennelse, sanksjon
beleértett, bezárólag, beleszámított inklusive, samlet
beleérzés, empátia, átélés, beleélés innlevelse
beleivódott, meggyökeresedett gjennomfarget, inngrodd
belek tarmer, innvoller
belek, zsigerek innover
belekeveredés, belevonás, beleértés innblanding, innvikling
belemélyedt, elmerült, feszült (figyelem) henfřrt
belemerülés, elnézés, bűnbocsánati búcsú ettergivenhet, overbćrenhet
belépés, beengedés, felvétel, bebocsátás innleggelse, adgang, innrřmmelse
belépés, dühroham, hozzáférhetőség, bemenet tilgang, adgang
belépő (ruhadarab), felöltő pakke inn, innhylle, svřpe, vikle, sjal
bélfonalszövet, -falu, tupfer, -tanya, kis öböl veke
bélpoklos, leprás spedalsk
belseje vminek, belföld, belső, ország belső része innvendig, indre
belső csatár, igazi története vminek, vmin belül inne, indre, innside, inni, innvendig, innenfor
belső ösztönzés sterk innskytelse, anbefale, tilskynde, drive
belső részek innvoller
belsőleg, benn innvendig
bélyeg, bélyegző preg, avtrykk, frimerke, stempel
bélyeggyűjtés, filatélia filateli
bemondás, gúnyos visszavágás, cikornya, ékítmény innfall, lune, sćrhet
bemondó hallomann, hallodame
bemutató előadás premičre
bemutató helyiség, mintaterem, kiállítási terem utstillingslokale
bemutató, kirakat, fizetés, több éves ösztöndíj stipend, utstilling, fremvisning
benevezés, szótári címszó, bejegyzés, bevonulás inntreden, stikkord, adgang, innfřrsel
benne rejlő, vele járó iboende, medfřdt
bennlakó medfřdt
benőtt, felnyúlt, elburjánzott, hirtelen nőtt tilgrodd, forvokst
benső barát, bizalmas, kebelbarát uformell, fortrolig, antyde
bent, benn, vmin belül, belül, vminek a belsejében innen, innvendig, innenfor, inne i, inni
benzin bensin
beosztott, alábbvaló, alsóbbrendű, alárendelt dĺrligere, lavere, underordnet, mindreverdig
beömlőnyílás, szelelőlyuk, kikötő, szelelőakna port, babord, havn, havneby, portvin
beöntés, allövet klystčr
beözönlés, beömlés, behatolás, beáramlás tilstrřmning
bér, fizetség, tiszteletdíj, fizetés vederlag, innbetaling, betaling
bér, munkadíj, munkabér lřnn
berakodás, rakodás, megtöltés, megterhelés lasting, lading
bérbe adják, bérbeadás, bérlet, hagy, akadály la
berber galamb, tüske, horgas vég, sorja, bajusz tagg, mothake, brodd
berendezés apparat
berendezési tárgyak utrustning, avtaler
bérkocsi, kezelőfülke, vezetőülés, konflis, taxi drosje
bérlet, bér, bérjövedelem, bérlemény, bérösszeg leieinntekt, leieavgift
bérleti díj, szaggat, szakít, lakbér, szakadás leie, forpakt, leie, husleie, sprekk, rift, revne
bérlő leieboer
beruházás, kutatási feladat, kutatási téma planlegge, plan, prosjektere, prosjekt, projisere
besorolás, beosztás inndeling
besorozott, besorozott katona verneplikt
besüppedés, lelógás, megereszkedés synke, sig, fordypning, henge ned
beszállás, hajóra szállás innskipning
beszámoló, beszédtárgy, beszédtéma, üres beszéd snakk, kĺseri, samtale, snakke
beszeg, felhős égbolt, borult, felhős, elsötétít overskyet
beszélgetés, koppintás, fricska, szöveg, társalgás rapp, fike til, smekk
beszélő képesség, szónoklat, beszédmód, hang tale, diskurs
beszentelt, megszentelt, felszentelt, szentelt vigsle, innvie
beszolgáltatás, megadás, átadás, abbahagyás oppgi, overgivelse, overgi
beszűrődés, kiszivárogtatás, szivárgás, lék, hézag lekkasje, lekk
betartás, megtartás, rítus, figyelembevétel overholdelse
beteg, kedvezőtlenül, nem kielégítően, gonosz, kár syk
beteges, gyengélkedő, magvas, keshedt, felmagzott loslitt, frřrik, medtatt
beteges, törékeny, mulandó skjřr
betegség sykdom
betegség sykdom, kvalme
betegszabadság sykepermisjon
betelepülő, telepes kolonist, nybygger
beteljesülés, megvalósulás oppfullelse
betét, bélés, szigetelés fôr
beton, beton- konkret, betong
betöltés, vetülékfonal, feltöltés, töltelék, tömés plombe, fyll
betöréses lopás innbrudd
betörő, éjszakai betörő innbruddstyv
beugratás, megtévesztés puss, spřk
beugrató, köhécselés, ölyv, torokreszelés, héja kremt, hauk, kremte
beugró színész, helyettesítő színész stedfortreder
beüvegezett, mázas, simított, mázzal bevont glassaktig
beválasztható, beengedhető, maximálisan lehetséges tillatelig
bevallás, igazolás, köszönetnyilvánítás innrřmmelse, anerkjennelse, erkjennelse
beváltási árfolyam, átváltási árfolyam valutakurs
beváltási árfolyam, átváltási árfolyam, csereüzlet bytte, valutaveksling, utveksling
bevándorlás innvandring
bevándorló innvandrer
bevehetetlen, legyőzhetetlen uinntagelig
bevezetés, kezdeményezés, beavatás, felavatás innledning, innvielse
bevezető innledende
bézs, nyersgyapjú színű beige
bíbor purpur, vinrřd, lilla, purpur
biccentés, bólintás, fej előrebillenése nikke, nikk, blunde
bicikli, kerékpár sykkel
bigott, vakbuzgó sneversynt
bilincs hĺndjern
billenés, hajlás, dőlés helling, vippe
billentyű, kulcs, korallsziget, jelmagyarázat nřkkel
billentyűzet klaviatur, tastatur
biológia biologi
birkahús, ürühús fĺrekjřtt
birkózás strid, dyst
birkózás kjempe med, bryte
birkózás bryting
birkózó bryter
bíró, játékvezető oppmann, dommer
bíró, szakértő dommer, anse for, dřmme
birodalom verdensrike
birodalom, állam, királyság kongerike
bírói vizsgálat, bírósági vizsgálat, nyomozás likskue
bírói, bírósági juridisk, dřmmende, rettslig
bírósági tárgyalás, hallás, hallótávolság hřrevidde, hřrsel, hřring
bírósági tárgyalás, vizsgálat, kihallgatás, próba- rettergang, sak, prřvelse, forsřk
birtok, földbirtok, bérház, föld, átlapolás, táj havne, lande, land
birtokháborító, vétkes, tilosban járó személy uvedkommende
bizalmas embere vkinek, hű embere vkinek, követő tilhenger, tilhengerskar
bizalmas értesülés, tipp, redő, ötlet rynke, krřlle
bizalmas tájékoztatás, magánértesülés innsideinformasjon
bizalmasan, nem hivatalos, nem hivatalosan uoffisielt
bizalmasság, bizalmaskodás, meghittség fortrolighet
bizalmatlanság mistro
bizalmatlanság, gyanakvás mistro, mistillit
bizalom, bizodalom tiltro, tillit
bizalom, hitel, jó hírnév, becsület, jó érdemjegy kreditt
bizalomgerjesztő, bizalomra méltó pĺlitelig
bizalomteljes tillitsfull
bizomány, jutalék, tiszti kinevezés, megbízás oppdrag
bizományos, tényező, alkotóelem, szorzótényező faktor
bizony, valóban sannelig
bizonyára, bizonnyal, hogyne, persze, bizonyosan javisst, absolutt
bizonygató, öntudatos, magabiztos, állító, önző pĺstĺelig
bizonyíték vitneutsagn, bevis
bizonyítvány, ajándék, ajánlólevél vitnemĺl, attest
bizonylat, jótálló, bizonyíték, utalvány, nyugta kupong
bizonyos mértékben, egy kissé, szörnyen, némileg et eller annet, noe
bizonyos, határozott, végleges bestemt
bizonyosan, minden bizonnyal, biztosan, bizonyos trygg, tilforlatelig, sikker, viss
bizonyosság visshet
bizonyság, tanúvallomás, tanúság vitneutsagn, vitnemĺl
bizonytalan jellegű, nehezen besorolható ubestemmelig
bizonytalan, repedezett, remegő sjaber, vaklende, ustř
bizonytalan, tétova, halvány vag, ubestemt
biztonság sikkerhet
biztonság, állami kötvény, biztosíték trygghet, kausjon, sikkerhet
biztonsági öv bilbelte
biztos visshet
biztos, csinos kis, kényelmesen elegendő, védett krype sammen, koselig, lun
biztos, habozás nélküli fast, uten vakling
biztosítás, oszlop, segély, pártfogás, segítség střtte, understřttelse, bćre, tĺle, forsřrge
biztosított, biztonságos sikre, sikker, trygg, feste
bizsergés, tövis pigg, tagg
bódé, kunyhó hytte
bódítószer, ajzószer, doppingszer, lakk, tipp narkotikum, stoff, dop
bodza hyllebćr
bogáncs tistel
bogár, -őrült, üzemzavar, dili, poloska, mánia insekt
bogár, ütőfa, sulyok bille
bogaras, rozoga, düledező sprř
bohóc, pojáca bajas
bojt, könyvjelző, rojt dusk, kvast
boka ankel
boldog, boldoggá tett lykkřnske
boldogan, szerencsére lykkelig
boldogság glede
boldogtalan, nyamvadt elendig
boldogulás, jólét velferd
bolha loppe
bolond tĺpelig
bolond ember, udvari bohóc, együgyű, gyümölcskrém třyse, tosk, narre, bedra
bolondos ötlet, bolondéria, indítókar, különc sveiv
bolondság, őrültség galskap
boltív, ív, törzsdöntés hátra, pajkos, ravaszkás erke-, skjelmsk, bue, hvelv
bomba bombe
bomlás, szuvasodás, rothadás forrĺtnelse, forfall
bonyodalom, csomó, vicsorgás, morgás, zavar snerre, knurre
bonyodalom, kuszaság, hínár, gubanc floke seg, floke
bonyodalom, novella, tréfás történet, újságcikk fortelling, historie, etasje
bonyolult, furfangos, elmés, agyafúrt kinkig, lur
bonyolult, nehéz, tövises, tüskés tornet
bonyolultság, finom megkülönböztetés finesse, subtilitet
bor vin
bordásfal ribbevegg
borjú, borjúhús kalvekjřtt
boróka einer
borona harv, harve
borongós, homályos skummel, dyster
borostyán, repkény efřy
borotva barbermaskin, barberkniv
borotválás, borotválkozás, hántolókés streife, skave, barbering, barbere
borotvapamacs barberkost
borotvapenge barberblad
borravaló, vonás, megvesztegetés, nekilendülés skvett
borsó erter
borsó, borsószem ert
borsos, jóízű, zamatos, fűszerfélékben gazdag pikant, krydret
borstartó pepperbřsse
borúlátás, pesszimizmus pessimisme
borúlátó, pesszimista pessimistisk
borzalmasság, szörnyűség, borzalmas volta vminek uhyrlighet, misfoster
borzas, pityókos, életlen, bolyhos, rojtos flokete, krusete
borzasztó, hajmeresztő, borzalmas, rémes, rémítő gyselig
borzasztóan, megrendítő, vacak, megdöbbentő anstřtelig, sjokkerende
borzongás, iszonyodás, vacogás, irtózás, borzadás gyse, gysning
borzongó, didergős, reszketős, didergő, borzongós skjelven
boszorkány heks
boszorkányság trolldom
boszorkányság, boszorkánymesterség, varázslat heksekunst
boszorkányság, orvostan, gyógyszer, varázslat medisin
bosszantás, zaklatás overgrep, press
bosszú hevn
bosszús, nyűgös gretten
bosszúszomjas, haragtartó, bosszúálló, gyűlölködő hevngjerrig
bosszúvágyó hevngjerrig
botlás snuble
botrány skandale, sladder
botrányos, égbekiáltó, gyötrő, borzalmas, sértő skandalřst, opprřrende
bozontos, gubancos raggete
bozontos, ijedtség, ütközés, összecsapás, ütődés střt, sjokk, ryste, sjokkere
bő, bőséges rikelig
bőbeszédű snakkesalig
bőbeszédű, felesleges, cikornyás, kacskaringós overflřdig, overtallig
bödön, favödör, halaskosár, málhazsák, szerelvény utstyr, sett
bödön, konzerv, pléh kaszni, konzervdoboz, budi boks, blikk
böfögés, böffenés rap, oppstřt
bögöly klegg
bögre, rohamsisak, zománcedény, kanna, lövés, kupa gryte, kanne, krukke, potte
böjt, sebes, zárt, rögzített, kicsapongó, igaz rask, hurtig, faste
bőkezű, irgalmas szívű, jószívű, könyörületes veldedig, nestekjćrlig
bőkezű, nagylelkű rundhĺndet, hřysinnet
bőkezűség, nagylelkűség hřysinn, gavmildhet
bölcs, józan ember, zsálya klok, salvie, vismann, vis
bölcs, körültekintő, meggondolt klok, forsiktig
bölcs, okos vis, klok
bölcsesség visdom
bölcsesség, melegség (színé), falvastagság, alj dyp, dybde
bőr alá adott injekció, bőr alá fecskendezett sprřyte, underhuds-
bőr, bőr- lćr
bőr, irha, leshely gjemme, skinn, hud, skjule
bőrkeményedéses, kérges tenyerű hard, ufřlsom, hardhudet
bőrkeményedéses, szaru-, kemény, szarus hornaktig, kĺt
bőrönd koffert
börtönőr, védőszerkezet, vonatkísérő, fegyházőr konduktřr, bevoktning, vakt, vokte, garde
bőség tilstrřmning
bőség vmiből, elég vmiből fyll, plombere, fylle, inneha
bőségesen, túláradóan, túlontúl voldsomt
bővelkedés, sokaság rikelig, overflod
bővelkedő, burjánzó, dúslakodó, termékeny, szapora fruktbar
bőven i massevis
bővérűség, túlbőség, túltengés, vérmesség mylder
brácsa, mélyhegedű bratsj
brigád, munkaközösség, fogat, legénység, csapat lag, kobbel, spann, gruppe
brigád, sikongat, személyzet, legénység, banda mannskap
brilliáns briljant, strĺlende
bronzszínű, bronztárgy, bronzból való, bronz bronse
bú, csapás, bánat bedrřvelse, sorg
búcsú, eltávozás, engedély, szabadság permisjon, reise, avreise, etterlate, fordufte
búcsú, istenhozzád avskjed, farvel
budi toalett
búgás (kocáé), hév, verseny, tüzelés (szukáé), hő lřpetid, pulje, varme opp, heftighet, hete
bugyborékolás, zubogás, forrás, bugyogás, buzogás koke, syde
bugyi underbukse
bugyogás, csobogás klukke, gurgle
bujaság, kéjelgés, testi vágy, nemi vágy lyst, vellyst, begjćr
bujtogató, gyújtogató, gyújtóbomba, piromániás brann-, brannstifter
bukfencezés, bukfenc, halálugrás, előrebukfencezés saltomortale
bukógalamb, vizespohár, buktatószerkezet, ivópohár řlglass, akrobat, vannglass
bunda, seprő, prém, kazánkő, szőr, szőrme, szőrzet pels, tungebelegg
bunda, szőrmekabát pels
burgonya, krumpli potet
burgonyaszirom, rósejbni, guba, hasábburgonya pommes frites, potetgull
burjánzás, elburjánzás spredning, rask formering
burkolt dempet
burok, héj, külső, hüvely skrelle, skall, pille
bús, levert nedslĺtt
bús, lomha, sértődött, baljós, mord, morcos, dacos tverr, mutt
butaság dumhet
butaság, könnyelműség, ostobaság dĺrskap
butik forretning, butikk
bútorozatlan, kiürített, vmit nélkülöző umřblert
búvár, búvármadár, merőkanál nedblendingskontakt
búza hvete
buzdító, bátorító oppmuntrende
buzgalom, eligazítás, levél, meggyilkolás, sürgöny rapport, avsendelse, ekspedere
buzgalom, forróság inderlighet
buzi, elhurcolkodás, elköltözés, elköltözködés smette, pile
bűbáj, munkaszakasz, váltás, szakmány, időszak třrn, trylleformular, periode
büfé, csajka, tábori kulacs, étkezde feltflaske
bűn, bűntett, bűncselekmény forbrytelse
bűnbak syndebukk
bűnbánat, lelkiismeret-furdalás, lelkifurdalás samvittighetsnag
bűnbánati bots-
bűnbánó angerfull
bűnbánó angrende
bűnbocsánat, bocsánat benĺde, tilgivelse, tilgi
bűncselekmény, bűntett forbrytelse
bűnhődés, megbékélés, vezeklés soning
bűnös, vádlott gjerningsmann
bűnösség, vétkesség, bűntudat, bűncselekmény, bűn skyld
bűnözés, kötelességmulasztás, bűncselekmény lovovertredelse
bűnpártolás, bűnrészesség delaktighet
büntetendő, büntethető, büntető straffe
büntetés straff
büszke, öntelt, önhitt stolt
bütykös, csomós, elformátlanodott knudrete
bütyök, cakk, ízlés tann, tann
bütyök, egybesült bélszín, kapcsolt, társ-, közös innbyrde, skjřt, hasjsigarett, ledd, skjřte
bűvös, mágikus, varázslatos magisk
bűz, büdösség stinke, stank
cafka, salak, lotyó, ribanc slagg
cáfolhatatlan unektelig
cammogás, vánszorgás gĺ tungt, traske
cápa hai
céh laug
cél hensikt, formĺl
cella, akkumulátor cella, lépsejt, elem, méhsejt celle
celofán cellofan
célpont, céltábla skyteskive, mĺl
célszerűtlen upassende
célszerűtlenül, félrevezetett, megkárosítás, fals feil, gal, vrang, forurette, urett, forkjćrt
célzsák, kabátujj, persely, vezetőhüvely, szélzsák erme
cement, kötelék, fogcement, ragasztószer bindemiddel, sementere, sement
centenárium, századik, centenáriumi, százéves ĺrhundre
ceremónia, alakiság, formaság, külsőség formalitet
cet, bálna hval
cica, kiscica kattunge
cicoma, pipere pynt
cifrázás, cikornya, pörgetés, tekeredés, pörgés virvle, snurre
cigány sigřyner
cigaretta sigarett
cigaretta, porfelhő, füst, szívnivaló, köd, pára rřyk, sigarett, ryke, sigar
cikkely, pont, adat, rövid hír, tétel, paragrafus post, artikkel, vare, punkt
cím titulere, hjemmel, tittel, skjřte
cím, címzés, ügyesség, modor henvende, adresse, henvendelse, tiltale
cimbora, haver, pajtás kamerat
címke, poggyászcímke, paroli, fül, tiszti paroli hempe, merkelapp
címzés, ügyvitel, utasítás, vállalatvezetőség ledelse, retning
címzett, átvevő, elfogadó mottaker
cincogás, kis gázláng, kukucskálás, apró partfutó pip, kikke, glimt, titte, kvidre
cinikus kynisk
cipész skomaker
cipó, vekni brřd, drive dank
cipzár glidelĺs
cirka, körülbelül omtrent, circa
citromfű, mézfű, méhfű, balzsam, vigasz, gyógyír balsam
civilizálatlanság, kezdetlegesség grovhet, uhřflighet
comb lĺr
comb, rádióamatőr, sonka, ripacs skinke
cölöpgát, hullámtörő gát, móló, vágósarkantyú molo
cölöpverő kos, 500 font, 500 dollár, majom, sulyok ape
cukor sukre, sukker
cukorbevonat, jégképződés, zúzmaraképződés glasur, isdannelse
cukortartó sukkerskĺl
cukrászat, sütemény, cukrászda, cukrászsütemény konditori
cvikker, csípőfogó, orrcsíptető, csipesz knipetang
csábító forfřrer
csacsogás, gagyogás skravling, skravle
csaholás bjeff, gneldre, bjeffe
csákány, csákányos, csákányozó, bárd datasnok
csakis, csak, egyedül, kizárólag alene, enslig
család, nép, az ember, alárendeltek, emberek man, folk, folk, mennesker, en
család, ősök, szülők opphav
családi állapot sivilstand
családi ékszer, családi bútor arvestykke
csalán, kötélzet ergre, nesle
csalánkiütés elveblest
csalárdság, megtévesztés bedrag
csalás, becsapás selge
csalétek lokkefugl
csalétek, csali agn, lokkemat, ĺte
csalfa, megtévesztő illusorisk
csaló, álnok svikefull
csaló, svindler svindler, bedrager
csalódottság, kielégítetlenség forpurring, skuffelse
csapadék, fűtőolaj levning, rest
csapágy, párnakő, alátét, csapágybélés, verőpárna pute
csapás uhell
csapat, sereg, pihe, nyáj, pehely, falka, gyapjú ulldott, flokk, flokkes
csapatkapitány, hajóskapitány, kapitány skipper, kaptein, lagleder
csapatszellem lagĺnd
csapda, elkapás, kánon, zsákmány, csel, retesz fange, pĺdra seg, oppfatte, ta, fangst, gripe
csapda, kelepce, verem felle, fallgruve
csapda, nettó, kelepce netto, sette garn i, garn, nett, fange
csapkodás, lámpaláz, fékezőszerkezet, szárny, fül blafre, klaff, blafring
csapkoszorús kerék, lámpás, lámpa, laterna lanterne, lykt
csapódás, lerántás, éles bírálat, levágás, szlem smell, smelle igjen, slem
csarab, hanga lyng
csarab, pusztaság, hanga mo
császár keiser
császárné keiserinne
csat, horpadás, csőbilincs, övcsat, vetemedés spenne
csat, kapocs, retesz, tolózár, kallantyú lĺs
csat, kézszorítás, kampó, ölelés hekte, omfavne
csatatér slagmark
csatlakozás, érintkezés, összeköttetés tilkobling, forbindelse
csatlakozás, záró, vég-, csatlakozóvég, végállomás terminal, ende-, slutt-
csatorna kanal
csatornázás kloakkanlegg
csavaralátét vaskemaskin, oppvaskmaskin
csavargótábor, csavargótanya, dzsungel jungel
csavarhúzó skrujern
csavarkulcs skrunřkkel, skiftenřkkel
csavaros, fondorlatos, tekervényes, kanyargós underfundig
csavart, elferdült, elcsavart, eltorzult, sodrott vridd, fordreid
csecsebecse, bizsu smykke
csecsemő spedbarn
csekély, vézna mager
csekélyebb, kisebb, kevesebb, kisebbik mindre, minst
csekélység, pont, iota, jotta dřyt
csekk sjekk
cselekvőképesség hiánya, alkalmatlanság inhabilitet, arbeidsufřrhet
csellengés, átlátszó, fedélzetívelés, fedélzetív skjćr, ren
cselszövés, cselszövény, tervezet, összeállítás intrigere, prosjekt, sammensetning, utkast, skjema
csembaló cembalo
csemege, kecses lekker, delikat
csempészhajó, csempész smugler
csendes pihenőhely, takarodó, magányosság tilbaketog, trekke seg tilbake, retrett
csendes, békés fredelig
csendes-óceán, békés, nyugalmas fredelig
csendestárs, kedvenc, mafla ember, angyalos tallér engel
csendháborítás, lármás csődület, orgia, nagy siker tumult, brĺk, spetakkel, lage brĺk
csengetés, kör, karika, porond, aréna, bukmékerek arena, ring, manesje, sirkel
csepegés, sár, elszivárgás, szőr, cserfőzet slam
csépelés, elcsépelt dolog, verés, csapkodás, rázás jule, denge
cseppfolyós közeg, cseppfolyós, lyukfolyadék flytende, vćske
cserebere, másodpéldány, cseretárgy, duplikát utveksle, bytte
cserép teglstein, gulvflis, takstein, fliselegge
cserépedény, porcelán- és fajanszedény stentřy
cserkészfiú speidergutt
csermely, ér bekk
cserzővarga, tímár garver
csészealj skĺl, koppeskĺl
csetepaté, csatározás skjćrmyssel, smĺslĺss
cséve, henger, orsó, tekercselődob, tekercs spole, snelle, sjangle, rull
csevegés, beszélgetés prate, prat
csibész, csirkefogó kjeltring, usling, skurk
csicsás, cifra, csiricsáré, ízléstelen glorete, prangende
csiga talje, trinse
csiga snegl
csigasor, rönk, blokáció, kőlap, klisé, tömb kvartal, sperre
csík, palánksor, vonal, kvarc, erezet fare avsted, trekk, strek, snev, stripe
csiklandós dolog, határidőnapló, kényes ügy en som kiler
csiklandozás kile
csikó fřlle, fřll
csikó, zöldfülű fřll
csilingelés, csengetés, csengés, bizsergés, szúrás krible, prikke
csillagfényes stjerneklart
csillagvizsgáló intézet, obszervatórium observatorium
csillagzat, sztár, csillag stjerne
csillámlás, pislákoló fény, pislákolás flimre, flimring
csillámpala, csillám, máriaüveg krĺkesřlv, glimmer
csillanás, villanás skinne, glimt, glimte
csillapító, nyugtató, illatos, balzsamos skrullete, mild
csillár lysekrone
csilletávköz, féltónus, intervallum, hangköz mellomrom, pause
csillogás glinse, glitre
csillogás, csillogó fény, szikrázó fény funkle, glitre, glitring
csinos, aranyos, ravasz, agyafúrt smart, sřt
csintalan, komisz slem, ond, skřyeraktig
csintalan, szemtelen, rakoncátlan uskikkelig, slem
csintalanság, gonoszság ondskap
csíny, kaland sidesprang
csípés, marás, falat, harapás bitt, bite, stikk
csípés, szúrás, fullánk stikk, stikke, svi, brodd, nag, brenne
csipesz, rákolló, harapófogó knipetang
csipisz, fügefa, füge fiken, fikentre
csipkézés, cakkozás, cakk, kagyló, hornyolás kammusling
csipkézet spiss, rangel, tagg
csipogás, gőgicsélés, csiripelés, gügyögés kvitring, kvitre
csípőszorító, öv, koszorú, fűző, övezet, sütőlap belte, hofteholder, omgi
csíra, sarjadék, bimbó, rügy, sarj, hajtás skudd, spire
csíra, sperma, ondó, mag frř, sćd
csiricsáré, gyömbérkenyér honningkake
csiricsáré, mutatós prangende, glorete
csiripelés, csicsergés kvitter, kvitre
csirkefogó, hitvány ember kjeltring, slyngel
csiszolatlan, haragos, huligán, megközelítő, zord knudret, rĺ, ru, grov, ujevn
csiszoló, csiszoló korong, ütközőbak, löktárcsa střtfanger
csiszolt, lágy, behízelgő, édes, kellemes urban, beleven
csiszoltság, fényesítő, jó modor, fényezőanyag polsk, polere, glans, poleringsmiddel
csodabogár, példány, mutatvány, mintadarab eksemplar
csodálat, csoda, csodálkozás, csoda- undre, undring, tenke seg, forundring, under
csodálatos utrolig
csodálatos dolog, csoda, csodálkozás, csodálat vidunder, undre seg, under
csodálatos dolog, csodajel, ómen ondt varsel
csodálatos tehetség, csodálatos esemény, csoda vidunderbarn, vidunder
csodás, bámulatos vidunderlig
csokor, ív, csónakdaru, hajó orra, vonóhúzás, nyíl fiolinbue, bue, slřyfe, baug, břye, bukk
csomag pakke, kolli
csomagolás, göngyöleg innpakning
csomagolópapír innpakningspapir
csomagtartó bagasjehylle
csont, halcsont, szálka ben
csontliszt, étkezés, étel, korpa, durva liszt mĺltid, grovt mel
csontváz skjelett
csorba, csapás, behorpadás, mélyedés, ütés nyoma bulk, bulke
csorba, horony, egy pont (krikettben), szurdok hakk, lage hakk i
csoszogás, cammogás subbe, rot
csótány, svábbogár kakerlakk
cső, gumibelső rřr, tube, slange, eggleder
cső, pipa flřyte, blĺse, rřr, pipe
csődör, mén, apamén hingst
csődület stimle sammen, mengde, trengsel
csődület, teljes vereség, megfutamodás, csőcselék jage pĺ flukt, vill flukt
csökevény, nyomdok, maradvány spor
csökevény, túlélés, továbbélés, életbenmaradás overlevelse, levning
csökkenés nedgang, forfall, avslĺ, avta
csőr nebb
csörgőkígyó klapperslange
csörlő vinsj
csörömpölés, civakodás, locsogás, veszekedés, zaj rasle, skramle, skramling, rasling
csöves rřrformet
csővezeték rřrledning
csúcs, csúcspont, dobás, tetőhajlás, elárusítóhely duve, nivĺ, tonehřyde, kaste, stampe, bek
csúcstalálkozó, csúcspont, orom topp
csuda dolog, sikoly, mulatságos dolog, sikoltás skrik, skrike
csúf beszéd, erkölcstelenség, züllöttség, szenny smuss, skitt
csúfnév, becenév, gúnynév klengenavn
csúfolás, nevetséges utánzat, csúfolódás, utánzás hĺn
csuklás hikke
csukló hĺndledd
csuklógyakorlat holdningsgymnastikk
csuklóspánt, sarkalatos pont, zsanér, forgópánt hengsel
csukott innesluttet
csukott hintó, félfülke, vasúti félfülke kupé
csukott, levegőtlen, zárt, hű, szűken, titoktartó nćr
csúnya, komisz vemmelig, ekkel, ubehagelig
csúnya, ronda, undorító, csúf, rút stygg, heslig
csupán, kivéve, legalább, de, azonban, csak, hanem men
csúszka, összevissza hulter til bulter
csúszómászó, félredobott holmi, sorsüldözött ynke
csúzli, ember lábainak elágazási helye skritt
csúzos beteg, csúzban szenvedő beteg, csúzos revmatisk, revmatiker
csüggesztő skremmende
csülök, birkaláb (étel), disznóláb griselabber
csűrés-csavarás, hímezés-hámozás, keverés, sasszé snike, slepe, subbe, blande
dacos trassig
dada barnepike
dadogás, hebegés stamme
dadogás, hebegés stamme
dagadás, kiemelkedés, hullámverés, domborulat flott, dřnning, svu, svulming, hovne opp, elegant
dagály tidevann, retning, strřm
dagályos, magasított, cicomás, emelt, modoros oppstyltet
dalszöveg sangtekster, vers
dáma (kártyában), anya, nagyméretű tetőfedő pala dronning
dámajáték, ostáblajáték damspill
darabokra törés, tönkremenés, összezúzódás, krach hardt slag, smadre, brak, slĺ
darabokra tört, megtört, megviselt, meghiúsult knust, splintret
darabonként, egyenként for stykket, til hver
daráló, hirig, malom, bunyó, gyár, üzem, őrlő frese, fabrikk, male, mřlle
daraszerű, kavicsos, karakán sandete, modig
darázs, ingerlékeny személy, gonosz ötlet veps
dárda, gerely, sebészkés, szike, lándzsa lanse, stikke hull pĺ
dáridó, járásmód, pucer, utcai nő, iszákos ember balltre, flaggermus
daru trane, kran
daru, emelés, felvonás, felhúzás, felvonó, emelő heise
de azért, mégis, eddig, még, már likevel, ennĺ, dog, enda
dédelgetett, kedvenc, szerető kjćrlig
dedikáció, felszentelés, dedikálás, felajánlás tilegnelse
defenzíva, védekező, defenzív, védelmi állás defensiv, i forsvar
degenerált bűnöző, hülye, idióta, elfajzott bűnöző idiot
dekadencia, romlás, hanyatlás forfall
dél middag
déli sřr, sydlandsk, sřrlig
déli fekvésű, déli rész, déli irányba, délre, déli i sřr, syden, sřrover, sřr
déli, délidő middag
délidő, világos nappal, fényes nappal middagstid
délutáni, délután ettermiddag
demagóg, demagóg szónok oppvigler
demokrácia demokrati
derce, selejt, sort, hulladékszén, rövidnadrág shorts
derékig érő gumicsizma vadestřvler
derékszíj linning
derült, békés rolig, ren
derűs, víg lystig
desszert dessert
detektív detektiv
detektívregény, krimi, zörej, vibrálás, remegés sitring, spenning, skjelving
detonáció, kirobbanás, robbanás, felrobbanás eksplosjon
detonáció, robbanás detonasjon
diadalmámor, diadalittasság, ujjongás, örvendezés jubel
diadalmas, diadalmaskodó, győzelmes triumferende
diadalmenet, diadal, diadalmámor, győzelem triumfere, triumf
diagnózis, megállapítás (betegségé) diagnose
diagram, görbe, sematikus ábra, grafikon bykart
diák, egyetemi hallgató, hallgató student
diákbál, korzó, térzene, sétány, sétahangverseny promenadekonsert
dialógus, párbeszéd dialog, samtale
dicsérés, hálaadó istentisztelet, dicséret rose, ros
dicséret, tetszésnyilvánítás, helyeslés, taps applaus, bifall
dicséretes, kifogástalan, dicséretre méltó rosverdig
dicsérő beszéd, dicshimnusz lovtale
dicsfény, dicsőség, glória, tündöklés salighet, glans, ćre
dicsőség, öndicséret, hencegés, dicsekvés skryte
didaktikus didaktisk, belćrende
diffúzió, műsorszórás, szóródás, szétszórás spredning
díj, jutalom, pályadíj, diploma, döntés, oklevél pris, premie
díjazás, bérbevétel, bérelés, alkalmazás, fizetés leie, ansette
díjtalan, alaptalan, indokolatlan gratis
díjtétel, kamatláb, fok, tarifa, rang, osztály, ár rentesats, rate, hastighet, sats, takst
dinasztia, lakóhely, üzletház, gyárépület, család hus
dió valnřtt
dióhéj nřtteskall
diótörő nřtteknekker
diploma vitnemĺl
diplomamunka, diplomaterv, diploma avhandling, tese
dísz, díszítés, dísztárgy, díszítmény, ékesség pryde, pryd
díszes lószerszám, ünnepi díszruha pynt
díszítő dekorativ
díszkíséret, készlet, garnitúra, slepp, szvit sett, fřlge, suite
diszkréció, titkosság, titoktartás hemmeligholdelse, hemmelighet
diszkrét, finom érzésű, diplomatikus, tapintatos taktfull
diszkréten, titokzatosan i hemmelighet
díszletező munkás scenearbeider
disznóhús svinekjřtt
disznóól svinesti, sti
diszpenzáció, szétosztás, elosztás, felmentés dele ut, utdeling
díszruha, palást, köntös, talár, köpeny kappe, embetsdrakt
díszszemle, pompa, dísz, parádé, sétány, szemle paradere, parade
disszertáció, dolgozat avhandling
disszidens avhopper
disszonancia, hangzavar, viszálykodás dissonans, disharmoni, uenighet
dísztábla, emléktábla, fogkő plakett, minnetavle
dísztárcsa hjulkapsel
dísztér, vadaskert, park, parkolóhely, telephely park, parkere
díszterem, italbolt, italmérés, szalon, nagyterem kneipe, bar, salong
dísztornyocska tind
divatos moderne, elegant
divatos, elegáns, ízléses, sikkes flott, stilig
dobás, bátortalan, szemérmes, megbokrosodás innadvendt, sky, skvetten, genert, bli sky
dobbanás, tompa hang, tompa puffanás, puffanás dunke, dunk
dobogás, pulzálás, lüktetés slag, slĺ, dunke, pulsere, banking, banke
docens, olvasókönyv, korrektor, előadó, felolvasó lesebok, leser
dohány tobakk
dohány, pofátlanság, cégtábla, sárgaréztábla, pénz messing
dohányzás, gőzölő, füstölő rřyking
dohos, penészes, idejétmúlt gammeldags, muggen
dokkmunkás, kikötőmunkás havnearbeider
dokumentációs, dokumentumfilm dokumentar
dokumentum, vádirat dokument, dokumentere
dolcsi, kikészített bőr, héjlemezelés, reve, kéreg skall, hinne, skinn, snerk, hud
dolgozat, gyakorlás, testgyakorlás, testmozgás utřvelse, mosjon, mosjonere
dolgozat, újság, papír innlegg
dolgozószoba, szoba, faliszekrény, lomtár, budoár kleskott
dóma, retortafedő, kupola, lakkolit, dóm, boltozat kuppel
domb, hegy ĺs, bakke
dombtető, domb haug, knaus
domínium, uralkodás, uralom herredřmme
dominó kocka, mag, golyó, 14 font, vesekő, 6, kő- stein, stein
dongó, poszméh humle
donor, adományozó donor, giver
dorgálás, feddés reprimande
dorombolás male
dosszié, irattartó mappe, falsemaskin, folder
döbbent, elképedt, meglepett, megrémült, álmélkodó forblřffet, mĺllřs
döfés, injekció stikke, stikk
dög ĺtsel
dög, hulla, tetem kadaver
dögunalom, fárasztó alak, érdektelen dolog, teher trekke, dra, kjedelig
dölyf, harag, gőg, vágy, has, mersz, hajlandóság finne seg i, mage
dönteni nem tudás, határozatlanság, habozás ubesluttsomhet
dörmögés, nyögés, nyöszörgés, morgolódás, sóhaj střnn, střnne, knake, jamre
dörzsölés, egyenetlenség gni, skrubbe, gnisse, gniing
dőzsölő, lázadó, zavargó, garázda opprřrsk, střyende
drága, kecses, finnyás dyrebar, kjćr, kostbar
drága, költséges kostbar
drága, költséges dyr
drága, költséges, drágán kjćr, dyr, kostbar
drágakőutánzat, pástétom, strassz, paszta, kenőcs lime inn
drámai dramatisk
drámaíró skuespillforfatter
dréncső, utcai víznyelő, alagcső, lefolyócső avlřp, drenere
drog, gyógyáru, kábítószer, gyógyszer bedřve, legemiddel, dop, narkotika, medisin
drogéria apotek
drót-, drótszerű, szívós és izmos stĺltrĺd-, seig
drót, huzal, sodrony, távirat metalltrĺd, ledning, streng
dúc, cölöp, gólyaláb, gázlómadár, partfutó stylte
dudor, bütyök, gomb, fej, darabka, daganat knott, knute
dugasz, könnyű ütés, söntés, menetfúró, dugó, csap kran, tappe, tap, lett slag
dugóhúzó korketrekker
dugóhúzó (repülésben), forgás, pörgés, kirándulás spinne, virvle, snurre rundt
durcás, duzzogó, kocsi (ügetőversenyhez) tverr, furten
durranás, értesítő, jegyzőkönyv, dördülés, riport rapport, beretning, melding
durva kifejezés, útszéli megjegyzés simpelhet, plumphet
durva, faragatlan grov, klossete
durva, offenzíva, sértő anstřtelig, offensiv
durva, öntudatlan, alig észrevehető, nem érdeklődő ufřlsom, fřlelseslřs
dutyi, fogda fengsle, fengsel
duzzadt, bálnazsír spekk
duzzogó, durcás, veszekedős, gyermekes, csacska irritabel
dühítő meget irriterende
dühöngés, őrjöngés raseri, vanvidd
dühös lei og kei, syk
düledező, pusztító, veszedelmes, vészes, romos řdeleggende, ruinerende
dülöngélés, tántorgás, támolygás vakl, forblřffe, rave, raving
dzsem, védőszemüveg, autósszemüveg syltetřy
dzsiggelő tánc, dzsiggelés steppdans, steppe
dzsunka, kenderkóc, szösz, sózott marhahús, heroin narkotika, skrap
ébenfekete szín, ébenfa-, ébenfa, ébenfekete ibenholt
ebihal rumpetroll
ebihal, ivadék, poronty, ikra rogn, legge egg, gyte
ébrenlét, sodor, nyomdok, hajósodor, templombúcsú vekke, livvake, kjřlvann, vĺkne
ecet eddik
edény füle, fogantyú, karika, kabátakasztó, kampó lřkke, slřyfe
edény, hajó kar, skip
édes illat, savmentes, behízelgő, jóízű, dallamos dessert, sřt, yndig, blid
édes ostya vaffel
édesgyökér, medvecukor lakris
édesség godteri, sukkertřy
édesvízi, tapasztalatlan ferskvann
edzett, bátor, szívós hardfřr
égbolt, atmoszféra, klíma, ég, légkör himmel, himmelen
egész számú, integrál, ép, összeépített, egész helhetlig, integral, integrerende
egészen fullstendig
egészen, egész, korrektül, eléggé, elég noksĺ
egészen, páros, sík, egyenlő, szabályos, éppen lik, selv om, flat, til og med, jevn
egészséges, üdvös, hatékony gagnlig, sunn
egészségi, egészségügyi, higiénikus sanitćr, hygienisk
egészségtan, higiénia, egészségügy hygiene
egészségtelen usunn
egészségtelen, szörnyű, rémisztő, hátborzongató sykelig
egészségügyi zárlat, vesztegzár, lezárás, karantén karantene
egészségügyi, higiénikus hygienisk
égető, követelődző, sürgős presserende
égetőkemence ovn
égi, mennyei himmelsk
egoista, önző ember egoist
egres stikkelsbćr
egzakt, precíz, szabatos nřyaktig, nřye
égzengés, égiháború tordenvćr
egy bizonyos, egy en, et
egy bizonyos, egyes, néhány, mintegy, némely, némi omtrent, noen, visse, noe, somme
egy csepp, pont, szégyenfolt, egy harapás, pecsét flekk, flekke, oppdage, smule, sted
egy évi, egynyári növény, évenkénti, évkönyv, évi ĺrlig
egy font sterling, bagó pund
egy kevés, némileg, egy kissé, némiképp litt, noe, temmelig
egy kicsit, eléggé, inkább, egy kevéssé temmelig, heller, noksĺ, snarere
egy kissé, egy kicsit en smule, litt
egy pár, házaspár, pár, fogat par, pare
egy szóval, összefoglalva, dióhéjban kort sagt
egybeolvadás, házasság, összeillesztés, egyesítés forbund, forbindelse, union, forening
egybevágóság hiánya, abszurditás, összhang hiánya uoverensstemmelse
egyéb, ellenkező esetben, vagy, más, különben ellers, annen
egyedáruság, monopólium enerett, monopol
egyedülálló bucka, egyedülálló dombocska, kupac jordhaug
egyedülálló, össze nem hasonlítható usammenlignbar
egyedüli, azonban, csak, csak éppen, kivéve hogy bare, eneste
egyedüli, kis tó, tavacska, merő, 29 yard, tó ren, bare
egyén, egyéni, egyes, egyedi sćrskilt, individuell, personlig, individ
egyén, szegény ember, szegény, koldus, pasas tigger
egyenértékűség, ekvivalencia, egyenérték likeverd
egyenes, haladéktalan styre, rettlede, direkte
egyenesen álló, égnek álló, függőleges oppfřre, oppreist, reise
egyenlet likestilling, ligning
egyenlőtlen, nem egyenlő, nem összeillő ulik
egyenlőtlenség forskjell, ulikhet
egyenlőtlenség, változékonyság ulikhet
egyenrangú, azonos, azonos mennyiség, egyenlő like, jevnbyrdig, jevnbyrdige, lik
egyenrangúság, cikkely, egyenérték, egyenlőség pari
egyértelmű utvetydig
egyes osztályzat, hatástalan, híg, gyönge svak
egyes osztályzat, szegény, rászoruló fattig, dĺrlig, stakkars
egyes szám, rendkívüli, egyetlen, páratlan, egyes usedvanlig, underlig, enestĺende
egyes, bizonyos viss
egyes, számos, önálló, saját, különféle, néhány atskillige, flere, respektive, forskjellige
egyetem hřgskole
egyetem universitet
egyetemi rektor, rektor, elnök president, formann, administrerende direktřr
egyetemi tanács, tanácsülés forsamling, rĺd
egyetemi tankönyv, tankönyv lćrebok
egyetértés overensstemmelse
egyetértés, egyezség forsone, samsvar, enighet, innvilge
egyhangú, azonos nézetű enstemmig
egyhangú, monoton monoton, ensformig
egyhangúság enstemmighet
egyházi személy, pap, adminisztrátor, hivatalnok kontorist
egyházi, spirituálé, szellemi, lelki ĺndelig, geistlig
egyházmegye, egyházkerület bispedřmme
egyháztag sognebarn
egyidejű sammenfallende
egyik oldaltól a másikig, elejétől végéig, át igjennom, pĺ grunn av, ferdig
egykedvűség sinnslikevekt
egymás, egymást hverandre
egymást követő, egymás utáni etter hverandre
egymást, egyik a másikat hverandre
egyöntetűség, egyformaság, egyenlőség likestilling, likhet
egyre, örökké, mindig, valaha stadig, noensinne, alltid
egység, közös birtoklás, egyetértés enhet, enighet
egyszeri menet két pont között, kikapcsolás, nyelv trippe, reise, tur, utflukt
egyszerűen, csak, csupán simpelthen
egyszerűség troskyldig, letthet, enkelhet
egyszerűsítés forenkling
egyujjas kesztyű, tokos kemence, burkolat, bevonat pakke inn, dempe
egyúttal, egyben, ugyanakkor, azonban, egyidejűleg samtidig
együttérzés sympati
együttérző, megértő, rokonszenvező sympatisk, deltakende, medfřlende
együttműködni nem hajlandó lite samarbeidsvillig
egyvitorlás halászhajó, skót ember, skót katona skotskrutet třy, tartan
éhes, szegény, éhesek, nyomorgók, éhséget okozó sulten
ehető spiselig
ehető spiselig
éhezés, éhínség sult, hungersnřd
éhség, éhínség hungersnřd
éjfél midnatt
éjjeli lepke, molylepke, moly, pille mřll
éjjeli, éji natt-
éjjeli, este, éjszakai, éj, éjjel, éjszaka kveld, natt
éjszaka, éjjel om kvelden, om natten
éjszakai betörés, betöréses lopás, betörés innbrudd
éjszakánkénti, éjszakánként, éjszakai, éjjeli hver natt, nattlig
ejtőernyő fallskjerm
ék kile fast, kile
ékezet, hangsúly, hangsúlyjel, akcentus tonefall, uttale, brytning, aksent
ékfa, fedél, szemhéj, fedő, ácsolat-ék, fejfedő lokk, deksel
ékkő, ékszer, kő (órában) smykke, juvel
ékkő, gyöngyszem, drágakő edelsten
ékszerész gullsmed
ékszerészbolt, ékszerbolt, ékszerek smykker
ékszorító pofa, nyargaló, jártató, tűzikutya, eb hund
ekvátor, egyenlítő ekvator
él-, mesterpilóta, fő-fő, sztár, krekk, nagyágyú ess
el, távol, lezárva, nem elfoglalt, le, elzárva, ki fri, avsted, bort
eladható salgbar
eladónő ekspeditrise
eladósodott innblandet
elágazás, ág gren, avdeling, filial
elaggott, rokkant avfeldig
elbeszélés, beszámolás, számvetés, beszámoló regning, konto
elbeszélés, novella novelle
elbeszélés, viszony, elmondás, arány, vonatkozás slektning, forbindelse, forhold
elbeszélő, beszámoló fortelling, fortellende
elbizakodottság, önbizalom, beképzeltség selvtillit
elbocsátás avskjed
elbűvölő henrivende
elbűvölő nő, hableány, sellő, szirén, elbájoló nő havfrue
elcsendesedett lavmćlt
elcsépelt, banális, elkoptatott, köznapi, szürke selvfřlgelighet
elcsépelt, csekély fontosságú, hétköznapias triviell, hverdagslig, ubetydelig
eldobható pelenka, papírpelenka papirbleie
eldobható, rendelkezésre álló engangs-
eldugott hely, nyomáscsökkenés, elfolyó, vágat pause, nisje
elébevágás, megelőzés, előérzet, megérzés forventning, foregriping, forutfřlelse
elefánt elefant
elefántcsontszínű, elefántcsont elfenben
elég sok, jó hírű, elfogadható, tiszteletreméltó aktverdig, skikkelig
elég, elégséges nok
elég, elégséges, elegendő strekke til, vćre nok
elégedetlen misfornřyd
elégedetlenkedés, nőstény, szajha, morgás, szuka tispe
elégedettség tilfredshet
elegendő mennyiség tilstrekkelig mengde
elegendő, elégséges tilstrekkelig
eléggé, sok vmiből, bőség overflod, nok
eléggé, szép, meglehetős, csinos, nagyon temmelig, pen
elégtelen utilstrekkelig
elejtés (vadé), elejtett vad drepe, drep
elektromos elektrisk
elektromos feszültség, lehetőség, feltételes mulig, potensiell
élelem, hús, velő, étel kjřtt
élelem, táplálás, élelmezés, táplálkozás ernćring
élelmiszer, ennivaló, táplálék mat
élelmiszerjegy, kupon, szelvény kupong
élelmiszer-szállító leverandřr
elem element, grunnstoff, innslag, bestanddel
elemi iskola, általános iskola grunnskole
elemi szál, rost, rostanyag, izomrost, idegrost fiber, střpning
elengedés, kiengedés (féké), eleresztés, ütőrugó lřslatelse, slippe, utlřser, lřsl, utsendelse
élénk livfull, livlig
élénk, működő, egyenesben, élőben, egyenes adás bo, leve
élénkítő, pezsdítő forfriskende
élénkítő, stimuláns, izgatószer oppstive, stimulerende middel
elérhetőség, földnyelv, duzzasztott vízszint strekning, nĺ, rekkevidde, rekke
éles skarpt
éles eszű, fekete billentyű (zongorán), hamisan skarp, lur, glřgg, presis
éles vasalás, kiugrás, kiszögellés, fékpofa, csőr berřre med tĺa, spiss, tĺ
éles, szívszaggató, megrendítő, szívbe markoló intens, bitende
éleselméjűség, intuíció, bepillantás, éleslátás innsikt, innblikk
éleselméjűség, ragyogás, fényerősség lysstyrke, strĺleglans
elesett, elterült, elernyedt, lesújtott, letört kaste seg, utstrakt, nedbrutt
éléskamra, spejz spiskammer
élet liv
életben maradott, hátramaradott, túlélő overlevende
életerő, erő, erély, nyomaték energi, kraft
életerős, nyomatékos sprek, sterk
élethez szükséges, életbevágó, élettel teli livsviktig, vital, livs-
élethivatás, szellemi foglalkozás, mesterség fagomrĺde, yrke, profesjon, bekjennelse, fag
élethű realistisk
életjáradék-tulajdonos, jelölt kandidat
életrajz biografi
életrajzíró levnetsskildrer
életre szóló, egész életen át tartó livsvarig
életszínvonal levestandard
élettelen livlřs
eleven, élő, élők, egyházi javadalom, megélhetés levebrřd, livsfřrsel, levende
elfajulás, elkorcsosulás utarting
elferdített, nem természetes, affektált, csiszolt tilgjort, verdenserfaren, raffinert
elfintorított, kényszeredett skjev
elfogadhatatlan, meg nem engedhető kan ikke godtas
elfogadható akseptabelt
elfogadvány, elfogadás godtagelse
elfogás, ordinátatengely-metszet, metszék snappe opp, avskjćre
elfoglaltság nélküli, tétlen, holt (tér), henye drive dank, doven, uvirksom
elfogult, részbeni, helyenkénti, részleges, rész- partisk, delvis
elfogultság, diagonál (autógumi), előítélet fordom
elfogultság, sérelem, előítélet fordom
elfogyaszt, elkölt, mond, túljár az eszén vkinek fĺ, ha
elfojtás undertrykkelse
elhajlás, inklináció, lehajtás, pálya hajlása tilbřyelighet, helling, vippe
elhamarkodott, kapkodó overilt, bunnfall, pĺskynde, styrte
elhamvasztás forbrenning
elhanyagolás, elhanyagoltság, elhagyatottság forsřmme, forsřmmelse
elhasad, pina, vagina, elreped, hasíték, repeszt revne, rift, splitt, spalte
elhasználás, kimerítés, kiszivattyúzás, elapadás rovdrift, utmattelse
elhatározás avgjřrelse
elhatározás, határozat, eltökéltség beslutning, beslutte, opplřse
elhelyezés, elszállásolás, alkalmazkodás, helyiség avtale
elhelyezkedés, póz holdning, positur, stilling
elhervadt, hervadt, elsütő billentyű, fonnyadt svi, brenne
elhibázott lövés, hibás gyújtás, nem robbant lövés klikke
elhihető, bizalomra méltó, hitelt érdemlő, hiteles pĺlitelig
elhunyt, elhunytak avdřd
elindító, bekezdő fúró, tápszer, induló, alapító forrett, starter
elintézés, rendberakás, elsimítás, egyezség ordning
elintézetlen, le nem ülepedett, határozatlan ustadig, ikke bebodd, ubetalt
elismerés, felismerés anerkjennelse, gjenkjennelse, erkjennelse
elismerés, szempont, megbecsülés, tisztelet betrakte, aktelse, se pĺ, ense, blikk, an, hensyn
elítélt fange
eljárás, lépés, előléptetés, lépcsőfok, járásmód trappetrinn, skritt, fottrinn
eljárásmód, harcászat, taktika taktikk
eljárásmód, ügyrendi szabályzat, művelet, folyamat prosedyre, fremgangsmĺte
eljárásmód, vezérelv, államvezetés, politika politikk, polise
eljátszás, működő, színészet, ügyvezető, játék handling, spill
eljátszás, véghezvitel prestasjon, forestilling, utfřrelse
éljenzés, helyeslés, tetszésnyilvánítás bifallsrop
elkábulás, kábultság, elképedés forblřffelse
elkényeztetett bortskjemt
elképesztően nagy overveldende, veldig
elképzelés konkrét képe, kiugró tag, vetítés projeksjon, projisering, prosjektering, fremspring
elképzelhetetlen ufattelig, utenkelig
elképzelhető tenkelig
elkerülhetetlen uunngĺelig
elkészülni, állhatatosan, egyöntetű, szünet nélkül regelmessig, stř, rolig
elkobozhatóvá válás, fertőzés, umlaut, ragály infeksjon, smitte
elkobzott dolog, elkobzás, roham (betegségé) pĺgripelse, beslagleggelse
elkobzott hajó, kitűnő, díjnyertes, váratlan lelet pris, premie, gevinst
elkopott, kimerült, túl sokszor ismételt, viseltes utslitt
elkopott, kirojtosodott, vedlett, lehorzsolt frynsete
elkülönítés, feldúsulás raseskille, skille, utsillelse
ellátás, szolgáltatás, intézkedés, eleség forsyning, bestemmelse
ellátó, szállító, főnyomócső, felszerelő leverandřr
ellenállhatatlan uimotstĺelig
ellenállhatatlan overveldende
ellenálló motstandsdyktig, bestandig
ellenálló, nyakas, konok, nehezen olvadó, makacs pĺstĺelig, stri, hĺrdnakket, stivsinnet
ellenére, -nál, -nél, -tól, -től, miatt, -vel til, hos, sammen med, av, med
ellenérték, legömbölyített perem, ellentétel, rügy avstand
ellenfél motstander
ellenfél, ellenség motstander
ellenhatás, visszahatás, válasz, reakció, reagálás reaksjon
ellenkezés, ellenállási mozgalom motstand, motstandskraft
ellenkezés, ellenzés, ellenzék, szembenállás motstand, opposisjon
ellenkezés, különbözés, nézetletérés uenighet, uoverensstemmelse
ellenméreg, ellenszer motgift
ellenoldali, inverz, reciprok, reciprok érték gjensidig
ellenőrizetlen, ellenállás nélkül, nem mérsékelt uhemmet, uhindret
ellenőrizhetetlen hír, titkon ejtett célozgatás hviske, hvisking
ellenség, ellenfél fiende
ellenséges, ellentétes, kedvezőtlen fiendtlig
ellenségeskedés, gyűlölködés fiendskap
ellenségeskedés, hűbérbirtok, viszály feide, strid
ellensúlyozó, megváltó, helyrehozó, jóvátevő forsonende
ellenszegülés, kihívás, dac trass
ellenszenv, undorodás, utálat, irtózás avsmak
ellenszenves ubehagelig
ellenszolgáltatás belřnne, belřnning
ellenszolgáltatás, díjazás, megtérítés, jutalom godtgjřrelse
ellentétben, eltérően ulik, motsatt
ellentétes dolog, ellentét sammenligne, motsetning
ellentmondás motsigelse
ellentmondó, összeegyeztethetetlen, nem összeillő inkonsekvent, selvmotsigende
elmaradhatatlan, obligát, szükségszerű, kényszerű uunngĺelig
elmaradozó, elkóborló, elcsatangoló etternřler
elmebajos, elmebeteg galning
elmebeli sinns-, sjelelig
elmegyógyintézet, menedékhely, menhely asyl
elmélet, elképzelés, nézet, teória teori
elméleti teoretisk
elmélkedő ettertenksom
elmélyedés, vizsgálat, vizsgálódás, nyomozás forespřrsel, etterforskning, granskning
elmeorvostan, pszichiátria psykiatri
elmeorvostani, pszichiátriai psykiatrisk
elmés, ötletes, eszes, ügyes, találékony skarpsindig, oppfinnsom
elmosódott, homályos, ködös uklar, diset, tĺket
elmozdítás, behelyettesítés, vízkiszorítás forskyvning
elmozdulás, módosulás, ürügy, fortély, műszak skifte, arbeidsskift, utvei, skift
elmúlás, végzet, halál skjebne
elnök formann
elnyomás, elfojtás undertrykkelse
elolvas, felolvasott, leolvas, olvasott, magyaráz lese, avlese
elosztó cső, többcsonkos csőelágazó, sokágú cső mangfoldig, mangfoldiggjřre
előadás, társalgás foredrag
előadásmód, kivégzés, megvalósítás utfřrelse, henrettelse, effektuering
előadó universitetslektor, foreleser
előbbi, elsietett, korábbi, túl korai, megelőző forhenvćrende, foregĺende
előbbi, megelőző, előző, korábbi foregĺende
előd forgjenger
előélet, ősök fortid, tidlig, tidligere liv
élőerő, munkásanyag, munkaerő, emberi erő arbeidskraft
előérzet, előzetes figyelmeztetés forutanelse
előest aften
előfeltétel, kívánalom, követelmény behov, fordring, krav
előfizetés, adakozás, aláírás, jegyzés abonnement, undertegning
előfordulás, elterjedtség, véletlen esemény hyppighet, utbredelse
előfordulási hely tilholdssted, voksested
előfutár forlřper
előhívás, kifejtés, kialakulás, fejlődés fremkalling, utvikling
előhívószer utvikler
előírás instruks, ordre, bruksanvisning
előírásos ruházat, kelengye, alakulat, szerelvény utstyr
előírt szöveg, előírásos tejkeverék, képlet oppskrift, formel
előjáték, bevezetés innledning, preludium, opptakt
előjog, kiváltság privilegium
előkelő bentlakásos iskola internatskole
előkészület, felkészülés, felkészítés forberedelse
elöl framover, fremover, foran
elöl framme, fremme
elöl levő, előre, elöl, elülső, hajó orra forrest, for-, foran
előleg, letét, foglaló, réteg, betét, üledék innskudd, deponere, depositum, avleiring
előmozdítás, enyvezés és gömbölyítés, küldés foresendelse
előny fordel
előny, kedvezmény preferanse
előnyomulás, előrehaladás, kölcsön, előzetes frammarsj
előnyös, jól menő, sikeres blomstrende, velstĺende
előnyös, rentábilis, jövedelmező lřnnsom, nyttig
előnytelen ufordelaktig
előnytelen, nem jól álló, illetlen ukledelig
előöltés, rohanás, vezetés, gennyedés, mozgó, laza rennende, sammenheng, lřpende
előre lát, megsejt forutsett
előre látható, megjósolható forutsigbar
előre megfontolt overlagt
előre nem látott, váratlan uforutsett
előre, hosszában, tovább, mentében, mentén avsted, bortover, langs
előre, tovább, ki fram
előrész forside
előrész, eleje, elülső, fedőszerv, harcvonal, arc front, forside, fasade
élősdi, potyázó snyltegjest
élősdiek, kis kártékony állatok, férgek skadedyr
elősegítés, doktorrá avatás, előmozdítás, hírverés forfremmelse
élősövény, bokrokkal beültetett föld, csalitos buskas
előszeretet, részrehajlás forkjćrlighet
előszó forord
előszó forord
előszoba, várószoba forvćrelse
élőszóval, szóbelileg muntlig
előtér forgrunn
előtt, átellenben, szemben foran, fřr
elővételi jog, opció, választás valg, opsjon, forkjřpsrett
előzékeny hřflig
előzékenység hiánya, figyelmetlenség, hanyagság uoppmerksomhet
előzetes, bevezető forberedende, innledende
elpárolgás, bepárlás, besűrítés, elpárologtatás fordampning
elpártolás, elszakadás, disszidálás avhopp
elpirulás, arcpirosító, hajnalpír, pír rřdme
elpusztíthatatlan uforgjengelig, kan ikke řdelegges
elrablás, törköly, megerőszakolás, repce voldta, voldtekt
elragadó, meggyőző, csábító, bujtogató, rábeszélő forfřrende
elragadtatás, eksztázis ekstase
elragadtatás, fuvarozás, közlekedés, extázis transportere, transport
elrakodás, berakás, rakodás, rakodótér, raktárdíj stuing
elsikkasztás, sikkasztás underslag
első lámpa frontlys
első telepes, előharcos, árkász, úttörő, pionír pionęr, foregangsmann
első, elsőrangú, legfontosabb, miniszterelnök statsminister, fřrst
első, leány, nyeretlen, szűzies jomfru, ugift
elsőbbség, áthaladási elsőbbség, útszolgalom forkjřrsvei
elsőbbségadás kötelező vike
elsődleges, első, eredeti, elemi grunn-, primćr-
elsőként, elsőnek, legelső fremst, forrest
elsősorban, eredetileg hovedsaklig, opprinnelig
elsütő billentyű, nyak, zárólemez, sziklacsúcs fakke, fĺ tak i
élszarufa, menő, dörzsölt, rosszkedv, csipkebogyó nype, hofte
eltávolítás avskjedigelse, fjernelse, flytting, bortrydding
elterelő mozdulat, elterelő manőver rřkesild
elterjedt, gyakori utbredt, rĺdende
eltérő ulik
elterült, hasonfekvő, meredek, lejtő utstrakt
eltévelyedés, erkölcsi botlás feil, mistak
eltiltás, letiltás, fenyegető, megtiltás, betiltás frastřtende, avskrekkende
eltökélt besluttsom
eltörlés, visszavonás, hatályon kívül helyezés oppheve, opphevelse
eltűnés forsvinning
eltűr, született, születésű, tűr, hoz, szül, terem fřdt
elutasítás, megvetés avvise med forakt
elutasító, undorító, taszító, ledorongoló motbydelig, frastřtende
elválás okozta fájdalom, ficam, franciakulcs vri, rykke
elválás, válás, házassági bontóítélet skilles, skildmisse
elválasztás, elválás, különélés, elkülönülés atskillelse
elválaszthatatlan uatskillelig
élvezet nytelse
élvhajhászó, homoszexuális, vidám, jókedvű, buzi munter, lystig, homoseksuell, gřy
élvhajhászó, kéjvágyó, fajtalankodó, kicsapongó lidderlig
elvitathatatlan, kétségbe nem vonható, apodiktikus ubestridelig
elvörösödés, felvert madárcsapat, felhevülés, pír spyle, strřm, rřdme
ember, halandó, halál-, igen nagy, végzetes dřdelig
ember, hűbéres, férfi, játékos, hajó, férj menneske, mann, bemanne
ember, lélek sjel
emberbarát, filantrópus filantrop, menneskevenn
emberek, nép, népi folk, mennesker
emberevő óriás uhyre, troll
emberfeletti, temérdek, roppant, nagyarányú kjempestor, veldig
emberi mennesklig
emberi hang, orgona, szerv, orgánum, érzékszerv organ
emberi lény menneske, menneske
emberi test, húsoldal, húsétel, hús kjřtt
emberiség menneskeheten
emberiség, emberiesség, emberi természet menneskehet, mennesklighet
emberölés, gyilkosság mord
embrió, magzat, csíra foster
emelés, felemelés, dagadás hale og dra, lempe, forskyve
emelet etasje
emelkedés, fizetésemelés heve, oppfostre, řke, lřfte
emelkedés, magasztosság, domb, magaslat, emelés hřyning, hřyde
emelkedő, lejtősség, rézsű, lejtős út skrĺning, skrĺne, helling
emelkedő, meredekség, sikló, lejtés, ereszke, esés stigningsgrad
emelőbak, nyesőolló, kétlábú állvány, nyíróolló sauesaks, hagesaks
emészthető fřrdřyelig
emésztőszervek fordřyelseskanal
emlékezés, emlékezet, emlék erindring
emlékezet, elme, vélemény, kedv, akarat, érzület forstand, intellekt, hjerne, ha imot, sjel, sinn
emlékezetkiesés, emlékezetvesztés, amnézia hukommelsestap
emléktárgy minnesmerke
emléktárgy, emlékezés, emlék minne, erindring
említés, megemlítés omtale, nevne
emlős pattedyr
emóció, felindulás, meghatottság, elérzékenyülés fřlelse, sinnsbevegelse
empirikus, tapasztalati empirisk
ének, költemény, dal sang, vise
énekes sanger
énekes, poszáta, éneklő madár, énekes madár, költő sangfugl
energia, buzgalom, lendület, tetterő, élénkség pepp, futt
energia, ellenállás, rúgás, erő spark, sparke
energia, kényszerítés, erőfeszítés, érvény tvinge, styrke, forsere, makt, kraft, sprenge
engedelmes, szófogadó, kötelességtudó lydig, pliktoppfyllende
engedély, beleegyezés tillatelse
engedély, felhatalmazás, hatóság, szakértő myndighet
engedetlen ulydig
engedetlen, nyakas, rakoncátlan uregjerlig, ustyrlig
engedetlenség, szófogadatlanság ulydighet
engedményezhető, átruházható, áthelyezhető overfřrbar
engesztelhetetlenül, kérlelhetetlenül ubřnnhřrlig
ennek ellenére, annak ellenére likevel
ennek következtében derfor, fřlgelig
ennek következtében, erre, ami után, amire hvoretter
ennélfogva, ezért, ezentúl derfor, fřlgelig
ennivaló matvarer
enyém, bánya, akna mine, utvinne, minelegge, gruve, min
enyhe, kedves, könnyű, jóindulatú mild blřt
enyhébb idő, olvadás třvćr, tř, smelte
enyheség, lágyság, puhaság mildhet, blřthet
enyhítés, könnyítés, csillapítás lettelse, lindring
enyhített, leigázott, halk, diszkrét színezetű dempet, stillferdig
enyv, ragasztó, ragasztószer lim
epekedés, lankadtság, bágyadtság slřvhetstilstand
epekő gallestein
épelméjű, józan normal, forstandig
eper jordbćr
epidermofitózis, lábujjak közötti kipállás fotsopp
epikranon, gömbölyded kopár hegytető, hajas fejbőr skalp, skalpere
építész, építészmérnök arkitekt
építmény, épület byggverk
építőművészet, építészet byggekunst
épp, pártatlan, alig, pont, csak, pontosan, igaz rettferdig, rimelig, nettopp, bare
épület, építés anlegg, bygning
épületállvány, állványzat, állvány, akasztófa skafott, stillas
épületes, tanulságos oppbyggelig
érc malm, erts
érctelér meddő kőzete, út, csapat, bivalycsorda arbeidslag, bande, gjeng
ércvagyoncsökkenés, alaptőke-csökkentés, kimerülés uttynning, třmming
erdei fenyő vansmekte, furu
erdei fenyő, fenyő furu, gran
érdek, kamat, érdeklődés interesse, interessere, rente
érdekelt bekymret
érdekelt fél, cinkos, illetékes, bűnsegéd, jogutód do
érdekes interessant
érdekes, ármánykodó interessant, intregant
érdekes, régies eiendommelig, underlig
érdekesség, kíváncsiság nyskjerrighet, merkverdighet
érdeklődési kör, hordó, szár, henger, üzletkör valse, lřp, třnne, fat
érdeklődő, kérdezés, kérdő, kérdezgetés, kutató avhřr
érdekvédelmi csoport korridor, foajč, vestibyle
érdem, érdemrend fortjeneste, fortrinn, fortjene
érdemtelen verdilřs
érdemtelen, értéktelen, méltatlan, gyarló uverdig
érdes (hang) hes
erdész forstmann
erdészeti tudomány treskjćrerkunst
erdészeti, erdőgazdaság, erdészet, erdőség skogvesen, skogindustri
erdő, erdőség skog, skog
eredendő original, opprinnelig
eredet opprinnelse, opphav
eredmény, véghezvitel, tett fullfřring, bedrift, dĺd
eredményes, expeditív ekspeditt
eredményjelző tábla resultattavle
eredménytelen, jelentéktelen intetsigende, forgjeves, nyttelřs
erekció, létesítés, összeszerelés, felállítás ereksjon, oppfřrelse
ereklye levning, relikvie
erély, állóképesség, életerő utholdenhet
erélyes, energikus energisk
érem medalje
éremkészítő, éremtulajdonos, éremnyertes medaljevinner
eresz, csurgó takskjegg
éretlen, kiforratlan, fejletlen umoden
eretnek kjetter
eretnek kjettersk
eretnekség kjetteri
érett moden
erezet iránya, szemcse, szemer, egy szemernyi, 0 tekstur, korn, korne seg
erezet, véredény, véna, tehetség vene, blodĺre, stemning
érintés, megtapintás, zongorabillentés, ecsetvonás fřle pĺ, anstrřk, rřre, ta pĺ, berřre, berřring
érintkezés, kommunikáció kommunikasjon, henvendelse
érintő (húros hangszeren), ingerültség irritere, slite pĺ, gnage, ergre
erjedés, erjesztő, tajték, élesztőgomba, hab gjćr
erkély (színházban), kerület, körpálya, körforgás gĺ rundt, krets, sirkel, gĺ i ring, kretse
erkölcsiség, erkölcstan, erkölcs, erény, moralitás etikk, moral
erkölcsös, gyógyhatású, erényes dydig
erkölcsösség, tisztaság, szűziesség kyskhet, ćrbarhet
erkölcstan, etika etikk
erkölcstelen umoralsk
erkölcstelen, korrupt, romlott korrupt, fordervet
érmesajtoló, érmesajtoló szerszám, csavarmenetvágó
erő, lelkierő sjelsstyrke
erőd, ellenálló képesség, színtartóság, vár hurtighet
erődítmény, erőd festning
erődítmény, erőd, erősség hřyborg
erőfeszítés, gürcölés, nehéz munka slit, streve, slite
erőkifejtés, fáradozás, erőfeszítés, törekvés innsats, bestrebelse, tiltak, anstrengelse
erőltetett anstrengt
erőltetett, túlzott sřkt, usannsynlig
erőre kapás, túraverseny, gyülekezés, labdamenet samling, samle, mřte, erte
erős bukdácsolás, felemelkedő mozgás, emelő hatás sende
erős szél storm, kuling
erős, bőséges, igen, tekintélyes sterk, mektig
erősítő forsterker
erősödő reisning
erőszak, durvaság vold, voldsomhet
erőszak, erőszakoskodás, gyalázatos tett, gyalázat voldshandling, fornćrme grovt
erőszak, megsértés, megszegés, háborgatás krenkelse
erőszakolt, kényszeredett pĺtvungen
erőszakos voldsom
erőszakos megszöktetés bortfřring, kidnapping
erőszakos, hatalmaskodó, basáskodó anmassende
erőszakos, kanos, begerjedt, lármázó, kéjvágyó kĺt
erőteljesség, melegség hjertelighet
erőtér, csatatér, terep, pálya, mezőny, mező, tér jorde, felt
erőtlen, anémiás, vérszegény blodfattig
erről jut eszembe, igaz is, apropó forresten
érsek erkebiskop
erszényes pungdyr
érték valřr, vurdere, valuta, verdi
érték verdt, verdi
érték, erény, erkölcsi tisztaság ćrbarhet, dyd
értékcsökkenés, lebecsülés, becsmérlés, devalváció avskrivning, verdiforringelse
értékelés aktelse, vurdering
értékelés, kiértékelés, becslés, kalkuláció verdsettelse, vurdering
értékesíthető, felfogható, megvalósítható realiserbar
értékesíthető, piacképes salgbar
értéknövekedési adó, hozzáadott érték adó merverdiavgift
értékpapírok, holmi, ingóságok effekter, eiendeler
értékpapírok, kötvények verdipapirer
értéktőzsde břrs
értelem betydning, viktighet
értelmes, jól informált kunnskapsrik
értelmes, józan, észlelhető, ésszerű, praktikus fřlelig, fornuftig, merkbar
értelmes, tájékozott megetsigende
értelmetlen, céltalan, eredménytelen meningslřs
értelmetlen, érthetetlen uforstĺelig
értelmezés tolkning, fortolkning
értelmi fogyatékos psykisk utviklingshemmet
értelmi szerző, kezdeményező, létrehozó, szerző opphavsmann
értesítés, javaslat, tanács rĺd, rĺdgivning
értesítés, tájékoztatás, értesülés, feljelentés opplysning
értesítő program, programmere
érthetetlen beszéd, összevissza beszéd uforstĺelig snakk, vrřvl
érthetetlen, megfoghatatlan uforstĺelig
érthető forstĺelig
érthető klar
érthető módon forstĺelig nok
érvényesség gyldighet
érvényesülési törekvés, törekvés, nagyravágyás bestrebelse, ćrgjerrighet
érvénytelen, bizonytalankodó, habozó, beteges svakelig
érverés, ütőér, pulzus, hüvelyesek puls
érzék fřlsomhet
érzékcsalódás, káprázat, megtévesztés illusjon, vrangforestilling
érzékelés, feltűnés, érzés, érzet, benyomás fřlelse, fornemmelse, sensasjon
érzékelhető, tapintható, kitapintható hĺndgripelig, fřlbar
érzékelhetően fornuftig
érzékelő, éles szemű, jó ítélőképességű observant
érzékenykedő, megsértődött, sértődött fornermet, snurt
érzékenység, nézet, érzés, érzelem fřlelse, mening
érzéketlenség, érzéstelenség, érzéstelenítés bedřvelse
érzéki, kéjes, kéjsóvár vellystig, sensuell
érzelem, érző, érzékelés, érzet, tapintóérzék fřlelse, innlevelse
érzelemkitörés, szellemes ötlet, csintalanság utfall, vittighet
érzelgős zene, szörp, szirup fruktsaft, sukkerholdig saft, sirup
érzelgős, pépszerű, giccses, szirupos blřt, grřtaktig
érzelmes, érzelmi fřlelsesmessig
érzelmes, szentimentális sentimental
érzéstelenítő szer, érzéstelenítő bedřvelse, bedřvende middel
érzet, ítélőképesség, jelentés, tudat, érzék forstand, fřlelse, sansing, betydning, sans
esedékes, átgondolt, meggondolt, lejárt, érett modne, moden
esedékes, lejáró, járandóság, kellő, jogcím skyldig, passende, forfallen
esedezés, könyörgés, folyamodás innlegg
esemény, eset anliggende, sak, affćre
eseménydús begivenhetsrik
esendő, gyarló, fonott gyümölcskosár, gyékénykosár svak, skrřpelig
esernyő paraply
eset, folyamodás, példa, kérelem eksempel
esetleg kanskje
esetleg, mellékesen, esetlegesen, egyébként forresten
esetleges tilfeldig
esetleges, váratlan tilfeldig
esetlegesen kanskje, muligens
eskü, fogadalom, káromkodás banning, ed
esküdtszék, fatábla, esküdtnévsor, fórum, panel panel, instrumentbord, felt
esküvő bryllup
esőerdő regnskog
esőkabát regnfrakk
esőkabát regnfrakk
esős regnfull, regn-
este kveld
északi nordlig
északi germán, skandináv, árja, északi Nordisk
eszközök, anyagi eszközök, erőforrások middel, midler, virkemiddel
eszméletlenül, eszméletlen ubevisst, bevisstlřs
észrevétel, érzékelés, észlelés oppfatning
észrevétel, megfigyelés, megjegyzés bemerkning, iakttagelse
észrevétel, megjegyzés merknad, bemerke, bemerkning
észrevétel, visszatükrözés, gáncs, visszavert hő gjenspeiling, overveielse, refleks
észrevétlenül, akaratlanul, rajtaütésszerűen av vanvare, uforvarende
ésszerűtlen ufornuftig, urimelig
esztelen, abszurd, oktalan, ostoba meningslřs, absurd
esztendő, év, évfolyam ĺr
esztergapad, forduló, ijedtség, váltás, turnus omdreining, vende, o, vending, sving
etetés, táplálkozás, takarmány, táplálék, evés mĺltid, mate, spise, fôre
étlap, étrend spisekart, meny
étvágy, fűszer, gusztus, ízletesség smakstilsetning, like, sette pris pĺ, velsmak
étvágygerjesztő, élesítés, köszörülés kvesse, skjerpe, slipe
étvágygerjesztő, előétel forrett
evakuálás, kiürítés evakuering
evangélium evangelium
évelő növény, örökké tartó, évelő flerĺrig, staude
évenként, egyszer egy évben, minden évben ĺrlig
evezőlapát, evező ĺre
evezős roer
évforduló ĺrsdag
evilági verdslig
evilági, anyagias, világi, világias, földi verdslig, jordisk
évődés, incselkedés, ugratás, kötekedés smĺerte
evőeszköz spisebestikk, bestikk
evőpálcikák spisepinner
évszázad ĺrhundre
évtized ĺrtier, tiĺr
extra jövedelem ekstra fordel
extraktum, szemelvény, kivonat, párlat, extrakt ekstrakt, utdrag, trekke ut
ez ideig, mindeddig, még, idáig, mostanáig hittil
ezermester, haditengerész altmuligmann
ezideig, eddig hittil
ezredes oberst
ezredév, millennium, eljövendő boldog kor ĺrtusen
ezüst sřlv
fa-, fából való, esetlen, merev av tre, tre-
fácán fasan
fagy, fagyasztott, fázik, befagyaszt (bért) sperret, frosset, tilfrosset
fagyasztó, mélyhűtő fryser
faggyú talg
faggyú, birkafaggyú, marhafaggyú talg
fagyöngy misteltein
faháncs, léc, gyémántszilánk, szálka, szárcsont skinne
fahéj kanel
fájás verke
fájdalmas, fájó, heveny, gyulladásos, seb, mélyen sĺr, byll, řm, řmtĺlig
fájdalmas, súlyos alvorlig
fájdalom, érzékenység sĺrhet, řmhet
fájdalomcsillapító smertestillende middel
faji rase-
faji, etnológiai, etnikai, néprajzi etnisk
fajlagos, közelebbről meghatározott, különleges spesifikk, presis, spesiell, sćregen
fájó, beteg skrantende
fajok, fajták art
fajta, karcolótű, jelleg, típus, divat, bibeszál benevne, titulere, stil, griffel
fajvédő, rasszista rasist
fáklya, elemlámpa, hegesztőpisztoly, zseblámpa lommelykt, fakkel
fakó, fénytelen gusten, blek
faláda, dézsa, láda, tároló, tartó, tartály, kosár binge, kasse
falat, majszolás, harapás liten bit
falat, morzsa, harapásnyi étel, falatnyi étel liten bit
falazás, kőművesség, kőművesmunka, falazat murverk
fali, falfestmény, freskó vegg-, mur-
faliszőnyeg, gobelin, falikárpit billedteppe, billedvev
falka, sereg tropp, flokk
falkiszögellés, zug, fordulat, fészek, sarok, szög hjřrne
falszegély, perem, könyv éle, káva, margó, karima kant, egg
falusi landsbyboer
falusias, paraszt, durván megmunkált, parasztos enkel, bondsk, landlig
fáma, szóbeszéd, híresztelés, hír rykte
fametszet tresnitt
famunka treverk, trearbeid
fanatikus, buzgó, lelkes ivrig, nidkjćr
fanatizmus fanatisme
fantázia, képzelet innbilning, fantasi
fantáziátlan, földhöz ragadt fantasilřs
faradék, gyaluforgács hřvelspon
fáradhatatlan utrettelig
fáradhatatlan, buzgó energisk, iherdig, anstrengende
fáradságos, neveletlen plagsom, brysom, besvćrlig
fáradságos, ormótlan besvćrlig
fáradságot megérő, érdemleges, valamirevaló vćre umaken verd, lřnne seg
fáradt, vesződség, fáradság, strapa, elfáradás tretthet
faragatlan fickó, fajankó slamp
faragatlan, nyers, goromba udannet, rĺ, uhřflig, grov
farkasember varulv
farm kvegfarm
fartőhegy, hajbetét, vánkos, párna, dúcsüveg pute
fasz, hím madár, kakas, kis szénaboglya, vízcsap hane
fatörzs trestamme
fatörzs, szokványos, raktári, államkötvény, tőke bestand, skjefte, lager, beholdning, aksje
fátyol, lepel, függöny tilhylle, tilslřre, slřr, slřre
fátyolszövet, füstfátyol, gőzfátyol gasbind
fazekas pottemaker, keramiker
fazekasság, agyagedény keramikk, pottemakerverksted
fecsegés, szóbeszéd, pletyka snakk, sladder
fecske, nyelés, lenyelés, falat svelge, svale, slurk
fecskendő sprřyte
fecskendő, folyadéksugár, szemtelen fráter sprut, sprute
feddés bebreidelse
fedél, tető legge tak, tak
fedeles fémkupa seidel, řlkrus
fedett tehervagon, fedett teherkocsi, előcsapat varevogn, godsvogn, flyttevogn
fegyelmezés, fegyelem, tudományág disiplinere, disiplin
fegyház fengsel, fengsel
fegyver vĺpen
fegyverszünet vĺpentilstand
fegyvertelen, fegyvertelenül ubevćpnet
fehér, ősrégi, ősz, deres grĺhĺret
fej, karóbab, diószén, paszuly, kávészem, kobak břnne
fej, koponya, kobak hode
fejadag, adag, élelmiszeradag, napi adag rasjon, rasjonere
fejbiccentés, kópé, csóválás, fejcsóválás svinge, skřyer, logre, dingle
fejedelem, herceg prins, fyrste
fejedelemség fyrstedřmme
fejedelmi, felsősudárvitorla, királyi család tagja kongelig
fejes saláta bladsalat
fejfa gravstein
fejfedő, sapka, bíborosi kalap, kalap hatt
fejhallgató hřretelefoner
fejkötő, motorháztető, kapucni, csuklya, kámzsa kalesje, hette
fejlemény, következmény fřlge, fortsettelse, oppfřlger
fejlettség (szervezeté), érés modenhet, forfall, forfallstid
fejmosás, paróka, szidás parykk
fejőlány budeie
fejsze, leépítés, létszámcsökkentés, balta řks
fejtési front, rubrika, mákfej, előfok, csúcspont hode, leder, lede
fejtörő, rejtvény, türelemjáték forvirre
fejvesztettség, pánik, köles, zűrzavar, páni fĺ panikk, panisk, panikk
fék bremse, brems
fekete özvegy, amerikai mérgespók svart enke
feketelista, bűnügyi nyilvántartó svarteliste
feketepiac svartebřrs
feketeüszög, fekete szín, fekete ruha, sztrájktörő svart, sverte, neger, mřrk
féktelen, törvényellenes, törvény nélküli lovlřs
fekvés, helyzet, ballada, hever, vesztegel, laikus kvad, legge
fekvés, lelőhely, terep, helyszín, helység sted, beliggenhet
fekvőhely, gépasztal, folyómeder, réteg, kavicságy seng
fekvőtámasz armheving
fél halv, halvdel
fél-, félig halv-
feladás (csomagé), bejelentkezés, beírás, iktatás registrering
feladó avsender
felajánlás offergave
félállati, emberi színvonalat el nem érő laverestĺende
felbecsülés, becslés vurdering
felbecsülhetetlen uvurderlig
felbecsülhetetlenül értékes, felbecsülhetetlen uvurderlig
félbeszakítás avbrytelse
félbeszakítás, bizonytalanság, visszatartás uvisshet, spenning
felbomlás, válás sammenbrudd, opplřsning
felbőszült gjřre rasende
felbujtó pĺdriver
felcsillanás, csillanás, villogás, villanás blinke, glimt, glitre
felderítés, felfedező út, feltárás utforskning
feldolgozás behandling
feldolgozóipar foredlingsindustri
feldolgozott, kidolgozott smidd
feldúlt bortkastet
féle, fajta signalement, beskrivelse
felé, körül, vminek érdekében, közel, tájt, tájban henimot, i retning av, imot
féle, mód slag, ordne, sortere, sort
felebarát, szomszéd nabo, nabo
felebaráti, testvéri broderlig
feledés, elfelejtés glemsel
feledés, némaság, adásszünet, csendesség, szünet taushet, stillhet
feléje, tovább, iránta, felé, valamin, közben, -ra med, videre, ifřlge, fra, ved, overfor, pĺ
felejthetetlen uforglemmelig
feléledés, új életre kelés, újjászületés gjenopplivelse, fornyelse
félelem nélküli fryktlřs, uforferdet
félelem, felfogás, elfogás, aggódás, letartóztatás forstĺelse, pĺgripelse, frykt
felélénkült, felvillanyozott opprřmt
felélesztés, exhumálás, feltámadás, felújítás oppstandelse, gjenopplivelse
felelet, reagálás, visszhang, válasz, válaszolás svar, reaksjon
félelmetes skrekkelig
félelmetes, rettentő fryktinngytende, imponerende
felelős ansvarlig
felelős ansvarlig
felelős, köteles, hajlamos tilbřyelig, ansvarlig
felelőssé nem tehető, megbízhatatlan, felelőtlen uansvarlig
felelősség ansvarlighet, ansvar
félénk ember, egér, monokli, ütéstől bedagadt szem mus
félénk, szégyenlős, mafla flau
felépítés, egyesítés, szintézis syntese
feleség, asszony, hitves kone, hustru
feleség, erezet, borda, oldalborda, bordázat spille, ribben, ribbe
feleség, hitves, asszony hustru, kone
feleselő, pikánsan sikkes nesevis, sveisen, smart
felesleges, szükségtelen unřdvendig
felett, a fentiekben, fölé, fent, több mint, felül oppe, mer enn, ovenfor, ovenpĺ, over
félfa, logaritmus, lyukszelvény, hajónapló, rönkfa třmmerstokk, loggbok
felfedés, kitevés, kitettség, kiállítás, expozíció utsetting, avslřring, eksponering
felfedezés oppdagelse
felfedezés, lelet, talált tárgy synes, finne, funn
felfedezés, megtalálás, talált tárgy, lelet kjennelse, funn
felfedező oppdagelsesreisende, utforsker
felfekvési felület, töltéspadka, lapocka, padka skulder, ta pĺ seg, bog
felfelé irányuló, emelkedő oppadgĺende, oppover
felfogó, értelmes, aggódó, jó felfogású rask til ĺ oppfatte, redd, bekymret
felfordítható, feldönthető, kifordítható omstillbar, vendbar
felfordulás omveltning
felfordulás, keverék omgĺs, blande
felforgató, romboló, bomlasztó samfunnsnedbrytende
felfújás, felpuffadás, infláció inflasjon, oppblĺsing
felfuvalkodott, dagadt, duzzadt, pöffeszkedő oppsvulmet
félgömb halvkule
felháborító, égő, gyulladt, égő vörös, botrányos ĺpenbar
felháborodott, haragos, méltatlankodó, ingerült vred, indignert
felhajtás, hűhó, lárma larm
felhatalmazás nélküli, jogtalan, jótállás nélküli uberettiget
felhígított részvénytőke, ásványvíz, vízállás, víz vann, vanne
félhold alakú, hold-, sarló alakú mĺne-
félhomály, alkony, szürkület skumring
felhorzsolás irritere, gnage
felhőkarcoló skyskraper
felidéző, előidéző stemningsfull
felirat, fej (okiraté), képaláírás, képszöveg overskrift, billedtekst
felirat, kiírás, felírás innskripsjon, inngravering, innskrift
felirat, megjelölés, elnevezés stemple, merkelapp, merke, etikett
felismerhető gjengjennelig
feljegyzés, emlékmű, előterjesztés, beadvány minne-, minnesmerke
feljegyzés, okirat, hanglemez, előélet, priusz rekord, rulleblad, ta opp, dokument, opptegnelse
feljegyzés, perc, ívperc, aprólékos, memorandum řrliten, řyeblikk, minutiřs, minutt
feljelentés, bevádolás angiveri, fordřmmelse
félkegyelmű, természet-, feloldójel, természeti medfřdt, naturlig
felkelés opprřr, gjřre opprřr, opprřre
felkészült, vmiről tudomással bíró, körültekintő kjent
félkezű, segítség nélküli, segítség nélkül uten hjelp
felkiáltás utrop
felkiáltás, felháborodás, felzúdulás ramaskrik, skrik
fellázadás, lázadás, felkelés oppstand
fellök, megzavarja a lelki egyensúlyát, felzaklat urolig, velte, oppskaket, kantre
felmagasztalás, dicsőítés forherligelse
felmagasztalás, felemelés, túlfűtöttség opphřyelse, opprřmthet
felmérés, mérés mĺl
felmond, munkát abbahagy, távozik, mentes slutte
felnagyított, szélsőséges, túlságos, túlhajtott overdrevet
felnőtt voksen
felnőtt voksen
feloldódás, lazulás, megereszkedés, relaxáció avkobling, avslapping
felperes, kérő, udvarló saksřker, frier
félrebeszélő feberfantasere
félreértés misoppfatning
félreértés misforstćlse
félreérthetetlen utvetydig
félreérthetetlen, félreismerhetetlen umiskjennelig
félreérthető, kétkedő, kétes, kétséges, gyanús tvilsom, tvilende
félreeső, elvonult avsidesliggende, bortgjemt
felség, fenség, magasztosság majestet
felső árbocsudár, elektród, elválasztórúd, origó stake, stang, stang, pol
felső forma, bejárati boltrész, pluviálé, palást greie
felsőbbrendűség, kitűnőség, érdem fortreffelighet
felsőbbség, felsőbbrendűség, fölény overlegenhet
felsőfok, páratlan, felülmúlhatatlan, felsőfokú fremragende, av hřyeste grad
felsőosztályos felügyelő diák, ellenőrzőműszer monitor, overvĺke, avlytte
felsőrész, cipőfelsőrész, fölső protkó overlćr
felsővezeték-tartó, kalász, kukoricacső, fogantyú řre
felszabadítás, megszabadítás, felszabadulás befrielse, frigjřring
felszállási légtér, leszállópálya, tarmak-burkolat rullebane, asfaltdekke
félszeg, kínos, alkalmatlan, esetlen keitet, klosset
felszerelési cikkek, szerelvények, kellékek armatur, utstyr, tilbehřr
felszerelési tárgyak, szerelvények, berendezés utrustning, utstyr
félsziget halvřy
felszín, furnér, borítólemez, borítás, máz ferniss, finér
felszínes, sekély, alacsony grunne, grunn, overfladisk
felszólítás, előzetes értesítés, riasztó, megintés varsel, formaning, advarsel
felszólítás, hatósági értesítés, kiírás, értesítés varsel, melding, oppsigelse, notis, oppslag
felszólító mód, ellentmondást nem tűrő, parancsoló myndig, absolutt nřdvendig, imperativ
feltaláló oppfinner
feltárás, megemésztés, emésztés fordřyelse
feltartás, elakadás, torlódás, eltömődés hindring, blokkering
feltehető, lehetséges, valószínűleg, sokat ígérő sannsynlig, sannsynligvis
féltékeny sjalu
feltétel nélküli betingelseslřs, ubetinget
feltételes szabadláb, próbaidő, próba prřvetid, prřve
feltételezett antatt
feltétlenül szükséges, mandátumi meghatalmazás obligatorisk
feltéve forutsatt at
feltűnés tárgya, feltűnés larm, střy. brĺk
feltűnést hajhászó, hivalkodó, leplezetlen, kirívó brautende, prangende
feltűnő, csiricsáré, mutatós, kirívó, tetszetős prangende, gloret
felújítható, megújítható fornybar
félúton levő, középen, félúton midtveis, halvveis
félúton, feleúton halvveis, midtveis
felüdülés, szórakozás, felfrissülés atspredelse, rekreasjon
felügyelet kontroll, tilsyn
felügyelet, elnézés forglemmelse
felül nem múlt uovertruffen
felül, általános, fenti, felülvezérelt, felső over, luft-
felület, terep, felszín, légtér, térség flate, flateinnhold, omrĺde, areal
felületes tudás, féltudás, felületes ismeret overfladisk kjennskap
felületesség, semmitmondó volta vminek, frivolság lettsindighet, fjollethet
felületi, felszínes overfladisk
felüli, felső, szerte, szaporítás (kötésben), át over
felülső, legfelső, felső řvre, over
felülvezérelt szelep toppventil
felülvizsgálat, ismertetés, bírálat, folyóirat revy, anmeldelse, tilbakeblikk
felváltva, rendre vekselvis
felvétel, átvétel, fogadtatás, fogadás, befogadás mottagelse, resepsjon
felvétel, egyetemi felvétel, bejárat, belépés inngangsport, adgang, inngang
felvevőgép hordozható fülkéje, harckocsi, tartály tankbeholder, tank
felvillanó szerkezet, fényreklám, exhibicionista blinklys, blitz
felvonásköz, közjáték pause, mellomspill
felvonásköz, várakozás vente
felvonulás, körmenet, processzió, lefolyás, menet prosesjon, opptog
felzet, tétel, fejszöveg, fejelés, rovat, címsor innfřrsel
fémhulladék, borotválkozás, hántolás, gyalulás barbering, barber-
fene pokker
fene, pokol, játékbarlang, kártyabarlang helvete
fenékkötél horgokkal, húzóháló, vonóháló, zsákháló trĺle, trĺl
fenékre ütés, ütés tenyérre daske, klaps, smekk, klaske
fennállás, lét, létezés tilvćrelse, eksistens
fennhéjázó, dölyfös, gőgös hovmodig, overlegen
fenntartás nélküli, beleértett, hallgatólagos underforstĺtt, stilltiende
fenntartó nćrende
fenséges storartet, prektig
fensőbbséges, büszke, magasztos, magas, emelkedett hřy, opplřftet
fent a magasban, fenn, árbocon, felfelé til vćrs
fenyegetés trussel
fenyegetés trussel
fenyegető magatartás, kitartás, makacsság seighet
fényérzékenység, sebességfokozat, sebesség haste, hast, hurtighet, fart
fényes blank, glatt
fényesség, cipőfényesítés, fényesítés, ricsaj strĺle, skinn, glans, skinne
fényesség, ragyogás, szerelme vkinek, szerint flamme
fényezet, glazúrfesték, glazúr, áttetsző festék glasere, glasur
fenyítő, büntető straffe-
fényjelzés, lobogó láng, kihajtott bőrnyelv flakke, bluss, blusse
fénykép foto
fényképész fotograf
fényképezőgép kamera, fotoapparat
fénykoszorú, boríték, elektroncsőbura, burkolás konvolutt
fénylés, fény, fémes csillogás, hírnév, lüszter glans
fénylő, fényes skinnende
fénylő, ragyogó, kifényesedett skinnende, blank
fenyőfa deszka, alku, bánásmód, mennyiség handel, avtale
fényrend, fontosság střrrelse
fénytan, optika optikk
fényűző, luxus- luksuriřs, overdĺdig
fércmű, tákolmány, fércmunka lappverk
ferde hasizom, kurzív betű, keresztezett, indirekt skjev, skrĺ
ferde lapolású hegesztés, sál, ferde lapolás, kaja skjerf, halstřrkle, lask, slips
ferde, fonák, fonákul forkjćrt
férfi fodrász, borbély barbermester, frisřr
férfias mandig
férj ektemann
fertőtlenítés desinfeksjon
fertőtlenítőszer desinfeksjonsmiddel
feslett, fegyelmezetlen, laza, laza erkölcsű slapp
feslett, kicsapongó utsvevende, ryggeslřs
fess, sikkes, menő, divatbáb, pénz, flancos, iszap flott, fin
festék pensle, sminke, male, maling
festék, színárnyalat, árnyalat fargestoff, farge
festmény, festés maleri
festő, szobafestő maler
festőállvány staffeli
feszengés, szégyenkezés forlegenhet
feszítőrúd, nehezen elhihető történet, feszítő bĺre
feszítővas brekkjern
fészkelőhely avdeling
fészkes virágú, összetett, kompozit sammensetning
fesztelen viselkedés forlate, oppgi
feszültség, húzóerő, feszítés, tenzió, feszülés stramming, spenning
fetrengés, dagonya velte seg
feudális, hűbéri fřydal
fiatal ung, liten
fiatal lány, gyáva ember, kezdő játékos, házinyúl kanin
fiatal ökör ung okse, styre
fiatalabb, későbbi, ifjabb, fiatalabb rangú, öcsi yngre, junior
fiatalkori, ifjú, ifjúsági, fiatal, fiatalos ungdoms-, ungdom
fickó, férfivá avatott bennszülött, lazac rřkesild
figyelembevétel, tekintetbevétel, vonatkozás respektere, respekt, aktelse
figyelés, szem, pillantás, rügy, tűfok, lyuk řye
figyelmetlen, feledékeny glemsom
figyelmeztetés pĺminnelse, kravbrev
figyelő, megtartó, betartó observatřr, iakttager
film, ábra, tévékép bilde, maleri
filmfelirat, alcím undertekst pĺ film, undertittel
filmfelvétel, fogás (halé), bevétel ta, innta, ta med, holde, anta, arrestere
filmművészet, rács, film, szúnyogháló, mozivászon film-, skjermbrett, skjerme, filmlerret, skjerm
finálé finale
finn gőzfürdő, szauna, gőzfürdő badstue
finom deilig
finom dolog, mazsola, magas prémium, zsíros állás plomme, plomme
finom fémmunka, áttört ötvösmunka filigran
finom gyapjúanyag, hánytatószer, barnás szín spy
finom különbség, finom részlet, finom árnyalat liten detalj, nřyaktighet
finomítás, finom modor, kifinomultság raffinering, raffinement, foredling
finnyás, kényes kresen
fiók, köpeny, tok, láda, eset, szekrény, tartó anliggende
fiola, üvegcse medisinflaske
fiola, üvegcse, ampulla medisinglass
firkálás rable ned, rabbel
fitt, alkalmas, illő, szeszély, roham, görcs skikket, passende
fitymálás, semmibe vevés ignorering
fiú gutt
fiú, legényke, szolga, lovász, istállófiú stallkar
fiús, kisfiús gutteaktig
fizetés, fizetség, bér, illetmény lřnne seg, lřnn, betale
fizetésképtelen insolvent
fizetésképtelenség insolvens
fizetéstelen, tiszteleti, díjazás nélküli, dísz- heders-, ćres-
fizető-autópálya veibom
fizika fysikk
fizikai munkás arbeider
fizikai, tárgyi, anyagi, ruhaanyag, lényegbevágó materiale, stoff, materiell, stofflig
fizikus fysiker
fjord fjord
flanellnadrág, kasanadrág, flanell alsóruha flanellsbukser
flegma, közöny, váladék, turha, hidegvér, nyálka sinnsro, slim
flegmatikus flegmatisk
flört, kacérkodás flřrt
fluorid fluor
fodrozódás, fodor, izgatottság rynket strimmel, buste, krusning, kruse, rysj
fogadalom, biztosíték, tószt, ígéret, áldomás lřfte, pantsette, forplikte, pant
fogadalom, ünnepélyes ígéret, eskü love, lřfte
fogadás vedde
fogadás veddemĺl, vedde
fogadó (vendéglő), vendéglő vertshus, kro
fogadószoba, nappali szoba, különterem, társalgó dagligstue
fogalmazó, borfiú, csillés, lefejtő, kibocsátó skuff
fogalom begrep
fogas kérdés, öntapadós címke, címke, hentes klistremerke
fogasrúd, keret, tizedes, romlás, kínpad, fogasléc stativ, pine, hylle, pinebenk
fogékony mottakelig
fogfájás tannpine
fogház fengsel, fengsel
foghús, csipa, mézga, íny, gumi, ragasztószer gummi, gummiere, tannkjřtt, gom
fogkefe tannbřrste
fogkrém tannkrem
foglalkozás, betöltés (üresedést) beskjeftigelse, yrke, okkupasjon
fogoly (madár) ĺkerhřne, rapphřne
fogorvos, fogász tannlege
fogpiszkáló tannpirker
fogselyem tanntrĺd
fogszabályzó, nadrágtartó bukseseler
fogyasztás (kötésben) innsnevring
fogyasztási terület, kivezetés, kivezető nyílás utlřp
fogyasztási terület, piac torg, selge, marked, markedsfřre
fogyatkozás, elhalványulás formřrkelse, eklipse
fogyókúra, diéta, országgyűlés diett
fohász, kérvény, kérelem, petíció, felterjesztés protestskriv, břnnskrift, begjćring, ansřke
fok, fokozat eksamen, grad
fokhagyma hvitlřk
fokozás, erősítés forbedring, řkning
fokozás, fellendülés, erősítés, reklám forsterke, řke
fokozat, rang, minőség, lejtő, osztályzat gradere, grad, klasse, trinn, karakter
fokozat, sellő, kaszkád, zuhatag, vízesés, rohanó liten foss
fokozatos gradvis
folpack, vívótőr, vadcsapás, kontraszt, fólia forhindre, forpurre, florett, folie
folt, kiloccsantott víz, kifröcskölt víz, sár skvett, plask, plask, skvette
foltos tőkehal, tőkehal kolje, hyse
folttisztító szer flekkfjerner
folyamat progresjon, gĺ fremover
folyamat, eljárás prosess, stevning, bearbeide, fremkalle
folyamatban, gyalogos, mozgásban til fots, i gjćre
folyamatos, ismétlődő, örök, folytatódó, szívós standhaftig, vedvarende
folyékony beszédű, nagy dumájú, sima beszédű tungerapp
folyékony, kecses, gördülékeny flytende
folyó hó, sürgős, azonnali řyeblikk, řyeblikkelig
folyó sebes szakasza, kikelés, átkelés, meglövés skyting, sting, jakt, filmopptak
folyó, vízfolyás, áradat, folyóvíz, favágó munkás elv, flod
folyóág, ruhaujj, ág, kar, elágazás, fegyvernem arm, ruste
folyóirat, időszaki, periodikus, időnkénti tidsskrift, periodisk
folyomány, kimenetel, követelmény resultat
folytatás fortsettelse
folytonos, szakadatlan stadig
folytonos, szakadatlan uopphřrlig
fonal, mese, fonál, történet skrřne, garn
fonat, görbület, redőzés, sodrat, rétegezés trĺd, lag
fondorlatos, metsző, jó szimatú, pörlekedő, pajkos skarpsindig, skarp
fondorlatos, rosszhiszemű, vétkes, kaján skadefro, ondskapsfull
fontos viktig
fontos részlet, fontos mozzanat, világos rész hřydepunkt
fontoskodó, aggodalmaskodó, aggodalmas, cikornyás masete, kresen
fordítás oversettelse
fordító, transzformátor oversetter
fordított szórend, megfordítottság, fordítottság inversjon
fordítva, hátlap, ellenkező motsatt, omvendt, motsetning
fordítva, kölcsönösen, és viszont omvendt
fordul, időtartam, perdül, perdít, sodor, fesztáv spennvidde, spenn, omspenne, spann
forduló, karika, változás, körút, létrafok, forgás likefrem, rund, hel
fordulópont, forgatópont, kötőpont vendepunkt
forgács, törmelék, szilánkok, kőtörmelék steinsprut
forgalmi dugó, forgalmi akadály traffikkork
forgalmi sáv kjřrefelt, kjřrefil
forgalom, keringés, vérkeringés, példányszám omlřp, opplag
forgalomba hozható, eladható, járható, legyűrhető omsettelig
forgalomban levő, villamos áram, időszerű, áram strřm, gangbar, innevćrende, aktuell
forgáscsap, iránytartó, forgócsap, sarkalatos pont dreietapp
forgatag, kavargás, örvény virvle, virvel
forgószél, tájfun tyfon
formai, előírásos, szabályszerű formell
formai, működési, funkcionális, gyakorlati funksjons-, funksjonell
formailag, hivatalosan, előírásosan formelt
formálható, műanyag, plasztikai, alakítható plast, formbar, plastisk
formalista, hivatalos, főiskolai tanár, elvont akademiker, akademisk
formás velformet, velskapt
formátlanság, alaktalanság, idomtalanság, rútság misdannelse
forradalmi, forradalmár revolusjonćr
forradás, hasítás, hasíték, vágás flenge, skrĺstrek, kutte opp
forrázási seb, skandináv dalnok, forrázás skĺlde
forró glřdende, ivrig
forrongás, erjesztő, kovász, erjesztő anyag gjćringsmiddel, ese, gjćre
forrongás, kiáradás, kibúvás, kirobbanás, zendülés utbrudd
fortély, tévedés bedrag
fortélyos, gomblyukfedő lebeny, sátorlap, hasíték flykte, buksesmekk, flue
foszlott, elcsépelt loslitt
fosztogatás plyndre, plyndring
fosztogatás, zsákmány, hadizsákmány bytte, plyndre, tyvegods
főcím, címfej overskrift
főcső, távolsági távbeszélő-vezeték, főág, fővonal hovedlinje
főfelügyelő, főellenőr, házfelügyelő leder, inspektřr
főhadiszállás hovedkvarter
föld alatti tunnelbane, undergrunn, t-bane, undergrunnsbane
földbirtok tulajdonosa selveier
földbirtokos grunneier
földcsuszamlás skred
földigiliszta meitemark
földműves bonde
földműves, kormányrúd, tőhajtás, szántóvető rorkult, skudd
földöv, sáv, öv, éghajlati öv, égöv, zóna, övezet sone
földrajz geografi
földrajzi szélesség, szélességi fok, mozgástér breddegrad, spillerom
földrajztudós geograf
földre borulás, levertség, letörtség, megalázkodás sammenbrudd
földreform híve, földosztás híve, agrár-, mezei agrar, jordbruks-
földrengés jordskjelv, jordskjelv
földtan geologi
földteknő, tömörödött altalaj, lábas, serpenyő panne, gryte
földterület (acre-ban) flateinnhold
főleg hovedsakelig
főleg hvedsaklig
főleg, különösen spesielt
főleg, nagymértékben overveiende
fölényes, nagyszerű, fennkölt, magasztos, fenséges opphřyet
fölösleges, pót-, pótkerék, tartalék, szikár sparsom, knapp, reserve, ledig
fölösleges, szükségtelen unřdvendig
főnemes, főrend, egyenrangú stirre, adelsmann, likemann, like
főnemesek, nemesség, főrendi cím, főrendek adelsstand, adelstittel
főnév substantiv
főnök, felettes, fölényes, elöljáró, felsőbb over-, hřyere, overlegen, utmerket, overordnet
főnővér, felügyelőnő, főápolónő, családanya forstander, sjefssykepleier
förgeteg, vihar storm
förtelmes, felháborító motbydelig
fösvény gnier
főszerep, vezető szerep, mérőón, ólom, tápcsatorna lodd, ledelse, bly, vink, hovedrolle, forsprang
főtantárgy, nagyobb, őrnagy, idősebb, szaktárgy major, vesentlig, střrre
főtengely, forgattyús tengely veivaksel
főút, főutca hovedgate
főútvonal vei med forkjřrsrett
főváros hovedstad
föveny, kavics, sóder grus
fővezető, vezér, mindenekelőtt, parancsnokló, első hřvding, hoved-, viktigst, sjef
frakk snippkjole, mynt, kjole og hvitt
francia Fransk
franciaország Frankrike
frász, füles, flemm, sör skvalpe, skvalping
frenetikus, őrjöngő, eszeveszett, őrült, tomboló vill, panisk
friss fersk, uerfaren, frisk, ny
friss, nedves yppig, frodig
fújtató, szószátyár, üres fecsegő, szófosó pratmaker
fukar, elnyűtt, piszkos, rongyos, ócska, kopott loslitt
fukarság, kapzsiság, fösvénység griskhet, gjerrighet
fullánkos megjegyzés, szúrós megjegyzés, csípés grave
fullánkos természetű, darázsszerű, veszekedős irritabel
fullánkos, szúrós, fösvény, fukar gjerrig
fura, hóbortos, rigolyás, szeszélyes snurrig, lunefull, underlig
furcsa, incselkedő spřrrende, ertende
furcsaság, különcség, különlegesség sćrhet
furfang, művészeti, tudomány, művészi, mű-, csel kunst
fúria, düh, dühöngés, őrjöngés, tombolás raseri, furie
furnérlemez finęr
fúrómester, tolató, toló, tolóka, betoló rúd narkotikalanger
furulya flřyte
futball fotball
futó (sakkban), püspök biskop, lřper
futó kép, futó pillantás skimte, glimt
futó, igen, elvonulás, elhaladás, múlás, nagyon passering, flyktig
futóárok, életerő, hiszékeny ember, fafej, nedv underminere, sevje, saft, tappe av
futómű nélküli leszállás, palacsinta pannekake
fuvalom, lélegzet, lehelet pust, ĺndedrag, ĺnde
fuvar, fuvardíj, kas, szállítás, gondola, vagon vogn
fuvarozó, teherhajó, teherszállító lastebĺt
fúvóka, hőlégsugár, rakétasugár, csapolóvályú sprut, strĺle, jetfly
fúvóka, szívócső munstykke
fúvóka, szószóló, szócső, szájrész, szopóka munnstykke
fúzió, egyesülés sammenslĺing
gress
függelék, melléképület, pótlás, épületszárny tilfřyelse
függés, függőség avhengighet
függetlenség uavhengighet
függő, légvezeték, föld feletti, külszíni, antenna luftig
függőágy hengekřye
függőben, függőben levő, hatályon kívül helyezve i bero
függőleges metszet, idom, körvonal, szelvény profilere, profil
függőlegesen, függőlegesség, függőleges, pont i lodd, lodde, loddrett, lodd
függöny, kerítésfal, bástyakör, kurtina, szádfal gardin
fülbevaló řredobb
fülemüle nattergal
füles fotel, füles karosszék řrelappstol
fülhallgató hřretelefoner
fülhasogató, csikorgó skingrende
fülke, szoba, feltörés, zsiliptartó, töltényűr rom, vćrelse
fülledt, nyomott fuktig, lummer
füllentés liten lřgn
fülsértő visítás, éles kiáltás, ordítás, széllökés byge, skrike, vindstřt, skrĺl
fültépő řredřvende
fültőmirigy-gyulladás, mumpsz, fültőmirigylob kusma
fűnyíró gressklipper
fürdés, elhajlás, hajóüdvözlés zászlóval, dőlés dyppe, dukke, dukkert
fürdőkád badekar
fürdőkád, fürdő bad, badekar
fürdőnadrág badebukse
fürdőnadrág badebukse
fürdőszoba, nyilvános vécé badevćrelse
fűrészáru, faanyag, törzsborda, épületfa, erdő, fa třmmer
fűrészpor sagmugg
fűrésztelep, fűrészmalom sagbruk
fürge livlig
fürge, tevékeny, eleven livlig, rask
fürgén, gyorsan kvikk
fürj bli redd, vaktel
fürt, göndörödő hajfürt, csavarodás krřlle
fürt, nyaláb, raj klynge, hop
füstgomolyag, csutak, emberke, seprűcske dott
füstölő, bekormozott, füsttől feketére festett rřykfylt
fűszer krydder, krydre
fűszeráru dagligvarer
fűszeres, szatócs kjřpmann
fűszerezés krydder
fűszerezett, fűszeres, viharedzett, érett lagret, krydret
fűtés, fűtőszál varmeapparat
fűtőolaj, olajüledék, pakura, nyersolaj fyringsolje
fütyülés, síp, fütty plystring, plystre, flřyte
fütyülés, sistergés, pisszegés, sípolás, sziszegés vislelyd, visle
füvekből álló, füvészkönyv, füvekből készített urte-
füzér, párkány, húr, szénzsinór, béléscső-rakat bĺnd, snor, hyssing
füzérdíszítés, girland girlander
fűzfa piletre
gabonában dús, giccses, elkoptatott, szakállas banal
gabonapehely, gabonanemű, gabonanövény, zabpehely kornblanding, kornslag
gabonaüszög, trágárság, korom, koromfolt, maszat skitt, sote, smusse, flekk, smuss
galagonyabokor, galagonya hagtorn
galamb, balek due
gallér, nyak, tengerszoros, ingnyak hals
gally, ág, hirtelen fékezés, visszautasítás, púp irettesette, avbryte
gally, ágacska kvist
gally, szétpermetezett mennyiség, szpré, szóró kvist, sprřyteveske, sprřyt
gangréna, üszkösödés koldbrann
garancia kausjon, kausjonist, garanti, garantere
garázs bilverksted, bensinstasjon, garasje
garnélarák stor reke
gát, cserény, karám forhindring, hinder
gátlás hemning
gátlásoktól mentes, gátlás nélküli uhemmet
gavallér, jóképű, jelentékeny, jóvágású, bőkezű kjekk
gazda, gazdálkodó, paraszt, farmer gĺrdbruker, bonde
gazdag koncentrátum, dústermék enere, ledere, hoder
gazdag, terjengős, buján növő, dús, kicsattanó, bő frodig, overstrřmmende
gazdagság rikdom, velstand
gazdálkodás jordbruk
gazdasági helyzet, közgazdaságtan řkonomi
gazdasági udvar gĺrdsplass
gazdaságos, közgazdasági, gazdasági řkonomisk
gazdaságtan, gazdaság, gazdasági rendszer řkonomi
gazember slyngel, kjeltring
gazember, cselszövő kjeltring, skurk
gazfickó, gazember, kópé, huncut fickó, csavargó skřyer
gazfickó, kópé, csibész, bubi, jumbó kjeltring
gázharisnya, lepel, palást, köpönyeg kappe
gázló vadested, vade over
gázlómadár, vízben járó ember, vízben gázoló ember vadefugl
gázok (belekben), lélegzet, fuvallat lufte, luft, pust, vikle, slynge, vind, bukte
gázpedál gasspedal
gaztett, alávalóság, gazság skurkestrek
gégefő, gége strupehode
gemkapocs binders
generáció, nemzedék, generálás slektsledd, generasjon, utvikling
genitívuszban használt, birtokos esetben használt besatt
gennyesedés, duzzasztás sammenkomst
geodéta, vámtisztviselő, földmérő, ellenőr landmĺler, takstmann
gép maskin
gépeltérítő kaprer
gépezet, mechanizmus mekanisme
gépírónő, gépíró maskinskriver
gépolaj, zsírozó, gépkenőcs, gépkenőzsír, kenőzsír smřremiddel
gépselyem, csavarmenet, cérna, fonál garn, gjenge, trć i, trć pĺ, trĺd
géptan mekanikk
gerendacsatlakozás, összekötés, összeragasztás skjřte, spleise
gerezd, szegfűszeg fedd
gerinc- ryggvirvel-
gerincagy ryggmarg
gerince vminek, életerő, szárbél, gerincvelő, erő marg
gerincoszlop-, gerincagyi érzéstelenítő szer rygg-
gerlice, vadgalamb, gerle turteldue
gesztenye kastanje-, kastanje
gesztenyebarna, elhagyott partra kitett ember rřdbrun
gesztus gestus, gestikulere
giccs, söpredék, ostoba beszéd, szemét, limlom sřppel, skrap
gimnázium, tornaterem, tornacsarnok gymnastikksal
gipsz gips
gitár gitar
gitt, ragacs kitte, kitt
gleccser isbre
globalizálás globalisering
glóbusz, földgömb, földgolyó globus
gnóm dverg
golf golf
golfozó, golfjátékos golfspiller
gólya stork
golyó, lő, meglő, lövés, dobás, próbálkozás, rúgás prosjektil, hagl, skudd, skudd
golyó, lövedék kule
golyóstoll kulepenn
gomb knapp
gomba, gyorsan feltörő személy, gomba alakú tárgy sopp
gombaféle, tapló sopp
gombaölő soppdreper
gond, kiálló szikla, rejtett akadály, gubanc ulempe
gondatlanság, lenézés skjřdeslřshet
gondnok formynder, beskytter
gondnok, téli körte, igazgató, felügyelő bestyrer, oppsynsmann
gondolat nélküli, kifejezéstelen ledig, tomt, ubesatt
gondolatokba merült, belefeledkezett vmibe ĺndsfravćrende
gondolatokkal teli, elgondolkodó, gondos tankefull, omtenksom
gondolatolvasó tankeleser
gondolkodás, gondolkodásra képes tenkende, tenkning
gondolkodó, bölcs, bölcselő, filozófus filosof
gondolkodó, méltányos, elfogadható, mérsékelt rimelig, moderat, fornuftig
gondos átolvasás gjennomlesing
gondosan kidolgozott, körülményes, bonyolult utarbeide
gondoskodó, ellátó leverandřr
gonosz urettferdig, skammelig
gonosz ondskapsfull
gonosz, beteg, hibás, beteges dĺrlig
gonoszság, betegség, veszedelem, gonoszul, rosszul ond, onde
gőg, büszkeség, kevélység, önérzet, tetőfok stolthet
gömb, csősatu, kézi szerszám (kivájásra), golyó ball
gömb, égitest, országalma, szemgolyó kule
gömb, szféra, terület, golyó klode, sfćre
göndörszőrű uszkár, pudli puddel
göngyöleg, csomagolás, csomagolóanyag, borítólap omslag, emballasje, overtrekk
görbe, hajlott, hajlított buktet
görbület, grafikon, kanyarulat, hajlat, kanyar kurve, sving
görcs krampe, krampetrekning
görcs, bibircsók, szemölcs, csomor, hülye, kinövés vorte
görcs, nehézség, göb, bog, 1852 m/óra, hurok knute, knop, klynge
gördeszka rullebrett
gördülékenység, könnyedség, folyékonyság taleferdighet
görkorcsolyapálya, műjég, korcsolyapálya skřytebane
gőz, füst, dühroham, pára, felindulás damp, rřyk, rase, ryke, dunste
gőzhajó dampskip
gőzhajó, gőzös, gőzölő dampskip
grafikus, festői, illusztráció, ábra, grafika grafisk
gránát, gránátkő granat
gránát, külsőség, karosszérialemezek, váz, burok skjell, hylse, musling, patron, granat, skalle
grapefruit grapefrukt
gravitáció tyngdekraft
gróf greve, jarl
grófné, grófnő grevinne
grossz, nagytucat, 144 darab, grossz, hájas, zöm tykk, brutto, gross, grov, plump
grotta, barlang grotte
guggoló sitte pĺ huk, undersetsig, liten
gulya, csorda, csordás, gulyás, embertömeg, nyáj gjete, flokk
gumibetétes felmosó, gumibetétes törlő nal
gumibot, karmesteri pálca stokk
gumicsizma gummistřvler
gúnár gasse
gúny, nevetség latterliggjřring, latterliggjřre
gúnykacaj, csúfolódás, lehurrogás, gúnyolódás hĺne, spotte
gúnyolódás spott, spotte
gúnyos foraktelig
gúnyos mosoly hĺnlig flir, smile hĺnlig
gúnyos oldalpillantás, vágyódó bámulás, fixírozás lystent blikk
gyakori, ismétlődő hyppig, frekventere
gyakoriság, rezgésszám, frekvencia frekvens, hyppighet
gyakorlás, klientéla, pacientúra, praxis, edzés praksis, řvelse, skikk, trening
gyakorlat praktisere, řve
gyakorlatilag praktisk talt
gyakorlatlan uerfaren
gyakorló ügyvéd, gyakorló orvos praktiserende lege, praktiserende advokat
gyakornok, önkéntes, önként jelentkező frivillig
gyakornok, szakmunkástanuló lćregutt
gyalázatos vanćrende
gyalázatos, förtelmes, undok avskyelig
gyalog (sakkban), paraszt (sakkban), zálog pantsette, bonde, pant
gyaloglás, fárasztó járkálás, csavargó, lábdobogás vandre, traske, trampbĺt, landstryker, trampe
gyaloglás, határvidék, gyalogtávolság, menetelés marsj
gyaloglás, határvidék, gyalogtávolság, menetelés marsjere
gyalogos infanteri
gyalogos Fotgjenger
gyalogút, ösvény gangsti
gyanú, célzás, sejtelem anelse
gyanú, vminek parányi nyoma, sejtelem, sejtés mistanke
gyapjas, fodros, pelyhes ullen
gyapjú, báránybunda plyndre, skinn, flĺ, klippe, ull
gyapjú, fonal, női fanszőrzet, muff, lány garn, ull
gyapjú-, gyapjúanyag, gyapjúszövet ull-, av ull
gyapjúfésű, lap, levelezőlap, névjegy, kártoló kart
gyár fabrikk
gyarapodás, növedék, szerzeményezés tilgang, tiltredelse
gyarló svak
gyártmány, áramkör zárása, készítmény, kivitel fabrikat, utgjřre, gjřre, lage
gyászjelentés, nekrológ nekrolog
gyászoló en som sřrger
gyászos, mord, zordon, hátborzongató, kíméletlen uhyggelig, bister
gyászos, siralmas sřrgmodig
gyászruha, gyász sorg
gyáva feiging
gyémánt, briliáns diamant
gyémántkeménységű, gyémántkeménységű kő ubřyelig, steinhard
gyenge pontja vkinek, gyenge oldala vkinek svakhet
gyenge, elpuhult, petyhüdt, ernyedt slapp, plřsete
gyengébb csapat, szegény agyondolgozott nő, bozót skure, krattskog, skrubbe, kratt
gyengédség sarthet, řmhet
gyengélkedés sykdom, illebefinnende
gyengélkedés uvilje, utilpasshet
gyengélkedő szoba, kórház, betegszoba, gyengélkedő sykehus
gyengülés, gyengülő, gyengítés svekkelse
gyeplő, kantárszár třmme, třyle
gyerekkor, gyermekkor barndom
gyermek, gyerek barn
gyermekek, gyerekek, gyermek, gyerek barn
gyermeki datterlig, sřnnlig
gyermeki, gyermekes, fejlődésben visszamaradt barnslig, infantil
gyermekies, gyerekes barnslig
gyermekkocsi barnevogn
gyermekkor, kezdeti szakasza vminek, kiskorúság barndom
gyermekláncfű, pitypang lřvetann
gyermekszoba barnevćrelse, planteskole
gyermeteg godtroende, naiv
gyertya stearinlys, vokslys
gyertya tennplugg
gyík firfirsle
gyilkosság mord, myrde
gyógyfürdő kursted
gyógyíthatatlan uhelbredelig
gyógyszer-alkalmazás, gyógykezelés, gyógyszer medisinsk behandling
gyógyszerész, vegyész kjemiker, apoteker
gyógyszertár apotek, farmasi
gyógyulás, felépülés, gyógyüdülés, lábadozás rekonvalesens
gyomirtó ugressmiddel
gyomor- mage-
gyomor, bendő innvoller
gyomorégés halsbrann
gyomorfájás vondt i magen, mageknip
gyomorfekély magesĺr
gyors szökellés, iramodás, kontár, megugrás, fuser fare avsted, lřpe hit og dit
gyors, pörsenés, kiütés overilt, utslett
gyorsan kvikk
gyorsan, fürge, sebes, sarlós fecske, sebesen rask, hurtig, tĺrnsvale
gyorsaság, készültség, készenlét, könnyedség beredvillighet, beredskap
gyorsétkezés, uzsonna, könnyű hideg vacsora, rész matbit, lett mĺltid
gyorsírás stenografi
gyorsírás stenografi
gyorsíró stenograf
gyorsvonat hurtigtog
gyök, ideggyök, szótő, alapja vminek, tő, gumó knoll, rot, slĺ rot
gyökér, gumós növények rřtter, stauder, rotfrukter
gyökeres, megrögzött forankret, rotfestet
gyöngy perle
gyöngy, gyöngydíszítés, üveggyöngy, célgömb perle
gyönyör, elragadtatás henrykkelse
gyönyörűség, boldogság lykksalighet
gyönyörűséges, bűbájos, elragadó herlig
gyötrelmes, fájdalmat okozó pinefull
gyötrő, gyötrelmes, kínzó uutholdelig, ulidelig
győzelem, diadal seier
győzelmi, győzelmes, diadalmas, győzedelmes seierrik
győztes seierherre
gyufásdoboz fyrstikkeske
gyújtófej, robbanófej, élesfej stridshode
gyújtogatás brannstiftelse
gyújtogató brannstifter
gyúlékony antennelig
gyúlékony antennelig, brennbar
gyulladásos, gyulladt opphisset, betent
gyűjtemény, gyűjtés inndriving
gyülekezet, minta, szemle, mustra mřnstre, mřnstring
gyűlés, ülésszak mřte, sesjon, samling
gyűlölet hat, hate
gyűlölet, ellenségeskedés fiendskap, hat
gyűlöletes, nagyon termékeny, rang, visszataszító rangere, rang, geledd, grad, rekke
gyűlöletes, undok motbydelig
gyűlöletes, utálatos motbydelig
gyümölcs frukt
gyümölcsöskert frukthage
gyűszű fingerbřll
hab (étel), hajformáló hab fromasj
hab, tajték skum, skumme
habkő, tajtékkő pimpstein
háborgás, hömpölygés rulle, velte seg, rot, virvar
háborgatás, zavarás, zavargás forstyrrelse, uro
háborgó forstyrret
háború krig
háború krigfřring
habos minta, hullámosítás, ondolálás, hullámosság vifte, břlge, vinke, vaie
hadaró beszéd, köpködő beszéd, hadarás frese, sprute, snakke fort
hadi, katonaság, katonai, hadsereg militćr
hadisarc, kártérítés, jóvátétel, jótállás skadeserstatning, dekning
haditengerészet marine, flĺte
hadizsákmány, diadalemlék, trófea, vadásztrófea trofé, seierstegn
hadjárat, expedíció, fürgeség, felfedező út ekspedisjon
hadsereg hćr
hadseregparancsnok, királyi várkapitány, rendőr konstabel
hadvezér, parancsnok, hajóparancsnok, hajóvezető kaptein
hadviselő krigfřrende
hájasság, elhízottság fedme
hajcsavaró, hajsütővas papiljott
hajfonat, copf flette
hajladozó, elütő színű szőrcsomó, pehelyszerű fjćrkledd, fjćrlett
hajlam betegségre, hajlam rosszra, öröklött baj forderve, vanćre, plett, infisere, flekk
hajlam, vonzalom, hajlandóság tilbřyelighet, hang
hajlamos vmire, hangulata van vmihez, úgy amint lik, som
hajlandó, beleegyező, önkéntes, készséges, szíves villig
hajlandóság, eszme, vélemény, elképzelés, fogalom idč, begrep, anelse
hajlandóság, irányzat, tendencia, célzatosság retning, tendens
hajlekötő pánt, hajlekötő szalag, filé filčt
hajléktalan ember, talált tárgy, gazdátlan tárgy hittebarn, herrelřst dyr
hajléktalan, otthontalan, hontalan hjemlřs
hajlítható, árnyalatos, könnyen befolyásolható fřyelig, břyelig
hajlítható, rugalmas fleksibel, břyelig
hajlíthatóság břyelighet, fleksibilitet
hajló, vonzalom, támaszkodó, hajlam, ferde skjev, tilbřyelighet
hajó mřnstre pĺ, skip, skipe
hajó (templomé), tömeg, szekrény, kalaptető, ember legeme
hajó közepén midtskips
hajó vége felé, hátul, hátrafelé akter-
hajóból ki, hajó oldalán át over bord
hajócsavar, kefélés, zsugori, uzsorás, smasszer propell, skrue, skru, gnier, knulle
hajóderék, burok, test, hajótest skalle, belg, rense, skrog
hajófar, tat, zord, komoly akterstevn, hard, streng
hajógerinc, tőkesúly kjřl
hajójavító műhely, hajógyár skipsverft
hajókonyha, gálya bysse
hajókötél kikötéshez, kikötési cölöp, horgonybója fortřyningsplass, fortřyning
hajón szállítás, postázás, hajózás skipsfart, tonnasje
hajóorr baug, forstavn
hajóorvos, sebész, katonaorvos kirurg
hajóraj, hajóhad, flotta, szapora flĺte, vognpark
hajós sjřmann
hajósodor, huzagolás, barázda, vájat, hornyolás fure, lage furer i
hajótörés skibbrudd, forlise
hajótörött, kitaszított skibbrudden
hajóút reise
hajózható fremkommelig, farbar
hajózó csatorna, teniszpálya közepe skipsled
hajózsilip, hajfürt, elakadás, lakat, zár, torlasz hĺrlokk, lĺse, sluse, lĺs
hajszálrugó, amerikai bandita, haj, hajzat, bolyh hĺr
hajtás (növényen), zuhogó, lövés, surrantó skudd, skyte, stryk, styrte, jakt
hajtás, ágacska, gallyacska, ág, sarjadék, sarj kvist, kvast
hajtás, előrehajtás fremdrift
hajthatatlan, rettenthetetlen utemmelig, ukuelig
hajtó-, üzemanyag, hajtóanyag drivstoff
hajtóka jakkeslag
hála takknemlighet
hála vminek takket vćre
haladás gjřre fremskritt, fremgang, fremskritt, utvikling
haladéktalan, fizetési felszólítás, súgás tilskynde, rask, omgĺende, sufflere
haladéktalanul straks
haladó szellemű, tovább, korai, elülső, buzgó forrest, videresende, fremmelig, fremover
haladó, fejlődő fremskrittsvennlig, progressiv
halál, haláleset dřd, dřden
halál, képző, befejeződés, rag, végződés avslutning, endelse, slutt
halálbüntetés felfüggesztése, haladék utsettelse, frist, benĺdning
haláleset, halálos végű szerencsétlenség skjebnebestemt, ulykke
haláli, gyors, elpáholás, sebes, elfenekelés juling, ris
halálos dřdelig
halálos ágy likskue
halálosan, tragikusan skjebnesvangert
halált okozó, végzetes, halálos, fatális skjebnesvangre, dřdbringende, skjebnesvanger
halandóság, halálos mivolta vminek, halálozás dřdelighet
halandzsa, üzemanyag, duma, gáz, vaker, benzin gass
halánték, templom tinning, tempel
hálás takknemlig
hálás takknemlig
hálás, eladósodott, lekötelezett, adós stĺ i gjeld
halász fisker
halasztás utsettelse
hálátlan kjedsommelig
hálátlanság utakknemlighet
halfogás (kézzel), csiklandozás kiler, kiling, kilende
halhatatlan udřdelig
halhatatlanság udřdelighet
halk moraj, fodrozódás, hajfodor kruse, skvulp, skvulpe, krusning
halk, gyenge, halkan, puha, lágy, lágyan, sima blřt, myk, svak, blid, dempet
halkan, alacsonyrendű, alsó, alacsony, lehangolt simpel, lav, dyp, nedslĺtt
hall, társalgó vestibyle, salong, slentre, dovne seg
hallgatag fĺmćlt
hallgatag, néma, buta stum
hallgató, hallgatózó tilhřrer
hallgatólagos stilltiende, taus
hallgatóság, közönség publikum
hallható hřrbar
hallókészülék hřreapparat
háló kifeszítése, háló, hálókészítés, hurkolás garnbinding, nett
hálókocsi sovevogn
hálószem, háló, lyukbőség maske
hálószoba soverom
halottasház, hullakamra, gyászmisedíj likhus
halottaskocsi likvogn
halotti máglya likbĺl
halovány, halk, elmosódott, elhaló, lankadt besvime, svak, besvimelse, matt
halovány, pelyvapikkely, fakó, palánk, kerítés stake, blek
haltartó medence, zűrzavar, párolt hús, ragu smĺkoke, stuing, lapskaus
halva született, kudarcot vallott dřdfřdt
hám, lószerszám seletřy
hám, vállszíj, heveder, hordóakasztó, kötélhám kaste, slynge, fatle
hamarosan snart
hamisító, szédelgő forfalsker
hamisított, hamisítás, szimulálás, hamis, utánzott forfalskning, forfalske
hamu ask
hangbarázda, versenypálya, terelőpálya, nyomtáv fotspor, sti, vei, bane, skinne, spor
hangcsúsztatás, hosszú előke, glissando, dia sklie, skred, lysbilde, dias, ras
hangfal hřyttaler
hangfogó, néma, néma szereplő, néma ember sordin, stum, dempe
hanggal bíró, magánhangzói, énekelt, hang-, lármás stemme-, vokal-, sang-
hanghordozás, hangsúly, árnyalat, hangszín, tónus tone, tonefall, klang
hangjegy, hangnem, kötelezvény, magyarázat, hang lite brev, nota, notere, merknad, note, seddel
hangnem, zenei mű, dallam, összehangzás, hang stemme, innstille, harmoni, melodi
hangos, zajongó, zajos, kiabáló, ordítozó larmende, skrikende
hangosan, fennhangon hřyt
hangsebességi, hanghatáson alapuló, szónikus lyd-
hangsúly, nyomaték ettertrykk
hangsúlyozott, kimondott, kifejezett uttalt, utpreget
hangszigetelő habarcs, lábnyom, agyagpép, öklöző mops
hangszigetelő, hangszigetelt, hangelnyelő lydisolert
hangszóró, tölcsér alakú torkolat, telefon, szaru horn
hangtalan, zajtalan taus, stille
hangtan, akusztika akustikk
hangtompító, bokszkesztyű, hangfogó edény, sál skjerf, lydpotte
hangulat, erkölcsi, morális, erkölcsös, tanulság moral, moralsk
hangulat, érzet, érzékelés, tapintás, érzék kjenne, fřle
hangulat, létmód, lelkiállapot, levertség, igemód stemning
hangya maur
hangyaboly maurtue
hangyasavas maur-
hanta, fellengzős beszéd, üres fecsegés snakke sint og hřyt
hányad, arány, viszony forhold, proporsjon, andel
hanyagság treghet, lathet
hanyatló, dekadens i forfall
hánytató, hánytatószer brekkmiddel
harag, ellenszenv, irigység, neheztelés misunne, nag, uvilje
harag, rosszakarat, gyűlölködés, rosszindulat ondskapsfullhet
haragos viszonyban álló, kedvezőtlenül elfogult fiendtlig
haragos, mogorva, zsémbes amper, gretten
harangrugó, gong gongong
harangszó, harmónia, harangjáték klokkespill, lyde, kiming, kime
harc, küzdelem, igyekezet strev, stri, kamp, kjempe
harcászati, taktikai taktisk
harcias, harci, hadi, katonás krigs-
harcos kriger
hárfa harpe
harisnyakötő sokkeholder, strřmpebĺnd
harisnya-kötöttáru strikkevarer, trikotasje
harisnyanadrág strřmpebukse
harkály, fakopáncs hakkespett
hármas, háromszoros tredobbelt
harmat dugge, dugg
harminc tredve, tretti
harmónia, egyezés, szerződés enighet
harmonika, tangóharmonika trekkspill
három tre
háromrétegű, háromrétű, háromszálú tretrĺdet
háromság, három személy, szentháromság treenighet
háromszögű vonalzó, triangulum, háromszög trekant
hárs lind
harsona basun
harsona, remek ember, adu, ütőkártya, remek fickó trumfe, trumf
hártya, patina, bevonat, folt anlřpe, ta glansen av
hártya, vékony réteg, film film, filme, hinne
has, potroh mave, buk, underliv
hasadék, hasítás spjćre, flenge
hasbeszélő buktaler
hasé, vagdalék, vagdalt hús hakke
hashajtó avfřringsmiddel
hashajtó renske ut, utrenskning
hasíték, betörés, sportbajnok, favorit, csattintás knake
hasmenés diaré
hasnyálmirigy bukspyttkjertel
hasonlat sammenligning
hasonlatosság, hasonlóság likhet
hasonlíthatatlan uovertruffen, uten like
hasonló, rokon, unokaöccs, unokanővér, unokabátya fetter
hasonlóan, szintén likesĺ, likeledes
hastífusz, tífusz tyfus
hasüregi, hasi buk-, underlivs-
használás, használat joga, használat, szokás nytte, vane, bruk, skikk, anvendelse, řvelse
használat behandling, sedvane, sprĺkbruk
használatlan, csökkenés, lefolyócső, ugar, feldúlt avfall, udyrket, tap, ubrukt, řde, avfalls-
használható nyttig, brukbar
hasznos nyttig, brukbar
hasznos, segíteni kész, szolgálatkész hjelpsom, nyttig
hasznosíthatóság, megfelelő alkalom, célszerűség hensiktsmessighet
hasznosított hulladék, megmentett holmi, mentés berging, berge, redning, redde
hasznot hajtó, lukratív lřnnsom, innbringende
haszon, erősítés, nyereség, nagyobbodás, növekedés gagn, vinning, řkning, vinne, tjene, oppnĺ
haszon, zsákmány, préda, elhordott föld, meddő bytte, forderve, skjemme, řdelegge, rov
haszonállatok, állatállomány, lábasjószág husdyrbestand
haszonlesés, önérdek egennytte
haszontalan, gyámoltalan, gyám nélküli, tehetetlen hjelpelřs
hasztalan, hiábavaló, használhatatlan unyttig, ubrukelig
hasztalan, hiú, meghiúsult frustrere, forpurre
-hat, -het, galagonya, május, lehet kan
hatalmas, nyomós kraftig, mektig, kraftfull
hatalom, nagy mennyiségű makt
határ, befejeződés, végetvetés, rag, vég, végződés ende, slutning, avslutning, endelse
határ-, határvonal grense
határfelület, elválasztó felület, adapter, nemz grensesnitt
határidő meghosszabbítás, pihenés, szünet nyugalom frist
határolás, korlátozás, elhatárolás, elévülés begrensning
határosság sidestilling
határozat, parancs, utasítás, szerzetesrend ordre, orden, bestilling, anvisning, ordne
határozatlan uavgjort
határozottság, keménység fasthet
határterület, országhatár, határ grense
hatás, befolyás pĺvirkning, influere, innflytelse, pĺvirke
hatás, behatás, nekiütődés, ütközés, kihatás střt, innvirkning
hatás, tett, művelet, per, akció, taglejtés, csata inngripen, prosess, gjerning, handling
hatásos imponerende
hatásos, célravezető, hatékony, hathatós, effektív virksom, effektiv
hatásos, potens, közösülőképes, hathatós mektig
hatásos, tiszteletet parancsoló imponerende
hátborzongató, rémes uhyggelig
hátgerinc, tüske, tövis, gerinc bokrygg, kaktustorn, ryggrad
hátgerincmasszázzsal gyógyító, csontrakó kiropraktiker, kiropraktor
hátitáska, hátizsák ryggsekk
hátitáska, iskolatáska veske, ransel
hátizsák ransel, ryggsekk
hátizsák ryggsekk
hatlap, kockakő, köb, kocka, harmadik hatvány terning
hatóerő, hatékonyság, termelékenység, hathatósság effektivitet
hatósági bizonyítvány, felhatalmazás, tanúság hjemmel, sikkerhet, bemyndigelse, garanti
hatósági ellenőr inspektřr
hatósági felszólítás, hatósági értesítés stevning
hatosági igénybevétel, tengerentúli árurendelés skjćre hakk i, ordre
hatósági közeg, hivatalos, tisztviselő, hatósági funksjonćr, offisiell, tjeneste-, embets-
hatósági közeg, közalkalmazott offentlig ansatt
hátralék, lemaradás, hátralékos tartozás restanse
hátralék, remittenda, jogi váromány, többiek rest
hátráltatás, lassítás, gátlás, késleltetés forsinkelse
hátrány bry, uleilighet, ulempe
hátrány, megterhelés handikap
hátrányos skadelig
hátság, orom, hegyhát, bakhát, tetőgerinc, taréj fjellrygg, ĺskam
hátsó lámpa baklys
hátsó nadrágzseb, farzseb baklomme
hátsó rész, comb, csípő, ívváll hofte
hátsó rész, far, maradék, vége vminek, alja vminek lĺrstek, bakdel, rumpe
hátsórész, mögött bak
hátszín, vesepecsenye mřrbrad
háttér bakgrunn
hátul, ezelőtt, törekvő, támla, hátvéd, hátulja tilbake, rygg
hatvan seksti
hatvány, áram, sok, hatalom, nagyítás, nagy makt, kraft, evne
hattyú svane
havas, hófehér snřdekket, snřhvit
havibaj megszűnése, klimax, klimaktérium overgangsalder, klimakterium
ház hozzátartozó telekkel, épület, helyiség eiendom
hazafelé hjemover
hazafi, patrióta patriot
hazafiúi, hazafias, honvédő patriotisk
hazai, belföldi innenriks
hazai, belföldi, belső, belsejéből való innenriks, innland
hazajáró lélek spřkelse
hazárdjáték, fogadás spille, spill, hasard
házas gift
házasság, házasélet ekteskap
házassági, házastársi ekteskapelig
hazaszeretet, patriotizmus, hazafiasság patriotisme
hazatelepítés, visszahonosítás, repatriálás hjemsendelse
hazatelepített személy repatriere, sende hjem
házhely, fekvés, hely, telek tomt, plass, beliggenhet
házi légy flue
háziasszony vertinne
házikó felhőkarcoló tetején, védőtető, előtető leskur, takleilighet
házinéni vertinne
háziúr vert
háziúr, sokaság, vendéglős, tömeg, fogadós vert, skare
háztartás husstand
hazug ember, hazudozó lřgner
házsártos skjenne pĺ, skjelle
házsártos, összeférhetetlen, harcias, verekedő trettekjćr
hebehurgya, tapintatlan ubetenksom, hensynslřs
heccelő, gerebenező, gerebenező gép mřteplager
heg, sebhely, hegesedés, forradás sette arr, skramme, arr
hegedű fiolin
hegesztés helye, hegesztés sveise, sveis
hegycsúcs, sziklabérc, jégszeg, falkapocs ringbolt
hegyező, élesítő spisser
hegyi patak, kopoltyú, 142 l (us), toka, 0, 0 gjelle
hegyi patak, özön, ár striregn, strřm
hegymagasságú fjellrik
hegynek felfelé oppoverbakke
hegynyereg, hátrész, nyereg, gerinc sale, ridesal, sadel
hegyoldal ĺsside, li
hekus, rézpénzdarab, rézedény, vörösréz, zsaru kopper
hekus, zsaru, közrendőr, kopsz, kupac, taréj politimann
hely sted
hely, térző, tér, távolság, időköz, szóköz, táv rom, tidsrom, plass, spalteplass, mellomrom, areal
helybeli, állandó lakos, bennlakó, helytartó fastboende, bosatt
helyén álló, meg nem mozgatott, le nem beszélhető uberřrt, uanfektet
helyénvaló tilegne seg, bevilge
helyes, el van intézve, rendben van god
helyes, szép, barátságos, szabatos, aranyos, apró tiltalende, sympatisk, hyggelig, fin, kjekk
helyesen, illően ordentlig
helyesen, valódi, szabályszerű, igazmondó, igaz ekte, tro, trofast, sann, riktig
helyesírás, betűzés stavemĺte, rettskrivning
helyeslés bifall, godkjenning
helyettes, meghatalmazott, megbízott fullmakt
helyettesítés, kicserélés, visszahelyezés, pótlás erstatning, tilbakesettelse
helyettesítő, pótszer vikar, erstatning, innbytter, stedfortreder
helyez, vetés, odatesz, dobás, becsül, feltételez putte, sette, stille, legge
helyezkedő beliggende
helymeghatározás, helyszín, hely, fekvés plassering, sted
helyreállítás, kijavítás erstatning, oppreisning
helytelen, nem korrekt, igazságtalan, méltánytalan urimelig, urettferdig
helytelen, rossz uriktig
helyzetpont-meghatározás, javítás, nehéz helyzet stelle, ordne, feste, avtale, fiksere
henger sylinder
hengerfej topplokk
henyélő, lusta doven, lat
hepciás arrogant
hepciás ember, elült madár, izgága ember, kakas hane
hercegi, fejedelmi fyrstelig
hercegné, hercegnő hertuginne
hercegné, hercegnő prinsesse
hercegség hertugdřmme
herél mén, állvány, csődör, tartó, salakdugasz, ló hest
herélt, kasztrált kastrere
herezacskó pung
hering sild
hermelin rřyskatt, hermelin
hernyó gravemaskin, larve
heroin heroin
hervadás, kedvetlenség, bágyadtság, elernyedés henge ned
hét uke
hét, hetes sju
heted, hetedik sjuende
hétfő mandag
hétköznap hverdag
hétköznapi, fesztelen, nem előírásos, keresetlen uformell
hétköznapi, mindennapi hverdagslig
hétköznapi, vendéglő, menü, rituálé, közönséges vanlig, ordinćr
hetven sytti
hetvenkedő, kérkedő, kérkedés, hencegés skryte
hetyke nesevis
hetyke, csintalan, szeles, elbizakodott, huncut oppkvikket
hetyke, könnyed kvikk, munter
hév heftighet, voldsomhet
hév, buzgalom, lelkesedés, mohóság iver
hév, lelkesedés kraft, liv
heveny, csípős, lelkes, nem hajlékony, buzgó, éhes ivrig
heves szélroham, orkán, szűkszájú ivópohár, ital dram
heves, kemény, felhevült, melegedés, melegen érző varm, varme
hiábavalóság, haszontalanság, semmittevés lediggang, dovenskap
hiány mangel, fravćr
hiány mangel, mangle
hiány, nyomtatvány, nem nyerő sorsjegy, blanketta ubeskrevet, blank, tomrom
hiányos táplálkozás, rossz táplálkozás underernćring
hiányos, elégtelen, fogyatékos mangelfull, utilstrekkelig
hiányos, elégtelen, gyér snau, knapp
hiányosan táplál, alultáplált, hiányosan táplált underernćrt
hiányosság, tökéletlenség hoppe av, feil, mangel
hiba brist
hibásan beállított, rosszul alkalmazkodó dĺrlig tilpasset
hibátlan feilfri
hibátlan ulastelig, uklanderlig
hibátlan, ép hel
hibátlan, tökéletes perfeksjonere, fullkommen, perfekt
híd, bridzs, hegedűláb, orrnyereg bro, bridge
hideg izzadsággal lepett, ragacsos, megnyúlósodott fuktig, klam
hideg, fémből való, fémes, érc-, érből való, fém- metallisk
hidegrázás, borzalom, borzongás, iszonyatosság redsel, forferdelse
hidegvérű, sima, csend, nyugodt, szélcsend vindstille
hidratáló krém fuktighetskrem
hiéna hyene
híg fortynne
higany kvikksřlv
higgadt, józan, mértékletes edru, edruelig, nřktern, sindig
higiénia, egészségi viszonyok, közegészségügy hygiene, sanitćre forhold
hihetetlen utrolig
hihetetlen, alig hihető ufattelig
hihetőség troverdighet
hím mannlig, hann
hímnemű (névszó), férfias mandig, hannkjřnns-
himnusz hymne
hímvessző, százdolláros, hajóműhely, kert, fallosz yard, gĺrdsplass
hínár tang
hintaszék gyngestol
hintőpor talkum
hipnotikus sřvndyssende middel
hipnotizőr hypnotisřr
hipokrita hykler
hirdetés annonse
hirdetőtábla plakattavle
hirdetőtábla hamstring
hírek nyhet, etterretning, nyheter
híres berřmt
híres ember, elnevezés, hírnév, nagy név, név navn
híres, emlékezetes minneverdig
híres, friss, felkapott, pipa, szexis, szexi, ász varm, het, sterkt krydret
híres, neves berřmt
hírnév berřmmelse, ry
hírnév, jó hír rykte, holde, anseelse, anse
hírnév, renomé berřmmelse
hírnök budbringer
hirtelen esésű steil, stupbratt
hirtelen haragú, váratlan plutselig, brĺ
hirtelen kitörés, kilövellés, hajrá, sugár sprute, spurte, spurt
hirtelen megállás, megrántás, rántás, akadály stikk, hindring, vanskelighet
hirtelen szúrás, vezetőszár, előretörés, futószár utfall
hirtelenkedő, tüzes, zabolátlan, meggondolatlan heftig, voldsom
hiszekegy, hitvallás, krédó trosbekjennelse
hiszékeny godtroende
hisztériás kitörés, hisztériás roham hysterisk anfall
hisztérikus hysterisk person
hisztérikus hysterisk
hit tro
hit, hitvallás, hűség, ígéret, becsület tro, tillit
hitbizomány, ősiség medfřre
hitehagyott, perveltált nemi életű egyén forderve, pervers person
hitehagyott, renegát overlřper
hitel, felelősség, reménység, célvagyonrendelés tillit, trust, betrodde midler
hiteles, hitelt érdemlő, autentikus ekte, autentisk
hitelkeret, kisajátítás, ráfordítás, felhasználás bevilgning, tilegnelse
hitetlen, kétkedő tvilende, vantro
hitetlenség utroskap, vantro
hitetlenség, hinni nem tudás tvil, vantro
hitoktatás, isteni természet, isten, hittudomány teologi, guddommelighet
hitrege, képzelt személy, képzelt dolog, mítosz myte
hittudomány, teológia teologi
hittudós, teológus teolog
hitvány féreg, utolsó rongy alak, féregnyúlvány sno seg, orm, lirke, mark
hitvány, gyarló sjofel, ussel
hitvesi, házassági, házastársi ekteskaps-
hiú, hiábavaló, csalóka forfengelig, tom, forgjeves
hiúz gaupe
hivatal, állomás, rang, pályaudvar, megálló, állás stilling, stasjon, anbringe
hivatal, kereskedés, színházi szerződés, műhely forretning, butikk, verksted
hivatalos vizsgálat, kutatás, felkutatás, keresés leting
hívek, alábbi, párthívek, követés, követők tilhengerskar, fřlgende, pĺfřlgende
hívogató innbydende
hízelgés smiger
hízelgő smigrer
hó, kokain snř
hófajd fjellrype
hóhér břddel
hóhér, ítéletvégrehajtó břddel
hol hvor, hvorhen
hol nem volt, egyszer volt det var en gang
hold, hónap mĺne
hold, mellékbolygó, mesterséges hold, műhold satellitt
holdkóros, alvajáró sřvngjenger
holdsarló, növekvő, félhold alakú házsor, félhold halvmĺne, halvmĺneformet
holdvilág, holdfény mĺneskinn
holland, holland nyelv, német, németalföldi Nederlandsk
hollandusok, hollandi Nederlandsk
holló ravn
holmi, szerkezet, sebességfokozat, készülék redskap, utstyr, gir
holnap i morgen
holt ág, tespedés, stagnálás bakevje
holt, lélekszakadva, élettelen andpusten
holtfáradt, elcsigázott, megcsömörlött, eltompult trett, slřvet
hólyag, húgyhólyag, futballbelső blćre
homály, alkony, szürkület, félhomály skumring, grĺlysning, tussmřrke
homály, hajszálnyi vmi, görfüggöny, üvegbura, árny skjerm, skjerme, nyanse, avskygning, skygge
homály, sötétség, ismeretlenség, homályosság ubemerkethet
homályos, kétes értékű, kétértelmű, megbízhatatlan tvetydig
homár hummer
homlok panne
homlokegyenest ellenkező, sarki, ellenkező, sark- pol-, polar-
homok sand
homokdomb, dűne, homokbucka sandbanke
homokkő, föveny, jellemszilárdság, kőpor strř, sandkorn, grus, mot
homokszínű, sárgásbarna gulbrun
homoszexuális invertere
homoszexuális ember, hibbant, gyanús, dilinós merkelig, rar, homofil
homoszexuális férfi, ellenszenves férfi, cigaretta sigarett, slit, slite
hon, családi, szülőföld, lakhely, bel-, helyére hjem, hus
hónap mĺned, mĺned
honfitárs landsmann
honorárium, illeték, illetmény, fizetés, hűbér gebyr, honorar
honvágy hjemlengsel
hópárduc, uncia unse
horderő, tartalmasság, terhesség graviditet
hordképesség, tartalom, kapacitás, kihozatal kapasitet, anlegg
hordszék, alom, hordágy kull, sřppel
horgászbot, rúd, pálca, vessző stang, kjepp
horgony, műsorvezető, vasmacska ankre, anker
horgonylánc, kábel, kikötőkötél, horgonykötél trosse, kabel
horgonyzóhely, priccs, hely, kikötőhely, étkezde ankerplass
horgos, hajlott, kampós, kampóval ellátott krum, kroket, hektet
horkolás snorke, snork
horog, fogás, szorítás, kampó, markolás, kapocs presse sammen
horog, horgony, fogó, kihorgonyzás, csipesz fange, gripe
horpadás, zúzódás, horzsolás, ütődés, ütés nyoma skade
hosszabbító zsinór skjřteledning
hosszasan, hossza vminek, sok idő, hosszú, hossz lenge, lengte, lang
hosszú és fárasztó gyaloglás traske
hosszú harisnya strřmpe, strřmpe
hosszú lépés, nagy lépés, terpesztávolság skride, langt skritt
hosszú szálú fésűsgyapjúfonál, fésűsgyapjú szövet kamgarn
hosszú, vékony, vékonydongájú mager, glatt
hosszúnyelű serpenyő, támasztórúd, dugattyúagy edderkopp
hosszúság, hossz, tartam lengde
hóvihar snřstorm
hóvihar snřstorm
hozomány punkt
hozomány medgift
hozomány, letelepedés, gyarmat, elszámolás, telep oppgjřr, ordning, overenskomst, bosetning, koloni
hozzáértő, alkalmas, képes dyktig
hozzáillő skikket, passe pĺ, passende
hozzájárulás, forgatmány, hátirat, forgatmányozás pĺtegning
hozzájáruló, műszeres, hangszeres medvirkende, instrumental, medvirkning
hozzákapcsolt, hozzákötött, konjunktívusz, kötőmód konjunktiv
hölgy dame, frue
hőmérő, lázmérő termometer
hőmérséklet temperatur
hörghurut bronkitt
hörpintés, korty tĺr, nippe
hős helt
hősies, emberfeletti, hősi heroisk
hősiesség, vitézség tapperhet
hősnő heltinne
hősugárzó, radiátor, emittáló anyag, fűtőtest radiator
húgycső urinrřr
huligán břlle, ramp
huligán, garázda, csirkefogó, lármázó, verekedő břlle
huligán, kitartó, edzett, szívós, fáradságos seig, vanskelig, vrien, barsk
hulla, tetem lik
hulladék avfall, sřppel
hullámvaslemez břlgeblikk
hulló csillag stjerneskudd
humor, kedélyállapot, testnedv, vicc, komikum humor
humoros rajz, rajzvázlat, gúnyrajz, rajzfilm tegnefilmfigur, tegnefilm
humoros, mulatságos, tréfás humoristisk, morsom
humusz, penész, forma, lápföld, öntőminta mugg, střpe, muld, střpeform, forme, mugne
humuszos, penészes muggen
huncutság, rosta, festőkád, izé, rázógép, szénmosó gigg, pilk
hunyorítás, szempillantás, pislantás, kacsintás blinking, blinke, plire, blunk
húr, akkord, hangszál, ívhúr akkord
hurok, kelepce, háló, tőr snare, fange i snare
hurukkolás sluke
húsevő kjřttetende
húsleves, erőleves buljong
húsos fogás hovedrett
húsvágó deszka, vágódeszka hakkebrett
húsz tyve, tjue
huszadik tyvende
huzat, fedél, teríték, boríték, fedő, pénzfedezet omslag, omgi, skjul, beskytte, etui, deksel, lokk
húzódozó, vonakodó, kelletlen uvillig
húzóháló, fenékvonóháló, fenékháló, gyalom slepenot
hű, lojális, kitartó trofast, lojal
hű, odaadó hengiven
hűbéres, őrmester, testőr, fegyveres lovag sersjant, overbetjent
hűhó, lárma, fontoskodás, zsivaj, faksznizás mase, oppstyr
hülyeség dumhet
hűség, lojalitás lojalitet
hűséges, hű trofast
hűséges, kimeríthetetlen, kifogyhatatlan sikker, ufeilbarlig
hűtlen illojal
hűtlen trolřs
hűtlenség, árulás forrćderi
hűtőközeg, hűtőszer, hűtő, fagyasztó anyag kjřlevćske, kjřlemiddel
hűtőrács (autón), grill, rostonsült, rács grille, rist
hűtőszekrény, frizsider, hűtő, jégszekrény kjřleskap
hűtőszekrény, frizsider, hűtőgép, hűtőkészülék kjřleskap
hüvely, gubó, tok belg, skolm
hüvelykujj tommelfinger, tommelfinger, fingre med, bla i
hűvös, hideg kjřlig
ibolya fiol
idealizmus idealisme
ideg- nervřs, nerve-
idegengyűlölet fremmedhat
idegenkedés, ellenszenv avsky, motvilje
idegesítő kjedelig
idegtépő, idegesítő enerverende
ideiglenes forelřpig, midlertidig
idézés, idézet sitat
idióta idiot
idő előtti, elhamarkodott, túl korai, korán érő for tidlig, forhastet
időben történő, időszerű, alkalmas, naprakész i rett tid
időjárás, időjárási, bányalevegő, széloldali, idő lo, forvitre, vćr
időközben i mellomtiden
időközönként, néha, olykor, olykor-olykor innimellom
időnként, hébe-hóba av og til
időnként, olykor av og til, undertiden
időpont, nyomaték, jelentőség, pillanat řyeblikk
időrendi, kronologikus kronologisk
időréscsatoló, feldolgozó, műveleti szerv tekstbehandlingsmaskin, prosessor
idősebb hölgy, örökségből élő özvegy, nagyasszony enke
időszak, évszak, szezon, évad, idény krydre, modne, sesong
időszerű beleilig
időszerű, aktuális, híradó, helyi aktuell
időtartam varighet
időtöltés tidsfordriv
időtöltés, elfoglaltság, huncutság, trükk knep
időtöltés, időpont, időszak, idő, korszak, taktus gange, takt, pĺ tide, tid, klokkeslett, time
időtöltés, mulattatás, szórakozási lehetőség moro, underholdning
időtöltés, rendellenesen fejlődött szerv, játék atspredelse, idrett, lek, moro
idővel, időben, idejében, jókor i tide, tidsnok
időzés, tartózkodás, átmeneti tartózkodás oppholde, opphold
ifjú, fiú, legény gutt
ifjúság, ifjúkor, fiatalság ungdom
-ig, vmire várva, kérdéses, el nem döntött, közben ventende, i pĺvente av, ikke avgjort
igaz, vegyítetlen, szívből jövő, komoly, egyenes oppriktig
igazán, hűségesen, valóban, tényleg i sannhet, oppriktig
igazgató, tőke, párbajozó fél, legfontosabb, főnök rektor, viktigst, hoved, hoved-, sjef
igazgatói bizottság, igazgatói tanács, vezető adressebok
igazi virkelig, sann
igazi, ildomos, szűkebb értelemben vett, illendő egen, passende, riktig, passe pĺ
igazolás, mentség, ürügy frita, unnskyldning, unnskylde
igazolható, jogos, indokolható forsvarlig
igazolvány, bírságcédula, címke, jegy, cédula billett, adgangstegn, seddel
igazság, igazmondás, igaz volta vminek sannferdighet
igazság, valóság sannhet
igazságszolgáltatás, törvénykezés, hatáskör domsmyndighet
igazságtalan, méltánytalan urettferdig
igazságtalanság urettferdighet
ige, cselekvés verb
igehirdető, prédikátor, hitszónok predikant
igen sokat, igen sok meget
igen, igenis, sőt ja
igénybevétel, rekvirálás bestille, rekvisisjon, krav
igénytelen blyg
ígéret, fogadalom, döntés, elhatározás beslutning, besluttsomhet, opplřsning
ígéretes lovende
így is úgy is, valahogy, akárhogy, mindenesetre allikevel
igyekezet bestrebe
igyekezet bestrebelse
íjász bueskytter
íjazás, íjászat bueskyting
ijedelem, pánik, rémület skrekk, skremme
ijedség, ijedelem, riadalom, rút alak, ijedtség skrekk
ijesztő, ijedező, ijedős, rettenetes, ijedt skremmende
illedelmes, álszemérmes, negédesen finomkodó anstendig
illegális, törvényellenes ulovlig
illékony flyktig, ustadig
illem, illendőség, tisztességtudás sřmmelighet
illemhely, nyilvános illemhely, kényelem bekvemmelighet
illesztési pont, illesztés forene, skjřte, slutte seg til, forbinde
illetlen uanstendig
illetlen viselkedés dĺrlig oppfřrsel
illetlen, nem odavaló, téves, ízléstelen upassende
illetve, egyenként henholdsvis
illő, alkalomszerű, illendő, szemrevaló, csinos sřmmelig
illő, rendes, illedelmes, tűrhető sřmmelig, skikkelig
illusztráció, diagram, ábra, megjelenés, alakzat skikkelse, tall, anta, framstille, figurere
ilyen slik, sĺnn
imádni való bedĺrende
imádság, ima, kérelem, kérés břnn
immúnis, mentes, nem fogékony uimottakelig
import, horderő, árubehozatal, értelem importere, innfřre, innebćre, innfřrsel
impotens kraftlřs
impozáns, díszes, tekintélyes prektig, verdig
impozáns, félelmetes, rettenthetetlen, rettentő fryktinngytende
ín sene, kraft
ín sene
inadekvát, nem kielégítő utilstrekkelig
inaktív uvirksom
inas, járőr, cserkész, felderítő speide, speider
indítás, ihlet, indíték, impulzus, sugallat innskytelse, impuls, innfall, tilskyndelse
indíték, ésszerűség, ok, értelem ĺrsak, grunn, resonnere, fornuft
indító, ok, motívum, mozgató motiv, driv
indítványozás, javaslat, indítvány, előterjesztés frieri, forslag, innstilling
indokolt, megalapozott gyldig
inga pendel
ingadozás, hullámzás svingning
ingaforgalom, tiltótábla, szövőke, zsiliptábla pendle, skytteltrafikk, skyttel
ingatag járású, lábán bizonytalanul álló, támolygó omtĺket
ingatagság, változékonyság, instabilitás ustabilitet
ingázás pendle
ingerlő, ösztönzés oppmuntring, incitament, ansporende
ingerült, éles rajzú, éles vonalú irritabel
ingerültség, izgatás, irritálás, izgalmi állapot ergrelse, irritasjon
ingó hagyomány, örökség, hagyaték testamentarisk gave
ingóságok, áru, javak, árucikkek varer
ingoványos, mocsaras myrlendt
ingváll, hajóközép, elkeskenyedő középrész, derék liv, midje
ingyen, ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül gratis
injekció, befecskendezés sprřyte, innsprřytning
inkább, első, elsőnek, ötös osztályzat, elsőként fřrste
inspiráció, ihlet, sugalmazás, belélegzés innskytelse, inspirasjon
intellektus, ész forstand
intelligencia etterretning, intelligens
intenzitás intensitet, styrke
intenzitás, tartósság, kitartás, erély, állomány styrke
intenzív, lelkes, szúró, buzgó, heves, hegyes skarp, ivrig
interjú intervjue, samtale, intervju
internálás internering
internált, bentlakó orvos internere
intézmény, egyetem opprette, institutt
intim, csaknem, hajszálon múló, majdnem, szoros like ved, nćr
intonáció, hanglejtés, hangvétel tonefall, intonasjon
intuitív intuitiv
invázió invasjon
invenciózus, leleményes, találékony oppfinnsom
ínyencfalat, finomság, csemege, törékenység finfřlelse, lekkerbisken
ipar, mesterség, kereskedelem, szakma, foglalkozás nćring, fag, handle, bransje, fraktfart, handel
ipar, szorgalom, iparág industri, nćringsvei
ipari industriell, industri-
iparkodó flittig
iparkodó, igyekvő flittig
irányában, -höz, felé, -be, -ig, -ra, -ba, -hez til, for, for ĺ
irányítás, fő, víz-odavezetés, vezetés, odavezetés ledende
irányítható, felelős, megközelíthető, járható fřyelig, mottagelig
irányítófej, felülvizsgálat, jelenléti érme, fék sjekk
irányítószám postnummer
irányzó személy, irányzó, tanács, tipp, pontozó viser, pekepinn
írás, kézirat, írásbeli dolgozat, szövegkönyv dreiebok, hĺndskrift, skrift
írásban skriftlig
írásbeli dolgozat, kísérlet, esszé stil, essay
írásmód, írásművészet, irodalmi alkotás, írás, mű hĺndskrift, skrivning, skrift, dreiebok
irattáska, mappa, miniszteri tárca, aktatáska dokumentmappe, mappe, portefřlje
íres ember, híres ember, kitűnőség, híresség kjendis, berřmthet
irgalmas, kegyelmes nĺdig, barmhjertig
irgalmas, tetszetős, jóindulatú, bájos, elnéző elskverdig, nĺdig
irgalmatlan ubarmhjertig
irgalmatlan, kiengesztelhetetlen, hajthatatlan ubřyelig
irgalom, áldás, könyörületesség, kegyelem barmhjertighet
irigy kritikus, igazságtalan kritikus, cenzor sensor, sensurere
irigy, irigykedő, rosszindulatú misunnelig
irigylésre méltó misunnelsesverdig
irigység misunne, misunnelse
irigység, sárgaság gulsott
író, írnok skribent, forfatter
iroda, hivatal embete, kontor
irodalmi litterćr
irodalmi néger, szellem, hazajáró lélek, lélek ĺnd, spřkelse
irodalom litteratur
irodaszerek, levélpapír, írószer és papíráru skrivesaker
írógép skrivemaskin
írói álnév pseudonym
irónia, gúny ironi
ironikus ironisk
írótoll, toll, töltés, írás, akol, járóka, gát, ól kve, penn, skrive
irtó nagy ember, bálnahalász, irtó nagy dolog hvalfanger, fangstskip
is, szintén dessuten, ogsĺ
iskolaépületek, vizsgáztató- és előadóterem, kar fiskestim, utdanne, skolere, skole, skole, lćre
ismeretek, ismeret, tanultság, erudíció, tanítás lćrdom, lćring
ismeretlen ember, külföldi, idegen fremmed
ismeretlen, tompa, zavaros, kétes hírű dunkel, fordunkle, lite kjent, skjule
ismeretlenség, névtelenség anonymitet
ismerős, ismeretség, tudás kjenning, bekjentskap
ismert kjent
ismertető, bíráló anmelder
ismertetőjel, bélyegző, bélyeg imponere, prege, avtrykk, preg, trykke
ismérv, vizsga, vizsgálat, próbatégely, próbatétel prřve
ismétlődés, kiújulás, visszatérés gjentakelse
istencsapása, veszedelem, korbács, megpróbáltatás svřpe, piske, svepe
istenhozzád farvel, pĺ gjensyn
isteni, istenhez hasonlatos, istenhez hasonló guddommelig
istenítélet, megpróbáltatás ildprřve
istenkáromlás gudsbespottelse, blasfemi
istenkáromlás banning
istennő gudinne
istentelen, pogány hedning, hedensk
iszik, részegeskedik, italozik, részeg full
iszonyú, borzasztó fryktelig
ital drikk
italbolt, büfé, söntés kro
itallap, borlap vinkart
italok drikker
ítélet, verdikt, vélemény kjennelse, dom
itt nálunk, minálunk, erre mifelénk, itt, erre hitover
itt, ide hit, her
ivadék, utód, leszármazott etterkommer
ivadék, visszaütés, kellemetlen ember, jövedelem fĺ, bli, hente, forstĺ
ivás, nedvesség, esős, vizes, eső regnfull, rĺ, fuktighet, vĺt, fuktig, vćte
ívcső, görbület, könyök, könyökidom, hajlat albue
ívnagyság, formátum, alak formatere
ivóvizes hordó, hordó, hordócska, kis hordó třnne, fat
íz, puff neki, egy árnyalatnyi, zamat, mellékíz smatting, klask, smellkyss, smak
ízetlen flau, smaklřs
izgalmas, megkapó fengslende
izgalmas, szenzációs spennende
izgalmi állapot opphisselse, spenning
izgalom uro
izgatás, forrás, felizgatás, forrongás, erjesztés esing, gjćring
izgatott, mozgalmas, nyugtalan hektisk
izgulékony, gyúlékony tüzelőanyag, éghető lett antennelig
izgulékony, izgatott urolig, nervřs
izgulós, ijedős nervřs
ízlés, fogazat, bütyök, cakk tenner
ízlés, gusztus, élvezet velbehag, nytelse
ízlés, megízlelés, ízlelés, íz, érzék smak, brytning, smake
ízléses, jóízű lekker, smaker godt
ízletes velsmakende
izmos, robusztus, szilárd kraftig, robust, traust
izom muskulřs
izomerő, izom musel
izom-összehúzódás, összehúzódás, vonás trekking
izzadság, izzadás, veríték svette
izzó hvitglřdende
izzólámpa glřdelampe
jacht yacht, lystbĺt
jampecos, felvágás, fesztelenség, túlöltözött skryte, spankulere, sprade
Japán Japan
japán, szigetelőlakk Japan
járás, menet reise
járás, sétány, gyaloglás, járásmód gĺ, gange, spasertur, spasere
járda fortau
járdaszegély fortauskant
járdaszegély, fék, kútkoszorú, kútmellvéd, zabla fortauskant, dempe
járdasziget, óvóhely, mentsvár tilfluktssted, tilflukt
járható, elég jó, keresztezhető, tűrhető farbar
járható, életképes gjennomfřrbar, levedyktig
járóbeteg poliklinisk pasient
járőr, őrs, őrjárat patruljere, patrulje
jártasság, előmenetel dyktighet, ferdighet
járvány farsott, epidemi, epidemisk
jászol krybbe
játék a betűkkel, négykézláb való keresés rable
játék, gyors váltakozás, szórakozás spille, skuespill, lek, spill, leke
játék-, pici, apró, gyermek-, játékszer leketřy
játék, vetélkedő, furcsa figura, szóbeli vizsga spřrre, gĺte
játékkocka, játékkocka, kockázás, dobókocka, kocka terning
játékos kedvű leken, spretten
játékos, kártyás spiller
játékos, könnyelmű, ledér nő, önkényes, felelőtlen lřssluppen, meningslřs, vilter
játékpénz, jelkép, jelképes, tantusz, részleges tegn, erindring, merke
játéksárkány, pinceváltó, szívességi váltó papirdrage
játékvezető, bíró dřmme, dommer, referanse
játszópajtás, játszótárs lekekamerat
játszószelep, csappantyú, regiszterszelep, ventil stempel, stempel
játszótér lekeplass
javítás helye, kijavítás, megjavítás reparere, bli bedre
javítás, kijavítás, tatarozás, rendbehozás reparasjon, reparere
javíthatatlan uforbederlig
javíthatatlan ember, megerőltető, reménytelen alak stiv, stri, vrien, střl
javított, átdolgozott revidert
jávorszarvas elg
jég glasere, ise, is
jégcsap istapp
jeges, hideg iskald, isete, glatt
jégeső, köszöntés praie, hagle, hagl
jégtorlasz, málha, poggyász, tömeg, batyu, doboz flokk, oppakning, pakke
jégvirág, zúzmara, fagy rim, frost
jégvirágos, zúzmarás, jeges kald, is-
jegyes, szerelmes, babája vkinek, szerető kjćreste
jegygyűrű, karikagyűrű giftering
jegyzék, katalógus katalog
jegyzés, alhadnagy, alantas, alapozó, alárendelt under-
jegyzési felhívás, ismertetés, prospektus prospekt
jegyzőkönyv referat
jegyzőkönyv, eljárás rettergang, det som foregĺr
jel, címtábla, cégtábla, cégér, jelzőtábla tegn, signere, merke, skilt, undertegne, vink
jel, szimbólum, jelkép symbol
jelenleg, egyelőre, ez idő szerint inntil videre, forelřpig
jelenlét tilstede, nćrvćr
jelenlét, látogatás, ápolás, látogatottság tilstede
jelenlevő, jelen, ajándék, azonnali, mostani til stede, presang, innevćrende, gave, nĺtid, pre
jelenség fenomen
jelenség fenomen
jelenség, féle, formában készített étel, fajta skikkelse, form, danne, snitt, figur
jelentékeny, számottevő, tetemes, tekintélyes betydelig
jelentéktelenség, dőreség, hiábavalóság formĺlslřshet
jelentés, jelentő, szándékú, kifejező mening, megetsigende, betydning
jelentkező sřker
jelentőségteljes meningsfylt
jeles, előkelő fremtredende, strĺlende
jelleg, faj, válfaj, szíves snill, vennlig
jellegtelen, mástól megkülönböztethetetlen uten sćrpreg
jellemző tulajdonság, sajátosság, légkör, aroma brytning
jellemző vonás, jellegzetesség, jelleg trekk
jelmagyarázat, jelölés, átírás, jelölési mód notesystem, tegnsystem
jelmezes főpróba generalprřve
jelölés, ajánlás nominasjon
jelszó, jelmondat lřsen, stikkord
jelvény merke
jelzálog, betáblázás, teher prioritet, pant, belĺne
jelzőcsap, aknamélység-mutató, mérőműszer, tű viser
jelzőfény, elemlámpa, vaku, villanófény, zseblámpa lommelykt
jelzőszám, kitevő, hatványkitevő, kitevő, kompasz registrere, register, viser, pekefinger
jérce unghřne
jó (emlékezőtehetség), ellenálló hĺrdnakket, seig, fast
jó család, család-, nemesi származás, családi familie
jó étvággyal, bőségesen, szívélyesen, alaposan hjertelig
jó hírű vel ansett, hederlig, aktet
jó illatú, illatos, jó szagú velluktende, duftende
jó ítélőképességű, éles elméjű forstandig
jó karban levő, jó állapotban levő, gondozott velordnet, fiks, trimme, nett, pynt, klippe
jó minőség, szívjóság, jóság godhet
jó szándékú velmenende
jobb oldal (hajóé), hajó jobb oldala styrbord
jobbára, főleg for det meste, hovedsaklig
jobbkezes, ügyes hendig, fingernem
jobbra, jobb felé til hřyre
jód jod
jogar, kormánypálca, szerecsendió, buzogány septer
jogkorlátozás, rövidítés utdrag, forkortelse
jogos, bírósági, jogi, törvényszerű, legális, jog lovlig
jogos, tisztességes rettferdig
jogszabály, törvény jus, rett, lov
jogszerűség, törvényesség lovlighet
jogtanácsos, tanácsadás, tanács, ügyész, ügyvéd rĺdgivning
jogtanácsos, városi tiszti ügyész, üzletszerző rĺdgivende advokat
jogtudomány rettsvitenskap
jogutód etterfřlger
jóhiszeműség, nyíltság oppriktighet
jóindulatú, kegyes gunstig
jókedvű munter, lystig
jókívánság, gratuláció, szerencsekívánat lykkřnsning
jól hangzó, zenés játék, zenei, zenés film, zenés musikal, musikalsk, velklingende
jól ismert velkjent
jól megmunkálható, könnyen kezelhető, hajlékony medgjřrlig
jól menő cikk, eladó áru, kelendő áru selger, salgsvare
jólét, prosperálás, boldogulás, konjunktúra velstand, fremgang
jólét, vigasz, vigasztalás bekvemmelighet
jós, látnok, próféta profet
jószív, vásárlóközönség, vevők, kegy, klientéla velvilje, kundekrets
jótállás, garancia garanti
jótékony, jóakaratú, szíves velvillig
jótékonyság, adomány, jótett velgjerning
jótékonyság, jóakarat, jóindulat velvilje
jótétemény gagn, gode
jóvátehetetlen kan ikke reddes, ugjenkallelig
jóvátehetetlen, helyrehozhatatlan, pótolhatatlan uopprettelig
joviális, kedélyes, derűs, vidám gemyttlig
józan ész, józanság sunn fornuft, mental helse
józan ítéletű, józan eszű klok, forstandig
józanság nřkternhet, edruelighet
jön, származik, történik, megtesz (utat), lesz komme, kom
jövedelem inntekt
jövedelem, bevétel, hozadék utbytte, vinning
jövendő, jövőbeli, jövő, jövő idő, leendő fremtidig, fremtid
jövendölés forutsigelse
jövőben, ezután framover
jubileum, évforduló jubileum
juharfa, jávorfa, juhar, jávor lřnn
jutalmat érdemlő, dicséretet érdemlő fortjenstfull
jutalmazó, kifizetődő, kielégítő givende
kábelsaru, lelógó vég, forrasztócsúcs, közhely feste, omkved, merkelapp, sisten
kábítószer, kábítószer rabja, bódító, narkós narkotisk stoff, narkotisk, narkoman
kábítószer-élvező, narkós, kábítószerárus narkoman, stoffmisbruker
kábítószer-injekció, agresszív reklám, felhajtás sprřyte, skudd, sprřytenarkoman
kábítószer-kereskedő stofflanger
kábult, bódult omtumlet
kacagó, nevető, nevetés, nevetős leende
kacat, szennyirodalom, értéktelen holmi, pacal innmat, vrřvl
kacér nő flřrte
kacs, filmelőzetes, utánfutó, kúszónövény, inda campingvogn, tilhenger, trailer
kacsázás vralte
kád, dézsa kar, balje
kagyló, kék kagyló blĺskjell, musling
kagyló, sikattyú, szorítókeret, lucskos, enyvező musling
kagylóhéj, tolózár, elektroncső, rádiócső, szelep klaff, rřr, ventil
kakaó kakao
kakas (puskán), kalapács, kalapácscsont, pöröly hamre, hammer, slegge
kakukk gjřk
kakukkfű timian
kaland, merész vállalkozás eventyr, opplevelse
kalandozás, kóborlás, kószálás streife omkring, vandre rundt
kalapács, döngölő, sulyok, ütő klubbe
kalapos, magányos őserdőlakó hattemaker
kalauz, ellenőr, karmester, jegyszedő sjĺfřr
kalitka, hadifogolytábor bur
kalkulátor, zsebszámológép kalkulator
kalmárszellem, nyerészkedés, üzérkedés ĺger, profitřrvirksomhet
kalózhajó, kalóz pirat, sjřrřver
kamasz halvvoksen
kan, vaddisznó, vadkan, kan disznó villsvin
kanapé, dívány, háromüléses kanapé, pamlag sofa
kanapé, vacok, dívány, háromüléses kanapé salong, sofa
kanárifajta, bukógalamb, kötelék, mángorlófa valse
kancacsikó, fruska hoppefřll
kancsó, börtön, siti, dutyi, korsó, köcsög krukke, mugge, gryte, potte
kandallópárkány kaminhylle
kántálás, zsolozsma, egyhangú dallam, egyházi ének sang, messe
kantár bissel, třyle
kanyargás, felhúzás (óráé), kanyargós, kanyarodó svingete, omdreining, buktet, břyning, sving
kanyarodás, fordulat svinge til siden, dreie av
kanyarodás, kifordítás, fordulás, kanyar, fordítás sving
kapa hakke
kaparó, sárkaparó, vakaró skraper
kaparólapát, gyülevész nép, piszkavas, kavarólapát přbel
kapaszkodó gelender
kapcsoló, villanykapcsoló henvende, henvende seg, kontakt
kapcsolódó beslektet
kapcsolólemez, nagy sebesség, csíptető, klipsz klippe
kapható, megszerezhető, elérhető oppnĺelig, tilgjengelig
kapitány (hajóé), tanár, úr vmi fölött, fiatalúr mestre, mester, beherske, lćrer, herre
kapkodás, lecsapás, csapadék, lecsapódás, kiváltás nedbřr
káposzta, fejes káposzta kĺl
káprázatos, kápráztató, pazar, bámulatos, fényűző praktfull
kapszula kapsel
kaptafa, elmúlt, végleges, múlt, utolsónak, vég siste, forrige, vare
kaptafa, fa, munkapad, keresztfa, dúc, támfa, bitó tre
káptalan, fejezet kapitel
kapu grind, port
kapualj, ajtónyílás dřrĺpning
kapusfülke, portáslakás, kunyhó, portásfülke, lak hytte, losje, losjere
kapuszín, kapualj, kapubejárat, szállítóvájat inngangsport
kapzsi, mohón vágyó, pénzsóvár, mohó, nagyon vágyó begjćrlig
kar (polipé) tentakkel
kár, hídvám, vám, vámszedési jog, harangszó klemte, ringe, bropenger
kár, kiadás, költség bekostning, kostning
karám, font sterling, ól dundre, hamre, pund, innhegning
karattyolás, fecsegés, csicsergés, csiripelés skravle, klapre, skravling
karban énekelt refrén, kardal, énekkar, refrén kor, korsang
karbantartás, gondozás, figyelem, gond oppmerksomhet
karbantartás, kezelés, szerviz, eltartás, ellátás vedlikehold, underhold
karburátor forgasser
karcsapás, felvillanás (gondolaté), szélhűdés strřk, střt, slag, klapp, trekk, stryke
kard kĺrde, sabel, sverd
kard, acél fűzőmerevítő, fenőacél, acél, penge stĺl, herde, stĺlsette, stĺl
kardigán strikkerjakke
karfa, korlát, sín, rács, rácsozat, tartó rekkverk, jernbaneskinne
karfiol blomkĺl
karikalábú hjulbeint
károgás, brekegés kvekke
karom, szög, köröm negl, spiker
karperec, karkötő armbĺnd
kárpit drapere
kártékony elem, göthös ló, cingár ember, gyom, gaz renske, ukrutt, luke, ugress
kártérítés, elégtétel, fájdalomdíj, kárpótlás erstatte, belřnne, erstatning, belřnning
kartonpapír, karton kartong
karzat, erkély, balkon balkong, altan
kása, gyümölcspép, pép knuse, masse, mos, mose
katapultülés katapultsete
katasztrófa, szerencsétlenség katastrofe, ulykke
katasztrofális katastrofal, ulykksalig
kategória, veszélyes helyzet, kellemetlenség forlegenhet, knipe
katlan, üst kjele
katolikus pap prest
katonai poggyászzsák, poggyászzsák, útitáska reiseveske
katonaság, csapatok marsjere, tropper, samle seg
kaucsuk mellvédő, domborulat, hollandi, mellbimbó nippel, brystvorte
kavarodás, kavarás, sürgölődés, keverés, siti bevegelse, oppstuss, bevege, rřre
kávécserje, kávé kaffe
kávéfőző gép, folyadékszűrő készülék kaffetrakter
kávézó, kávéház kafé
kazán kjele
kebel, mell barm, bryst
kebel, mell, csecs, lelkiismeret, fehér hús, emlő bryst
kecses, méltóságteljes grasiřs
kedélyes, jó természetű, jólelkű, szeretetre méltó godmodig
kedv, szerepkör, sorállás, szerep, figyelmeztetés
kedv, vonzalom, szeretet, vonzódás forkjćrlighet
kedvenc yndling, favoritt
kedves, kedvenc elskling
kedves, szeretetre méltó elskelig
kedves, szerető elsker
kedveskedés, gyengédség kjćrtegn
kedvetlen giddelřs
kedvező gunstig
kedvező heldig
kedvező alkalom, alkalom, alkalmas idő sjanse, anledning
kedvezőtlen, ellenséges fiendtlig
kegyelem, kellem, szigorlatra bocsátás, kecsesség pryde, ynde, bordbřnn, hedre
kegyes, jámbor, istenfélő from
kegyetlen ember, barbár, műveletlen, vadember, vad villmann, barbar, grusom, vill
kegyetlen, keserves, keservesen, nehéz, nehezen hard, tung, vanskelig
kegyvesztettség unĺde, vanćre
kéjenc, érzéki, bujálkodó, kéjes sanselig, sensuell
kéjvágyó vellystig
kéjvágyó, kéjes vellystig
kelekótya tankelřs
kelés, forráspont, furunkulus koke
kelet řst
kell, must, dohosság, muszáj, penészség mĺ, ubetinget, mĺtte, most, nřdvendighet
kellemes behagelig
kellemes hangzású, összhangzó, jó hangzású, egyező harmonisk
kellemes illat, kellemes szag duft, vellukt
kellemes, örvendező, örvendetes glad
kellemes, szívesen látott, fogadtatás velkommen, velkomst, velkomsthilsen
kellemetlen ember, háborgatás, nyűg, terhes ember besvćrlighet
kellemetlen helyzet, téma, kula, székelés, anyag dritt, skitt
kellemetlen, ellenszenves ytterst ubehagelig
kelletlen helyzet, dzsem, forgalmi torlódás trengsel, knipe, blokkering, syltetřy
keltetőgép, inkubátor kuvřse, rugemaskin
kém, besúgó, spion spion, spionere
kemence, sütő stekeovn
kémény skorstein
keményítő, feszesség, merevség stive, stivelse
kémia kjemi
kempingágy, kiságy barneseng
kender hamp
kenetteljes, szemforgató skinnhellig
kenetteljes, zsírpecsétes, csúszós, pecsétes fettete
kenguru kenguru
kengyelszíj, lábszíj, kengyelvas, oszlopkaloda stigbřyle
kenőanyag, émelyítő érzelgősség, giccs, locspocs sřle, slaps
kenőolaj smřreolje
kényelem, egészség, jó egészség trivsel
kényelmetlen ubehagelig, ubekvem
kényelmetlen, ügyetlen, aggodalmaskodó, nehézkes engstelig, urolig
kényelmetlenség ubehag
kenyér brřd
kenyérkereső familieforsřrger
kényes, érzékeny, túlérzékeny, érző sensibel
kényszer trykk, press
kényszeredetten skjevt
kényszerképzet, zaklatottság, mánia, ostrom tvangsforestilling, besettelse
kényszerképzetek levezetése, kiteregetés, légcsere ventilasjon
kép, ábra, illusztráció belysning, illustrasjon
kép, fénykép fotografere, bilde, fotografi
képes levelezőlap, képeslap brevkort, prospektkort
képes, fogékony, hajlamos, érzékeny lettpĺvirkelig, mottagelig
képesítés nélküli, szakképzetlen, képzetlen ubetinget, ukvalifisert, absolutt
képletes, jelképes, szimbolikus symbolsk
képmás, arckép likhet
képregény bekeretezett szövege, léggömb, ballon ballong
képtár, erkély, műcsarnok, karzat, fedett folyosó stoll, galleri
képtelen, nevetséges latterlig
képtelenség, badarság sludder
képtelenség, tehetetlenség manglende evne
képviselő, jellegzetes, példány, tipikus, ábrázoló representative, representant
képviselőház elnöke, beszélő, hangszóró, szónok taler, ordstyrer, hřyttaler
képzelet szülte, képzeletbeli, elképzelt, kiagyalt innbilt
képzeletbeli, példakép, ideál, eszménykép, ideális forbilde, ideell
képzeletből eredő, elképzelt fantasifull
képzeletszőtte, furcsa, irreális, fantáziaszülte fantasifull
képzelőtehetség, képzelőerő, agyvelő, fantázia forstand, hjerne
képzelt, kitalált, koholt, költött, alaptalan oppdiktet, fiktiv
képzelt, szélsőséges, látomásszerű, bizarr fantastisk
képzés, begyakoroltatás, oldalirányú célzás, edzés trening
képző, alakító, képzőelem, formáló, kialakító grunnleggende
kérdés, eredmény, téma, kiosztás, megjelenés, utód sak, ut, spřrsmĺl, utstedelse
kérdezősködő, kíváncsi vitebegjćrlig, nysgjerrig, nyskjerrig
kérdő, kérdőszó spřrrende
kérdőív spřrreskjema
kéreg, héj skorpe, svor, bark, skall
kéreg, ugatás, bárka bjeff, bjeffe
kerek zárójel, közbevetett mondat parentes
kerékabroncs, autógumi, kerékpárgumi, gumiabroncs dekk, bli trett
kerékagy, középpont nav
kerékagy, templomhajó, hosszhajó, templomi főhajó skip
kerékfelfüggesztés, elhalasztás, lógás, rugózás fjćring, oppheng, utsettelse
kerekített, lekerekített, tompa végű, tompa hegyű avrundet
kerékpár, bringa, bicaj, bicikli sykkel
kerékpár, kocsikerék, kerék, kormány rokk, kjřre, rulle, ratt, trille, hjul
kerékpárút, kerti ösvény, járda, útvonal, ösvény bane, sti
kereplő, csörgő, zörgés, csörgés, fecsegő személy rasle, skramling, skrangle
keresés, kutatás, nyomozás, vizsgálat, motozás gransking, leting, sřk, sřke, sřking
kereset, munkabér lřnn
kereskedelmi, kereskedő griossist, kjřpmann
kereskedő handelsskip, nćringsdrivende
kereső sřker
keresőlámpa, fénykéve sřkelys, lyskaster
keresve, kutatva pĺ leting etter
keresztapa gudfar
keresztboltozatok metszésíve, ágyék lyske
keresztelő dĺp
keresztény kristen
kereszteződő, szemben álló, egymást metsző, átlós kryss, kors, krysse
keresztre feszítés korsfestelse
keresztülvihető, irányítható, kivihető, nevelhető overkommelig, medgjřrlig
keresztülvihető, valószínű, lehetséges gjennomfřrlig, mulig
keret nélküli, perem nélküli uten innfatning
keringési sirkulasjons-
keringő, valcer danse vals, vals
kerítés fekte, gjerde, heler, hele
kerítő, strici hallik
kert hage, hage
kertész gartner
kertészet, kertművelés hagebruk
kertészkedés hagearbeid, hagebruk
kerti tömlő, locsoló, kerti öntözőcső, öntözőcső strřmpe, slange
kerület, hadosztály, válaszfal, felosztás, osztás inndeling, deling, divisjon
kerület, terület, felségterület, territórium territorium, landomrĺde, omrĺde
kerületi omkrets-
kerülgető, köntörfalazó, rugalmasan elszakadó unnvikende
kerülő út, terelőút omvei
késelés knivstikking
keselyű gribb
keserű, keserves, elkeseredett bitter, besk
keserűség skarphet, bitterhet
késes knivsmed
késés, rab, börtöntöltelék, lemaradás, késedelem sommel
keskeny tengeröböl, keskeny tengerág fjord
keskeny völgy, szurdok, völgy, hegyszoros fjelldal, skar
keskeny, híg mildne, unnskylde
keskeny, korlátozott, szűk látókörű, szűk trang, smalne, smal, snever
késlekedő, sóvár, epedő, lassú lefolyású dvelende, langvarig
késleltetés, késedelem, halogatás forsinkelse, utsettelse, forsinke, utsette
késő, elkésett forsinket
késő, utóbbi, néhai, legutóbbi, legújabb, volt sein, forsinket, forhenvćrende, forhenvćrende
későbbi, utóbbi siste, sistnevnte
kész, hozzáférhető, elkészülni, gyors, hajlandó villig, klar, ferdig
készítés, gyártás, koholmány, kitalálás oppspinn
készítmény, szorzat, termék, termény, gyártmány produkt
készlet, anyagi javak middel, midler
készséges, felelő, válaszoló mottagelig, lydhřr
készséges, közelgő, rendelkezésre álló, közeledő imřtekommende, forestĺende
készségesen gjerne
kesztyű hanske
készülék, gép, eszköz redskap, innretning
két hét fjorten dager
kétbalkezes, idomtalan, aránytalan, heppes usymmetrisk, skjev
kétcsövű távcső, kétcsövű látcső kikkert
kételkedő, szkeptikus skeptisk, tvilende
kétes, árnyas, árnyékos, gyanús lyssky, skyggefull
kétes, engedélytől függő, ingatag prekćr, usikker
kétférjűség, bigámia, kétnejűség bigami
kétség, patikamérték, lelkiismeretfurdalás, 6 g skruppel
kétségbeesett fortvilet
kétségbevonhatatlan, kétségtelen utvilsom, ubestridelig
kétszeres dobbelt
kettő, kettes, két to
kettős dobbel
kettős gomb, gombfejű szög, gomb, járomfa, lécezet stift, stutteri, pigg
kettőspont tykktarm
kétüléses kanapé sofa
ketyegés, ciha, párnahuzat, pillanat, hitel, atka tikking, merke av, tikke
keverék blanding, blande
keverék, nedves darakeverék, pép, krumplipüré knuse, mos, mose
keverőgép, köpű, köpülő alakú nagy tejeskanna kjerne
kevés, csekély, vékony, ravasz slanke seg, slank
kevés, elégtelen skjelden, knapp
kevesebb, nem teljes, lobbanékony, rövid lejáratú kortfattet, kortvarig, liten, knapp, kort, snau
kevesebbet mondás, kevesebbet állítás et for svakt uttrykk
kevéssé hajlamos utilpass, utilbřyelig
kevéssé, kissé, gyengén dĺrlig
kézápolás, manikűrözés, manikűr, körömápolás manikyr. hĺndpleie
kézbesítés, átadás, előadásmód levering, leveranse
kezeletlen, gazdátlan, gondozás nélküli forlatt, uten tilsyn
kezelhető, tanulékony fřyelig
kézenfekvő sannsynlig
kézikönyv, segédkönyv oppslagsbok, hĺndbok
kézimunka hĺndarbeid, sřm
kézimunka, hímzés broderi
kézírás hĺndskrift
kézjel, kézjegy, kiosztott lapok, kártyaleosztás hĺnd, levere, rekke, gi
kézműves ipar, kisipar, kézügyesség, kézművesség hĺndverk
kéznél levő, jártas, kényelmes praktisk, fingernem, bekvem
kézügyesség, ügyesség behendighet
ki nem kezdett, utolérhetetlen, érintetlen urřrt, uberřrt
kiabálás, zsivaj, kiáltás, sírás grine, grĺte
kiabáló, zajos, feltűnő, hangos střyende, brĺkete
kiábrándulás desillusjonere
kiábrándulás, kiábrándultság skuffelse
kiadás (könyvé) utgave, opplag
kiadás, költség, ráfordítás utgifter, forbruk
kiadatás utlevering
kiadó ütés, kiadó lap, vesztes, legyőzött taper
kiadó, könyvkiadó forlegger
kiadós, tápláló, vagyonos, létező, tekintélyes betydelig, solid
kiadvány, közlemény offentliggjřring, publikasjon, utgivelse
kialakulás, alapítás, képződmény, harcrend formasjon, danning
kiállított tárgy, bizonyíték, bűnjel utstillingsgjenstand, utstille
kiáltás, kiabálás rope, rop, brřl, brřle
kiáltozó, ordító, rikácsoló, zajos, lármázó hřyrřstet
kiáltvány manifest
kiáradás, rostán visszamaradó anyag, elárasztás overflomme, oversvřmme, overlřp, oversvřmmelse
kibelező munkás, vízelvezető árok, kötésmargó takrenne, rennestein
kibírhatatlan ulidelig, utĺlelig
kibocsátás, nyújtó, nyújtható, húzható strekkbar
kibővítés, megnyúlás, hozzáépítés, kiterjesztés utvidelse, forlengelse, utvidelse, utstrekning
kibúvó, szójáték, csűrés-csavarás krangle om detaljer, liten uenighet
kicsapongás, tékozlás, eltékozlás řdsling, spredning
kicsapongás, vétek, satu last, skruestikke, uvane, vise-
kicsapongó utsvevende
kicserélés, pótlás, felújítás, megújítás fornyelse
kicsi lite, litt
kicsi, pici, picike řrliten
kicsorbulás, vájat, karcolás, rovás, állapot, jard stjele, snitt, kutt
kicsorbult, recés, csorba, fűrészfogú taggete
kidudorodás, duzzadó, duzzadás, dombocska, daganat hevelse, svulmende
kidülledt szem stirre
kiegészítők, tartozékok, kellékek, hozzávaló tilbehřr
kiégetés, füstölés, kábítószer-injekció hatása brenne
kiegyezés, békéltetés forsoning
kiéhezett skrubbsulten
kiéhezett, falánk skrubbsulten
kielégítetlenség misnřye
kielégítő, közepes osztályzat, elégséges tilfredsstillende
kiengesztelhetetlen, összeegyeztethetetlen uforenlig, uforsonlig
kiépített rakpart, töltés, rézsű (töltésé) demning, voll
kierőszakolás, kikényszerítés, zsarolás utpressing
kierőszakolt, erőteljes tvangs-
kietlen kjedelig, trist, sturen, ensom
kietlen, komor sturen
kifakadás, íz, illat, aroma, élvezés, kitörés, kéj vindstřt
kifejezés, stílus, kifejezésmód, szólás idiom, sprĺkeiendommelighet
kifejezés, szóhasználat, arckifejezés uttrykk
kifejezésmód, feltételek, nyelv, kikötések betingelser, kalle, benevne
kifejezésteljes, kifejező, fontos, lényeges betegnende, betydningsfull
kifejezetten uttrykkelig
kifejezhetetlen uutsigelig, ubeskrivelig
kifejező, határozott, nyomatékos, hangsúlyos ettertrykkelig
kifelé tartó, felületi ytre, utover
kifeszítés, rögzítés, remete tanyája, horgonyzás ankerplass
kifeszített, feszes stram, tott
kificamodott vrikket, forstuet
kifigurázás, paródia, silány utánzat, travesztia parodi, parodi, parodiere, parodiere
kifizetődő, előnyös, hasznos innbringende
kifogás pĺskudd
kifogás, önhittség, követelés, jogigény, igény pretensjon
kifogástalan uklanderlig, plettfri
kigúnyolás, gúny tárgya, kicsúfolás hĺn
kígyó orm, slange
kígyó slange
kihalás, semmivé válás, kioltás, kialvás, eloltás utslettelse, slokking
kihangsúlyozás, hangsúlyozás aksentuering, betoning
kihasasodás, has mave, buk
kihívás, alkalom az erőpróbára, érdeklődéskeltés utfordring
kiindulópont utgangspunkt
kiírás kopiering
kiirtás, kipusztítás, megsemmisítés utryddelse
kiirthatatlan uutryddelig
kijárási tilalom, takarodó portforbud
kijárat utgang, utvei
kijavítás, rendbe hozás reparere, reparasjon
kijelentés pĺstand
kikényszerítés, alkalmazás, büntető szankció hĺndhevelse, inndrivelse
kikészítés, hajrá, jó kidolgozás, felület, simaság avslutte, opplřp, sluttstrřk, slutt, finpuss
kikötések, munkafeltételek, részletes leírás spesifisering
kikötő, szállás gi ly, havn
kikötő, vádlottak padja, dokk anklagebenk, dokk
kikötőbója, delfin kikötőbak, ágyúcsőfogantyú delfin
kiközösített, száműzött, kitaszított utstřtt
kilakoltatás utkastelse
kilátás, lehetséges üzletfél, érclelőhely, látvány utsikt, fremtidsmulighet
kilenc múzsa, baseballcsapat, kilences szám ni
kilengés nagysága, eltolódás, lendületvétel, hinta rytme, dingle, spillerom, sving, swing, huske
kilengési tartomány, lőtávolság, választék, körzet mellomrom, skuddvidde, utvalg, rekkevidde
kilincs dřrklinke
kilökődés, visszautasítás, elvetés, elutasítás vraking, forkastelse, avslag
kimagasló személyiség, egyéniség, személyiség personlighet
kimagasló, elintézetlen, kifizetetlen, szembetűnő utestĺende, fremragende
kimászó ablak, szellőztető ajtó, süllyesztő falldřr
kimerítő trettes, trett
kimerítően, maradéktalanul, részletesen fullt ut
kimért, zárkózott, visszahúzódó, magánakvaló innesluttet, reservert, forbeholden
kimerülés, foglalás, szorultság, aggódás, fájdalom nřd, bekymring, bekymre
kimerült, fáradt trett
kimondhatatlanul rossz, eléggé el nem ítélhető som ikke kan sies hřyt
kimosott fehérnemű, kimeszelés, hajósodor, szájvíz vask, skylle over, vaske
kín pinsel, kval
kínálat tilbud, utlove, tilby
kincs forrĺd, hamstre
kincs verdsette, skatt, gjemme pĺ, klenodie
kincsesház skattkammer
kincstáros, pénztáros kasserer
kinevezés joga, képesség, tehetség, adomány presang, gave, anlegg
kinin kinin
kinn, a szabadban, a szabad ég alatt, házon kívül utendřrs
kinn, kifelé, ki framme, ut, ute, fremme
kínosan lelkiismeretes, pedáns, aprólékos nřyaktig
kínosan pontos, aggályoskodó, lelkiismeretes meget samvittighetsfull, skrupulřs
kínosan rendes, pedáns, önelégült selvtilfreds
kínzás torturere, tortur
kioldó, kioldógomb, ravasz (lőfegyveré) avtrekker
kiömléses, effúziós, szenvelgő, vulkanikus, kitörő overstrřmmende
kipufogócső, fáradt eksos, utmatte
kipuhatolható, kimutatható, kinyomozható pĺviselig
kirablás, zsák, rablott holmi, ágy, hálóhely sekk, pose, gi avskjed, plyndring, plyndre
kirakós játék, mozaikjáték, mozaikrejtvény puslespill
király konge
királyság kongerike
kirekesztés utelukkelse
kis csíptető, csipesz pinsett
kis ecset, ceruza, rudacska blyant
kis mélyedés, kis horpadás, gyűrűcske, fodor smilehull
kis ördög, huncut kölyök skřyer, djevelunge
kis tömzsi ember, gombóc melbolle
kis vizeshordó, nagy hullám, kicsapó hullám, törő brottsjř
kis zsiliptábla, lapátkerék, kenuevező, sulykoló padleĺre, padle, plaske
kisállat, hirtelen harag, kedvenc, díszállat yndling, kjćledyr, kjćrtegne
kisállat, kellő pillanatban, kellő időben jött klapp, glatte pĺ, klappe
kisasszony, elvétés, elhibázás, eltévesztés gĺ glipp av, frřken, bomme, bom, savne
kiscsomag, csomag pakke
kisebbrendűségi komplexus mindreverdighetskompleks
kisebbség, kisebbségi, kiskorúság umyndighet, mindretall
kisegítő eszköz, ajánlatos, fortély, kiút utvei, hensiktsmessig
kisegítő peron, víztartály, bemélyedés, tengeröböl bukt, vik
kísérlet eksperiment
kísérlet, hárompontos gól (rögbiben) prřve, forsřke, undersřke
kísérlet, merénylet prřve, forsřke
kísérletileg, próbaképpen prřvende, forsřksvis
kísértés fristelse
kísértetjárta, kísérteties, kísértet- nifs
kisharang, cserépbura, előreugró kőzet, harangozás klokke
kiskereskedelem detaljhandel
kisugárzás, kiáramlás, rádióadás, kibocsátás utstrĺling
kiszabadítás, törlesztés, jóvátétel, visszaszerzés forlřsning, innlřsning
kiszámítás, előkalkuláció, megállapítás (előre) vurdering, beregne, taksere, overslag
kiszámítás, költségvetés beregning, regning
kiszámíthatatlan, szeszélyes, akadozó, rendetlen uberegnelig, ujevn
kiszolgálás, kézbesítés, közlekedés, szolgáltatás tjenestegjřr, tjeneste, nytte
kiszolgálás, szolgáló, adag, adogatás, szerválás soning
kiszögellő, kiugró, szembeötlő, kiugrás fremspringende
kisszerű, alantas gondolkozású, csip-csup, piti ubetydelig, smĺlig
kitárt, eszem-iszom, oldalszóródás, nyílás, takaró omfang, spre seg, utbredelse, utstrekning
kitartás, egyenletesség, határozottság stadighet
kitartó, rendíthetetlen, megoldást követelő pĺgĺende, innstendig
kitérés, elmozdulás, kilengés, elkalandozás utflukt, utflukt
kitérés, félreugrás, csel, ügyes szerkezet smette unna
kiterjedt, tágas, téres, terjedelmes rommelig, vid
kiterjesztés, eszkaláció opptrapping
kitevő eksponent, talsmann
kitörölhetetlen uutslettelig
kitűnő fremstĺende
kiutasítás utvisning, fordrivelse
kiválasztás, rejtegetés, elválasztás, váladék sekresjon, sekret
kiválasztás, választék utvalg
kiválasztott, takaros, kecses, eleje vminek utvalgt
kiváló fornem, anerkjent
kiválóan umĺtelig
kiválóság, kiváló ember, érdemes, méltó verdig, aktverdig
kívánatos, étvágygerjesztő appetittvekkende
kíváncsi nysgjerrig, nyskjerrig
kíváncsi ember, emelőrúd vćre nyskjerrig, snuse
kíváncsi, nagyorrú nysgjerrig
kivándorlás, költözés, vándorlás, elköltözés trekk, vandring
kívánság, kérelem, kereslet řnske, anmodning, oppfordring, etterspřrsel
kívánság, kérés, kereslet, igény oppfordring, krav, fordre, avkreve, forlange
kívánság, óhaj, vágy řnske
kívánt, keresett, körözött (bűnöző) ettersřkt
kivert munka, szükségmunka, mentőmunka bistandsarbeid
kivét (pénzé), visszaszívás (ígéreté), visszalépés tilbakekalling, uttak
kivétel innsigelse, unntagelse
kivétel, mentesítés, mentesség fritagelse
kivételes, félig sült lite stekt, sjelden, rĺ
kivételes, páratlan, egyedi enestĺende
kivéve ha, kivéve hogyha, hacsak, ha nem hvis ikke, med mindre
kivéve, védelem, védés bevare, trygge, redde, unntatt
kivilágított flombelyst
kivonat fordřye, sammendrag
kivonat, szemelvény utdrag
kívül, külszín, külseje vminek, külső rész, kinn ytterside, utenfor, utvendig, utenfra
kívülálló, nem esélyes, nem bennfentes utenforstĺende
kizárólag, egyedül utelukkende
kizökkenés, kificamodás, eltolódás forvridning
kizsákmányolás, kihasználás, kitermelés, kiaknázás nyttiggjřring, utnyttelse
klíma klima
klozett, hátvéd, hátsó, ülep, fenék oppfostre, bak-, bakside
klozett, mosó-, aranymosó hely, wc, kézöblítés toalett
kóborló gyermek, alkalmi, kóbor, elszórt, eltévedt streif, bortkommen
koca, emse, anyadisznó sĺ, purke
kockás rutet
kockázat fare
kockázatos, kínos, veszélyes, rizikós, meredek klebrig, seig, lummer, vanskelig
kocogás, séta, rázás střt, jogge, puffe
kócos, borzas bustete
kócsag hegre
kocsi, árukihordó autó, árukihordó gépkocsi lastevogn
kocsi, vagon, távolsági busz, edző, autóbusz vogn, trener
kocsifelhajtó, hadjárat, labdaütés, kocsiút fřre
kocsirúd, ülőrúd, ág, sügér, magas pozíció, 5 yard vagle, abbor
kocsivesztegetés, nyomás ideje, nyitási idő bo, dvele
kocsonya, zselé, lekvár gelč
kohó, kemence, kazán, tűzhely ovn
kókadt, feszítéslazulás, lazaság, hézag, szénpor slapp, slakk, slřy
kokilla, fagyos, megfázás, hideg, meghűlés, fagy gysning, avkjřle, kjřlighet
kolbász přlse
kolibri kollibri
kolostor kloster
kolostor, apátság abbedi
kolosszális, gigászi kjempemessig, gigantisk
kolumnás címsor, zászlócska, lobogó, üstökös farka vimpel
komikus, vígjátékíró, vígjátékszínész komiker
kommentár, magyarázat, máz, felületi fény, glossza glans
komód, fiókos szekrény kommode
komolytalanság, könnyűség, léhaság lettsinn
komornyik, főkomornyik hovmester
komplikált innflřkt
komponens, választópolgár, alkotórész, alkotó velger, bestanddel
koncert, hangverseny konsert
koncesszió, kárminimum, választókerület, kiváltság stemmerett, rettighet
koncesszió, legelő, bérlet időtartama, bérbevétel bygsle, leie, bygsel, leiekontrakt
kongás, csilingelés, csengettyűszó, zúgás, csengés klirre, ringle
konnektor, csaplyuk, gödör, foglalat, karmantyú holder, stikkontakt, hofteskĺl, řyenhule
konstans, változatlan stadighet, bestandig
konténer, tároló beholder
kontinens, földrész, világrész, szárazföld kontinent, verdensdel
kontúr, körvonal utkast, angi hovedtrekkene, disposisjon, omriss
-konzerv, konzervált, eltett, tökrészeg hermetisert
konzervnyitó boksĺpner, hermetikkĺpner
konyak, borpárlat konjakk
konyha kjřkken
konyhaszekrény, szekrény kjřkkendisk
kopár, egyedüli, puszta, csupasz, kivont, meztelen bare, bar, bart
kopó, hitvány ember, vadászkutya jakthund, jage
kopogó, kopogtató, ledorongoló kritikus dřrhammer
koponya hodeskalle
koporsó kiste
kopott, rongyos, bozontos, szakadozott fillete, ujevn
kopottas, kétes tisztaságú, elhanyagolt, kétes skitten, snusket
kor, dalciklus, ciklus, ütem (motorban), mondakör sykkel
kor, életkor alder
kor, éra, korszak tidsalder, ćra
korábban, előzetesen, azelőtt, előbb tidligere
korábbi forhenvćrende
korábbi keltezés forutdatere
korai, korán tidlig
korai, rosszkor, idő előtt, idő előtti ubeleilig, for tidlig, brĺtt
korán érő, koravén, idő előtt jelentkező brĺmoden, veslevoksen
koraszülés, vetélés, felsülés, balsiker abort
korbács, vadászinas, felhúzókötél (hajón), ostor svepe, innpisker, piske, pisk
korcs kjřter
korcs, degenerált utarte
kordbársony kordflřyel
kordon, sövény, élősövény, sövénykerítés, sorfal innhegne, hekk
kórház sykehus, hospital
kórházba felvétel, kórházi ápolás, kórházba utalás innleggelse
korlát, korlátbáb, korlátoszlop gelender
korlátlan ubegrenset, ubestemt
korlátlan uralom, szuverenitás suverenitet
korlátozó restriktiv, innskrenkende
korlátozott, visszafojtott, mérsékelt behersket
kormánykerék ratt
kormánykerék ratt
kormánylapát ror
kormányos fülkéje, vitató, ellenőrző, ellenérv lure, svindel
kormányzás, felügyelet, irányítás, fennhatóság kontroll, kontrollere
kormányzat regjering
kormányzó, helyettes, helytartó, hadnagy lřytnant
kormos sotet, svart
korom sot
korom, szenny skitt, sot
korona (zenében), szünetelés, szünet ta en pause
koronázás kroning
korong diskett
kóros sykelig, syk
korosodó, koros, öreges, öregedő aldrende
korpa (fejbőrön) flass
korpa, darakorpa kli
korpaszerű, lisztszerű melete
korrekt, megfelelő, pontos, kifogástalan riktig, rette, korrigere
korsó, kancsó, dobójátékos, kávékiöntő krukke, kaster
korsó, serleg, arc, rovott múltú ember bélyege krus, overfalle
kortárs, korabeli samtidig
kórus, énekkar kor
kosár kurv
kosbor, orchidea orkidč
koslatás, keréknyom, berágódás, bőgés (szarvasé) brunst, hjulspor
kóstoló, csemege, ínyencfalat lekkerbisken
kószálás, portyázás luske
koszorú, füstcsiga krans
koszorú, hajókötél, sor, radarzavaró eszköz, kötél rep, tau, binde
koszos, maszatos sotete
kotlett, bordaszelet kotelett
koton, radírgumi, gumi, radír, robber (bridzsben) gummi, robber, viskelćr
kotta öt vonala, versszak, hordódonga, létrafok strofe, třnnestav
kotyvalék, főzés, főzet brygge, brygg
kova, tűzkő, kovakő, kvarckavics flint
kovácsműhely smie
kovácsolt vas smijerns-, smijern
kőbánya, lelőhely, kőfejtő, tárház, konc bryte stein, jaktbytte, steinbrudd
köcsögszárító, egy kis ravaszság, üvegszárító fele
köd skodde, dis, tĺke
köd skodde, tĺke
kődarab, ékszer, kristályosított kábítószer, kő vugge, klippe, gynge, stein
ködösség, elmosódottság, szégyenfolt, homályosság dimme
kőhalom varde
köhögés, köhintés hoste
kőlap, tipegőkő, járdakő helle
kölcsön, kölcsönadás lĺn, utlĺn
kölcsönhatás vekselvirkning
kölcsönös hatás, összjáték samspill, vekselspill
kölcsönös, minden második, váltótárs, változó veksle, vekselvis, skifte
kölcsönöz, kölcsönad faste
kölcsönző, kölcsönadó utlĺner
köldök navle
köldöki, köldök- navle-
Köln Křln
kölni, parfüm, illatszer, illat, szag parfyme
kölönc, hátramozdító, gátlás, klumpa, béklyó, tönk tresko
költés, fajta, nem fostre, avle, rase
költés, fedélzeti nyílás, felnyitható hátsó ajtó kull, skravere, luke, ruge ut, klekke ut
költő dikter
költői poetisk
költői poetisk
költőiesség, költészet, költemények, költőiség poesi
költözködés, mozgás, eljárás, mozdulat, sakkhúzás pĺvirke, ferdes, bevege, flytte
költség, ár bekostning, kostning
költségek, költség-visszatérítés, kiadások omkostning
költségektől mentes, portómentes levél, nyílt ĺpenhjertig, ĺpen
kölyökkutya, önhitt fiatalember, kutyus, kiskutya valp
kőműves murer
kőműves frimurer, steinhogger
köntös, házikabát, köpeny slĺbrok
könny, hasadás, csepp, repedés, könnycsepp rake, rive, fĺ rift i, slite, rift
könnyedén, készségesen, könnyen, szívesen lett, gjerne
könnyedség, adottság, tehetség, könnyűség letthet, anlegg
könnyelmű életmód, tréfás kedvű, bohém életmód lystig
könnyelműség, csekély, felületesség třysete
könnyen becsapható, naiv, becsapható, könnyen hívő lettroende, godtroende
könnyes, vizenyős, vizes, víz ízű, ízetlen, vízi vassen, vandig
könnyítés, hozam, szerzemény, vétel, emelőrúd kjřpe, innkjřp, kjřpeinnkjřp, kjřp
könnyű háziruha, utcai ruha, szolgálati egyenruha kle av
könyökcső, térd kne
könyörület, emberszeretet, jóság, jótékonyság nestekjćrlighet, veldedighet
könyörület, irgalom, szánalom medlidenhet
könyv, magazin, jegyzetfüzet bok
könyvelés, könyvvitel regnskap
könyvjelző, zseton, markőr, filctoll, bábu markřr, merkepenn
könyvkiadó neve, cégjelzés, lenyomat, impresszum prege, innprente, avtrykk, preg
köpés, nyál, köpet spytt
köpködés, fröcsögés oppstyr, spruting, frese, sprute
köptetőszer slimlřsende
kőr, belső rész, ér (kábelé), lelkiállapot, mag hjerte, kjerne
körhinta karusell
körméret, széle vminek omkrets, periferi
körmös emelőrúd, megcsípés, befűződés, becsípés klemme, klype, stjele
környezet miljř, omgivelse, omgivelser
környezet omgivelser
környezetvédő miljřforkjemper
köröm tĺnegl
körséta, vendégszereplés, utazás, turné, túra turné, rundreise, reise, tur
körtánc, gyenge minőségű marihuána, széna hřy
körte pćre
körülmény, feltétel tilstand, bestemmelse, betingelse
körültekintés, diszkréció, belátás, mérlegelés diskresjon
körültekintő, ravasz, furfangos, előrelátó slu, glřgg
körvonal, vezeték, egyenes, útvonal, származási ág linjere, strek, bransje, snor, fôre, linje, kante
köszönet, köszönöm, hála takk
köszöntés, megszólítás, üdvözlés hilsen
köszörülőanyag, rámenős, köszörülő, csiszoló selvheftende
köteg, kéve bunt, nek
kötegelt vas, vesszőköteg, kötegelt vasrudak risknippe
kötél, póráz, kötőfék, jogkör, pányva tjore, tjor
kötéldob, vasháromláb, kötéloszlop, görgő, kritika krabbe
kötelesség, funkció, tevékenység, összejövetel funksjon, oppgave, fungere
kötelesség, teendő, szerep rolle
kötelezettség, vállalat, temetkezési vállalat foretak
kötelező innbinding
kötelező bindende, obligatorisk
kötélgyűrű, meghamisítás, szédelgő, bűvészláda forfalskning, forfalske
kötélhúzás, döntő küzdelem, huzakodás tautrekking
kötélzet, ruha, kitervelt gonosztett, felcicomázás takkelasje, rigg, rigge, fusk
kötény, forgalmi előtér reptéren forkle
kötényruha, ugró, átváltóvezeték, kapcsolózsinór hopper
kötés strikketřy
kötés, kötszer, tapasz bind
kötet, térfogat, hangerő, könyv, nagy mennyiség innhold, omfang, bok, volum, bind
kötő, kötélkarika, odakötő, hajók sora, fodor, sor rad
kötőjel, választójel bindestrek
kövér tykk
kövérség, erősség korpulens, kjekkhet
köves, sziklás ustř, berglendt
követ, küldött utsending
követ, lelkész, miniszter, pap, református pap statsrĺd, minister, prest
követelés krav, fordre, reklamasjon, fordring, kreve, pĺstĺ
követelődző, nagyhangú pretensiřs
követés, mű-, utánzat, hamisítvány, mesterséges etterligning
következésképpen etterpĺ, siden
következő, későbbi, újabb, azutáni pĺfřlgende
következtetés slutning
kövezet, járda, útburkolat fortau, steinsetting
kövezett, kimagozott, kikövezett, kővel burkolt skev
közben i lřpet av
közbenjárás, közbelépés mekling
közbenjáró advokat
közbenjáró, közvetítő mekler
közbenső, közbeeső, középfokú mellom-, mellomliggende
közé, között blandt
közeg, közepes, közvetítő eszköz medium, middel, mellom-
közelítő, fenyegető (veszély), küszöbön álló nćr forestĺende, overhengende
közelítő, hozzávetőleges, megközelítő omtrentlig
közellátó, rövidlátó nćrsynt
közellenség samfunnsfiende
közelről, csaknem, majdnem nesten
közelség, szomszédság, környék nćrhet, naboskap
közép-, derék (testrész), közép, középszerű midten, mellom
középcsatár, centrum, közbülső, központ -sentral, plassere i senter, sentrum
középcsatár, centrum, központ sentrum
közepes, hajókár, átlagos, számtani középérték gjennomsnitt
középfül, dobhártya trommehinne
középkori middelaldersk
középszerűség middelmĺdighet
közfal, fal, sorfal vegg, befeste, mur
közigazgatási, adminisztratív administrativ
közismert, hírhedt beryktet
közismerten som kjent
közlegény soldat
közlekedési csomópont utveksling, utveksle
közlekedik, állattenyésztő terület, kampány, ívás flyte, lřpe, lřp, stikke, renne, renn, ferd, gang
közmondás ordsprĺk
közmondás, gondoskodik vmiről, ért, átél, fűrész sage, sag
közmondásos ordsprĺklig
köznapi, hétköznapi, rendszertelen, utcai, lezser tilfeldig
köznép, egyszerű emberek, népség-katonaság, tagok stille seg solidarisk
közömbös, középszerű, érzéketlen, nem lényeges likegyldig, middelmĺdig
közömbös, semleges ország, semleges, nem nélküli nřytral
közömbösség likegyldighet
közönséges, közkeletű, otromba, vulgáris, útszéli alminnelig, simpel, vulgćr, tarvelig
közönyös, egykedvű tung, slřv, passiv
közönyös, semleges ubekymret, likegyldig
közönyösség, apátia, fásultság slřvhet
közös bevásárló iroda, össztét, közös eladó szerv sammenslutning, dam, basseng
közös tulajdon felleseie
közös, kölcsönös innbyrde, gjensidig, felles
közösség, baráti társaság, hallgatóság, diákság kameratskap, fellesskap
közösülés samkvem
közösülés, nemi közösülés samleie
között imellom
között, közé blandt
között, közepette, közt midt iblandt
központi fűtés sentralvarme
központi sávelosztó midtrabatt
központi, államszövetségi, szövetségi fřderal, forbunds-
központi, telefonközpont, központ, közép- viktig, midt-, sentral
központosítás, centralizáció sentralisering
közreműködés, adakozás, cikk, sarc, felszólalás innlegg, innsats
közreműködő, munkatárs, külső munkatárs bidragsyter
köztársaság republikk
köztársasági érzelmű, köztársaságpárti republikaner, republikansk
köztér plass
közúti jelzőtábla, közlekedési jelzőtábla traffikkskilt
közvetett mekle
közvetett adók igazgatása, fogyasztási adó fjerne
közvetítő, közbenső mellommann
közvetlenül mellette, közvetlenül utána, következő deretter, nćrmest, pĺfřlgende, neste
közvetlenül, mihelyt, amint straks
közzététel, elárulás avslřring
község, falu landsby, bygd
közsegély, enyhítés, játékbiztosítás, kártérítés hjelpe-, lindring, lettelse
községi adókivetés, beigazítás, rendfokozat oppslutning
közszellem ĺnd, moral
kreativitás skaperevne, kreativitet
kriminális, csapnivaló, brutális, kegyetlen, galád fryktelig
kripta, páncélterem, égbolt, bolthajtás, boltozat sprang, hopp, hvelv, hvelving, hoppe, hvelve
kritikus, válságos avgjřrende
krízis, krízis, válság krise
krokodil krokodille
kudarc, elutasítás, visszaverés tilbakevisning, drive tilbake
kudarc, kedvezőtlen fordulat, beugrás (épületé) tilbakeslag
kufár, házaló dřrselger
kuglizó, tekéző, dobó (krikettben) hatt, en som bowler
kuki, hímvessző, broki, különc ember, dinka křdd
kukorica mais
kukoricahaj, szőrcsomó, füstgázcsatorna, pehely dun
kulcslyuk nřkkelhull
kulisszák, színfalak, könyökvédő ujjak, kasszék kulisser
kulminálás, tetőfok flo, hřyvann
kultúra, műveltség, civilizáció, művelődés sivilisasjon
kultúrsznob, igényes ízlésű ember, kulturált ĺndssnobb, intellektuell
kuncogás klukklatter, klukkle
kuncogás, vihogás fnise
kunyhó, kaliba hytte
kúp alakú kjegleformet
kúp, tölcsér, fagylalttölcsér, toboz kjegle
kupa, csapágycsésze, Erichsen-benyomódás, sors kopp
kupa, fényképező lemez, versenydíj, névtábla, lap tallerken, metallplate, plansje
kurva, ringyó, szajha hore, skjřge
kurzus, tanfolyam, kúra, lefolyás, folyás, kezelés bane, tallerken, fat, forlřp, kurs
kusza rotete, forvirret
kút, szökőkút, ivókút kilde, fontčne, kilde
kutatás forskning
kutató, letapogató, skandáló, vizsgáló, fürkésző skanner
küldetés ćrend, oppdrag
küldetés oppdrag, bestemmelse, misjon
küldött, megbízott, képviselőházi tag stedfortreder
külföldön, tengeren túli, tengeren túl oversjřisk
küllő, beszél eike, trinn
külön, önálló, független, különálló separert, sćrskilt, atskilt
külön, segítség nélkül elvégezhető, szimpla, fark enkelt, eneste, enslig, ugift
különböző forskjellig
különböző, különféle diverse
különböző, sokféle diverse
különbözőség, ellentmondás uoverensstemmelse
különbség forskjell
különbség, megkülönböztetés, kitüntetés, hír utmerkelse, forskjell
különbség, valószínűség, esély sjanser, odds
különc uvanlig
különféle, különböző foranderlig, forskjellige, diverse
különleges képesség, a hírességek, nagyságok anlegg
különleges, kiváltságlevél, nullás búzaliszt patentere, patent, tydelig
különös dolog, intés, egyéb veszély, óvadék forsiktighet
különvonat, különkiadás, speciális, sajátságos spesial-, sćrlig, spesiell
külső ytre, utside, utvendig
külső megjelenés utseende, tilsynekomst
külső nemi szervek kjřnnsorganer
külső réteg, réteg, bőr, festékréteg, kabát, zakó frakk
külső sáv, járda felőli venstre side
külső, tekintet, pillantás, megjelenés synes, mine, utseende, blikk, se
külsőség, külországi, külszíni, felületi, kül- ytre, utenriks, utvendig
külszín, hasonlat likhet, skinn, utseende
külterjes, alapos, kiterjedt, széleskörű omfattende, vid, utstrakt
külváros forstad
külvárosi forstads-
küszöb dřrterskel
küszöb terskel
küszöbön álló, közelgő overhengende, forestĺende
küzdelem, viszály strid
kvantitás, mennyiség, nagy tömeg, prozódiai jel kvantitet, mengde
kvarc kvarts-
kvóta, hányad, arányos rész, kontingens andel, kvote
lábadozó beteg, rekonvaleszcens, lábadozó rekonvalesent
lábápoló, pedikűrös fotpleier
lábas kjele, kasserolle
lábazat, láb, alsó rész, 48 cm, talp, 30, talpazat fřtter, fot
lábbilincs, béklyó fotlenke, lenke
lábikra, borjú, boci, vádli, borjúbőr legg, kalv
lábnyom fotspor
laboratórium laboratorium
lábszárvédő, bokavédő, kamásli, porvédő harmonika gamasje
láda kasse
láda, ketrec, ól bur
láda, mellkas, pénztár, szekrény kiste, brystkasse
lagúna lagune
lágyék, bélszín, ágyék kam, lend
lágyság, könnyek kezelhetőség, kényelmesség lette, letthet, velbehag, slakke
lágyszárú növény, fű, fűszernövény, fűszer urt
laikus, nem egyházi ember, nem szakember lekmann
lajstrom, zsemlye, tekercs, gördítés, gördülés rulle, rull, rulling, rundstykke, valse, trille
lakás, passzus, otthon, megillető hely, ház, tér stille, plassere, plass, sted
lakat hengelĺs
lakatlan, sivatagi, sivatag, érdem, pusztaság řrken, desertere, forlate
lakatos lĺsesmed
lakható beboelig
lakható beboelig
lakó leieboer
lakó, bennlakó innsatt, beboer
lakó-, tartózkodási bolig-
lakodalmi, nász-, menyegzői, lakodalmas bryllups-, ekteskapelig
lakóhely, lakás bolig
lakos, lakó beboer, innbygger
lakosztály bolig
laktató, köpcös, vaskos, nehezen emészthető kjedelig, tungt fordřyelig
lámpa lampe
lámpaláz lampefeber, sceneskrekk
lámpaolaj, kerozin, petróleum parafin
lámpaoszlop lyktestolpe
lánc kjede
láncfonal, vég, végcél, befejezés, kártszalag utlřpe, slutt
láncszem, csukló, ízület, kézelőgomb, fáklya forbinde, lenke, ledd
langyos, közömbös, langymeleg lunken
lány datter
lanyha, lagymatag, langymeleg, langyos lunken
lányos, leányos jenteaktig
lánytestvér, húg, nővér sřster
láp, mocsár, hullamerevség, ingovány mo, hei, fortřye
lapát skuffe, skyfle
lapka fruktterte
lapos, állott, poshadt, banális, áporodott, régi doven, flau, bedervet, gammel
laposan kategorisk
lapszéli, csekély jelentőségű marginal
lármás gyerek, hancúrozás, fiús lány, vad játék tumle, boltre seg
lármás, feltűnő, hangosan, rikító színű skrikende, hřy
lárva, kaja, hernyó grave, larve
lassan sakte
lassanként, apránként litt etter litt
lassú tűzön főzés, zümmögő csendes forrás, párolás putre, smĺkoke
lassú, józan, egyenletes, mértékletes, mértéktartó moderere, mĺteholden, moderat
lassú, vontatott, késedelmes, megfontolt, hanyag tungnem, kjedelig, sen, langsom
láthatatlan usynlig
láthatatlan, látatlanul usett
látható synlig
láthatóság, látási viszonyok synlighet, siktbarhet
látnivaló, nevezetesség, nézet, tekintet, látás observasjon, synsevne, syn, utsikt
látó-, vizuális, látási syns-, synlig
látszólag tilsynelatende
látszólagos tilsynelatende
látszólagos, hiú, csalóka illusorisk
látvány, táj, tájkép landskap, kulisser
látványos iřynefallende, prangende
látványosság, látvány opptog, syn
látványosság, siker, felmutatás, előadás, vállalat utstilling, forestilling, fremvisning, pĺvise
lavina skred
láz, hőemelkedés, felajzottság feber
lazac laks
lázadás, fellázadás, zendülés opprřr
lázadás, zendülés mytteri
lázadó, engedetlen, ellenszegülő opprřrsk
lázas febrilsk
lazaság, ernyedtség, pongyolaság, gyors bélműködés slapphet
le-, le, alsó, leégve, lefelé, pihe, lent ned
lé, oldat, égetett szeszes ital, folyadék brennevin, vćske
lealacsonyítás, degeneráció, degenerálódás, erózió degradering
leállósáv truende
leányvállalat datterselskap
lebernyeg, fülcimpa flik, lapp
lebukás, gyászos végzet, balsors, szomorú végzet dřmme, undergang
lecsapoló árok, nyiladék, lövészárok, futóárok grřft, skyttergrav, grřfte, lage grřft
leendő som utgir seg for ĺ vćre, som vil vćre
leendő, jövendőbeli, várható mulig, fremtidig
leereszkedő nedlatende
leértékelés devaluering
leesés, dugó, fémcsap, papírtekercs (tárolásra) spille, sřle, kaste av
lefegyverzés, leszerelés nedrustning, avvćpning
lefelé, óta nedover
legalább, legalábbis, mindenesetre i hvert fall
legalacsonyabb ár, hajófenék, padló, emelet, talp etasje, golv
legbelső innerst
legcsekélyebb, legjelentéktelenebb, legkisebb minst
légcső luftrřr
legelő beite
legénységi kabin, orrkabin, emelt előrész ruff
legfelül, legmagasabb, legelöl, legelsőnek řverst
legfontosabb, főtermény, legfőbb, lerakodóhely stift, stapel
legfontosabb, páratlan, legfelső, legfőbb, végső řverst, hřyest
legfőbb meget viktig
legfőképp, mindenekelőtt, mindezeken túl fřrst og fremst, fremfor alt
légi csapás, sztrájk, telér treffe, streik, střte pĺ
légi haderő, légierő luftvĺpen
légi támaszpont, repülő támaszpont flybase
légi úton továbbított, légi úton szállított flybĺren
legjava vminek, színe-java vminek, tejszín, krém flřte
legjobb minőségű, legjava vminek, vminek a legjava utvalg, utsřkt, valg
legkiválóbb merinó gyapjú, cifra, hegyes, szépen bot, utmerket, břtele, skjřnn, mulkt, pen, vakker
legközelebbi kocsma, helyi, helyi fiók, helybeli stedlig, kommunal, lokal
legmagasabb hely, felszín, legjobb, tető, orom topp, overside, řverst, prima
légmentesen záródó, légszigetelt, vízálló trofast, pĺlitelig
légpárnás siklóhajó, légpárnás hajó luftputefartřy
legrosszabbul, legrosszabb, legrosszabb dolog dĺrligst, verst
legszélső fjernest, lengst
legszélső, véglet, túlzás, sötét (nyomor), túlzó ytterst, ekstreme, ytterlighet, drastisk, ekstrem
légszennyezés luftforurensning
legtöbb, legtávolabbi, maximális, legnagyobb ytterst, ytterste
légtömlős abroncs, légabroncs, pneumatik, szellemi pneumatisk
légzés, lélegzés, lélegzetvétel, belehelés ĺndedrett
légzési ĺndedretts-
légycsapó, kis seprű, legyintés, habverő, suhintás feie, střvkost, sope, daske, piske, visp
léha, komolytalan, frivol betydningslřs, fjollete
lehajlás, görbe hát, kancsó, meggörnyedés, serleg lute, břye seg
lehangoló sturen
leheletnyi vajréteg, karcolás, slamasztika skrape, skure
lehetetlen, misztikus, nem földi, ijesztő, mennyei utenomjordisk, overnaturlig
lehetőség mulighet
lehetőségek, létesítmények hjelpemidler, muligheter
lehetséges mulig
lehetséges sannsynlig
leírhatatlan ubeskrivelig
lejárat (határidőé), kilégzés, kigőzölgés utĺnding, utlřp
lejárt az idő tiden er ute
lejjebb, le, vmi alatt, alant, alul, alulra, lent ned, under
lejtő, toldalék épületrész, vézna, ösztövér, üres helle, tynn, mager, lene
lejtősség skrĺning, helle, skrĺne
lekopasztott, színtelen, kietlen, csupasz, tar skallet
lekötelezettség, kötelesség, tartozás, lekötelezés forpliktelse
lekötött, elfoglalt fordype, oppslukt
lekuporodás, meghajlás krřke sammen
leküzdhetetlen uoverkommelig, uoverstigelig
leküzdhetetlen uoverstigelig
leküzdhetetlen uovervinnelig
lelátó, tribün sitte-tribune
lélek cenzúrázó hatása, elfojtó erők működése sensur
lélekelemző, pszichoanalitikus psykoanalytiker
leleplező avslřrende
lelkes izgalom jele, kiáltás, hörghurut, kurjantás hyl, hyle, huie, huiing, gispe
lelkes, tüzes ildfull, brennende
lelkesedés, rajongás begeistring, entusiasme
lelkész, pompás, isteni, hittudós guddommelig
lelkibeteg, pszichopata psykopat
lelkiismeret samvittighet
lelkiismeretlen hensynslřs, samvittighetslřs
lelőhely felfedezője, iránymutató irányvevő sřker
leltár, leltári tárgyak inventarliste, fortegnelse
lemezjátszó dreieskive, platetallerken
lemondás, felmondás avkall, forsakelse
len lin
lencse linse, objektiv
lendítőerő, ösztönzés impuls, stimulans
lendület, pikáns íz, lelkesedés, kedv, tempó krydder, glede, behag
lenéző, megvető foraktelig, hĺnlig
lengőállvány, bölcső vugge
lengőállvány, rokkant, béna, sánta, nyomorék krřpling
lenmag linfrř
lenmaglisztes borogatás grřtomslag
lenn, alatt, alá, alul nedenfor, under, pĺ bunnen
lenvászon, ágynemű, vászon, vászonnemű, fehérnemű lin
lényeg, kérdés, váladék, szedendő anyag, anyag sats, materie, sak, stoff, ha betydning, materie
lényege vminek, magja vminek, veleje vminek hovedinnhold, kjerne
lényeges absolutt nřdvendig, vesentlig
lényeges, belső indre
lényegtelen uvesentlig
lenyűgözött, elbűvölt fortryllet, fjetret
leölés, öldöklés, levágás, mészárlás slakting, nedsabling, blodbad
lép livstretthet, milt, dĺrlig humřr
lépcsőfok trappetrinn
lépcsőház, lépcsősor trappegang, trapp
lépcsőköz, menekülés, vonszolótag, emelet, repülés flytur, svev, flygning, flukt
lépcsősor trapp, trapper
lépcsőzet, szirt, polc, párkány, szél hylle
lepellel letakart, elfátyolozott, burkolt fordekt
lepényhal flyndre, bakse
lepényhal rřdspette
lépés zaja, cipőtalp, futófelület trinn, gange, slitebane, tre
leplezetlen, szemmel látható, rakományjegyzék tydelig, vise, ĺpenbar
lepra spedalskhet
lerövidítés, összevonás, összehúzás, rövidítés sammentrekning
leshely ligge pĺ lur
lesoványodott utmagret
leszaladó szem, kötélhágcsó, kotróléc, létra stige, leider
leszállítás, bűnpártolás, csökkentés minking, reduksjon
leszálló, partra szálló, rakodópart, rakpart trappeavsats, nedslag, landsetting, landing
leszámítolás, árengedmény trekke fra, rabatt
leszármazottak, utókor etterslekt
leszbikus nő, leszboszi, leszbia, homoszexuális nő lesbisk
leszerelt katona, lódoktor, állatorvos, veterán veterinćr, dyrlege
leszerelt, elválasztott, különálló, lecsavart frakoplet, frittliggende
letaglóz, beszeg, leüt felle
letargia, közöny dvale
letartóztatás, megőrzés, őrizet, őrzés foreldrerett, varetekt
letartóztatott, rögzítő illesztőszeg, elítélt, rab innsatt, fange
létesítés, intézmény, létesítmény, alapítás etablissement, etablering
létező foreliggende, eksisterende
letisztulás, tevés, megérlelés, kiszedés, letét omgivelser, ramme, innfatning
levágott darabok, sujtás, forgács, paszomány tilbehřr, garnering
leválasztás, lekapcsolás, elkülönülés, szétválás lřsgjřring
levél brev, bokstav
levél (növényen), asztallap, lap (könyvben), fólia blad, lřv
levélke, firkálás rable, smřre sammen, rabbel
levélkézbesítő, postás postbud
levélszekrény postkasse
levéltárca, tárca lommebok, pengepung
levendula lavendel
levert, csüggedt motlřs
levesestál terrin
levezetés, levonás, következtetés fradrag
levonás, kedvezmény reduksjon, nedsettelse
lezárás, padlóbevonat, papírpecsét, forrasztás forsegle, segl, sel, signet
liberális gondolkodású tolerant, vidsynt
libuska, buta liba, szabóvasaló, butuska, csacsi gĺs
licenc, szabadosság, hatósági engedély, koncesszió avgift, lisens, bevilling
lidérc, kobold, mumus nisse
lidércnyomás, kanca, lidérc hoppe
lift, felvonó, emelkedés, emelés, felemelkedés lette, stjele, heis, lřft, haik
liftakna, törzs, tengely, lándzsa, nyél, hímvessző skaft, spyd, pil, aksel, sjakt
liga, 4.8 km forbund, liga
ligatúra (zenében), hadarás, szégyenfolt, kötőív skrive utydelig, snakke utydelig
liget, erdő skog, skau
liget, erdő, fa trevirke, tre, skog, ved
liget, erdőcske, berek skogholt, lund
likvid, folyósítható, híg, változékony, folyadék vćske, flytende, klar
liliom lilje
limes, ütköző, határpillér begrense, innskrenke, grense
limlom, épületfa, gerenda, felesleges holmi, fa skrap, třmmer
lírai, lírai költemény lyrisk
lista, névsor, posztószél, oldalra dőlés, lajstrom fortegnelse, liste, slagside, listefřre
liszt mel
ló (sakkban), lovag ridder
lóállomány, lóistálló, stabil stabil, stall, trygg, varig
lóbálás, uralom, kilengés, himbálózás, kibillenés svaie, gynging, makt, svaie, pĺvirke, innflytelse
lobbanás flimre, blafre
lobogó, transzparens, zászló flagg
locsolófej, öntözőfej spreder
lódarázs geitehams
lóerő, repülőbenzin, leves suppe
logika, logikai hálózat, logikai logikk
logikus logisk
lógós, lazsáló slappfisk
lóhere klřver
lokátor, radar radar
lomb, lombozat lřvverk
lombfűrész lřvsag
lombfűrész, homorító fűrész lřvsag
lombik, flaska, üveg kolbe, feltflaske, lommelerke, flaske
lombik, találó felelet, retorta, visszavágás svare skarpt, skarpt svar
lompos, ápolatlan, szurtos, slampos sjusket
lopás, hirtelen időváltozás, csat, pattanás, kép smekk, forhastet, glefs, snappe
lopódzik, oson stola
lopott, lopva ejtett hemmelig, hemmelighetsfull
lovagi rend, lovagiasság, udvariasság ridderlighet
lovagias ridderlig
lovaglás, lovaglóösvény, kerékpározás, kocsikázás kjřre, ride, ritt, kjřretur
lovaglóülésben overskrevs
lovas, függelék, ráépítmény, tolósúly, toldat rytter
lovas, műlovar, úrlovas, műlovagló, lovagló rytter
lovász, csaló kereskedő, vándorkobzos, lovas manřvrere, jockey
lökdösődés, emberi ösztön, nagy darab, előérzés anelse, pukkel
lökés, döfés, zsák dytte, rote i, dytt
lökés, ösztöke, döfő ár, nyárs, hegyes szerszám stikk, sette fart i, stikke
lökés, taszítás, tolás skubbe, skyve, skubb
lökhárító, itallal telt serleg, ütköző, vasbika střtfanger
löncs, ebéd lunsj
lőszer, tölténytár, papíralak, patron, töltény patron
lötyögős, buggyos, kitérdelt posete
lövész, analfabéta, mesterlövész skarpskytter
lucfenyő, takaros gran, fin, fjong
lucskos, túl bő, laza, érzelgős, túl nagy, áradozó vĺt, slurvet
lúg lut
lusta, tétlen lat, treg
lustaság dovenskap
luxus, tetszés, extra, képzeletbeli, képzelet fantasi, mřnstret, innbilning, pyntet
luxusos, költséges, fényűző, drága praktfull, overdĺdig
lyuk, odú, gödör, vacok hull
lyukasztás, defekt p, stikke hull pĺ, punktering
-m min, mitt
ma i dag
ma este, ma éjjel i natt, i kveld
ma reggel, ma délelőtt i formiddag, i morges
madár fugl
madárenyv, madárlép, póráz, borostyánszín, hárs lind, kalk, limettsitron
madártoll, tollazat fjćr
magabiztosság, ín, vakmerőség, ideg, erezet nerve, frekkhet
magán uralkodni tudó behersket
magánbeszéd, monológ enetale
magánhangzó vokal
magány, egyedüllét ensomhet
magány, magánélet, egyedüllét, elvonultság uforstyrrethet, privatliv
magányos, elhagyott ensom
magányos, társtalan ensom
magas stor, hřy
magas, előkelő, csúcsteljesítmény, magasan, fent hřy
magas, eminens, kimagasló fremragende, hřytstĺende
magas, gúny, gúnyolódás, gúny tárgya spydighet, hĺn, hĺne
magasabbra jutás, magaslat, emelkedés, ívmagasság sti, vekst, oppgang, stigning
magaslat, magasság, hegy hřyde, hřydepunkt
magasság hřyde
magasztosan, méltóságteljesen majestetisk
magatartás, viselkedésmód oppfřrsel
magától értetődően, szemmel láthatóan tydeligvis, řyensynlig
magazin, tölténytár, képeslap magasin, lagerbygning, tidsskrift, ukeblad
mágikus, bűvészet, varázslatos, mágia, bűvös magisk, magi
máglya, karó, érdekeltség, pózna, lóverseny, cölöp innsats, pĺle, stake, vĺge
mágneses hangrögzítő, magnetofon bĺndspiller
magnetofon szalag, pamutpaszomány, csengőszalag ta opp pĺ bĺnd, lydbĺnd, bĺnd, limbĺnd
magonc, magról nőtt csemete, magról nőtt növény frřplante
magtok, mag, vminek a belseje, vminek a magja kjerne
magzat foster
magyarázat, kiértékelés, olvasnivaló, olvasó lesestoff, opplesning, oppfatning
mahagóni mahogni
mai, korszerű, újabb kori, modern moderne
máj lever
majd, aztán, azután, akkori, akkor davćrende, den gang, da, deretter, derfor, sĺ
majdnem nesten
majom, erőszakos ember, nagy barom, durva ember ape, etterape
majoránna, majoranna merian
mák, pipacs valmue
makréla, makrahal makrell
makulátlanul tiszta, ragyogóan tiszta, hótiszta uten flekker
malackodóan mókás, malackodóan vicces, humoros spřkefull
málészájú, juh, birka sau
malícia, keserűség, rosszindulat, törés, epe gnage, galle, gnagsĺr, irritere, bitterhet
malljáték, árnyas sétány, kalapácsszerű labdaütő kjřpesenter
málna, megvető mozdulat, lekicsinylő mozdulat bringebćr
mályva blĺlilla
mama, anyu mamma
mama, fű, anya, szülőanya, anya-, marihuána mor
mámor, részegség beruselse, rus
mamusz, villamos hajóvontató csörlő, fagydaganat muldyr, stabeis
manapság nĺ til dags
mancs, pracli skrape, pote, plukke pĺ, labb
mancs, pracli, ököl, herceg, kéz hertug
mandarin mandarin
mandrill, kiképzés, pamutzsávoly-szövet, ültetősor bor, drill, eksersis
mandula mandel
maneken, sablon, modell, mintakép vćre modell, modell, modellere, forbilde
mángorló rulle, řdelegge
mánia, düh, őrjöngés, divat, dühöngés rase, raseri
mániás, dühöngő őrült, bolondja vminek, őrjöngő galning
-mániás, kókusz, őrült ember, lüke, flúgos, fej mutter, nřtt
mankó krykke
manőver, hadgyakorlat, hadmozdulat manřver, manřvrere
manzárd, tetőtér, padlás loft
már allerede, alt
maradandóság, üzemképességi időtartam, eltűrés utholdenhet
maradék, ceruzavég, ellenőrző szelvény, tuskó stump, talong
maradéktalan utsřkt
maradéktalanul fullstendig, helt
maradó, tartós, permanens fast, varig
maradvány levning, třyrest
maradvány, többlet, felesleg overskudd
margó, mozgástér, tűrés, különbözet, szél, perem marg, margin
marha, lábasjószág storfe
marhahús, izomerő, izomzat oksekjřtt
marhasült oksesteik
márka, megbélyegzés, védjegy, növényi rozsda, kard stemple, brennemerke, svimerke, merke
maró gúny, gúnyos megjegyzés, szarkazmus spydighet, sarkasme
maróanyag, korrozív, korróziót okozó, maró etsende
marógép, marós, molnár, cserebogár, őrlőgép mřller
Marokkó Marokko
marsall, tábornagy, bírósági tisztviselő marskalk
mártásos csésze, csónak, csésze, kis testű hajó bĺt
mártír, vértanú martyr
máskülönben, egyébként, másképpen, másképp annerledes, ellers
másnaposság, macskajaj, katzenjammer bakrus
második helyezett annenplass
másodlagos, leányvállalat side-, hjelpe-
másodrendű evezőtoll, levél, írisz, járdakő, kőlap flagg
másodrendű, másodosztályú annenrangs
másodrendű, mindenre használható ember, típus- nytte
másodtiszt konsulent
másolat dobbelt, kopiere
másolókeret, kőtöltés, vesszőhüvely, hüvely, tok slire, skjede
másolópapír, gyarló, könnyű, selyempapír spinkel
másrészt, ezzel szemben, viszont derimot
mást, másként, másikat, további, másmilyen, más andre, annet, annen, řvrig
másutt, máshová, máshol annensteds
mászás klatre, bestige
masszázs, masszírozás, gyúrás massasje, massere
masszív klossete
matematika matematikk
matrac madrass
mázlis, szerencsés heldig
mázolás, vakolat, alapréteg klatte, smřreri
mazsola rosin
mechanizmus, gépezet, szervezet maskineri
meccs, gyufa, pari, párja vminek, mérkőzés kamp, fyrstikk, like, parti
mecset moské
medál anheng
medál hengende
medence bekken
medence- (csont) bekken-
medúza manet
medve bjřrn
medvecukor, édesgyökér lakris
még egyszer annyi, hasonmás, kettős fogadás, két- fordoble, dobbel
még elő nem fordult, példa nélkül álló enestĺende, uten sidestykke
még mindig, állókép, csend, messzebb, még távolabb stille, ennĺ, allikevel, likevel, enda
meg nem érdemelt, érdemtelen ufortjent
meg, és, mintha og
megadás, szelídség, beletörődés ydmykhet
megalakítás, szervezés, szokás, folyamatba tétel institusjon
megalapozott etablert
megalázás, vékony, megbántás, könnyű, kevés forbigĺende, ubetydelig, sped
megállapítások, hozzávalók, ténymegállapítás resultater
megállapodás traktat
megállapodás, egyezmény overenskomst, enighet
megállás holde opp med, avta, opphřre
megállítás, dugulás, megállás, fennakadás, leállás stopping, stans
megbántódás, harag harme, ergrelse
megbecsülés, méltánylás, helyes megítélés, élvezés verdsettelse, bedřmmelse
megbélyegzés, elutasítás, kárhoztatás, elítélés fordřmmelse
megbeszélés forhandling, drřfting, diskusjon
megbeszélt időpont, randevú, megbeszélés utnevnelse, avtale
megbetegedés, ragaszkodás, letartóztatás tillegge, knytte
megbízhatatlan upĺlitelig
megbízható pĺlitelig
megbocsátás, elengedés (adósságé), bocsánat tilgivelse
megbocsátható, menthető unnskyldelig
megbomlik az egység, hasított, rés, fél pohár ital spalting, sprekk, splittelse
megbotránkozás, felháborodás harme
megbűnhődés, vezeklés, levezeklés, bűnhődés soning
megcáfolás, cáfolat gjendrivelse
megcsinál, kiszolgál vkit, részed, vhogyan megy utfřrt, ferdig, gjort
megcsúszás skli
megcsúszás, ék, farolás, csúszás, féksaru skrens, gli, skli, střtteplanke
megdagad, duzzad, elnapol, megduzzad, előlép, kel rose
megegyezés, esemény, vizsga, mozgás, járás, alku kjřre, gĺ
megegyezés, megállapodás, egyetértés, feltétel forstĺelse, forstĺelsesfull
megegyező, azonos identisk
megelégedés, elégedettség, elégedett, összetétel innhold, tilfreds
megelégedett tilfreds
megelégedett, elégedett fornřyd
megelégedettség tilfredshet, tilfredsstillelse
megelégedettség, előzékenység, szolgálatkészség selvtilfredshet
megélhetés levebrřd
megélhetés, létfenntartás, fennmaradás eksistens
megelőzés, elsőbbség, elsőbbségi jog forrang
megelőzés, prevenció, meggátolás, elhárítás forebyggelse
megelőzően fřr
megelőzőleg, korábban, azelőtt, inkább minthogy foran, innen, fřr
megereszkedett, elszabadult, nem pontos, feslett lřs, vid
megérkezik, ólomvezető léc, jön, eljön, származik kom
megerősítés forsterkning, armering
megfejtés, értelmezés forklaring
megfejtés, oldat, feloldás, oldás opplřsning, lřsning
megfejthetetlen, ki nem bonyolítható, bonyolult ulřselig, sammenfiltret
megfelelő bekvemt
megfelelő bőségű, nem megerőltető, laza, nem nehéz lett, behagelig, rolig
megfelelő volta vminek, alkalmasság tilstrekkelighet
megfélemlítés, fenyegetés skremming
megfigyelhető iakttagbar
megfigyelhető, szemmel látható, észrevehető merkbar
megfigyelő, figyelmes oppmerksom
megfontolás, gondolkodás tenke, synes, tro, mene
megfordított, ellenkezője vminek, ellenkező omvendt
megfúj, kanyarog, csavar, felhúz (órát), göngyölít sĺr, sĺre
megfulladás, elfojtódás, megfojtás, szivató kvele
meggörbít, hajló, hajlik, meghajlik, meghajlít vippe, buktet, tilbřyelighet
meghágás, rétegeltolódás, fedeztetés, akadály sprang, hoppe, hopp
meghasonlás, ugrás, összeveszés, hasadás, szakítás brudd, bresje
meghatalmazott, célvagyon kezelője, letéteményes tillitsmann, bobestyrer
meghatalmazott, kiküldött követ, képviselő delegere, utsending
meghatározás, definíció, képélesség definisjon
meghatározó avgjřrende
meghibásodás, elmulasztás, szervi elégtelenség svikt, falitt, fiasko
meghibbant, betegesen egyoldalú, megvetemedett vindskjev, forvridd, vridd
megillető rész, nagy adag klask, dra til, slĺ, andel
megindító, könyörületes, szánalomra méltó, alávaló ynkelig
megingathatatlan, kitartó, rendületlen urokkelig
megismétlés, zenei ismétlőjel, ismétlődés gjenta
megismétlődés, felelés (iskolában), ismétlődés repetisjon, gjentagelse
megjavulás, újraképződés, megreformálás, megújítás forbedring, reformering
megjelölés, megnevezés, elnevezés navn
megkap, kap (betegséget), beleakad bli tatt
megkárosítás, sérülés, horzsolás, károsodás, seb lesjon, skade
megkeményedett pala, aranyszín, kövező anyag, fém metall
megkésett, lejárt, rég esedékes forsinket, forfallen
megkorbácsolás, testi fenyítés, flóderozás piske, pryl, pisking
megkönnyebbülve, megkönnyebbült lettet
megkötés, lebonyolítás, üzlet, tranzakció, ügylet forretning
megkövesedett, halálra vált, megkövült, megdermedt stiv av redsel, forstenet
megközelíthetetlen, hozzáférhetetlen utilgjengelig
megkülönböztetett, jellegzetes merket, markert
meglehetős, jókora betydelig
meglel, vmilyennek talál, vmilyennek tapasztal grunnlegge, střpe, opprette
meglepetés, reveláció, kinyilatkoztatás avslřring
meglepő, elkábító fantastisk, overveldende
megmagyarázhatatlan uforklarlig
megmagyarázhatatlan, érthetetlen uforklarlig
megmentés, üdvösség, üdvözülés, üdvözítés frelse
megmentő frelser
megmozdíthatatlan, helyhez kötött, szenvedélytelen ubevegelig, urokkelig
megnövekedett, termeszt, megnőtt utvokst, voksen
megnyilatkozás, bemutató, bemutatás, kijelző utstilling, oppvisning
megnyilatkozás, kifejezése vminek, kiejtés uttalelse, ytring
megnyilatkozás, manifesztálódás, kinyilvánítás manifestasjon, tilkjennegivelse
megnyitás, felavatás, életbeléptetés innsettelse, innvielse
megnyitó beszéd, beköszöntő, fölavató, székfoglaló innvielses-
megnyugtató, biztató beroligende, betryggende
megnyugvás, lemondólevél, leköszönés, beletörődés fratredelse, avskjedsansřkning
megoszlás, eloszlatás, elosztás, tagoltság fordeling, utdeling
megőrzés konservering, bevaring
megparancsol, rendel, elrendel, rendez, előír bestille
megperzselés svi
megpróbáltatás, igénybevétel, erőfeszítés, erő spenning, ettertrykk, trykk
megragadás, felfogóképesség gripe, grep
megrándulás, zökkenés, rángatózás, balfácán tosk, rykke, rykk, dust
megrándult, megfeszített, meghúzódott tvungen, anstrengt
megrázkódás, agyrázkódás, kényszerítés, rázkódás hjernerystelse
megrázkódtatás, rángatás, zötykölődés, ütődés střte, střt, skumpe
megrezzenés, arcrándulás krympe seg, rykke til
megrohanás, vihar storme, storm, uvćr
megrögzött innbitt
megrögzött, szokásos sedvanlig
megrökönyödés, megdöbbenés bestyrtelse, forskrekkelse
megsebesít, megsért, árt, kárt okoz sĺr, sĺre
megsejtés, előrelátás, előrejelzés, prognózis forutsigelse, forutsi
megsemmisítés, megsemmisülés, tönkretevés řdeleggelse
megsemmisítő, hatalmas, patent, átütő erejű, irtó flott, knusende
megsértés, áthágás overtredelse
megszabadít befri
megszabadulás (vmitől) disposisjon
megszakító, gyűjtőcsatorna, felfogóedény nćrjager
megszálló inntrenger
megszállottan som besatt
megszállottság, birtoklás ĺ eie, besettelse, eiendom
megszégyenítve, megszégyenülve skamfull
megszelídített, erélytelen, engedelmes, ízetlen tam, temme
megszentelt, jámbor hellig
megszokott generell, alminnelig, general
megszokott munka, jártasság, szokásos munkamenet rutine
megszokott, bizalmas, közvetlen stílusú, ismerős velkjent, fortrolig
megszorítás, feltétel betingelse
megszorítás, megkötés innskrenkning, begrensning
megszűnés, múlás, kihagyás, időköz, csúszás forfalle, forfall, forlřp, feile
megtakarítás besparelse, sparsommelig
megtakarított összeg, pihenőhely, tolatóvágány parkeringsplass
megtámadhatatlan, mans, sérthetetlen usĺrbar
megtántorodás, megingás, megdőlés sjangle, krenging
megtekintés inspeksjon, kontroll
megtérés, konvertálás, átváltozás, megtérítés forvandling
megterhelés, terhes kötelezettség, jelzálog hindring, heftelse
megterhelt, megrakott lastet, nedtynget
megtestesülés, megszemélyesítés personliggjřring
megtestesülés, megtestesítés legemliggjřrelse
megtisztelő, dicséretes, kitüntető, dicső ćrede, hederlig
megtorlás vederlag, hevn
megtorlás, büntetés vederlag, gjengjeld, velfortjent straff
megtorlás, visszavágó, bosszú, bosszúállás hevn, hevne
megújulás, reform forbedre, reform, forbedring
megüresedett állás, munkalehetőség ĺpning
megvadult, szökevény, elszabadult ló, szökött rřmling, flyktning
megvalósítás, ráeszmélés, értékesítés iver, forstĺelse, realisering
megvalósíthatóság, valószínűség gjennomfřrlighet, mulighet
megváltoztatás, változtatás, megváltozás forandring
megvásárolható, haszonleső, megvesztegethető bestikkelig
megvendégelés, vendégség, szórakoztatás representasjon, forlystelse, underholdning
megvesztegetés, vesztegetési összeg bestikke, bestikkelse
megvetemedés, torzulás, eltorzulás, eltorzítás forvrengning
megvetés, gúny forakte, forakt
megvetés, lenézés, semmibe vevés forakt
megzavarás, elvonás, őrület, zavarás, elterelés distraksjon, forvirring
megye fylke, engelsk grevskap
meggyalázó, szégyenletes, megalázó, megszégyenítő vanćrende, forsmedelig
meggyőzés, rábeszélés, hit, faj, meggyőződés overtalelse
meggyűlés, fekélyesedés, gennyesedés sĺrdannelse
méh livmor
méh skjřd, livmor
méh, összejövetel bie
méhkas, kaptár, zsúfolt hely, forgalmas hely bikube
melankólia, búskomorság, búskomor tungsindig, tungsinn
melegház, üvegház drivhus
melegítő, tréningruha treningsoverall
melegség, hév, hevesség, lelkesedés, hő, meleg varme
mellbimbó, cinke, cinege pupp
melléfogás bommert
mellék- tilleggs-, supplerende
mellék-, mellékes hjelpe-
mellék-, melléktantárgy, külön, ráadás, különleges ekstra
mellékfolyó, szárnyvonal, partedli, evő, előke en som mater
mellékmegfejtés, szakácsnő, szakács, hajószakács kokk
mellény vest
mellette és ellene szóló érvek argumenter for og imot
melléütés, kapcsolóhüvely, melléfogás, balek, pali muffe
mellőzött, észrevétlen ubemerket
melltartó bysteholder
melltű, bross brosje
melodikus, zengzetes, jól hangzó, dallamos melodisk
méltánytalan urettferdig
méltatlan, hátrányos, csökkentő, kicsinylő nedsettende
méltóság, istentisztelet, imádás dyrke, dyrkelse, tilbedelse
méltóság, magasztosság verdighet
mély tisztelet, hódolat, hűbéri eskü hyllest
mélyfúrás, tartály, süllyesztő, emésztő gödör vask, synke, senke, oppvaskkum
mélyreható, tökéletes, alapos inngĺende, grundig
membrán, lemez, hártya hinne
mementó, emlékeztető minnesmerke
memória, emlékezőtehetség hukommelse, minne
menedékhely, szentély asyl, fristed, helligdom
menekülés, mentőlétra, megmenekülés, megszökés flukt, rřmning, unngĺ, unnslippe
menekülési lehetőség, lőrés, kémlelőnyílás, kiút smutthull
menekülő, számkivetett, menekült, múló, hontalan flyktning, flyktende, flyktig
menekült flyktning
menet közben, úton, út közben underveis
menetrend, ütemterv, táblázat fortegnelse, rutetabell, timeplan, planlegge
mentalitás, gondolkodásmód mentalitet
mentegetőzés, bocsánatkérés unnskyldning
mentes fri, blottet for
mentes, érvénytelen lakune, tom, renons, ugyldig, tomrom
mentes, felmentett frita
-mentes, -hatlan, lenyomat, előírásos fokú, kémcső -fast, korrektur, -sikker, bevis
mentés, megmentés, kiszabadítás, kimentés redde, redning
mentesség frihet
mentesség, teljesítés, elsülés, kisülés, lövés lřslatelse, utskrivning, avmřnstring
mentezsinór, szuronypapucs, markolatszíj, béka frosk
mentőmellény redningsvest
mentőöv livbelte
menyasszony tanúja, nyoszolyólány prudepike
menyasszony, fiatalasszony brud
menyasszonyi ruha brudekjole
mennydörgés, dörgés, dörgő hang tordne, torden
mennyei, csodás, égi himmelsk
mennyiség, összeg belřp, mengde, bety
meredek part kant
meredt, tisztára stiv, fullstendig, rent, ren
méreg gift, forgifte
méreg gift
méreg, harag, bosszúság, düh, indulat sinne
méregzsák hissigpropp
merénylő snikmorder
mérés, mérlegelés veie
merész modig
merész, vakmerő dumdristig
merészség, merész vĺgal, dristig
méret, mérték, fok, nagyság omfang, utstrekning
merevgörcs, tetanusz, görcsös idegösszehúzódás stivkrampe
mérföld mil
mérges gomba giftig sopp
mérgezés forgiftning
mérgező, toxikus giftig
mérhetetlenség, óriási nagyság vidstrakthet
mérhetetlenül, roppantul umĺtelig
mérkőzés, verseny konkurranse, bestride
mérnöki munka, machináció, gépszerkesztés ingeniřrarbeid
mérőeszköz, méret, kaliber, nyomtáv, mérce, sablon pant
merőkanál řse, sleiv
mérőléc, munkatársak, vezérkar, kotta öt vonala personale, stang, stokk, stab
mérőszalag mĺlebĺnd
mérséklet mĺtehold
mérték, célpont, szint, márka, nyom, osztályzat markere, karakter, kjennemerke
mértékegység, egység, egységnyi, az egyes szám seksjon, enhet, komponent
mértékletes, beosztó, frugális, takarékos sparsommelig, nřysom
mértéktelen, rendkívül magas, eltúlzott, túlzott overdreven
merülőfal, elnyelő ellenző, rókatorok, bordázat forpurre, forvirre
mérvadó rezgésmód, modális érték, divat, hangnem mĺte, toneart, mote
mese fortelling, oppspinn
mese, valótlanság, tanmese, állatmese, mesevilág dikte, fable, fabel
mesés, legendás fabelaktig
meseszövés, fondorkodás, bonyodalom, áskálódás intrigering, intrige
mestergerenda bćrebjelke, bjelke
mesterkéletlen, naiv, természetes oppriktig, troskyldig
mesterkélt, színpadi, színpadias, színészies teater-, teatralsk
mesterkélt, utánzó, megjátszott, utánzó személy mimisk, immitator
mestermű mesterstykke
mesterséges, szintetikus, erőltetett kunstig
mészárlás, vérfürdő, öldöklés massakre, massakrere
mészárol, leöl, lemészárol slakte
mészáros, hentes, hóhér, sebész slakter
mészfesték, mész, szerecsenmosdatás, meszelés hvitkalking, hvitmaling, hvitte, renvasking
mészhéjú állatok, rákfélék, kagylók skalldyr
mészkő, kréta kritt
messzebb fekvő, messzebb eső, erősen, távolabbi langt, fjern, fjern, langt borte
messzelátó, távcső teleskop
metélőhagyma, snidling gresslřk
metszés innsnitt
metszet, rész, gerezd, szelvény innslag
méz honning
mez, ing skjortebluse, skjorte, trřye
mezei nyúl hare
mező, kaszáló, rét eng
mezőgazdaság jordbruk
meztelen, csupasz naken
mi, amely, ami, amit, amelyet, mennyi, amit, az hvilken, det som, hva for en, hva
míg, mialatt mens
mikrofilm-lemez mikrokort
mikrohullámú sütő mikrobřlgeovn
mikroszkóp mikroskop
mind, minden enhver
mindamellett, dacára, ellenére til tross for, ikke desto mindre
mindaz, az összes, összes, valamennyien, teljesen alt, alle
minden alt
minden egyes, mindenki, mind, minden, mindegyik alle, hver enkelt
minden hájjal megkent, akut, eszes, égető, átható skarp, glřgg
minden kérdést kimerítő, aprólékos, részletező grundig, uttřmmende
minden második annenhver
mindenesetre, mindenképpen iallfall, i hvert fall, uansett
mindenhol overalt
mindenki alle
mindenre elszánt, irtózatos, veszettül, elszánt desperat, fortvilet
mindentudó allvitende
mindenütt jelenlevő allestedsnćrvćrende
mindig bestandig, alltid
miniatűr, miniatúra, kis méretű miniatyr
miniszterelnök statsminister
minőség, tulajdonság egenskap, kvalitet
minőségi kvalitativ
minősítés, képzettség, módosítás, végzettség forutsetning, kvalifikasjon
minta, séma, példa, motívum forbilde, mřnster
minthogy, amennyiben, mivel ettersom
mínusz, kevésbé, alantasabb, levonva, kisebb minus, mindre
mirigy, torokmandula kjertel
mirtusz myrt
misézés, misemondás, megülése vminek, celebrálás feiring
misszionárius, hittérítő misjonćr
misztérium, hittitok, titkolózás, titokzatosság hemmeliget, mysterium
mitesszer, pattanás, pörsenés, kiütés kvise, filipens
mobilitás, mozgási szabadság, állhatatlanság bevegelighet
mocsár, láp myr
mocskos, trágár, obszcén sjofel, uforskammet
mocsok, szenny, nyomor skitt
mód, módszer oppfřrsel, mĺte
mód, rendszer, módozat, módszer, rendszeresség metode
modern, korszerűsített, korszerű moderne, ŕ jour
-módon, -képpen, -szerűen -messig
modorosság, természetellenesség, mesterkéltség affekterthet
módosítás, kiegészítés, helyesbítés tillegg
módosítás, pontosabb meghatározás endring
módosítható, függvényváltozó, változó, változékony foranderlig, ustadig
mogyoró hasselnřtt
mogyorós csók, mandulás csók, makaron-puszedli makron
moha mose
mohó, telhetetlen grĺdig, glupsk
mohóság iver
móka spřk, spřke
mókázás, pajkoskodás munterhet, boltre seg
mókus jordekorn
mókus ekorn
mól, vakond, ügynök, tégla, szépségfolt, móló, kém muldvarp, molo, fřflekk
molett, húsos, jó húsban levő kjřttfull, kjřttfulle
mondabeli, mesebeli, mondai, legendagyűjtemény legendarisk
mondás ordtak, ytring
mondat dom, dřmme, setning
mondat elemzése, szó szerinti fordítás tyde
mongol kecske prémje, kéjenc, élvhajhász, szatír geit
monogram, névjel monogram
monokli, bog, ütéstől bedagadt szem, egér mus
moraj, zümmögés, zúgás summe, nynne
morfin, morfium morfin
morfium, morfin morfin
morgás rumle, beklage seg
morgás, dörmögés knurre, knurring
morgó, zsörtölődő, nyűgös gretten
morzsa, kenyérbél smule
mosás, kimosott ruha vask, klesvask
mosdókagyló hĺndvask
mosdókagyló, vízgyűjtő terület, mosdótál, vájdling fat, basseng, kum
moslék, folyékony betegkoszt, mosogatólé, lötty pytt, skyllevann
mosogatás oppvask
mosogató, mosogatóhelyiség oppvaskrom
mosogatógép oppvaskmaskin
mosókonyha, szennyes vask, vaskeri
mosoly smile, smil
mosópor, mosószer, detergens vaskemiddel
most, jelenleg
most, mindjárt snart
mostanában, nemrégiben nylig, i det siste
mostohaanya stemor
mostohaapa stefar
moszkitó, moszkító, szúnyog moskito, mygg
motívum, javaslat, indítvány, indíték, mozdulat forslag, bevegelse
motorbenzin, könnyűbenzin, gázbenzin, benzin bensin
motorháztető, főkötő, sapka panser
motorkerékpár motorsykkel
motoros hajó, vízre bocsátás utskytning, lansering, stabelavlřpning, sjřsette
motorüzemanyag, villanyáram, szaft, üzemanyag, lé saft, kraft
motyogás mumling, mumle
mozdony, motor, gép maskin, motor
mozdonyvezető, mérnök, gépész, műszaki katona ingeniřr, tekniker
mozdulatlan, változatlan, állandó, fix festet, fastsatt
mozdulatlanság, leállás stillstand, stans
mozgatható, ingó (vagyon), változó (ünnep) bevegelig
mozgató erő, indítás, inger, indíték tilskyndelse
mozgató izom, mozgató ideg, motor motor
mozgató szerkezet, mozgalmasság, mozdulat, működés bevegelse, sats
mozgódaru, akasztófa, fúrótorony, árbocdaru boretĺrn, lossebom, lastebom
mozgókép film
mozgólépcső rulletrapp
mozgósítás mobilisering
mozi kino
mozifilm film
mozzanat, fázis fase
mozsárágyú, vakolat, habarcs, mozsár, aknavető morter, mřrtel, mure
mozsártörő střter
muksó, pasas, macska, manus, krapek, korbács katt
mulandó, tünékeny forbigĺende, flyktig
mulasztás, elmulasztás unnlatelse, utelatelse
mulasztás, fogyatékosság, botlás, hiányosság, vető feil, skyld
mulató, kabaré, hall, kastély, előszoba, kúria sal, herregĺrd, hall, entrč
mulatozás, dorbézolás, dáridó kalas, fryde seg, ture, fest, feste
mulatságos, bizarr, furcsa, vicces, nem mindennapi morsom, pussig
mulatságos, zengő, pompás, gazdag, termékeny, buja fet, fruktbar, rik
múlhatatlan, elmúlhatatlan, hervadhatatlan uforgjengelig, ubedervelig
múlt éjszaka, elmúlt éjjel, tegnap este i gĺr kveld
múlt idő, túl, történelem, mellette el, mellett over, forbi, fortid
múmia, bonctan, taglalat, anatómia, csontváz anatomi
munkaállvány, pihenő, munkaállás, dobogó, etap skueplass, plattform, stillas
munkaképtelen, meghibásodott, nyomorék ufřr, funksjonshemmet
munkanélküli arbeidsledig
munkanélküliség arbeidsledighet
munkaruha, munkaköpeny arbeidskittel
munkás arbeider
munkások, vajúdás, munkásosztály, munka, dolog stri med, arbeide, slit, arbeidskraft, slite
munkaterhelés arbeidsmengde
muri, alaphang, detto, ugyanaz, tonika, C-hang gjřre, utfřre
murva, törmelék, nyers bányakő, kőtörmelék steinsprut
musical, zenés játék operette
mustár, mustárfű sennep
mutató, kóstoló, minta vareprřve, prřve, smaksprřve
mutatóujj pekefinger
mutatvány, hőstett, tett prestasjon
múzeum museum
múzeumvezető vokter, vaktmester
múzsa muse, gruble
műfogás, fogás, trükk hĺndlag, ferdighet, knep
műhely verksted
működés arbeid, arbeids-, drift
műselyem, rajon kunstsilke
műszer, szerelő játékos, megküzdés, kötélcsigasor utstyr, ta seg av, talje, takkel, takle
műtani, alaki, jogilag vmilyen, technikai, ipari teknisk
műtét, üzemeltetés, operáció, művelet drift, operasjon, inngrep
mütyürke, kedvesség, bűvölet, bűbáj, amulett, báj trylleformular, sjarmere, amulett, sjarm
műugró, búvár dykker
művelésfejlesztés, kibővítés, hőtágulás, dilatáció utvidelse, utbredelse
műveletlen, írástudatlan ember, tanulatlan analfabet
művelődési, termesztési, művelési, tenyésztési kulturelt
nadrág bukser
nadrágtartó bukseseler
nadragulya sřtvier
naftalin, molyirtó mřllkule
nagy svćrt, flott, stort
nagy csomó, mise masse, messe
nagy darab tykk skive
nagy kan, farkas ulv
nagy kan, farkas ulvene, ulver
nagy kiterjedésű, tág, szélesen, messzire, széles vid, bred, vidstrakt, stor
nagy mennyiség, halmozás, kürtő, kémény, kéménysor stabel, stakke, stakk, stable
nagy mennyiség, sok, számos mange
nagy orrú, kíváncsiskodó, kandi, bűzös, illatos nyskjerrig
nagy siker, győztes, remek személy, szerző, nyerő vinner
nagy szikladarab, vándorkő kampestein
nagy tömeg, nagy rakás, hegy, nagy halom berg, fjell
nagy, masszív tung, stor, massiv
nagybácsi onkel
nagyfokú intens, voldsom
nagyjavítás, generáljavítás etterse, overhaling, overhale
nagykabát, felöltő frakk, ytterfrakk
nagykalapács, kőtörő kalapács, pöröly slegge
nagyképű, fellengzős, dagályos pompřs
nagykövet ambassadřr
nagykövetség ambassade
nagylelkű, széles, bő, tág, türelmes, nem finom bred
nagylelkűség storsinnethet
nagynéni tante
nagyobb, plusz, -abb, inkább, nagyobb mértékben flere, mer
nagyon köszönöm, hálásan köszönöm mange takk
nagyon magas, torony magasságú, rendkívül erős tĺrnhřy, kjempehřy
nagyon, igazi, éppen az a, igen, maguk a, maga a meget
nagyrabecsülés, hódolat ćrefrykt, ćrbřdighet
nagyrabecsülés, rettegés, rettegett, tisztelet skrekk, frykt
nagyravágyás, szimulálás, látszat, hiúság, áltatás pĺskudd
nagyravágyó, ambiciózus, becsvágyó, törekvő ćrgjerrig
nagyszerű glimrende, strĺlende, storartet
nagyszerűség prakt, glans
nagyszülők besteforeldre
nagytiszteletű, tiszteletre méltó ćrverdig
nagyzoló, szélhámosság, humbug lureri, blřffe, lure, blřffmaker
napbarnított garvebark, sole seg, brunfarge, garve
napellenző ponyva, ágysátor, védőtető, előtető baldakin
napellenző, ponyvatető markise, solseil
napi daglig
napirend, almanach, naptár, lajstrom, jegyzék kalender
naplopó, semmittevő dagdriver
napóleon-arany, bolyhozott szövetfelület, pihe lur, lo
napóra, tárcsa, osztókörlap, számlap, óralap urskive, nummerskive, slĺ telefonnummer
nappal, nap dag
napsugár solstrĺle
napsugár, nap, dicsőség, napfény sol
narancs orange, appelsin, oransje, appelsin
nárcisz pĺskelilje
nárcisz narsiss
narkózis, kábultság narkose, bedřvelse
nász-, menyegzői bryllups-, brude-
nászút bryllupsreise
navigátor navigatřr
nedv, nyirkosság, páratartalom, nedvesség fuktighet
nedvesség, páratartalom fuktighet
negatív lenyomat, matrica, negatív mennyiség, vétó nektelse, negativ, nektende
négy fire
negyedéves hallgató, öregebb, idősebb, feljebbvaló eldre, eldst, eldste, overordnet
negyven fřrti
négyzetgyök kvadratrot
négyzetméter kvadratmeter
néhai, elhunyt avdřd
nehéz tung
nehéz fakalapács, sulyok, buzogány, bakó mishandle
nehéz felfogású, közepe vminek, meghitt, közeli tykk, uklar, tett, grumset
nehéz helyzet, gyeptégla, hapsi, nehéz feladat gresstorv
nehéz helyzet, szükséglet, szűkölködés, szükség behřve, trenge, nřd, behov
nehéz helyzet, tengerszoros, szigorú, keskeny strede, sund
nehéz munka, csikorgás, lélekölő munka, őrlés slipe, male, maling
nehezen kezelhető, bizonytalan kimenetelű řmtĺlig, kilen
nehezen megfogható, meghatározhatatlan unnvikende
nehézkes mozgás, melák, esetlen fickó henge slapt
nehézkes, életlen, eltompult, letört hegyű, nyers likefram, slřv
nehézség, bonyolultság, akadály vanskelighet
nehézség, keménység hardhet
nehézségi erő, súlyosság, gravitáció, súly tyngde, tyngdekraft, alvor
nekem, engem, én meg
nélkülözhetetlen, elengedhetetlen uunnvćrlig
nélkülözhető, felesleges overflřdig
nem (nyelvtanban) kjřnn
nem a tárgyhoz tartozóság, nem odaillőség irrelevanse
nem affektáló uforandret, upĺvirket, oppriktig
nem akarva, húzódozva, nem akaródzva, kelletlenül uvillig
nem alkalmas, nem használható, alkalmatlan uegnet
nem becsületes ućrlig
nem bizonyító erejű, nem elhatározó, habozó ubesluttsom
nem biztos usikker
nem egyenes, tekervényes, görbe buktet, kroket
nem egyszer, több ízben, sűrűn, gyakran, gyakorta ofte
nem elfoglalt ledig, fri
nem erőltetett spontan, umiddelbar
nem falsos, előítéletektől mentes, nem részrehajló fordomsfri
nem feltűnő, diszkrét, békés, nyugodt, halk, béke stille, rolig, stillhet
nem feltűnő, szerény, diszkrét, nem tolakodó beskjeden, lite iřynefallende
nem hajlékony ubřyelig
nem hatályos, kialudt, nem működő, letűnt, kihalt utdřdd, sloknet
nem helyénvaló, távolfekvő, külföldi állampolgár fremmed
nem helytálló, irreleváns, nem a tárgyhoz tartozó irrelevant
nem hozzáértő, illetéktelen uskikket, inhabil
nem igaz, hamisított, kétszínű, tettetett, csalárd falsk, uekte
nem kifizetődő, nem gazdaságos ulřnnsom
nem kivehető, nem világos utydelig
nem kollektív hajlamú, magának élő, visszavonuló reservert, tilbakeholden
nem megfelelő, kellemetlen ubeleilig, brysom, vanskelig
nem messze, körülbelül, körül, megközelítőleg omtrent, om, omkring, i nćrheten, ved, circa
nem nagyon hálás, hálátlan, nem valami hálás utakknemlig
nem odaillő malplassert
nem okos, oktalan uklok
nem páros, szokatlan, valamivel több mint, furcsa rar, umake, enkelt, underlig, ulike
nem részrehajló, részrehajlástól mentes upartisk
nem sok jót ígérő, valószínűtlen usannsynlig
nem szakértő, szakértelmet nem igénylő ufaglćrt
nem szándékosan, figyelmetlenül, elnézésből av vanvare
nem szerencsés, sajnálatos, boldogtalan ulykkelig
nem szíves uvennlig
nem szívesen, vonakodva motstrebende
nem tapintható, felfoghatatlan, nem érzékelhető vag, uhĺndgripelig
nem teljes, befejezetlen, tökéletlen, csonka ufullstendig, uferdig
nem tiszta, tisztátalan, kevert, tisztátlan uren
nem toxikus, nem mérgező giftfri
nem tudva, öntudatlanul, szándékolatlanul uforvarende
nem udvarias, nemtörődöm, nem előzékeny uoppmerksom
nem valódi, hapsi, törvénytelen, korcs, elfajzott uekte
nem vegyíthető, összeférhetetlen, vegyíthetetlen uforenlig
nem vendégszerető ugjestfri
néma, tökrészeg, holtrészeg, szótlan, hangtalan mĺllřs, stum
nemesember, főnemes adelsmann
nemesember, nemes gondolkodású, nemes, csodálatos edel, adelig, fornem
nemesség adel
nemi betegség, nemi baj kjřnnssykdom, venerisk sykdom
nemi erőszakot elkövető voldtektsforbryter
nemi, szexuális kjřnnslig, seksuell, kjřnns-
nemiség, nők, szexuális élet, nemi élet kjřnn, sex, seksuell omgang
nemkívánatos uřnsket
nemtörődöm, felületes, hanyag skjřdeslřs
nemzés, tenyésztés, nevelés oppdragelse
nemzet folkeslag, nasjon
nemzeti, népnyelvi, népi, nemzeti nyelv, anyanyelv dialekt
nemzeti, országos nasjonal
nemzetközi internasjonal
népesség, lakosság bestand, befolkning, befolkning
népies, népi, nép-, közkedvelt, könnyen érthető folkelig, populćr
népszerű, váratlanul, fater, pukk, szénsavas ital smell, smelle
népszerűtlen upopulćr
nesztelen, zajtalan lydlřs
nettó, ízléses, nem kevert, választékos, formás fiks, ublandet, ordentlig, ryddig
nevelőnő guvernante
nevetés, hahota, kacagás latter
nevetés, kacagás latter, le
nevetséges latterlig
nevetséges, esztelen tĺpelig
nevezetes bemerkelsesverdig
nevezetes merkelig, bemerkelsesverdig
nevezetes, nagy hírű, neves berřmt
névmás pronomen
névre vonatkozó, név szerinti, névhez tartozó nominell
névrokon navnebror
névtábla navneskilt
névtelen anonym
névtelen, ismeretlen navnlřs
nézés, bámulás stirre
nézet innblikk, syn, synsvidde, blikk, mening, utsikt
nézet, megítélés, vélemény, döntés dom, skjřnn
néző tilskuer
nincstelen, szegény, pénztelen pengelens
nitrogén nitrogen
no de, nézd csak, mi okból, nocsak, nos, hát, nini hva, hvorfor
norma, normatíva regel, norm
Norvégia Norge
nosztalgia nostalgi, hjemmelengsel
nosztalgiázó, nosztalgikus nostalgisk
novella, újfajta, regény, újszerű roman
nő, asszony kone, kvinne
nő, szamár, szexuális aktivitás, baszás, pina rćv, esel
nőgyógyász gynekolog
női fehérnemű dameundertřy
női fodrász frisřr
női fürdőruha badedrakt
női ruha, barátcsuha, munkaköpeny kjole
nőies, elpuhult feminin
nőnemű, nőies kvinnelig, feminin
nőstény tigris hunntiger
nőstény, női kvinnelig, kvinne, hunn
nőtlenség ugift stand, sřlibat
növedék, nyereség, növekvés, gyarapodás, növés tillegg, řkning
növekedési ráta vekstrate
növényevő planteetende
növényi szén, szénné égett fa, állati szén, faszén trekull
növényvő, vegetáriánus vegetarisk, vegetarianer, vegetar-
nővér, ápolónő, gyermekgondozó, ápoló, dajkamese pleie, amme, sykepleier, stelle
nulla null
nulla, semmi null
nüansz, árnyalat, nüánsz brytning
nyáj, redő, karám, -szeres, akol, gyűrődés folde, brette, fold
nyájas, enyhe, szelíd sřt
nyájban élő, társaságot kedvelő selskapelig
nyakas, akaratos motsatt
nyakas, önfejű stri, sta
nyakkendő slips
nyaklánc halsbĺnd
nyál spytt
nyalás, vaj, hízelgés smřr
nyálka, iszap slam, slim
nyár, nyárfa poppel
nyár, nyári, födémgerenda sommer
nyárközép midtsommer
nyáron om sommeren
nyegle, komolytalan fleipete, rappmunnet
nyelés, slukk, korty jafs, sluke, slurk, svelge
nyelv tunge, sprĺk
nyelvtan grammatikk
nyelvtudományi, nyelvészeti, nyelvi sprĺklig
nyeremény, győzelem seire, vinne
nyerészkedő ĺgrer, profitřr
nyerítés knegge, vrinske, vrinsk
nyers modorú, blöff, meredek, ámítás, hegyfok steil, barsk, bratt
nyersanyag, ruhaanyag, dolog, jószág, kacat, anyag emne, stoff, skrap, juks, stoppe ut
nyersbőr, megdobás, irha, bőr uberedt skinn, kaste pĺ
nyersolaj, pakura, kőolaj, olajüledék rĺolje
nyertes, győztes, nyerő, megnyerés, nyerés vinnende
nyesett labda, nyesés, csapkodás, hússzelet, jegy hogge, hogg, hakke, kotelett
nyikorgás knirke, knirking
nyikorgás, cincogás, nyikkanás pip, pipe
nyíl, nád, nádas, nádsíp, nádnyelv rřr, siv
nyíl, nyílvessző pil
nyíl, vamzer, rudacska, kallantyú, tolóka, besúgó ta pĺ, fingre med, finger
nyílás a hajófalon, hajóhíd, középső folyosó fallrep, landgang, midtgang
nyílás, űr, hézag klřft, hull, ĺpning
nyílt, szókimondó ĺpenhjertig
nyíltan, kövér, egyenesen, telt, jó húsban levő plumpe, falle, trinn, lubben
nyíltság ĺpenhet
nyíltság ĺpenhet
nyilvántartásba vétel, bejegyzés, előjegyzés bestilling
nyilvánvaló ĺpen
nyilvánvalóan tilsynelatende
nyilvánvalóan tydeligvis
nyírfajd, zúgolódás rype
nyirkos fuktig
nyirkos, lehangoltság, nyirkosság, dohos fuktig, klam
nyirkos, nedves fuktig
nyíró igénybevétel, ollópenge, nyírás klippe
nyitott ĺpne, innlede, fri, ĺpenhjertig, ĺpen
nylon nylon
nyolcad hangjegy, trilla, hangrezgés skjelve, vibrere, ĺttendedelsnote, skjelving
nyolcadik, nyolcad ĺttende
nyolcas, nyolc ĺtte
nyolcvan ĺtti
nyomás, fehérneműs szekrény, sajtó, tolongás, prés presse, trykke, press
nyomasztó, mélabús, borús dyster
nyomatszél sérülése, szivárgás, víztelenítés blř, ĺrelate'
nyomdai sorkizárás, megokolás, indoklás, mentség rettferdiggjřrelse
nyomdász, nyomtató skriver, skriver
nyomdok, kerékcsapás, nyom, istráng, maradvány spore, oppspore, spor, merke
nyomófogó, harapófogó, kombinált fogó, csípőfogó nebbtang
nyomor, szenvedés, nyomorúság elendighet, ulykke
nyomor, szűkölködés nřd
nyomor, szűkölködés, igény, szükséglet, szükség trang, trenge, mangel, mangle, řnske, nřd
nyomorék, béna, sánta, gyatra, csonka halt
nyomorúság lidelse, prřvelse
nyomorúságos alamizsna, csekély illetmény, éhbér liten lřnn
nyomorúságos, mocskos, ocsmány skitten, ussel
nyomós, súlyos, nyomatékos vektig
nyomott, lanyha, lapos, pangó, lenyomott nedtrykt
nyomozás, vizsgálat, érdeklődés, kérdezősködés forespřrsel, undersřkelse
nyomtatás, nyomás, példányszám, hatás, benyomás avtrykk, opplag, inntrykk
nyomtatvány trykksak
nyögés, sóhajtás knake, střnn, střnne
nyöszörgés klynke, klynk
nyugati, nyugati terület, nyugati területek vest-, vestre, vest, vestlig
nyugdíjas pensjonist
nyugis, lezser omgjengelig
nyugta, elismervény, átvétel, blokk kvittering, mottakelse, kvitt
nyugtalanítás, zaklatás, bosszantás ergrelse, plaging
nyugtató, nyugtatószer beroligende middel
nyújt, bead, bemutat, ajándékoz skilte
nyújtóállvány, bitófa, bitó galge
nyúlánk, karcsú tynn, skrřpelig, slank, smekker
nyüstbojt, kötélkóc-seprű, törlőrongy, grimasz mopp, třrke opp
nyüstfonál, nyüst, lápföld, láncfonál, láncfonat varp, renning, innhalingsline
nyüzsgés, méhraj, méhkas, kaptár, rajzó tömeg, kas bikube
oázis oase
obeliszk, varrótű, iránytű, kötőtű, tű, horgolótű knappenĺl, nĺl
obstruktív, gátló, akadályozó hindrende
obszcén obskřn, uanstendig, slibrig
óceán hav
óceán, tenger, erős hullámzás, hullámzás, sokaság hav, sjř
óceánjáró, személyszállító hajó, alátét rutefly, rutebĺt
oda, fel, közel, -ig, fenn, közelbe, fel vmire oppe, opp i, oppe pĺ, oppover, opp
ódivatú, régimódi gammeldags
odú, börtön, gyám, korona, hajótér, fermata, vár tak, inneholde, holde, grep
óhitű, ortodox, bevett rettroende, ortodoks
okfejtés, érvelés argumentering, resonnement
okirat, statútum, kiváltságlevél, szabadalomlevél leie, forfatningsdokument, befraktningskontrakt
ókor, ókoriak klassisk oldtid
ókori, ódon, ódonság, antik, régiség, antik tárgy antikvitet, antikk
okosság, judícium, belátás, józan ítélőképesség diskriminering
okot kiváltó alkalom, kedvező körülmény, ok anledning, begivenhet
oktatás, tandíj betaling for undervisning, undervisning
oktatás, tanítás utdannelse, undervisning
oktató studieveileder, privatlćrer
oktató, tanár lćrer
oktató, tanító lćrer
olaj, sima duma, hír, kenetes beszéd, értesülés smřre, olje
olajbogyó oliven, olivengrřnn
olcsó billig
olcsó billig
oldalba lökés (könyökkel) lite dytt, dytte til
oldalra irányuló, oldalt, oldalról jövő, oldalra sidelengs
oldalról sidelengs
oldalszárny, oldal, hadsereg szárnya, hegyoldal flanke
oldalt csapódó, lejtős, dőlt skrĺnende, skrĺ
oldalt fekvő, oldalszárny, mellék-, oldalsó side-
olló saks
ólomból való, ólom-, ólomszínű blyaktig
ólomszínű, hamuszínű, kékes gusten, bleik
oltalom huse, beskytte, vern, ly, gi ly
oltár alter
oltókupak, cigarettanyomó, tűzoltó készülék slokkingsapparat
olvadóbiztosító, gyutacs, kanóc, gyújtózsinór sikring, lunte
olvashatatlan uleselig
olvasható, érdekes, olvasmányos leseverdig, lesbar
olvasható, kibetűzhető leselig
olvasztható, olvadékony lettsmeltelig
olyan amilyen, középszerű middelmĺdig
ómen tegn, varsel
ónos eső, dara, ólmos eső, havas eső sludd
ónötvözet, cintárgy, ónedény tinnvare
ontás, ömlengés, kifolyás, kiömlés utgytelse
opera, daljáték, zenedráma opera
optikai, látó-, szem-, látási syns-, optisk
optikus, látszerész optiker
óra ur, klokke
óra time
óránként, óránkénti, szüntelen, szünet nélkül hver time
órarend, menetrend timeplan, rutetabell
orca, pofa, pofátlanság, arc frekkhet, kinn
orgia, tobzódás orgie
orgona lilla, syrin
óriás rise, kjempemessig, kjempe
óriási laposhal kveite, hellefisk
orkán, hurrikán, forgószél orkan
orom, templomtorony spir
oromfal, oromzat gavl
orr-, orrvédő, orral kapcsolatos, orrhang nese-
orrárboc-zászló, kocsiemelő, jumbó, emelő, bubi jekk
orrfacsaró, bűzös, rothadt, korhadó rĺtten
orrszarvú nesehorn
orsó, tekercs, tekercselés, spirálcső spiral, kveil
ország land
országos, közösségi, általános, köz-, nyilvános allmenn, offentlig, offentlig
országút, autóút, autópálya hovedvei
orvhalász, vadorzó, orvvadász krypskytter
orvlövész snikskytter
orvos, alkalmatlankodó személy, pióca, felcser igle
orvos, doktor doktor, lege
orvosi, orvostudományi, orvostanhallgató, medikus medisinsk
orvoslás, helyrehozás gjřre godt igjen, hjelp, godtgjřrelse
orvoslás, orvosság, gyógyszer, ellenszer legemiddel, hjelpemiddel, avhjelpe
ósdi, régies, elavult, idejétmúlt foreldet
ostábla, tábla dámajáték számára dambrett
ostoba ember, kurva vmi, szar vmi, bosszantó dolog rćvhol
ostoba fiatalember, üresfejű fiatalember, növendék valp, dyreunge
ostorcsapás, ostor, korbács, szempilla piske, řyenvipp, piskeslag, snert
oszcilloszkóp, tér, kör, képcső, radarernyő, határ omrĺde, spillerom
oszlop pilar, sřyle
oszlop, gyámfa, színházi kellék, támasz, dúc střttebjelke, rekvisitt
oszloptörzs, törzs, távbeszélővonal, tönk, fatörzs snabel, hoveddel, koffert, trestamme, kropp
osztag, rész, gépelem, részletezés, eligazítás detalj
osztály, alak, forma danne, form, forme, skjema, skikkelse, skoleklasse
osztály, közbülső osztály, közbeeső fokozat rydde bort, fjerne, avskedige, flytte
osztályrész, adag, részlet, porció, darab, rész del, andel, porsjon
osztásmező, tábla, táblaüveg, mező, üvegtábla vindusrute
oszthatatlan udelelig
osztriga řsters
otthon, lángkemence-fenék, családi tűzhely peis, arne
otthonias, barátságos, semmitmondó külsejű stygg, enkel
óvatosan, tartózkodóan forsiktig
óvatosság ense
óvatosság, elővigyázat forholdsregel
óvatosság, körültekintés forsiktighet, klokskap
óvoda barnehage
oxigén oksygen
ózon ozon
öblítés, öblögetés, kiöblítés skylling, skylle
öcs, fivér, báty, fiútestvér bror
-ök, -juk, -ok, -jeik, -eik, -jök, -jaik, -jük sine, sitt, deres, sin
ökológiai řkologisk
ököl neve, knyttneve
ökölcsapás, pofon, tálaló, lábzsámoly, pohárszék bar
ökör okse
ökör, ökör okse
öl, 9 cm, 182 favn, lodde
ölelés omfavne
ölelés, ölelkezés klemme
ölő, halálosan mulatságos, halálosan nevetséges dreping, drepende
öltözködés, öltözet, ruházat, ruhák, öltözés kledning
öltözőasztal, hiúság, hiábavalóság forfengelighet, tomhet
ömledék smelte
ömlengés, áradozás, felbugyogás, kilövellés sprut, utbrudd
önbecsülés, önérzet selvaktelse, selvtillit
önborotva barberhřvel
önéletrajz personlige opplysninger
önellátó, önelégült selvhjulpen
önfejű, akaratos, ellenszegülő trassig
öngyilkosság, öngyilkos selvmord
önhatalmú, önkényes, tetszőleges, tetszés szerinti villkĺrlig
önhitt, fölényes overlegen
önmaga, maga, magának, maga magát, magát, önmagát seg, selv
önműködő fék, ernyő, lidérc, tehén, nőstény állat ku
önműködő, önkéntelen, ön-, automatikus, revolver automatisk
önös egoistisk
öntelt, szolgálatkész, önelégült selvtilfreds
öntöde, fémötöde střperi
öntözés vanning, overrisling
öntudatlan sanselřs, bevisstlřs, meningslřs
öntudatos, tudatos, zavarban levő, affektáló forlegen, sjenert
önuralom selvbeherskelse
önvédelem selvforsvar
önzés, beképzeltség selvopptatthet
önzés, egoizmus egoisme
önzetlen uselvisk
önzetlen, nemes gondolkodású storsinnet
önző ember, disznó, sertés gris, svin
őr, őrszem skiltvakt, post
őr, városi éjszakai rendőrség, toronyőr, ébrenlét armbĺndsur, vakthold, se pĺ, vĺke
ördög, vminek a rabja, gonosz lélek, rabja vminek djevel
öregcserkész, tengeri rabló, kalóz, előfonó munkás vandrer
öregdiák, timsó alun
öregdiákok évi összejövetele, tarka, cifra grell, glorete
őrizet overvĺking
őrnagyi rang, többség, szótöbbség, nagykorúság flertall
örökké tartó, örökkévaló, megszakítás nélküli vedvarende, evig
örökkévaló, örök, szüntelen, örökös evig
örökkévalóság evighet
örökletes, öröklött, örökös arvelig
örökös arving
örökség arvelighet
örökség arv
öröm, gyönyörűség glede
öröm, kedvtelés, kielégítés, elégtétel, kielégülés tilfredstillelse
örömmel, szívesen gjerne, med glede
örömteli, örvendetes gledelig, glad
örömtűz, jelzőtűz, jelzőtűztorony, jelzővilágítás fyr, sjřmerke
őrszem skiltvakt, post
őrület, elmezavar, elmebaj, őrültség sinnssykdom, vannvidd
őrület, hóbort, divat, hajszálrepedés, téboly mani
őrült, buggyant, kiszámíthatatlan, félbolond gal, sprř
őrült, elmebeteg, elmebajos sinnsyk
őrülten sinnsykt
örvendetes, öröm, örvendő, boldogság glede, fryd
örvény, forgatag virvel, evje
ős unnlate
ős, előd forfedre, aner, stamfar
ősi, eredeti ur-
ősi, őslakó opprinnelig
őskiadás, első kiadás originalutgave
őslakó, bennszülött innfřdt, fřde, medfřdt
őslakók, bennszülöttek urinnbyggere
ősök ćtt, herkomst, byrd, aner
ősz hřst
őszi kikerics, új ember, jövevény, újgazdag oppkomling
őszinte, egészen, készpénzért, nyíltan, teljesen likefrem, rent ut
össze nem illő, összhangban nem álló, oda nem illő urimelig, uoverstemmende
összeadás tilfřyelse, addisjon
összecsengés, csörgés, csilingelés klirring, klirre, ringle
összeesküvés sammensvergelse
összeesküvés, konföderáció, államszövetség forbund
összefoglalás, elvont referat
összefüggés, rokonság slektskap, forhold
összefüggéstelen beszéd, megvédelmezés rettferdiggjřring, hevdelse, godtgjřrelse
összefüggéstelen, csapongó usammenhengende
összefüggő, folyamatos sammenhengende, uavbrutt
összefüggő, tapadó, összetapadó, kohéziós sammenhengende
összeg belřp, pengesum
összehordott, felhalmozott, agglomerátum, breccsa klumpe seg
összeillesztés, összekapcsolás, vasúti elágazás knutepunkt, kryss
összeírás, katonai összeírás, váltó, tervezet veksel, utkast
összekapcsolódás, ígéret, szerződés, program engasjement, forlovelse, avtale
összekapcsolódott, foglalt, harcban álló opptatt, forlovet
összekeverés, keverék blande
összekötő rúd, merevítő szalagvas, vaskapocs, dúc bĺnd, binde, par, stramme, spenne
összekötött, kapcsolt pare seg
összeköttetés, szerelmi viszony, viszony kjćrlighetsaffćre, samband, forbindelse
összemenés, visszahőkölés, összehúzódás, hátrálás skrumpe inn, vike tilbake for, krympe
összeomlás, ájulás sammenbrudd
összesen, egyidejűleg, egyszerre, együtt, közösen sammen
összesség, komplexus, bonyolult, összetett sammensatt
összeszerelés, gyülekezés samling
összetákolt, silány, szükség-, hevenyészett midlertidig, provisorisk
összetapadt hajcsomó, gyékényfonat, gyékényszőnyeg matte
összetett, összetett szó, kompozíció-, elegy sammensetning
összetéveszt, eltéveszt, téved, téves urett
összevetés, összehasonlítás sammenligning
összevisszaság, zagyvalék virvar
ösztöke egge, piggstav
ösztön instinkt
ösztöndíj stipend, lćrdom
ösztöndíjas, tanuló vitenskapsmann, lćrd, stipendiat
ösztönös instinktiv, uvilkĺrlig
ösztönös megérzés, intuíció intuisjon
ösztönzés, felbujtás, bátorítás, izgatás spore, tilskyndelse
ösztönzés, sarkantyú, kiszögellés, ösztökélés spore, anspore
ösztövér, sivár, sovány, kísérteties, komor radmager, tynn, sturen, řde, ensom
öt fem
ötcentes, nikkel nikkel
ötletes, okos, hajlékony, gyors felfogású rask, kvikk
ötödik femte
ötven femti
ötvenedik femtiende
ötvözet legering
őz, szarvas, rőtvad hjort
őzborjú, őztehén, ünő, halikra, őz rĺdyr, rogn
özön, folyó, áram, áramlás, irányzat, áradat bekk, elv, strřmme, strřm
özönvíz, áradat oversvřmmelse
özvegyasszony enke
özvegyember enkemann
paca, szégyenfolt klatt
pacák, faszi, pasas bardun
pacal, varjú, fodorbél, sikongatás, bontóvas krĺke
pacsirta lerke, moro
pad, rézsűpad, munkaasztal, lóca, mérőpad, bíróság benk
padlásszoba kvistevćrelse
páfrány bregne
pajkos, kártékony, csintalan skřyeraktig
pajtás, első tiszt, pár (madaraké), szaktárs, társ kamerat, pare seg, hjelpemann, matt, make
pajtáskodó, kis négyüléses autó kamerat
paktum, szerződés, megállapodás overenskomst, pact
pala, palatábla, választási jelölőlista skifer, skifertavle
pali, sirály, balek mĺke
pályaudvar, vasútállomás jernbanestasjon
pamflet, brosúra, vékony fűzött könyv, füzet smĺtrykk, brosjyre
pamutbársony bomullsflřyel
panasz, sirám, lamentáció beklage, klage, jamre, klagesang
panaszelhárító tisztviselő, légvédelmi tüzérség antiluftskyts
panaszkodó, siránkozó, nyafogó klagende, gretten
panaszos klagende
panaszos, szónok, felperes taler
panasztétel, kereset, sirám klageskrift
páncél, páncéling, vértezet, posta post
páncélozott, golyóálló bombesikker
pangás, gazdasági válság plutselig prisfall, falle brĺtt
pangó, mozdulatlan, stagnáló stillestĺende
pánik, eszeveszett menekülés panikk
papa, apuka, apu pappa
papagáj papegřye
papi, kísérteties, lelki spřkelsesaktig
papírdarab, cetli, cédula seddel
papírkereskedő, könyvkiadó, könyvkereskedő papirhandler
papírpecsét, ostya kjeks
papírpénz, pénzösszeg, pénzérme, bankjegy, összeg penger
papírzsebkendő, szövedék, biológiai szövet, fátyol vev, papirlommetřrkle
paplak, plébánia prestegĺrd
papucscipő, kút, pumpa, szivattyú pumpe
papucscipő, őgyelgő, lézengő, léhűtő dagdriver
pár par
pár szóban, dióhéjban i korthet
pára, gőz dampe, damp
pára, köd, szellemi zűrzavar dis
paradicsom tomat
paradicsom, ég, menny himmel
paradicsom, mennyország paradis (Florř?)
paradox paradoksal
parafrázis, magyarázó körülírás omskrivning, omskrive
paralízises, paralitikus lammet, lam
parancsoló, lenyűgöző, késztető, kényszerítő fengslende, tvingende
párás disig
páratlan (szám), egyenlőtlen ujevn
parazitaelem, parazita, élősködő, élősdi parasitt
párbaj duellere, duell
párbajsegéd, segítő, másodperc, másodrendű annen, andre, hjelper, sekundant
parcellázás, kamra, parcella, alosztály underavdeling
párduc panter
párhuzamosan, egymás mellett side om side
párja vminek, társ, fickó, kutató ösztöndíjas medlem, kamerat, stipendiat
párkány, zátony, homokpad, szél, polc avsats, hylle, sandbanke, grunne
párkány, zátony, polc, homokpad, szél sandbanke, hylle, grunne, avsats
parkoló, várakozóhely parkering
parkolóház, emeletes parkoló parkeringsplass
parkolóhely parkeringsplass
parlament, országgyűlés parlament
parlamenti klotűr, szájpecek, bemondás, rögtönzés knebel, vits, kneble
parlamenti, országgyűlési, parlamentáris parlamentarisk
parlamenti, Stuart-ellenes parlamentariker
párlat, desztilláció, lepárolás, lepárlás destillasjon
párnahuzat putevar
párnázat, kárpitozás, kárpitosmunka mřbelstopping
parókia prestegĺrd
parókia, egyházközség, község, plébánia sogn
páros, iker-, ikergyermek, kettős, ikertestvér tvilling
part menti, nyílt tengeren, parttól távol fekvő pĺ feltet, fralands-, til havs
párt, csapat, parti, buli selskap, parti, part
párt, frakció, klikk, pártviszály gruppe, fraksjon
pártfogó, védőburok, védelem, védelmező, védőlap skjold, beskyttelse, vern, forsvar
partitúra, szóbanforgó tárgy, huzagolás, gólszám score, skĺr, regnskap, hakk, innsnitt, vinne
partizán, fanatikus híve vminek, pártfél partisan, partitilhenger, tilhenger
partvis, sugárnyaláb, ecset, sűrűség, csalit, kefe břrste
pástétom, tésztás, pépszerű, pépes, tésztaszerű deigaktig, kjřttpostei
paszomány, fonat, szegély, copf, hajfonat, zsinór snor, flette
pásztázás, söprés, nagy kanyar, letapogatás feie, sope
pasztinák, paszternák pastinakk
pásztor, juhász gjeter, vokte, vokter, hyrde
pásztori, lelkészi, pásztordal, pásztor- hyrde-
pásztorköltemény, idill idyll, hyrdedikt
pata, láb hov
patent trykk-knapp
patkó, cipő, kábelsaru, fékpofa, félcipő sko, beslĺ
patkolókovács grovsmed
patronáló, leereszkedő nedlatende
patrónus, állandó kuncsaft, védnök, pártfogó beskytter
patt fastlĺst situasjon, matt
pattanás, öntési hiba blemme
pattintás, flegma, fricska, feldobás, lezser knipse, knips
pauza, szünetelés, felvonásköz, kihagyás, szünet pause, avbrytelse
pazar, dús, bő, fényűző, dúsgazdag rik, overdĺdig
pazar, fönséges storartet, praktfull
pazarló, pompás overdĺdig, řdsle bort
pázsit, gyep gressplen
pázsit, tőzeg, tőzeg, lóversenyzés, gyep, gyep veddelřpsbane, gresstorv
pech, ócska, szopás, pia, szívás, csalódás die, suge
peckes lépkedés, cserkészés, inda, kocsány spankulere, stengel, liste seg frem, stilk
pecsét poststempel
pecsét, szégyenfolt, festék flekk, vanćre, skam, flekke
pecsételés, tömítőelem, hitelesítés, bélyegzés selfangst, forsegling
pedál pedal
pedál pedal
pedig, sorjában, felváltva i sin tur
pedigré, családfa stamtavle
pedigrés, jó családból való, jól nevelt veloppdragen
pedikűr, lábápolás fotpleie
péklapát, kis négyszögletes őrtorony, felhám, héj skrelle, skall
pékség bakeri
példa eksempel
példaadó, példás, példát mutató, mintaszerű mřnstergyldig
példakép, tükör speil, speile
példátlan, összehasonlíthatatlan, párját ritkító uten sidestykke
példátlanság, rendkívüliség, különösség, bizarrság singularitet
pelenka bleie
pelenka bleie
pelerin, földfok, körgallér kappe
pelyhes, bolyhos, vattaszerű, pihés dunblřt
penész, üszög, ártalmas hatás, métely sykdom pĺ planter
pengesor, kasza, sarló ljĺ, slĺ med ljĺ
pénzdarab, csiripelés, repeszdarab, nádszelet flis, splint, brikke
pénzdarab, érme mynt
pénzérme, pénzverde, menta, illatos menta, érme mynte, mynntverksted
pénzesutalvány innbetalingsblankett, postanvisning
pénzesutalvány postanvisning
penzió, nyugdíj, panzió pensjonere, pensjonat, pensjon
pénzjutalom, adomány, nagylelkűség, prémium skuddpremie
pénzkölcsönzés kamatra, kiuzsorázás, uzsora ĺger
pénznem, valuta valuta
pénztárca hĺndveske, pengepung
pénztáros kasserer
pénzügy finans, finansiere
pénzsóvár, nagyétkű, kapzsi grĺdig
pénzsóvár, zsoldos katona, zsoldos, kalmárszellemű leiesoldat
pépszerű, szotyakos, kásás, kocsonyás kjřttfull, blřt
per, öltözet, kérés, szín (kártyában), garnitúra farge, sřksmĺl, drakt, dress
percmutató minuttviser, langviser
pereputty, néptörzs, társaság, faj slekt, stamme
peres fél, versenytárs, versenyző, küzdő konkurransedeltaker
pergamen pergament
pergés, trilla trille, slĺ triller
pergés, zsinórkerék, örvénylő keringés, forgatag virvle, virvel, snurring, snurre
pergő, bőbeszédű, beszédes, szóbő munnrapp, ordrik
periférikus, periferikus, perifériás, kerületi ytre, utenfor
perjel, prior, korábbi, házfőnök, előbbi, előzetes tidligere, prior
permeátum trenge gjennom
perspektíva, látvány, kilátás, távlat, távlati perspektiv
pestis pest, landeplage
petefészek, magház eggstokk
petrezselyem zöldje, petrezselyem persille
petrezselyemgyökér, fehérrépa nepe
petty, szeplő fregne
pettyes, márványozott, márványos, tarka spettet, spraglet
pezsgő bruse, skumme
pezsgő, szénsavas musserende
pézsmaillatú bohócvirág, pézsmaszarvas, gémorfaj moskus
piaci adásvétel, forgalomba hozatal, vásározás markedsfřring
piano, zongora, halkan piano
pihe, pehely lo
pihe, repedés, vékony réteg, kovácsreve, lemezke flak, fnugg
pihenés, maradék pause, rest, hvile, střtte
pihenés, nyugalmi helyzet hvile
pihenő stoppe, stopp
pihenőhely, hálóhely, ülő (tyúkólban) sitte pĺ vagle, hřnsehus, vagle
pihenőhelyiség, nyilvános illemhely mosdóval hvilerom
pikáns, kellemes szagú, jóízű, ízletes pikant, delikat, velluktende, velsmakende
pikáns, lédús, érdekes, leves saftig
pikk spar
pikk, zöld (kártyában), kiherélt állat, ásó spade
pillanat, vibrálás, megrázkódás, megrázás, turmix ruske, riste, skjelve, ryste, skaking, rysting
pillanatnyi, egy pillanatig tartó, rögtöni momentant
pillanatnyi, futólagos forbigĺende
pillangó, pillangóúszás, lepke sommerfugl
pillérvédő cölöpfal, jégtörő cölöpgát, seregély stćr
pimasz, szemtelen frekk
pina fitte
pince kjeller
pincér kelner
pincérnő serveringsdame
pingvin pingvin
piperecikkek toalettartikler
piperetáska kosmetikkveske
piperetáska kosmetikkveske
pipi, kisgyermek, naposcsibe, kiscsirke, csibe kylling
pirítós, felköszöntött személy, felköszöntő, tószt skĺl, riste, skĺle, ristet brřd
piros (kártyában), kőr hjerter
piros paprika, feketebors, csípős dolog, paprika pepper, pepre, pepper
piros szalag, hivatalnokszellem, aktatologatás byrĺkrati
pirosszemű kele, csótány, svábbogár mort
piskóta rolád, lekváros tekercs rulade
pislogás, pillantás, hunyorgás, csillogás blinking, blinke, funkle, glitre
piszkavas, kazánfűtő, fűtő, bolygatórostély fyrbřter
piszkavas, korhely, bontófésű, dőlés, gereblye rake, rive
piszkavas, salakkotró, kotróvas, égetővas, póker ildraker, poker
piszkító, bemocskoló, bepiszkító, bepiszkoló rotete
piszkos, ápolatlan, gondozatlan uordentlig, rotete
piszkos, trágár, üszkös, kormos sotet, uanstendig, skitten
piszokfolt, talaj, föld, termőföld sřle, jordbunn, jord, skitt
pisztoly pistol
pisztolytáska hylster
pisztráng řrret, aure
pite, gyümölcstorta, szarka, pástétom pai
pizsama nattdrakt, pyjamas
plafon, mennyezet řvre grense, innvendig tak
plakátragasztó, poszter, plakát, postaló plakat
platina platina
platina, hullámosító elem, süllyesztő ón, mérőón sřkke
plébános, pap, lelkész sogneprest
pletyka, pletykafészek, csevegés, kroki sladre, sladder
pliszé, ránc, berakás fold, plissere, plissę
plüss, osztályon felüli plysj
plüss-szőnyeg, hurkolt bársony, hurkolt, bársonyos frottéstoff
pocak vom
pocakos korpulent
pocakos, köpcös, pókhasú, tompa hangú, hasas lubben
poci, haskó buk, mave
pocsolya sřle
poén, konnektor, csattanó, jellemvonás, pontérték peke, spiss, hensikt, punkt, spisse, poeng
pofa tryne, snute
pofázmány, darugém, darukar, arc, darugerenda utligger, klyver
pogány hedensk, hedning
pogányság hedenskap
poggyász bagasje
poggyász, csomag bagasje, reisegods
pohár glass, speil
pókháló spindelvev
pókháló spindelvev, edderkoppnett
pokoli fordřmt, pokkers, helvetes
pokróc, takaró, mindenre kiterjedő ullteppe, teppe
polgári per rettsak
polgári személy, városlakó, városi polgár statsborger, borger
polgári, városi borger-, kommunal-, by-
polgármester borgermester, ordfřrer
polip akkar, blekksprut
polírozatlan, világos, céltábla szélső köre, fehér hvit, hvite, hvit, blek
politikai politisk
politikai, politikai meggyőződés, politikai elv politikk
politikus politiker
politúrozás, lakk, külső máz, politúr, fénymáz lakk, ferniss, lakkere, fernissere
pomádé, balzsam, kenőcs, ír sĺrsalve
pompa prakt, storhet
pompás, szép lány, szeretetre méltó, kedves, szép deilig, yndig, tiltalende
pongyola, lötyögő, lelógó, gondatlan, lagymatag slapp
póni, gebe smĺskjenne, mase, gamp
póni, póniló, puska (iskolában), kis tolatómozdony ponni
pontatlan, nem pontos, hazug, hamis, nem igaz usaan, utro
pontatlanság unřyaktighet
pontos punktlig
pontosan kivehető, eltérő, pontosan érthető tydelig, adskilt
pontosság, hanghűség, valószerűség, hűség troskap
pontozás, központozás tegnsetting
por, púder pulver, pudre, pudder, pulverisere, střte
por, steksz střv
póráz hundebĺnd, koppel
porcelánedények porselen
porcogó brusk
póréhagyma purre
porhüvely, agyag leire
poronty, vékony szénréteg unge
porózus porřs
porszívó střvsuger
portugál nyelv, portugál Portugisisk
postahivatal, posta postkontor
postakocsi, őrszem, postahivatal, állás, cölöp poste, post, postere, embete, stolpe, stilling
postaköltség, portó porto
postaláda postkasse
postás postbud
posztumusz, hátrahagyott, árván született posthum
pót-, tartozékos, cinkostárs, kiegészítő, bűntárs medskyldig, ekstra
pótalkatrészek, tartalékalkatrészek reservedeler
pótlás, kiegészítő szög, pótkötet, újságmelléklet tillegg, bilag, supplere, supplement
potyautas blindpassasjer
pottyanás, esés, puffanás deise, slĺ, bakse, fiasko
póz, magatartás, tartás, állásfoglalás holdning, innstilling
póz, pózolás, színlelés, testtartás stille, positur, stilling, sitte modell, posere
póz, tartás, poise, higgadtság, egyensúly kroppsholdning, balansere, likevekt
pozíció posisjon, stilling
pozíció, tekintély, tartós, álló helyzet, álló stĺende, anseelse, rang
pozsgás növény, nedvdús, lédús, pozsgás, zamatos saftig
pöcs, farok, zsaru, fütyi, fütykös, fasz kuk
pörlekedés, civakodás, szóváltás, civódás kjekl, kjekle
pöttöm, csepp, kicsinyítő, kicsinyítő képző liten
pöttyös flekket, prikket
pracli, vezérsík, úszószárny, sorja, úszó, uszony finne
praktikus, célszerű, valóságos, gyakorlati praktisk
precíz nřyaktig
prédikáció, szentbeszéd preken
premissza, előtétel premiss, betingelse
prémium, borravaló, pénzjutalom drikkepenger
prémvadász pelsjeger
préselt dohánytömb, gebe, hirdetésszöveg, bagó plugg, propp, tapp, tennplugg, střpsel, tette
presztízs prestisje
preventív gyógyszer, preventív, megakadályozó forebyggende
prioritás forkjřrsrett, fortrinn, prioritet
privilégium, előjog, kiváltság privilegium, privilegere
próba, ismétlés prřve
próbafúrás prřveboring
próbára tevő, alkalmatlan, megerőltető, keserves anstrengende, irriterende, vanskelig
probléma strid
probléma, kérdés, vita tárgya, kétség spřrsmĺl
prófécia, jóslat, jövendölés spĺdom
prófétai, látnoki, jövendőmondó, jósló profetisk
profilaktikus, betegséget megelőző forebyggende
program, irányelv, vezérfonal retningslinje
prológus, előjáték, előszó prolog
propaganda, propagandafogás, szerkentyű, átejtés knep
propeller, légcsavar propell
prostituált, örömlány prostituert
prostitúció prostitusjon
prostitúció, hattyúraj, sport, vad (erdei), béna spill
prosztata prostata
prosztata prostatakjertel
protézis gebiss
provokáció, felizgatás, ingerlés, kihívás provokasjon
provokatív, kihívó utfordrende
prózaias, prózai, unalmas prosaisk
prózaiság, prózai, próza, hétköznapiság prosa
prűd, álszemérmes snerpete person
prüszkölés, szippantás (alkoholból), horkantás fnyse, snřfte
pszichiáter, pszichológus psykiater
pszichikai, lelki, médium psykisk, synsk
pszichoanalízis, lélekelemzés psykoanalyse
pszichológia psykologi
pszichológus, lélekbúvár psykolog
pszichózis, elmebetegség, rettegés psykose
pszichózissal kapcsolatos, elmebeteg psykotisk
pubertás pubertet
puding pudding
pufók lubben
pulóver, szvetter genser
púp, vasúti gurítódomb, dombocska pukkel, kul
puska, ágyú, fegyver, szórópisztoly, lőfegyver gevćr, břrse, kanon
puskapor, lőpor krutt
pusztán, csupán utelukkende, bare
pusztaság, vadon vilter, forrykt, vill, villmark, ustyrlig
pusztaság, vadon villniss, villmark
pusztítás, rombolás herje, hćrverk
pusztító, elsöprő řdeleggende
pusztulás, pusztítás, rombolás řdeleggelse
pünkösdhétfő 2. pinsedag
pünkösdvasárnap 1. pinsedag
püspöki kar, püspöki hivatal, episzkopátus bispeembete
püspökség, egyházmegye, érsekség besřke, forstĺ, se, innse
rabbi rabbiner
rabja vminek misbruker, avhengig
rablás ran
rablás, túlságosan nagy ár rive av
rabló overfallsmann, raner
rabló ransmann, raner
rabszolga slave
rabszolgaság, rabszolgamunka, lélekölő munka slaveri
racionális, ésszerű fornuftig
rács gitter
radikális, gyök, alapvető, mélyreható, gyökjel radikal, radikaler
rádió, drótnélküli távirat, drótnélküli távíró radio, trĺdlřs
rádió, rádiókészülék, rádióüzenet, rádióhíradás radioradio
radioaktív radioaktiv
radioaktivitás radioaktivitet
rádióban i radio
rádiótávírász, rádiókezelő, rádiós tiszt, rádiós radiotelegrafist
radír, táblatörlő raderkniv, viskelćr
ráerőszakolás, betolakodás, erőszakos behatolás forstyrrelse
ráeső, véletlen esemény, eset, beeső, ráverődő episode, innfallende, hendelse
ragadósság, taktika, eljárásmód, rajzszeg, szeg trĺklesting, trĺkle, stift, baut, feste
ragadozó, zsákmányoló, rabló, zsákmányra vadászó rov-
rágalmazás, becsületsértés baktale, bakvaskelse
ragály, fertőző betegség, fertőzés smitte
ragályos, fertőző smittsom, smittende
rágás, bagó tygge
ragasztó-szalag limbĺnd
rágcsáló gnager
rágógumi tyggegummi
rágós, bőrszerű seigt, lćraktig
rágós, szálas, szálkás, rostos, inas trevlet
ragozott alak, ragozás, görbítés, meghajlítás, rag břyning, modulasjon
ragtapasz heftplaster
ragyogás, sugárzás, fényesség strĺleglans
ráhagy, otthagy, visszahagy, hagy, bal, elmegy venstre
raj, brigád patrulje, lag
rája, fénysugár strĺle
rajongás, önfeláldozás, odaadás hengivenhet, fromhet
rajongó, fanatikus fanatisk, fanatiker
rajongó, furcsaság, -őrült, tréfa, csodabogár lune, original
rajongója vminek entusiast
rajtaütés, rárohanás, elképedés, ámulat overraskelse, overraske
rajtvonal, vakaródzás, horzsolás, karcolás rispe, risp, kloring, klore
rajzolás, rajz, kép tegning
rák kreft
rák, rák kreps
rakás, göröngy, rög hevelse, klump, klumpe
rakás, halom haug
rakomány, telve, megterhelt, megrakott, teli anspent, nervřs
rakpart, rakodópart kai, brygge
raktár (hajón), zárható láda, zárható szekrény skap
raktár, tárolás, elraktározás, tárolási díj lagring, lagerrom, lagringsavgift
raktárépület lagerbygning, lager
raktáron van, kapható medbrakte
ráma, űzés, falmélyedés, barázda, zsákmány, falc forfřlge, forfřlgelse, jage, jakt, siselere
rámenősség, sürgés-forgás, erélyesség, lökdösődés dytte, skubbe, trekke pĺ gaten, trengsel
rándulás, ficam forstuing, forstue
rándulás, vonás, baktériumtörzs, megerőltetés pĺkjenning, belastning, forstuing
rang, kor, birtok, földbirtok, állapot, telep gods, bo, eiendom, gĺrd
rángás, rángatózás, pecek, rándulás, pipa, rántás rykk, nappe, rykke, napp
rántás, fül, tűfok, rángatás slepe, hale
rántás, zsigerek, tépés plukke, nappe, innmat
rántotta, omlett, tojáslepény omelett
rántotta, tojásrántotta eggerřre
ráspoly, adatállomány, iratgyűjtő, iratrendező fil, arkiv, kartotek, arkiver
ráspoly, reszelő, reszelő hangja raspe, skurre, rasp
rászedés, csaló, csalás juks, jukse, svindle
rászoruló trengende
rátermettség, adottság sikkerhet
ravasz trükk, nőstény, emelő, borókapálinka, ismét aquavit
ravasz, óceán, mélyen, tenger, mélység, álnok dyp
ravasz, simán, ügyesen, sima felület, olajréteg elegant, glatt
ravaszság, dörzsölt, jártas, aranyos utspekulert
-re, -ra oppĺ, pĺ
reakciós reaksjonćr
rebarbara rabarbra
recept oppskrift
recept, orvosi recept resept
recitáló, szólóénekes, elbeszélő, mesemondó forteller
redőny, spaletta, zár (fényképezőgépen) lukker, vinduslem, skodde
redukált, lapított, összenyomott nedsatt, redusert
reff, aranytartalmú telér, vitorla behúzható része rev, reve
reflektorfény prřsjektřr, sřkelys
reflektorfény, díszkivilágítás flomlys
reformátor, újító személy, reformáló oszlop reformator
refrén refreng
rege, magyarázó felirat, felirat szövege, monda legende, sagn
régebben tidligere
régen for lenge siden
regényes, romantikus romantisk
regényíró romanforfatter
reggeli frokost
reggeli szürkület, keletkezés, virradat, hajnal daggry
reggeli, délelőtti, reggel, délelőtt formiddag, morgen
régi, ó, idős, vén, öreg gammel
régi, ősi, antik gammel, fra gamle tider
rehabilitáció attfřring, rehabilitering
rejtekhely, fészek, banda, búvóhely, társaság reir
rejtelem, titokzatos, diszkrét, titok, titkos hemmelighet, hemmelig
rejtélyes, titokzatos gĺtefull
rejtvény, találós kérdés, rejtély, talány grovt sold, sikte, gjennomhulle
rejtvény, talány gĺte
rekedt hes
rekedt, fakó, zagyva, sárgás, érdes, iszapos gjřrmete, sřlete
reklám annonse
reklámozás, hirdetés, hírverés, népszerűsítés publisitet, reklame
rekuperáció, visszaszerzés, felgyógyulás, kivonás gjenervervelse, gjen, bedring
remélő, bízó, hívő, reménykedő tillitsfull
reménykedő, reményteljes, ígéretes, sokat ígérő forventningsfull
reménytelenség, csüggedés motlřshet
remete eremitt
remetenő, félrevonultan élő ember, elszigetelt eneboer
reminiszcencia, visszaemlékezés, emlék erindring, minne fra gamle dager
rémkép, lidércnyomás mareritt
rémület, megrökönyödés, megzavarodás, zavar forvirring
rémület, nagyfokú aggodalom bestyrtelse, forferdelse, forferde
rémület, rettegés redsel, skrekk
rendben levő, tömény, direkt, szabott árú, tisztán grei, like, rettskaffen, rett, strak
rendelet, dekrétum forordne
rendelkezésre álló, kapható, megszerezhető tilgjengelig
rendellenes fejlődés, tévelygés, eltérés avvik, villfarelse
rendellenes, rendhagyó uregelrett
rendellenes, szabálytalan, abnormális abnorm
rendellenesség, szörny, szörnyűség abnormitet
rendeltetési hely, célállomás bestemmelsessted
rendes, jól, igazságosság, igazán, alkalmas, jobb rettighet, riktig, hřyre, rett
rendes, szabályszerű, normál, normális, szabványos normal
rendetlenség, bukfenc, bukás tumle, ramle ned, rulle
rendetlenség, étel, összevisszaság, étkezde messe, rot
rendező, színházi ügyelő, ügyelő inspisent
rendezői gyakorlat, drámaírói képesség sceneteknikk
rendjelszalag, sáv, pántlika, csík, szalag slřyfe, bĺnd, remse
rendkívüli, vészjósló, csodálatos illevarslende
rendőr politikonstabel
rendőri igazgatás alá helyezés, közhírré tétel bekjentgjřrelse
rendőrspicli, zamat, szerkezeti kiugrás, kiugró teft, snute, nese
rendreutasítás irettesette, irettesettelse
rendszabályok, utasítás, rendelkezések, szabályok reglement, vedtekter, forskrifter
rendszer system
rendszeres, módszeres, szisztematikus systematisk
rendzavaró uordentlig
rengés, rázkódtatás, rezgés, vibrálás, rázkódás dirring, svingning, vibrasjon
rengeteg uhyre
renonsz fornekte, gi avkall pĺ
renonszot csinál, légkör, illat, zamat, aroma, íz smak, aroma
rénszarvas reinsdyr, rein
renyhe, tétlen, érzéketlen, élettelen, nyugvó treg
répa, cukorrépa, cékla bete
repedés, rugó, ugrás, forrás, megvetemedés, tavasz kilde, sats, spenn, vĺr, fjćr, hopp
repesz, szálka, szilánk flis, spon, splint, splintre
repesztés, megperzselődés, megperzselés, megégés brenne, svi, fare avsted
reptér, repülőtér lufthavn, flyplass
repülés, légi közlekedés flyging
repülő csészealj flygende tallerken
repülő, levegő, dallam, arckifejezés, egykor, ária luft
repülőgép fly
repülőgép fly, luftfartřy
repülőgép fly
repülőgép-anyahajó hangarskip
repülőraj, cirkusz, körtér, körönd sirkus, rund plass
repülőszázad, lovasszázad, hajóraj eskadron, skvadron
repülőtér flyplass
rest, érdektelen, közönyös, lanyha, ernyedt, tunya treg, slřv
rész, választék (haj) parti, stemme, del, andel, bestanddel, skilles
részben delvis
részecske, korpuszkula, testecske blodlegeme
részeg, roló, vakok, vászonroló, világtalan, vak blind
részeges ember, iszákos ember drukkenbolt
részegesség, zabolátlanság, alkoholizmus mangel pĺ mĺtehold
reszelő rivjern
részesedés, osztályrész, ekevas, részvény, kvóta del, part, aksje, dele, fordele
részesedés, részvétel, részesség deltakelse
részidős deltids-
reszketés skjelve
részlet, részletfizetés avdrag, porsjon
részletekbe menő vizsgálat, alapos megvizsgálás gransking
részletekben való elmélyülés, gondos alaposság utdypning, utarbeidelse
részletes, kimerítő inngĺende, detaljert
részvétel engasjement, innblanding, innblandet
retek reddik
rettegés, félelem, törvénytisztelet frykte, vćre redd for
rettenetes, ijesztő, rettegett, szörnyű, irtó fryktelig
rettenetes, irtózatos, gyalázatos, utálatos kjempestor
reuma, csúz revmatisme
rév, komp ferje
reverberáció, utózengés, visszhangzás gjenklang, gjenlyd
revizor, könyvelő revisor, bokholder
révkalauzhajó slepebĺt
réz-, érces, bronz-, rezes, rézből való frekk, messing-, skamlřs
rezignált, lemondó resignert
rézsútos irány, elgondolás, ötlet, ferde irány synspunkt, skrĺning, pĺ skrĺ
rézsútos, ferdeség, aszimmetria, rézsútosság vippe
rézsútos, lejtős, elhajló, ereszkedő, dőlt tilbřyelig, skrĺnende
ribizli, ribiszke korint
rideg, közönyös, meghűlés, fagy, barátságtalan kald
rikoltozás, sikítás hvine, hvin
rím rime, rim
ringó, hömpölygő, hengerlés, dörgés, guruló rullende, kupert
ringyó, csípős, torta, kesernyés, gyümölcslepény besk, třs, terte
ritka élvezet, vendégség, élvezet traktement, nytelse, traktere, behandle
ritkán sjelden
ritkán skjelden
ritkaság sjeldenhet
ritmus takt, rytme
rivális, versengő konkurrent, rival, rivaliserende
rizikó, kockázat, veszély risiko, risikere
rizikós, kockázatos risikabel
rizs ris
robbanás, befúvott levegő, fúvatás, tülkölés řdelegge, vindkast, sprenge
robbanékony, ingerlékeny irritabel
robbanékony, szenvedélyes, tüzes flammende, fyrig, heftig
robbanó, robbanószer, robbanékony, robbanóanyag sprengstoff, eksplosiv
robbantás, tüzelőanyag, égetés, tüzelés, fűtőanyag tenning, skyting, avfyring
rohadt, rothadt bedervet, elendig, rĺtten
roham, támadás angrep, angripe
roham, tenger, nagy hullám brottsjř, bruse, stor břlge
rohampáholy, tűzfészek, földszint közönsége, kút gruve, grop, hull
rohampuska, karabély, puska, géppisztoly rane, rřve, gevćr, rifle
róka, ravasz ember rev
rókalyuk, vakondlyuk hule
rokkant, munkaképtelen, érvénytelen, semmis invalid, ugyldig, ufřr
rokkantság, alkalmatlanság ufřrhet
rokon, rokon jelleg, rokonság beslektet, slektskap
rokonság, rokon slekt
rokonszenves sympatisk
rokonszenves tiltalende
roló, ablakredőny rullegardin
rom, omladék, végromlás, tönkremenés, összeomlás ruin, řdeleggelse, forderve, ř, ruinere
rombolás, pusztítás, lebontás, lerombolás nedriving
romboló řdeleggende
romlandó lett bedervelig
romlandó áru ferskvarer
romlott, kifacsarodott, ellentmondó, rendellenes pervers, uriktig
roncs, tönkremenés, partra vetett tárgy, hajótörés řdeleggelse, skibbrudd, forlise, strande, vrak
rongy alak, takony, piszkos fráter snřrr
rongy ember, patkány, áruló rotte
rongy, cafat fille
rongy, felmosórongy fille, klut
rongy, foszlány trevl, strimmel, remse
rongy, taknyos, tengerészkadét snřrret
rongycsomó, vattacsomó, kis puha dugó, grafit dott, klump, seddelbunt, stoppe
ropogás, repedezés knitre, sprake, knake
ropogós, hullámos, vígan pattogó, göndör, omlós sprř
roppanás, ropogtatás, reccsenés, csikorgás knase
roppant nagy, óriási enorm
roskadozó, angolkóros, roskatag vaklevoren, skrřpelig
roskadozó, rozzant, omladozó, toprongyos, rozoga falleferdig
rostélyos, sült steke, brenne, stek, riste
rossz célra való fordítás, mocskolódás, visszaélés misbruk, misbruke, skjelle ut
rossz hírű beryktet
rossz hírű nő, szutykos nő ludder
rossz ízű, élvezhetetlen usmakelig
rossz ízű, gusztustalan usmakelig
rossz látási viszonyok, nullapont, zéró, zéruspont null
rossz szag, bűz stank
rossz tréfa, bajkeverő, gonoszkodás skade, ugagn
rossz üzlet, citrom sitron
rossz viselkedés, vétség mindre alvorlig forbrytelse
rossz, harapós, erkölcstelen ondskapsfull, lastefull, slett
rosszabbodás falle tilbake, tilbakefall, fĺ tilbakefall
rosszakaratú, kaján, kárörvendő, rosszindulatú ondskapsfull
rosszhiszeműség, rosszindulat ondskap
rosszindulatú célozgatás, célozgatás insinuasjon
rosszindulatú kelés, pokolvar, lépfenés pattanás miltbrann
rosszindulatú, veszélyes, rosszakaratú, gyűlölködő ond, ondartet
rosszkedvű nedtrykt, dyster
rosszra csábító overbevisende
rosszul öltözött, lompos, csiricsáré, tapadós klebrig
rosszul választott, időszerűtlen, peches uheldig
rovar insekt, insekt
rovarriasztó, víztaszító, undorító avstřtende, frastřtende
rovás, munkásellenőrző bárca, vminek megfelelője karvestokk, regnskap, stemme
rovátka, mámor, öröm, vájat, barázda, élvezet fure, spor
rozmaring rosmarin
rozzant, rozoga, düledező falleferdig, skranglete
rozs rug
rózsaszín, rózsaszínű rosa, rosa, nellik
rózsaszínű, rózsás rosenrřd
rozsda, üszög, penész jordslag, mugg
rozsdavörös, vörösesbarna, színehagyott, vöröses rusten
rozsomák, nagybélű ember, nagyevő ember jerv, frĺtser
röfögés, bokorugró, gyalogos katona, morrantás grynt, grynte
rögbipálya, futballpálya, sütőrostély grillrist
rögzítés, fixáció, lelki komplexus, tartósítás binding, fiksering
rögzítőszer, fixáló bindemiddel
rönkökkel teli, csonka, levágott, zömök stubbete, firskĺren
röntgenfelvétel rřntgenbilde
röntgenkép, röntgensugár rřntgen
röppálya, röptávolság, röptáv, hordtávolság bćre
röppentyű, rakéta rakett
rövid kortfattet, konsis
rövid férfi felsőkabát, átfogó, körülírás, pocakos karusell, rundkjřring
rövid harisnya, zokni, parafa talpbetét sokk
rövid idő, amíg csak, mialatt, noha, fáradozás tid, selv om, mens, sĺ lenge som
rövid kivonat, ügyvédi megbízás, rövid, eligazítás saksresymé, kort, kortvarig, orientere
rövid szünet, tektonikai törés, felfüggesztés brekke, friminutt, brudd, avbrytelse, řdelegge
rövidáru, férfidivatáru garn- og trĺdhandel
rövidebb út snarvei
rövidhullám kortbřlge
rövidítés forkortelse
rövidlátó, közellátó nćrsynt
rubinvörös, rubin rubin
rúd, bot, hokiütő, fadarab, karó, sorjázó, vessző stang, feste, střte, křlle, stokk, kjepp, stikke
rúdugrás stavsprang
rugalmas utánengedés, mozgástér, rugalmasság gi, skjenke
rugalmasság, nyúlékonyság, nyújthatóság elastisitet
rugalmassági, ruganyos, hamar alkalmazkodó, tág třyelig, elastisk
ruganyos, rugalmas fjćrende, spenstig
ruganyosan, ellátás, ellátmány, készlet, kínálat levering, forrĺd, tilfřrsel, forsyning, levere
ruha, külső megjelenés, habitus vane, drakt
ruhaanyag vevning, struktur, stoff
ruhacsipesz klesklype
ruhatár garderobe
ruházati cikkek, ruha, ruházat, öltözék klćr
rum, szesz, szeszes ital, fura pussig, rom
rumos limonádé, bokor, cserje busk
rúzs, ajakrúzs leppestift
rüh, kosz skabb
rühösség, viszketés, vágyódás skabb, klř, klře
rüszt, lábfej felső része vrist
sablon, nyomtáv, mérce, űrtartalom, idomszer mĺler, sporvidde, mĺl, dimensjon
saját maga, maga, énje vkinek, maga, énje vkinek selv, jeg
saját maga, önmaga, énje vkinek, maga selv, jeg
sajátosság, minőség, jelleg, természet natur, beskaffenet
sajátságos sćrlig, spesiell
sajgó seb, kelevény, bántalom, tályog, daganat sĺr
sajnálatos beklagelig
sajnálkozás, sajnálat, megbánás beklagelse, anger, sorg, angre, beklage
sajnos, sajnálom, vmi közbejött, siralmas sřrgmodig, lei, bedrřvet
sajt, túró, ami illik, gyümölcssajt, ami kell ost
sajtóközlemény pressemelding
sakkjáték, sakk sjakk
sakk-matt sjakkmatt
sakktábla sjakkbrett
sál, kendő, vállkendő sjal
sál, vigasztaló, cumi, tűzdelt paplan dyne
saláta salat
sallangmentes, dísztelen, szigorú, puritán, kimért voldsom, hard, streng
sampon sjampo, sjamponere, hĺrvask
sántítás, petyhüdt, bicegés, hajlékony, erőtlen halte, halting, slapp
sanyargatás, üszkösödés, elhalás, lealázás ydmykelse, koldbrann, krenkelse
sár, lápföld mudder, gytje
sárga szín, tojássárgája, féltékeny, sárga festék gul
sárgabarack, kajszi aprikos
sárgadinnye melon
sárgarépa gulrot
sárgásbarna, világosbarna, mulatt, mulatt ember mulatt
sárgásfakó, fűzfa, fűz gusten, blekselje
sárgásvörös, ruhátlan, öltözetlenség, testszínű naken
sárhányó, sárvédő bilskjerm, fender, střtfanger
sarjadék, ivadék, leszármazott avkom
sarlatán, hápogás, kuruzsló snadring, kvaksalver, snadre
sarló sigd
sarok, szemszög, szög angel, fiske med snřre, vinkel
sarokba szorítás, megoldhatatlan helyzet, vakvájat blindgate
sas řrn
satnya, elsatnyult, fejlődésben visszamaradt forkrřplet, avstumpet
sátor ligge i telt, telt
sáv, mez, hüvelyéből kihúzott, alátét, pólya, csík strimmel, trekke av, kle av
savanyúság, savtartalom, savasság surhet
savas harsk
savas oldat, savas víz, keserű dolog, erjedt gretten, forbitre, surne, sur
savas, savanyú, sav sur, syre
savkátrány, olajüledék, üledék, sár, úszó jégdarab snřslaps, mudder, sřrpe
seb, mély vágás flenge, gapende sĺr
sebes snarlig, rask, hurtig
sebesség hurtighet
sebességvesztés, kórusülés, boksz, árusítóbódé bĺs, spiltau, markedsbu
sebesülés, kár, sérülés, sértés, sérelem, kártétel krenkelse, skade
sebészet, orvosi rendelő, operáció, műtét kirurgi, legekontor
segéderő, segély, segédeszköz, segítség, segédlet hjelpe
segéd-házfelügyelő, cerberus, pedellus, ajtónálló vaktmester, portvakt
segédmotoros kerékpár, moped moped
sehol, sehova ingensteds
sejtés, elképzelés, ismeret, gondolat, eszme hensikt, tanke, begrep, ide, innfall, innskytelse
sekélyes, állott, lapály, homokzátony, állódíszlet flat, slett, punktering, slette, leilighet, flate
sekrestye, egyházközségi tanács sakristi
selejt, töredék, dulakodás, törmelék, verekedés lapp, utklipp, kasse, lite stykke, rester, avfall
selyem silke
selyemgubó, báb kokong
selypítés lespe
sem, egyik sem, egyik sem a kettő közül, se ingen, verken
semhogy, korán, hamar, inkább snart, tidlig, gjerne
sémi, szemita semitt
semleges nemű, nem nélküli, semleges nem, herélt intetjřnnsord, intetkjřnn
semleges, diplomatikus, semmitmondó diplomatisk, uforpliktende
semlegesség, pártatlanság, semleges kémhatás nřytralitet
semmi null
semmi (teniszben), szerelem, szeretet kjćreste, elskede, kjćrlighet, elske
semmiképpen, senki, semmilyen, nóna, egyik sem ingen, ingenting, ikke noe
semmitmondó intetsigende
semmitmondó, semmis, jellegtelen, nulla, nulla- ugyldig
senki ingen
senki, nagy senki, senkiházi ingen
sepregető, nagy lendületű, sodró, sebes, söprés omfattende, feiende, gjennomgĺende
seprű, rekettye, partvis kost, sopelime
sereg, banda, gyülevész népség, tolongás, csődület mengde
sérelem, panasz klagemĺl
serény, szorgalmas, tevékeny, elfoglalt, detektív opptatt, travel
serkentés, ösztökélés, izgatás stimulering
serkentő, stimuláló stimulerende
sertés, disznó svin, gris
sertés, disznó svin
sértés, megalázás, lealacsonyítás ydmykelse
sertés-borsókakór, kanyaró, vérbaj, szifilisz meslinger
sértetlenség, tisztesség, feddhetetlenség helhet, rettskaffenhet, integritet
sértett saksřker
sérthetetlen ukrenkelig
sértő, bántó anstřtelig
sértődős nćrtagende, řmfintlig
sértődött, haragtartó, neheztelő, bosszús ergerlig
sérv brokk
séta, elkalandozás, kószálás spaseertur, gĺ tur, streife omkring
séta, kirándulás utflukt
séta, kószálás spasertur, spasere
sétabot stokk
sétabot, sétapálca spaserstokk
sétálás, sétakocsikázás, sétalovaglás spasere, promenade, spasertur
síbot skistav
síelő skilřper
sietős járás, fedélzeti lejáró, csapóajtó, futás kullboks, fare avsted
sietős, meggondolatlan, hirtelen, futó (pillantás) forhastet, hissig
sifrekódex, rejtjelkódex, titkosírás, rejtjelkulcs sifferskrift, siffer
sikátor, fasor, köz, tekepálya allé, smug
siker suksess, gunstig resultst, hell
sikeres vellykket, heldig, fremgangsrik
sikertelen, hatálytalan, hasztalan, fölösleges utilgjengelig, ikke for hĺnden
sikertelen, meddő mislykket
siklás, csúszó lépés, surranás, csúszás gli, glidning
sikoltás, sivítás, rikoltás, csikorgás hvine, hvin
sikoltás, visítás skrike, skrik, hyl, hyle
síkpor, csillám, talkszteatit, zsírkő, talkum talkum
sima, olajosan csillogó, simulékony, fényes blank, glatt
simulékony, ruganyos, kezelhető, gerinctelen smidig, myk
sínféksaru, gurítható díszlet, ronda alak, rája skřyte
sínfektető munkás, bujtvány, bujtás, tojó, fogadó lag
sípolás, kiabálás, tülkölés, huhogás tuting, tute, ule, uling
siralmas, sírós, szánalomra méltó, szánalmas beklagelig
sirály mĺke
siránkozó, érzelgősen részeg sentimental
sírás, jajveszékelés jammer, jamre, klage
sírásó, sekrestyés kirketjener
síremlék, kegyhely, oltár, szent hely, szentély helgenskrin
sírfelirat gravskrift
sírkert, temető kirkegĺrd
sírkő gravkammer, grav
sírkő gravstein
sírkő, állandó dolog, főkönyv, keresztgerenda reskontro, hovedbok
sisak, bukósisak hjelm
skála, hártya, hangsor, korpa (fejen), salak, héj vekt, skala, mĺle, skjell, mĺlestokk, veie
skandináv csónak, lapos fenekű uszály, babakocsi barnevogn
skarlátpiros, skarlát, élénkvörös skarlagenrřd
skicc, karcolat skisse, skissere
skót skotsk
skót duda sekkepipe
skót presbiteri egyház kirke
slukk, fölény, nyomórúd, rántás, korrektúra, húzás trekking, rykk, trekke, dra
smaragd, smaragdzöld smaragd
sóban eltett, sóban pácolt, só, nátriumklorid, íz salt, salte
sodó, tejsodó vaniljesaus
sodrából ki nem hozható, egykedvű, flegmatikus uforstyrrelig
sodrófa, nyújtófa kjevle
sodrott fonal, kifordítás, váratlan fordulat, tyúk vridning, pussegarn, dreining
sofőr sjĺfřr
sógor svoger
sógornő svigerinne
sóhaj, sóhajtás sukke, sukk
sohasem, soha aldri
sokaság, raj yre, sverme, kry, sverm
sokat követelő tanár, zuhé, uzsoraár, áztatás, pác gjennomblřte
sokkal, sok, majdnem, nagy tömeg mye, meget
sokszínű, sokféle avvekslende, variert
sólyom falk
sólyomkalitka, sirály, nyávogás mjaue
sommás, rövidre fogott, foglalat, összefoglalás utdrag, referat, sammendrag, resymé, kortfattet
sor rekke, serie
sor, csónakázás, zenebona, leszidás, összeveszés rekke, spetakkel, brĺk, rad
sorozat, ütőhangszerek, tettlegesség, elem, üteg akkumulator, batteri
sorrend, szekvencia, számsor, következés, képsor sekvens, rekkefřlge, rekke
sors, parcella, árutétel, tétel, telek, juss skjebne, loddtrekning
sors, végzet skjebne, lykke, formue
sorsjáték, tombola tombola
sorszámnév, sorrendi, sor-, rend- ordenstall
sortűz, szóözön, zápor (ütéseké), levegőből ütés fluktslag, salve
sószemcse, zab, gabona, gabonaszem, búza, tyúkszem mais
soványan, híg, vékonyan, ritkán, gyéren, ritka tynne ut, tynn, fortynne, mager
sóvárgás, sóvárgó, vágyakozás, epedő, epekedő lengsel
sóvárság, pénzvágy, pénzsóvárság, sóvárgás grĺdighet
soviniszta sjĺvinist
sovinizmus sjĺvinisme
sör řl
sörény man, manke
sörfőzés, sörfőzde bryggeri
sörfőző brygger
sörte reise bust, bust
sőt, emellett, azonkívül, azonfelül dessuten
sötét bőrű, szerecsen Neger
sötét hangulat, nagy szög (hajóépítéshez), halom dumpe, sřppelhaug
sötét, szürke, gyászos, borongós grĺ
sötétes, félhomályos, nem valami előkelő, borús dempe, matt, svak, uklar
sötétkék, sötétkék szín mřrkeblĺ
sövény, körülzárt hely, melléklet, kerítés vedlegg, innhegning, innhengning
sövénykerítés, élősövény hekk
spanyollovas hegye, fiatal sudár fa, szivattyúkar spyd, spidde, lanse
spárga asparges
speciális, különlegesség, szakterület, sajátosság spesialitet
spejz, éléskamra spiskammer, anretning
spekuláció, töprengés, elmélkedés, elmélet spekulasjon
spenót spinat
spiccelés tĺspissdans
spicces, kis csónak lystig, morsom, veldig
spicces, lágy, dús, telt, kedélyes, érett modne, myk, blřt, mildne, dempet
spicces, ünnepi, ünnepi hangulatú, ünnepies festlig
spicli, feljelentő, besúgó angiver
spíler, szakember, profi, vki mellett állásfoglaló profesjonell
spiritusz, alkohol, lelkierő, kedély, szesz ĺnd, humřr, sinnelag, spřkelse
splitter, gavallér, aranyifjú, sziporka, divatbáb gnistre, gnist
sport babakocsi sportsvogn
sportkabát, blézer sportsjakke
srác, tündér, lurkó, sün, törpe, csibész sjřpinnsvin, gutt, gategutt
stabilizáló berendezés, stabilizátor stabilisator
stadion stadion
start, indulás pont, rajtvonal, startvonal, kezdet střkk, start, rykke, begynnelse
statisztika, statisztikai adatok statistikk
statisztikai statistisk
státus, helyzet posisjon, status
státusz, méltóság, állam, állam-, pompa, állami rang, erklćre, stilling, stand, tilstand, stat
stikli, muri, dáridó rangel, moro
strucc struts
struktúra, alkat, szövet struktur, tekstur, vev
stúdió, műterem atelier, studio
sublót, tükrös fiókos szekrény, iroda, szekreter byrĺ, kontor
sugárút, fasor, széles utca allé
sugárzás utstrĺling
sugárzási strĺlende
súgó sufflřr
suhogtatás, kacskaringó, lendületes tollvonás, tus trives, fanfare, snirkel, florere
sujtás, szegő, litzehuzal, csipkeszalag, zsinór knipling, snřre, lisse
sulyok, cölöpverő, kos, dugattyú, prés, sajtoló vćr
súlyos ütés kraftig slag, denge, pryle
súlyos, terhes, fárasztó tung
súlytöbblet overbelastning, overlaste, overbelaste
súlyveszteség, kifolyás, kiszivárgás, szivárgás lekkasje
sunyi ember, agyafúrt ember, menyét, buzgómócsing beltebil
sunyi, ötletes upĺlitelig
sügér, háncsszőnyeg, feketesügér, tengeri süllő bass
süket dřv
süketség dřvhet
süllyedés, pangás, leszorítás, alacsony légnyomás depresjon, nedtrykking
süllyedés, termés, fémkinyerés, hozam, terméshozam utbytte, gi, yte, ytelse
sündisznó pinnsvin
sündisznó pinnsvin
sürgős, azonnali řyeblikkelig, umiddelbar
sürgős, megállás nélkül, gyorsvonat, tüzetes ekspress, ilbud, expresstog
sürgősség press, tvingende nřdvendighet
sűrű kjerr, kratt
sűrű füst, paca, füstölgő tűz gni utover, flekk
sűrű keresztszövésű vászon, kacsa, ruca, alábukás and, dukke
sűrűn lakott, népes folkerik
sűrűn látogatott hely, menedékhely, eszköz tilholdssted, utvei
sűrűség tetthet
sütemény, sült tészta kakedeig
sütemény, zablepény, tészta, pogácsa, húspogácsa kake
sütnivaló szelet, rostélyos, hússzelet, vagdalt biff
sütőiparos, sütőipari dolgozó, szárítókemence, pék baker
sütőrostély, grillsütő grillfest
sütőtök gresskar
Svédország Sverige
szabad idő, ráérő idő, üres óra, felesleges idő fritid
szabad, szabadidő, ráérő fritid
szabadalmas, szabadalom tulajdonosa patentinnehaver
szabadalmazott, tulajdonosi, tulajdonos, birtokos merkebeskyttet, eiendoms-
szabadelvű, liberális párt tagja, nagyvonalú liberal, gavmild, frisinnet
szabadkőműves frimurer
szabadkőműves frimurer-
szabadon bocsátás, felmentő ítélet, teljesítés frikjenning
szabadon választható, nem kötelező, tetszőleges valgfri
szabadon, távol, mezőn ut pĺ marken
szabados utsvevende, třyleslřs
szabadság frihet
szabály, tan, hivatali utasítás, elv forskrift
szabályos ismétlődés, gyökeres átalakulás, forgás revolusjon, omveltning, omdreining
szabályszerű, irodalmi értékű dráma, helyes, jogos ektefřdt, lovmessig, legitimere, lovliggjřre
szabályszerűség, korrektség, illendőség, helyesség anstendighet
szabályszerűség, rendszeresség, szabályosság regelmessighet, stadighet
szabálytalan, rendellenes, rendhagyó uregelmessig
szabálytalanság overtredelse
szabálytalanság, anomália uregelmessighet, avvik
szabálytalanság, rendellenesség uregelmessighet
szabályzat, rendszabály, előírásos, rendtartás vedtekt, regel, regulering
szabás, divat, fazon, szokás, mód mĺte, mote
szabás, riszt, réselés, metszet, lógás, hasíték klippe, hogg, skjćre, snitt
szabatos, pontos nřyaktig
szabatosan, nagyon jól, jól fint, bra
szabatosság nřyaktighet
szabatosság, pontosság nřyaktighet, presisjon
szablya, boksz sabel
szabó sy, skredder, tilpasse
szabvány, alapvető, mérték, nívó, standard, oszlop fane, normal-, norm, standard, flagg
szag, bűz lukt
szaga van, megömlesztés, ömlesztés, olvasztás smelte
szaggatás, rándulás forstrekke, kink
szaglás, szag lukt, lukte
száj, ajak, csőr, pofázás, perem leppe
száj, szájkosár, csőtorkolat, nyílás, pofa munning, mule, munnkurv
száj, vízmosás, keskeny csatorna, vezérárok, garat spiserřr
szajha hore
szajha, drapp, örömtelen, kis pénzösszeg, ribanc trist, ensformig
szájpad, íny, ízlés, szájpadlás gane
szájpenész, nyírrothadás (lópatán), rigó trost
szájtátás, ásítás gape, mĺpe
szakadék bratt skrent, stup
szakadék (vízmosásos) juv, klřft
szakadék, öböl avgrunn, havbukt
szakadék, szurdok fjellklřft
szakadék, végtelen idő, végtelen mélység avgrunn
szakáll skjegg
szakáll, bajusz, pofaszakáll kinnskjegg
szakállka, partedli, francia tőkehal, mellrész smekke
szakasz, rekesz, fülke avdeling, kupé
szaké, rizspálinka, japán rizspálinka skyld
szakember, műszaki, kivitelező tekniker
szakember, szak-, specialista, szakorvos fagperson, fagmann
szakértelem, szakképzettség, készség, ügyesség ferdighet, dyktighet
szakértő, járatos sakkyndig, fagmann, ekspert
szakértő, szakember, szakmabeli, szakmai, profi faglig, profesjonell, yrkes-
szakképzett dyktig
szakma, működési kör, tartomány provins
szakóca, húsbárd, húsvágó bárd, helikopter kjřttřks
szakra skjćre
szakszerű, szakszerűen, szakavatott, hozzáértéssel fagmessig
szakszerűtlen, használhatatlan, hatástalan udugelig
szakszervezet fagforbund, fagforening
szakvélemény mening, oppfatning
szál (gabonáé), lap (kardé), penge, fűrészlap blad
szál, part, fonál strande, strand
szalag, kötelék, kötöző szalag, ínszalag bĺnd, ligament
szálas azbeszt, kígyózó, antigonit, kígyó alakú serpentin
szállítás, húzás, vontatás dra, fangst, frakt, kast, rykk, hale
szállítási költségek, vontatás, szállítmányozás transport
szállítható, hordozható, mozgó, mozgásban lévő bevegende, rřrende
szállítmány, elküldés, hajóba rakás, behajózás parti, sending, skiping
szállítóvágat, síkbeli, színvonal, platánfa, sík hřvel, hřvle, jevn, fly, plan
szálló, fogadó (vendéglő) herberge
szálloda, hotel hotell
szállodai kisinas, apród, kisinas, oldal, lap side
szalmaágy, priccs, szalmazsák, raklap lastepall, halmmadrass
szalon, összejövetel, bemutató terem, díszterem sal
szalon, vendégszoba gjesterom
szalonnaszelet baconskive
szalvéta serviett
szám szerinti, számbeli, számszerű, numerikus tall-
szám, nagyság, formátum, ragasztóanyag, terjedelem dimensjon, střrrelse, nummer
szám-, szám, szám szerinti, számnév, számbeli tall
szamár esel
számítás, számolás, fizetség, leszámolás beregning
számítógéphez csatolt direktekoblet
számkivetett, törvényen kívüli, földönfutó fredlřs
számlakivonat avregning
számláló, anyakönyv, nyilvántartó könyv, katalógus fortegnelse, fortegne, protokoll, register
számológép kuleramme
számos, nagyszámú tallrik
számottevő személyiség, szerelmese vkinek, valaki en eller annen, noen
számszerűen tallmessig
számtanpélda, probléma problem
száműzés, száműzetés, kivándorlás landsforvisning
száműzetés, száműzött, számkivetett, számkivetés landflyktighet, landsforvisning, eksil
szánalom, részvét, könyörület medlidenhet
szánalomra méltó ember, tárgy, cél, dolog gjenstand, objekt, innvende
szánalomra méltó, búbánatos, lesújtó, elszomorító sřrgelig
szándék nélküli, akaratlan, önkéntelen ufrivillig
szándék, célzás sikte, strebe etter, trakte, mĺlsetting
szándék, meghatározás, véghatározat, elhatározás bestemmelse, besluttsomhet
szándék, megszerkesztés, tervrajz, kivitel, vázlat bykart, tegning
szándékolás, tervezés, szemlélődés, elmélkedés ettertanke
szánkó ake, kjelke, slede
szántás, eke plog, plřye
szaporodás, reprodukálás, reprodukció ny fremstilling, gjengivelse
szappan, csúszópénz sĺpe inn, sĺpe
szappanos víz habja, szappanhab, szappanos víz sĺpeskum
szappanos víz, szappanhab, szappanlé sĺpeskum
szár, nyél, nemzetség, hajóorr, törzs, szótő demme, forstavn, stett, stilk
száraz kemény hideg barfrost
száraz köhögés, zugíró, bérelhető hátasló, kuli skĺr, hakke
szárazföld fastland
szárazföld, odú, földelés, föld, lyuk verden, jord
szárazföldi jordisk
szárazföldi, terepjáró, kontinensen át til lands
szárazság, aszály třrke
szardínia sardin
származás, kitépés, eltávolítás, extrahálás avstamning, utvinning, uttrekking
szárny (ajtó), asztallap, fólia, fémfüst lřv, blad
szaruhártya hornhinne
szarvasagancs koronája, tenyérhossz, pálma, tenyér hĺndflate, palme
szarvasbika, tőzsdespekuláns, facér férfi hjort
szarvasgomba trřffel
szarvastehén, hátulsó, hátsó hind, bak-
szatyor, vadászzsákmány, zsák, zacskó, táska bag, sekk, veske, pose
szavahihető, igazmondó sannferdig
szavak értelmének kiforgatása, szócsavaró ordklřveri
szavazás, szavazati jog vedta, stemme, valgstemme, stemning, votere
szavazat, választójog stemmerett
szavazatszámlálás, szavazóhelyiség, szavazat skriftlig avstemning, valg
szavazó stemmeberettiget, velger
százalék provisjon, prosent
százszorszép tusenfryd
szédelgő, rászedés, becsapás, svindli svindel, svindler, bedrageri
szeder bjřrnebćr
szederfa, szeder, eperfa, faeper morbćr
szédítő, szédülő svimmel
szédülés svimmelhet
szédülés svimmelhet
széf, páncélszekrény, veszélytelen, biztonságos uskadet, pengeskap, sikker, trygg
szegecs nagle, klinke
szegény sorsú, silány, középérték, átlag, fukar innebćre, bety, mene, simpel, middel, gjerrig, lav
szegényesség, szűkösség knapphet
szegénység fattigdom
szegénység, szűkösség, nélkülözés, szükség nřdvendighet
szegés, korc falde, kremte, fald, sřm
szegfű nellik
szegmens, részleg, hálókocsifülke, keresztszelvény seksjon, avsnitt, snitt
szégyen, szégyenkezés gjřre skamfull, skjensel, skam
szégyenfolt skjemme, skavank
szégyenletes, szemrehányó bebreidende
szégyenlős, bátortalan, elfutó, félénk engstelig, sky
szégyenlős, szégyenkező, szemérmes skamfull
szégyenteljes skammelig
szégyenteljes, csúfos skammelig
szekerce stridsřks
szekrény garderobe, klesskap
szekrényes öltöző garderobe
szekta sekt
szél, szénpor, betonba való rostált salak, dara bris
szélcsend, átmeneti nyugalom opphold
széldeszka, szelet, lemez, darab, tábla, lap plate, steinhelle, skive
széle vminek, határ, szegély rand, kant
szeleburdi, figyelmetlen tankelřs, ubekymret
szeleburdi, hebehurgya, megszédült, kerge, szédítő svimmel, řr
szelelőlyuk, furulyalyuk, végbélnyílás, kémény fritt lřp, trekkhull, lufthull
széles deszka, palánk, elvi platform, palló planke
széles néptömegek, széles tömegek messer
széleskörű, minden részletre kiterjedő omfattende
szélesség bredde
szélesség vidde, bredde
szelet stykke, del, sleiv, spade, skive, spatel
szélhámos, hamiskártyás bedrager
szelídség tamhet
szelídség, enyheség mildhet
széljárta, sivár, kopár, puszta, kietlen, hideg kald, sturen, guffen
szellemes vittig
szellemi dermedtség, bódulat, eszméletlenség slřvhetstilstand
szellemi, intellektuális, észbeli, értelmiségi intellektuell, forstandsmessig
szellentés, fing fis
széllovas, szörf, szörföző seilbrett, brettseiler
széllökés, izgalom vindstřt, kave
szellőztető készülék, gabonarosta, legyező beundrer, vifte, kornrenser, rense
szélsőség, tetőfoka vminek, szorultság, véglet ekstremitet, ytterpunkt
széltől mentes hely, szélárnyék le
szélütés, szélhűdés, bénulás lammelse
szemafor, indítótárcsa, emlékezetes, kiváló, jelző signalisere, signal, utmerket
szemben levő overfor, motsatt
szembeötlő, feltűnő, átható, tolakodó pĺtrengende
szembeszökő, evidens, magától értetődő innlysende, tydelig
szembeszökő, feltűnő, fett betű, félkövér betű tykk
szembogár, pupilla, diák, tanuló elev, pupill
szemcse, petty, csepp liten flekk
személy, alak, műsorszám, jó csaj, csinos nő, cucc antall, tall, nummerere, nummer
személyazonosság, azonosság identitet
személygépkocsi, autó bil
személyi hír, személyeskedő, egyéni, magán- personlig
személyi igazolvány identitetskort
személyvonat somletog
szemérem-, ágyéki skam-
szeméremsértő irodalom, szeméremsértő képek pornografi
szemérmes sjenert
szemérmes, kimért, pedáns, prűd snerpete, tertefin
szemérmesség, félénkség, visszahúzódás skyhet
szemérmetlen, arcátlan, szégyentelen skamlřs
szemét sludder, skrot, avfall
szemétdomb, befogópofa, halom, csőbilincs, csőpánt spenne fast, klemme, knytte
szemétdomb, borravaló, törmelék-lerakóhely, tipp drikkepenger, avfallsplass, tipp, tupp, spiss
szemétégető, krematórium forbrenningsovn
szemétláda, gumiabroncs-elcsúszás, patkány, kúszás kryp
szeméttartó sřppelbřtte
szemfényvesztés, porhintés, kasa, gyapjúkasa flanell
szemfüles, éber vaktsom, pĺpasselig
szemgolyó řyeeple
szemgödör, keringési pálya, űrpálya, körpálya gĺ i bane rundt, bane
szemhatár, rétegszint, munkaszint, horizont, szint horisont
szemhéjfesték řyenskygge
szemita, sémi semittisk
szemléletmód utsikt
szemöldök řyenbryn
szemöldökráncolás, rosszalló tekintet rynke
szempont, szemszög synspunkt
szemrehányás bebreide, bebreidelse
szemtanú řyenvitne
szemtelen, arrogáns, gőgös, fennhéjazó hovmodig, hoven
szemtelenség, hiábavaló volta vminek, pimaszság nesevishet
szemüveg briller
szemüveg briller
szén, kőszén kull
szénapajta lĺve
szenátus, egyetemi tanács senat
szendergés slumre, dřse
szendvics smřrbrřd
szenilis, aggkori senil
szénsavas üdítőital, szódavíz, szóda soda, brus, natron
szent, áldott, boldog velsignet, hellig
szentelt, szentesített, szentséges hellig
szenteste, karácsonyeste, karácsonyest julaften
szentimentális, émelyítő, érzelgős, beteges kvalmende, skrřpelig, sykelig, usunn
szentség hellighet
szentségtörés vanhelligelse
szentségtörés, profanitás bespottelse
szenvedély avhengighet
szenvedély, mánia, őrjöngés, mániás elmezavar mani, vannvidd
szenvedélyes lidenskaplig
szenvedélyes érzelmi kitörés, folytonossági hiány feil
szenvedélyes szerelem, szerelem, dühkitörés, düh lidenskap
szenvedés, kellemetlenség, kín, büntetés gjřre vondt, plage, smerte, pine
szenvtelen, dögös, hűvös, kerek (összeg), hűvösség kjřlig, kjřle
szennyestartó, piaci kosár hindre, stor kurv, hemme
szennyezés forurensing
szennyezés, szennyező anyag, szennyezettség forurensning
szennyvíz kloakkvann, kloakkinnhold, kloakk
szép, gyönyörű pen, vakker, skjřnn
szépítőszerek, sminkek sminke
széppróza, képzelgés, regényirodalom, kitalálás skjřnnlitteratur, oppdiktning, diktning
szépség, hamvasság, virág, virágzás blomst
szépséges, tetszetős, közepes osztályzat, szőke pen, rimelig, lys, marked, blond, rettferdig
szerecsendió muskat
szerelmes, kanál, málé, evező tolla, mamlasz skje
szerelmespár, szerelmesek elskende, elskere
szerelmi forelsket
szerelő mekaniker
szerelő, szabász, géplakatos montřr
szerelvény, illesztés, testhezálló montering
szerencse hell, lykke
szerencsejáték, lutri, lottó, tombola, sorsjáték lotteri
szerencsére heldigvis
szerencsére heldigvis
szerencsés kifejezés, boldogság, szerencse lykke
szerencsésen, nos, akna, a kutyafáját!, szerencsés god, vel, sjakt, kilde, brřnn, riktig, frisk
szerencsétlen, nyomorúságos ulykkelig, elendig
szerencsétlen, szomorú, sajnálatos bedrřvelig, trist, bedrřvet
szerény beskjeden, upretensiřs
szerénység, mérséklet, igénytelenség beskjedenhet
szerep szövege, szöveg (dalé) ord
szereplő, valaki, személy, egyén person
szeretet, vonzalom, ragaszkodás hengivenhet
szeretetlen, természetellenes, nem természetes unaturlig
szerető kjćrlig
szerfelett, rendkívül ytterst, hřyst
szerint, vminek megfelelően ifřlge
szerkentyű, bigyó innretning, greie
szerkesztő utgiver, redaktřr
szerkesztőség titkársága, íróasztal, pénztár pult, skranke
szerkesztőségi, vezércikk, szerkesztői lederartikkel, redaksjonell
szerkezet struktur, byggverk, oppbygning
szerpentin, kígyózó, kanyargó, kanyargós buktete, slyngete
szerszám verktřy, redskap
szerszám, eszköz redskap
szerszám, műszer, hangszer instrument, verktřy, instrumentere
szerszám-csésze, ágyazóanyag, alapszövet, matrica matrise
szerszámgép, segédeszköz, báb, szerszám redskap, verktřy
szerszámkamra, fáskamra, fészer, melléképület skur
szertartás forordning
szertartás, ünnepély seremoni
szertartás, ünnepélyes, szertartásos, ünnepély hřytidelig, seremoniell
szertartásmester, teremszolga, jegyszedő vise inn, fřre inn, rettstjener, dřrvakt
szertelen, mértéktelen, szélsőséges, zilált overdreven
szerv, tájék, vidék, röpirat, traktátus, időtartam omrĺde, skrift
szerves organisk
szervezés organisasjon
szerzetes, barát munk
szerzetes, istenfélő, ájtatos, apáca, szerzetesi samvittighetsfull, religiřs
szerző, író forfatter, opphavsmann