MAGYAR DUTCH
2, 54 cm, hüvelyk duim als lengtemaat
9 hl, címerpajzs felosztása, táj, 12, félév, égtáj buurt, wijk, stadswijk
a hajó fara felé, hajó fara felé op de achtersteven
a teremtésit!, a kutyafáját! in de echt verbinden, trouwen
aberrált, eltévelyedett afdwalend, afwijkend
abiogenézis, ősfejlődés abiogenesis
ablak raam, venster
ablakkeret, ablaktok, ablakbélés vensterkozijn, kozijn, raamkozijn
ablaknyílás, nem hangsúlyos, megvilágítás, tűz aansteken, doen ontbranden, aanmaken
ablakpárkány, küszöb, küszöbfa drempel, dorpel
ablakrács, rács, tűzrostély piepen, knarsen
ablatívusz eset, eltávolító, ablatívusz, csökkentő ablatief
ábrándozás, álmodozás mijmeren, dromen
abszolút, feltétlen absoluut, onvermengd
abszolút, totális, összeg, összes, egész algeheel, totaal
abszorbens, elnyelő, abszorbeáló, felszívó fascinerend, boeiend, betoverend
absztinencia geheelonthouding, abstinentie
abszurdum, képtelenség onding, absurditeit, ongerijmdheid
acetilén acetyleen
ács, asztalos timmerman
adag dosis
adagoló tölcsér, terepakadály, rekesz, tartály bunker, kazemat
adalék, jelzőpont, statisztikai adatok, premissza grondstof, materieel, materiaal
adapter bewerker
adapter bewerker
adásvétel, forgalom, titkos kereskedés, üzérkedés circulatie, roulatie, omloop
addig, oda, távolabbi, túlsó, hátsó daarheen
adekvát, kielégítő adequaat, bijbehorend
adminisztráció, közigazgatás, nyújtás, beadás administratiekantoor, bestuur
adó, hűbér, sarc, tisztelet, elismerés, tartozás cijns, schatting
adó, tiszteletadás, kötelesség, illeték, szolgálat plicht, verplichting
adoma, anekdota anekdote, anecdote
adósság schuld
adottság geschiktheid
adózás, rovásadó, adóteher, szemrehányás, díj, adó belasten, aanslaan
adrenalin adrenaline
adu király és felső együtt, házasság huwelijk, echtverbintenis, echt
affinitás, rokonság, rokoni viszony, vonzódás affiniteit, verwantschap
Afganisztán Afghanistan
Afrika Afrika
agancs középága, kocsirúd, kiegyenlítő kar, tartó straal, spaak
agár, gyors óceánjáró hazewind, hazewindhond, windhond
ágazat (hité), cikk, újságcikk handelsartikel, artikel
aggodalom, kín, gyötrelem, gyötrődés beklemming, benauwdheid, angst
aggodalom, nyugtalankodás bezorgd zijn, zich bekommeren, zorgen
aggódás storing veroorzaken
aggódó bang, bezorgd, beducht, ongerust
aggregátum, ásványkonkréció, gépcsoport, összeg aggregatie, aggregaat
agónia, nagy fájdalom, lelki gyötrelem, gyötrődés doodsangst, doodsstrijd, agonie
agresszió agressie
agronómus landbouwkundige, agronoom
agyagedény, kőedény, cserépáru, égetett agyagáru aardewerk
agyaggalambdobó gép, csapóajtó, szagfogó, kelepce slag, valstrik, val
ágyállvány, ágyfák, ágyváz, ágykeret ledikant
ágyas bijvrouw
ágyban op bed
agyoncsépelt, elkoptatott, elcsépelt, elnyűtt afgezaagd
agyrém, jelenés, ábrándkép, kísértet, képzeletbeli blinde, geest, blinde bij kaarspel
agyrém, rémlátomás inbeelding, hersenschim, chimera
ágytakaró, borítás, kis terítő, burkolat, rátét overlappen
ágyú, karambol (biliárdban), löveg canon, kettingzang, kanon, vuurmond
agyvelő, ész, agy hersenen, brein, hersens
ajándék, emléktárgy, ajándéktárgy aandenken, gedenkschrift
ajándéktárgy, előterjesztés, átadás, beterjesztés aanbieding, presentatie, optreden
ajánlat, barátságos közeledés, nyitány ouverture
ajánlatos, üdvös, tanácsos raadzaam
ajánlólevél, tájékoztatás, ajánlás, felvilágosítás verwijzing, referentie
ajóka ansjovis
ájulás, elájulás bezwijmen, bewusteloos raken
akác acacia
akadály (golfpályán), rizikó, sansz, kockajáték toevalligheid, toeval
akadály nélküli, zavartalan, csiszolt, redőtlen gelijk, vlak, effen
akadálytalan, szabad, ingyenes, mentes, független onbezet, los, vlot, open, onbelemmerd
akaratlagosan, önként uit vrije wil, vrijwillig
akarattal, határozottan, nem elsietve, tudatosan expres, moedwillig, met opzet, wetens
akárhol, ahova csak, bárhova, ahol csak, bárhol waar dan ook
akárki, bárki, valaki een of ander, enig, een of andere
akasztó, horog, kampó haakje, slot, spang, agraaf
akként, annyira, tehát, így, ennyire, úgy, úgyhogy ergo, dus, ook weer, toch
akklimatizálás, akklimatizálódás, meghonosodás acclimatisering
aknamező mijnenveld
aknász, bányamunkás, bányász mijnwerker
aknatorok, szorító, gyűrű, aknaszáj, csőbilincs kraag, boord, halsboord
akrobata kunstenmaker, acrobaat
akt, meztelen alak, pőreség, mezítelenség naaktheid
aktatáska boekentas, theca, aktentas
aktív, ható, tevékeny, cselekvő werkzaam, actief, bedrijvig
aktivista onruststoker, agitator, activist
akupunkturista acupuncteur
akvárium aquarium
alábukik, bemerít, alámerül, fejest ugrik, beugrik duif, tamme duif
alacsony származású nederig, onderdanig, deemoedig
alagsor kelder
aláíró, részvényjegyző, előfizető, adakozó abonnee
alak, repülőbomba, madártojás, tojás, kézigránát ei
alaktalan, testes uitgebreid, omvangrijk, veelomvattend
alakulás, megmerevedett, kötött, szerviz, játszma inrichting, apparaat, hulpmiddelen
alap-, elemi, alapfokú elementair
alapelv, aforizma, életelv, mondás sententie, zinspreuk, spreuk
alapelv, elv principe, beginsel, grondbeginsel
alaphang, alap-, sarkalatos fundamenteel
alapító, építő, szerkesztő, megépítő, építész aannemer, bouwondernemer
alapos, mélységes, beható diep
alappontot rögzítő jelzés, emlék, irodalmi emlék gedenkteken, monument
alaptétel, alapigazság, sarktétel, sarkigazság grondstelling, axioma
alapvágat, országút, tárna, vágány, vasúti pálya weg, baan, route
álarc, pofa, maszka, kibúvó, maszk, védőmaszk, fej bemantelen, bewimpelen, maskeren
alatt beneden
alatt, alá, lenn beneden, onder
alatt, -ban, folyamán, belül, -ben, szerint, -en per, in, te, binnen
alattomos, sunyi slim, listig, gewiekst, doortrapt
alattvaló, állampolgár, téma, tantárgy, tárgy stof, onderwerp, subject
alávalóság, megalázottság verachtelijkheid
alázatosság, szerény körülmények ootmoed, deemoed, nederigheid
Albánia Albanië
albániai, albán Albaans, Albanees
áldás zegening, zegen
áldás, adomány, jótétemény zegen, zegening
áldozat dupe, getroffene, slachtoffer
áldozat, áldozás opofferen, offeren, aanbieden
alelnök vice-president, ondervoorzitter
alfele vkinek, hátsórész, hekus, írás (érmén), nő schaduwen
algebra algebra, stelkunde
Algéria Algerije, Algerië
algériai, algíri Algerijns
algoritmus algoritme
alibi, máshollét alibi
alig amper, nauwelijks, kwalijk
alj, kinövés, trágya, seprő drek, ontlasting, drol, keutel
aljas féreg, csúszómászó, hüllő reptiel
alkalmas, képes, rátermett, ügyes, tehetséges capabel, kundig, bekwaam
alkalmasság, rátermettség geschiktheid
alkalmazott, kisegítő, helyettes-, segéd-, segéd assistent, adjunct, helper
alkalmazottak, személyzet personeel
alkat, termet, formátum, szellemi kaliber lichaamsbouw, gestalte, figuur
alkat, vérmérséklet harden, temperen, stalen
alkohol drank, alcoholische drank, alcohol
alkoholista alcoholist, drankzuchtige, zuiplap
alkony, naplemente zonsondergang
alkotás, alapszabály, alkotmány, szervezet grondwet, constitutie
alku, üzlet, alkalmi vétel afdingen, pingelen, marchanderen
alkuszság, alkuszdíj, ügynöki munka courtage
áll megveregetése, marhatarja, satu, befogótokmány strelen, liefkozen, aaien, aanhalen
államszövetség bondsstaat, confederatie
állapotos, hasas, sokatmondó, bővelkedő, vemhes drachtig, zwanger
állat-, élőlény, állat dierlijk
állati ürülék, ganéj, trágya drek, ontlasting, drol, keutel
állatorvos dierenarts
állattan, állatvilág, zoológia zoölogie, dierkunde
állattan-tudós, zoológus dierkundige, zoöloog
állattenyésztő, farmer boer
állhatatosság, igazultságban való kitartás vasthoudendheid
alligátor alligator
állítás, értelmezés, alakítás, képviselet beeld, afbeelding, figuur
állítás, közlés, bejelentés, vallomás, számadás declaratie, aangifte, uitspraak
állítható csavarkulcs Engelse sleutel
állítható fényrekesz, pilótajelvény, sárhányó, kar vleugel, vlerk
állítólag naar men zegt
állkapocs, torkolat, tátongó nyílás, völgytorkolat bek, muil
állkapocscsont kakement, kaak
állóképesség, megfelelés, használhatóság geschiktheid
állvány, hegy, tartó, emelvény, hátasló, keret monteren, zetten
állvány, mellékvonal, csaló, talapzat, cipőszár been
állványzat, tartószerkezet, ráma, váz, képmező in een lijst zetten, inlijsten, vatten
alma appel
almabor appelwijn, cider
álmodozás, ábrándozás mijmering, gedroom, gemijmer
álmos, unalmas, fáradt, beborult, jelentős drukkend, zwaar
álmosító, álmos, kásás (gyümölcs) slaperig
álmosító, álomittas, álmos druilerig, slaperig
álnév pseudoniem, schuilnaam
álom, alvás slapen, maffen
alsó része vminek, tanúk padja, leállás, álláspont huisje, schuur, keet, kraam, loods
alsó, alacsonyabb verlagen, afdraaien
alsónadrág onderbroek
alsónadrág, nadrág, bugyi lange broek, pantalon, broek
alsóruházat onderkleding
alsószoknya onderrok
álszenteskedő, hipokrita, álszent, képmutató gehuicheld, geveinsd, huichelachtig
általában gewoonlijk
általában, otthonka, átfogó, iskolaköpeny geheel, totaal, algeheel
általános, mindenre használható, egyetemes algemeen, universeel
altatódal wiegelied, slaaplied
alulról ütött, alulról, alattomban, alattomos stiekem, achterbaks
alumínium aluminium
alumínium aluminium
amatőr ember knutseaar, amateur, dilettant
ameddig, míg, pénztárgép, kassza, agyaggörgeteg geldkist, kas, fonds
amelyik, amelyet, amelyiket, melyiket, ami, az hetwelk, wie, die, dat, welke, welk
amerikai Amerikaans
amerikai futball, futball-labda, foci voetbal
amíg tot, totdat, binnen, voor
amint éppen, minthogy, bárhogy, hogy, mintha, bár voor, als, bij wijze van, hoe, tot
ámítás, félrevezetés fopperij, bedotterij, mystificatie
amott, amaz, ottani ginds, er, aldaar, daarginds, daar
analóg, rokon, hasonló analoog, overeenkomend, gelijksoortig
ananász ananas
anémia, vérszegénység bloedarmoede, anemie
anglikán plébános, anglikán lelkész, helyettes pastoor
angol Engels
angol Engelsman
angol szalonna, szalonna spek
angolna aal, paling
angolok, brit, angol, britek Brits
angyali engelachtig
annak ellenére, azonban, mindazonáltal niettemin, desondanks
antibébi tabletta, teniszlabda, labdacs, tabletta pil
antilop antilope
antiszeptikum, antiszeptikus, fertőzésgátló antiseptisch middel
antológia antologie, bloemlezing
antológia, rózsaágy, rózsafüzér, rózsakert, olvasó rozenkrans, reeks, bidsnoer, rist
antropológus antropoloog
anyagi, pénzügyi financieel, geldelijk
annyira, ennyire, az, amaz, akit, evégből, amit dat
anyu mam, ma, mammie, mamma
apa, anya, kútfő, alapító, kezdet, ős, forrás, ok ouder
apa, páter, atya pater, vaartje, papa, vader, ouder
apáca kloosterzuster, non
apáca-fejedelemasszony, apácafőnöknő abdis
apadás, fogyás, megmunkálatlan szél kleiner worden, afnemen, dalen
apadás, kisebbítés, szűkülés, apasztás, kisebbedés afname
apály, esés eb-
apát abt
áporodott szag, bűz, füst, kigőzölgés stinken, vies ruiken
apostol apostel, voorvechter
aposztróf apostrof, afkappingsteken
április grasmaand, april
apró dolog, törpe, apró minuscuul, dwergachtig
apró tengeri rák, garnélarák, kis tökmag, vakarcs garnaal
apró vegyes nyomdai munka, feladat, nehéz feladat emplooi, karwei, werk, arbeid
apróhal, halivadék bakken, fruiten
apróság, csekélység, egy kicsit bagatel, futiliteit, beuzelarij
apu, papa, apuka pappa, pa, pappie
ár prijs
arab nyelv Arabier
arab, arab ember, arab nyelvtudás Arabier
áradmány, hordalék, lecsurgás, vihar, ékfúró afdrijven, op drift zijn, drijven
áramkör, zárt görbe vonal, kerülő út, kerülő, kör circuit
áramlás, áradat, dagály, folyás, ömlés stromen, vloeien, lopen, vlieten
arany gulden, gouden
arany- gulden, gouden
aranyér- aambei
aranyérme, oroszlános címer, oroszlános pajzs leeuw
aranyhal goudvis
aranyifjú, hősies, gáláns, gavallér, lovagias eerlijk, dapper, flink, braaf
aránylagos, arányos proportioneel, evenredig
aratás, betakarítás oogst
árboc mast
árbocmerevítő kötél, felfüggesztés, állóképesség logeren
árboctámasztó, átkelő bárka, ütközési heveder, ék vissen
archívum, levéltár archief
arckép, portré, képmás, személyleírás evenbeeld, beeltenis, portret
arcrángatódzás, arcrángás, arcizomvonaglás trekking, tic, tijk
arcvonás, jellemvonás, sajátság, attrakció, vonás karaktertrek, trek, gelaatstrek
arisztokrata aristocraat
arkangyal aartsengel
árkos vető, kis légnyomású csatorna, fenéktér krib, drenkbak, trog, eetbak, bak
ármányos arglistig
árnyék, folt, felhő, felleg wolk
aroma, illat geur, aroma
aromás vegyület, aromás geurig, aromatisch
árpa gerst
arrogancia, fennhéjázás, önteltség arrogantie, aanmatiging
ártatlanság onschuld, onbedorvenheid
artéria slagader, arterie
articsóka artisjok
artikulátlan hangok, mormolás murmelen (v. beekje), murmelen
áru koopwaar, handelswaar, waar
árucikk handelsartikel, artikel
árucikk, darab, kompozíció, alkatrész, műtárgy fragment, brok
árujegyzék, számla factureren, declareren
áruló, hűtlen trouweloos, verraderlijk, dubbelhartig
áruraktár, bolt, tartalék, depó winkel
árva ouderloos
árvácska, buzi, piperkőc, elpuhult férfi driekleurig viooltje
árverésvezető vendumeester, afslager, veilingmeester
árvíz, dagály zondvloed
ásítás wijd openstaan, gapen
ásónyomnyi föld, futó eső, futó havazás, nyárs spuwen, spugen, rochelen
ásvány, ásványi mineraal
aszalt szilva snoeien
aszfalt, bitumen asfalt
asszony, szoknya, alj, leány rok, vrouwenrok
asztali üveg, derítőedény decanteren
asztma astma, aamborstigheid
asztmás kortademig, astmatisch, aamborstig
át nem vett darab, visszautasított dolog, meddő afwijzen, het verdommen, afkeuren
átázott, likacsos, szivacsos sponzig, sponsachtig
átboltozás, megtorpanás, fennakadás, lassulás hangen
ateizmus godloochenarij, atheďsme
átengedés concessie, cessie, afstand, toegeving
áteresztő, passzolás, füstjárat, engedély, művelet inhalen
átható, visító, követelődző snibbig, bits
áthatolhatatlan ondoordringbaar
átjáró, sikátor, köz, sáv, keskeny út steeg
atka, kukac, pici gyerek, fillér, picula mijt
átkarolás, megölelés knuffelen
atléta atleet
atlétika atletiek, krachtsport
atlétikai, kisportolt atletisch
átmérő middellijn, diameter
atmoszféra, légkör lucht, sfeer, dampkring, atmosfeer
átok ketteren, vloeken, godlasteren
atom-, mag-, nukleáris nucleair, kern-
atom, parányi rész, apró rész atoom
atomhajtású, atomokra vonatkozó, atom-, parányi atoom-, atomair
atommag, lényeg, mag, középpont pit, kern
átölelés, csókolás, cirógatás, dédelgetés aanhalen, liefkozen, strelen, aaien
atrocitás, disznóság, embertelenség, rémtett verschrikking, gruweldaad, gruwel
átszállítás, átigazolás, átutalás, átszállás opnemen, afboeken
attól kezdve, azután daarop, vervolgens
áttűnés, átúszás oplossen, opgelost worden
átvitt oneigenlijk, figuurlijk
aukció, árverés auctie, afslag, mijn, vendu, veiling
Ausztrália Australië
ausztráliai, ausztráliai nyelv, ausztráliai ember Australisch
Ausztria Oostenrijk
autóbusz, gyűjteményes kötet autobus, bus
autógumi, gumiabroncs, kerékabroncs, kerékpárgumi pneumatiek, luchtband, band
autonóm, önrendelkezésű, önkormányzati autonoom, onafhankelijk, zelfbesturend
autópálya autoweg
autópálya autoweg
autópálya autobaan, autosnelweg, snelweg
avatási nap begin, aanvang, ontstaan
aviatikus, repülő, pilóta vlieger, aviateur, vliegenier
az ember, valaki, ember, egyetlen, egy, egyesített men
az események sodrása, események sodrása, lebegés zwemmen, drijven
azaz zeggen, opgeven
azaz, vagyis, név szerint, nevezetesen, tudniillik namelijk, te weten, in naam
azonkívül, ezenkívül, emellett, amellett overigens, trouwens
azonkívül, túl, amellett, túlságosan, is, szintén evenzeer, mede, eveneens, ook
azonos értékű, egyenérték, egyenértékű, ekvivalens equivalent, gelijkwaardig
azóta, onnét, amiatt, azért daar ... vandaan, vandaar, daarvan
azt, hunyó, az, olasz ürmös, annak, őt, fogó, neki het
azték személy, azték nyelv Azteeks
azután naderhand, dan, achteraf, daarna
Ázsia Azië
ázsiai Aziatisch
ázsiai Aziatisch
ázsió, kiváló minőségű, tandíj, biztosítási díj premie, prijs
báb, bábu, baba marionet
bába vroedvrouw, verloskundige
baba, csecsemő baby
babaarcú de nem okos nő, baba, segítőkész tonnetje, pop
babér laurier, lauwer
babona bijgeloof
babonás bijgelovig
badarság, faodú, ostoba beszéd, marhaság, letörés vergaan, verrotten, rotten, bederven
bádogedény, bádog, dohány, fehérbádog, bádogdoboz blikken
bagoly uil
baj, fáradság, hiba, betegség, fáradozás, gond bezwaar, strubbeling, moeilijkheid
baj, méreg, zaklatás, alkalmatlanság, bosszúság belemmeren, storen, hinderen
baj, szerencsétlenség, szomorúság, bánat leed, verdriet, smart
bajnok kampioen, titelhouder, voorvechter
bajonett, rohamkés, szurony bajonet
bájos bekoorlijk, innemend, charmant
bájos, vonzó aanlokkelijk, aantrekkelijk
bajosan amper, kwalijk, nauwelijks
bajusz snor, knevel
bak (kocsin), páholy, szekrény (tornaszer), láda boksen
baktérium, csíra microbe
baktériumtenyészet, társadalom, kultúra cultuur, teelt, beschaving, bouw
baleset ongeluk, accident, ongeval
balsors plaag
bálvány afgodsbeeld
bálványozás, bálványimádás afgoderij, afgodendienst
bamba, valóságos, együgyű aalwarig, eenvoudig, aalwaardig
bambusz, bambusznád bamboe
bámulás, merev tekintet, bámészkodás staren, turen, aanstaren
bámulatba ejtő, megdöbbentő, elképesztő verbazingwekkend, bevreemdend
banális, közhelyszerű alledaags, afgezaagd, banaal
banán pisang, banaan
bánásmód kuur, behandeling
bánat, gond, lelki fájdalom, bosszúság verdriet, bedroeven
bánat, szomorúság ach, wee
bánata vkinek, kétségbeesés, átka vkinek vertwijfelen, wanhopen
banda, klikk kongsi, kliek, pal, troep
bandita, haramia, útonálló straatschuimer, apache
bandzsa, sandítás, kancsal, bandzsítás, kancsalság scheelzien, scheelkijken, loensen
bántalom, baj, ártalom kwetsen, letsel toebrengen
bányakutató, talajkutató mijnbouwkundig onderzoeker
bár, habár ofschoon, al, hoewel, alhoewel, wel
bárány, bárányhús lamsvlees
barát, pártolója vkinek, jóakaró, kvéker, pártfogó vriendin
baráti, nyájas, kedvező, barátságos, jóindulatú voorkomend, aardig, lief, vriendelijk
barátság vriendschap
barbár, állati, érzéktelen, könyörtelen, állatias onmenselijk
bárhol, valahol, valahová, sehová, bárhová, sehol hier of daar, ergens
barlang grot
barlang holte, hol, spelonk, krocht, grot
barlang, tanya, odú, dolgozószoba spelonk, krocht, hol, grot, holte
bármelyik, semmivel, bármely, valamivel, bárki een of andere, een of ander, enig
bármit, akármi, bármi, bármilyen, ami csak wat dan ook
barna bruin
barna, barna nő bruinharig
barom, kegyetlen ember, baromi, baromi ember ruw, dierlijk, beestachtig, bruut
baromfi gevogelte
bársony fluwelen
baseball baseball
bátor dapper, ferm, onvervaard, boud, stout
bátor ember, derék, indián harcos flink, braaf, eerlijk, dapper, ferm
bátorítás, buzdítás stijving, bemoediging, aanmoediging
bátorság lef, moed, dapperheid, durf
batyu, csomag, köteg, nyaláb bundel, wis, bos
be nem hegedt, nyers, zord, nyirkos, zöldfülű grof, bot, onbewerkt, onbehouwen, cru
beácsolt, erősen meghúzott, tömör, hézagmentes stipt, nauwsluitend, streng, nauw
beavatatlan, világias, pogány, szentségtörő ontwijden, ontheiligen, profaneren
beavatott de stoot geven tot
beáztatás, áztatófolyadék, áztatás, rendkívüli steil
bebocsátás, keskeny öböl, bejárat, vminek a párja fjord
Bécs Wenen
becsapódás, bírálgató megjegyzés, szerencsés ötlet slaan, kloppen, houwen, klappen
becsípett, ittas aangeschoten, roezig
becsukódik, csukódik, becsuk, csukott, záródik sluiten, dichtmaken, dichtdoen
becsüs taxateur
bedörzsölés, széjjeldörzsölés, súrlódás, dörzsölés wrijving
befolyás, emelőrúd, emelőhatás, hatalom, emelőerő beuren, heffen, oprichten, ophalen
befutás, érkezés, szállítmány, kiszállás bezorging, aanvoer
bégetés, mekegés grommen, brullen, blaten, balken
begyógyult, sértetlen, egység, ép, az egész gans, geheel, compleet, vol
begyulladás, gyulladás, hevítés, gyújtás, égés ontsteking, ontbranding
behangolás, elintézés, beállítás, beigazítás afstelling, instelling
behatárolt, korlátozott begrensd, beperkt, eindig
behelyettesítés aflossing, vervanging
beillesztés, betét, betoldott darab, beszúrás insteken, steken, indoen
bejárat ingang, toegang, entree
bejárat, kapu, ajtó portier, deur
bejárónő, háztartási alkalmazott, segédlet, segély assisteren, bijstaan, helpen
bejegyzett, nyilvántartott, ajánlott, feladott geregistreerd
bejelentés, hirdetmény aankondiging, verkondiging
bekapja a horgot, falat, fúró, fúrófej, fúróvég beting
béke vrede
békebíró, pajzshordó, fegyvernök, gavallér chaperonneren
békés, civilizált, polgári, polgár-, civil civiel
bekezdés artikel, paragraaf
bekötőút, feljáró, megközelítés, odavezető út aanvliegen
bél darm
bel-, belföldi binnenste, binnenlands, intern
bele, -be, -ba in, te, binnen, per
beleegyezés ja zeggen, beamen, bevestigen
beleegyezés, hozzájárulás het eens zijn, toegeven, goedvinden
beleegyezés, szentesítés, szankció, megtorlás sanctioneren, bekrachtigen
beleértett, bezárólag, beleszámított inclusief
beleértve inclusief, inbegrepen, incluis
belek ingewanden
belek, zsigerek naar binnen, binnenwaarts
belemerülés, elnézés, bűnbocsánati búcsú aflaat
belépés, dühroham, hozzáférhetőség, bemenet oprijlaan, oprit
bélfonalszövet, -falu, tupfer, -tanya, kis öböl kousje, pit, lampepit, lont
Belgium België
belgiumi, belga, belga nő, belga férfi Belgisch
belovagol, törött, törik, meghasad, megtört, tört defect, stuk, kapot
bélpoklos, leprás lepralijder, leproos, melaatse
belseje vminek, belföld, belső, ország belső része binnenste, inwendige
belső csatár, igazi története vminek, vmin belül per, te, in, binnen
belső ösztönzés aanwakkeren, aanvuren, aansporen
beltenyésztésű ingeboren, aangeboren
bélyeg, bélyegző muntstempel
bélyeggyűjtés, filatélia filatelie
bemondó omroepster
bemutató, kirakat, fizetés, több éves ösztöndíj expositie, tentoonstelling
béna, rokkant verminkt, gebrekkig
bendő, begy, gyomor afgrond, muil, opening, bek
bendzsó banjo
benevezés, szótári címszó, bejegyzés, bevonulás aanmelding
Bengália Bengalen
bennlakó ingeboren
benső barát, bizalmas, kebelbarát intiem, gezellig, innig, knus
bensőséges kapcsolat, mély kapcsolat, úrvacsora communie
bent, benn, vmin belül, belül, vminek a belsejében binnen, in, per, te
benzin benzine
beosztott, alábbvaló, alsóbbrendű, alárendelt minderwaardig
beömlőnyílás, szelelőlyuk, kikötő, szelelőakna haven
bér, fizetség, tiszteletdíj, fizetés afbetaling
bér, munkadíj, munkabér gage, salaris, bezoldiging, loon
bérbe adják, bérbeadás, bérlet, hagy, akadály laten schieten, laten begaan, laten
berek, sportpálya, kert, zacc, liget terrein
berendezés apparaat, hulpmiddelen, inrichting
bérkocsi, kezelőfülke, vezetőülés, konflis, taxi vigilante, huurrijtuig, aapje
bérleti díj, szaggat, szakít, lakbér, szakadás huur
bérlő huurder
beruházás, kutatási feladat, kutatási téma projecteren
beszámoló, beszédtárgy, beszédtéma, üres beszéd spreken, praten
beszélgetés, fordított, megfordított converseren, een gesprek voeren
beszélő képesség, szónoklat, beszédmód, hang rede, redevoering, speech, oratie
beszolgáltatás, megadás, átadás, abbahagyás capituleren, zich overgeven
beteg, kedvezőtlenül, nem kielégítően, gonosz, kár ziek, naar
beteges, törékeny, mulandó broos, breekbaar
betegség ziekte, kwaal, aandoening
betét, bélés, szigetelés voering
beton, beton- beton
betörő, éjszakai betörő inbreker
betű szerint, szó szerint, betű szerinti naar de letter, woordelijk
betűszó acroniem
beugratás, megtévesztés bedotten, beduvelen, beetnemen
beugrató, köhécselés, ölyv, torokreszelés, héja havik
bevallás, igazolás, köszönetnyilvánítás erkenning
bevallottan toegegeven
beváltási árfolyam, átváltási árfolyam, csereüzlet centrale
bevásárlóközpont supermarkt
bézs, nyersgyapjú színű beige
bíbor purperen
biccentés, bólintás, fej előrebillenése ja knikken, knikken
bicikli, kerékpár fiets, rijwiel, tweewieler
bika, bulla stier
bikini bikini
billenés, hajlás, dőlés neigen, buigen, doen overhellen
billentyű, kulcs, korallsziget, jelmagyarázat toonschaal, toonladder, scala
billentyűzet toetsenbord, klavier
birkahús, ürühús schapevlees
birkózás kampen, worstelen
bíró, játékvezető scheidsrechter, arbiter
bíró, szakértő beoordelen, oordelen, berechten
birodalom rijk, keizerrijk, imperium
birodalom, állam, királyság rijk, staat
bíróság gerecht, balie, gerechtsgebouw
bírósági tárgyalás, hallás, hallótávolság gehoor
bírósági tárgyalás, vizsgálat, kihallgatás, próba- probeersel, proefstuk
birtok, földbirtok, bérház, föld, átlapolás, táj aan land gaan, landen
birtokos, lakó, bérlő, birtokló aanwezige
bizakodó, vkinek a bizalmasa, bizalmasa vkinek zelfbewust, zelfverzekerd
bizalmas értesülés, tipp, redő, ötlet rimpelen, fronsen
bizalmi, titkos, bizalmas, meghitt vertrouwelijk, geheim
bizalom, hitel, jó hírnév, becsület, jó érdemjegy creditzijde, tegoed, krediet, credit
bizomány, jutalék, tiszti kinevezés, megbízás commissie, opdracht, boodschap
bizonyára, bizonnyal, hogyne, persze, bizonyosan wel degelijk, vast, bepaald, zeker
bizonyos mértékben, egy kissé, szörnyen, némileg iets
bizonyos, határozott, végleges onherroepelijk, definitief
bizonyosan, minden bizonnyal, biztosan, bizonyos gewis, zeker, vast, stellig
bizonyság, tanúvallomás, tanúság certificaat, acte, attest, getuigenis
bizottság comité
biztonság veiligheid, zekerheid
biztonság, állami kötvény, biztosíték pand, borgstelling, onderpand
biztosítás, oszlop, segély, pártfogás, segítség stutten, steunen, schragen
biztosítási statisztikus archiefmedewerker, actuaris
biztosított, biztonságos fixeren, bevestigen, bepalen
bódé, kunyhó hut, stulp
bogár, -őrült, üzemzavar, dili, poloska, mánia wandluis
bogár, ütőfa, sulyok kever, tor, schildvleugelige
bogaras, rozoga, düledező krankzinnig, dol, gek, dolzinnig
boglárka ranonkel
bohóc, faragatlan ember clown, paljas, pias
bohóc, pojáca clown, hansworst, harlekijn
bojt, lyukacsos ér, pamacs, konda, köteg, boly bos, wis, bundel
bók térdhajlítással nijgen, buigen, een buiging maken
boka enkel
boksz, ökölvívás boksen, bokssport
bokszoló, ökölvívó bokser
boldogság blijdschap
boldogtalan, nyamvadt belabberd, ellendig, miserabel
bolgár, bulgáriai Bulgaars
bolha vlo
bolond ember, udvari bohóc, együgyű, gyümölcskrém dwaas, zot, malloot
bolsevik bolsjewiek
bolygó planeet, zwerfster
bolygó-, földi, evilági planetair
bolyhosság, karó, nagy épület, köteg, rakás, cölöp boel, drom, menigte, hoop, massa
bomba bombarderen
bomlás (rendé), összetévesztés, megdöbbenés verwardheid, verwarring
bomlás, szuvasodás, rothadás verval
bontóvas, emelőrúd, feszítőrúd, bontórúd spaak, koevoet, hefboom
bonyodalom, kuszaság, hínár, gubanc verwikkeling, warboel, warnet
bonyodalom, novella, tréfás történet, újságcikk etage, verdieping
bor wijn
bordélyház bordeel, seksclub, hoerenkast
borjú, borjúhús kalfsbout, kalfsvlees
Borneó Borneo
borogatás comprimeren
borona eggen
borongós, sötét, fizetési felszólítás, sötétbarna aanmanen, manen
borostyán, repkény klimop
borotva scheermes
borotválás, borotválkozás, hántolókés afscheren
borsó, borsószem erwt
borúlátás, pesszimizmus pessimisme, zwaartillendheid
borúlátó, pesszimista pessimist
borúlátó, pesszimista zwaarhoofdig, pessimistisch
borz das
borzalmas, szörnyen, félelmes, borzasztó, áhítatos afgrijselijk
borzalmasság, szörnyűség, borzalmas volta vminek monsterachtigheid
borzas, ápolatlan, rendetlen, fésületlen ongekamd
borzas, pityókos, életlen, bolyhos, rojtos nevelig, heiig, dampig, mistig
borzasztó, hajmeresztő, borzalmas, rémes, rémítő ijselijk, afschuwelijk
boszorkány kol, tovenares, toverheks, heks
boszorkányság toverij
boszorkányság, boszorkánymesterség, varázslat toverij
boszorkányság, orvostan, gyógyszer, varázslat medicijn, artsenij, geneesmiddel
bosszú wraak
bosszús, nyűgös aalwarig, aalwaardig, gemelijk
botanika, növénytan botanie, plantkunde
botlás struikelen
botrány achterklap, eerroof, laster
bozontos, gubancos harig, ruig, ruigharig
bozontos, ijedtség, ütközés, összecsapás, ütődés opschudden, schudden, schokken
bőbeszédű spraakzaam
bödön, konzerv, pléh kaszni, konzervdoboz, budi inblikken
böfögés, böffenés boeren, oprispen
bögöly brems, daas, paardehorzel
bögre, rohamsisak, zománcedény, kanna, lövés, kupa po
böjt, sebes, zárt, rögzített, kicsapongó, igaz vasten
bőkezű, irgalmas szívű, jószívű, könyörületes charitatief, liefdadigheids-
bőkezű, nagylelkű royaal, genereus, gul, goedgeefs
bölcs, józan ember, zsálya salie, salvia
bölcs, körültekintő, meggondolt verstandig
bölcs, okos verstandig, vroed, wijs
bölcsesség wijsheid
bölcsesség, melegség (színé), falvastagság, alj kolk, diepte
bölény, bivaly, bison, néger buffel, karbouw
bőr, bőr- taai, lederen, leerachtig, leren
bőr, irha, leshely vel, dierevel, vacht, pels, huid
bőrönd valies, handkoffer, koffer
börtönőr, védőszerkezet, vonatkísérő, fegyházőr bewaken, de wacht hebben, bewaren
bőség vmiből, elég vmiből invullen, dempen, spekken, vullen
bővelkedés, sokaság onbekrompenheid, overvloed
bőven in overvloed, ruimschoots, rijkelijk
Brazília Brazilië
brigád, dandár brigade
brigád, munkaközösség, fogat, legénység, csapat team, ploeg, equipe
brigád, sikongat, személyzet, legénység, banda bemanning
brilliáns glanzend, lumineus, briljant
brokkoli, spárgakel brocolie, brocoli
bronzszínű, bronztárgy, bronzból való, bronz bronzen
bú, csapás, bánat bedroefdheid, smart, droefheid
búcsú, eltávozás, engedély, szabadság op reis gaan, afreizen
búcsú, istenhozzád vaarwel, adieu
búgás (kocáé), hév, verseny, tüzelés (szukáé), hő gloed, vuur
bugris, neveletlen ember, ripők, durva ember vlegel
bugyi onderbroek
bugyogás, csobogás murmelen, murmelen (v. beekje)
bujaság, kéjelgés, testi vágy, nemi vágy passie, roes, lust, hartstocht
bújócska verstoppertje
bujtogató, gyújtogató, gyújtóbomba, piromániás brandstichtend
bujtogató, zendülő rebel, muiter, oproerling
buké, csokor, virágcsokor boeket, bouquet, ruiker, tuil
Bulgária Bulgarije
bulldózer, földtoló, dózer, talajgyalu bulldozer
bunda, seprő, prém, kazánkő, szőr, szőrme, szőrzet aanzetten
búr, dél-afrikai holland Boer
burgonya, krumpli pieper, aardappel
Burgundia, burgundi bor bourgogne
burgundiai, burgundi, burgundiai ember Bourgondisch
burmai nyelv, burmai nyelv, burmai lakos, burmai Birmaans
burok, héj, külső, hüvely schil, dop, schors, schaal
burzsoázia, polgárság burgerij, bourgeoisie
bús, lomha, sértődött, baljós, mord, morcos, dacos aalwaardig, gemelijk, aalwarig
busz, távolsági busz, autóbusz autobus
butaság ijdelheid, frivoliteit
butik zaak, winkel
bútor huisraad, ameublement, inboedel
búza weit, tarwe
buzgalom, eligazítás, levél, meggyilkolás, sürgöny verzenden
buzgalom, forróság vuur, ambitie, ijver
buzi, elhurcolkodás, elköltözés, elköltözködés fladderen, aan de scharrel zijn
bűbáj, munkaszakasz, váltás, szakmány, időszak spellen
bűbáj, varázslatos szépség autoriteit, prestige, gezag
büfé, csajka, tábori kulacs, étkezde veldfles
bükkfa, bükk beuk
bűnbocsánat, bocsánat vergeven, begenadigen
bűncselekmény, bűntett misdaad, misdrijf
bűnös, vádlott schuldige, dader
bűnösség, vétkesség, bűntudat, bűncselekmény, bűn schuld
bűnpártolás medeplichtigheid
bűnrészes, cinkos mededader, medeplichtige
bűnsegéd mededader, medeplichtige
bűnsegéd medeplichtige, mededader
bűntelen, ártatlan onschuldig, onnozel, onbedorven
büntetés straf, bestraffing
büntetőjogi, bűnvádi misdadig, snood, crimineel
büszke, öntelt, önhitt fier, prat, trots
büszkeség, dísz, figura (kártyajátékban), becsület vereren, huldigen, eren
bütyök, cakk, ízlés tand
bütyök, csomópont geleding, knoop, knoest, knooppunt
bütyök, egybesült bélszín, kapcsolt, társ-, közös gewricht, geleding, lid, gelid, knoop
bűvös, mágikus, varázslatos magisch, toverachtig
bűz, büdösség stinken, vies ruiken
cafatos aan flarden gescheurd
cápa haai
cécó, arénázás, cirkuszolás, sziporkázás, cirkusz vuurwerk
cédrusfa ceder
cél doelwit, honk, doel, doelstelling, wit
cella, akkumulátor cella, lépsejt, elem, méhsejt cachot, cel, kerker
célszerűtlenül, félrevezetett, megkárosítás, fals onjuist, foutief, verkeerd
célzsák, kabátujj, persely, vezetőhüvely, szélzsák mouw
cement, kötelék, fogcement, ragasztószer cement
cent cent
centenárium, századik, centenáriumi, százéves eeuw
cet, bálna walvis
Chile Chili
chilei Chileens
cica, kiscica katje
cicus, cica, barka, punci kut, vulva
cigány zigeuner
cigaretta saffiaantje, sigaret
cigaretta, porfelhő, füst, szívnivaló, köd, pára smoken, roken
cigarettacsutka, cigarettavég peuk, peukje
cikcakk, zegzug, cikcakk vonal, szerpentin zaagvormig
cikk vége másik oldalon, ciklus, gyümölcsízes pite omzet
cikkely, pont, adat, rövid hír, tétel, paragrafus item, deel, jaartelling, deeltje
cím titelen, tituleren, betitelen
cím, címzés, ügyesség, modor adresseren
cimbora, haver, pajtás maat, makker, kameraad, kornuit
címzés, ügyvitel, utasítás, vállalatvezetőség richtlijn, koers, leiding, richting
címzett geadresseerde
címzett, átvevő, elfogadó ontvanger
címzett, bizományos ontvanger
cincogás, kis gázláng, kukucskálás, apró partfutó sjilpen, piepen, tjilpen, kwetteren
cinikus cynisch
cinkográfiai klisé, cink, cink nyomólemez, horgany zink
cipész schoenmaker
cipó, vekni mik, brood
cipzár treksluiting, rits, ritssluiting
civil, polgári, polgári egyén civiel, burgerlijk
comb bovenbeen, dij
comb, rádióamatőr, sonka, ripacs ham
cölöpverő kos, 500 font, 500 dollár, majom, sulyok aap
cukor suiker
cukorbevonat, jégképződés, zúzmaraképződés glacé
cukrászat, sütemény, cukrászda, cukrászsütemény banketbakkerij, koekbakkerij
currys mártás, currys étel, erős indiai fűszer kerrie
csábító lekker, aanlokkelijk
csakis, csak, egyedül, kizárólag louter, alleen, verlaten, enig
család, nép, az ember, alárendeltek, emberek lieden, volk, lui, mensen
családi kísértet banshee
csalán, kötélzet netel, brandnetel
csalás, becsapás overdoen, verhandelen, tappen
csalétek lokken
csalétek, csali aas, lokaas
csapágy, párnakő, alátét, csapágybélés, verőpárna hoofdkussen
csapás ongeluk
csapat, sereg, pihe, nyáj, pehely, falka, gyapjú roedel, kudde
csapda, elkapás, kánon, zsákmány, csel, retesz aanfloepen, aanflitsen, aangaan
csapda, nettó, kelepce netto, netto-, net, duidelijk
csapkoszorús kerék, lámpás, lámpa, laterna lantaarn
csapódás, lerántás, éles bírálat, levágás, szlem dichtslaan
csapos barman
csapos barman
csarab, hanga dopheide, dophei
csarab, pusztaság, hanga heideveld, heide
császár keizer
császárné keizerin
csat, horpadás, csőbilincs, övcsat, vetemedés gespen, vastgespen, dichtgespen
csat, kézszorítás, kampó, ölelés vasthaken
csatlakozás aansluiting
csatlakozás, érintkezés, összeköttetés samenhang, verbinding
csatlakozás, záró, vég-, csatlakozóvég, végállomás terminal
csatorna wijk, gracht, vaart, kanaal
csattanás, kettyenés, csettintés, kattanás klikken, klakken, kletteren, klappen
csattogás, zörgés, zsibongás, társalgás zaja afdrogen, kletteren, afranselen
csavargótábor, csavargótanya, dzsungel oerwoud, jungle, rimboe
csavarhúzó schroevedraaier
csavarkulcs moersleutel, schroefsleutel
csavarmenet, csigavonal, csigavonalú, spirális spiraal
csavarvonal, csigavonal, spirálvonal schroef, propeller, schroefdraad
csávó, haver, jampec, krapek, fószer kwast, saletjonker, dandy, fat
csecsemő kind
csehszlovák Tsjechoslowaaks
Csehszlovákia Tsjechoslowakije
csekély schraal, mager, sprietig
csekélység, pont, iota, jotta jota
csekk cheque
csel list, slimmigheid
cselszövés, cselszövény, tervezet, összeállítás ontwerp, plan, concept, blauwdruk
csemege, kecses beminnelijk
csempészáru, csempészet smokkelwaar, contrabande
csempészhajó, csempész smokkelaar, sluikhandelaar
csendes pihenőhely, takarodó, magányosság aftrekken, de aftocht blazen
csendes, békés vredig, vreedzaam
csendestárs, kedvenc, mafla ember, angyalos tallér engel
csendháborítás, lármás csődület, orgia, nagy siker herrie, rel, roerigheid, getier
csengetés, kör, karika, porond, aréna, bukmékerek wal, beugel, ring
csengő hangú, hangzatos, zengzetes, telt hangú stemhebbend, klankrijk
csépelés, elcsépelt dolog, verés, csapkodás, rázás afranselen
cseppecske druppel
cseppfolyós közeg, cseppfolyós, lyukfolyadék vloeistof
cserebere, másodpéldány, cseretárgy, duplikát inruilen, ruilen, wisselen
cserép plavuis, tegel, tegelsteen, tichel
cserépedény, porcelán- és fajanszedény aardewerk
cseresznyefa kerseboom
csermely, ér beekje, beek
csészealj schoteltje, schotel
csevegés, beszélgetés keuvelen, babbelen, praten
csibész, csirkefogó rotzak, schoelje, ploert, loeder
csiga hijsblok, blok, katrol, schijf
csiga slak, huisjesslak
csigasor, rönk, blokáció, kőlap, klisé, tömb blokkeren, vastzetten
csík, palánksor, vonal, kvarc, erezet schreef, haal, schrap, streek, streep
csiklandozás kriebelen, kietelen
csilipaprika Spaanse peper, peper
csillag, csillagocska sterretje, asterisk
csillagász sterrenkundige, astronoom
csillagászat sterrenkunde, astronomie
csillagjós astroloog, sterrenwichelaar
csillagzat, sztár, csillag ster
csillámpala, csillám, máriaüveg mica, glimmer
csillár kroonluchter, kroon, luchter
csilletávköz, féltónus, intervallum, hangköz interval, tussenruimte
csillogó, emelkedő, hajnal, kelet, felkelő, keleti oriënteren, inwerken
csimpánz chimpansee
csípés, marás, falat, harapás happen, knauwen, bijten, beitsen
csípés, szúrás, fullánk pikken, prikken, priemen, steken
csipesz, rákolló, harapófogó nijptang
csipisz, fügefa, füge vijg
csipogás, gőgicsélés, csiripelés, gügyögés sjilpen, kwetteren, piepen, tjilpen
csípőszorító, öv, koszorú, fűző, övezet, sütőlap riem, gordel, ceintuur
csíra, sarjadék, bimbó, rügy, sarj, hajtás uitkomen, ontspruiten, ontluiken
csíra, sperma, ondó, mag zaad
csiripelés, csicsergés piepen, sjilpen, tjilpen, kwetteren
csiszolatlan, haragos, huligán, megközelítő, zord onbewerkt, bot, onbehouwen, grof, cru
csiszoló, csiszoló korong, ütközőbak, löktárcsa buffer, bumper, stootkussen
csiszolt, kifinomult, finomított gevoelig, fijn, delicaat, kies, iel
csiszoltság, fényesítő, jó modor, fényezőanyag schoencrčme
csiszoltság, fényesítő, jó modor, fényezőanyag schoensmeer
csoda mirakel, wonder
csodabogár, példány, mutatvány, mintadarab proef, monster, specimen, proefstuk
csodálat, csoda, csodálkozás, csoda- zich verbazen, zich verwonderen
csodálatos bevreemdend, verbazingwekkend
csodálatos dolog, csoda, csodálkozás, csodálat zich verbazen, zich verwonderen
csodálatos dolog, csodajel, ómen voorbode, voorteken
csodálatos tehetség, csodálatos esemény, csoda wonder
csodálatra méltó, nagyszerű bewonderenswaardig
csodáló bewonderend
csodáló, hódoló, bámuló, imádó bewonderaarster, vereerster
csodás, bámulatos wonderbaar, verwonderend
csók, simogatás (szellőé), habcsók, vékony találat zoenen, kussen
csokor, ív, csónakdaru, hajó orra, vonóhúzás, nyíl boog, toog
csomag inpakken, verpakken, pakken
csont, halcsont, szálka schonk, bot, knok, been
csontliszt, étkezés, étel, korpa, durva liszt bloem, meel
csontváz skelet, gebeente, geraamte
csótány, svábbogár kakkerlak
cső, gumibelső binnenband, luchtpijp, luchtband
cső, pipa pijp, tabakspijp
csőd, defekt bijdraaien, panne hebben
csőfejelő gép, kamra, tároló, vízkamra, kazándob hoofd, rubriek
csökkenés dalen, kleiner worden, afnemen
csőr bek, neb, tuit, snater, snavel
csörgés, telefonhívás, zümmögés, bizsergés, hír razen, brommen, snorren, gonzen
csúcstalálkozó, csúcspont, orom spits, punt, top, tip, neus, piek
csuda dolog, sikoly, mulatságos dolog, sikoltás gil, schreeuw, krijs
csúfolás, nevetséges utánzat, csúfolódás, utánzás aanfluiting
csuklás hikken
csuklás hikken
csukló pols, handwortel
csuklóspánt, sarkalatos pont, zsanér, forgópánt scharnier
csukott toe, dicht, gesloten
csukott, levegőtlen, zárt, hű, szűken, titoktartó sluiten, dichtmaken, dichtdoen
csúnya, komisz afschuwelijk
csúnya, ronda, undorító, csúf, rút lelijk
csupán, kivéve, legalább, de, azonban, csak, hanem maar, doch
csúszómászó, félredobott holmi, sorsüldözött verachtelijk, nietswaardig
csúszós, minden hájjal megkent, sikamlós, síkos glad, ongrijpbaar, glibberig
csűrés-csavarás, hímezés-hámozás, keverés, sasszé mengen, temperen, mixen, vermengen
dadogás, hebegés stamelen, hakkelen, stotteren
dadogás, hebegés stotteren, stamelen, hakkelen
dagadás, kiemelkedés, hullámverés, domborulat aanzwellen
dagály tij, getij
dagi, hájas, zsíros, pufi, gömböc vettig, vet
dália dahlia
dáma (kártyában), anya, nagyméretű tetőfedő pala lady, dam, vrouw, jonkvrouw
dámajáték, ostáblajáték damspel
dán Deen
darabokra törés, tönkremenés, összezúzódás, krach vermorzelen, intrappen, verbrijzelen
daráló, hirig, malom, bunyó, gyár, üzem, őrlő molen
darázs, ingerlékeny személy, gonosz ötlet wesp
dáridó, járásmód, pucer, utcai nő, iszákos ember vleermuis
daru hijskraan, kraan
daru, emelés, felvonás, felhúzás, felvonó, emelő hijsen, ophijsen
de azért, mégis, eddig, még, már nog
dékán deken, decaan
dekoráció decor, decoratie, onderscheiding
dél noen, middag
déli zuidelijk
déli fekvésű, déli rész, déli irányba, délre, déli zuidelijk
déli, délidő noen, middag
délibáb, káprázat luchtspiegeling, fata morgana
délibábos, utópiákban élő ember, utópista utopistisch, utopisch
deltatorkolat, delta delta
délutáni, délután namiddag, middag
demokrácia democratie
demokrata democraat
demokratikus democratisch
démon, gonosz szellem demon, duivel
derce, selejt, sort, hulladékszén, rövidnadrág korte broek, kniebroek, broek
derékvonal, derékbőség leest, middel, taille
derített, ülepített, szűrt poepen, ontlasting hebben, kakken
derült, békés sereen, onbezorgd, helder
derűs, víg lustig, vrolijk, monter
despota, kényúr, zsarnok despoot, dwingeland
deszant, rajtaütés, származás, leszállás, családfa afdaling
desszert toetje, toespijs, nagerecht, dessert
detektív detective, rechercheur
detonáció, kirobbanás, robbanás, felrobbanás uitbarsting, ontploffing, explosie
diadalmámor, diadalittasság, ujjongás, örvendezés gejubel
diadalmenet, diadal, diadalmámor, győzelem zegevieren, zegepralen, triomferen
diagram, görbe, sematikus ábra, grafikon afbeelding, figuur, beeld
diák, egyetemi hallgató, hallgató student
diakónus diaken
dialógus, párbeszéd tweegesprek, tweespraak, dialoog
dicsérés, hálaadó istentisztelet, dicséret loven, roemen, verheerlijken, prijzen
dicséret, bók complimenteren
dicsfény, dicsőség, glória, tündöklés roem, beroemdheid, lof, glorie
dicsőség, öndicséret, hencegés, dicsekvés bluffen, pochen, snoeven, opscheppen
dicsőséges, dicső, tündöklő beroemd, glorierijk, glorieus
díjazás, bérbevétel, bérelés, alkalmazás, fizetés aannemen, aanwerven, huren
díjtétel, kamatláb, fok, tarifa, rang, osztály, ár proportie, verhouding, evenredigheid
diktátor dictator
diktatúra dictatuur
dinasztia, lakóhely, üzletház, gyárépület, család geslacht, pand, huis
dió walnoot, okkernoot
diploma akte, diploma, bul, brevet
diplomamunka, diplomaterv, diploma proefschrift, stelling, dissertatie
diplomata diplomaat
dísz, díszítés, dísztárgy, díszítmény, ékesség versieren
díszítés, ékítés sieraad, decoratie, tooisel
díszítő ornamentaal
díszkíséret, készlet, garnitúra, slepp, szvit gevolg
disznóhús varkensvlees
disznóól hok
díszruha, palást, köntös, talár, köpeny toga, japon, jurk
díszszemle, pompa, dísz, parádé, sétány, szemle pralen, paraderen, pronken, prijken
dísztér, vadaskert, park, parkolóhely, telephely parkeren
díszvacsora, bankett, lakoma, díszebéd banket, feestmaal
divatos in de mode, modieus, mode-, in zwang
dobás, bátortalan, szemérmes, megbokrosodás bevangen, timide, bedeesd, blo
dobogás, pulzálás, lüktetés kloppen, pulseren
dobos, ügynök, üzletszerző trommelslager, tamboer, trommelaar
docens, olvasókönyv, korrektor, előadó, felolvasó lezer
dogma, hittétel leerstuk, dogma, leerstelling
dohány tabak
dohány, orrszarvú, guba rinoceros, neushoorn
dohány, pofátlanság, cégtábla, sárgaréztábla, pénz geelkoper, messing
dohos, penészes, idejétmúlt vuns, vunzig, muf, duf
dokumentum, vádirat bedrijf, acte, dokument, akte, stuk
dolcsi, kikészített bőr, héjlemezelés, reve, kéreg dierevel, vel, huid, pels, vacht
dolgozat, gyakorlás, testgyakorlás, testmozgás oefenen, drillen
dolgozat, újság, papír bescheid, document, papier, akte
dolgozószoba, szoba, faliszekrény, lomtár, budoár kast
dóma, retortafedő, kupola, lakkolit, dóm, boltozat koepel
domb, hegy aanaarden
domínium, uralkodás, uralom dominion
dominó kocka, mag, golyó, 14 font, vesekő, 6, kő- klei-, aarden, van klei
dongó, poszméh hommel
dorbézolás, dezertálásra való csábítás, elcsábítás uitspatting
dosszié, aktacsomó dossier, bestand
dosszié, irattartó ordner, map
dög aas
dögunalom, fárasztó alak, érdektelen dolog, teher trekken
dögvész, pestis pest
dölyf, harag, gőg, vágy, has, mersz, hajlandóság maag
dörej, harangszó, zengés, harangzúgás galmen, aflopen, kleppen, beieren
dörmögés, nyögés, nyöszörgés, morgolódás, sóhaj kermen, zuchten
dörzsölés, egyenetlenség aanstrijken, wrijven, uitwrijven
drága, kecses, finnyás zeldzaam
drága, költséges waardevol, kostbaar
drága, költséges kostbaar, dierbaar, lief, duur, waard
drága, költséges, drágán geacht, gezien
drágakőutánzat, pástétom, strassz, paszta, kenőcs aanplakken
drasztikus drastisch, sterk werkend
dréncső, utcai víznyelő, alagcső, lefolyócső neerdruipen, afdruipen
drog, gyógyáru, kábítószer, gyógyszer dope, drogerij, drug, kruid
drogéria apotheek
drót, huzal, sodrony, távirat metaaldraad, draad
dudor, bütyök, gomb, fej, darabka, daganat heft, hals, handvat, gevest, knop
dugasz, könnyű ütés, söntés, menetfúró, dugó, csap aanboren
dugóhúzó kurketrekker
dugóhúzó (repülésben), forgás, pörgés, kirándulás spinnen
durranás, értesítő, jegyzőkönyv, dördülés, riport informeren, berichten, inlichten
durva, offenzíva, sértő aanvallend, offensief
dutyi, fegyház, állatkert, siti dierentuin
dutyi, fogda gevangenis, kerker, nor
duzzogó, durcás, veszekedős, gyermekes, csacska slechtgehumeurd, kregel, balorig
dühös ziek, naar
ebihal kikkervisje
ebihal, ivadék, poronty, ikra kuit, viskuit, kikkerdril
ébrenlét, sodor, nyomdok, hajósodor, templombúcsú wekken, wakker maken, opwekken
ebszőlő, keserédes, kesernyés csucsor bitterzoet
ecet edik, azijn
ecset penseel
edény füle, fogantyú, karika, kabátakasztó, kampó maas, breisteek, steek, strik
edény, hajó pot, foedraal, bak, doos, etui, koker
édes illat, savmentes, behízelgő, jóízű, dallamos zoet, oppassend
édes ostya wafel, oblie
égbolt, atmoszféra, klíma, ég, légkör lucht, hemel
égerfa, éger elzeboom, els
egérfogó muizeval
egész számú, integrál, ép, összeépített, egész onaangetast, ongeschonden, integraal
egészen, egész, korrektül, eléggé, elég tamelijk
egészen, páros, sík, egyenlő, szabályos, éppen gelijk, vlak, effen
egészséges gezond, fit, valide
egészségtan, higiénia, egészségügy hygiëne
egészségügyi, higiénikus sanitair, hygiënisch
égetőkemence oven, kachel
égi, mennyei hemel-, hemels
egres kruisbes, klapbes
egzakt, precíz, szabatos nauwkeurig, accuraat, exact
egzotikus exotisch, uitheems
egy bizonyos, egy binnen, in, te, per
egy bizonyos, egyes, néhány, mintegy, némely, némi een beetje, enigszins, een weinig
egy csepp, pont, szégyenfolt, egy harapás, pecsét ruimte, lokaliteit, oord, plaats
egy évi, egynyári növény, évenkénti, évkönyv, évi jaarlijks
egy kicsit, eléggé, inkább, egy kevéssé een klein beetje, lichtelijk, ietwat
egy pár, házaspár, pár, fogat stel, duo, tweetal, koppel, paar
egybeolvadás, házasság, összeillesztés, egyesítés unie
egycentes stuiver, penny
egyéb, ellenkező esetben, vagy, más, különben ander
egyedáruság, monopólium alleenhandel, monopolie
egyedi, diszkrét (matematika), különálló bescheiden, onopvallend, discreet
egyedül, magányosan, egyesével, egyenként alleen, één per keer, in zijn eentje
egyedüli, azonban, csak, csak éppen, kivéve hogy pas, enkel, alleen, slechts, maar
egyedüli, kis tó, tavacska, merő, 29 yard, tó louter, enkel, bloot
egyelőre, ideiglenesen tijdelijk
egyén, egyéni, egyes, egyedi hoofdelijk, individueel
egyén, szegény ember, szegény, koldus, pasas schooier, bedelaar
egyenértékűség, egyenlőség, paritás, egyezés pariteit
egyenes, haladéktalan mennen, dirigeren, richten, besturen
egyenesen álló, égnek álló, függőleges oprichten, stichten, inrichten
egyenlő, azonos csoportba tartozó, koordináta coördineren, bijeenschakelen
egyenrangú, azonos, azonos mennyiség, egyenlő egaal, gelijk, eender, gelijkmatig
egyensúly, ellensúly, szilárdság, órabillegő saldo, overschot
egyes osztályzat, hatástalan, híg, gyönge zwak, licht
egyes osztályzat, szegény, rászoruló erbarmelijk, beklagenswaardig
egyes, bizonyos gewis, stellig, zeker, vast
egyes, számos, önálló, saját, különféle, néhány verscheidene, diverse
egyetem college
egyetem academie, universiteit
egyetemi rektor, rektor, elnök voorzitter, praeses, president, preses
egyetemi tanács, tanácsülés raadgevend lichaam, raad
egyetemi tankönyv, tankönyv leerboek, schoolboek
egyetértés, egyezség accoord, overeenstemming
egyezmény congres
egyhangú, azonos nézetű eensgezind, eenparig
egyhangú, monoton monotoon, saai, eentonig
egyházi parochie-
egyházi személy, anglikán pap, anglikán lelkész geestelijke
egyházi személy, pap, adminisztrátor, hivatalnok bediende, kantoorbediende
egyházi szertartásrend, liturgia liturgie
egyházi, spirituálé, szellemi, lelki geestelijk
egyháztag parochiaan
egyik oldaltól a másikig, elejétől végéig, át door, per, met
egyoldalú eenzijdig
egyöntetűség, egyformaság, egyenlőség gelijkheid, pariteit
egyre, örökké, mindig, valaha eenmaal, eens, wel eens, ooit
egység, közös birtoklás, egyetértés eenheid, samenhang, eendracht
egyszeri menet két pont között, kikapcsolás, nyelv tocht, toer, reis, trip
egyszerre csak ineens, plotseling, opeens
együttérzés medegevoel, deelneming
együttérző, megértő, rokonszenvező sympathiek, innemend, zielsverwant
együttzengés, zengés, együtthangzás, rezonancia resonantie, naklank, galm
éhes, szegény, éhesek, nyomorgók, éhséget okozó hongerig
ehető eetbaar
éhség, éhínség geeuwhonger
éjfél middernacht
éjjeli lepke, molylepke, moly, pille uiltje, uil, nachtvlinder
éjjeli, éji nachtelijk
éjjeli, este, éjszakai, éj, éjjel, éjszaka nacht
éjjeliedény po
éjszakai pillangó, balra eltérő ütés, kocsicsatoló prostituée, lichtekooi, hoer
ejtőernyő valscherm, parachute, springscherm
ék een wig slaan, een wig steken
ékesszóló welsprekend
ékezet, hangsúly, hangsúlyjel, akcentus accentueren, beklemtonen
ékfa, fedél, szemhéj, fedő, ácsolat-ék, fejfedő bedekking, kaft, omslag, deksel
ékkő, ékszer, kő (órában) edelsteen, edelgesteente, steen
ékkő, gyöngyszem, drágakő edelgesteente, steen, edelsteen
ékszerész juwelier
ékszorító pofa, nyargaló, jártató, tűzikutya, eb hond
eksztatikus, elragadtatott zwijmeldronken, extatisch
ekvátor, egyenlítő evenaar, evennachtslijn, equator
él-, mesterpilóta, fő-fő, sztár, krekk, nagyágyú aas
elágazás, ág tak, aftakking
elaggott, rokkant aftands, bouwvallig, gammel
elbeszélés, beszámolás, számvetés, beszámoló rekening, conto
elbeszélés, viszony, elmondás, arány, vonatkozás betrekking, omgang, verband
elbeszélő, beszámoló vertelsel, verhaal, relaas, vertelling
elcsavarás, hangolókulcs knevelen, afpersen, afdwingen
elcsépelt, banális, elkoptatott, köznapi, szürke banaal, alledaags, afgezaagd
eldugott hely, nyomáscsökkenés, elfolyó, vágat pauze, rust
elefánt olifant
elefántcsontszínű, elefántcsont ivoorkleurig, ivoren
elég sok, jó hírű, elfogadható, tiszteletreméltó achtenswaardig, achtbaar
elég, elégséges genoeg, voldoende
elég, elégséges, elegendő toereikend zijn, toereiken
elegancia, kellem, kecsesség sierlijkheid
elegancia, sikk sjiek, chic, piekfijn
elégedettség tevredenheid
elegendő, elégséges genoeg, voldoende
eléggé nogal, genoeg, vrij, tamelijk, basta
eléggé, szép, meglehetős, csinos, nagyon vriendelijk, beminnelijk, aardig
elejtés (vadé), elejtett vad ombrengen, doodmaken, doden
elektromos elektrisch
elektronika elektronica
élelem, hús, velő, étel vlees
élelmezési tiszt, pénztáros hofmeester
élelmiszer, ennivaló, táplálék eten, etenswaar, spijs, gerecht
élelmiszerjegy, kupon, szelvény bon, voucher, kaartje, coupon
elem element, bestanddeel, beginsel
elemi szál, rost, rostanyag, izomrost, idegrost vezel
elemi, szerves (rész), elsődleges elementair
elengedés, kiengedés (féké), eleresztés, ütőrugó loslaten, uitlaten, tappen, lossen
élénk smeuďg, meeslepend, vurig, pittig
élénk, működő, egyenesben, élőben, egyenes adás resideren, gevestigd zijn, huizen
élénkítőszer, ösztönző, inger, izgatószer aansporing
elérhetőség, földnyelv, duzzasztott vízszint bereiken, inhalen, behalen
éles eszű, fekete billentyű (zongorán), hamisan bijtend, fel, guur, doordringend
éles vasalás, kiugrás, kiszögellés, fékpofa, csőr teen
éléskamra, spejz provisiekast
élet leven, hachje
életben lévő, élő levend
életerő, erő, erély, nyomaték activiteit, bedrijvigheid
élethez szükséges, életbevágó, élettel teli vitaal
élethivatás, szellemi foglalkozás, mesterség beroep, broodwinning, bedrijf
életművész, élvezethajhász, amatőr sportember Corinthisch
életrajzíró biograaf, levensbeschrijver
élettel teli, élő bezielen, verlevendigen
élettelen saai, lusteloos
elferdített, nem természetes, affektált, csiszolt geraffineerd
elfogadás, örökbefogadás, adoptálás adoptie, aanneming
elfogadható acceptabel, aanvaardbaar, aannemelijk
elfogadvány, elfogadás aanvaarding, aanneming, onthaal
elfogult vmivel szemben, előítéletet keltő nadelig
elfogult, részbeni, helyenkénti, részleges, rész- gedeeltelijk, partieel
elfogultság, sérelem, előítélet vooroordeel, vooringenomenheid
elfogyaszt, elkölt, mond, túljár az eszén vkinek erop nahouden, hebben
elhagyás, elárulás verraad
elhajlás, inklináció, lehajtás, pálya hajlása aanvechting, lust, zin, neiging
elhamarkodottan, meggondolatlanul, sietősen haastig, inderhaast, gehaast
elhanyagolás, elhanyagoltság, elhagyatottság veronachtzamen
elhatározás besluit, uitspraak, beslissing
elhelyezés, elszállásolás, alkalmazkodás, helyiség aanpassing
elhihető, bizalomra méltó, hitelt érdemlő, hiteles betrouwbaar, vertrouwd
elindító, bekezdő fúró, tápszer, induló, alapító aanzetschakelaar, starter
elintézés, rendberakás, elsimítás, egyezség akkoord, maatregel
elismerés, szempont, megbecsülés, tisztelet tel, achting
elítélendő, megrovást érdemlő laakbaar
elítélés, meggyőzés, meggyőződés, rábizonyítás overtuiging
elítélt schuldig bevinden
eljárás, lépés, előléptetés, lépcsőfok, járásmód lopen, stappen, treden, schrijden
eljárásmód, harcászat, taktika tactiek
eljárásmód, ügyrendi szabályzat, művelet, folyamat bereidingswijze, procédé, werkwijze
eljárásmód, vezérelv, államvezetés, politika polis
eljegyzés, megegyezés verbintenis, contract
éljenzés, helyeslés, tetszésnyilvánítás bijval, acclamatie, toejuiching
elképedés, hüledezés, meghökkenés, kelletlen érzés penarie, benardheid, knelpunt, hinder
elkészítés, kivitelezés, gyártás, készítés fabricatie, aanmaak, fabricage
elkészült, összes, befejezett compleet, volledig
elkobozhatóvá válás, fertőzés, umlaut, ragály infectie, besmetting
elkobzott hajó, kitűnő, díjnyertes, váratlan lelet prijs, premie
elkoptatott frázis cliché, gemeenplaats
ellátatlan, függő, alattvaló, eltartott afhankelijk, onderhorig
ellen met, tegenaan, tegen, jegens
ellenállhatatlan onweerstaanbaar
ellenálló, nyakas, konok, nehezen olvadó, makacs halsstarrig, hardnekkig, koppig
ellenére, -nál, -nél, -tól, -től, miatt, -vel met, samen met
ellenérték, legömbölyített perem, ellentétel, rügy afstand, eind
ellenfél, ellenség tegenstander
ellenhatás, visszahatás, válasz, reakció, reagálás reactie
ellenkezés, ellenállási mozgalom tegenweer, tegenkanting, tegenstand
ellenkezés, ellenzés, ellenzék, szembenállás tegenstand, oppositie
ellenoldali, inverz, reciprok, reciprok érték onderling, wederkerig, wederzijds
ellenőrizhetetlen hír, titkon ejtett célozgatás gefluister, fluistering
ellenőrző szerkezet, vezérlőkapcsoló, ellenőr supervisor, controleur, opzichter
ellenség, ellenfél vijand
ellenségeskedés, gyűlölködés vijandschap, animositeit, vijandigheid
ellenszegülés, kihívás, dac trots
ellenszolgáltatás vergelden, lonen, terugdoen, belonen
ellenszolgáltatás nélkül, ingyen, díjtalan ten geschenke
ellentétes dolog, ellentét afsteken, contrasteren
ellentmondó, összeegyeztethetetlen, nem összeillő inconsequent
elmebaj, elmezavar, lázas fantáziálás, delírium delirium
elmebajos, elmebeteg bezetene, gek, krankzinnige
elmebeli geestelijk, mentaal
elmegyógyintézet, menedékhely, menhely toevluchtsoord, asiel, asyl
elmélet, elképzelés, nézet, teória theorie
elméleti tétel, tétel stelling, theorema
elmélkedő nadenkend
elmélyedés, elmerülés, abszorpció absorptie, opslorping
elmélyedés, vizsgálat, vizsgálódás, nyomozás keuring, examen, onderzoek
elmeorvostan, pszichiátria psychiatrie
elmeorvostani, pszichiátriai psychiatrisch
elmés, ötletes, eszes, ügyes, találékony geniaal
elmozdulás, módosulás, ürügy, fortély, műszak verschuiving
elmúlás, végzet, halál lotsbestemming, bestemming, lot
elnök voorzitter, praeses, preses, president
elolvas, felolvasott, leolvas, olvasott, magyaráz lezen
előadó lector
előbbi, elsietett, korábbi, túl korai, megelőző verleden, voorgaand
előfizetés, adakozás, aláírás, jegyzés abonnement
előhívás, kifejtés, kialakulás, fejlődés ontwikkeling, evolutie
előírásos ruházat, kelengye, alakulat, szerelvény complet, stelletje, set, stel
előírt szöveg, előírásos tejkeverék, képlet formule
előjegyzék, itatós mappa, lajstrom, regiszter vloeipapier
előképző voorvoegsel
előkészület, felkészülés, felkészítés voorbereidsel, voorbereiding
elöl daarvoor, eerder, vooraan, indertijd
előleg, letét, foglaló, réteg, betét, üledék afgeven, deponeren, in bewaring geven
előny pré, voordeel
előnyomulás, előrehaladás, kölcsön, előzetes gaan naar, aanpakken, genaken, naderen
előnytelen nadelig
előre jelzés, elhomályosítás, beárnyékolás, terv afschaduwing
előre nem látott esemény, véletlenség, eshetőség eventualiteit
előre, hosszában, tovább, mentében, mentén langs, naar, blijkens, ingevolge
előrész voorkant, gevel, voorzijde, front
előrész, eleje, elülső, fedőszerv, harcvonal, arc voorzijde, voorkant
élősdiek, kis kártékony állatok, férgek ongedierte
elősegítés, doktorrá avatás, előmozdítás, hírverés bevordering, promotie
élősövény, bokrokkal beültetett föld, csalitos struikgewas, bosjes
előszó voorrede, voorbericht, voorwoord
előszó inleiding, introductie
előtér voorgrond
elővételi jog, opció, választás keus, alternatief, keuze
előzékeny wellevend, beschaafd, welgemanierd
előzetes, bevezető voorafgaand, preliminair
elpirulás, arcpirosító, hajnalpír, pír kleuren, blozen, rood worden
elpocsékol, lekésik vmiről, elmulaszt, veszít verloren, kwijt, vervlogen
elpusztítható afbreekbaar
elragadtatás, eksztázis vervoering, geestvervoering, extase
elragadtatás, fuvarozás, közlekedés, extázis transporteren, overbrengen, voeren
elragadtatott, végtelenül boldog overgelukkig
elrettentő dolog, elrettentő eszköz afschrikwekkend
elsietetten, sietősen haastig, inderhaast, gehaast
első lámpa koplamp
első lámpa lichtbak, reflector, koplamp
első telepes, előharcos, árkász, úttörő, pionír genist, geniesoldaat, baanbreker
első, elsőrangú, legfontosabb, miniszterelnök minister-president, premier
elsődleges, első, eredeti, elemi primair
élszarufa, menő, dörzsölt, rosszkedv, csipkebogyó heup
elszigetelt geďsoleerd, alleenstaand
eltép, tép, felsebez, elszakít, megszaggat, szakad gescheurd
eltévelyedés, erkölcsi botlás fout, dwaling, abuis, vergissing
eltiltás, letiltás, fenyegető, megtiltás, betiltás afschrikwekkend
eltompult, elkábított, bódult, elbódított, dermedt verdoofd
eltűnés verdwijning
elválás okozta fájdalom, ficam, franciakulcs sleutel
elválás, válás, házassági bontóítélet scheiding, echtscheiding
elválasztás, elválás, különélés, elkülönülés clausuur, schifting, afscheiding
elvált gescheiden
elváltozás, változás, mutáció mutatie
élvezetes genotvol, prettig, plezierig
élvhajhászó, homoszexuális, vidám, jókedvű, buzi goedgeluimd, goedgehumeurd
elvonás, elvont fogalom, absztrakció, elvontság abstract begrip, abstractie
elvtárs, bajtárs maat, kornuit, kameraad, makker
ember, halandó, halál-, igen nagy, végzetes sterfelijk
ember, hűbéres, férfi, játékos, hajó, férj mens
ember, lélek ziel, gemoed, geest
emberek, nép, népi volk
emberevő, kannibál kannibaal, menseneter
emberfeletti, temérdek, roppant, nagyarányú gigantisch, reusachtig
emberi menselijk
emberi hang, orgona, szerv, orgánum, érzékszerv orgaan
emberi test, húsoldal, húsétel, hús vlees
emberiség mensdom, mensheid
emelet verdieping, etage
emelkedés, fizetésemelés opfokken, telen, fokken, opkweken
emelkedő, lejtősség, rézsű, lejtős út helling, glooiing
emésztési zavar indigestie, slechte spijsvertering
emlékezés, emlékezet, emlék geheugen, heugenis, herinnering
emlékezet, elme, vélemény, kedv, akarat, érzület verstand, geest, intellect
emlékezeterősítő mnemonisch
emléktárgy aandenken, gedenkschrift
említés, hivatkozás, célzás, utalás toespeling, zinspeling
említés, megemlítés gewag maken van, noemen, vermelden
emlő, cumi, csöcs borst, tiet, mam
emlős zoogdier
emóció, felindulás, meghatottság, elérzékenyülés gewaarwording, aandoening
ének, költemény, dal gezang, zang, lied
énekes zangeres
énekes madár zangvogel
energia, ellenállás, rúgás, erő schoppen, trappen
energia, kényszerítés, erőfeszítés, érvény doordrukken
engedély, beleegyezés toestemming, goedvinden, fiat
engedély, felhatalmazás, hatóság, szakértő autoriteit, gezag
engedmény aftrekken, korten, afslaan
ennek következtében ergo, toch, ook weer, dus
ennélfogva, ezért, ezentúl hiervandaan, vanhier
ennivaló (kisgyerek), ölelnivaló aanhalig
enyém, bánya, akna de mijne, het mijne
enyhe, kedves, könnyű, jóindulatú zacht, mild, zachtmoedig, zachtaardig
enyhébb idő, olvadás ontdooien, dooien, wegsmelten
enyheség, lágyság, puhaság zachtheid, malsheid, weekheid
enyv, ragasztó, ragasztószer lijm, kleefmiddel, kit, kleefstof
eón eeuwigheid
epe gal
eper aardbei
epilepszia toevallen, epilepsie, vallende ziekte
építész, építészmérnök architect, bouwmeester
eposz, hősies, epikus episch
épp, pártatlan, alig, pont, csak, pontosan, igaz billijk, fair, rechtvaardig
éppen, hecc, élvezet, durranás, nagy robajjal dichtslaan
épület, építés constructie, bouw, aanbouw
épületállvány, állványzat, állvány, akasztófa schavot
érctelér meddő kőzete, út, csapat, bivalycsorda bende, troep, schare
erdei fenyő denneboom, den, pijnboom
erdei fenyő, fenyő den, zilverspar, spar
érdek, kamat, érdeklődés belang inboezemen, interesseren
érdekelt betrokken, bewust, desbetreffend
érdekelt geďnteresseerd, belangstellend
érdekes interessant, belangwekkend
érdekes, régies typisch, curieus, vreemd
érdekesség, kíváncsiság weetgierigheid, nieuwsgierigheid
érdekfeszítő, gerjesztő opwindend
érdeklődési kör, hordó, szár, henger, üzletkör ton, vat, fust
érdektársulás, kombájn, kartell samenvoegen, verbinden, combineren
érdem, érdemrend waard zijn, toekomen, verdienen
érdemtelen waardeloos, nietswaardig, voos
erdő, erdőség woud, bos
eredendő oorspronkelijk, origineel
eredet oorsprong, afkomst, herkomst
eredetileg oorspronkelijk, van oorsprong
eredménytelen, jelentéktelen vergeefs, ijdel, nutteloos
erélyes, energikus energiek, flink, krachtig, ferm
érem penning, medaille
éretlenség, gyakorlatlanság, új volta vminek nieuwheid
eretnek ketter
eretnek ketters
eretnekség ketterij
érett rijp, bezonken, belegen
erezet iránya, szemcse, szemer, egy szemernyi, 0 zaadkorrel, pit, korrel
erezet, véredény, véna, tehetség marmeren, aderen
érezhetően rugdalózó, éles, érezhetően mozgolódó snel, spoedig, gezwind, haastig, gauw
érintés, megtapintás, zongorabillentés, ecsetvonás aanslag
érintkezés, kommunikáció communiqué
erjedés, erjesztő, tajték, élesztőgomba, hab gist
erkély (színházban), kerület, körpálya, körforgás kring, cirkel
érkezés, jövendő, jövő, nyelves, eljövetel, potens afkomstig
erkölcsiség, erkölcstan, erkölcs, erény, moralitás zedelijkheid, moraliteit
erkölcstan, etika ethiek, zedenkunde, zedenleer
erkölcstanító, erkölcsösen élő ember, erkölcsbíró moralist, zedenmeester
érmesajtoló, érmesajtoló szerszám, csavarmenetvágó doodgaan, overlijden, sterven
erődítmény, erőd vesting
erődítmény, erőd, sánc, erősítés sterkte, fort, verschansing
erőkifejtés, fáradozás, erőfeszítés, törekvés moeite, poging
erős bukdácsolás, felemelkedő mozgás, emelő hatás doen toekomen, sturen, opsturen
erősödő opklimmend
erőszak, durvaság geweldpleging, geweld
erőszakos megszöktetés ontvoering
erőszakosan met geweld
erőtér, csatatér, terep, pálya, mezőny, mező, tér akker
erőtlen, anémiás, vérszegény bloedarm
érsek metropoliet, aartsbisschop
érték waarde, gehalte
érték waarde, gehalte
érték, erény, erkölcsi tisztaság deugdelijkheid, degelijkheid
értelmes, józan, észlelhető, ésszerű, praktikus verstandig
értelmetlen, érthetetlen onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk
értelmezés vertolking, uitlegging, interpretatie
értesítés, javaslat, tanács raad, raadgeving, advies
értesítés, tájékoztatás, értesülés, feljelentés informatie
értesítő programmeren
értesítő programmeren
érvényes, eredményes doeltreffend, effectief, afdoend
érvényesülési törekvés, törekvés, nagyravágyás ambitie, eerzucht
érvénytelen, bizonytalankodó, habozó, beteges verminkt, gebrekkig
érverés, ütőér, pulzus, hüvelyesek pols, polsslag, tel
érzékelés, feltűnés, érzés, érzet, benyomás klapstuk, sensatie
érzékelhető, tüneményes, fenomenális fenomenaal, verbluffend
érzékenység, nézet, érzés, érzelem sentiment, gevoel, gevoeligheid
érzéketlenség, érzéstelenség, érzéstelenítés verdoving, anesthesie
érzéki, kéjes, kéjsóvár geil, wulps, wellustig
érzéki, világi, hívságos, mondén, vérengző, nemi vleselijk
érzelem, érző, érzékelés, érzet, tapintóérzék gevoel
érzelgős zene, szörp, szirup siroop, stroop
érzelmes, szentimentális sentimenteel
érzéstelenség, érzéstelenítés anesthesie, verdoving
érzet, ítélőképesség, jelentés, tudat, érzék betekenis, zin
esedékes, átgondolt, meggondolt, lejárt, érett belegen, bezonken, rijp
esemény, epizód episode, aflevering
esemény, eset zaak, aangelegenheid, ding, affaire
esernyő paraplu
esetleg misschien, mogelijkerwijs, mogelijk
esetleges minder belangrijk, ver, bij-, zij-
esetlegesen misschien, mogelijkerwijs, mogelijk
esetlen ember aangapen, dom kijken, gapen
eskü, fogadalom, káromkodás eed, bezwering
esküdtszék, fatábla, esküdtnévsor, fórum, panel dashboard, instrumentenbord, beschot
esküvel való tagadás, esküvel való lemondás afzwering
esküvő bruiloftsfeest, bruiloft
esőkabát regenmantel
este avond
esti takarodó, tetoválás, takarodó, kopogás, póni taptoe
északi noords, noordelijk
eszkimó, eszkimó ember, eszkimó ember Eskimo
eszközök, anyagi eszközök, erőforrások middel, werktuig
eszméletlenül, eszméletlen buiten kennis, bewusteloos
észrevétel, megfigyelés, megjegyzés berisping, aanmerking, blaam, standje
észrevétel, megjegyzés berisping, aanmerking, standje, blaam
észrevétel, visszatükrözés, gáncs, visszavert hő afspiegeling, weerglans
észt nyelv, észt ember, észt Estlands
esztendő, év, évfolyam jaar
esztergapad, csűr, magtár, bordaláda draaibank, draaischijf
esztergapad, forduló, ijedtség, váltás, turnus anders maken, veranderen
észtország Estland
etetés, táplálkozás, takarmány, táplálék, evés eten, bikken, gebruiken, vreten
etika zedenkunde, zedenleer, ethiek
étlap, étrend kaart
étrend, élelemadag, diéta, étrendi, diétás diëet-
étvágy, fűszer, gusztus, ízletesség snoepen
evangélium evangelie
évenként, egyszer egy évben, minden évben jaarlijks
evezőlapát, evező riem, roeiriem, roeispaan
évforduló herdenkingsdag, gedenkdag, verjaardag
evőpálcikák eetstokjes
évszázad eeuw
évtized decennium
extraktum, szemelvény, kivonat, párlat, extrakt afleiden
ezer dollár, remek, nagy, nemes groots, grandioos, overweldigend
ezredes kolonel
ezredév, millennium, eljövendő boldog kor millennium
ezüst zilveren
fagy, fagyasztott, fázik, befagyaszt (bért) bevroren
fagyás door bevriezing veroorzaakte wofrostbite
fagyasztó, mélyhűtő vriezer, vriesvak
faggyú talg, kaarsvet, reuzel, smeer, talk
faggyú, birkafaggyú, marhafaggyú talk, talg, reuzel, smeer, kaarsvet
fagyöngy vogellijm, maretak
fájás pijn doen, zeer doen
fájdalmas, fájó, heveny, gyulladásos, seb, mélyen zweer
fajgyűlölet, rasszizmus racisme
fajlagos, közelebbről meghatározott, különleges specifiek, soortelijk
fajok, fajták soort
fajta, karcolótű, jelleg, típus, divat, bibeszál trant, stijl
fáklya, elemlámpa, hegesztőpisztoly, zseblámpa fakkel, toorts, flambouw
falat, majszolás, harapás knagen, knabbelen
falat, morzsa, harapásnyi étel, falatnyi étel hap, mondvol
falazás, kőművesség, kőművesmunka, falazat metselwerk
faliszőnyeg, gobelin, falikárpit wandtapijt, behang
falka, sereg horde, bende
falkiszögellés, zug, fordulat, fészek, sarok, szög accapareren, opkopen
falszegély, perem, könyv éle, káva, margó, karima wal, kant, kust, boord, oever
falucska vlek, gehucht, buurtschap
fáma, híresztelés befaamdheid, gerucht, mare, faam
fáma, szóbeszéd, híresztelés, hír gerucht, faam, mare, befaamdheid
fantázia, képzelet inbeelding, verbeelding
far bips, kont, zitvlak
fáradságos, neveletlen pijnlijk, hinderlijk, lastig, storend
fáradt, használt, hozzászokott, elhasznált afgewerkt, gebruikt
fáradt, vesződség, fáradság, strapa, elfáradás afmatten, afjakkeren, afbeulen
faragatlan, nyers, goromba onbeleefd, honds, onheus, lomp
farkasoló, kuki, fütyi piemel, plassertje, plasser
farm landgoed, goed, bezitting, boerderij
fartőhegy, hajbetét, vánkos, párna, dúcsüveg kussen
fásult, apatikus lusteloos, melig, apathisch
fasz, hím madár, kakas, kis szénaboglya, vízcsap jongeheer, snikkel, pik, lul, leuter
fatörzs, szokványos, raktári, államkötvény, tőke opslaan
fátyol, lepel, függöny omsluieren, sluieren
fátyolszövet, füstfátyol, gőzfátyol gaas
fazekas pottenbakker
fazekasság, agyagedény aardewerk
fecske, nyelés, lenyelés, falat slikken, doorslikken, inslikken
fecskendő injectiespuit
fecskendő, folyadéksugár, szemtelen fráter spuiten, sproeien, uitspuiten
fedél, kupak, fejkötő, sapka, tető, fedő, fityula pet
fedél, tető kap, dak, overkapping
fedeles zsebóra jager
fedett tehervagon, fedett teherkocsi, előcsapat bestelauto, bestelwagen
fegyelmezés, fegyelem, tudományág discipline, tucht
fegyház gevangenis, nor, kerker
fegyver wapen
fegyvertelen, fegyvertelenül ongewapend
fehérje eiwit, proteďne
fej, karóbab, diószén, paszuly, kávészem, kobak tuinboon, boon, veldboon
fej, koponya, kobak kop, krop, hoofd
fejbúbi, függőleges, magassági kör, zeniten levő rechtopstaand, verticaal
fejedelem, herceg prins, vorst
fejedelemség prinsdom, vorstendom
fejedelmi, felsősudárvitorla, királyi család tagja vorstelijk, koninklijk
fejedelmi, uralkodói, királyi, királyhoz méltó vorstelijk, koninklijk
fejes saláta salade, kropsla, latuw, sla
fejes vonalzó winkelhaak
fejfedő, sapka, bíborosi kalap, kalap hoed
fejkötő, motorháztető, kapucni, csuklya, kámzsa straatschuimer, apache
fejmosás, paróka, szidás pruik
fejsze, leépítés, létszámcsökkentés, balta hakbijl, bijl
fejtési front, rubrika, mákfej, előfok, csúcspont geleiden, de weg wijzen, leiden
fejtörő, rejtvény, türelemjáték puzzel, raadsel
fejvesztettség, pánik, köles, zűrzavar, páni paniek
fék afremmen, remmen
feketerigó merel, gieteling
feketeüszög, fekete szín, fekete ruha, sztrájktörő zwart
fekvés, helyzet, ballada, hever, vesztegel, laikus vlijen, leggen, neerleggen
fekvőhely, gépasztal, folyómeder, réteg, kavicságy perk, bed, tuinbed, bloemperk
fél half
fel nem kutatott, térképezetlen niet in kaart gebracht
feladó afzender, verzender
felállítás, felragasztás, talp, montírozás, nyél montage, zetting
félbeszakítás interruptie, schorsing, onderbreking
felderítés, felfedező út, feltárás speurtocht, speurwerk
feldúlt verspild
féle, fajta tafereel, schildering, beschrijving
felé, körül, vminek érdekében, közel, tájt, tájban aan, tegen, voor, tot, bij, naar
féle, mód soort, slag, aard
felebarát, szomszéd buur, buurman, nabuur, gebuur
feledés, némaság, adásszünet, csendesség, szünet kalmte, rust, rustigheid, stilte
feléje, tovább, iránta, felé, valamin, közben, -ra te, tot, jegens, op, om, met
félelem nélküli gedurfd, brutaal, stoutmoedig, stout
félelem, felfogás, elfogás, aggódás, letartóztatás aanhouding, arrestatie
félelmetes, rettentő buitengewoon
felelős verantwoordelijk, aansprakelijk
felelősség verantwoordelijkheid
félénk ember, egér, monokli, ütéstől bedagadt szem muis
feleség, erezet, borda, oldalborda, bordázat rib, nerf, ribbel, ribbe
feleség, hitves, asszony echtgenote, eega, gemalin, vrouw
felett, a fentiekben, fölé, fent, több mint, felül benoorden, ten noorden van
felfedezés ontdekking
felfedezés, lelet, talált tárgy vinden, treffen, bevinden, aantreffen
felfekvési felület, töltéspadka, lapocka, padka schouder
felfordulás, keverék temperen, mengen, vermengen, mixen
felforgató, romboló, bomlasztó subversief, ondermijnend
felfújás, felpuffadás, infláció inflatie
félgömb hemisfeer, halfrond
felháborodott, haragos, méltatlankodó, ingerült verontwaardigd
felhajtás, hűhó, lárma herrie, leven, rumoer, ophef, lawaai
felhám nagelriem
felhang, harmonikus felsőhang bijtoon, boventoon
felhatalmazás, meghatalmazás, engedélyezés mandaat, bevoegdheid, machtiging
felhatalmazott, illetékes személy, megbízott betekenen, dagen, dagvaarden
felhígított részvénytőke, ásványvíz, vízállás, víz water
félhold alakú, hold-, sarló alakú maan-, lunair
félhomály, alkony, szürkület schemer, schemerdonker, halfdonker
felhős, borús onduidelijk, bewolkt
felhúzó kötél hijskraan
félig nyitva, félig nyitott op een kier staand
felirat, kiírás, felírás inscriptie
felirat, megjelölés, elnevezés label, etiket
feljegyzés, okirat, hanglemez, előélet, priusz discus, plaat, grammofoonplaat, schijf
feljegyzés, perc, ívperc, aprólékos, memorandum minuut
félkegyelmű, természet-, feloldójel, természeti natuurlijk
felkelés muiten, rebelleren, in opstand komen
felkészült, vmiről tudomással bíró, körültekintő welbewust, bewust
fellegvár citadel
fellök, megzavarja a lelki egyensúlyát, felzaklat beduusd, bedremmeld, beteuterd
felmenő ág, leszármazás, családfa komaf, afstamming, afkomst
felmérés, mérés afmeting, dimensie
felmond, munkát abbahagy, távozik, mentes uittreden, aftreden, bedanken
felnőtt volwassene, adult
felnőtt mondig, meerderjarig
felperes, kérvényező, folyamodó, kérelmező adressant
félrebeszélő van een delirium
félreértés misverstand
félreeső, elvonult alleenstaand, geďsoleerd
félrevezető bedrieglijk, illusoir
félrevezető, megtévesztő, csalóka misleidend
felség, fenség, magasztosság statigheid, verhevenheid
felső árbocsudár, elektród, elválasztórúd, origó kuil
felsőosztályos felügyelő diák, ellenőrzőműszer afluisteren
felsővezeték-tartó, kalász, kukoricacső, fogantyú oor
félszeg, kínos, alkalmatlan, esetlen plomp, log
felszerelési tárgyak, szerelvények, berendezés uitrusting, accommodatie, inrichting
félsziget schiereiland
felszínes, sekély, alacsony oppervlakkig, ondiep
felszólítás, előzetes értesítés, riasztó, megintés waarschuwing, tip
felszólítás, hatósági értesítés, kiírás, értesítés affiche, aanplakbiljet, plakkaat
feltaláló uitvinder
feltárás, megemésztés, emésztés digestie, spijsvertering
feltehető, lehetséges, valószínűleg, sokat ígérő waarschijnlijk
féltékeny jaloers, afgunstig, ijverzuchtig
féltékenykedés, féltékenység jaloezie, naijver
feltételezett, hipotetikus hypothetisch
feltétlen ura vminek, ura vminek, választott bíró arbiter, scheidsrechter
feltétlenség, önkényuralom, korlátlan hatalom elve absolutisme
feltétlenül, hogyne, minden bizonnyal definitief, voorgoed
feltevés gissing
feltűnés tárgya, feltűnés ophef, leven, rumoer, lawaai, herrie
feltűnést keltő, világraszóló, szenzációs, érzéki sensationeel, geruchtmakend
felül, általános, fenti, felülvezérelt, felső lucht-, met lucht gevuld, bovengronds
felület, terep, felszín, légtér, térség oppervlakte, areaal, gebied
felületesség, semmitmondó volta vminek, frivolság frivoliteit
felületi, felszínes oppervlakkig, ondiep
felüli, felső, szerte, szaporítás (kötésben), át klaar, afgewerkt, afgelopen, beëindigd
felülső, legfelső, felső bovenste
felülvizsgálat, ismertetés, bírálat, folyóirat recenseren, bespreken
felvétel, egyetemi felvétel, bejárat, belépés entree, ingang, toegang
felvevőgép hordozható fülkéje, harckocsi, tartály reservoir, vergaarbak
felvonásköz, várakozás wachten, afhalen, te wachten staan
felvonulás, körmenet, processzió, lefolyás, menet processie, stoet, optocht, omgang
felzavart, felkavart gejaagd, opgewonden
felzet, tétel, fejszöveg, fejelés, rovat, címsor titel, kop, onderschrift, graad
fene, pokol, játékbarlang, kártyabarlang hel
fenéksúly, holtsúly, nehezék, vasúti kavicságy ballast
fennállás, lét, létezés bestaan, aanzijn
fennsík blad, plat, plateau, bordes
fenőszíj, borotvaszíj, borotvafenő, borotvaélesítő scheerriem
fenséges grandioos, groots, overweldigend
fenséges, hatalmas, lenyűgöző, grandiózus, óriási groots, grandioos, overweldigend
fenséges, magasztos, méltóságteljes plechtstatig, statig, majestueus
fensőbbséges, büszke, magasztos, magas, emelkedett hoog, verheven
fent említett bovengenoemd
fenyegetés bedreigen, dreigen
fenyegetés bedreiging, dreigement, dreiging
fényérzékenység, sebességfokozat, sebesség snelheid, vaart, spoed, radheid
fényesség, cipőfényesítés, fényesítés, ricsaj schijnen, glanzen, blinken, schitteren
fényesség, ragyogás, szerelme vkinek, szerint laaien, vlammen
fényezet, glazúrfesték, glazúr, áttetsző festék verglazen, glazuren, glanzen
fényjelzés, lobogó láng, kihajtott bőrnyelv flikkeren, flakkeren, schitteren
fényképész fotograaf
fényképezőgép fototoestel, kiektoestel, camera
fénykoszorú, boríték, elektroncsőbura, burkolás couvert, envelop, enveloppe
fenyőfa deszka, alku, bánásmód, mennyiség rondgeven, ronddelen, uitdelen
fényűző, luxus- weelderig, luxueus
ferde hasizom, kurzív betű, keresztezett, indirekt scheef, schuin
féregnyúlványlob, vakbélgyulladás blindedarmontsteking
férfi fodrász, borbély kapper, barbier
férfiasság manmoedigheid, mannelijkheid
férj gemaal, eega, echtgenoot, man
fertőzés, rovarfertőzés plaag
fertőző, ragályos aanstekelijk, verpestend, besmettelijk
festék verven, kleuren, schilderen
festék, színárnyalat, árnyalat verf
festmény, festés schildering, doek, schilderij
festő, szobafestő schilder, verver, huisschilder
festőállvány rek, ezel, schraag, bok, bank
festői, eleven, színes schilderachtig, pittoresque
festőművész, művész artiest, kunstenaar
feszengés, szégyenkezés penarie, knelpunt, benardheid, hinder
feszítőrúd, nehezen elhihető történet, feszítő brancard, draagbaar
feszítővas koevoet, hefboom, spaak
fészkelőhely afdeling, branche, vak
fesztelen viselkedés prijsgeven, afleggen, opgeven
feszület crucifix, kruisbeeld
feszültség, húzóerő, feszítés, tenzió, feszülés spanning
feudális, hűbéri feodaal
fiaskó flop, debâcle, fiasco, echec
fiatal beginnend, aankomend
fiatal lány, gyáva ember, kezdő játékos, házinyúl konijn
fiatal ökör richten, besturen, dirigeren, mennen
fiatalabb, későbbi, ifjabb, fiatalabb rangú, öcsi aankomend, beginnend
fickándozás, kapribogyó, kópéság, csíny, bakugrás bokkesprongen maken
figyelembevétel, tekintetbevétel, vonatkozás eerbiedigen, respecteren
figyelemre méltó merkwaardig, opmerkelijk
figyelés, szem, pillantás, rügy, tűfok, lyuk kijker, oog
figyelmes aandachtig, attent, oplettend
figyelmetlen, feledékeny vergeetachtig
filagória, kerti ház, társas szórakozóhely casino
film, ábra, tévékép beeld, prent, afbeelding, plaat
filmfelvétel, fogás (halé), bevétel accepteren, aannemen, aanvaarden
filmművészet, rács, film, szúnyogháló, mozivászon scherm, schut
finn gőzfürdő, szauna, gőzfürdő zweetkamer, sauna
finom heerlijk, kostelijk, overheerlijk
finom dolog, mazsola, magas prémium, zsíros állás pruim
fiók, köpeny, tok, láda, eset, szekrény, tartó affaire, zaak, aangelegenheid, ding
fiókos szekrény onderbroek
fitt, alkalmas, illő, szeszély, roham, görcs afstemmen, aanpassen, adapteren
fiú knaap, jongen
fiú, legényke, szolga, lovász, istállófiú bruidegom, stalknecht
fiús, kisfiús jongensachtig, jongens-
fiúunoka kleinkind, kleinzoon
fizetés, fizetség, bér, illetmény storten, uitbetalen, betalen, dokken
fizetési haladék, haladék moratorium, surséance
fizetéstelen, tiszteleti, díjazás nélküli, dísz- ere-, weledel, weledelgeboren
fizető-autópálya autosnelweg, autobaan
fizika natuurkunde, fysica
fizikai munkás werkkracht, werker, werkman, arbeider
fizikai munkás werkman, werker, werkkracht, arbeider
fizikai, tárgyi, anyagi, ruhaanyag, lényegbevágó stoffelijk, materieel
fjord fjord
flegma, közöny, váladék, turha, hidegvér, nyálka flegma
flintüveg, hegyikristály, kristálytiszta, óraüveg kristalhelder, kristallen
fogadalom, biztosíték, tószt, ígéret, áldomás pand, onderpand, borgstelling
fogadalom, ünnepélyes ígéret, eskü plechtig beloven
fogadás wedden
fogadás wedden
fogadó (vendéglő), vendéglő logement, herberg
fogadószoba, nappali szoba, különterem, társalgó zaal, salon
fogalmazó, borfiú, csillés, lefejtő, kibocsátó schuiflade, la, lade
fogalom opvatting, begrip
fogas kérdés, öntapadós címke, címke, hentes sluitzegel, sticker
fogászati tand-, getand
fogékonyság ontvankelijkheid
fogékonyság, hajlam aanleg, gesteldheid, wilsbeschikking
fogfájás tandpijn, kiespijn
fogház nor, kerker, gevangenis
foghús, csipa, mézga, íny, gumi, ragasztószer tandvlees
foglalkozás, betöltés (üresedést) handwerk, beroep, ambacht
fogólap, elzáró, kábelrögzítő, stopperóra, fogás prop, stekker, plug, stop, stopmiddel
fogoly (madár) patrijs
fogorvos, fogász tandarts
fogpiszkáló tandenstoker
fogszabályzó, nadrágtartó bretels
fogyasztási terület, piac marktplein, markt, bazaar, marktplaats
fogyasztó consument, gebruiker, verbruiker
fogyókúra, diéta, országgyűlés dieet
fohász, kérvény, kérelem, petíció, felterjesztés petitionnement, petitie
fok, fokozat trap, mate, graad
fokhagyma look, knoflook
fokozat, rang, minőség, lejtő, osztályzat graad, mate, trap
fokozatos geleidelijk
fokozatosan geleidelijk, langzamerhand
folt, kiloccsantott víz, kifröcskölt víz, sár klapperen, plassen, kabbelen, klotsen
folyamat, eljárás bewerking
folyamatos, ismétlődő, örök, folytatódó, szívós volhardend
folyamatosan permanent, aldoor, bij voortduring
folyamatosan, állandóan bij voortduring, permanent, aldoor
folyékony, kecses, gördülékeny stromend, vloeiend
folyó hó, sürgős, azonnali moment, oogwenk, ogenblik, tel
folyó, vízfolyás, áradat, folyóvíz, favágó munkás rivier, stroom
folyóág, ruhaujj, ág, kar, elágazás, fegyvernem bewapenen, wapenen
folyóirat, időszaki, periodikus, időnkénti krant
folyós homok, fosóhomok drijfzand
folyosó baan, gang, overloop, rijstrook
folyosó overgang, doorgang, passage
folytatás bestendiging, voortzetting, vervolg
folytonos, szakadatlan bestendig, gestaag, constant
fondorlatos, metsző, jó szimatú, pörlekedő, pajkos sluw
fondorlatos, rosszhiszemű, vétkes, kaján kwaadaardig, boosaardig, hatelijk
fontos erg, ernstig, belangrijk, voornaam
fontosság, tárgyhoz tartozás relevantie
fordítás translatie, translaat, overzetting
fordítva, hátlap, ellenkező achterzijde, ommezijde, rugstuk
forduló, karika, változás, körút, létrafok, forgás ronde
forgács, törmelék, szilánkok, kőtörmelék steenslag
forgalom, érintkezés, kereskedelem handel, koopmanschap, nering
forgalom, keringés, vérkeringés, példányszám omloop, circulatie, roulatie
forgalomban levő, villamos áram, időszerű, áram actueel
forgáscsap, iránytartó, forgócsap, sarkalatos pont roteren, draaien
forgatag, kavargás, örvény warrelen, wervelen, dwarrelen, kolken
forgatmányos geëndosseerde
forgató endossant, overdrager
forgószél, tájfun tyfoon
formai, előírásos, szabályszerű afgemeten, ceremonieel, plechtig
formálható, műanyag, plasztikai, alakítható plastic, van plastic
formalista, hivatalos, főiskolai tanár, elvont akademisch, academisch
forradalmi, forradalmár revolutionair
forradás, hasítás, hasíték, vágás afkraken
forrasztófém, forrasz, forrasztódrót, kötőanyag soldeer, soldeersel
forrázási seb, skandináv dalnok, forrázás in kokend water doen
forró égöv, trópusok keerkring
forrongás, erjesztő, kovász, erjesztő anyag fermenteren, werken, gisten
fortélyos, gomblyukfedő lebeny, sátorlap, hasíték aanvliegen
fórum forum
foszfor-, foszfor tartalmú, foszforos fosfor
foszforeszkáló fosforescerend
foszlányos, töredékes fragmentarisch
főbonc, felvigyázó, szuper, felületből kiálló gomb aanvoerder, chef, gebieder, baas
főhadiszállás hoofdkwartier
főhercegség aartshertogdom
föld alatti metro
földadó, bírság Schot
földbe ütés, földelés, megfeneklés, zátonyra futás aarding, aardleiding
földcsuszamlás aardverschuiving
földesúr, fejedelem, úr, lord, mágnás lord
földi malac aardvarken
földigiliszta aardworm, regenworm, pier, worm
földimogyoró pinda, apenoot, aardnoot
földműves boer, landman, plattelander
földöv, sáv, öv, éghajlati öv, égöv, zóna, övezet klimaatzone, zone, aardgordel
földrajz aardrijkskunde, geografie
földrajztudós aardrijkskundige, geograaf
földreform híve, földosztás híve, agrár-, mezei agrariër, landbouwer
földrengés aardbeving
földszintes családi ház, bungaló, nyaralóház bungalow
földtan geologie, aardkunde
főleg inzonderheid
főleg in het bijzonder, inzonderheid
fölösleges, pót-, pótkerék, tartalék, szikár ontzien, sparen
fölösleges, szükségtelen onnodig
főnemes, főrend, egyenrangú turen, aanstaren, staren
főnév substantief, zelfstandig naamwoord
főnév, lényegi, független, egyéni, érdemi, anyagi substantief, zelfstandig naamwoord
főnixmadár, főnix feniks
főnök, felettes, fölényes, elöljáró, felsőbb opperste, prevalent, superieur
főnővér, felügyelőnő, főápolónő, családanya intendante
förgeteg, vihar storm
förtelmes, felháborító misselijk, stuitend, onsmakelijk
fösvény gierig, pinnig, hebzuchtig, inhalig
főszerep, vezető szerep, mérőón, ólom, tápcsatorna de weg wijzen, geleiden, leiden
főtantárgy, nagyobb, őrnagy, idősebb, szaktárgy majoor
főtengely, orsó, lugas prieel
föveny, kavics, sóder gruis, gravel, steengruis, grind
fővezető, vezér, mindenekelőtt, parancsnokló, első aanvoerder, baas, gebieder, chef
frakk rok
francia Frans
franciaország Frankrijk
friss vers, onbedorven, luchtig, fris
frizura, frizuracsinálás, hajvágás, hajviselet knipbeurt
fújás, virágzás, fúvás, ökölcsapás, széllökés houw, flap, slag, mep, klap
fullánkos megjegyzés, szúrós megjegyzés, csípés opgraven, rooien
fullánkos, szúrós, fösvény, fukar pinnig, hebzuchtig, gierig, inhalig
furfang, művészeti, tudomány, művészi, mű-, csel kunst
furnérlemez multiplex
furulya fluit
fusermunka, kontármunka, tákolmány beunhazen, knoeien, modderen
futball voetbal
futó (sakkban), püspök bisschop
futóárok, életerő, hiszékeny ember, fafej, nedv sap
futómű nélküli leszállás, palacsinta vla
fuvalom, lélegzet, lehelet adem
fuvar, fuvardíj, kas, szállítás, gondola, vagon affuit
fúvóka, szívócső spuit
gras
függelék, hozzáerősítés, szeretet, ragaszkodás aanhechting
függés, függőség afhankelijkheid
függőleges metszet, idom, körvonal, szelvény karakterschets
függöny, kerítésfal, bástyakör, kurtina, szádfal overgordijn, gordijn, scherm, doek
fülbevaló oorring
fülemüle nachtegaal
fülke, szoba, feltörés, zsiliptartó, töltényűr lokaal, vertrek, kamer
Fülöp-szigetek Filippijnen
fülöp-szigeti, fülöp-szigeti férfi Filippino, Filippijn
fürdés, elhajlás, hajóüdvözlés zászlóval, dőlés indompelen, indopen, soppen
fürdőkád, fürdő bad, badkuip
fürdőszoba, nyilvános vécé badhuis, badkamer, badplaats
fűrészáru, faanyag, törzsborda, épületfa, erdő, fa hout
fürge snedig, geestig, gevat, ad rem
fürge, tevékeny, eleven levendig, druk, rap, kras, kwiek
fürgén, gyorsan schielijk, gauw, in allerijl, hard
fürgén, könnyelműen, felszínesen zwak, lichtjes, zwakjes, licht
fürj kwartel
fürt, göndörödő hajfürt, csavarodás krullen
fürt, nyaláb, raj wis, bundel, bos
füstjárat, kürtő, alagút, akna, vágat, aluljáró tunnel
fűszer kruiden
fűszeres, szatócs kruidenier
fűtés, fűtőszál verwarming, kachel
fütyülés, síp, fütty fluiten, gieren
fütyülés, sistergés, pisszegés, sípolás, sziszegés sissen, fluiten
füzér, párkány, húr, szénzsinór, béléscső-rakat koorde, stemband, snaar
fűzfa wilg
galamb, balek duif, tamme duif
gallér, nyak, tengerszoros, ingnyak nek, hals
gally, ág, hirtelen fékezés, visszautasítás, púp afsnauwen
gally, ágacska rank, twijg, rijs
garancia garanderen, borg staan voor
garázda strijdlustig, vechtlustig, militant
garázs garage
gardedám chaperonne
gardénia gardenia
garnélarák steurgarnaal, garnaal
gavallér, jóképű, jelentékeny, jóvágású, bőkezű fijn, schoon, net, fraai, knap, mooi
gazda, gazdálkodó, paraszt, farmer boer
gazdagság rijkdom
gazdaság bouwland
gazdasági helyzet, közgazdaságtan economie
gazdaságtan, gazdaság, gazdasági rendszer economie, spaarzaamheid
gazfickó, gazember, kópé, huncut fickó, csavargó boef, ellendeling, schavuit, ploert
gázharisnya, lepel, palást, köpönyeg mantel, jas
gázló doorwaden
gázok (belekben), lélegzet, fuvallat op een klos winden, winden, spoelen
gebe, zöld nefrit, jade afjakkeren, afbeulen, afmatten
gégefő, gége strottehoofd
gégegyulladás keelontsteking
gekko gekko, tokkeh, tokeh, toke
generáció, nemzedék, generálás generatie, geslacht
gengszter gangster
gengszter gangster
genny pus, etter
gennyesedés, duzzasztás bijeenkomst, meeting, samenkomst
geometria, mértan geometrie, meetkunde
gép machine
gépírónő, gépíró typiste
gépselyem, csavarmenet, cérna, fonál draad, garen
géptan mechanica, werktuigkunde
gesztenye paardekastanje, kastanje
gesztus gebaren, gesticuleren
gibbon, hosszú karú majom gibbon
gipsz gips
gipszkötés, elképzelés, kockavetés, összeadás afgietsel, gegoten voorwerp
gipszvakolat, flastrom, vakolat, tapasz kalken, aanstrijken
giroszkóp, pörgettyű gyroscoop
gitár gitaar
gleccser gletsjer
glóbusz, földgömb, földgolyó bol, kogel, bal, kloot
glória, holdudvar, dicsfény, bimbóudvar, nimbusz kring, difussiehalo
gnóm aardmannetje, gnoom
gnú wildebeest, gnoe
gnú gnoe, wildebeest
gól, cél doelstelling, doel, wit, doelwit, honk
golf golf, golfspel
gólya ooievaar
golyó, lövedék kogel
golyós csapágy kloot, kogel, bol
gomb dichtknopen
gomba, gyorsan feltörő személy, gomba alakú tárgy champignon
gombaféle, tapló zwam, paddestoel
gond, törődés aangelegenheid, belang
gond, törődés, gondosság, aggodalom, gondoskodás zich bekommeren, bezorgd zijn, zorgen
gondatlanság nalatigheid, nonchalance
gondatlanság, lenézés nonchalance, nalatigheid
gondnoknő, takarítónő, mosónő wasvrouw
gondolat nélküli, kifejezéstelen leeg, vrij, open, onbezet
gondolatokkal teli, elgondolkodó, gondos nadenkend
gondolkodás, gondolkodásra képes nadenkend
gondolkodó, bölcs, bölcselő, filozófus filosoof, wijsgeer
gondolkodó, méltányos, elfogadható, mérsékelt matig, gematigd, bescheiden
gondolkodó, töprengő, tépelődő nadenkend
gondtalan, gondatlan nonchalant, nalatig, onachtzaam
gonosz, beteg, hibás, beteges kwalijk, slecht, beroerd, kwaad
gordonka, cselló cello, cel, violoncel
gorilla gorilla
gőg, büszkeség, kevélység, önérzet, tetőfok trots
gömb, csősatu, kézi szerszám (kivájásra), golyó bal, danspartij
gömb, szféra, terület, golyó kloot, omgeving, bol, sfeer, gebied
göngyöleg, csomagolás, csomagolóanyag, borítólap kruisband, wikkel, banderol
görbe, hajlott, hajlított krom, gebogen
görbület, grafikon, kanyarulat, hajlat, kanyar kromme, bocht, curve
görbület, kampó, püspökbot, kanyarulat, pásztorbot ellendeling, ploert, schavuit, boef
görcs kramp
görcs, bibircsók, szemölcs, csomor, hülye, kinövés wrat
görcs, nehézség, göb, bog, 1852 m/óra, hurok knopen, een knoop leggen
gőz, füst, dühroham, pára, felindulás uitwasemen
gőz, pára, kigőzölgés stoom, damp, wasem
gőzhajó stoomboot
gőzsíp, áramszaggató, gyári sziréna, berregő zoemer
grafika grafiek, grafische kunst
grafikus, festői, illusztráció, ábra, grafika aanschouwelijk
gramm gram
gramm gram
gramofon, fonográf grammofoon
gramofontű, vágótű, tű griffel, etsnaald, schrijfstift
gránát granaat
gránát, külsőség, karosszérialemezek, váz, burok schild, rugschild, schaal
gránátalma granaatappel
gránit granieten
grapefruit grapefruit, pompelmoes
grimasz, fintor grijnzen, gezichten trekken
gróf graaf
groteszk tárgy, groteszk dolog, furcsa tárgy grotesk, grillig, potsierlijk
groteszk, bizarr bizar
grotta, barlang grot
guba, tészta, dohány deeg, beslag, pasta
guggoló in elkaar duiken, hurken
gulya, csorda, csordás, gulyás, embertömeg, nyáj kudde, roedel
gumibot, karmesteri pálca stok, staf
gúnyos mosoly grijnslachen, spotlachen, ginnegappen
gümőkór, tébécé, tuberkulózis tering, tuberculose, longtering
gyakori, ismétlődő bezoeken, geregeld bezoeken
gyakorlás, klientéla, pacientúra, praxis, edzés aanwenden, doorvoeren
gyakorlat drillen, oefenen
gyakorlatlan onervaren, groen
gyakornok, önkéntes, önként jelentkező vrijwilliger, volontair
gyalázatos, förtelmes, undok ijselijk, afgrijselijk
gyalázkodó, sértegető krenkend, beledigend, grievend
gyalog (sakkban), paraszt (sakkban), zálog pion
gyaloglás, határvidék, gyalogtávolság, menetelés lopen, marcheren
gyaloglás, határvidék, gyalogtávolság, menetelés tippelen
gyalogos voetvolk, infanterie
gyalogos voetganger
gyanú, vminek parányi nyoma, sejtelem, sejtés argwaan, achterdocht, wantrouwen
gyanúsítás, tulajdonítás aantijging
gyapjú, fonal, női fanszőrzet, muff, lány wollen
gyapjúfésű, lap, levelezőlap, névjegy, kártoló kaart
gyár fabriek
gyarapodás, növedék, szerzeményezés aanwinst, acquest, buit, prooi
gyarmat, kolónia kolonie, nederzetting, volksplanting
gyarmat, ültetvény kwekerij, plantage
gyarmati, gyarmatos koloniaal
gyártelep, üzem, gyár, -művek, erődítmények werken, oeuvre
gyártmány, áramkör zárása, készítmény, kivitel maken, doen, bedrijven
gyászjelentés, nekrológ necrologie
gyászos, mord, zordon, hátborzongató, kíméletlen grimmig
gyászos, siralmas rouw-
gyászruha, gyász rouw
gyémánt, briliáns diamant
gyenge ütés, kézlegyintés, dörgés, durranás, ütés adhesie betuigen, applaudisseren
gyenge, gyengén, beteges, betegesen lichtjes, zwak, zwakjes
gyengédség fijnheid, delicaatheid, kiesheid
gyermek, gyerek loot, jong, kind, afstammeling
gyermekies, gyerekes kinderlijk
gyermekláncfű, pitypang leeuwetand, paardebloem
gyermeteg ongekunsteld, naďef, argeloos
gyertya kaarsensterkte, candela, kaars
gyertyatartó kandelaar, blaker
gyilkosság moorden, vermoorden
gyógyászat, terápia, gyógykezelés, gyógymód therapie
gyógyfürdő badplaats
gyógyszerész, vegyész apotheker, farmaceut
gyógyszertár farmacie, artsenijbereidkunde
gyomorégés maagbrand, maagzuur, zuur
gyors, engedékeny, alkalmazkodó, könnyű gemakkelijk, vlot, makkelijk, licht
gyorsan gauw, hard, schielijk, in allerijl
gyorsan, fürge, sebes, sarlós fecske, sebesen haastig, snel, gezwind, gauw, spoedig
gyorsétkezés, uzsonna, könnyű hideg vacsora, rész twaalfuurtje, lunch
gyorsírás stenografie, steno
gyorsírás snelschrift, stenografie
gyök, ideggyök, szótő, alapja vminek, tő, gumó aanslaan, wortel schieten
gyökér (kelésé), duzzadt mirigy, bél, dióbél pit, kern
gyökérfúró, fogorvosi gyökérfúró, üregelő tüske aanboren
gyöngy parel
gyöngy, gyöngydíszítés, üveggyöngy, célgömb kraal
gyönyörűen, szépen, nagyszerűen net, mooi
gyönyörűséges, bűbájos, elragadó heerlijk, betoverend, beeldig
győzelem, diadal victorie, zege, overwinning
gyújtó, gyulladást okozó, gyújtó hatású opruiend
gyűjtemény, gyűjtés hoop, groep, schare, kudde, drift
gyülekezet, gyűlés, összeszerelés, sorakozó samenscholing
gyűlés, ülésszak sessie, zitting, zittingsperiode
gyűlölet haten
gyűlöletes, nagyon termékeny, rang, visszataszító graad, stand, status, rang
gyümölcs vrucht
Gyümölcsoltó Boldogasszony Annunciatie, Maria-Boodschap
gyümölcsöskert boomgaard, bongerd
gyűszű vingerhoed, vingerhoedje
hab, tajték tintelen, schuimen, bruisen
háborgatás, zavarás, zavargás storing
háborgó afgetrokken, verstrooid
háború oorlog, krijg
habos minta, hullámosítás, ondolálás, hullámosság gebaren, wuiven, zwaaien
hadi, katonaság, katonai, hadsereg militair
haditengerészet marine, zeemacht
hadjárat, expedíció, fürgeség, felfedező út expeditie
hadjárat, kampány, mozgalom veldtocht, campagne
hadsereg heerschaar, leger, legermacht
hadtest, légió, tömérdek ember legioen
hadvezér, parancsnok, hajóparancsnok, hajóvezető captain, hopman, kapitein
hagyományos traditioneel
hajfonat, copf vlechten
hajlamos vmire, hangulata van vmihez, úgy amint hoe, bij wijze van, voor, als, tot
hajlandó, beleegyező, önkéntes, készséges, szíves gewillig, vrijwillig
hajlandóság wil
hajlandóság, eszme, vélemény, elképzelés, fogalom begrip
hajlandóság, irányzat, tendencia, célzatosság wilsbeschikking, gesteldheid, aanleg
hajlítható, rugalmas smijdig, buigbaar, buigzaam, lenig
hajnalhasadás, hajnal dageraad, aanbreken van de dag
hajó afzenden, verzenden, expediëren
hajó (templomé), tömeg, szekrény, kalaptető, ember carrosserie
hajó oldalára merőlegesen dwars, dwarsscheeps
hajóablak dakraam, luik, patrijspoort
hajócsavar, kefélés, zsugori, uzsorás, smasszer naaien, neuken
hajóderék, burok, test, hajótest scheepsromp, bodem, romp, casco
hajófar, tat, zord, komoly achtersteven, spiegel
hajógerinc, tőkesúly kiel
hajóorr voorschip, voorsteven, boeg
hajóorr, szónoki emelvény, karmesteri pult tribune
hajóorvos, sebész, katonaorvos heelmeester, chirurg
hajóraj, hajóhad, flotta, szapora vloot
hajósodor, huzagolás, barázda, vájat, hornyolás rimpelen, fronsen
hajótörés schipbreuk
hajóút reis, tocht, toer, trip
hajózási kartell, értekezlet, tanácskozás conferentie
hajózó csatorna, teniszpálya közepe vaargeul
hajózsilip, hajfürt, elakadás, lakat, zár, torlasz slot
hajszálrugó, amerikai bandita, haj, hajzat, bolyh haardos, haar
hajtás (növényen), zuhogó, lövés, surrantó vuren, schieten, paffen
hajthatatlanság, szigor, kérlelhetetlenség stijfheid
hajthatatlanság, szigor, szigorúság, zordság stijfheid
hála erkentelijkheid, dankbaarheid
haladás verbetering, vooruitgang, beterschap
haladéktalan, fizetési felszólítás, súgás nauwgezet, nauwkeurig, accuraat
haladó szellemű, tovább, korai, elülső, buzgó voorspeler, aanvaller
halál, haláleset dood, overlijden, sterfgeval
halál, képző, befejeződés, rag, végződés uitgang, uiteinde
halálosan, halálos moorddadig, dodelijk
halandzsa, üzemanyag, duma, gáz, vaker, benzin gas
halánték, templom slaap
hálás dankbaar, erkentelijk
halász visser, visverkoper
halászkosár, sitt, tyúkketrec, ketrec kippenren, kippenhok, hoenderhok
halk, gyenge, halkan, puha, lágy, lágyan, sima zoet, zacht, liefelijk
halkan, alacsonyrendű, alsó, alacsony, lehangolt laag
hall, társalgó zaal, salon
hallásjavító szer, hallható, akusztikai, hangzó acoustisch, akoestisch
hallgatag, néma, buta sprakeloos, stom
hallgató, hallgatózó luisteraar, toehoorder
hallgatóság, közönség toehoorders, gehoor, auditorium
hallomás, szóbeszéd, mendemonda befaamdheid, gerucht, mare, faam
halogatás, késlekedés neiging tot uitstellen
hálóing nachtjapon
hálókocsi slaaprijtuig, slaapwagen
hálószem, háló, lyukbőség maas, breisteek, steek, strik
hálószoba slaapkamer
halotthamvasztás, elhamvasztás lijkverbranding, crematie, verassing
halovány, halk, elmosódott, elhaló, lankadt zwak
halovány, pelyvapikkely, fakó, palánk, kerítés verbleekt
haltartó medence, zűrzavar, párolt hús, ragu goulash
hám, lószerszám span
hamburger hamburger
hamisított, hamisítás, szimulálás, hamis, utánzott vervalsing
hamu as
hamuszerű, hamu-, molnárszínű, hamuszürke asgrauw
hangbarázda, versenypálya, terelőpálya, nyomtáv afdruk, voetspoor, spoor
hangfogó, néma, néma szereplő, néma ember sprakeloos, stom
hanghordozás, hangsúly, árnyalat, hangszín, tónus intonatie, toon
hangjegy, hangnem, kötelezvény, magyarázat, hang plaatsbewijs, biljet, kaartje
hangnem, zenei mű, dallam, összehangzás, hang in een stemming brengen, stemmen
hangosan luid, hardop
hangsúly, nyomaték nadruk, klem
hangszerelés orkestratie
hangszigetelő habarcs, lábnyom, agyagpép, öklöző mops, mopshond
hangszóró, tölcsér alakú torkolat, telefon, szaru hoorn
hangtalan, zajtalan stil, stilzwijgend, zwijgend
hangtan, akusztika acoustiek, geluidsleer, akoestiek
hangulat, erkölcsi, morális, erkölcsös, tanulság zedenkundig, moreel, zedelijk
hangulat, érzet, érzékelés, tapintás, érzék bevoelen, tasten, voelen, betasten
hangulat, létmód, lelkiállapot, levertség, igemód gemoedstoestand, moreel, stemming
hangzókihagyás afkapping
hangya mier
hányad, arány, viszony evenredigheid, proportie, verhouding
hanyag onachtzaam, nonchalant, nalatig
harag, rosszakarat, gyűlölködés, rosszindulat trots
haragos viszonyban álló, kedvezőtlenül elfogult vijandelijk, vijandig
harangszó, kondulás, harangozás klokgelui, geklep, gelui
harántpólya, talpbőr, tekintet, hajlás, ív, züllés ombuigen, buigen, doorbuigen
harc, küzdelem, igyekezet worstelen, spartelen, zich aftobben
harci szekér, versenyszekér karretje, wagen, handkar, kar
hárem harem
hárfa harp
harkály, fakopáncs specht
hármas, háromszoros drievoudig, driedubbel
harmat dauw
harminc dertig
harmonika, tangóharmonika trekharmonika, accordeon
harmonikaművész, harmonikás accordeonist, harmonikaspeler
három drie
háromszögtan, trigonometria driehoeksmeting, trigonometrie
háromszögű vonalzó, triangulum, háromszög driehoek, triangel
hárpia, házsártos asszony helleveeg, furie, haaibaai, feeks
harsona trombone, schuiftrompet
harsona, remek ember, adu, ütőkártya, remek fickó troef
harsonaszó, fanfár fanfarekorps, fanfare
hártya, vékony réteg, film rolprent, film
has, potroh onderlijf, achterlijf
hasadék, hasítás scheuren, rijten
hasé, vagdalék, vagdalt hús fijnhakken
hashajtó laxeermiddel, laxans
hashajtó reinigen, schoonmaken, louteren
hasis hasjiesj, hasj
hasíték, betörés, sportbajnok, favorit, csattintás barst
hasmenés buikloop, diarree
hasonlatosság, hasonlóság gelijkenis, overeenkomst
hasonló, párhuzamos, szélességi kör, párja vminek evenwijdig, parallel
hasonló, rokon, unokaöccs, unokanővér, unokabátya nicht
hasonlóképpen, egyaránt, egyformán evenzeer, even, gelijkelijk, gelijk
hastífusz, tífusz tyfus
hasüregi, hasi onderbuik-
használás, használat joga, használat, szokás aanwending, toepassing
használatlan, csökkenés, lefolyócső, ugar, feldúlt verklungelen, opmaken, verdoen
hasznos bevorderlijk, dienstig, nuttig
hasznos, segíteni kész, szolgálatkész behulpzaam, hulpvaardig
haszon, erősítés, nyereség, nagyobbodás, növekedés acquest, aanwinst, buit, prooi
haszon, zsákmány, préda, elhordott föld, meddő bederven, havenen, beschadigen
haszonállatok, állatállomány, lábasjószág vee, kudde, levende have, veestapel
haszontalan, gyámoltalan, gyám nélküli, tehetetlen waar niet aan te doen valt, hulpeloos
hasztalan, hiábavaló, használhatatlan nutteloos, onbruikbaar
hasztalan, hiú, meghiúsult frustreren
-hat, -het, galagonya, május, lehet mogen
hatalmas, nyomós machtig
hatályos, dolgozó, döntő, műtéti, munkás arbeider, werkman, werker, werkkracht
határ-, határvonal perk, grens
határfelület, elválasztó felület, adapter, nemz interface
határkő, iránypont, feltűnő tereptárgy mijlpaal
határozat, parancs, utasítás, szerzetesrend aanvoeren, commanderen, bevelen
határozói bijwoordelijk
határterület, országhatár, határ grens, perk
hatás, befolyás invloed hebben op, beďnvloeden
hatás, tett, művelet, per, akció, taglejtés, csata actie, handeling, optreden, gedoe
hatásos, célravezető, hatékony, hathatós, effektív afdoend, effectief, doeltreffend
hatásos, tiszteletet parancsoló imponerend, indrukwekkend
hátborzongató, rémes eng, griezelig
hátcsigolya, csigolya wervel
hátgerinc, tüske, tövis, gerinc wervelkolom, spin, ruggegraat
hathatós afdoend, effectief, doeltreffend
hátitáska, hátizsák knapzak, ransel
hátizsák knapzak, ransel
hátizsák knapzak, rugzak
hatlap, kockakő, köb, kocka, harmadik hatvány derde macht, dobbelsteen, blok
hátország, mögöttes terület achterland
hatósági bizonyítvány, felhatalmazás, tanúság borg staan voor, garanderen
hatósági ellenőr inspecteur
hatósági felszólítás, hatósági értesítés dagvaarding, exploot, assignatie
hatosági igénybevétel, tengerentúli árurendelés inspringen
hatósági közeg, hivatalos, tisztviselő, hatósági ambtelijk, officieel
hátrafelé irányuló, fejletlen, visszamaradt achterover
hátralék, lemaradás, hátralékos tartozás achterstand
hátralék, remittenda, jogi váromány, többiek rest, overige
hátráltatás, lassítás, gátlás, késleltetés vertraging
hátsó rész, far, maradék, vége vminek, alja vminek gat, kont, bibs, achterste
hátsórész, mögött aan het einde, achteraan
háttér achtergrond
hátul, ezelőtt, törekvő, támla, hátvéd, hátulja rugstuk, achterzijde, ommezijde
hatvan zestig
hatvány, áram, sok, hatalom, nagyítás, nagy heerschappij, macht, mogendheid
hattyú zwaan
havas, hófehér besneeuwd
havasi gyopár edelweiss
Hawaii Hawaii
hawaii Hawaiiaans
hazafi, patrióta vaderlander, patriot
hazafiúi, hazafias, honvédő vaderlandslievend
hazai, belföldi binnenlands, inheems, inlands
hazárdjáték, fogadás dobbelen
házas gehuwd, getrouwd
házasságtörés echtbreuk, overspel
házasságtörő férfi echtbreker
házasságtörő nő echtbreekster
házastárs eega, echtgenote, man, echtgenoot
hazaszeretet, patriotizmus, hazafiasság vaderlandsliefde, patriottisme
házhely, fekvés, hely, telek ligging
házi légy vlieg
házias, háziasított huis-
háziasszony huisvrouw, vrouw des huizes
házikó felhőkarcoló tetején, védőtető, előtető luifel, afdak
háziúr, sokaság, vendéglős, tömeg, fogadós gastheer
házsártos manen, vermanen, aanmanen, aansporen
heg, sebhely, hegesedés, forradás litteken, wondteken
hegedű viool
hegesztés helye, hegesztés lassen, wellen
hegesztő lasser
hegycsúcs, hegyfok, homlok, szemöldök, hegyorom wenkbrauw
hegyi patak, kopoltyú, 142 l (us), toka, 0, 0 kieuw
hegyi patak, özön, ár vloed, bergstroom, stroom
hegynyereg, hátrész, nyereg, gerinc zadel
hegyoldal glooiing, helling
hekus, rézpénzdarab, rézedény, vörösréz, zsaru roodkoperen, koperen
hely, térző, tér, távolság, időköz, szóköz, táv ruimte, bestek, wereldruim, speling
helyénvaló gepast, passend, geschikt
helyes, el van intézve, rendben van goed, okay, okee
helyes, szép, barátságos, szabatos, aranyos, apró genoeglijk, behaaglijk, aangenaam
helyesen, illően netjes, naar behoren, behoorlijk
helyesen, valódi, szabályszerű, igazmondó, igaz juist, gelijk hebbend, gegrond
helyeslés bijval, acclamatie, toejuiching
helyettesítés, kicserélés, visszahelyezés, pótlás vervanging, aflossing
helyettesítő, pótszer in de plaats stellen van, inboeten
helyez, vetés, odatesz, dobás, becsül, feltételez aanspannen
helymeghatározás, helyszín, hely, fekvés plaats, oord, lokaliteit, ruimte
helytelen, rossz verkeerd, onjuist, fout, mis
helytelenítés afkeuring, verwerping, wraking
helyzetpont-meghatározás, javítás, nehéz helyzet nauwkeurig bepalen, determineren
henger rol, cilinder
henyélő, lusta lui
hepciás ember, elült madár, izgága ember, kakas haan
hercegné, hercegnő koningsdochter, prinses
herél mén, állvány, csődör, tartó, salakdugasz, ló paard, ros
hering zeebanket, haring
hernyó rupsband, rups
heroin heroďne
hervadás, kedvetlenség, bágyadtság, elernyedés hangen
hét week
hét, hetes zeven
heted, hetedik zevende
hétfő maandag
heti wekelijks, elke week
hétköznapi, mindennapi vulgair, ordinair, grof, gewoon
hetven zeventig
hetvenkedő, kérkedő, kérkedés, hencegés pochen, opscheppen, snoeven, bluffen
hetyke, könnyed keurig, monter
hév, buzgalom, lelkesedés, mohóság ambitie, vuur, ijver
hév, lelkesedés gloed, spirit, sappigheid, pittigheid
heves szélroham, orkán, szűkszájú ivópohár, ital aperitief, borrel
heves, kemény, felhevült, melegedés, melegen érző warm
hiány afwezigheid, absentie, mangel
hiány missen, ontberen, derven
hiány, nyomtatvány, nem nyerő sorsjegy, blanketta wit, blanco, oningevuld, blank
hiányosan, szűkösen, éppen csak, éppen hogy kwalijk, nauwelijks, amper
hiba gebrek, afwezigheid, euvel, gemis
hibátlan, ép compleet, geheel, gans, vol
hibátlan, tökéletes volkomen, perfect, in optima forma
hibiszkusz hibiscus
híd, bridzs, hegedűláb, orrnyereg brug, commandobrug
hideg, fagyos, jeges, frigid koud
hideg, fémből való, fémes, érc-, érből való, fém- metalen
hidegrázás, borzalom, borzongás, iszonyatosság gruwel, gruweldaad, verschrikking
hidegvér, biztos fellépés, öntudatos magatartás gewicht, aplomb, zelfbewustheid
hidegvérű, sima, csend, nyugodt, szélcsend stil, bedaard, rustig, kalm
hidrogénion, proton proton
hiéna hyena
híg aanlengen
higany kwikzilver, kwik
higgadt, józan, mértékletes nuchter
hihetetlen, alig hihető ondoorgrondelijk, onbegrijpelijk
hím mannelijk
himlő pokken
hímnemű (névszó), férfias mannelijk
himnusz kerkgezang, hymne
hímvessző, százdolláros, hajóműhely, kert, fallosz yard, ra
hínár zeewier, alge, wier
hindu, indiai, indus hindoeďstisch
hindu, indus, indiai hindoeďstisch
hipnotizőr hypnotiseur
hipnózis, hipnotikus állapot hypnose
hipokrita veinzer, huichelaar, hypocriet
hirdetés bericht, advertentie, aankondiging
hirdető adverteerder, verkondiger
hírek nieuws, nieuwigheid, nieuwtje
híres beroemd, befaamd, alom bekend
híres ember, elnevezés, hírnév, nagy név, név benaming, naam, naamwoord
híres, emlékezetes gedenkwaardig, heuglijk
híres, friss, felkapott, pipa, szexis, szexi, ász snikheet, smoorheet, gloeiend, heet
hírnév faam, gerucht, mare, befaamdheid
hírnév, jó hír faam, befaamdheid, mare, gerucht
hírnév, renomé onderscheiding
hírnök afgezant, bode, gezant
hírnök, előfutár uitbazuinen
hirtelen haragú, váratlan plotseling
hirtelen kitörés, kilövellés, hajrá, sugár verspuiten, opspatten, stuiven
hírügynökség, hírszolgálati iroda, szindikátus syndicaat, vakvereniging, vakbond
hírverés, propaganda verspreiding, propaganda
hiszékeny lichtgelovig
hisztéria hysterie
hisztérikus hysterisch
hit overtuiging
hit, hitvallás, hűség, ígéret, becsület geloof, fiducie, vertrouwen
hitel, felelősség, reménység, célvagyonrendelés vertrouwen, fiducie hebben in
hiteles authentiek, onvervalst
hiteles feljegyzések, emlékanyag archief
hiteles, hitelt érdemlő, autentikus authentiek, echt, onvervalst, waar
hitrege, képzelt személy, képzelt dolog, mítosz mythe
hitszakadás, skizma, egyházszakadás kerkscheuring, scheuring, schisma
hittudomány, teológia theologie, godgeleerdheid
hittudós, teológus theoloog
hitvalló, valló, főiskolai tanár, professzor professor
hitvány féreg, utolsó rongy alak, féregnyúlvány worm, wurm
hitvány, gyarló laaghartig, laag, gemeen, infaam
hiú, hiábavaló, csalóka vergeefs, ijdel, nutteloos
hivatal, állomás, rang, pályaudvar, megálló, állás stationsgebouw, station
hivatal, kereskedés, színházi szerződés, műhely winkel, zaak
hivatalos közlemény, értesítő, közlöny bulletin, verenigingsorgaan
hivatalos okirat, leírt dolog, bírói parancs aanschrijving, schriftelijk bevel
hivatalos vizsgálat, kutatás, felkutatás, keresés zoektocht, speurtocht, speurwerk
hívek, alábbi, párthívek, követés, követők leden
hízelgés vleierij
hízelgő mooiprater
hízelgően, hízelegve vleiend
hó, kokain sneeuwen
hobbi hobby
hócipő overschoen
hódolat, hódolás, főhajtás, meghajtás revérence, buiging, strijkage, nijging
hódprém, sisakrostély, hód bever
hóember sneeuwpop
hol waar
hold föld acre
hold, hónap maan
hold, mellékbolygó, mesterséges hold, műhold trawant, satelliet
holi (bridzsben), gulyás goulash
holland forint gulden
holland, holland nyelv, német, németalföldi Hollands
hollandusok, hollandi Hollands
holló raaf
holmi, szerkezet, sebességfokozat, készülék kamrad, kamwiel, tandrad, tandwiel
holnap morgen
holt, lélekszakadva, élettelen ademloos, amechtig, buiten adem
hólyag, húgyhólyag, futballbelső blaas
homály, alkony, szürkület, félhomály halfdonker, schemer, schemerdonker
homály, hajszálnyi vmi, görfüggöny, üvegbura, árny nuance, schakering, nuancering
homár langoest, pantserkreeft, kreeft
homlok voorhoofd
homlokegyenest ellenkező, sarki, ellenkező, sark- polair
homlokzat, épülethomlokzat, külszín, arculat voorpui, pui, gevel, façade, voorgevel
homok zand
homokkő, föveny, jellemszilárdság, kőpor grind, gravel, gruis, steengruis
homorú, konkáv ingevallen, hol
hon, családi, szülőföld, lakhely, bel-, helyére huiswaarts, naar huis
hónalj oksel
hónap maand
Honduras Honduras
hondurasi Hondurees
honfitárs bewoner van een land
honvágy heimwee
hópárduc, uncia ons
hópehely, hópihe sneeuwvlok
horda, csorda horde, bende
horgászbot, rúd, pálca, vessző baar, roede, paal, schacht, pijp
horgony, műsorvezető, vasmacska anker
horkolás snorken, snurken, knorren, ronken
horog, horgony, fogó, kihorgonyzás, csipesz beetnemen, beetpakken, pakken
horoszkóp horoscoop
horpadás, zúzódás, horzsolás, ütődés, ütés nyoma blauwe plek
horvát Kroaat
hosszában, oldala mellett, oldala mellé bezijden, naast, behalve
hosszanti irányban, hosszirányban, hosszúkás in de lengte, daarlangs
hosszasan, hossza vminek, sok idő, hosszú, hossz lang
hosszú harisnya kous
hosszú lépés, nagy lépés, terpesztávolság schrijden
hosszú, elnyúlt langdurig, lang, lange tijd
hosszúnyelű serpenyő, támasztórúd, dugattyúagy spinnekop, spin
hosszúság, hossz, tartam lengte, langdurigheid
hozomány punt, stip, spikkel, oog
hozomány bruidsschat, huwelijksgift
hozomány, letelepedés, gyarmat, elszámolás, telep akkoord, accoord, overeenstemming
hozzáértő, alkalmas, képes bekwaam, capabel, kundig
hozzáférhető, elérhető, megközelíthető genaakbaar, toegankelijk
hozzáillő betamelijk, behoorlijk, fatsoenlijk
hozzájárulás, forgatmány, hátirat, forgatmányozás endossement, giro
hozzákapcsolt, hozzákötött, konjunktívusz, kötőmód conjunctief, aanvoegende wijs
hozzárendezés, alkalmazás, hozzáalkalmazás modificatie, bewerking, aanpassing
hozzávetőleg, hozzávetőlegesen ongeveer, een stuk of, circa
hölgy dame
hölgy, csaj, néni jonkvrouw, dam, lady, vrouw
hőmérő, lázmérő warmtemeter, thermometer
hőmérséklet temperatuur
hörpintés, korty resorberen, opslorpen, slurpen
hős heros, held
hősies, emberfeletti, hősi heroďsch, heldhaftig
hősnő heldin
hősugárzó, radiátor, emittáló anyag, fűtőtest radiator
hőszabályzó, termosztát, hőfokszabályzó thermostaat
húgy, vizelet pies, urine, pis
hulla, tetem kreng, kadaver, lijk
hulla, tetem lijk, kreng, kadaver
hullámos golven
humán, emberséges, humánus, emberszerető menselijk, humaan
humor, kedélyállapot, testnedv, vicc, komikum humor, gemoedsgesteldheid, humeur
humoros, mulatságos, tréfás humoristisch
humusz, penész, forma, lápföld, öntőminta modelleren, boetseren
humuszos, penészes vunzig, muf, duf, vuns
húr, akkord, hangszál, ívhúr accoord, overeenstemming, akkoord
hurok, kelepce, háló, tőr valstrik, hinderlaag, arglist
hurut catarre
húsleves, erőleves bouillon, vleesnat
húsz twintig
huzat, fedél, teríték, boríték, fedő, pénzfedezet dekken, beleggen, toedekken, bedekken
hű, lojális, kitartó getrouw, trouw, loyaal, trouwhartig
hű, odaadó aanhankelijk, gehecht
hűbérbirtok leengoed, leen
hűbéres, őrmester, testőr, fegyveres lovag sergeant
hülyeség idiotie, idiotisme
hűség (leírásban), hajszálpontosság, pontosság nauwgezetheid, stiptheid, accuratesse
hűséges, hű trouw, getrouw
hűtlenség, árulás verraad
hűtőrács (autón), grill, rostonsült, rács rooster, hek, afrastering, traliehek
hűtőszekrény, frizsider, hűtőgép, hűtőkészülék koelkast, koelcel
hüvely schede
hüvelykujj duim
hűvös, hideg koud, kil
ibolya violet, paars, pimpelpaars
ide, erre hierheen, hier
idealista idealist
ideg- zenuwachtig, zenuw-, nerveus
idegesítő saai, taai, vermoeiend, melig
idegrost, izomrost, rostanyag, rost, elemi szál vezel
ideiglenes tijdelijk
ideológia, világnézet ideologie
idióta idioot
időjárás, időjárási, bányalevegő, széloldali, idő weer, weersomstandigheden, weder
időközben intussen, inmiddels, daarentegen
időpont, nyomaték, jelentőség, pillanat oogwenk, moment, ogenblik, tel
időszak, évszak, szezon, évad, idény kruiden, op smaak brengen
időszerű gemakkelijk, geschikt, doelmatig
időszerű, aktuális, híradó, helyi actueel, tegenwoordig
időtöltés, időpont, időszak, idő, korszak, taktus maal, keer
időtöltés, mulattatás, szórakozási lehetőség amusement, vermaak
időtöltés, rendellenesen fejlődött szerv, játék sport
ifjú, ifjonc, kamasz, siheder borst, jongeling, jongeheer
ifjúság, ifjúkor, fiatalság jeugdigheid, jeugd
-ig, vmire várva, kérdéses, el nem döntött, közben aanhangig
igaz, vegyítetlen, szívből jövő, komoly, egyenes oprecht, ongeveinsd, innig
igazán, hűségesen, valóban, tényleg werkelijk, wezenlijk
igazgató, tőke, párbajozó fél, legfontosabb, főnök hoofd-, voornaamste
igazgatói bizottság, igazgatói tanács, vezető adresboek
igazi, ildomos, szűkebb értelemben vett, illendő fatsoenlijk, betamelijk, behoorlijk
igazolás, mentség, ürügy verontschuldigen
igazolvány, bírságcédula, címke, jegy, cédula biljet, plaatsbewijs, kaartje
igazság, valóság waarheid, waarachtigheid
ige, cselekvés werkwoord
igehirdető, prédikátor, hitszónok kanselredenaar, predikant
igen, igenis, sőt ja, jawel
igenlően, tényleg, kifejezetten voorgoed, definitief
igénybevétel, rekvirálás vorderen, rekwireren, opvorderen
igénytelen bescheiden, discreet, ingetogen
ígéret, fogadalom, döntés, elhatározás resolutie, motie
igyekezet pogen, trachten, moeite doen, streven
ijedelem, pánik, rémület verjagen, afschrikken
ijedség, ijedelem, riadalom, rút alak, ijedtség angst
ijedt, riadt geschrokken
ijedtség, aggodalom, riadó, riasztóberendezés alarmeren, aanslaan, alarm slaan
ikrek tweeling
illatos, illatot árasztó, illatosított, szagos stinkend
illesztési pont, illesztés zich aansluiten, lid worden, toetreden
illő vkihez, jól álló gepast, betamelijk, passend
illő, alkalomszerű, illendő, szemrevaló, csinos geschikt, gepast, passend
illő, rendes, illedelmes, tűrhető betamelijk, fatsoenlijk
illusztráció, diagram, ábra, megjelenés, alakzat rekenen, cijferen
ilyen dusdanige, dergelijke, zo'n, zulk een
imádni való aanbiddelijk, aanbiddenswaardig
imádó aanbidster, vereerster
imádság, ima, kérelem, kérés gebed
immúnis, mentes, nem fogékony immuun, onvatbaar, resistent
import, horderő, árubehozatal, értelem importeren, invoeren
impotens impotent
impresszionista impressionist
impresszionizmus impressionisme
inas, járőr, cserkész, felderítő padvinder, verkenner
indiai fügefa, indiai léggyökerű fa Indische vijgenboom
indítás, ihlet, indíték, impulzus, sugallat aandrift, drang, impuls, aandrang
indíték, ésszerűség, ok, értelem reden, oorzaak
indíték, indokolás, okadatolás, motiváció, indok motivatie
indító, ok, motívum, mozgató aanleiding
indítványozás, javaslat, indítvány, előterjesztés huwelijksaanzoek, aanzoek
indoeurópai, árja Arisch
indokolt, megalapozott gangbaar, geldig, geldend, vigerend
indonéz, indonéziai Indisch, Indonesisch
Indonézia Indonesië
influenza griep, influenza
ingadozó, hullámzó aarzeling, hapering, geweifel
ingázás omleggen, omschakelen, overschakelen
ingerlékeny slechtgehumeurd, balorig, kregel
ingóságok, áru, javak, árucikkek colli, goederen
ingváll, hajóközép, elkeskenyedő középrész, derék middel, leest, taille
injekció, befecskendezés spuitje, inspuiting, injectie
inkább, első, elsőnek, ötös osztályzat, elsőként eerste
inspiráció, ihlet, sugalmazás, belélegzés ingeving
intellektus, ész intellect, verstand, geest
intelligencia bevattingsvermogen, intelligentie
intenzitás, tartósság, kitartás, erély, állomány sterkte
intenzív, lelkes, szúró, buzgó, heves, hegyes kras, levendig, rap, kwiek, druk
interferencia, romantika, puliszka, sercegés, kása moes, pap, brij
interjú interviewen
intézmény, egyetem gesticht, instituut, inrichting
intézőség, gondnokság, sáfárkodás rentmeesterschap
intézvényes, legtöbbet ígérő, rendelvényes, vevő klant, koper, afnemer
intim, csaknem, hajszálon múló, majdnem, szoros eerstvolgend, aanstaand, komend
invázió invasie, inval
ínyencfalat, finomság, csemege, törékenység snoep, snoepgoed, lekkernij
ipar, mesterség, kereskedelem, szakma, foglalkozás handelen, handel drijven
ipar, szorgalom, iparág vlijt, naarstigheid, ijver
ipari industrie-, industrieel
iparkodó naarstig, vlijtig, nijver, ijverig
iparkodó, igyekvő ijverig, nijver, naarstig, vlijtig
irányában, -höz, felé, -be, -ig, -ra, -ba, -hez tegen, bij, naar, tot, aan, voor
irányítás, fő, víz-odavezetés, vezetés, odavezetés leidend, toonaangevend, toongevend
irányítás, kormányrúd, vezetés, kormányzás stuur, roer
irányíthatóság, kezelhetőség, megvalósíthatóság meegaandheid, volgzaamheid, gedweeheid
irányítófej, felülvizsgálat, jelenléti érme, fék bedwingen, betomen, beteugelen
írás, kézirat, írásbeli dolgozat, szövegkönyv draaiboek, scenario, script
írásbeli dolgozat, kísérlet, esszé dissertatie, proefschrift, stelling
írásmód, írásművészet, irodalmi alkotás, írás, mű geschrift, schriftuur
íres ember, híres ember, kitűnőség, híresség beroemd persoon, beroemdheid
irigy kritikus, igazságtalan kritikus, cenzor censureren, keuren
irigy, irigykedő, rosszindulatú ijverzuchtig, jaloers, afgunstig
irigység benijden, jaloers zijn op, misgunnen
író, írnok auteur, schrijver, stilist
iroda, hivatal kantoor
irodalmi letterkundig, litterair, literair
irodalmi néger, szellem, hazajáró lélek, lélek blinde, blinde bij kaarspel, geest
irodalom litteratuur, literatuur, letterkunde
írógép schrijfmachine
irónia, gúny ironie
ironikus ironisch
írótoll, toll, töltés, írás, akol, járóka, gát, ól hok
is, szintén evenzeer, ook, mede, eveneens
iskolaépületek, vizsgáztató- és előadóterem, kar leerschool, school
ismeretlen ember, külföldi, idegen vreemdeling, onbekende, vreemde
ismeretlen, tompa, zavaros, kétes hírű obscuur, onbekend, donker
ismerős, ismeretség, tudás kennis, relatie, bekende
ismertetőjel, bélyegző, bélyeg indruk maken op, imponeren
ismertetőjel, kitüntetés, jelvény insigne, wapen, blazoen
ismérv, vizsga, vizsgálat, próbatégely, próbatétel examen, keuring, onderzoek
istencsapása, veszedelem, korbács, megpróbáltatás plaag
istenhozzád vaarwel, adieu
istentelen, pogány heidens
iszik, részegeskedik, italozik, részeg dronken, zat, beschonken
iszonyú, borzasztó afgrijselijk
ital brouwsel, drank, drankje
ital, tütü, pia drank, alcoholische drank, alcohol
italbolt, büfé, söntés drenkplaats, bar, café
ítélet, verdikt, vélemény judicium, sententie, uitspraak, vonnis
itt, ide hier, hierheen
ivadék, visszaütés, kellemetlen ember, jövedelem verkrijgen, behalen, buit maken
ivás, nedvesség, esős, vizes, eső nat
ívcső, görbület, könyök, könyökidom, hajlat elleboog
ivóvíz drinkwater
íz, puff neki, egy árnyalatnyi, zamat, mellékíz smakken
ízetlen, ízléstelen smakeloos, smaakloos
izgalmi állapot opwinding
ízlés, fogazat, bütyök, cakk gebit
ízlés, megízlelés, ízlelés, íz, érzék smaken
ízléses, jóízű smakelijk, fijn, lekker
izmos, robusztus, szilárd hecht, fors, potig, ferm, robuust
izom spier-
izomerő, izom spier
Izrael Israël, Israel
Izraelből való, izraeli Israelisch, Israëlisch
izraelita, zsidó Israelitisch
izraelita, zsidó, héber nyelv, héber, zsidó ember Hebreeuws, joods
izzadság, izzadás, veríték zweet
izzó witgloeiend
jacht jacht
jampec kwast, saletjonker, dandy, fat
Japán Japan
japán nemes, szamuráj samoerai
japán, japán nyelv, japán ember Japans
japán, szigetelőlakk Japan
járás, menet gaan, rijden, varen, karren
járás, sétány, gyaloglás, járásmód marcheren, tippelen, lopen
járda stoep, voetpad, trottoir
járdasziget, óvóhely, mentsvár toevlucht
járőr, őrs, őrjárat patrouilleren
járulék, kiegészítés, toldalék, képző aanhechtsel, affix
jászol drenkbak, eetbak, krib, bak, trog
játék a betűkkel, négykézláb való keresés gekrabbel
játék, gyors váltakozás, szórakozás uitvoeren, spelen, voorspelen
játék-, pici, apró, gyermek-, játékszer speelbal, stuk speelgoed, speeltuig
játékasztal, tanács, keménypapír, sakktábla, koszt aanklampen, zich vastklampen aan
játékkocka, játékkocka, kockázás, dobókocka, kocka fijnhakken
játékpénz, jelkép, jelképes, tantusz, részleges adstructie, teken, bewijs
játékrend, repertoár, műsor repertoire
játékvezető, bíró arbiter, scheidsrechter
játszószelep, csappantyú, regiszterszelep, ventil zuiger
játszótér speelterrein, speelplaats
jávai Javaans
javak, gyarmatok boeltje, bezittingen
javítás helye, kijavítás, megjavítás lappen, oplappen, boeten, flikken
javítás, kijavítás, tatarozás, rendbehozás verhelpen, herstellen, repareren
javítgatás, retus, retusálás, szépítés bijwerken, retoucheren
javíthatatlan ember, megerőltető, reménytelen alak afgemeten, plechtig, ceremonieel
jávorszarvas eland
jég ijsje, ijsco, ijs, consumptie-ijs
jégártól hagyott törmelékkúp, gleccserturzás gruiswal, morene
jeges, hideg ijzig, ijskoud, ijs-
jégeső, köszöntés hagel
jégmadár ijsvogel
jégszem, jégesőszem hagelkorrel, hagelsteen
jégtorlasz, málha, poggyász, tömeg, batyu, doboz inpakken, pakken, verpakken
jégvirág, zúzmara, fagy vorst
jegyes, szerelmes, babája vkinek, szerető schat, liefje, lief, lieveling
jegyzék, katalógus catalogiseren
jegyzék, katalógus catalogiseren
jegyzési felhívás, ismertetés, prospektus prospectus
jegyzetfüzet schrift, aflevering, katern
jegyzőkönyv bekeuring, notulen, proces-verbaal
jel, címtábla, cégtábla, cégér, jelzőtábla voorbode, voorteken, teken
jel, szimbólum, jelkép zinnebeeld, symbool
jelenleg tegenwoordig
jelenlét bijzijn, presentie, aanwezigheid
jelenlevő, jelen, ajándék, azonnali, mostani tegenwoordig, actueel
jelenség verschijnsel, fenomeen
jelenség, féle, formában készített étel, fajta formeren, vormen, aangaan
jelentékeny, számottevő, tetemes, tekintélyes geruim, aanmerkelijk, aanzienlijk
jelentés, jelentő, szándékú, kifejező doel, plan, bedoeling, strekking
jelentkező verzoeker, aanvrager
jelentő, jelentő mód indicatief, aantonende wijs
jelképes ábrázolás, jelkép, embléma kleur, embleem
jelleg, faj, válfaj, szíves vriendelijk, voorkomend
jellemvonás, jellemző, jellegzetesség tekenend, kenmerkend, karakteristiek
jellemzés kenschets
jellemző tulajdonság, sajátosság, légkör, aroma op smaak brengen, kruiden
jellemző vonás, jellegzetesség, jelleg gelaatstrek, trek, karaktertrek
jelmez, ruha, kosztüm, viselet klederdracht, dracht, gewaad, costuum
jelmezes mulatság, maskara, képmutatás, komédia maskering
jelölt, pályázó, kandidátus kandidaat, sollicitant, aspirant
jelszó, jelmondat leus, devies, lijfspreuk, leuze
jelvény wapen, insigne, blazoen
jelzálog, betáblázás, teher hypotheek
jelzőszám, kitevő, hatványkitevő, kitevő, kompasz indexeren
jiddis Jiddisch
jó család, család-, nemesi származás, családi gezin, huisgezin, huis, familie
jó erőben levő, katonai szolgálatra alkalmas gezond van lijf en leden
jó illatú, illatos, jó szagú aromatisch, geurig
jó karban levő, jó állapotban levő, gondozott afzetten, beslaan, garneren
jó minőség, szívjóság, jóság goedheid
jó modorú, jómodorú, illemtudó, udvarias beschaafd, wellevend, welgemanierd
jó szórakozás, kellemes időtöltés, piknik picknicken
jobb oldal (hajóé), hajó jobb oldala stuurboord
jobbágy, rabszolga horige, lijfeigene
jobbára, főleg overwegend, merendeels, grotendeels
jobbkezes, ügyes bedreven, behendig, bekwaam, handig
jód jodium
jódli jodelen
jogász jurist
joghurt yoghurt, joghurt
joghurt joghurt, yoghurt
jogkorlátozás, rövidítés afkorting, verkorting
jogos, bírósági, jogi, törvényszerű, legális, jog wettig, wettelijk, gewettigd, legaal
jogos, tisztességes billijk, rechtvaardig, fair
jogszabály, törvény recht
jogtanácsos, tanácsadás, tanács, ügyész, ügyvéd adviseren, aankondigen, bekendmaken
jogtudomány recht
jogutód nazaat, afstammeling, nakomeling
jóhiszeműség, nyíltság oprechtheid, openhartigheid
jóindulatú manó, boksz fényképező gép, tündérke gnoom, aardmannetje
jókedv, elevenség spirit, sappigheid, gloed, pittigheid
jókedvű goedgeluimd, goedgehumeurd
jóképű goeduitziend
jól hangzó, zenés játék, zenei, zenés film, zenés muziek-, muzikaal
jól ismert vertrouwd, bekend
jól megmunkálható, könnyen kezelhető, hajlékony handelbaar, inschikkelijk
jólét, prosperálás, boldogulás, konjunktúra welstand, voorspoed, geluk, bloei
jólét, vigasz, vigasztalás gerief, gemak, comfort
jómódú gefortuneerd, rijk, vermogend
jóra serkentő beszéd, buzdítás, figyelmeztetés aanmaning, vermaan, aansporing
jós, látnok, próféta voorspeller, profeet, voorzegger
jós, orákulum, nagy bölcsesség, nagy bölcs orakel
jótétemény pré, voordeel
jön, származik, történik, megtesz (utat), lesz afstammen, het gevolg zijn van
jövedelem inkomen, ontvangst, opbrengst
jövendő, jövőbeli, jövő, jövő idő, leendő beginnend, aankomend
jubileum, évforduló jubileum-
jugoszláv Joegoslavisch
Jugoszlávia Joegoslavië, Zuid-Slavië
jugoszláviai, jugoszláv Joegoslavisch
juharfa, jávorfa, juhar, jávor esdoorn, aak, ahorn
Jupiter Jupiter, Jupijn
jura- Jura
jutalmat érdemlő, dicséretet érdemlő eerzaam, waardig, waar
jutalom, lovaggá ütés eerbetoon, eerbetuiging
kábult, bódult beduusd, bedremmeld, beteuterd
kacér nő aan de scharrel zijn, fladderen
kacér, kokett koket, behaagziek
kacs, filmelőzetes, utánfutó, kúszónövény, inda aanhangwagen
kád, dézsa bak, tobbe, teil, kuip
kaftán kaftan
kagyló, kék kagyló mossel
kagylóhéj, tolózár, elektroncső, rádiócső, szelep schuif, klep
Káin Kaďn
kakaó cacao
kakas (puskán), kalapács, kalapácscsont, pöröly hameren
kaktusz cactus
kakukk koekoek
kaland, merész vállalkozás avontuur, perikel, lotgeval
kalandozás, kóborlás, kószálás rondreizen, rondtrekken, trekken
kalauz, ellenőr, karmester, jegyszedő conducteur, bestuurder
kalikó, muszlin, karton, csalánszövet mousseline, neteldoek
kalitka, hadifogolytábor kooi
kalkulátor, zsebszámológép rekenmachine, calculator
kalória calorie
kalóz boekanier
kalózhajó, kalóz zeeschuimer, zeerover, piraat
kamasz puber
Kambodzsa Cambodja
kambodzsai Cambodjaans
kaméleon kameleon
kámzsa, csuklya, kéménytoldat, kéménysisak huik, capuchon, mantelkap, kap
Kanada Canada
kanadai Canadees
kanapé, dívány, háromüléses kanapé, pamlag canapé
kanapé, vacok, dívány, háromüléses kanapé divan, Turkse staatsraad, rustbank
kanárifajta, bukógalamb, kötelék, mángorlófa rol, cilinder
kanárisárga, kanári, kanárimadár, besúgó kanarie
kancsó, börtön, siti, dutyi, korsó, köcsög kan, kruik
kandalló haardstede, schoorsteen, schouw
kandallópárkány schoorsteenmantel
kandallópárkány, kandallóburkolat schoorsteenmantel
kankalin primula, sleutelbloem
kantár bedwingen, beteugelen, betomen
káosz rommel, baaierd, warboel, chaos
kaotikus, zűrzavaros chaotisch
kapa schoffel
kaparólapát, gyülevész nép, piszkavas, kavarólapát geboefte, grauw, canaille, gespuis
kapcsoló, villanykapcsoló contact hebben, contact hebben met
kapcsolódó aanverwant, verwant
kapcsolólemez, nagy sebesség, csíptető, klipsz knippen, scheren, snoeien
kapható, megszerezhető, elérhető verkrijgbaar
kapitány (hajóé), tanár, úr vmi fölött, fiatalúr onder de knie krijgen, meester worden
káplán aalmoezenier, veldprediker
káplár, testi, tizedes korporaal
káposzta, fejes káposzta kool
kapszula kapseltje, capsule, doosvrucht
kaptafa, elmúlt, végleges, múlt, utolsónak, vég voorgaand, verleden, voorafgaand
kaptafa, fa, munkapad, keresztfa, dúc, támfa, bitó boom
káptalan, fejezet hoofdstuk, chapiter, kapittel
kapu draaihek
kapualj, ajtónyílás deuropening
kapuszín, kapualj, kapubejárat, szállítóvájat poort
kapzsi begerig, gretig, happig, belust
kapzsi ember, kormorán, kárókatona aalscholver
kár, kiadás, költség onkosten, kosten
karám, cserény paardestal, stal
karám, font sterling, ól pond
karambol, ütközés, összeütközés botsing, aanvaring, aanrijding
karattyolás, fecsegés, csicsergés, csiripelés babbelen, praten, keuvelen
karban énekelt refrén, kardal, énekkar, refrén koor, rei, zangkoor
karbantartás, gondozás, figyelem, gond acht, attentie, aandacht
karburátor vergasser, carburateur
karcsapás, felvillanás (gondolaté), szélhűdés aanhalen, strelen, liefkozen, aaien
kard slagzwaard
kard, acél fűzőmerevítő, fenőacél, acél, penge staal
karfa, korlát, sín, rács, rácsozat, tartó spoorstaaf, rail
karfiol bloemkool
karmazsin karmozijn, donkerrood
karnevál, farsang carnaval
karóbab, paszuly, birkagulyás babbal és répával boon, prinsesseboon, snijboon
károgás, brekegés krassen
karom, szög, köröm spijkeren, nagelen
káromkodás, átok, francos, fránya, rohadt verdomme, verdomd, godverdomme
karórépa, svéd, svéd ember Zweed
karosszék zorgenstoel, armstoel
karperec, karkötő armband
kárpit draperen
karrier, előmenetel, rohanás, életpálya carričre, loopbaan
kártékony elem, göthös ló, cingár ember, gyom, gaz wieden, schoffelen
kartonpapír, karton kartonnen
karzat, erkély, balkon balkon
kasszava, manióka, maniókalepény, maniókaliszt cassave
katasztrofális rampzalig, catastrofaal
katicabogár lieveheersbeestje
katlan, üst ketel, kookketel, waterketel, keteldal
katolikus pap pastoor, geestelijke, pastor
katonai alakulat, alakulat, testület, alakulat legerkorps, corps, korps
katonai poggyászzsák, poggyászzsák, útitáska handkoffer, koffer, valies
kaucsuk mellvédő, domborulat, hollandi, mellbimbó tepel, speen
Kaukázus Kaukasus
kavarodás, kavarás, sürgölődés, keverés, siti aangrijpen, ontroeren, bewegen
kávécserje, kávé koffie
kávéház, kávézó bistro, koffiehuis, café
kazán ketel, stoomketel
kebel, mell boezem, borst
kebel, mell, csecs, lelkiismeret, fehér hús, emlő boezem, borst
kecses, méltóságteljes gracieus, bevallig, sierlijk
kedélyes, jó természetű, jólelkű, szeretetre méltó aardig, vriendelijk, voorkomend
kedélytelen, vérontás nélküli, vértelen onbloedig
kedvenc uitverkoren
kedves, kedvenc schat, lieverd, lieveling, liefje
kedves, szeretetre méltó beminnenswaardig, beminnelijk, lief
kedves, szerető vriendin, vrijster, geliefde, minnares
kedvesség mildheid
kedvetlen, bosszús balorig, slechtgehumeurd, kregel
kedvező goedgezind, toegenegen, gunstig
kedvező gelukkig
kedvező alkalom, alkalom, alkalmas idő incident, gebeurtenis, gebeuren
kegyelem, kellem, szigorlatra bocsátás, kecsesség sierlijkheid
kegyes, jámbor, istenfélő godvrezend, godsdienstig, devoot
kegyetlen ember, barbár, műveletlen, vadember, vad wild, woest
kegyetlen, keserves, keservesen, nehéz, nehezen hard
kehely, serleg, virágkehely, kupa beker, kelk, miskelk, bloemkelk
kéjenc, érzéki, bujálkodó, kéjes zinnelijk, wellustig, sensueel
kéjes, szerelmes vers, szerelmi, szexuális erotisch, zwoel
kelés, forráspont, furunkulus op het kookpunt zijn, borrelen, koken
kelet oosten
kelet oriënt
kell, must, dohosság, muszáj, penészség horen, dienen, behoren, moeten
kellemes behaaglijk, aantrekkelijk, bekoorlijk
kellemes hangzású, összhangzó, jó hangzású, egyező eendrachtig, harmonisch
kellemes, kényelmes geriefelijk, gemakkelijk, comfortabel
kellemes, örvendező, örvendetes verheugd, verblijd, blij
kellemes, szívesen látott, fogadtatás feestelijk inhalen
kellemetlen alak, pasi, fráter, káromkodás, alak ketteren, vloeken, godlasteren
kelletlen helyzet, dzsem, forgalmi torlódás jam, moes, marmelade
kellő, illetékes, elegendő competent, deskundig, bevoegd
kém, besúgó, spion spieden, beloeren, bespieden
kemence, sütő kachel, oven
kémény schoorsteen, kachelpijp
kémény schoorsteen, kachelpijp
keményen, határozottan pal, stevig
kéményfedő-sapka, félderékszög-mérő, püspökség mijter
keménység, kíméletlenség hardvochtigheid, hardheid
kéménytoldat, desztilláló sisak, legfőbb, oszlopfő kapitaal, vermogen
kémia chemie, scheikunde
kempingágy, kiságy kinderbed
kenetteljes, zsírpecsétes, csúszós, pecsétes dik, vettig, vet
kenguru kangoeroe
kenu plezierboot
Kenya Kenia
kenyai Kenyaans, Keniaans
kényelem, egészség, jó egészség goede gezondheid, gezondheid, wel
kényelmetlenség ongemak, ongerief
kenyér mik, brood
kenyérkereső kostwinner
kényes, érzékeny, túlérzékeny, érző gevoelig, ontvankelijk, receptief
kényszerhelyzet, dilemma dilemma
kényszerképzet, zaklatottság, mánia, ostrom obsessie
kép, ábra, illusztráció illustratie, verluchting
kép, fénykép fotograferen, kieken
képes levelezőlap, képeslap briefkaart
képpont pixel
képregény bekeretezett szövege, léggömb, ballon ballon, luchtballon
képtár, erkély, műcsarnok, karzat, fedett folyosó gaanderij, galerij, gang, galerie
képtelen, nevetséges gek, belachelijk, lachwekkend, mal
képtelenség, badarság nonsens, onzin, zever, gekheid
képviselő, jellegzetes, példány, tipikus, ábrázoló gedeputeerde, afgevaardigde
képzeletbeli, példakép, ideál, eszménykép, ideális ideaal
képzelt, kitalált, koholt, költött, alaptalan verdicht, denkbeeldig, fictief
képzelt, regény-, költött, koholt, regényes verdicht, fictief, denkbeeldig
képzelt, szélsőséges, látomásszerű, bizarr fantastisch, grillig, fantasierijk
kérdés, eredmény, téma, kiosztás, megjelenés, utód uitgeven, emitteren
kérdezősködő, kíváncsi nieuwsgierig, weetgierig
kéreg, ugatás, bárka boomschors, schors
kerek zárójel, közbevetett mondat kramp, nietje, klamp, haakje
kerékagy, középpont bus, naaf
kerékagy, templomhajó, hosszhajó, templomi főhajó naaf
kerékpár, bringa, bicaj, bicikli fiets, tweewieler, rijwiel
kerékpár, kocsikerék, kerék, kormány wiel, rad
kerékpárkormány roer, stuur
kerékpárút, kerti ösvény, járda, útvonal, ösvény pad, paadje
kereplő, csörgő, zörgés, csörgés, fecsegő személy klakken, klappen, kletteren, klikken
keresés, kutatás, nyomozás, vizsgálat, motozás speurtocht, speurwerk, zoektocht
kereset, munkabér gage, loon, bezoldiging, salaris
kereskedelmi, kereskedő zakenman, handelaar, koopman
keresztapa peetvader, naamgever, peter, peet
keresztboltozatok metszésíve, ágyék lies
keresztény christen
kereszteződő, szemben álló, egymást metsző, átlós kruisen, over elkaar slaan
keresztléc, zsalugáterlap, orr-segédszárny, léc lat
keresztülvihető, irányítható, kivihető, nevelhető inschikkelijk, handelbaar
kerevet, dívány Turkse staatsraad, divan, rustbank
keringő, valcer wals
kerítés hek, afsluiting, heining, barričre
kérlelhetetlen, zord streng, wettisch, gestreng, strikt
kérődző herkauwer
kert hof, tuin
kertész tuinman, tuinier, hovenier
kertészkedés tuinieren
kerület (idomé) omtrek
kerület, hadosztály, válaszfal, felosztás, osztás legerafdeling, divisie
kerület, terület, felségterület, territórium territoir, ban, gebied, grondgebied
kerületi, területi, helyi, körzeti, regionális streek-, gewestelijk, regionaal
keselyű aasgier
keserű, keserves, elkeseredett bitter
keserűség bitterheid, verbittering
keskeny, korlátozott, szűk látókörű, szűk smal, bekrompen, eng, krap, nauw
késleltetés, késedelem, halogatás vertraging
késő, utóbbi, néhai, legutóbbi, legújabb, volt vergevorderd, laat
később later
kész, hozzáférhető, elkészülni, gyors, hajlandó klaar, gereed, af, afgelopen
készítmény, szorzat, termék, termény, gyártmány produktie, gewrocht, opbrengst
készlet, anyagi javak remedie, medium, middel, weg
készpénz contant, baar
készségesen gaarne, graag
kesztyű handschoen
két hét veertien dagen, twee weken
kétcsövű távcső, kétcsövű látcső kijker, binocle, toneelkijker
kételkedő, szkeptikus twijfelzuchtig, sceptisch
kétértelmű, félreérthető dubbelzinnig, dubbelslachtig
kétségbeesetten uitroepen
kétséges, kétes hírű, kétes, gyanús discutabel, twijfelachtig, dubieus
kettő, kettes, két twee
kettős duplex, tweevoudig, dubbel, tweeledig
ketyegés, ciha, párnahuzat, pillanat, hitel, atka teek
keverék vermengen, mixen, temperen, mengen
keverőgép, köpű, köpülő alakú nagy tejeskanna karnen
kevés, csekély, vékony, ravasz rank, slank, tenger
kevesebb, nem teljes, lobbanékony, rövid lejáratú kort
kézápolás, manikűrözés, manikűr, körömápolás manicuren
kézbesítés, átadás, előadásmód aflevering, levering, inlevering
kezelhetőség volgzaamheid, gedweeheid, meegaandheid
kézelő, arculütés, ökölcsapás, mandzsetta, hajtóka manchet
kézenfekvő aannemelijk, waarschijnlijk
kézimunka naaien, naaikunst, naaivak
kézirat handschrift, manuscript, kopij
kézjel, kézjegy, kiosztott lapok, kártyaleosztás aanreiken, overhandigen
kézműves ipar, kisipar, kézügyesség, kézművesség ambacht, beroep, handwerk
kéznél levő, jártas, kényelmes gemakkelijk, doelmatig, geschikt
kézzel végzett munka handwerk
kézszorítás, kézfogás handdruk, hand
kiabálás, zsivaj, kiáltás, sírás schreeuw, roep, kreet
kiabáló, zajos, feltűnő, hangos luidruchtig, rumoerig, lawaaierig
kiábrándulás, kiábrándultság smart, leed, verdriet
kiadás (könyvé) uitgaaf, druk, uitgave, editie
kiadó, könyvkiadó uitgeverij
kiadós, bőven elég uitbundig, copieus, abundant, rijk
kiadvány, közlemény afkondiging, openbaarmaking
kialakulás, kifejlődés, evolúció, gyökvonás evolutie, ontwikkeling
kiállított tárgy, bizonyíték, bűnjel belichten, tentoonstellen
kiáltás, kiabálás gieren, schreeuwen, roepen, joelen
kibernetika cybernetica
kibír, cipel, termel, unalmas dolog, unalmas ember aanboren
kibővítés, megnyúlás, hozzáépítés, kiterjesztés achtervoegsel, suffix
kibúvó, szójáték, csűrés-csavarás haarkloven, bedillen
kicsapongás, tékozlás, eltékozlás uitspatting
kicsapongás, vétek, satu ondeugd, gebrek
kicsi gering, karig, min, luttel, klein
kicsi, pici, picike propperig, minuscuul, klein, minuskuul
kidudorodás, duzzadó, duzzadás, dombocska, daganat pof, poef
kiegészítők, tartozékok, kellékek, hozzávaló accessoires
kiégetés, füstölés, kábítószer-injekció hatása aanbranden
kielégítő, közepes osztályzat, elégséges bevredigend
kiépített rakpart, töltés, rézsű (töltésé) dijk, waterkering
kierőszakolás, kikényszerítés, zsarolás knevelarij, afpersing
kietlen afschuwelijk
kietlen, komor naargeestig, somber, mistroostig
kifejezés, stílus, kifejezésmód, szólás idioom, taaleigen
kifejezés, szóhasználat, arckifejezés bewoording, betuiging, gezegde
kifejezésmód, feltételek, nyelv, kikötések bepaling, voorwaarde, conditie
kifejezésteljes, kifejező, fontos, lényeges veelbetekenend, betekenisvol
kifejező, határozott, nyomatékos, hangsúlyos nadrukkelijk
kifelé tartó, felületi naar buiten, eruit, buitenwaarts
kifogás smoesje, smoes, draaierij, dekmantel
kigőzölgés, gőz, pára wasem, damp, stoom
kígyó slang
kígyó slang
kihasasodás, has buik
kihevülés, felhevülés, izzó fény, parázslás, izzás in gloed staan, gloeien, blaken
kihívás, alkalom az erőpróbára, érdeklődéskeltés trotseren, tarten, uitdagen, uittarten
kihívó hangon, kihívó arccal in weerwil van, niettegenstaande
kiképző kórház, szakrendelő, klinikai előadás kliniek
kikészítés, hajrá, jó kidolgozás, felület, simaság aantikken
kikötés, záradék, cikkely, mellékmondat voorwaarde, clausule, bepaling
kikötő, szállás haven
kikötő, vádlottak padja, dokk dok
kiküldetés, delegáció, bizottság, küldöttség afvaardiging, delegatie
kiküldött, megbízott, küldött, titkos megbízott afgezant, bode, gezant
kilenc múzsa, baseballcsapat, kilences szám negen
kilengés nagysága, eltolódás, lendületvétel, hinta balanceren, doen schommelen
kilökődés, visszautasítás, elvetés, elutasítás afwijzing, verwerping
kimagasló személyiség, egyéniség, személyiség aard, karakter, geaardheid
kimagasló, elintézetlen, kifizetetlen, szembetűnő onbetaald, achterstallig
kimerítő vervelend
kimerítően, maradéktalanul, részletesen geheel, ten volle, heel, volkomen
kimerült, fáradt vermoeid, mat, moe
kimonó kimono
kimosott fehérnemű, kimeszelés, hajósodor, szájvíz uitwassen, wassen, de was doen
kín kwellen, koeioneren, martelen
kínai Chinees
kínálat huwelijksaanzoek, aanzoek
kincs schat
kinevezés joga, képesség, tehetség, adomány gift, geschenk, donatie, cadeau
kinin kinine
kinn, kifelé, ki daarbuiten, buiten, uiterlijk
kínzás folteren, martelen, pijnigen
kioldó, kioldógomb, ravasz (lőfegyveré) haan van een vuurwapen
kirablás, zsák, rablott holmi, ágy, hálóhely ontzetten, ontslaan, royeren
kirakatrendező, műtős, dúsító, egyengető, komód ladenkast, commode
király dam, lady, jonkvrouw, vrouw
királyság koninkrijk
kis ecset, ceruza, rudacska potlood
kis ördög, huncut kölyök aardmannetje, kobold, kabouter
kis település, városi közigazgatási terület gehucht, buurtschap, vlek
kis zsiliptábla, lapátkerék, kenuevező, sulykoló peddelen, door het water plassen
kiságy spieken, afkijken
kisállat, hirtelen harag, kedvenc, díszállat troetelen, koesteren, vertroetelen
kisállat, kellő pillanatban, kellő időben jött tikken
kisasszony, elvétés, elhibázás, eltévesztés missen, mislopen, misgrijpen
kiscsomag, csomag pakje
kisebb halastó, kagyló tenyésztő telep, kallózás kruipen
kisebbség, kisebbségi, kiskorúság minderheids-
kisegítő peron, víztartály, bemélyedés, tengeröböl baai, inham, kreek
kiselejtezett darab, eldobott darab afdankertje
kíséret, kísérő jelenség begeleiding, accompagnement
kísérlet experimenteren
kísérlet, hárompontos gól (rögbiben) streven, zich inspannen, pogen
kísérlet, merénylet streven, trachten, pogen, moeite doen
kísértés aanvechting, temptatie, verleiding
kisharang, cserépbura, előreugró kőzet, harangozás klok
kiszabadítás, törlesztés, jóvátétel, visszaszerzés aflossing, amortisatie, afschrijving
kiszámítás, előkalkuláció, megállapítás (előre) schatten, begroten, waarderen, taxeren
kiszámítás, költségvetés rekenschap, rekening
kiszolgálás, kézbesítés, közlekedés, szolgáltatás eredienst, dienst, godsdienstoefening
kiszolgáló, vmivel járó, részt vevő, következmény steward
kitárt, eszem-iszom, oldalszóródás, nyílás, takaró verspreiden, verbreiden, afgeven
kitérés, elmozdulás, kilengés, elkalandozás uitstapje, toer, tocht, trip, excursie
kiterjedt, tágas, téres, terjedelmes ruim, breedvoerig, royaal, groot
kiürült, üres, kifáradt uitverkocht, op, uitgeput
kiválás, kilépés, kivonulás, elszakadás secessie
kiválasztás, rejtegetés, elválasztás, váladék afscheiding
kiválóan bijzonder, buitengewoon
kiválóság, kiváló ember, érdemes, méltó waardig, eerzaam, waar
kivan, fogytán az ereje, teljesen kimerült gekookt
kíváncsi vreemd, curieus, typisch
kívánság, kérelem, kereslet vragen, aanvragen, inroepen, verzoeken
kívánság, kérés, kereslet, igény opeisen, vereisen, rekenen, eisen
kívánság, óhaj, vágy verkiezen, begeren, trek hebben in
kivétel uitzondering
kivételes uitzonderlijk
kivételes, félig sült zeldzaam, ongemeen, schaars
kivételes, páratlan, egyedi uniek, enig
kivetés (adóé), kivetett adó, felbecsülés belastingaanslag, aanslag
kivéve ha, kivéve hogyha, hacsak, ha nem tenzij
kivéve, védelem, védés redden, bergen, behouden
kivonat verteren, verduwen, digereren
kivonat, eszencia, illatszer essentie, essence, wezen, kern
kivonat, jogkorlátozás afkorting, verkorting
kívül, külszín, külseje vminek, külső rész, kinn buiten
kizárólag, egyedül maar, alleen, slechts
kizárólag, kizárólagosan uitsluitend, exclusief
klán, törzs, skót törzs geslacht, volksstam, stam
klasszikus klassikaal, klassiek
klíma klimaat
klozett, hátvéd, hátsó, ülep, fenék achterhoede
koca, emse, anyadisznó uitzaaien
kockás geruit, geblokt
kockázatos, kínos, veszélyes, rizikós, meredek plakkerig, kleverig
kocogás, séta, rázás een duw geven, toestoten, aanstoten
kócsag reiger
kocsi, vagon, távolsági busz, edző, autóbusz opvoeden, onderwijzen
kocsifelhajtó, hadjárat, labdaütés, kocsiút oprit, oprijlaan
kocsivesztegetés, nyomás ideje, nyitási idő huizen, resideren, gevestigd zijn
kocsma, piás drankzuchtige, zuiplap, alcoholist
kohó, kemence, kazán, tűzhely kachel, oven
kokain cocaďne
kokain, kábítószer, jegeccukor, cukorka, narkó, nő snoep, zoetigheid, snoepgoed
kókuszdió klapper, klappernoot, kokosnoot
kolbász worst, beuling
kolera cholera
kolibri kolibrie
kollektíva, kollektív, együttes, közös collectief, gemeenschappelijk
kolostor klooster, mannenklooster
kolostor, apátság abdij
kolosszális geweldig, kolossaal, ontzaglijk
kolosszális, gigászi reusachtig, gigantisch
kombináció, összeállítás verbinding, combinatie
komikus, mulatságos grappig, komisch, moppig, koddig
kommentár, magyarázat, máz, felületi fény, glossza glosse, kanttekening
kommunista communist
kommunizmus communisme
komplikált gecompliceerd, ingewikkeld
koncert, hangverseny concert
koncesszió, legelő, bérlet időtartama, bérbevétel pachten, in pacht hebben
kondom, óvszer kapotje, condoom
kongás, csilingelés, csengettyűszó, zúgás, csengés rinkelen, kletteren, klingelen
konnektor, csaplyuk, gödör, foglalat, karmantyú houder, schede, foedraal
konstans, változatlan bestendig, constant, gestaag
kontár amateur, dilettant, knutselaar
kontár munka afraffelen
konténer, tároló pot, foedraal, etui, bak, doos, koker
kontinens, földrész, világrész, szárazföld continent, vasteland, werelddeel
kontúr, körvonal omlijning, omtrek
konzerv, befőtt behouden, bergen, bewaren
konzul consul
konyak brandy, cognac
konyak, borpárlat vuurwater, brandewijn, brandy
konyha keuken, kookgelegenheid
konyhafőnök, séf chefkok, chef
konyhaszekrény, kormány etagčre, rek
konyhaszekrény, szekrény kast
kooperáló, együttműködő meewerken, samenwerken
kopár, egyedüli, puszta, csupasz, kivont, meztelen onopgesmukt, onbedekt, bloot, naakt
kopás, morzsolódás afschaving
koponya schedel
koporsó doodkist, kist
kor, dalciklus, ciklus, ütem (motorban), mondakör fietsen, wielrijden
kor, életkor leeftijd, ouderdom
kor, éra, korszak tijdperk, tijdsgewricht
korábban, előzetesen, azelőtt, előbb daarvoor, eerder, vooraan, indertijd
korai, korán vroegtijdig, pril, vroeg
Korán Koran
korbács, vadászinas, felhúzókötél (hajón), ostor doorroeren, omroeren, roeren
korcs, degenerált degenereren, ontaarden, verbasteren
kordé, targonca, szekér, kézikocsi, kocsi, taliga kar, wagen, handkar, karretje
kordon, sövény, élősövény, sövénykerítés, sorfal haag, heg, steg
Korea Korea
koreai Koreaans
kórház hospitaal, gasthuis, ziekenhuis
korlátolt, tompa gesmoord, toonloos, stomp, dof
kormánykerék stuurtoestel, stuur
kormánylapát stuur, roer
kormányzás, felügyelet, irányítás, fennhatóság heerschappij, bewind, bestuur
kormányzat gouvernement, regering, overheid
kormányzó, helyettes, helytartó, hadnagy luitenant
korom roet
korona (zenében), szünetelés, szünet pauzeren
korona, fejtető, lombkorona, tető bekronen, kronen
koronázás bekroning, kroning
korong schijf, grammofoonplaat, discus, plaat
korong schijf, discus, grammofoonplaat, plaat
korosodó, koros, öreges, öregedő hoogbejaard, bedaagd
korpa (fejbőrön) roos
korrekt, megfelelő, pontos, kifogástalan juist, correct, goed
korsó, kancsó, dobójátékos, kávékiöntő kan, kruik
korszak, kor tijdsgewricht, tijdperk
kosár ben, korf, slof, mand
kosárlabda basketball
kosbor, orchidea orchidee
kóstoló, ínyencfalat snoepgoed, lekkernij, snoep
koszorú, füstcsiga slinger, guirlande, slingerkrans
koszorú, hajókötél, sor, radarzavaró eszköz, kötél lijntje, koord, snoer, koorde, lijn
kotlett, bordaszelet ribstuk, kotelet, karbonade, rib
koton, radírgumi, gumi, radír, robber (bridzsben) rubberen, elastiek
kova, tűzkő, kovakő, kvarckavics kiezelsteen, kiezel, keisteen
kozmosz, világegyetem heelal, kosmos
kő-, agyag- aarden, van klei, klei-
köd nevel, mist, damp, floers
köd damp, floers, nevel, mist
kődarab, ékszer, kristályosított kábítószer, kő balanceren, doen schommelen
ködös mistig, dampig, heiig, nevelig
ködösség, elmosódottság, szégyenfolt, homályosság vervagen
köhögés, köhintés hoesten
kölcsön, kölcsönadás lenen
kölcsönös, minden második, váltótárs, változó afwisselend
köldök navel
köles gierst
Köln Keulen
kölni, parfüm, illatszer, illat, szag parfumeren
kölönc, hátramozdító, gátlás, klumpa, béklyó, tönk stoppen, dichten, dichtmaken
költés, fajta, nem opkweken, fokken, opfokken, telen
költészet, románc, romantikus dolog, verses regény romance
költő dichter
költői dichterlijk, poëtisch
költőiesség, költészet, költemények, költőiség dichtkunst, poëzie
költözködés, mozgás, eljárás, mozdulat, sakkhúzás ontroeren, aangrijpen, bewegen
költség, ár kosten
költségek, költség-visszatérítés, kiadások vertering, besteding, uitgaaf
költségvetés, büdzsé budget, begroting
kőműves metselaar
köntös kamerjas
könny, hasadás, csepp, repedés, könnycsepp vaneenscheuren, doorscheuren
könnyelmű, csapodár, léha, röpke, ingatag luchtig, luchthartig
könnyelműség, csekély, felületesség onbeduidend, luizig, beuzelachtig
könnyítés, hozam, szerzemény, vétel, emelőrúd koop, inkoop, aankoop
könnyű háziruha, utcai ruha, szolgálati egyenruha negligé, peignoir, ochtendjas, duster
könyökcső, térd knie
könyörület, emberszeretet, jóság, jótékonyság naastenliefde, menslievendheid
könyörület, irgalom, szánalom schade, iets betreurenswaardigs
könyv alakú térképgyűjtemény, atlasz, térképfüzet kaartenboek, atlas
könyv, magazin, jegyzetfüzet boek
könyvecske boekje, libretto, operatekst
könyvkereskedő boekhandelaar
könyvkiadó neve, cégjelzés, lenyomat, impresszum afdruk
könyvvitel, könyvelői munka, könyvelőség accountancy
köpőcsésze spuwbak, kwispedoor, spuugbak
köpőláda, köpőcsésze spuugbak, spuwbak, kwispedoor
kőr, belső rész, ér (kábelé), lelkiállapot, mag hart
körhinta carrousel, zweefmolen, draaimolen
körív, ív toog, boog
körmös emelőrúd, megcsípés, befűződés, becsípés klemmen, tokkelen, knijpen, nijpen
környezet milieu, medium, omgeving
környezet omgeving, omstreken
körséta, vendégszereplés, utazás, turné, túra tournee, rondreis
körtánc, gyenge minőségű marihuána, széna hooi
körte peer
körút, sugárút, széles út, nagy forgalmú főútvonal boulevard, singel
körülmény, feltétel conditie, voorwaarde, bepaling
körülmények, anyagi viszonyok situatie, stand van zaken, stand
körülményes, formális, szertartásos, ünnepélyes plechtig, statig, plechtstatig
körültekintő, ravasz, furfangos, előrelátó scherpzinnig, schrander, pienter
körvonal, árnykép, sziluett, árnyalak silhouet, schaduwbeeld
körvonal, körvonalak, kontúr omlijning, omtrek
körvonal, vezeték, egyenes, útvonal, származási ág vislijn, snoer, sim, hengelsnoer
köszönet, köszönöm, hála dank, dankzegging
köszörülőanyag, rámenős, köszörülő, csiszoló doordringend, fel, guur, bijtend
köteg, kéve bos, bundel, wis
kötegelt vas, vesszőköteg, kötegelt vasrudak mutserd, brandstapel, mutsaard
kötéldob, vasháromláb, kötéloszlop, görgő, kritika krab
kötelesség, funkció, tevékenység, összejövetel functioneren, het doen
kötelesség, teendő, szerep rol
kötelező strip, reep, band, strook, windsel
kötelező bindend, dwingend, gedwongen
kötelezvény, kötvény, kötelezettség, kötelék binding, band
kötélzet, ruha, kitervelt gonosztett, felcicomázás tuigen, optakelen, optuigen
kötény, forgalmi előtér reptéren boezelaar, sloof, schort, voorschoot
kötés, kötszer, tapasz zwachtel, verband
kötet, térfogat, hangerő, könyv, nagy mennyiség geluidssterkte, inhoud, volume
kötőszövet-rák myxomatose
kövér dik, lijvig
követ, küldött bode, afgezant, gezant
követ, lelkész, miniszter, pap, református pap minister, bewindsman
követelés aanspraak maken op, claimen
követelődző, nagyhangú opzichtig, ostentatief
követés, mű-, utánzat, hamisítvány, mesterséges navolging, nabootsing, imitatie
következésképpen achteraf, daarna, dan, naderhand
következetes, sűrű consequent
következő, későbbi, újabb, azutáni nagekomen
következtetés gevolgtrekking, conclusie
következtetés conclusie, gevolgtrekking
kövezet, járda, útburkolat plaveisel, bestrating, wegdek
közben terwijl, staande, gedurende
közbenjáró pleitbezorger, advocaat, verdediger
közé, között tussen
közelítő, hozzávetőleges, megközelítő benaderen
közelről, csaknem, majdnem schier, bijkans, haast, bijna
közelség, szomszédság, környék nabijheid
közép-, derék (testrész), közép, középszerű gemiddeld, doorsnee, middelbaar
középcsatár, centrum, közbülső, központ middelpunt, binnenste, centrum
középcsatár, centrum, központ middelpunt, binnenste, centrum
közepes, hajókár, átlagos, számtani középérték gemiddeld
középkorú van middelbare leeftijd
közfal, fal, sorfal muur, wand
közhivatalnok, tisztviselő, funkcionárius functionaris, official
közigazgatási, adminisztratív bestuurlijk, administratief
közjegyző notaris
közlegény soldaat
közlekedési csomópont ruilen, inruilen, wisselen
közlekedik, állattenyésztő terület, kampány, ívás aanrijden, voorrijden
közmondás spreekwoord
közmondás, gondoskodik vmiről, ért, átél, fűrész zagen
közömbös, középszerű, érzéketlen, nem lényeges lauw, onverschillig
közömbös, semleges ország, semleges, nem nélküli neutraal, afzijdig, onpartijdig
közömbösség flegma
közönséges, közkeletű, otromba, vulgáris, útszéli plat, triviaal, vulgair, onbenullig
közönyösség, apátia, fásultság apathie, dofheid, lusteloosheid
közös bevásárló iroda, össztét, közös eladó szerv zich aaneensluiten, aansluiten
közös, kölcsönös wederkerig, wederzijds, onderling
közösség gemeente, gemeenschap
között tussen, onder
között, közepette, közt in het midden van, medio, midden
központi, államszövetségi, szövetségi federaal
központi, telefonközpont, központ, közép- middelste, centraal
közreműködés, adakozás, cikk, sarc, felszólalás bijdrage
köztársaság republiek, vrijstaat
köztársasági érzelmű, köztársaságpárti republikeins
köztér plein
közvetett adók igazgatása, fogyasztási adó verbruiksbelasting, accijns
közvetlenül direct, overeind, rechtop
közvetlenül mellette, közvetlenül utána, következő naast, eerstkomend
közvetlenül, mihelyt, amint dadelijk, onmiddellijk
község, falu plaats, dorp
krétakor, krétakorszak, krétakori, krétaszerű Krijt
krikett, tücsök krekel, kriek
kripta, páncélterem, égbolt, bolthajtás, boltozat gewelf, bol
kristályparaméter, jellemző, paraméter parameter
kritika beoordeling, kritiek, aanmerking
kritizáló, kritikai, boncolgató, vizsgálódó kritiek, hachelijk
krízis, krízis, válság crisis
krokodil krokodillen
krónika kroniek
krónikás chroniqueur, kroniekschrijver
kudarc, elutasítás, visszaverés verdringen, weren, terugdringen
kukorica maďs, mais
kulcs, ék, faék, lábfej, ruhafogas, szeg, faszeg borrel, aperitief
kultúra, műveltség, civilizáció, művelődés beschaving, beschaven
kunyhó, kaliba schuur, keet, barak, loods
kúp, tölcsér, fagylalttölcsér, toboz kegel
kupa, csapágycsésze, Erichsen-benyomódás, sors kopje, kop
kupa, fényképező lemez, versenydíj, névtábla, lap fotografische plaat, plaat
kupola koepel
kurbarilfa, sáska, szentjánoskenyér, fehér akácfa sprinkhaan
kurzus, tanfolyam, kúra, lefolyás, folyás, kezelés tracé, route, leergang, cursus, koers
kúszónövény, korcsolya éle, versenyen induló ló hardloper
kút, szökőkút, ivókút fontein
kutatás speurwerk, speurtocht
kutyaféle, kutya-, szemfog honden-, honde-
kuvik steenuil, nachtuil
küldetés opdracht, boodschap, commissie
küldetés missie, opdracht, zending
küldött, megbízott, képviselőházi tag subsidiair, plaatsvervangend
külföldi uitheems, buitenlands
külön, önálló, független, különálló afgezonderd, afzonderlijk
külön, összeadásjel, plusz, hozzáadva, többlet, és plus
külön, segítség nélkül elvégezhető, szimpla, fark ongehuwd, ongetrouwd
különböző uiteenlopend, verschillend
különböző, sokféle verschillend, menigvoudig, menigvuldig
különbség verschil, onderscheid
különbség, megkülönböztetés, kitüntetés, hír onderscheiding
különféle, különböző verschillend, menigvoudig, menigvuldig
különleges képesség, a hírességek, nagyságok talent, gave, aanleg, begaafdheid
különleges, kiváltságlevél, nullás búzaliszt patent, octrooi
különös dolog, intés, egyéb veszély, óvadék waarschuwen
különösen, különlegesen, külön in het bijzonder, inzonderheid
különvonat, különkiadás, speciális, sajátságos afgezonderd, afzonderlijk
külső aanblik, aanschijn, buitenkant
külső megjelenés verschijning, verschijnen
külső megjelenés, megvilágítás, szempont, nézőpont aanzien, air, schijn, aanblik
külső övezet, környék omstreken, omtrek, omgeving
külső réteg, réteg, bőr, festékréteg, kabát, zakó jas, overjas
külső, tekintet, pillantás, megjelenés het uiterlijk hebben van, er uitzien
külsőség, külországi, külszíni, felületi, kül- extern, buiten-, uitwendig, uiterlijk
külterjes, alapos, kiterjedt, széleskörű uitgebreid, omvangrijk, veelomvattend
külváros voorstad
küszöb drempel, dorpel
küzdőtér, aréna arena, krijt, piste, kampplaats
kvantitás, mennyiség, nagy tömeg, prozódiai jel hoeveelheid, boel, sterkte, grootheid
kvéker Quaker-
lábas braadpan, steelpan, pan
lábbeli, cipő schoeisel
lábbilincs, béklyó ketenen, boeien
lábikra, borjú, boci, vádli, borjúbőr kalf
laboratórium laboratorium
lábszárvédő, bokavédő, kamásli, porvédő harmonika slobkous
láda, mellkas, pénztár, szekrény borst, boezem
lagúna lagune, kustmeer
lágyék, bélszín, ágyék kruis, lende
laikus, nem egyházi ember, nem szakember leek, niet-ingewijde
lajstrom, zsemlye, tekercs, gördítés, gördülés broodje, bolletje, kadetje, kadet
lakás, passzus, otthon, megillető hely, ház, tér plaats, oord, lokaal, plek
lakatlan, sivatagi, sivatag, érdem, pusztaság wildernis, woestenij, woestijn
lakatos slotenmaker
lakk-kence, politúr, fénymáz, firnisz, zománc verlakken, lakken
lakó huurder
lakóhely, lakás logies, kwartier, onderkomen, woning
lakos, lakó inwoner, bewoner, ingezetene
lambéria, mennyezetburkolat, faburkolat, falábazat dashboard, beschot, instrumentenbord
lámpa lamp
lámpaolaj, kerozin, petróleum lampolie
lánc ketting, keten
láncfonal, vég, végcél, befejezés, kártszalag uiterste deel, einde, uiteinde
láncszem, csukló, ízület, kézelőgomb, fáklya monteren, zetten
lángvörös, izgatott gloeiend, vurig, verterend, verzendend
langyos, közömbös, langymeleg zoel, lauw
lány dochter
lánytestvér, húg, nővér zuster, zus
lányunoka kleindochter
Laosz Laos
laoszi Laotiaans
láp, mocsár, hullamerevség, ingovány aanbinden, meren
láp, mocsár, hullamerevség, ingovány onderbinden
lapát scheppen, opscheppen
lapos, állott, poshadt, banális, áporodott, régi muf, adellijk, benauwd, goor, gortig
lármás, feltűnő, hangosan, rikító színű hard, luid
lárva larve
lárva, kaja, hernyó opduikelen, opgraven, delven, rooien
lassan op zijn gemak, zachtjes, langzaam
lassú tűzön főzés, zümmögő csendes forrás, párolás pruttelen
lassú, józan, egyenletes, mértékletes, mértéktartó gematigd, bescheiden, matig
lassú, vontatott, késedelmes, megfontolt, hanyag langzaam
láthatatlan, látatlanul ongezien
látható zichtbaar
látható, látszólagos aanwijsbaar, vertoonbaar
látnivaló, nevezetesség, nézet, tekintet, látás richtmiddel, zoeker, vizier
látó-, vizuális, látási zichtbaar
látogató, hívó fél bezoeker
látóhatári, láthatári, sík, látóköri, horizontális horizontaal, waterpas, platliggend
latrina, illemhely latrine
látvány, táj, tájkép landschap
látványosság, látvány spektakel, kijkspel, schouwspel
látványosság, siker, felmutatás, előadás, vállalat laten blijken, manifesteren
láva lava-
lavina lawine
láz, hőemelkedés, felajzottság koorts
lazac zalm
lázadás, fellázadás, zendülés muiterij, onlusten, opstand
lázadás, zendülés muiterij, onlusten, opstand
lázadó, engedetlen, ellenszegülő oproerig, opstandig
lázas koortsig, koortsachtig
le-, le, alsó, leégve, lefelé, pihe, lent waas, nesthaar, dons
lé, oldat, égetett szeszes ital, folyadék alcohol, drank, alcoholische drank
leágazás, függvény leszármaztatása, eredet afleiding, afgeleid woord
lealacsonyítás, megalázás verootmoediging, vernedering
lebélyegzett, ledöngölt, bélyeges gefrankeerd, portvrij, vrachtvrij
lecsapoló árok, nyiladék, lövészárok, futóárok loopgraaf
ledorongolás, koccanás, kopogás slaan, klappen, kloppen, opvallen
leesés, dugó, fémcsap, papírtekercs (tárolásra) morsen
leesés, hanyatlás, felvonásvégi függöny, csapóajtó druppel, waterdruppel
lefoglalás, letartóztatás, zár alá vétel aanhouding, arrestatie
legalacsonyabb ár, hajófenék, padló, emelet, talp verdieping, etage
legcsekélyebb, legjelentéktelenebb, legkisebb minst
légcső luchtpijp
legfontosabb, főtermény, legfőbb, lerakodóhely haakje, kramp, nietje, klamp
légi csapás, sztrájk, telér kloppen, slaan, houwen, klappen
légi utaskísérőnő, légikisasszony stewardess
légibetegség luchtziekte
leginkább, főként, elsősorban in het bijzonder
légiriadó, éber kwiek, druk, kras, levendig, rap
legjava vminek, színe-java vminek, tejszín, krém vla
legjobb minőségű, legjava vminek, vminek a legjava keuze, keur, keus, optie, verkiezing
legjobb, a legjobb, lehető legjobb, legjobban best
legkiválóbb merinó gyapjú, cifra, hegyes, szépen net, mooi, schoon, fijn, fraai
legközelebbi kocsma, helyi, helyi fiók, helybeli plaatselijk, lokaal
legmagasabb hely, felszín, legjobb, tető, orom afknotten
legszélső, véglet, túlzás, sötét (nyomor), túlzó uiterst, extreem, ergst, bovenmatig
legutolsó, alja vminek, ülep, alapzat, hajófenék bodem, achtergrond, ondergrond, grond
légűr, vákuum, légüres tér luchtledige ruimte, vacuüm
légvédelmi, légelhárító ágyú, légvédelmi ágyú luchtafweergeschut
légzés, lélegzés, lélegzetvétel, belehelés ademhaling
léha, komolytalan, frivol lichtzinnig, frivool, wuft
lehajlás, görbe hát, kancsó, meggörnyedés, serleg buigen, overhellen, hellen, aflopen
leheletnyi vajréteg, karcolás, slamasztika afkrabben
lehetőség mogelijkheid
lehetséges bestaanbaar, mogelijk
lehetséges waarschijnlijk
leírhatatlanul onbeschrijflijk
lejárónyílás, kézikönyv, társ, rendtag, élettárs maat, kameraad, kornuit, makker
lejjebb, le, vmi alatt, alant, alul, alulra, lent beneden, daarbeneden, onder
lejtő, toldalék épületrész, vézna, ösztövér, üres schragen, steunen, stutten
lejtősség geneigd zijn tot, geneigd zijn, neigen
lekopasztott, színtelen, kietlen, csupasz, tar kaal, kaalhoofdig
lekötelezettség, kötelesség, tartozás, lekötelezés verplichting, plicht
lekuporodás, meghajlás hurken, in elkaar duiken
leküzdhetetlen onoverwinnelijk, onbedwingbaar
lélegzetelállító adembenemend
lélegző, szusszanás, kifullasztó adempauze
lélek, nagy keretes állótükör, psziché, szellemke psyche
lelkes, tüzes gloeiend, verzendend, vurig, verterend
lelkesedés, rajongás enthousiasme, geestdrift
lelkész, pompás, isteni, hittudós goddelijk
lelkiismeret geweten
lelkiismeretes consciëntieus, gewetensvol
lelkipásztor, lelkész, anglikán pap pastoor
leltár, leltári tárgyak inventaris, boedel
lemetszett darab, maró gúny, megcsípés, lemetszés aperitief, borrel
len vlas
lencse lens
lendítőerő, ösztönzés onstuimigheid, vuur, heftigheid
lengőállvány, bölcső wieg
lenn, alatt, alá, alul daarbeneden, beneden, onder
lenvászon, ágynemű, vászon, vászonnemű, fehérnemű linnen
lényeg nélküli, testetlen licht
lényeg, kérdés, váladék, szedendő anyag, anyag aangelegenheid, ding, affaire, zaak
lényege vminek, magja vminek, veleje vminek essentie, kern, wezen, essence
lényeges essentieel, vitaal, intrinsiek
lényeggel törődő, egyenes irányú, szókimondó aalwaardig, aalwarig, eenvoudig
lényegtelen onverschillig, lauw
leopárd luipaard, panter
leölés, öldöklés, levágás, mészárlás afslachten, slachten
lépcsőfok treeplank, opstap, opstapje, tree
lépcsőház, lépcsősor opgang, trap
lépcsőköz, menekülés, vonszolótag, emelet, repülés vlucht, vliegtocht
lépcsősor opgang, trap
lepényhal spartelen, zich aftobben, worstelen
lepényhal schol
lépés zaja, cipőtalp, futófelület stappen, lopen, schrijden, treden
leplezetlen, szemmel látható, rakományjegyzék laten blijken, manifesteren
lepra melaatsheid, lepra
les, elrejtőzés, leselkedés, lesben állás, leshely een hinderlaag leggen
lesújtó, riasztó, hűvösen, rémítő ontstellend
lesz vmivé, illik vkihez goed staan
leszaladó szem, kötélhágcsó, kotróléc, létra ladder
leszállítás, bűnpártolás, csökkentés afname
leszálló, partra szálló, rakodópart, rakpart daling, landing
leszámítolás, árengedmény disconto
leszármazott, származék, utód nageslacht
leszármazottak, utókor nageslacht
leszerelt, elválasztott, különálló, lecsavart afstandelijk
letargia, közöny doffe onverschilligheid, lethargie
letartóztatott, rögzítő illesztőszeg, elítélt, rab gevangene
létesítés, intézmény, létesítmény, alapítás vestiging, etablissement, instelling
letisztulás, tevés, megérlelés, kiszedés, letét montuur, vatting
létrafok, hangzik, csendül, telefonon felhív opstap, tree, opstapje, treeplank
Lettország Letland
lettországi, lett Lets
leválasztás, lekapcsolás, elkülönülés, szétválás detachement, team, afdeling
levehető, leszerelhető, lecsavarható afneembaar
levél zendbrief, epistel, brief
levél, apostoli levél epistel, brief, zendbrief
levélkézbesítő, postás postbeambte, postbode
levélszekrény bus, brievenbus
levéltárca, tárca portefeuille
lezárás, padlóbevonat, papírpecsét, forrasztás zeehond, zeerob, rob
libuska, buta liba, szabóvasaló, butuska, csacsi gans
licenc, szabadosság, hatósági engedély, koncesszió vergunning, licentie
lidércnyomásszerű nachtmerrieachtig
lift, felvonó, emelkedés, emelés, felemelkedés opgraven, rooien
liftakna, törzs, tengely, lándzsa, nyél, hímvessző schacht, mijnschacht
liga, 4.8 km bond, liga, verbond
liget, erdő woud, bos
liget, erdő, fa hout
likvid, folyósítható, híg, változékony, folyadék vloeistof
liliom lelie
limes, ütköző, határpillér beperken, begrenzen, beknotten
limonádé limonade
linóleum vloerzeil, linoleum
lírai, lírai költemény tekst
lista, névsor, posztószél, oldalra dőlés, lajstrom uitlisten, een lijst maken
liszt meel, bloem
litván Litouws
Litvánia Litouwen
ló (sakkban), lovag ridder, paard in schaakspel, paard
lóállomány, lóistálló, stabil stevig, vast, hecht, gevestigd
lóbálás, meglóbálás, suhogtatás, megsuhogtatás zwaaien, slingeren, swingen
lóbálás, uralom, kilengés, himbálózás, kibillenés zwiepen, zwieren, zwaaien, slingeren
lobbanás flikkeren, flakkeren
lobogó, transzparens, zászló vaan, dundoek, vlag
lóerő paardekracht
lóerő, repülőbenzin, leves soep
lógás, rendszeres távolmaradás absenteďsme
logika, logikai hálózat, logikai logica
logikus logisch
lóhere klaver
lokátor, radar raderwerk, radar
lomb, lombozat loof, gebladerte, bladertooi
lombik, flaska, üveg veldfles
lopótök, ivótök, kulacs, flaska, ivópalack, tök kalebas
lótusz lotus, rolklaver
lovaglás, lovaglóösvény, kerékpározás, kocsikázás rijden
lovas, függelék, ráépítmény, tolósúly, toldat aanhangsel, bijlage, appendix
lovasság ruiterij, cavalerie, paardenvolk
lökés, taszítás, tolás schuiven
lökhárító, itallal telt serleg, ütköző, vasbika bumper, stootkussen, buffer
löncs, ebéd twaalfuurtje, lunch
lőszer, tölténytár, papíralak, patron, töltény patroon, kardoes
lumineszcens bevonat, fluoreszkáló bevonat fosfor
lusta ember, lajhár, lajhármedve, restség ai, luiaard
lustaság luiheid
luxus, tetszés, extra, képzeletbeli, képzelet bedenken, zich verbeelden
lyuk, kvadráns, szakasz, szektor, körzet, tárcsaív sector
lyuk, odú, gödör, vacok groef, gracht, kuil, groeve, greppel
-m mijn, m'n
ma heden, vandaag
ma este, ma éjjel vannacht
madár vogel
madárenyv, madárlép, póráz, borostyánszín, hárs kalk
madártoll, tollazat pluim, veer, pen, veder
magabiztosság, ín, vakmerőség, ideg, erezet zenuw
magánbeszéd, monológ alleenspraak, monoloog
magánhangzó vocaal, vokaal, klinker
magányos, elhagyott eenzaam
magas verheven, hoog
magas, előkelő, csúcsteljesítmény, magasan, fent hoog, verheven
magas, eminens, kimagasló eminent, uitstekend, aanzienlijk
magasabbra jutás, magaslat, emelkedés, ívmagasság opstaan, gaan staan
magaslat, magasság, hegy hoogte
magasság stand, hoogte
magasztalás, dicséret, dicsőítés roemen, loven, verheerlijken, prijzen
magatartás, viselkedésmód gedrag, houding, wandel
magával ragadó, megragadó, nagyon érdekes betoverend, fascinerend, boeiend
magazin, tölténytár, képeslap blad, krant
mágikus, bűvészet, varázslatos, mágia, bűvös toverkunst, magie
máglya, karó, érdekeltség, pózna, lóverseny, cölöp stijl, paal, post, deurpost
mágnes magneet
mágneses hangrögzítő, magnetofon magnetofoon, bandrecorder
mágneses, elragadó, vonzó magnetisch
mágnesesség, vonzóerő, mágneses erő magnetisme
magnetofon szalag, pamutpaszomány, csengőszalag met een band omgeven
magtok, mag, vminek a belseje, vminek a magja kern, pit
magyarázó jegyzet, kommentár aantekening, commentaar
magyarázó szöveg, kommentár, közvetítés nabeschouwing
mai ízlésnek megfelelő, áramvonalas gestroomlijnd
mai, jelenlegi actueel, tegenwoordig
mai, korszerű, újabb kori, modern nieuwerwets, modern, bijdetijds
máj lever
majd, aztán, azután, akkori, akkor ook weer, dus, ergo, toch
majdnem schier, bijkans, haast, bijna
majom, erőszakos ember, nagy barom, durva ember aap
mák, pipacs papaver
makaróni macaroni
makk eikel
makréla, makrahal makreel
maláj nyelv, maláj ember Maleis
maláj szoknya, szarong sarong
malária malaria
maláta mout
Malaysia Maleisië
malaysiai Maleisisch
málészájú, juh, birka schaap
malícia, keserűség, rosszindulat, törés, epe gal, plantengal, galnoot
málna, megvető mozdulat, lekicsinylő mozdulat framboos
mama, anyu mammie, mam, ma, mamma
mama, fű, anya, szülőanya, anya-, marihuána ouder, moeder
mami, anyu, múmia mummie
mamusz, villamos hajóvontató csörlő, fagydaganat muiltje, slof, muil
manapság tegenwoordig
mancs, pracli poot, onderbeen, been
mancs, pracli, ököl, herceg, kéz hertog
mandarin mandarijn (vrucht)
mandrill, kiképzés, pamutzsávoly-szövet, ültetősor boren
mandula amandel
maneken, sablon, modell, mintakép modelleren
mangó, mangófa mango, manga
mangosztán, garcinia mangisboom
-mániás, kókusz, őrült ember, lüke, flúgos, fej moer
Manila Manilla
mankó kruk
manó, gonosz szellem gnoom, aardmannetje
manőver, hadgyakorlat, hadmozdulat manoeuvreren, rangeren
manzárd, tetőtér, padlás dakkamertje
manzárd, tetőtér, padlás zolderkamer
maori bennszülött, maori nyelv, maori Maori-taal, Maori
már al, reeds, alvast, alreeds
maradandó aanhoudend, blijvend, bestendig
maradék, ceruzavég, ellenőrző szelvény, tuskó peukje, peuk
maradéktalanul volkomen, totaliter, heel
maradó, tartós, permanens gestaag, constant, bestendig
maradvány, többlet, felesleg surplus
margarin margarine
margó, mozgástér, tűrés, különbözet, szél, perem kant, marge, rand
marhahús, izomerő, izomzat klapstuk, rundvlees
marionett, báb, zsinóron rángatott bábu marionet
maró gúny, gúnyos megjegyzés, szarkazmus sarcasme
marógép, marós, molnár, cserebogár, őrlőgép molenaar, mulder
Marokkó Marokko
marokkói, marokkói ember Marokkaans
marslakó, marsbeli, mars-, marsi Marsbewoner, Martiaan
mártásos csésze, csónak, csésze, kis testű hajó boot, schuit
mártír, vértanú bloedgetuige, martelaar
másodrendű evezőtoll, levél, írisz, járdakő, kőlap dundoek, vaan, vlag
másodrendű, mindenre használható ember, típus- utility
másolat verveelvoudigen, multipliceren
mást, másként, másikat, további, másmilyen, más ander
másutt, máshová, máshol ergens anders, elders
mászás klimmen, klauteren
masszázs, masszírozás, gyúrás masseren
matematika wiskunde, mathematica
matrac matras
maximum, maximális, legfelső fok, legfelső határ maximum-, maximaal
mechanizmus, gépezet, szervezet machinerieën
meccs, gyufa, pari, párja vminek, mérkőzés lucifer
mecset moskee
medence bekken, vont, kom
mediterrán, földdel körülzárt, földközi-tenger Middellandse Zee
medúza, sár, latyak, csöpögő érzelgősség kwijlen
medve naar buiten brengen, dragen
még egyszer annyi, hasonmás, kettős fogadás, két- dubbel, tweevoudig, duplex, tweeledig
még mindig, állókép, csend, messzebb, még távolabb nog
meg, és, mintha en
megadás, szelídség, beletörődés mildheid, zachtaardigheid
megalakítás, szervezés, szokás, folyamatba tétel instelling
megállapodás verdrag, traktaat, verhandeling
megállapodás, egyezmény overeenstemming, samenklank
megállás stoppen, aflaten, ophouden
megbélyegzés, elutasítás, kárhoztatás, elítélés wraking, afkeuring
megbeszélés discussie, bespreking
megbeszélt időpont, randevú, megbeszélés benoeming, aanstelling
megbeszélt találkozóhely, megbeszélt találkozó afspraak, rendez-vous
megbetegedés, ragaszkodás, letartóztatás aanhechten
megbízható vertrouwd, betrouwbaar
megbízott, meghatalmazott lasthebber, gecommitteerde
megbomlik az egység, hasított, rés, fél pohár ital kloven, doorklieven, klieven, splijten
megcsinál, kiszolgál vkit, részed, vhogyan megy beëindigd, afgewerkt, klaar, afgelopen
megcsúszás, ék, farolás, csúszás, féksaru uitglijden, slippen
megdagad, duzzad, elnapol, megduzzad, előlép, kel rose, roze, roos
megégett, csíp, égetett, mar, eléget, világít aangebrand
megegyezés szerinti, kölcsönösen megállapított in orde, afgesproken, akkoord
megegyezés, esemény, vizsga, mozgás, járás, alku lopen, van stapel lopen, gaan
megegyezés, megállapodás, egyetértés, feltétel verband, omgang, betrekking
megegyező, azonos identiek
megelégedett vergenoegd, tevreden, voldaan
megelégedett, elégedett tevreden, vergenoegd, voldaan
megelégedett, elégedett voldaan, tevreden, vergenoegd
megelégedettség tevredenheid
megelőzőleg, korábban, azelőtt, inkább minthogy voor
megereszkedett, elszabadult, nem pontos, feslett mul, rul
megérkezés, megjelenés, eljövetel advent
megerőltetés, erőfeszítés, felhasználás krachtsinspanning
megfejtés, értelmezés toelichting, explicatie
megfejtés, oldat, feloldás, oldás oplossing
megfelelő doelmatig, gemakkelijk, geschikt
megfelelő bőségű, nem megerőltető, laza, nem nehéz licht, vlot, makkelijk
megfizethetetlen onschatbaar, onwaardeerbaar
megfontolás nélküli, lobbanékony, gerjesztő luchtig, luchthartig
megfontolás, gondolkodás geloven, van mening zijn, achten
megfontolt, komótos, ráérő, kényelmesen, lassú kalm, op zijn gemak, rustig
megfúj, kanyarog, csavar, felhúz (órát), göngyölít aanschieten
megfulladás, elfojtódás, megfojtás, szivató wurgen, choken, worgen
meggörbít, hajló, hajlik, meghajlik, meghajlít gebogen, krom
meghágás, rétegeltolódás, fedeztetés, akadály springen
meghagy, ajánlat, kísérlet vmi megszerzésére, ígér te koop aanbieden, aanbieden
meghasonlás, ugrás, összeveszés, hasadás, szakítás een bres slaan, een bres slaan in
meghatalmazott, kiküldött követ, képviselő delegeren, afvaardigen
meghatározás, definíció, képélesség bepaling, definitie, omschrijving
meghatározó beslissend, finaal, cruciaal
meghatározott, korlátozott, korlátolt beperkt, begrensd, eindig
megható, érzelmes, olvadó dooi
meghibásodás, elmulasztás, szervi elégtelenség flop, echec, fiasco, debâcle
megillető rész, nagy adag afranselen
megindító, könyörületes, szánalomra méltó, alávaló erbarmelijk, beklagenswaardig
megismétlés, zenei ismétlőjel, ismétlődés herhalen, nazeggen
megismétlődés, felelés (iskolában), ismétlődés herhaling, repetitie
megítélés, ítélőképesség oordeel, judicium, gericht, vonnis
megjegyzés, magyarázat, kommentár annoteren, commentaar leveren op
megjelölés, megnevezés, elnevezés benaming, naamwoord, naam
megkeményedett pala, aranyszín, kövező anyag, fém metalen
megkésett, lejárt, rég esedékes onbetaald, achterstallig
megkötés, lebonyolítás, üzlet, tranzakció, ügylet transactie
megkövesedett, halálra vált, megkövült, megdermedt versteend
megközelíthető, hozzáférhető aanspreekbaar
meglehetős, jókora aanmerkelijk, aanzienlijk, geruim
meglehetősen, jelentékeny mértékben aanzienlijk
meglel, vmilyennek talál, vmilyennek tapasztal baseren, grondvesten, funderen
meglepő verrassend
megmaradó overig, verder
megnyerő, beszédes, előzékeny voorkomend, lief, aardig, vriendelijk
megnyilatkozás, bemutató, bemutatás, kijelző pralen, paraderen, prijken, pronken
megnyitás, felavatás, életbeléptetés inauguratie, inwijding
megnyitó beszéd, beköszöntő, fölavató, székfoglaló inaugureel
megnyugvás, lemondólevél, leköszönés, beletörődés gelatenheid, berusting
megoszlás, eloszlatás, elosztás, tagoltság verdeling, uitreiking
megpróbáltatás, igénybevétel, erőfeszítés, erő beklemtonen, accentueren
megragadás, felfogóképesség bemachtigen, aangrijpen, grijpen
megrándulás, zökkenés, rángatózás, balfácán schokken
megrándult, megfeszített, meghúzódott strak, geforceerd, gespannen
megrázkódtatás, rángatás, zötykölődés, ütődés schokken
megrohanás, vihar storm
megrongálódott, sebesült, sértett, megkárosított gewond
megrovás, bírálat wraking, verwerping, afkeuring
megrökönyödés, megdöbbenés consternatie, ontsteltenis
megsebesít, megsért, árt, kárt okoz pijn doen, zeer doen
megsejtés, előrelátás, előrejelzés, prognózis beduiden, voorspellen, voorzeggen
megsemmisítés, megsemmisülés, tönkretevés vernietiging
megszabadít afhelpen
megszabadulás (vmitől) zin, aanvechting, lust, neiging
megszállottság, birtoklás bezitting, eigendom, bezit
megszégyenítve, megszégyenülve beschaamd
megszelídített, erélytelen, engedelmes, ízetlen temmen, dresseren, africhten
megszentelt, jámbor gewijd, heilig, sacraal, geheiligd
megszokott generaal
megszokott munka, jártasság, szokásos munkamenet routine, sleur
megszokott, szokott, szokásos gebruikelijk, gewoon
megszorítás, feltétel voorwaarde, conditie, bepaling
megszűnés, múlás, kihagyás, időköz, csúszás terugvallen
megtakarított összeg, pihenőhely, tolatóvágány parkeerplaats, parkeerterrein
megtanul, tanul, tapasztal aangeleerd
megtekintés schouw, schouwing, inspectie
megtért személy bekeren
megtorlás, visszavágó, bosszú, bosszúállás wraak
megújulás, reform reformeren, hervormen
megüresedett állás, munkalehetőség mond, opening, gat
megvendégelés, vendégség, szórakoztatás aardigheid, pretje, amusement
megvesztegetés, vesztegetési összeg bederven, verbasteren, omkopen
megvesztegethető, készséges, könnyű, laza toegevend, inschikkelijk, meegaand
megvetés, lenézés, semmibe vevés minachting, schamperheid, verachting
megzavarás, elvonás, őrület, zavarás, elterelés verstrooiing, afleiding
megzavarodott, zavart bedremmeld, beduusd, beteuterd
meggyőzés, rábeszélés, hit, faj, meggyőződés overreding
méh baarmoeder
méh baarmoeder
méh, összejövetel honingbij, bij
méhkas, kaptár, zsúfolt hely, forgalmas hely bijenkorf
méhviasz bijenwas
melankólia, búskomorság, búskomor weemoedig, droefgeestig, melancholiek
mellék- aanvullend
mellék-, melléktantárgy, külön, ráadás, különleges extra
mellékmegfejtés, szakácsnő, szakács, hajószakács koken
melléknév bijvoeglijk naamwoord, adjectief
melléknévi bijvoeglijk
mellény herenvest, vest
melltartó b.h., beha, bustehouder
melltű, bross borstspeld, broche
melodikus, dallamos melodieus, melodisch, zangerig
melodrámai melodramatisch
méltóság, istentisztelet, imádás adoratie, aanbidding
méltóság, magasztosság zelfrespect, zelfgevoel, waardigheid
mély tisztelet, hódolat, hűbéri eskü hulde, eed van trouw, eerbetoon
mélyfúrás, tartály, süllyesztő, emésztő gödör zinken, aan de grond raken
mélységes, feneketlen onpeilbaar, ondoorgrondelijk
mélyút, hegyszoros, díszelvonulás, hegyszakadék ontwijden, profaneren, ontheiligen
mementó, emlékeztető aandenken, gedenkschrift
memória, emlékezőtehetség geheugen, heugenis, herinnering
menedék, kikötő haven
menedékhely, ravasz kibúvó, mentség, kifogás kunstgreep, kneep, streek, foefje
menekülés, mentőlétra, megmenekülés, megszökés ontsnappen, ontkomen, ontgaan
menekült uitgewekene, vluchteling
menetrend, ütemterv, táblázat dienstregeling, rooster
mentegetőzés, bocsánatkérés verontschuldiging
mentes, érvénytelen loos, ledig, leeg, lens, hol
mentes, felmentett vrijstellen, ontslaan
-mentes, -hatlan, lenyomat, előírásos fokú, kémcső drukproef
mentés, megmentés, kiszabadítás, kimentés bergen, behouden, redden
mentesség vrijdom, vrijheid, vlotheid
mentesség, teljesítés, elsülés, kisülés, lövés ontslaan, ontzetten, royeren
mentezsinór, szuronypapucs, markolatszíj, béka kikker, kikvors
mentőöv reddingsgordel
mentőöv reddingsgordel
mentőszolgálat, mentőkocsi, mentőautó ambulance, ziekenauto, ambulancewagen
menyasszony bruid, meisje, verloofde
menyasszony, fiatalasszony verloofde, bruid, meisje
mennydörgés, dörgés, dörgő hang daveren, bulderen, donderen
mennyei, csodás, égi hemels, hemel-
mennyezeti gerenda, zablarúd, tábla (csokoládé) belemmeren, afsluiten, afdammen
mennyiség, összeg tal, aantal, getal
méreg vergiftigen, vergallen, vergeven
méreg, harag, bosszúság, düh, indulat gramschap, boosheid, toorn
mérés, mérlegelés het gewicht bepalen, wegen, afwegen
merész, vakmerő brutaal, gedurfd, stoutmoedig, stout
merészség, merész stoutmoedig, gedurfd, stout, brutaal
mérföld mijl
mérhetetlenül, szertelenül, szélsőségesen excessief, buitensporig
mérkőzés, verseny match, wedstrijd, concours
mérleg weegschaal, balans, waag
mérőléc, munkatársak, vezérkar, kotta öt vonala staf
mérsékelt nuchter, bezadigd, sober, matig
mérséklet matigheid
mérték, célpont, szint, márka, nyom, osztályzat merken, tekenen
mértékegység, egység, egységnyi, az egyes szám eenheid, unit
mértékletes nuchter, bezadigd, matig, sober
mértéktelen, rendkívül magas, eltúlzott, túlzott extreem, buitensporig, excessief
mérvadó rezgésmód, modális érték, divat, hangnem manier, wijze, trant
mese vertelsel, verhaal, relaas, vertelling
mese, valótlanság, tanmese, állatmese, mesevilág fabel
meseszövés, fondorkodás, bonyodalom, áskálódás konkelen, intrigeren, bekonkelen
mester meester, grootmeester, maëstro
mestergerenda balk, ribbe, onderlegger
mesterkélt, színpadi, színpadias, színészies schouwburg-, toneel-, theater-
mesterséges, szintetikus, erőltetett gekunsteld, gewrongen, gemaakt
mészárlás, vérfürdő, öldöklés moordpartij, bloedbad
mészáros, hentes, hóhér, sebész slachten, afslachten
mészkő, kréta krijt
messzebb fekvő, messzebb eső, erősen, távolabbi verwijderd, ververwijderd, ver
messzelátó, távcső sterrenkijker, telescoop, verrekijker
metafora, szókép, hasonlat beeldspraak, beeld, metafoor
metamorfózis gedaanteverwisseling, metamorfose
meteorkő meteoriet
Mexikó Mexico
mexikói Mexicaans
méz honing
mez, ing overhemd
mezei nyúl haas
mező, kaszáló, rét grasland, weiland, beemd, weide, wei
mezőgazdaság akkerbouw
meztelen, csupasz onopgesmukt, bloot, naakt, onbedekt
mi, amely, ami, amit, amelyet, mennyi, amit, az hetgeen, dat, wat
míg, mialatt gedurende, staande, onder, terwijl
mikrofilm, mikrofilmes felvevőkészülék microfilm
mikroszkóp microscoop
mind, minden elk, ieder, alleman, iedere, al
mindamellett, dacára, ellenére niettegenstaande, in weerwil van
mindaz, az összes, összes, valamennyien, teljesen de hele ... door
minden allemaal, alles
minden egyes, mindenki, mind, minden, mindegyik ieder, elk, al, iedere, alleman
minden hájjal megkent, akut, eszes, égető, átható scherp, acuut, helder, voorbijgaand
minden irányban, táján, felé, körülbelül, körül om ... heen, omtrent, ongeveer, om
mindenható almachtig
mindenhol alom, allerwegen, overal, wijd en zijd
mindenki iedere, al, ieder, alleman, elk
mindenre elszánt, irtózatos, veszettül, elszánt radeloos, wanhopig
mindenütt dwars door
mindig altijd, immer, steeds
mindkettő, egyaránt beide, allebei, alle twee de
minőség, tulajdonság eigenschap
minősítés, képzettség, módosítás, végzettség bevoegdheid, kwalificatie
minta, séma, példa, motívum knippatroon, patroon
mínusz, kevésbé, alantasabb, levonva, kisebb minder, min
misézés, misemondás, megülése vminek, celebrálás viering
misszionárius, hittérítő missionaris, zendeling
misztérium, hittitok, titkolózás, titokzatosság mysterie, raadsel, geheimenis
mitesszer, pattanás, pörsenés, kiütés puistje, pukkel
mitikus mythisch
mitológia mythologie
mód, módszer trant, wijze, manier
mód, rendszer, módozat, módszer, rendszeresség methode
modern, korszerűsített, korszerű actueel
módosítható, függvényváltozó, változó, változékony wisselend, veranderlijk, afwisselend
mogyoró hazelnoot
moha mos
mohamedán mohammedaan, islamiet, moslim
mohamedán vallás, iszlám vallás, iszlám nép islam, mohammedanisme
mohamedán, iszlám islamitisch
móka mop, pots, kwinkslag, grol, grap
mókás, bolondos kedvű ondeugend, dartel, olijk, schalks
mókázás, pajkoskodás schalks, olijk, ondeugend, dartel
mókus eekhoorn
mól, vakond, ügynök, tégla, szépségfolt, móló, kém mol
mondabeli, mesebeli, mondai, legendagyűjtemény legendarisch
mondat frase, zin, volzin
mondattan zinsbouw, zinsleer, syntaxis
mongol kecske prémje, kéjenc, élvhajhász, szatír sik, geit, bok
mongúz, indiai menyét mungo, ichneumon, mangoest
monológ, magánbeszéd alleenspraak, monoloog
monszinyor, monszinyore monseigneur
monumentális, emlékművi jellegű, emlékművi monumentaal
mór Mauretaniër
mór Moriaan, Moor
moraj, zümmögés, zúgás snorren, gonzen, razen, brommen
morféma morfeem
morfin, morfium morfine
morfium, morfin morfine
morgás mopperen, kankeren, morren, sputteren
morgás, dörmögés kankeren, mopperen, sputteren, morren
morózus gemelijk, aalwarig, aalwaardig
morzsa, kenyérbél kruimel, broodkruimel
mosatlan, éretlen, kőolaj, megmunkálatlan, goromba grof, cru, onbewerkt, onbehouwen, bot
mosdás, kézöblítés wassing
mosdóhelyiség, illemhely, nyilvános vécé wasinrichting, washok, wasgelegenheid
mosdókagyló, vízgyűjtő terület, mosdótál, vájdling vont, bekken, kom
mosókonyha, szennyes wasserij
mosoly glimlachen
mosópor, mosószer, detergens afwasmiddel
mostanában, nemrégiben onlangs, kort geleden
mostohaanya stiefmoeder
mostohaapa stiefvader
moszat, alga alge, wier, zeewier
moszkitó, moszkító, szúnyog muskiet
motel motel
motívum, javaslat, indítvány, indíték, mozdulat motie, resolutie
motorbenzin, könnyűbenzin, gázbenzin, benzin benzine
motorháztető, főkötő, sapka kapotjas, wagenkap, motorkap
motorkerékpár motor, motorfiets
motoros hajó, vízre bocsátás uitschrijven, lanceren, ontketenen
motorüzemanyag, villanyáram, szaft, üzemanyag, lé sap
mottó, jelige, jelmondat leus, lijfspreuk, leuze, devies
mozdony, motor, gép locomotief
mozdonyvezető, mérnök, gépész, műszaki katona ingenieur
mozdulatlan, változatlan, állandó, fix onbeweeglijk, star, vast
mózesi, mozaik mozaďek
mozgató erő, indítás, inger, indíték aanleiding
mozgató izom, mozgató ideg, motor motor
mozgató szerkezet, mozgalmasság, mozdulat, működés beweging
mozgólépcső roltrap
mozi bioscoop, cinema
mozifilm film, rolprent
mozzanat, fázis kwartier, schijngestalte, fase
mozsárágyú, vakolat, habarcs, mozsár, aknavető mortier, vijzel
mozsártörő stamper, vijzelstamper
muksó, pasas, macska, manus, krapek, korbács kattekop
mulasztás, fogyatékosság, botlás, hiányosság, vető schuld
mulató, kabaré, hall, kastély, előszoba, kúria hal
mulatságos, bizarr, furcsa, vicces, nem mindennapi vermakelijk, leuk, amusant
mulatságos, zengő, pompás, gazdag, termékeny, buja gefortuneerd, rijk, vermogend
múlt idő, túl, történelem, mellette el, mellett verleden, verleden tijd
muníció, lőszer ammunitie, munitie
munkaállvány, pihenő, munkaállás, dobogó, etap podium, bestuur, tribune, leiding
munkahely werkplaats, atelier
munkaképtelen, meghibásodott, nyomorék invalide, gebrekkig
munkanélküli werkloos, werkeloos
munkanélküliség werkeloosheid, werkloosheid
munkapad rek, bank, schraag, ezel, bok
munkaruha, munkaköpeny hes, kiel, boezeroen
munkás werker
munkások, vajúdás, munkásosztály, munka, dolog ter wereld brengen, bevallen
muri, alaphang, detto, ugyanaz, tonika, C-hang doen, aanmaken, bedrijven, maken
murva, törmelék, nyers bányakő, kőtörmelék prullaria, puin, afval, rommel
muskátli ooievaarsbek
muskéta musket
muskétás musketier
mustár, mustárfű mosterd
mutató, kóstoló, minta proefstuk, proef, specimen, monster
múzeum museum
múzsa muze
műhely werkplaats
műkedvelő, dilettáns knutselaar, dilettant, amateur
műszer, szerelő játékos, megküzdés, kötélcsigasor aanpakken, aan komen lopen
műtani, alaki, jogilag vmilyen, technikai, ipari technisch
műtét, üzemeltetés, operáció, művelet bewerking, operatie, ingreep
mütyürke, kedvesség, bűvölet, bűbáj, amulett, báj aantrekkelijkheid
műugró, búvár duiker
művelésfejlesztés, kibővítés, hőtágulás, dilatáció uitzetting, expansie
műveletlen, írástudatlan ember, tanulatlan ongeletterd, analfabetisch
művész, természetbölcselő, művészetek kedvelője virtuoos
művészi artistiek, kunstig, kunstmatig
nadír, mélypont voetpunt, nadir
nadrág pantalon, broek, lange broek
nadrágtartó bretels
nadragulya nachtschade
nagy tof, tiptop, excellent, kostelijk
nagy csomó, mise drom, massa, hoop, menigte, boel
nagy darab dot, klomp, klont, bal, kluit, prop
nagy faág, gally, faág aftakking, tak
nagy hullám golfslag
nagy kan, farkas wolf
nagy kiterjedésű, tág, szélesen, messzire, széles breedvoerig, ruim, groot, royaal
nagy mennyiség, halmozás, kürtő, kémény, kéménysor ophopen, opeenhopen, accumuleren
nagy mennyiség, sok, számos menig, veel, vele
nagy szikladarab, vándorkő kei, rotsblok
nagy tömeg, nagy rakás, hegy, nagy halom berg
nagy, masszív massief
nagyanya oma, grootmoeder
nagyapa opa, grootvader
nagybácsi oom
nagybani, nagybani eladás, nagykereskedelmi in het groot
nagyfokú sterk, fel, intens, intensief
nagygyűlés, kongresszus congres
nagyi, nagymama grootje, oma
nagyjavítás, generáljavítás inhalen
nagykabát, felöltő overjas, jas
nagykövet ambassadeur, gezant
nagykövetség ambassade
nagylelkű, széles, bő, tág, türelmes, nem finom breed, wijd
nagynéni tante
nagyobb, plusz, -abb, inkább, nagyobb mértékben meer
nagyon, igazi, éppen az a, igen, maguk a, maga a erg, heel, bijster, bijzonder
nagypapi opa
nagyravágyás, szimulálás, látszat, hiúság, áltatás aanmatiging, onbescheidenheid
nagyravágyó, ambiciózus, becsvágyó, törekvő ambitieus, eerzuchtig
nagyszerűség, nemesség edelheid
nagyzási mánia, tébolyodottság, üldözési mánia paranoia
napbarnított tanen, leerlooien, looien
napi dagelijks, daags, alledaags
napirend, almanach, naptár, lajstrom, jegyzék kalender
napirend, lista agenda, dagorde
napkelte zonsopgang
napóleon-arany, bolyhozott szövetfelület, pihe druilen, sluimeren, dutten
napóra, tárcsa, osztókörlap, számlap, óralap wijzerplaat
nappal, nap dag
napraforgó zonnebloem
napsugár zonnestraal
napsugár, nap, dicsőség, napfény zonneschijn
napvilág, nappali világosság daglicht
narancs oranje
nászút huwelijksweken
nedv, nyirkosság, páratartalom, nedvesség condens, aanslag
nefelejcs vergeet-mij-niet
negatív lenyomat, matrica, negatív mennyiség, vétó negatief, cliché
néger, afrikai Afrikaans
négy vier
negyven veertig
nehéz drukkend, zwaar
nehéz felfogású, közepe vminek, meghitt, közeli dik, gebonden, dicht
nehéz helyzet, szükséglet, szűkölködés, szükség nodig hebben, hoeven, behoeven, moeten
nehéz helyzet, tengerszoros, szigorú, keskeny zeeëngte, nauw, kanaal, straat
nehéz munka, csikorgás, lélekölő munka, őrlés knarsen, piepen
nehezen érthető mysterieus, geheimzinnig
nehezen kezelhető, nehezen fegyelmezhető, maroknyi handjevol, handvol
nehézkes, bajos zwaar, moeilijk, lastig, slim
nehézkes, életlen, eltompult, letört hegyű, nyers bot, stomp
nehézség, bonyolultság, akadály bezwaar, moeilijkheid, strubbeling
nehézség, keménység stugheid, hardheid
nehézségi erő, súlyosság, gravitáció, súly zwaartekracht
nekem, engem, én mij, me
nélkülözhetetlen, elengedhetetlen onontbeerlijk, onmisbaar
nélkülözhető, felesleges overtollig, overbodig
nem arcátlan, elhanyagolható, lényegtelen onbelangrijk, goedaardig
nem bizonyító erejű, nem elhatározó, habozó wankel, onzeker, besluiteloos
nem egyszer, több ízben, sűrűn, gyakran, gyakorta menigmaal, dikwijls, vaak, gedurig
nem erőltetett spontaan
nem feltűnő, diszkrét, békés, nyugodt, halk, béke bedaard, stil, rustig, kalm
nem helyénvaló, illetlen, nem illő ongepast, misplaatst
nem helyénvaló, távolfekvő, külföldi állampolgár ijselijk, afschuwelijk
nem igaz, hamisított, kétszínű, tettetett, csalárd loos, bedrieglijk, dubbelhartig
nem kívánatos, kifogásolható laakbaar, afkeurenswaardig
nem kivehető, nem világos onduidelijk, troebel, vaag, duister
nem megfelelő, kellemetlen moeilijk, lastig, slim
nem messze, körülbelül, körül, megközelítőleg circulerend, in omloop
nem páros, szokatlan, valamivel több mint, furcsa bizar
nem szerencsés, sajnálatos, boldogtalan ongelukkig
nem szíves honds, nurks, bars, nors, onaardig
nem teljes, befejezetlen, tökéletlen, csonka incompleet, onvolledig
néma, tökrészeg, holtrészeg, szótlan, hangtalan stom, sprakeloos
nembánom, rest, indolens, munkakerülő, lusta lui
nemes úr, úr, férfi, úriember heer, gentleman
nemesember, főnemes edelman
nemesember, nemes gondolkodású, nemes, csodálatos nobel, edel
nemesség adel, edelen
német Duits
nemi geslachts-, venerisch
nemi, szexuális generatief, geslachtelijk, seksueel
nemiség, nők, szexuális élet, nemi élet sexe, sekse, geslacht, kunne
nemtörődöm, felületes, hanyag nalatig, onachtzaam, nonchalant
nemzet natie, volk
nemzeti, országos nationaal, vaderlands
nemzetközi internationaal
neongáz, neon neon-
Nepál Nepal
népesség, lakosság bevolking
népfelkelő, territoriális, területi, országos territoriaal
népies, népi, nép-, közkedvelt, könnyen érthető populair, getapt, veelgeliefd
nesztelen, zajtalan stil, geruisloos, muisstil, geluidloos
nettó, ízléses, nem kevert, választékos, formás duidelijk, netto, netto-
nevelőnő huisonderwijzeres, gouvernante
nevetés, hahota, kacagás gelach, lachbui, hilariteit
nevetés, kacagás lachen
nevetséges, esztelen dwaas, onverstandig, dom, zot
nevezetes opmerkelijk, merkwaardig
névnap naamdag
névrokon naamgenoot
névtábla naambordje
névtelen anoniem, naamloos, ongenoemd
névtelen, ismeretlen anoniem, naamloos
nézés, bámulás staren, aanstaren, turen
nézet uitzicht
néző toeschouwer
nézőpont standpunt, gezichtspunt
Nílus Nijl
no de, nézd csak, mi okból, nocsak, nos, hát, nini hoezo, waarom
nomád benoeming, nomade
nomád zwervend, nomadisch
norma, normatíva regel, standaardmaat, norm
norvég ember, norvég nyelv, norvégiai, norvég Noors
Norvégia Noorwegen
nosztalgia heimwee
novella, újfajta, regény, újszerű nieuw, opkomend
nő, asszony vrouw
nő, szamár, szexuális aktivitás, baszás, pina ezel
nőcsábász, sejk, szépfiú sjeik
nőcsábász, szépfiú, sejk sjeik
női fodrász kapster
női társaság, csapat, sereg, falka groep, kudde, schare, hoop, drift
nőnemű, nőies vrouwelijk
nőstény, női wijfje, vrouwtje
növekvő mértékben, mindinkább, egyre inkább meer en meer, in toenemende mate
növényi héj, selyemhernyó gubó, pacák, hüvely, héj kabeljauw
növényi szén, szénné égett fa, állati szén, faszén dovekool, houtskool
növényvő, vegetáriánus vegetarisch
nővér, ápolónő, gyermekgondozó, ápoló, dajkamese verzorgen, zorgen voor, verplegen
nulla nul
nüansz, árnyalat, nüánsz schakering, nuance, nuancering
nyáj, redő, karám, -szeres, akol, gyűrődés omvouwen, vouwen, plooien
nyájas, enyhe, szelíd liefelijk, zoet, zacht
nyájasan, szelíden, finoman zachtjes, voorzichtig
nyakas, akaratos tegengesteld, tegenliggend, strijdig
nyakkendő das, stropdas
nyaklánc halssnoer, collier, snoer, halsketting
nyál kwijl, speeksel, zever, spuug
nyalás, vaj, hízelgés boter
nyálka slijm
nyálka, iszap slib, modder, drek, slijk
nyár, nyárfa peppel, populier
nyár, nyári, födémgerenda zomer
nyárfa ratelpopulier, esp
nyelv tong
nyelvész taalkundige, linguďst, taalgeleerde
nyelvtan grammatica, spraakleer, spraakkunst
nyelvtudományi, nyelvészeti, nyelvi taal-, taalkundig
nyeremény, győzelem winnen, verdienen, behalen
nyereségrészesedés, prémium, külön juttatás bonus
nyerítés brullen, balken, grommen, blaten
nyerítés hinniken
nyersanyag, ruhaanyag, dolog, jószág, kacat, anyag dingen, spullen
nyesett labda, nyesés, csapkodás, hússzelet, jegy fijnhakken
nyikorgás knarsen, piepen
nyíl, nád, nádas, nádsíp, nádnyelv riet
nyíl, nyílvessző pijl, scheut
nyíl, vamzer, rudacska, kallantyú, tolóka, besúgó vinger
nyílás a hajófalon, hajóhíd, középső folyosó overgang, passage, doorgang
nyílás, űr, hézag opening, bres, gaping
nyíltság openheid
nyíltság openheid
nyilvánítás, bemutatás, bizonyítás, szemléltetés demonstratie, vertoning, bewijs
nyilvánvaló, magától értetődő vanzelfsprekend
nyilvánvalóan klaarblijkelijk, duidelijk, blijkbaar
nyilvánvalóan klaarblijkelijk, blijkbaar, duidelijk
nyirkos vochtig
nyirkos, lehangoltság, nyirkosság, dohos vochtig
nyirkos, nedves vochtig
nyíró igénybevétel, ollópenge, nyírás scheren, knippen, snoeien
nyitott openmaken, opendoen, openen
nylon nylon-
nyolcadik, nyolcad achtste
nyolcas, nyolc acht
nyolcvan tachtig
nyolcszorosan, nyolcszoros achtvoudig
nyolcszög, oktogon achthoek
nyolcszögű achthoekig
nyomás, fehérneműs szekrény, sajtó, tolongás, prés pers
nyomasztó, mélabús, borús naargeestig, troosteloos, somber
nyomatékosan, sürgetően met spoed, urgent
nyomatszél sérülése, szivárgás, víztelenítés bloed aftappen, aderlaten
nyomdász, nyomtató boekdrukker, drukker
nyomdok, kerékcsapás, nyom, istráng, maradvány afbakenen
nyomor, szenvedés, nyomorúság ellende, misčre, narigheid, armoe
nyomor, szűkölködés, igény, szükséglet, szükség wens, lust, verlangen, begeerte, zin
nyomorék, béna, sánta, gyatra, csonka mank, kreupel, hinkend
nyomornegyed achterbuurt
nyomorúság droefheit, hartzeer, beproeving
nyomós, súlyos, nyomatékos zwaarwichtig
nyomtatás, nyomás, példányszám, hatás, benyomás effect, indruk
nyögés, sóhajtás stenen, kreunen, steunen, kermen
nyugalom, elcsitulás, elcsitult, csendes whist
nyugati, nyugati terület, nyugati területek west
nyugati, nyugati terület, nyugati területek westen
nyugdíjas pensioentrekker, gepensioneerde
nyugodt, nem zavaros, sima, nem aggódó onbezorgd, sereen, helder
nyugodtan, csendesen rustig, op zijn gemak, kalm
nyugta, elismervény, átvétel, blokk voor voldaan tekenen, kwiteren
nyugtalanság beroering, agitatie, beweging
nyúlánk, karcsú sprietig, schraal, mager, dun, luchtig
nyurga, hórihorgas rijzig, groot, lang
nyuszi konijntje
oázis oase
obeliszk, varrótű, iránytű, kötőtű, tű, horgolótű naald
obszcén schuin, obsceen, schunnig
óceán wereldzee, oceaan
óceán, tenger, erős hullámzás, hullámzás, sokaság zee
óda ode
oda, fel, közel, -ig, fenn, közelbe, fel vmire omhoog, opwaarts, op, naar boven
ódivatú, régimódi ouderwets, gedateerd, uit de mode
ódon, régies archaďsch, verouderd
óhitű, ortodox, bevett orthodox, rechtzinnig
okirat, statútum, kiváltságlevél, szabadalomlevél charter, handvest, vrachtcontract
okkult occult
ókor, ókoriak oudheid
ókori, ódon, ódonság, antik, régiség, antik tárgy ouderwets, aloud, antiek
okosság, judícium, belátás, józan ítélőképesség discriminatie
okot kiváltó alkalom, kedvező körülmény, ok keer, maal
oktatás, tanítás opvoeding, vorming
oktató opvoeden, onderwijzen
oktató, tanár onderwijzeres, schooljuffrouw, lerares
oktató, tanító onderwijzer, leraar, instructeur
olaj, sima duma, hír, kenetes beszéd, értesülés olie
olajbogyó olijf
olasz, olasz nyelv Italiaans
olaszország Italië
olcsó goedkoop
olcsó goedkoop
oldalba lökés (könyökkel) aanstoten, een duw geven, toestoten
oldalt csapódó, lejtős, dőlt scheef, schuin
oldalvonal hobby
olló schaar
oltalom bunker, kazemat
oltár altaar
olvadóbiztosító, gyutacs, kanóc, gyújtózsinór kousje, lont, lampepit
olvasható, kibetűzhető leesbaar
ómen teken, voorbode, voorteken
ondó, cetvelő, sperma zaad, sperma
opál opaal
opera, daljáték, zenedráma opera
ópium opium
ópium tartalmú szer, ópiumos, altatószer opiaat
opportunista, megalkuvó opportunist, meeloper
optikus, látszerész opticien
óra uurwerk, klok
óra uur
orca, pofa, pofátlanság, arc wang, koon, kaak
ordítás, bőgés brullen, balken, grommen, blaten
orgia, tobzódás orgie, zwelgpartij, drinkgelag
orgona sering
óriás reus
orkán, hurrikán, forgószél orkaan
orosz Russisch
orr-, orrvédő, orral kapcsolatos, orrhang nasaal, neus-
orr, szívószerv, uborkaorr, szívócső, ormány olifantssnuit, slurf, snuit, tromp
orrárboc-zászló, kocsiemelő, jumbó, emelő, bubi vijzel, dommekracht, krik
orrhang, szortyogás, szörtyögés, szuszogás snuffelen
orrszarvú rinoceros, neushoorn
orsó bobine, klos, spoel
orsó, tekercs, tekercselés, spirálcső spoel, klos, bobine
ország platteland, open veld
országos, közösségi, általános, köz-, nyilvános openbaar, openlijk, ruchtbaar, publiek
országút, autóút, autópálya grote weg, verkeersweg
orvos, alkalmatlankodó személy, pióca, felcser bloedzuiger
orvos, belgyógyász medicus, dokter, arts, geneesheer
orvos, doktor doctor
orvosi, orvostudományi, orvostanhallgató, medikus helend, medicinaal, geneeskundig
orvoslás, orvosság, gyógyszer, ellenszer beter maken, genezen, helen
ostrom belegering, beleg
ostromlás, veszélyes fenyegetés, roham aanvallen, aantasten
ostromzár, blokád blokkade
oszcillátor, rezgéskeltő oscillator
oszlop colonne, steunpilaar, kolom, pilaar
oszlop, gyámfa, színházi kellék, támasz, dúc drager, stut, leuning, steun
oszlopcsarnok, csarnok zuilengalerij, zuilengang
oszloptörzs, törzs, távbeszélővonal, tönk, fatörzs boomstam, stam
osztag, rész, gépelem, részletezés, eligazítás bijzonderheid, item, detail
osztály, alak, forma vormen, formeren, aangaan
osztály, fogalomkör, kategória categorie
osztály, közbülső osztály, közbeeső fokozat elimineren, afschaffen, opdoeken
osztásmező, tábla, táblaüveg, mező, üvegtábla glaswaar, vensterruit, glaswerk
osztrák Oostenrijks
osztriga oester
otthon, lángkemence-fenék, családi tűzhely open haard, haard, haardstede
ováció ovatie
ovális eirond, ovaal
óvatos, konzervatív behoudend, conservatief
oxigén zuurstof
ózon ozon
öblítés, öblögetés, kiöblítés gorgelen, afspoelen, spoelen
öcs, fivér, báty, fiútestvér broer, broeder
-ök, -juk, -ok, -jeik, -eik, -jök, -jaik, -jük haar, hun
ököl vuist, knuist
ökölcsapás, pofon, tálaló, lábzsámoly, pohárszék tapkast, bar, buffet
ökör, ökör os
ökör-, szarvasmarhaféle, tunya koe, rund
ölelés omhelzen, omarmen
ölelés, ölelkezés knuffelen
öltözködés, öltözet, ruházat, ruhák, öltözés kleren, kleding
öltözőasztal, hiúság, hiábavalóság nietigheid, ijdelheid
ömledék wegsmelten, dooien, ontdooien
ömlengés, áradozás, felbugyogás, kilövellés opspatten, verspuiten, stuiven
önéletrajz autobiografie
önfejű grillig, nukkig, onberekenbaar
öngyújtó, rakodóhajó, dereglye, kirakóhajó aansteker, vuurmaker
önhatalmú, önkényes, tetszőleges, tetszés szerinti willekeurig, arbitrair, eigenmachtig
önmegtagadás versterving, abnegatie
önműködő fék, ernyő, lidérc, tehén, nőstény állat koe
önműködő, önkéntelen, ön-, automatikus, revolver werktuiglijk, zelfwerkend, automatisch
öntőminta, forma, penész, humusz boetseren, modelleren
öntudatos, tudatos, zavarban levő, affektáló bedeesd, bevangen, blo, timide
önzetlen gehecht, aanhankelijk
önzetlen, nemes gondolkodású grootmoedig, edelmoedig
őr, őrszem schildwacht, wacht
őr, városi éjszakai rendőrség, toronyőr, ébrenlét horloge, polshorloge
ördög, sátán Lucifer, Satan
ördögbőr, zergebőrszín, zergebőrszín, zergebőr berggeit, klipgeit, gems
ördögi demonisch, satanisch
ördögi duivels, duivelachtig, drommels
ördögien, pokolian duivelachtig, duivels, drommels
öreg, tapasztalt, gyakorlott, veterán katona veteraan, oudgediende
örmény, örménykatolikus ember, örmény ember Armeens
Örményország Armenië
őrnagyi rang, többség, szótöbbség, nagykorúság meerderheid, meerderjarigheid
örökkévaló, örök, szüntelen, örökös eeuwig
örökkévalóság onvergankelijkheid, eeuwigheid
örökség erfelijkheid, overerfelijkheid
öröm, gyönyörűség verrukken, in verrukking brengen
öröm-, ujjongó, örvendező jubel-
őrület, hóbort, divat, hajszálrepedés, téboly bestseller, furore
őrült, elmebeteg, elmebajos gek, dolzinnig, krankzinnig, dol
ősapa voorvader, stamvader, voorzaat
őserdő, csapágypersely, bokor, cserje, borostyánág heester, struik
ősi, őslakó inboorling
őskori lelet, maradi ember, kövület verstening, fossiel
őskori, paleolit, csiszolatlan kőkorszakbeli Oudere Steentijd, Paleolithicum
őslakó, bennszülött ingeboren, aangeboren
ősz herfst-, najaars-
őszintén, nyíltan, hitelesen wezenlijk, werkelijk, echt
összeadás optelling
összeállított könyv, szerkesztés, összeállítás verzamelwerk, compilatie
összecsengés, csörgés, csilingelés klingelen, kletteren, rinkelen
összeesküvés komplot, samenspanning
összeférhető, összeegyeztethető congruent
összefoglalás, elvont abstract, afgetrokken
összefüggés, rokonság familiebetrekking, verwantschap
összefüggő, folyamatos onafgebroken, doorlopend
összeg somma, som, bedrag, totaal, summa
összehordott, felhalmozott, agglomerátum, breccsa agglomeraat
összeillesztés, összekapcsolás, vasúti elágazás aansluiting
összeírás, katonai összeírás, váltó, tervezet wissel, cambio
összejátszás, kötőszó conjunctie
összekapcsolódott, foglalt, harcban álló verloofd, geëngageerd
összekapcsolt, konjugált, egyesített, páros conjugeren, vervoegen
összekeverés, keverék temperen, mengen, mixen, vermengen
összekötő rúd, merevítő szalagvas, vaskapocs, dúc accolade
összemenés, visszahőkölés, összehúzódás, hátrálás ineenkrimpen, ineenkronkelen
összeomlás, ájulás instorten, ineenstorten, uiteenvallen
összesen, egyidejűleg, egyszerre, együtt, közösen samen, tezamen, bijeen, ineen
összesség, komplexus, bonyolult, összetett complex, samengesteld
összeszerelés, gyülekezés meeting, samenkomst, bijeenkomst
összetapadt hajcsomó, gyékényfonat, gyékényszőnyeg schaakmat, mat
összetartás, szolidaritás, együttérzés gemeenschapszin, saamhorigheid
összetéveszt, eltéveszt, téved, téves foutief, verkeerd, fout, onjuist
összetűzés, ellentmondás, konfliktus conflict
összevetés, összehasonlítás vergelijking
összhangban levő, konszonáns, egybecsengő consonant, medeklinker
ösztön aandrift, instinct
ösztöndíjas, tanuló student
ösztönzés, felbujtás, bátorítás, izgatás aansporing
ösztönzés, sarkantyú, kiszögellés, ösztökélés de sporen geven, prikkelen
ösztövér, sivár, sovány, kísérteties, komor hoekvormig, hoekig
öt vijf
ötödik vijfde
ötven vijftig
ötvözet alliage, legering, metaalmengsel
övék, övéik, övéké de hunne, het hunne
őz, szarvas, rőtvad hert
őzborjú, őztehén, ünő, halikra, őz ree
özön, folyó, áram, áramlás, irányzat, áradat loop, stroom, stroming
özönvíz, áradat zondvloed
özvegyasszony weduwe
özvegyember weduwnaar
paca, szégyenfolt klak, plek, smet, klad, mop, moet
pacák, faszi, pasas kerel, persoon, knul, sujet, snuiter
pacal, varjú, fodorbél, sikongatás, bontóvas bonte kraai, kraai
pacifista pacifist
pacifizmus pacifisme
pacsirta leeuwerik
pad, rézsűpad, munkaasztal, lóca, mérőpad, bíróság bank, zitbank
padlásszoba zolderkamer, dakkamertje
padlizsán aubergine
padozat, padlóemelvény, vasúti kocsi peronja tribune, leiding, podium
páfrány varen
pajkos, kártékony, csintalan boosaardig, hatelijk, kwaadaardig
pajtás, bimbó, testvér, rügy, szem uitbotten, spruiten, botten
pajtás, első tiszt, pár (madaraké), szaktárs, társ paren
Pakisztán Pakistan
pala, palatábla, választási jelölőlista lei
palást jas, mantel
pamflet, brosúra, vékony fűzött könyv, füzet paperback, brochure, ingenaaid boek
panasz, bántalom, reklamáció, baj beschuldiging, aanklacht
panasz, sirám, lamentáció weeklagen, steen en been klagen
panaszos, szónok, felperes redenaar
páncél, páncéling, vértezet, posta post, posterijen
páncélzat, vértezés, páncélos erő, vasalás, páncél kuras, bepantsering, harnas, pantser
pantomim pantomime spelen
papa, apuka, apu pappa, pa, pappie
papagáj papegaai
pápaszemes kígyó, kobra cobra, brilslang
papaya papaja
papírpecsét, ostya wafeltje
papírpelenka koesteren, troetelen, vertroetelen
papírpénz, pénzösszeg, pénzérme, bankjegy, összeg poen, geld
paprika, piros paprika paprika
papucscipő, kút, pumpa, szivattyú oppompen, pompen
pár echtpaar, echtelieden
pára, gőz stoom, wasem, damp
pára, köd, szellemi zűrzavar haarkloven, bedillen
paradicsom tomaat
paradicsom, ég, menny lucht, hemel
paradicsom, mennyország paradijs
paradox paradoxaal
paradoxon, ellentmondás paradox
paraffin, petróleum, parafin paraffine
parancsnok aanvoerder, commandant
parancsszó dicteren
paranoiás paranoďde
parazitaelem, parazita, élősködő, élősdi parasiet, klaploper
párbajsegéd, segítő, másodperc, másodrendű tweede
párduc panter, luipaard
párhuzamosan, egymás mellett naast elkaar
párja vminek, társ, fickó, kutató ösztöndíjas aaneen, co-, samen-, aaneen-, samen
párkány, zátony, homokpad, szél, polc schap, plank
parlament, országgyűlés parlement, volksvertegenwoordiging
parlamenti klotűr, szájpecek, bemondás, rögtönzés moppen tappen
parlamenti, országgyűlési, parlamentáris parlementair
paródia travestie
parókia, egyházközség, község, plébánia parochie
páros, iker-, ikergyermek, kettős, ikertestvér tweeling-
párosodás, búgás, párosítás, elhálás paring, geslachtsdaad
párt, csapat, parti, buli leden, aanhang
párt, frakció, klikk, pártviszály partij, stem
pártfogó, védőburok, védelem, védelmező, védőlap schild, bordje, uithangbord, bord
participium, melléknévi igenév deelwoord
partitúra, szóbanforgó tárgy, huzagolás, gólszám orkestreren
partvidék, part, tengerpart kust, kustlijn, zeekant, zeekust
partvis, sugárnyaláb, ecset, sűrűség, csalit, kefe borstelen, schuieren
paszomány, fonat, szegély, copf, hajfonat, zsinór vlechten
pásztázás, söprés, nagy kanyar, letapogatás oprijlaan, oprit
pasztellkép, pasztellkréta, pasztell pastel, tekenkrijt, kleurkrijt
pásztor, juhász herder
pásztorköltemény, idill idylle
pata, láb hoef
patkó hoefijzer
patkó, cipő, kábelsaru, fékpofa, félcipő schoen
patrónus, állandó kuncsaft, védnök, pártfogó beschermheilige, beschermheer
pattanás, öntési hiba blaar
pauza, szünetelés, felvonásköz, kihagyás, szünet rust, pauze
páva pauw
pávián baviaan
pavilon, sportklubház, kerti ház koepel, paviljoen, tuinhuis
pazar, fönséges overweldigend, grandioos, groots
pázsit, gyep perk, grasveld, gazon, grasmat
pech, ócska, szopás, pia, szívás, csalódás opzuigen, zuigen, lurken
peckes lépkedés, cserkészés, inda, kocsány schrijden
pecsét, szégyenfolt, festék bezoedelen, smetten, bekladden
pedál peddelen, trappen
péklapát, kis négyszögletes őrtorony, felhám, héj schillen, afpellen, jassen
pékség bakkerij
példa toonbeeld, voorbeeld
példakép, tükör afspiegelen
pelerin, földfok, körgallér kaap
penészes muf, vuns, vunzig, duf
pengesor, kasza, sarló zeis
pénisz penis
pénzdarab, csiripelés, repeszdarab, nádszelet bikken, afbikken
pénzdarab, érme munt, penning, geldstuk
pénzérme, pénzverde, menta, illatos menta, érme pepermunt, kruizemunt, munt
penzió, nyugdíj, panzió pensioen
pénzkölcsönzés kamatra, kiuzsorázás, uzsora woekerwinst, woekerrente
pénznem, valuta muntsoort, valuta
pénztárca beurs, portemonnaie, geldbuidel
pénztáros kassier, kashouder, muntmeester
pénzügy bekostigen, financieren
pénzsóvár, nagyétkű, kapzsi begerig, happig, belust, gretig
per, öltözet, kérés, szín (kártyában), garnitúra complet, stelletje, set, stel
pereputty, néptörzs, társaság, faj stam, volksstam, geslacht
pergamen perkament
pergés, trilla trillers maken
pergés, zsinórkerék, örvénylő keringés, forgatag doorroeren, roeren, omroeren
periférikus, periferikus, perifériás, kerületi buiten-, rand-
periszkóp periscoop
perjel, prior, korábbi, házfőnök, előbbi, előzetes voorafgaand, verleden, voorgaand
perspektíva, látvány, kilátás, távlat, távlati prospect, perspectief, doorkijk
Perzsia Perzië
pestis pest
petrezselyem zöldje, petrezselyem peterselie
petrezselyemgyökér, fehérrépa raap, knol, knolraap, koolzaad
petty, szeplő sproet
pettyegetett tüdőfű, orvosi tüdőfű longkruid
pezsgő champagne
pézsmaillatú bohócvirág, pézsmaszarvas, gémorfaj muskus
pézsmaszarvas, pacsuliszagú piperkőc muskusdier
piac, piactér marktplaats, markt, marktplein
piano, zongora, halkan klavier, piano
piedesztál pedestal, piëdestal, voetstuk
pigmeus, jellemileg alacsonyrendű ember pygmee, dwerg
pihe, pehely waas, dons, nesthaar
pihenés, maradék rest, overblijfsel, rommel, afval
pihenés, nyugalmi helyzet rusten
pihenő afslaan, halthouden, blijven staan
pihenőhely rustplaats, rusthuis, rustoord
pikk pek, stoot, steek, schoppen, prik
pikk, zöld (kártyában), kiherélt állat, ásó woelen, spitten, graven
pillanat, vibrálás, megrázkódás, megrázás, turmix schokken
pillanatnyi, futólagos kortstondig
pillanatnyilag, futólagosan korte tijd, even, eventjes
pillangó, pillangóúszás, lepke vlinder, kapel
pillérvédő cölöpfal, jégtörő cölöpgát, seregély spreeuw
pina vulva, kut
pince kelder
pincér kelner
pincérnő serveerster
pipi, kisgyermek, naposcsibe, kiscsirke, csibe kuiken
piramis, gúla piramide
pirítós, felköszöntött személy, felköszöntő, tószt branden, braden, roosteren
piros paprika, feketebors, csípős dolog, paprika peperen
piszkavas, korhely, bontófésű, dőlés, gereblye uitkammen, harken, aanharken, opharken
piszkavas, salakkotró, kotróvas, égetővas, póker poker
piszkos, ápolatlan, gondozatlan borstelig, ruigharig, rechtopstaand
piszokfolt, talaj, föld, termőföld fond, ondergrond, bodem, grond, aarde
pisztoly pistool
pisztráng forel
pite, gyümölcstorta, szarka, pástétom pastei
pizza pizza
pizsama pyjama
plafon, mennyezet plafon, hoogtegrens, plafond
plakátragasztó, poszter, plakát, postaló aanplakbiljet, plakkaat, affiche
pletyka, pletykafészek, csevegés, kroki kletsen, kwaadspreken
pocak, városi tanács, testület vakvereniging, corporatie, gilde
poci, haskó buik
pódium, dobogó podium, tribune
poén, konnektor, csattanó, jellemvonás, pontérték neus, punt, piek, tip, top, spits
poggyász bagage
poggyász, csomag bagage
pohár drinkglas, glas
pokoli duivels, hels
pokróc, takaró, mindenre kiterjedő deken, dek
polgár, polgári, tőkés, burzsoá burgerlijk
polgári per gerechtszaak, geding, proces
polgári személy, városlakó, városi polgár staatsburger, burger
polgári, városi burger-, stads-
polgármester burgemeester, burgervader
Polinézia, csendes-óceáni szigetvilág Polynesië
polinéziai Polynesisch
polip octopus
polírozatlan, világos, céltábla szélső köre, fehér blanco, blank, oningevuld, wit
politikai staatkundig, politiek
politikai, politikai meggyőződés, politikai elv beleid, politiek, staatkunde
politikus politicus, staatsman
politúrozás, lakk, külső máz, politúr, fénymáz verlakken, lakken
polka polka
poloska wandluis
pomádé, balzsam, kenőcs, ír smeersel, saus
pompa, fény vertoon, luister, pracht, praal
pompás, szép lány, szeretetre méltó, kedves, szép behaaglijk, genoeglijk
póni, póniló, puska (iskolában), kis tolatómozdony pony
pont, csillag (vállapon), gyümölcsmag, mag zaadkorrel, korrel, pit
pontatlan, nem pontos, hazug, hamis, nem igaz onwaar
pontos nauwgezet, nauwkeurig, accuraat
pontosan kivehető, eltérő, pontosan érthető klaar, uitgesproken, helder
pontozás, központozás punctuatie, interpunctie
ponty karper
por, púder bepoederen, poederen
por, steksz stof
porhüvely, agyag klei-, van klei, aarden
porosz Pruisisch
poroszország Pruisen
porszerű, porhanyós, poros mul
portás, hordár, hálókocsi-kalauz, barna sör conciërge, portier
portugál nyelv, portugál Portugees
Portugália Portugal
postakocsi, őrszem, postahivatal, állás, cölöp aanplakken
postaköltség, portó port, frankering, porto
postaláda bus, brievenbus
postás postbode, brievenbesteller
posztulátum, kívánalom eisen, rekenen, vereisen, opeisen
pót, esetleges, akaratlan, mellékes, módosító jel incidenteel, toevallig
pót-, tartozékos, cinkostárs, kiegészítő, bűntárs bijkomstig, bijbehorend, bijkomend
pottyanás, esés, puffanás afgang
póz, magatartás, tartás, állásfoglalás houding
póz, pózolás, színlelés, testtartás zich aanstellen, zich voordoen
pozíció houding, stand, positie
pöttöm, csepp, kicsinyítő, kicsinyítő képző luttel, karig, min, klein, gering
pracli, vezérsík, úszószárny, sorja, úszó, uszony vin
praktikus, célszerű, valóságos, gyakorlati praktisch
precíz precies, scherp, juist, minutieus
préda, zsákmány, martalék buit
prédikáció, szentbeszéd sermoen, kanselrede, preek
premier plan, közeli felvétel, közelkép voorgrond
prépost, polgármester, felügyelő, börtönőr, perjel burgemeester, burgervader
préri prairie
prérifarkas coyote, prairiewolf
préselt dohánytömb, gebe, hirdetésszöveg, bagó ontstekingsbuis, bougie
presztízs autoriteit, prestige, gezag
primitív, kezdetleges primitief
primitív, műveletlen onmenselijk, barbaars
privilégium, előjog, kiváltság preferentie, privilege, prae
prizma, hasáb, fénytörő prizma, napspektrum prisma
probléma controverse, pennestrijd, polemiek
probléma, kérdés, vita tárgya, kétség kwestie, vraag, navraag
prófécia, jóslat, jövendölés profetie, voorspelling, voorzegging
profit, haszon verdienste, baat, winst, gewin
proletariátus proletariaat
prológus, előjáték, előszó voorrede, proloog
propeller, légcsavar propeller, schroefdraad, schroef
prostituált, örömlány prostitueren
prostitúció, hattyúraj, sport, vad (erdei), béna spel
protokoll bekeuring, proces-verbaal, notulen
prototípus prototype
prózaiság, prózai, próza, hétköznapiság proza
prűd, álszemérmes nuf
pszichiáter, pszichológus psychiater
pszichikai, lelki, médium psychisch
pszichológia zielkunde, psychologie
pszichológus, lélekbúvár psycholoog, zielkundige
pubertás puberteit
púdertartó, szerződés, egyezség, tömött compact, dicht
puding pudding
pulpitus, olvasópolc lessenaar, lezenaar
punk, vacak dolog tonderzwam, tondel, tonder, zwam
púp, púpos ember gebochelde, bultenaar
púp, vasúti gurítódomb, dombocska bochel, bult
puritán puriteins
puska, ágyú, fegyver, szórópisztoly, lőfegyver roer, geweer
puskapor, lőpor buskruit, kruit
pusztaság, vadon woest, wild
pünkösd Pinksterfeest, Pinksteren
püspökség, egyházmegye, érsekség ontmoeten, aantreffen
rabbi rabbijn, rabbi
rabló rover
rabszolga slaaf
rabszolgaság eltörlése, eltörlés, megszüntetés afschaffing
racionális, ésszerű redelijk, rationeel
rácsozat, rács, fülhasogató, reszelék, kínos geknars, gekras
radikális, gyök, alapvető, mélyreható, gyökjel ingrijpend, grondig, radicaal
radikálisan, gyökeresen grondig, radicaal
rádió, drótnélküli távirat, drótnélküli távíró draadloze, radio
rádió, rádiókészülék, rádióüzenet, rádióhíradás draadloze, radio
radír, táblatörlő gom, gummi
ráfordítás, bemenő jel, betáplált adat, bemenet invoer
rágalmazás, becsületsértés roddelen, kwaadspreken, belasteren
ragályos, fertőző aanstekelijk, besmettelijk, verpestend
rágás, bagó kauwen
ragaszkodás vmihez, kitartás vmi mellett aandrang
rágcsáló knaagdier
rágógumi, rágó orvosság kauwgom
ráhagy, otthagy, visszahagy, hagy, bal, elmegy linker-, links
raj, brigád politiepatrouille
rája, fénysugár straal, spaak
Rajna Rijn
rajnai fehér bor, csánk Rijnwijn
Rajna-vidék Rijnland
rajongás, imádat, imádás, tisztelet aanbidding, adoratie
rajongó, fanatikus dwepend, fanatiek, dweepziek
rajtaütés, rárohanás, elképedés, ámulat betrappen, verrassen, snappen
rajtvonal, vakaródzás, horzsolás, karcolás krauwen, scharrelen, klauwen, krabben
rajzolás, rajz, kép werkje, schets, tekening
rák kanker
rák, rák zoetwaterkreeft, rivierkreeft, kreeft
rakás, göröngy, rög prop, klont, klomp, bal, kluit, dot
rakás, halom ophopen, opeenhopen, accumuleren
rakodó part, rakpart wal, perron, kaai, kade, aanlegplaats
rakomány, vastagság, nagyság, nagy mennyiség omvang, bestek, grootte
rakonca, támaszték, oszlop, dúc, alátámasztás post, stijl, paal, deurpost
rakpart, rakodópart kade, wal, aanlegplaats, kaai, perron
raktárépület pakhuis, magazijn, warenhuis
ráma, űzés, falmélyedés, barázda, zsákmány, falc nastreven, najagen
rang, kor, birtok, földbirtok, állapot, telep goed, boerderij, landgoed, bezitting
rangos prestigieus
rántás, zsigerek, tépés afrukken, plukken, afbreken
rántotta, omlett, tojáslepény struif, omelet
rapszodikus, görcsös nukkig, grillig, onberekenbaar
ráspoly, adatállomány, iratgyűjtő, iratrendező bestand, dossier
ráspoly, reszelő, reszelő hangja raspen
rászedés, csaló, csalás schurkachtig handelen
rászoruló behoeftig, berooid, nooddruftig
rátermettség, adottság talent, begaafdheid, gave, aanleg
ravasz trükk, nőstény, emelő, borókapálinka, ismét jenever, klare
ravasz, óceán, mélyen, tenger, mélység, álnok laag, zwaar
ravaszság, dörzsölt, jártas, aranyos doortrapt, slim, gewiekst, listig
reakciós reactionair
realista, gyakorlatias ember, realista ember realist
recept recept
recept, orvosi recept recept
redőny, spaletta, zár (fényképezőgépen) luik
reff, aranytartalmú telér, vitorla behúzható része klip, rif
rege, magyarázó felirat, felirat szövege, monda legende, volksoverlevering
régebben daarvoor, vooraan, eerder, indertijd
regényes, romantikus romantisch
regényíró romanschrijver
reggeli ontbijt
reggeli szürkület, keletkezés, virradat, hajnal aurora, morgenlicht, morgenrood
reggeli, délelőtti, reggel, délelőtt ochtend, morgen
régi zsidó sátor, szentségtartó, beugró, imaház tabernakel
régi, ó, idős, vén, öreg vergevorderd, oud, bejaard
régi, ősi, antik antiek, aloud, ouderwets
régimódi foghúzó szerszám, gödény, régi ágyúfajta pelikaan
rejtekhely, fészek, banda, búvóhely, társaság nestelen, een nest maken
rejtelem, titokzatos, diszkrét, titok, titkos confidentie
rejtőzik, eldug, takar, rejt, elbújik verborgen, verdekt, clandestien
rejtvény, találós kérdés, rejtély, talány puzzel, raadsel
rejtvény, talány puzzel, raadsel
rekedt schor, hees, rauw
rekedt, fakó, zagyva, sárgás, érdes, iszapos troebel, modderig
reklám bericht, aankondiging, advertentie
reklámozás, hirdetés, hírverés, népszerűsítés propaganda, verspreiding
rémdráma, melodráma melodrama
remekíró, remekmű, elsőrangú, klasszikus, kitűnő klassikaal, klassiek
remény, bizalmas közlés, szemtelenség, bizonyosság fiducie, vertrouwen, geloof
remete heremiet, kluizenaar
remi, vonzerő, kihúzott nyereménytárgy, farablás toelachen, bekoren, aanlokken
rémkép, lidércnyomás angstdroom, nachtduivel, incubus
rémület, nagyfokú aggodalom ontzetten, ontstellen, onthutsen
rémület, rettegés terreur, schrikbewind
rendben levő, tömény, direkt, szabott árú, tisztán direct, live, recht, rechtstreeks
rendelet, dekrétum verordenen, decreteren
rendelkezés, meghagyás, parancs, megbízás volmacht, mandaat, lastbrief
rendelkezésre álló, kapható, megszerezhető liquide, beschikbaar, disponibel
rendellenes fejlődés, tévelygés, eltérés aberratie, afwijking
rendellenes, szabálytalan, abnormális abnormaal
rendellenesség, szörny, szörnyűség afwijking, abnormaliteit
rendes, jól, igazságosság, igazán, alkalmas, jobb rechter-, vandehands
rendes, szabályszerű, normál, normális, szabványos normaal, standaard-
rendesség kuisheid, helderheid, zindelijkheid
rendetlenség, étel, összevisszaság, étkezde moes, brij, pap
rendező, színházi ügyelő, ügyelő spelleider, regisseur
rendjelszalag, sáv, pántlika, csík, szalag band, lint
rendkívülien, szokatlanul, kivételesen, rendkívül bijzonder
rendőr agent, politieagent
rendőri igazgatás alá helyezés, közhírré tétel declaratie, verklaring
rendőrspicli, zamat, szerkezeti kiugrás, kiugró neus
rendreutasítás afkeuren, wraken, verwerpen
rendszabályok, utasítás, rendelkezések, szabályok reglement
rendszer systeem, stelsel, bestel
rendszeres, módszeres, szisztematikus systematisch
rendszeresen távol maradó afwezige, wegblijver
rengés, rázkódtatás, rezgés, vibrálás, rázkódás vibratie, trilling
rengeteg royaal, ruim, breedvoerig, groot
renonsz opgeven, uitvallen, afstand doen van
renonszot csinál, légkör, illat, zamat, aroma, íz aroma, geur
renyhe, tétlen, érzéketlen, élettelen, nyugvó bewegingloos, traag, energieloos
répa, cukorrépa, cékla beetwortel, kroot, biet, mangelwortel
repedés, rugó, ugrás, forrás, megvetemedés, tavasz opborrelen, opwellen, ontspringen
repesz, szálka, szilánk splinter
reptér, repülőtér luchthaven
repülés, légi közlekedés vliegwezen, aviatiek, luchvaart
repülő, levegő, dallam, arckifejezés, egykor, ária lucht
repülőgép vliegmachine, vliegtuig
repülőgép vliegtuig, vliegmachine
repülőgép vliegmachine, vliegtuig
repülőraj, cirkusz, körtér, körönd circus
repülőtér vliegveld, vlieghaven
rész, választék (haj) deel, stuk, onderdeel, gedeelte
rész, vminek a hegye, csúcsérték, tetőfok, maximum piek, top, neus, tip, punt, spits
részben ten dele, deels
részecske, korpuszkula, testecske pilletje
részeg, roló, vakok, vászonroló, világtalan, vak blind
részegség roes
részesedés, osztályrész, ekevas, részvény, kvóta actie, aandeel
reszketés rillen, huiveren, beven, bibberen
részleg, kontingens, eshetőség, véletlenség eventueel, gebeurlijk
részlet, részletfizetés afbetalingstermijn, annuďteit
részletes, kimerítő ampel, gedetailleerd, in het klein
részrehajlás nélküli, pártatlan neutraal, onpartijdig, afzijdig
retek radijs
retikül, kézitáska tasje, reticule, handtasje
retrográd, haladásellenes, hátrafelé irányuló achterwaarts
rettegés, félelem, törvénytisztelet beklemming, angst, benauwdheid
rettenetes, ijesztő, rettegett, szörnyű, irtó schrikaanjagend, ijselijk
rettenetes, irtózatos, gyalázatos, utálatos monsterachtig, gedrochtelijk
reuma, csúz reumatiek
rév, komp overzetboot, pontveer, pont, bak
revizor, könyvelő boekhoudkundige, accountant
révkalauzhajó sleepboot
revolver, forgópisztoly revolver
rezidencia, családi ház, villa buitenverblijf, buiten, landhuis
rézsútos, lejtős, elhajló, ereszkedő, dőlt genegen, geneigd, gezind
ribizli, ribiszke aalbes, bes
ribizlibokor, ribiszkebokor aalbesseboompje, aalbes
rideg, közönyös, meghűlés, fagy, barátságtalan koud
rím rijmen, berijmen
ringyó, csípős, torta, kesernyés, gyümölcslepény zuur
ritka élvezet, vendégség, élvezet behandelen, cureren
ritkán zelden
ritmikus, ütemes, megmért, megfontolt, lemért plechtig, ceremonieel, afgemeten
ritmus ritme
rítus ritus, kerkgebruik, rite
rivális, versengő meedingen, concurreren, wedijveren
rizikó, kockázat, veszély kans lopen, op het spel zetten
rizikós, kockázatos riskant, gewaagd, bedenkelijk
rizs rijst
rizsföld rijstveld
robotautomata, lélektelen ember, gépember robot
robusztus, markos, erőteljes robuust, hecht, potig, fors, ferm
Rodézia Rhodesië
rohadt, rothadt rot, bedorven, verrot
roham, támadás aangrijpen, aantasten, aanvallen
rohampáholy, tűzfészek, földszint közönsége, kút groeve, gracht, greppel, groef, kuil
rohampuska, karabély, puska, géppisztoly geweer, roer
róka, ravasz ember vos
rom, omladék, végromlás, tönkremenés, összeomlás ruďneren, te gronde richten
romantika, romanticizmus romantiek
rombolás, pusztítás, lebontás, lerombolás afbraak, ontmanteling, sloop
romlott, kifacsarodott, ellentmondó, rendellenes pervers, verdorven
roncs, mállási termék, romhalmaz, hulladék, romok puin, afval, rommel, prullaria
rongy ember, patkány, áruló rot, rat
rongy, felmosórongy vodje, lomp, lap, tod, lor, vod, flard
ropogás, repedezés knapperen, kletteren, knetteren
ropogós, csikorgó knapperig, croquant
ropogós, hullámos, vígan pattogó, göndör, omlós knapperig, croquant
roppant nagy, óriási enorm
roskadozó, angolkóros, roskatag bouwvallig, gammel, aftands
roskadozó, rozzant, omladozó, toprongyos, rozoga aftands, bouwvallig, gammel
rostélyos, sült braden, roosteren, branden
rossz célra való fordítás, mocskolódás, visszaélés gescheld
rossz látási viszonyok, nullapont, zéró, zéruspont nul
rossz szag, bűz stank
rossz üzlet, citrom citroen
rossz, harapós, erkölcstelen hatelijk, boosaardig, kwaadaardig
rosszallás afkeuring, wraking, verwerping
rosszindulatú feeksachtig
rosszul slecht
rothadt, szeptikus septisch, bederf veroorzakend
rovancsolás, rovancs, revízió, könyvvizsgálat checken, aflezen, controleren
rovar insekt
rozs rogge
rózsaszín, rózsaszínű roze, rozig, rose, rooskleurig
rozsdavörös, vörösesbarna, színehagyott, vöröses roestig
rög, göröngy, bumfordi ember, földet túró paraszt prop, kluit, klont, dot, bal, klomp
röppálya, röptávolság, röptáv, hordtávolság dragen, voorhebben, voeren, brengen
röppentyű, rakéta vuurpijl, raket
rövid kernachtig, bondig, kort, beknopt
rövid alkalmi ima, utánvételezett collecteren, innen, inzamelen
rövid férfi felsőkabát, átfogó, körülírás, pocakos daaromheen, eromheen, in het rond
rövid harisnya, zokni, parafa talpbetét sok
rövid idő, amíg csak, mialatt, noha, fáradozás terwijl, staande, gedurende
rövid kivonat, ügyvédi megbízás, rövid, eligazítás kortstondig, kort
rövid szünet, tektonikai törés, felfüggesztés afbreken
rövidítés afkorting
rövidlátó kippig, kortzichtig, bijziend
rubel roebel
rubel roebel
rubinvörös, rubin robijn
rúd, bot, hokiütő, fadarab, karó, sorjázó, vessző kleven, vastkleven, aanhangen
rugalmas utánengedés, mozgástér, rugalmasság schenken, cadeau geven
rugalmassági, ruganyos, hamar alkalmazkodó, tág rekbaar, soepel, elastisch
ruganyosan, ellátás, ellátmány, készlet, kínálat aanvoer, bezorging
ruganyosság, alkalmazhatóság, alkalmazkodóképesség aanpassingsvermogen
ruha, külső megjelenés, habitus aanwensel, hebbelijkheid
ruhaanyag laken
ruhaanyag weefsel
ruhatár kleedkamer, vestiaire, garderobe
ruházati cikkek, ruha, ruházat, öltözék kleding, kleren
rum, szesz, szeszes ital, fura rum
rumos limonádé, bokor, cserje struik, heester
rühösség, viszketés, vágyódás kriebelen, krieuwelen, jeuken
sáfrány, sáfrányszín krokus
saját maga, önmaga, énje vkinek, maga zelf, vanzelf
saját, sajátságos, egyházközség, sajátos, jellemző gek, raar, vreemd, eigenaardig
sajátosság, minőség, jelleg, természet karakter, geaardheid, aard
sajátság, személyiség, jelleg, személy, betű aard, karakter, geaardheid
sajgó seb, kelevény, bántalom, tályog, daganat zweer
sajna o wee, helaas
sajnálatos betreurenswaardig, spijtig
sajnálatosan, búsan, szánalmasan, leverten droevig, triest, verdrietig
sajnálatosan, sajnálatos módon jammer genoeg, jammer, helaas
sajnálkozás, sajnálat, megbánás betreuren, bejammeren
sajt, túró, ami illik, gyümölcssajt, ami kell kaas
sakkjáték, sakk schaakspel, schaak
sakktábla schaakbord
sál, kendő, vállkendő das, halsdoek, bouffante, sjaal
saláta slaatje, salade
sallangmentes, dísztelen, szigorú, puritán, kimért bar, hard, streng, duchtig, straf
sampon het haar wassen
sánckerítés, kerítés, palánk schutting, paalwerk, palissade
sántítás, petyhüdt, bicegés, hajlékony, erőtlen kreupel lopen, hinken, mank lopen
sár, lápföld slik, modder, slijk, drek
sárga szín, tojássárgája, féltékeny, sárga festék geel
sárgabarack, kajszi abrikoos
sárgadinnye meloen
sárgarépa peen, wortel
sárgásbarna, világosbarna, mulatt, mulatt ember mulattin
sárgásfakó, fűzfa, fűz verbleekt
sárgásvörös, ruhátlan, öltözetlenség, testszínű naakt, onopgesmukt, onbedekt, bloot
sarjadék, ivadék, leszármazott nakomelingschap, kroost, zaad
sarkantyúvirág, böjtfű Oostindische kers
sarki fény morgenlicht, aurora, morgenrood
sarlatán kwakzalver, charlatan, bedrieger
sarlatán, hápogás, kuruzsló bedrieger, charlatan, kwakzalver
sarló sikkel, zicht
sarok, szemszög, szög hoek
sas adelaar, arend
sátor huif, tent, kampeertent
sáv, mez, hüvelyéből kihúzott, alátét, pólya, csík strip, windsel, strook, reep
savanyúság, pác, ecetes lé pekelen, inleggen, zouten, inmaken
savas ransig, rans, ranzig, garstig
savas oldat, savas víz, keserű dolog, erjedt zuur
savas, savanyú, sav zuur
sebes spoedig
sebességvesztés, kórusülés, boksz, árusítóbódé box
sebesülés, kár, sérülés, sértés, sérelem, kártétel blessure, wond, kwetsuur, verwonding
sebészet, orvosi rendelő, operáció, műtét chirurgie, wondheelkunde, heelkunde
sebészi, sebészeti, műtéti chirurgisch
segéderő, segély, segédeszköz, segítség, segédlet assistent, famulus, helper, hulp
segédmotoros kerékpár, moped bromfiets
segítő, pártfogó assistent, hulp, famulus, helper
sehol, sehova nergens, in geen velden of wegen
sejtelem, előérzet, ómen voorbode, voorteken, teken
sejtés, elképzelés, ismeret, gondolat, eszme idee, benul, begrip, denkbeeld
sekélyes, állott, lapály, homokzátony, állódíszlet appartement, flat
selejt, töredék, dulakodás, törmelék, verekedés afkeuren
selyem zijde, zij
selyemgubó, báb cocon
selypítés lispelen
sem, egyik sem, egyik sem a kettő közül, se evenmin, noch
semhogy, korán, hamar, inkább dra, haast, gauw, alras, spoedig
sémi, szemita Semiet
semmi nul, nihil
semmi (teniszben), szerelem, szeretet beminnen, houden van, liefhebben
semmiképpen, senki, semmilyen, nóna, egyik sem niks, niemendal, niets, geen zier
semmitmondó onbetekenend, onbeduidend
semmitmondó, semmis, jellegtelen, nulla, nulla- nihil, nul
semmittevő, fémdarab, erős ütés, puskagolyó, darab slak, naaktslak
senki, nagy senki, senkiházi geen, geen enkel, geen enkele, niemand
seprű, rekettye, partvis veger, bezem
sereg, banda, gyülevész népség, tolongás, csődület hoop, boel, drom, massa, menigte
serény, szorgalmas, tevékeny, elfoglalt, detektív druk, bezet
sertés, disznó zwijn, varken
sertés-borsókakór, kanyaró, vérbaj, szifilisz mazelen
séta, kirándulás uitstapje, excursie, tocht, trip, toer
séta, kószálás wandeling, wandelen, tippel
sétabot staf, stok
sétálás, sétakocsikázás, sétalovaglás wandeldreef, promenade, wandeldek
sifrekódex, rejtjelkódex, titkosírás, rejtjelkulcs cijfer, nummer
sikátor, fasor, köz, tekepálya steeg
siker geluk, welstand, bloei, voorspoed
sikeresen met goed gevolg
sikertelen, meddő mislukt
siklás, csúszó lépés, surranás, csúszás een glijvlucht maken, zweefvliegen
sínen robbanó jelződurrantyú, villamos rája torpederen
sínféksaru, gurítható díszlet, ronda alak, rája schaats, glijmiddel
sínfektető munkás, bujtvány, bujtás, tojó, fogadó aardlaag
sirály zeemeeuw, meeuw
sírás, jajveszékelés steen en been klagen, weeklagen
sírkert, temető kerkhof, begraafplaats
sírkő graf, groeve
sisak, bukósisak helm
skála, hártya, hangsor, korpa (fejen), salak, héj aanslag
skicc, karcolat uitstippelen, schetsen, ontwerpen
skót Schot
skót presbiteri egyház bedehuis, kerk, kerkgebouw
skót szoknya kilt, Schotse rok
skótok, skót nyelvjárás, skót, skót nyelv Schots
slukk, fölény, nyomórúd, rántás, korrektúra, húzás rukken
smaragd, smaragdzöld smaragd
sóban eltett, sóban pácolt, só, nátriumklorid, íz zouten
sodrott fonal, kifordítás, váratlan fordulat, tyúk kronkelen
sofőr bestuurder, chauffeur
sóhaj, sóhajtás zuchten, kreunen
sohasem, soha nimmer, nooit
sokaság, raj krioelen, wemelen, wriemelen, krielen
sokat követelő tanár, zuhé, uzsoraár, áztatás, pác in de week zetten, weekmaken, weken
sokkal, sok, majdnem, nagy tömeg veel
sokszínű, sokféle menigvuldig, verschillend, menigvoudig
sommás, rövidre fogott, foglalat, összefoglalás resumé, overzicht, excerpt
sor serie, set, ris, rist, reeks
sor, csónakázás, zenebona, leszidás, összeveszés roeien
sorozat, ütőhangszerek, tettlegesség, elem, üteg accu, accumulator
sors, parcella, árutétel, tétel, telek, juss kavel, perceel
sors, végzet lot, fortuin, fortuinlijkheid
sorsjáték, tombola verloting, loterij
sortűz, szóözön, zápor (ütéseké), levegőből ütés stroom, vloed, bergstroom
sószemcse, zab, gabona, gabonaszem, búza, tyúkszem eksteroog, eelt, likdoorn
soványan, híg, vékonyan, ritkán, gyéren, ritka sprietig, schraal, mager
soviniszta chauvinist
sovinizmus chauvinisme
sör bier
sörte overeind gaan staan
sőt, emellett, azonkívül, azonfelül overigens, trouwens, verder
sötét bőrű, szerecsen neger-, zwart
sötét hangulat, nagy szög (hajóépítéshez), halom stortplaats
sötét, szürke, gyászos, borongós grijs, grauw
sötétes, félhomályos, nem valami előkelő, borús schemerig
sötétség duisternis, donker, duister
sötétség, feketeség zwartheid
sövény, körülzárt hely, melléklet, kerítés kraal, omheind terrein
spanyol ember, spanyol Spanjaard
spárga asperge
spárgakel, brokkoli brocolie, brocoli
speciális, különlegesség, szakterület, sajátosság afdeling, branche, vak, tak
spejz, éléskamra provisiekast
spenót spinazie
spiritualizmus, idealizmus, spiritizmus spiritisme
spiritusz, alkohol, lelkierő, kedély, szesz geest
splitter, gavallér, aranyifjú, sziporka, divatbáb vonk, sprank
sport babakocsi wandelaar
sportalsó slip, slipje
srapnel granaatkartets, shrapnel
stadion stadie, etappe, overnachtingsplaats
start, indulás pont, rajtvonal, startvonal, kezdet aanzetten tot, activeren, aanzetten
statisztika, statisztikai adatok statistiek
státusz, méltóság, állam, állam-, pompa, állami verzekeren, beweren
stencil, betűrajzoló minta, patron, festősablon schablone, patroon, sjabloon
steril, terméketlen onvruchtbaar, kiemvrij, steriel
stoppolás, beszövés bliksems, sakkerloot, deksels
stratégia strategie, krijgskunde
strucc struisvogel, struis
stúdió, műterem studio
sublót, tükrös fiókos szekrény, iroda, szekreter bureau, bureel, kantoor
sugár, orsócsont, hatósugár, ernyős virágzat ága actieradius, spaakbeen, radius
sugárút, fasor, széles utca dreef, laan
súgó souffleur
suhintás, sikkes, ostorcsapás, sziszegés, zizegés ritselen, ruisen
suhogtatás, kacskaringó, lendületes tollvonás, tus fanfarekorps, fanfare
sujtás, szegő, litzehuzal, csipkeszalag, zsinór kant
súlyos, terhes, fárasztó zwaar, drukkend
sunyi ember, agyafúrt ember, menyét, buzgómócsing wezel, marter
sügér, háncsszőnyeg, feketesügér, tengeri süllő baars
süket doof
süllyedés, pangás, leszorítás, alacsony légnyomás depressie
süllyedés, termés, fémkinyerés, hozam, terméshozam het veld ruimen, afstaan
sürgős, azonnali ogenblikkelijk, prompt
sürgős, megállás nélkül, gyorsvonat, tüzetes uitdrukken
sürgősség aandrang
sűrű keresztszövésű vászon, kacsa, ruca, alábukás eend
sűrűn, gyakran menigmaal, gedurig, dikwijls, vaak
sűrűség, tömörség, következetesség, konzisztencia consequentie, gevolg
sütemény, zablepény, tészta, pogácsa, húspogácsa koek, cake
sütnivaló szelet, rostélyos, hússzelet, vagdalt biefstuk, bief
sütőiparos, sütőipari dolgozó, szárítókemence, pék bakker
sütőtök pompoen
svájci gárdista, testőr, svájci testőr, kapuőr Zwitsers
svéd nyelv, svéd Zweeds
Svédország Zweden
szabadelvű, liberális párt tagja, nagyvonalú liberaal, vrijzinnig
szabadkőműves vrijmetselaar
szabadkőműves vrijmetselaars-
szabadság (katonai), távozási engedély verlof, vrijaf
szabályos ismétlődés, gyökeres átalakulás, forgás revolutie, omwenteling
szabályosan, rendesen, teljesen, alaposan vaak, dikwijls, gedurig, menigmaal
szabályzat, rendszabály, előírásos, rendtartás voorschrift
szabás, divat, fazon, szokás, mód mode, modus, wijs
szabás, riszt, réselés, metszet, lógás, hasíték maaien
szabatos, pontos nauwkeurig, accuraat, nauwgezet
szabatosság accuratesse, stiptheid, nauwgezetheid
szabatosság, pontosság stiptheid, accuratesse, nauwgezetheid
szabó kleren maken
szabvány, alapvető, mérték, nívó, standard, oszlop regel, standaardmaat, norm
szadista sadist
szadista sadistisch
szadizmus sadisme
szag, bűz lucht, reuk, luchtje, geur
szag, illat reuk, luchtje, lucht, geur
szaglás, szag stinken, vies ruiken
száj, ajak, csőr, pofázás, perem lip
száj, szájkosár, csőtorkolat, nyílás, pofa muil, bek
szajha hoer, lichtekooi, prostituée
szájharmonika harmonika, mondharmonika, accordeon
szájtátás, ásítás wijd openstaan, gapen
szakadatlanul, szüntelenül onophoudelijk, achtereen, aldoor
szakadék afgrond
szakadék, öböl golfspel, golf, inham, bocht, boezem
szakadék, végtelen idő, végtelen mélység afgrond, kolk
szakáll baard
szakállka, partedli, francia tőkehal, mellrész slabbetje
szakasz, rekesz, fülke branche, vak, tak, afdeling
szaké, rizspálinka, japán rizspálinka saké, rijstwijn
szakember, szak-, specialista, szakorvos kenner, deskundige, expert
szakértő, járatos deskundig
szakértő, szakember, szakmabeli, szakmai, profi professioneel, beroeps-
szakértő, szakértője vminek, alchimista adeptus adept, aanhanger, beoefenaar
szakképzett, gyakorlott bekwaam, behendig, bedreven, handig
szakma, működési kör, tartomány gouvernement
szakvélemény gedachte, mening, opinie, dunk, visie
szál (gabonáé), lap (kardé), penge, fűrészlap kling, lemmer, lemmet
szál, part, fonál aan de grond lopen, stranden
szalámi salami
szaletli, lugas, filagória zomerhuisje, zomerhuis
szálláshely, kijelölt hely, szállás, szálláskörlet kamers, vertrekken
szállítás, húzás, vontatás trekken
szállítás, vitel, elfogadás, várbevétel belastend, geladen met
szállítható, hordozható, mozgó, mozgásban lévő aandoenlijk, roerend, ontroerend
szállítókas padozata, kártyacsomag, peron, csomag verdek, scheepsdek, dek
szállítóvágat, síkbeli, színvonal, platánfa, sík vliegtuig, vliegmachine
szálló, fogadó (vendéglő) logement, herberg
szálloda, hotel hotel
szállodai kisinas, apród, kisinas, oldal, lap boer, page, edelknaap
szalon, összejövetel, bemutató terem, díszterem zaal, salon
szalvéta servet
szám, nagyság, formátum, ragasztóanyag, terjedelem omvang, bestek, grootte
szám-, szám, szám szerinti, számnév, számbeli nummer, cijfer
szamár ezel
szamárfül, fülbélyeg uittrekken, bestemmen
szamárfül, hullámos pengéjű maláji tőr, redő verfomfaaien, kreukelen, frommelen
számláló, anyakönyv, nyilvántartó könyv, katalógus aangeven
számológép telraam, abacus
számottevő személyiség, szerelmese vkinek, valaki enig, een of andere, een of ander
szamovár samovar
számtalan ontelbaar
számtani, számtan, aritmetikai, aritmetika rekenkunde, cijferkunst, cijferen
számtanpélda, probléma vraagstuk, vraagpunt, probleem, opgave
száműzetés, száműzött, számkivetett, számkivetés verbannen, uitbannen
számvevő, revizor, könyvvizsgáló, vendéghallgató inspecteur, revisor
szánalmas, szűkmarkú, fösvény, szegényes hebzuchtig, pinnig, inhalig, gierig
szánalom, részvét, könyörület erbarmen, mededogen, medelijden
szánalomra méltó ember, tárgy, cél, dolog mikpunt, onderwerp, object, ding
szandál, bocskor sandaal
szándék, célzás aanleggen
szándék, megszerkesztés, tervrajz, kivitel, vázlat werkje, schets, tekening
szántás, eke omploegen, ploegen, beploegen
szaporodás, reprodukálás, reprodukció reproduktie, weergave
szappan, csúszópénz zeep
szár, nyél, nemzetség, hajóorr, törzs, szótő boomstam, stam
száraz köhögés, zugíró, bérelhető hátasló, kuli houwen, kappen, hakken
szárazföld continent, werelddeel, vasteland
szárazföld, odú, földelés, föld, lyuk aanaarden
szárazföldi aards
szárazság, unalmasság dorheid, droogte, droogheid
szardínia sardine
szárny (ajtó), asztallap, fólia, fémfüst vel, blad
szárnyaló, szárnyas, magas röptű, megszárnyazott aangeschoten
szárnyas, baromfi gevogelte
szárnysegéd adjudant, ordonnansofficier
szarvasagancs koronája, tenyérhossz, pálma, tenyér bal, handpalm, palm
szarvasbika, tőzsdespekuláns, facér férfi mannetjeshert
szarvastehén, hátulsó, hátsó achterste
szatyor, vadászzsákmány, zsák, zacskó, táska tas, zak
szavazás, szavazati jog balloteren, kiezen, stemmen
szaxofon saxofoon
százalék rente, procent, percent
százlábú duizendpoot
százszorszép meizoentje, madeliefje
szeder braam
szédítő duizelingwekkend
szédítő, szédülő duizelig
szédülés duizeling, duizeligheid
szédülés duizeling, duizeligheid
széf, páncélszekrény, veszélytelen, biztonságos safe, geborgen, behouden, veilig
szegecs klinken, vastklinken
szegély, határszél, külső szél, kerület, perem cirkelomtrek, buitenkant
szegény sorsú, silány, középérték, átlag, fukar gemiddeld
szegénység gebrek, armoede
szegénység, szűkösség, nélkülözés, szükség noodzaak, noodzakelijkheid
szegfű anjer, anjelier
szegmens, részleg, hálókocsifülke, keresztszelvény branche, vak, tak
szégyen, szégyenkezés foei
szégyenletes, szeles, alávaló, erkölcstelen, ködös onrein, morsig, vies, vuil, smerig
szégyenlős, bátortalan, elfutó, félénk beschroomd, benepen, bang
szégyenteljes schandelijk
székrekedéses hardlijvig, verstopt
szekrény kleerkast, hangkast
szekta sekte
szél, szénpor, betonba való rostált salak, dara bries, trilgras
szélcsend, átmeneti nyugalom wiegen
széldeszka, szelet, lemez, darab, tábla, lap plaat, plak, tablet
széle vminek rand, zoom
széles deszka, palánk, elvi platform, palló bord, plank, tablet
széleskörű, minden részletre kiterjedő lijvig, veelomvattend
szélesség wijdte, ruimheid, breedte
szelet moot, plak, snede, schijf, filet
szelídség, enyheség zachtheid, mildheid, zachtaardigheid
széljárta, sivár, kopár, puszta, kietlen, hideg naar, akelig, onaangenaam
szellemes snedig, gevat, geestig, ad rem
szellemes megjegyzés, szellemeskedés kwinkslag, ui, geestigheid, mop
szellemi, intellektuális, észbeli, értelmiségi intellectueel, verstandelijk
szellentés, fing een wind laten
szellő zefier
szellőrózsa, anemóna anemoon
szellőztető készülék, gabonarosta, legyező aanwakkeren, aanvuren, aanzetten
szemafor, indítótárcsa, emlékezetes, kiváló, jelző een sein geven, seinen
szemben levő tegenover, aan de overkant van
szembeszökő, evidens, magától értetődő apert, evident, kennelijk, duidelijk
szembeszökő, feltűnő, fett betű, félkövér betű gedurfd, stout, stoutmoedig, brutaal
szemcse item, deeltje, jaartelling, deel
személy, alak, műsorszám, jó csaj, csinos nő, cucc aantal, getal, tal
személyazonosság, azonosság identiteit
személygépkocsi, autó automobiel, auto
személygépkocsi, autó automobiel, auto
személyi hír, személyeskedő, egyéni, magán- persoonlijk
szeméremsértő irodalom, szeméremsértő képek pornografisch materiaal, pornografie
szemérmetlen, arcátlan, szégyentelen bokkig
szemernyi, jottányi, ióta jota
szemét rommel, afval, prullaria, puin
szemétdomb, befogópofa, halom, csőbilincs, csőpánt haakje, klamp, nietje
szemétdomb, borravaló, törmelék-lerakóhely, tipp stortplaats
szemétláda, gumiabroncs-elcsúszás, patkány, kúszás kruipen
szemfényvesztés, porhintés, kasa, gyapjúkasa flanellen
szemgödör, keringési pálya, űrpálya, körpálya oogkas, baan
szemhatár, rétegszint, munkaszint, horizont, szint kim, horizon, gezichtseinder
szemita, sémi Semitisch
szemöldök wenkbrauw
szemrehányás laken, afkeuren, berispen, gispen
szemtelen, arrogáns, gőgös, fennhéjazó aanmatigend, arrogant
szemtelenség, hiábavaló volta vminek, pimaszság hondsheid, vrijpostigheid, brutaliteit
szemüveg bril
szemüveg bril
szén, kőszén kool, steenkool
szénakazal hooiberg, hooimijt, opper
szénapajta loods, keet, schuur, barak
szendvics sandwich
szentelt, szentesített, szentséges geheiligd, gewijd, heilig, sacraal
szentírás, biblia bijbel
szentkép, ikon pictogram
szenvedély, forróság vuur, ambitie, ijver
szenvedélyes hartstochtelijk
szenvedélyes szerelem, szerelem, dühkitörés, düh gloed, vuur
szenvedélymentes, sztoikus, sztoikus filozófus stoďsch, stoďcijns
szenvedés, kellemetlenség, kín, büntetés wee, zeer, pijn
szenvtelen, dögös, hűvös, kerek (összeg), hűvösség afkoelen
szenvtelenül lusteloos, koel, lauw
szennyes vuil, morsig, smerig, onrein, vies
szép hangzású, szépen hangzó, eufonikus welluidend, schoonklinkend
szép, gyönyörű schoon, fraai, knap, fijn, mooi
szépia, tintahal sepia
szépítőszerek, sminkek schmink, blanketsel, make-up
széppróza, képzelgés, regényirodalom, kitalálás fictie, verdichtsel, verbeelding
szépség fraaiheid, schoonheid, knapheid
szépség, hamvasság, virág, virágzás bloem
szépséges, tetszetős, közepes osztályzat, szőke marktplein, markt, bazaar, marktplaats
szerb Servisch
szerecsendió muskaat, muskaatnoot, nootmuskaat
szerelmes, dióízű, dióban gazdag geurig, aromatisch
szerelmes, kanál, málé, evező tolla, mamlasz pollepel
szerelő mecanicien, werktuigkundige
szerelő, szabász, géplakatos monteur
szerelvény, illesztés, testhezálló betamelijk, behoorlijk, fatsoenlijk
szerenád, éjjeli zene serenade
szerencse bof, mazzel, geluk, buitenkansje
szerencsejáték, lutri, lottó, tombola, sorsjáték loterij, verloting
szerencsére gelukkig
szerencsésen, nos, akna, a kutyafáját!, szerencsés goed, nu goed
szerencsétlen, nyomorúságos jammerlijk
szerencsétlen, szomorú, sajnálatos bedroefd
szerencsétlenül ellendig
szerénység, mérséklet, igénytelenség bescheidenheid, discretie
szereplő, valaki, személy, egyén personage, persoon
szeretet, vonzalom, ragaszkodás affect, emotie, aandoening
szeretetre méltó waard om van te houden
szerfelett, rendkívül allemachtig
szerkesztő editor
szerkesztő, összeállító, összegyűjtő compiler
szerkesztőség titkársága, íróasztal, pénztár lezenaar, lessenaar
szerkezet bouw, samenstelling, constructie
szerszám, műszer, hangszer instrument, werktuig
szerszám-csésze, ágyazóanyag, alapszövet, matrica gietvorm, matrix, matrijs
szerszámgép, segédeszköz, báb, szerszám werktuig, middel
szertartás, ünnepély ceremonie, plechtigheid
szertartáskönyv, rítus, szertartás, rituálé ritueel
szertelen gondolat, groteszk műalkotás, képzelődés fantasie, verbeeldingskracht
szertelen, mértéktelen, szélsőséges, zilált buitensporig, extreem, excessief
szérum, védő-oltóanyag, vérsavó serum, bloedwei, wei
szerves organiek, organisch
szervezés organisatie
szervezet, organizmus organisme
szerzetes, barát monnik
szerzetes, istenfélő, ájtatos, apáca, szerzetesi religieus, godsdienstig, gelovig
szerzett aangeleerd
szerző, író schrijver, bedenker, auteur, schepper
szeszes ital, ivás, ital pimpelen, drinken, zuipen
szeszes italok alcoholische drank, alcohol, drank
szét, külön afgezonderd, afzonderlijk
szétnyomás, szétmorzsolás, tolongás, összenyomás aandrang, toeloop, run
szétosztó, elosztó, gyújtáselosztó, egyedárusító verdeler
szétrobban, szétszakít, szétrepeszt, rohanás barsten, splijten, scheuren
szétválasztás, válaszfal, elkülönítés, felosztás schifting, afscheiding, clausuur
Sziám Thailand, Siam
sziámi ember, sziámi, sziámi nyelv Siamees
sziget eiland
szigetelés isolering, isolatie
szigetelés, elszigeteltség isolatie, isolering
szigetvilág eilandengroep, archipel
szigorú, kíméletlen, rikácsoló beestachtig, bruut, ruw, dierlijk
szíj, heveder, váll-lap, pánt, ragtapasz, vállszíj riem
szikár, hártyás, ösztövér, csontos, sovány sprietig, mager, schraal
sziklafal, szirt, kőszirt, szikla, szirtfal klif, klip
sziklamászás, alpinizmus, hegymászás alpinisme, bergbeklimming, alpensport
sziklazátony, feltöltés, folyópart, homokzátony bank
sziksó, nyalintás, szikes legelő, nyalató, szikes likken
szilánk, borzongás, didergés, forgács huiveren, rillen, beven, bibberen
szilárd, kemény, biztos gevestigd, vast, stevig, hecht
szilárd, rideg stram, star, stijf, houterig, stug
szilárdan, szorosan strak
szilfa iep, olm
szimat, kölni, szaglás, szag reuk, geur, luchtje, lucht
szimfónia symfonie
szimmetria, részarányosság symmetrie
szín verven, kleuren
szín, fejtési felület, elölnézet, rágófelület, arc het hoofd bieden
szín, színárnyalat schakering, nuance, nuancering
színárnyalat tint
színes agyagkeverék, bujtvány, kombiné, női ing slippen, uitglijden
színész speler, komediant, acteur
színésznő toneelspeelster, actrice
színezet, szín, arcszín teint, tint
színház schouwburg, toneel, theater
színművészet, színműirodalom, drámaírás, színmű toneelstuk, drama
szint, kiegyensúlyozott, egyszintű, felszín, sík aanleggen, aan de schouder brengen
színtársulat, trupp troep
színtér, színhely, táj scčne, tafereel, toneel, tableau
színvak kleurenblind
sziporkázó ész, szellemesség, szellemes ember, ész spriet, boegspriet
szír, szíriai Syrisch
Szíria Syrië
szirom bloemblad, kroonblad
szita, szűrő zeef
szita, szűrő vergiet
szitakötő libel, waterjuffer, juffertje
szitáló eső motregenen
szitkozódás ketteren, godlasteren, vloeken
szív hart-
szivar sigaar
szivárvány regenboog
szívből jövő, bátor ember, jó erőben lévő, őszinte hartelijk, innig
szíverősítő, szíverősítő ital innig, hartelijk
szívesség, jóság voorkomendheid, liefheid
szívesség, pártfogás, részrehajlás, kedvezés, kegy gunst, begunstiging, genadigheid
szívesség, támogatás, kegy, csokor, pártfogás gunst, genadigheid, begunstiging
szívószál, szalmaszál, szalmakalap, szalma stro
szkeptikus, kételkedő scepticus
szláv Slaaf
szlogen lijfspreuk, leus, leuze, devies
sznob snobistisch
sznob ember snob
szó szerint, szóról-szóra woordelijk, naar de letter
szó szerinti, prózai, betű szerinti woordelijk, letterlijk
szó, szentírás, szólás, üzenet, parancsszó, hír woord, bewoording
szoba appartement, flat
szoba, hely, terem, férőhely bestek, wereldruim, speling, ruimte
szobarend, körletrend, táborrend, rendőrség politie
szobor beeld, standbeeld
szobrász, szobrászat beeldhouwen, uithouwen, uithakken
szocialista socialist
szocializmus socialisme
szociológia sociologie, maatschappijleer
szociológus socioloog
szófogadó, engedelmes willig, gehoorzaam
szójáték woordspeling
szójegyzék, glosszárium glossarium
szokásos gewoon, gebruikelijk
szokatlan, bizonyos, részletes, részleges afzonderlijk, afgezonderd
szokatlan, idegenszerű buitenlands, vreemd, onwennig
szókincs vocabulaire, woordenschat
szolgálat aannemen, huren, aanwerven
szolgálólány, leány, kislány, szolgáló, lány meid, meisje
szolgálólány, segéd dienstmeisje, dienares, meid
szolgalom, szolgaság lijfeigenschap, herendienst
szólóénekes, szólista solist
szomjas, kiszáradt, kitikkadt dorstig
szomszéd, felebarát gebuur, buurman, buur, nabuur
szomszédos, határos, közeli, mellette fekvő aangrenzend, aanliggend
szomszédság, közelség nabijheid
szomszédság, szomszédok nabijheid
szomszédság, szomszédok, környék nabuurschap
szónoki rederijkerskunst, retoriek
szónoki tehetség, ékesszólás, szónoki képesség retoriek, rederijkerskunst
szónoklat, őrbódé, őrfülke, fedett pilótaülés kansel, leerstoel, katheder
szoprán sopraan
szórakozott, elvonatkoztatott afgetrokken, verstrooid
szórakoztató műsor, kabaréműsor, kávéskészlet cabaret
szórakoztató, mulattató, élvezetes aardig, leuk, amusant, vermakelijk
szorítás, facsarás afpersen, afdwingen, knevelen
szorítófogó, markoló, horgony, markológép bemachtigen, aangrijpen, grijpen
szorítókengyel, kengyel alakú lánctag, lánc, gát ketenen, boeien
szóródás, szórás strooien, rondstrooien
szorongatás, összenyomás, préselés, vizsga drukken, dringen, persen, knellen
szoros összetartozás, házasságkötés, házasság huwelijk, echt, echtverbintenis
szoros, szabatos streng, duchtig, straf, bar, hard
szorulás, székrekedés verstopping, constipatie, obstipatie
szorult érzés, kór, kínos érzés, betegség ziekte, kwaal, aandoening
szórványos dungezaaid, sporadisch
szósz, mártás, ízesítő, fűszer jus, sop, saus
szótag lettergreep, syllabe
szótár woordenboek
szótő, hamisított, közönséges, alap, kiindulópont gronden, baseren
szóvirág, körítés, köret, stílusbeli cifraság afzetten, beslaan, garneren
szöcske sprinkhaan
szöghúzó villásvég, karom, köröm, olló (ráké) klauw
szögletes, korrekt, tagbaszakadt, négyzetes, kocka vierkant
szögletes, merev kantig
szőke blond
szőlő druif
szőlőskert wijngaard
szőlőtő, szőlő, szőlőtőke wijngaard, wijnberg
szőlőtőke, szájról szájra terjedő hír wijnstok, wingerd
szőnyeg tapijt, kleed, vloerkleed, karpet
szőr-, kockázatos, szőrös, haj-, ciki, meredek harig, ruigharig, ruig
szörny rotbeest, mormel
szörnyűséges, vadul ragyogó, rikító, kísérteties fel, doordringend, bijtend, guur
szőrök, szőrzet, szőrszálak haar, haren
szöveg, kiírás tekst
szövegelés, befogópofa, állkapocs, duma kakement, kaak
szövegmagyarázat, nemzetközi vásár, megmagyarázás tentoonstelling, expositie
szövés, szövet, szövésmód weven
szövevényes, körmönfont, hajszálnyi spitsvondig, subtiel, fijn
szövőszék, evezőnyél weefgetouw
sztereotip, sztereotipált, tömöntvény, tömöntésű gemeenplaats, cliché
sztoikus stoďsch, stoďcijns
szuahéli, szuahéli nyelv Swahili-
szubjektív, alanyi, alany subjectief
szubvenció, anyagi támogatás ondersteuning, stipendium, subsidie
szultán sultan
szundikálás, alvás, szunyókálás, könnyű álom sluimeren, druilen, dutten
szúnyog steekmug, mug
szúrás, szúrt seb, szúró fájdalom priemen, prikken, steken, pikken
szurdok, kanyon cańon
szurkoló, támaszték, támogató adept, beoefenaar, aanhanger
szúró fájdalom, öltés, szem (kötésen), nyilallás steek
szuvasodás, üreg, üresség, lyuk hol, uitholling, holte
szűk, feszélyezett, szoros, kényelmetlen benauwd, nauw, krap, eng
szűkre szabott, kicsi, spórolós, garasos, szűk mager, sprietig, schraal
szükségállapot, kényszerhelyzet, váratlan esemény crisis
születés, szülés geboorte
születési, vele született aangeboren, ingeboren
születésnap verjaardag, geboortedag, verjaring
szülők ouderpaar, ouders
szünetelő, kihagyó, megszakításos, váltakozó hortend, intermitterend
szünidő vakantie
szürke, gyászos, borongós grijs, grauw
szürke, unalmas, porlepte, porszerű, poros, sivár stoffig
szűrő, füstszűrő filtreren, filteren, zijgen
szűz, érintetlen ongerept, maagdelijk
szűz, vörösen izzó, szármaró, mazsola, szüzesség kers
szűzi, szűz- maagdelijk, ongerept
tábla, fennsík, asztal, mutató, plató, felület tabel, tafel, lijst
táblázatba foglalás, táblázatos kimutatás tafel, tabel
tabletta, pirula, emléktábla tafel, tabel, lijst
táborhely, homoszexuális, nosztalgikusan régimódi legeren, kamperen
tábori lelkész veldprediker, aalmoezenier
tag, kisegítő-, tag-, társ-, társ, munkatárs zich aaneensluiten, aansluiten
tag, menstruáció, szakszó, havibaj, félév, időszak term, vakterm
tag, testrész, végtag lid, lidmaat, aanhanger
tagozat, rokonsági ág, másodrendű, állásfoglalás bij-, ver, zij-, minder belangrijk
tagozat, tanszék, minisztérium, osztály, szak departement
tagság lidmaatschap
tahó, állat, barom, vadállat dier, beest
táj, tájkép landschap
tájban, irányában, közeledő, küszöbönálló, felé aan, tot, bij, tegen, voor, naar
tájékozódás, gyümölcs, termés, kocka alakú alapkő lager
tájoló, iránytű kompas
tájszólás, nyelvjárás, dialektus tongval, dialect
tajték, hab doorroeren, omroeren, roeren
tajték, lécező, deszkázó, esztergályos, léckészítő sop, zeepsop
takarás, cimpa, fedél, öl (testrész) klotsen, plassen, kabbelen, klapperen
takarás, felületi, útburkolat, formazáró lap oppervlakte, oppervlak
takarékos spaarzaam
takarítónő, szolgáló, cselédlány, fiatal lány dienstmeisje, dienares, meid
tál, fogás schotel, schaal
tál, tányér, hanglemeztányér, pecsenyéstál, fatál schotel, schaal
talajfúrás, untató, fúrás vervelend
találgatás, feltételezés, becslés raden, gissen, doorzien
találgatás, sejtés vermoeden, gissen
találka, datolya, randi, randevú, dátum, kelet dadel, dactylus
tálaló kast
talán mogelijkerwijs, misschien, mogelijk
talár toga, jurk, japon
tálca, serpenyő dienblad, presenteerblad
talicska kruiwagen
talon, karom, szelvényutalvány klauw
talp, egyetlen enkel, bloot, louter
talp, lerakódás, gyalogság, talpazat, 30, versláb voet
talpas pohár beker, bloemkelk, miskelk, kelk
talpraesett, kifogástalan rendben levő, jól ápolt doortrapt, slim, gewiekst, listig
tályog, kelés ettergezwel, abces, etterbuil
tám, tartó, tartó készülék, tokmány, fogó, szár schede, foedraal, houder
támadó aanvaller
támadó aanvaller
támadó, agresszor, támadó fél aanvaller
támlátlan szék, ablakpárkány, széklet, zsámoly kruk, taboeret
támpillér, falköz, kirakodóhíd, ívpillér, móló landingsplaats, aanlegplaats, steiger
tampon tampon
tampon, törlő, ingyenélő, piskótatészta, potyázó afsponzen
tanácskozás, orvosi konzílium, tanácskérés consult, consultatie
tanácstag, városi főtisztviselő, városatya wethouder, schepen
tanácstalanság, megrökönyödöttség penarie, knelpunt, benardheid, hinder
tanácsterem raadzaal
tánckar, balett, táncjáték, balettkar ballet
táncmulatság, szökdécselés, ugrás, szökellés hinkelen
táncos danseres
tangó tango, stampen
tanítási óra, ma, fázis, periódus, mondat, szak periode, tijdvak
tanítási óra, rendszertani osztály, évfolyam, év stand, klasse, klas
tanítvány discipel
tanszék, szék stoel
tantestület, tehetség, rátermettség, fakultás, kar faculteit
tanulmány, értekezés verhandeling
tanulmány, tudományág, dolgozószoba, tanulás, etűd studie
tanulság, szentlecke, lecke, tanítási óra les
tanúságtétel, szemtanú, tanú getuige
tanya, kisbirtok, gazdaság, farm, major agrarisch
tanya, odú, törzshely, tartózkodási hely spoken
tapasz, darabka, flastrom, parcella, szépségtapasz lap, lapwerk, ingezet stuk
tapasztal, végigtapogat, érez, érzékel, tapint vilt
tapasztalat, élmény belevenis, ervaring, ondervinding
tapéta behang
tapétázás, kitüntetés, szobafestés, feldíszítés decor, onderscheiding, decoratie
tapintat ritme, tact, maat, beleid
tapintó, tapintó szerv, csáp, antenna antenne, voelhoorn, spriet, ra
táplálék, táplálkozás, táplálás voeding, kost, voeder, voedingsmiddel
tapló, könnyen gyújtható anyag, gyújtós, kanóc tonderzwam, tondel, tonder, zwam
taréj (hullámé), taraj (hullámé), fésülés, fésű uitkammen, kammen
tárgyalóterem rechtszaal
tárgyas transitief, overgankelijk
tárgyhoz nem tartozó, nem a tárgyhoz tartozó brutaal, onbeschaamd, vrijpostig
tarkó, nyakszirt nek
társadalmi megrázkódtatás, megrázkódtatás stuiptrekking, stuip, kramp
társadalom sociëteit, club
társas, szociális, társas összejövetel, társadalmi sociaal, maatschappelijk
társtalan, elhagyatott zonder vrienden
társtalan, elhagyatott, magában élő, félreeső enkel, bloot, louter
társulat, asszociáció, egyesület, egylet, társulás bond, genootschap, associatie
társulat, hajólegénység, század, legénység firma, handelsfirma, handelshuis
tartalék, megtámasztás, készenléti tartalék een backup maken, een backup maken van
tartály, csáva, kád, dézsa teil
tartály, csáva, kád, dézsa tobbe, kuip, bak
tartály, dob, dobolás rol, bus, trommel, trom
tartásdíj, nélkülözhetetlen, szükségszerű, költség nodig, benodigd
tartozás, adó, illeték, díj, tagdíj bijdrage, contributie
tartózkodás terughoudendheid, onthouding
tartózkodási hely woonplaats, domicilie
tartózkodási hely, kastély, rezidencia woning, logies, onderkomen, kwartier
tartózkodási hely, lakóhely, állandó lakhely bewoning
tavacska waterplas, kolk, vijver
tavasz, kikelet lente, voorjaar
távirat telegram
távirat, sürgöny, sodronykötél, vezeték, kábel kabel, tros
távíró, távírókészülék overseinen, telegraferen
távol, el, rendületlenül, messzire, tovább vandoor, heen, verwijderd, over
távoli, halvány, távol, messze, messzi ververwijderd, ver, verwijderd
távollévő, hiányzó verstrooid
távolság, eljárás, el, szokás, mód, módszer gebruik, usance, gewoonte
távolságmérés, távmérés telemetrie
távozás, elutazás uittocht, vertrek
távozás, lelépés, eltávozás, kijárat afrit, uitgang, uitweg
taxi, autótaxi taxi
te je, jij, jou
tea thee
teasütemény, kétszersült, keksz biscuit
technika, technológia, műszaki tudományok technologie
tegez, rebbenés, remegés, puzdra beven, bibberen, rillen, huiveren
tégla bakstenen, stenen
tegnap gisteren
tehát, következésképpen bijgevolg, dus, derhalve, zodoende
teher, rakomány, refrén, lényege vminek beladen, inladen, belasten, laden
teherárú, rakomány goederen, carga, lading
teherautó vrachtwagen, truck, vrachtauto
teherkocsi, fuvarkocsi, kamion, teherautó, taliga vrachtauto, truck, vrachtwagen
tehetetlenség, cselekvésképtelenség, megbénulás verlamming
tehetség, elhivatottság, hivatás beroep
tehetséges getalenteerd, talentvol
tej melk
tejhordó iga, szemöldökfa, rabszolgaság, járom aanspannen, het juk opleggen
tejüzem, tejcsarnok, tejgazdaság, tejivó zuivelfabriek, melkinrichting
tekegolyó, pipafej, fagolyó, medence, ivás, kupa vont, bekken, kom
tekézés, teke bowling
tekintélyes, bútorvédő, kosárka, gondos ordelijk
teknőfa, téglahordó, habarcshordó, téglástrogli mortelbak
teknősbéka schildpad
tél, téli winter
tele, teletömött, bővelkedő boordevol, afgeladen, mudvol
tele, telt, éppen, kövérkés, kiadós, teli, bőséges totaal, volkomen, compleet, vol
telefon opbellen, telefoneren
telefon, klakszon, sziréna, jelzőkürt, távrecsegő kuif, toeter, claxon
telefonbeszélgetés, függöny elé szólítás, hívás noemen, heten, benoemen, uitmaken voor
telefonzsinór, kötél, zsineg snaar, koorde, stemband
telek, csomó, parcella, telekrész, postacsomag pakje
telepítés, bemutatás inleiding, introductie
telér, szegély, réteg, varrás, varrat, szegés naad, voeg
televízió televisie
telhetetlen, kielégíthetetlen onlesbaar
teljes, szerzetes, szabályos, szokásos, tényleges gelijkmatig, regelmatig, geregeld
teljesen éber wakker, wakend
teljesítmény, hatás, effektus, összhatás, okozat indruk, effect
teljesség, egésze vminek geheel
téma, közhely, általános érv iets actueels, actualiteit
temető begraafplaats, kerkhof
templom, egyház kerk
tendencia, hang, tenorista, törekvés, tenor, tónus tenorstem, tenor
tengely as, spil
tengely, orsó, cséve, tekercs, korong, görgő klos, spoel, bobine
tengelykapcsoló, megragadás, fészekaljnyi vmi grijpen, bemachtigen
tenger, perem, széle vminek, káva, karima boord, kant, rand, zoom, band
tengerész varensgezel, janmaat, zeeman
tengerész, kátrány, matróz teren
tengeri betegség zeeziekte
tengeri keszeg, dévérkeszeg, aranyosfejű hal bramsem
tengeri utazás kruisen (van schip), kruisen
tengernagyi hajó, admirális, tengernagy, vezérhajó admiraal, vlootvoogd
tengeröv, hajtószíj, övpáncél, szíj, heveder, zóna riem, ceintuur, gordel
tengerpart kust, zeekant, zeekust, kustlijn
tengerpart, támoszlop, part, tópart kust, boord, oever, wal, kant
tenisz tennis
tény feit
tényeket tartalmazó werkelijk, feitelijk
ténykedés, tevékenység, aktivitás, elfoglaltság actie, gedoe, optreden, handeling
tényleg, csakugyan, valóban inderdaad, feitelijk, metterdaad
tényleges, benne rejlő, lényegbeni, látszólagos virtueel
tépőfarkas droes, boze, duivel, drommel
terasz terras
terelőút, időtöltés, elterelő hadmozdulat afleidingsmanoeuvre
teremtés, élőlény, teremtmény, személy, állat wezen
teremtő, alkotó, létrehozó, fejlesztő, nemző geslachtelijk, seksueel, generatief
terep, talaj, földelés, tér, élesít, terület, őröl achtergrond, grond, bodem, ondergrond
terhelés, rakomány, töltet (fegyveré), nyomás laden
téridom, őszinte, háromdimenziójú, szolid, tömör flink, degelijk, deugdelijk, gedegen
terjedelmes, elegendő, tágas uitgebreid, omvangrijk, veelomvattend
terjedelmes, nagy groot
terjengős, tág, nagyszámú, nagylelkű, bőkezű, bő groot
térkép landkaart, kaart
térképhálózat, rácskerítés, áramhálózat, rostély traliehek, afrastering, hek, rooster
termékeny, fekete üröm, ziccer, hatásos szerep lijvig, dik
termelékeny, gyümölcsöző, eredményes vruchtbaar
termelés produktie, voortbrenging
termelési eredmény, kimenő teljesítmény, termelés ontwikkeling, eliminatie
termés, növés, szerves képződmény, szaporulat wasdom, ontwikkeling, groei
termés, termény, terméshozam, termék opbrengen, opleveren, afwerpen
termesz thermiet, witte mier, termiet
természet (emberi), temperamentum, kedély, alkat temperament
természeténél fogva, természettől fogva van nature, natuurlijk, uiteraard
természetfeletti wonderbaar, miraculeus
természeti, testi, gyógyhatású, gyógyító, fizikai fysisch, lichamelijk, fysiek
természetjárás, turizmus, idegenforgalom toerisme
természetjáró toerist
természetvédelmi terület, védett terület, befőtt inmaken, konfijten, inleggen
termosz thermosfles
terrorista terrorist
terület district, arrondissement, gouw
terület gewest, gebied, streek, regio
tervezet, elgondolás, felülnézet, tervrajz strekking, bedoeling, plan, doel
tervrajz, földdarab, cselszövés, terv, cselekmény intrige, machinatie, konkelarij
tervszerű, rendszeres, módszeres methodisch, schools
testalkat, felépítés aanleggen, bouwen, construeren
testalkat, rendelkezés, természet, beosztás beschikking
testté válás, megtestesülés incarnatie, vleeswording
testvér zus, broer, broeder, zuster
tétel, irodalmi dolgozat, téma, tárgy, motívum onderwerp, stof, thema, apropos
tétovázás geweifel, hapering, aarzeling
tétovázó aarzelend
tetőablak dakraam, patrijspoort, luik
tetőalátámasztás, kraft, cölöpfej-toldás, energia stompen
tetőpont hoogtepunt, toppunt
tetszés, kedv, szórakozás, kedvtelés, óhaj, kéj pret, genoegen, vermaak, plezier
tetszetős, megfelelő, előny, vkinek a java, derék okee, okay, goed
tett, hőstett exploiteren, uitbuiten, uitmelken
teve kemel, kameel
tévedés vergissing, fout, dwaling, abuis
tevékenység, képviselet, működés, közbenjárás agentschap
tevékenység, munka, alkotás, elfoglaltság, mű functioneren, het doen
téves, hibás fout, onjuist, verkeerd, foutief
téves, nem egészséges, beteg, romlott wormstekig, aangestoken, wormig
texasi Texaan
textil, textil-, textilipari, szövet, textilanyag weefsel
tigris tijger
tinta inkt
tintatartó inktkoker, inktpot
tipikus, mintaképül szolgáló, jellemző eigenaardig, typisch
típus drukletter
tirannus, kényúr, királymadár, zsarnok dwingeland, geweldenaar, tiran
tiszt, köztisztviselő, közhivatalnok, katonatiszt officier
tiszta zindelijk, puur, helder, rein, schoon
tisztalelkű, érthető, makulátlan, érthetően, félre hel, licht, klaar
tisztaság helderheid, kuisheid, zindelijkheid
tisztelet, méltóság, megbecsülés, magas rang huldigen, vereren, eren
tiszteletet parancsoló waardig, zichzelf respecterend, deftig
tisztelgés, üdvözlés, díszlövés, köszöntés groeten, begroeten
tisztességtelen, ocsmány, szabálytalanság, tiltott vuil, smerig
tisztítótűz, purgatórium purgatorium, vagevuur
tisztviselő, dolgozó, munkavállaló employé, werknemer, personeelslid
titkár, titkárnő secretaresse
titkon, suba alatt tersluiks, sluiks, steelsgewijs
titokzatos, misztikus mysterieus, geheimzinnig
tíz tien
tizedik, tized, tizedrész, dézsma tiende
tizenegy elf
tizenhárom dertien
tizenhat zestien
tizenhét zeventien
tizenkettő twaalf
tizenkilenc negentien
tizennégy veertien
tizenöt vijftien
tizennyolc achttien
tizennyolcadik achttiende
tízezer myriade
waterplas, plas, meer
fjord
toalett, illemhely, öltözék, wc, öltözködés, ruha privaat, secreet, toilet
tojáslepény, rántotta, omlett struif, omelet
tolás, szorult helyzet, erőfeszítés, protekció aanduwen
tolás, szúrás, döfés duwen, stoten, dringen, douwen
tolóka, kurzor, csúszka cursor
tolókapa, dulakodás, saraboló, tömegverekedés gevecht, treffen, slag, strijd, kamp
tolvaj dief, steler
tolvajlás diefstal, ontvreemding
tomboló, haragvó, ádáz doldriftig, verwoed, woedend, dol
tompa, egyhangú, lanyha, matt dom, simpel, onnozel, flauw
tonhal tonijn
tonna ton
tópart, strand, part, tengerpart strand
torkolat, luk, száj, bejárat, nyílás bek, muil
torma mierikswortel, mierik
torna gymnastiek
tornác, veranda veranda
torok strot, keelgat, keel
torok, jégképződést gátló berendezés, bakancs laars
toroköblítő gorgelen, afspoelen, spoelen
torony, bástya toren
torzult mismaakt, misvormd
torzszülött, elvetélés, vetélés, torzalak abortus provocatus, abortus
tót, szlovák ember, szlovák nyelv, szlovák Slowaaks
tovább, további nader
továbbá bovendien, verder, voorts, daarenboven
további verder, overig
többszörös, sokszoros, összetett, sokrétű veelvoud
tőgy uier, pram
tőke, alap fonds, kapitaal
tökéletes, befejezett, kikészített, kidolgozott beëindigd, afgelopen, afgewerkt, klaar
tökéletesen, hulladék anyag, meddő, elhunytak doods, dodelijk
tökéletesítés, elvégzés, tökéletesség, befejezés perfectie, volkomenheid, volmaaktheid
tökéletlen, félbolondos, repedezett, megrepedt gebarsten
tölcsér, kémény, szellőztetőkürtő, szellőztetőcső trechter
tölgy, tölgyfa eiken, eikehouten
tölgyből készült, tölgyfa-, tölgyfából készült eiken, eikehouten
töltelék, tömés, falás, ingyenpublikum, tömőanyag opvulsel, vulling, vulsel
töltés, árok, gát waterkering, dijk
töltésszabályozó, gyorsító szelep, gyorsító anód accelerateur, gaspedaal, versneller
töltőtoll vulpen
tömeg massa, drom, hoop, menigte, boel
tömeg, ezred regiment
tömérdek, roppant, mérhetetlen gigantisch, enorm, geweldig
tömítés kalfateren, kalefateren, breeuwen
tömjénezés, füstölő, tömjén wierook
tömörül, köt, tömörít, szorosan egyesül, összehúz breien
tőr dolk
tőr, kés mes
töredék jaartelling, item, deeltje, deel
töredelem, megbánás, bűnbánat berouw, boetvaardigheid, inkeer
törékeny knapperig, croquant
törleszthető, helyrehozható, megváltható aflosbaar
törmelék vermorzelen, intrappen, verbrijzelen
török nyelv, török Turks
törökország, pulyka kalkoen
történelem geschiedenis, historie, verhaal
történész kroniekschrijver, chroniqueur
törtszám, részpárlat, frakció, hányad, törtrész breuk, fractie
törülköző handdoek
törvény, szabály, rendelet statuut
törvény, tett, felvonás, cselekmény, cselekedet doen, bezig zijn, ageren, handelen
törvényjavaslat, hegyfok, csőr, plakát, vádirat snavel, tuit, bek, snater, neb
törvénykönyv, kód code
törvényszék, bíróság, királyi palota, udvar het hof maken, vrijen, scharrelen
törvényszéki bíró, méltányosság, igazság billijkheid
törvényszéki bíró, méltányosság, igazság gerechtigheid
törvénytelen mellékkereset, sáp, könnyű pénz saus, sop, jus
törzsi stam-
törzsvevő, ügyfél, kliens klant, koper, afnemer
tövises cserje, tüske, csipkebokor, tövis doorn
tőzegtelep, ingovány, posvány, láp broek, drasland, moeras, moer
trágár, szeméremsértő, pornográf pornografisch
tragédia tragisch
trágya mest
trágya, ganéj mest
traktor, vontató trekker, tractor
transzform vervormen
transzparens, plakát aanplakken
tranzisztoros, tranzisztor, tranzisztoros rádió tor, transistor
tréfa, nevetség tárgya, viccelődés boerten, schertsen, gekscheren
tréfás, kacagtató, komikus, groteszk belachelijk
treff klaveren
trén, emeltyűrendszer, szerelvény, népfelkelő gevolg
tricikli driewieler
trikó T-shirt
trikó, mellény, alsóing, kising hemd
tripper, gonorrea gonorroe
Trója Troje
trombitaszó, hallócső, szócső, trombita toeteren, de trompet steken, toeten
trópusi tropisch
trükk, csalás foefje, streek, kneep, kunstgreep
trükk, csel, távolság brengen, bezorgen, aandragen
tucat dozijn, twaalftal
tudakozódás, érdeklődés enquęte
tudás, tudomás, ismeret bekendheid, kennis, kunde
tudat, öntudat, tudatosság bezinning, besef, bewustzijn
tudatos, öntudatos welbewust, bewust
tudatosság bezinning, besef, bewustzijn
tudomány wetenschap
tudományos wetenschappelijk
tudományos, alaposan jártas, tudós, tanult, művelt knap, ontwikkeld, geleerd
tudtul adás, bejelentés, közlés verkondiging, aankondiging
túl hosszú szó, egy falás, falat, egy harapás mondvol, hap
túl magas (ár), tékozló buitennissig, buitensporig
túl, keresztben, keresztül, át, odaát over, overheen, aan de overkant van
túl, túlvilág, felett, kívül, másvilág verderop
tulajdon, saját rijk zijn, bezitten, erop nahouden
tulajdonjog, tulajdon eigendom, eigendomsrecht
tulajdonos eigenaar
tulajdonság, birtok, tulajdon, vagyon landgoed, boerderij, bezitting
tulajdonság, jelző bijvoeglijke bepaling, attribuut
tulipán tulp
túllépés, bűn, vétek, áthágás, megszegés zonde
túlsúlyban levő, uralkodó, túlnyomó voornaamste, hoofd-
túlzó reklám, lehelet, könnyű felfújt tészta pof, poef
tumor gezwel, tumor
tumor, daganat tumor, gezwel
tumultus, csődület herrie, rel, roerigheid, getier
tumultus, tolongás, tottyanás, kása, gyümölcslé pompoen
tunika, katonazubbony tuniek
turfa, tőzeg turf
túsz gijzelaar, garant
tutaj, kikötőhíd, kerekeken vontatott dobogó, úszó vlotten, dobberen, drijven
tutaj, úsztatott fa vlot
tű, kitűző, öltés, cövek, gombostű, szeg, tekebábu kegel
tüdő long
tüdőgyulladás longontsteking
tüdővész, fogyasztás longtering, tering, tuberculose
tűgyógyítás, akupunktúra acupunctuur
tükörkép, állandó kísérő, árnykép, oltalom, árny schaduwen
tükörkép, szókép, elképzelés, kép, hasonmás afbeelding, prent, plaat
tülekedés, roham, rohanás, szittyó, káka, tolongás voortmaken, spoed maken, haast maken
tűlevelű, tobozos naaldboom
tülök, csáp, fogantyú, szarv, tölcsér, pata hoorn
tündér-, tündéri, tündér feeëriek
tünet, jelenség teken, symptoom, verschijnsel
tünetcsoport, szindróma syndroom
tüntető, bebizonyító, bizonyító, meggyőző aanwijzend voornaamwoord
türelem geduld, lijdzaamheid
türelmes, páciens patiënt, zieke
türelmetlen fejmozdulat, megvető fejmozdulat opgooien, gooien
tüske, ösztöke, tövis, fasz lul, pik, leuter, snikkel, jongeheer
tüsszentés niezen, proesten, niesen
tüzelőfa, tűzifa brandhout
tüzérség geschut, artillerie
tüzes, ádáz, szenvedélyes woest
tűzhely, kályha, dongával ellát kachel, oven
tűzkár, tűzeset, hév, szenvedély, tűzvész, tüzelés ontzetten, royeren, ontslaan
tűzvész vuurzee, brand
tűzvész, gyulladás verbranding
tűzveszélyes brandbaar
tv csatorna, csatorna, út, meder vaart, kanaal, wijk, gracht
tyúk kippevlees, kip
tyúk, csirke, csibe kippevlees, kip
uborka komkommer
udvari bolond hansworst, clown, harlekijn
udvarias beschaafd, wellevend, welgemanierd
udvarias, baktériummal nem fertőzött, nyugtató poeslief
udvarias, lekötelező bereidwillig, bereidvaardig
udvariasság beleefdheid, hoffelijkheid
udvariatlan, barátságtalan, bárdolatlan, mérges bars, nors, honds, nurks, onaardig
ugrás, megriadás, ugrató, felpattanás, ugróakadály springen
ugyan már!, ugyan, ugyanakkor, jelenleg, nemsokára enfin, komaan, nou, nu, wel, tja
ugyan, oda, ott, amott, azon a ponton, ugyan! ginds, aldaar, daar, er, daarginds
ugyanaz, ugyanúgy, azonos dito, identiek
úgymint, ugyanis, ti., azaz, tudniillik, mégpedig te weten, namelijk, in naam
új kiadás nadruk, herdruk
új szóösszetételek képzése, nyelvi újítás neologisme
új tag, regruta recruteren
új, modern nieuw, opkomend
újabb keletű, modern, nem régi luchtig, fris, vers, onbedorven
újból, ezenkívül, újfent, ismét, vissza-, ezután opnieuw, van voren af aan, nogmaals
újból, újra van voren af aan, nogmaals, opnieuw
újdonság, újszerűség, vminek új volta nieuwtje, nieuws, nieuwigheid
újgazdag, vágott farkú ló, holyva, koktél, parvenü cocktail
ujj, számjegy, arab számjegy, szám cijfer, nummer
ujjongás, örvendezés gejubel
újperzsa nyelv, perzsiai, perzsa, perzsa nyelv Perzisch
újrázás, megismétlés, ráadás bis, nog eens
újság blad, krant
újságíró journaliste
Ukrajna Oekraďne
ukrán, ukrajnai, ukrán nyelv Oekraďens
unalmas alak, vízköpő, csepegés, málé, csöpögés druipen, droppelen, druppelen
undok, émelygést keltő, émelyítő, émelygős misselijk, stuitend, onsmakelijk
undor, hányinger, csömör, undorodás, megcsömörlés misselijkheid, walging, walg, afkeer
undor, utálat gruwel, verschrikking, gruweldaad
undor, utálat gruweldaad, verschrikking, gruwel
undort keltő, elrémítő, iszonyatos afschuwelijk
unokahúg nicht
unokaöcs neef, oomzegger
uralkodás, uralom bestuur, heerschappij, bewind
uralkodó, fejedelem monarch, vorst
uralkodó, vonalzó liniaal
uralkodói, független, legfelső, szuverén, felséges oppermachtig, soeverein, oppermachtig
uralom, rezsim, rendszer stelsel, staatsvorm, regime
urán uranium
urasági kastély, nemesi kúria, palota herenhuis
úriemberhez méltó, úri keurig, beschaafd
urnatartó, fülke, falmélyedés nis
uszály, nyom, ösvény, ágyútalp spoor, wagenspoor, karrespoor
úszás, fürdés in bad doen, baden, wassen
úszó csónakház, másodcsónak, bárka, uszály platboomde schuit, aak, zolderschuit
úszó jéghegy ijsberg
úszó, parafaúszó, parafa, dugó, paratölgy, parafa- kurk
úszóhólyag, hang, igaz, zaj, mélyen (alszik), ép kleppen, overgaan, klinken, gaan
uszony, úszószárny, kéz, kereplő, farkvég, úszóláb bakvis
út, párna, nyeregváz nélküli nyereg, mancs, kégli blok
út, utazás toer, tocht, reis, trip
utalás, útbaigazítás, útmutatás, célzás zinspelen
utálat tárgya, irtózás tegenzin, hekel, afkeer, antipathie
utálat, ellenszenv, idegenkedés hekel, afkeer, tegenzin, antipathie
utána, azután, modorában, után, miután, mögött achter
utánzás, -utánzat, hamis, kigúnyolás, utánzott bespotten, spotten, honen
utas inzittende, passagier
utasítás, parancsnokság, uralkodás vmi felett bevelen, aanvoeren, commanderen
utaskísérő, főrendező, gazdasági intéző, pincér intendant, opzichter, meier
utastér, faház stulp, hut
utazás, cső, átutazás, vezeték, menetjegy, kitétel overloop, gang, baan, rijstrook
utazó reiziger
utca straat
utcai víznyelő, kanális cloaca, zinkput, riool
útikönyv, útikalauz gidsboek, reisgids, gids, vademecum
útjelző tábla, irányjelző tábla wegwijzer
útlevél pas, paspoort
útmutatás, tanítás aanwijzing, consigne, instructie
utóbbi időben, mostanában, újabban, nemrég recentelijk, de laatste tijd
utólagos gondolat, utógondolat, elkésett gondolat nakomertje
utolsó alak, sajtvég, hajó dőlése, pata, árboctalp hiel
utolsó, végső finaal, uiteindelijk
útonálló, bandita struikrover, bandiet
utóvéd, hátvéd, utócsapat, hátsó lökhárító, utóhad achterhoede
útszakasz, messzeség, táv afstand, eind
útszéli, hivatásos, barátságos, közösségi, átlagos algemeen, gemeenschappelijk
útvám, bányászcsákány, csuka, pika, lándzsa, vámút snoek
útvonal, útirány, menetparancs, járat reisplan, route, tracé, baanvlak
üde fiatal lány, remek dolog, őszibarack perzik
üdvös goedaardig, onschuldig
üdvözlés, köszönés saluut, groet
ügetés dribbelen, draven
ügy, ok, per doen, maken, laten doen, laten
ügyes bedreven, behendig, handig, bekwaam
ügyes, akadálymentes, korrekt, sima, teljesen rein, puur, schoon, zindelijk
ügyintéző beheerder, administrateur
ügynök, hatóanyag, természeti erő, közvetítő vertegenwoordiger, dealer, agent
ügyvezető, osztályvezető bestuurder, beheerder, administrateur
üldözés, második prospektus, utólagos, vmit követő nabehandeling
üldözés, üldöztetés vervolging, achtervolging
üldözés, vadászat bejagen, jagen, jacht maken op
üllő aambeeld, aanbeeld
ülőhely, mandátum, központ, vidéki kastély, ülés zetel, bril
ünnepélyes plechtig, statig, plechtstatig
ünnepélyes, megfontolt, nehéz groeve, graf
ünnepi ének, dicsőítő ének, diadalének, hálaének loflied, lofzang
ünnepség, vendégség, lakoma, ünnep festijn, feestmaal, smulpartij, gelag
űr kolk, afgrond
űr, üresség leegte, leegheid
üreges, homorú, üreg, völgy, életlen, beesett hol, ingevallen
üres látszat, zárvány, buborék, pezsgés, hólyag borrelen
űrhajós astronaut, ruimtevaarder
űrhajós astronaut, ruimtevaarder
ürügy, fül, fogantyú, tapintás, alkalom, nyél, rúd oor, kruk, handvat, hengsel, klink
üst, kanna, katlan ketel
üstök, fűcsomó, bóbita, bojt, főnemesi rangú diák bosje, pluk, bos, dot, kuifje, kuif
üszög, gabonaüszög, rozsda verroesten, roesten
ütem, intézkedés, mérték, osztó, fok, mértékegység meten
ütés, egyszerre draai om de oren, oorveeg, lel
ütközet, bokszmérkőzés, küzdelem, harcképesség strijden, kampen, strijd voeren
ütközet, csata treffen, slag, strijd, gevecht, kamp
ütődés, bölömbika bőgése, ütés, főtetörés, lökés bult, bochel
üveg, szénaköteg, palack fles
üveggolyó, márvány pilletje
üveggömb, virághagyma, gumó, villanykörte, égő ampul, lampje, lamp, gloeilamp, peer
üvöltés, bömbölés, ordítás, vonítás brullen, huilen
üzem, növény, gyáregység gewas, plant
üzemanyag, fűtőanyag, tüzelőanyag stookmateriaal, brandstof
üzemzavar uitvallen, haperen, stuk gaan
üzenet, mondanivaló, szóbeli üzenet, evangélium bericht, boodschap
űzés, törekvés, elfoglaltság, keresés vervolging, achtervolging
üzlet állandó vásárlója, cég állandó vásárlója usance, gewoonte, gebruik
üzletember koopman, handelaar, zakenman
üzleti tevékenység, cég, teendő, ügy aangelegenheid, zaak, affaire, ding
vacillálás, ingás, rezgés, oszcillálás, lengés geschommel, schommeling
vacok, tanya, fekvés, helyzet liggen
vacsora diner, middagmaal, middageten
vacsora avondmaal, avondeten
vád, kötelesség, hivatal, töltés, szolgálat, roham aanklacht, beschuldiging
vád, szemrehányás, felelősség aanrekenen, toeschrijven, toedichten
vád, vádirat aanklacht, beschuldiging
vad, veszett, fanatikus, elvakult dol, razend, hondsdol
vádemelés, vád beschuldiging, aanklacht
vádló aanklager, beschuldiger
vádlott aangeklaagde, beklaagde, beschuldigde
vádlott, terhelt beklaagde, beschuldigde, aangeklaagde
vadlúd, nyári lúd, jávorantilop eland
vadnyugati film, western, nyugati westers, Westers, westelijk
vádpont, gróf, megszámlálás, számlálás, végösszeg in aanmerking komen, meetellen
vagdalék, tűzálló edény, lábas, ragu, tűzálló tál pan, braadpan, steelpan
vagina, vagina, levélburok schede, vagina
vágódurbincs, tat, hajótat, hajófar, tüskés hal achtersteven, spiegel
vágóhíd slachthuis, abattoir, slachterij
vágóhíd slachthuis, abattoir, slachterij
vagon, kocsi, autó auto, wagen
vágta, galopp galopperen
vágy, étvágy graagte, eetlust, hongerigheid, trek
vágy, kívánság, óhaj trek hebben in, verkiezen, begeren
vágy, szomjúság dorst
vágyálom, álom, ábránd dromen, mijmeren
vagylagos, választás, alternatív, alternatíva keus, alternatief, keuze
vágyódás, éhség honger
vágyódás, vágy verlangend, smachtend
vagyon, előny, vagyontárgy, birtok prooi, buit, acquisitie, aanwinst
vagyonbukott, csődbe jutott bankroet
vagyontárgyak, kintlévőségek, tőke, követelések bedrijvende vorm, actief, bezit
vajon hč, of, hetzij
vakáció, szünidő, ünnep, munkaszüneti nap snipperdag, vakantiedag, rustdag
vakbél, melléklet, toldalék, féregnyúlvány bijlage, appendix, aanhangsel
vakítás, elvakítás, elképesztés, káprázat, álcázás verblinden, blind maken
vakmerőség, kockázat, vállalkozás zich wagen aan, aandurven
vakság blindheid
vaktában tett, rendszertelen, vaktában történő toevallig, incidenteel
-val, -től, keresztül, -nél, -tól, -számra, által aan, nabij, naast, bij, dichtbij
valahogyan, valahogy op de een of andere manier
válasz antwoorden, antwoorden op
válasz, felelet, megoldás (feladaté) antwoorden, antwoorden op
választás optie, verkiezing, keuze, keur, keus
választékos, szűzies, tartózkodó, szűzi, szemérmes kuis, zedig, rein, eerbaar
választott bíró, döntőbíró arbiter, scheidsrechter
választott tárgy, orgonaszóló, ingyenes, szándékos vrijwillig
választott, kiválasztott, válogatott uitlezen, kiezen, uitkiezen
választóvonal, peremvidék, korlát, szél, mezsgye begrenzen, beperken, beknotten
vállalkozás, munka, lecke karwei, klus, opgave, taak
vállalkozó bouwondernemer, aannemer
vallás religie, geloof, godsdienst
vallásos tisztelet, kultusz cultus, eredienst, verering
vállpánt, váll-lap schouderbedekking, epaulet
vállrándítás, vállvonás de schouders ophalen
valódi, igazi, valóságos daadwerkelijk, werkelijk, effectief
válogatós, elpuhult, tapintatos, elnőiesedett kies, delicaat, gevoelig, iel
valójában inderdaad, metterdaad, waarachtig
valós, igenlő, diapozitív, pozitív, tényleges positief, constructief
valóságos, folyamatban levő werkelijk, effectief, daadwerkelijk
valószerűség, tények, tény, valóság, élethűség realiteit
váltó, lovaglópálca, áttérés, kapcsoló, átállás roede, gard, spitsroede, stokje
változás, változtatás, változat, tőzsde, átszállás veranderen, anders maken
változatlan, egyforma, egyenruha, egységes uniform, tenue
változatosság variatie, variëteit, afwisseling
változékony, mozgatható, mozgó los, mobiel, beweegbaar, roerend
váltságdíj, kiváltás loskopen, vrijkopen, afkopen
vám douane
vandál, romboló vandaal, straatschender
vándor, vándorló, vándormadár rondtrekkend, trekkend, migrerend
vanília vanille
vár, bástya (sakkban) slot, plecht, kasteel, burcht
varangy, varangyos béka pad
váratlan, kapkodó, hirtelen, összefüggéstelen kortaf, bruusk, abrupt, bot, steil
varázslás toverij
varázslás, bűvölet, varázs toverij
varázslatos betoverend
varázslatos szépség, varázslatos báj, bűbáj gezag, prestige, autoriteit
varázsló goochelaar
varázsló duivelskunstenaar, tovenaar
varázsló duivelskunstenaar, tovenaar
várhatóan, talán waarschijnlijk
város wereldstad, grote stad
város stad, stadje, plaats
városi stads-, stedelijk, stads
várőrség, helyőrség garnizoen, bezetting
varrás nélküli, egy darabban szőtt, varrat nélküli naadloos
varrat dichtnaaien, hechten
varrónő naaister
vártorony, eltartás blijven
vasalás, halasztást nem tűrő, sürgetés, sürgető brandend, spoedeisend, dringend
vasaló, kard, vas ijzeren
vásár, kiárusítás verkoop, vervreemding
vasárnap zondag
vasgyár, kovácsműhely, kohó, kovácstűzhely smeden
vaskos, szívós, szilárd gezet, zwaarlijvig, corpulent
vastag, érdes, rücskös, közönséges hardhandig, lomp, onkies, grof, ruw
vastagság dikte, lijvigheid
vasút spoor, spoorweg
vasút spoor, spoorweg
vasvilla, villa, elágazás kruis, vork
vatta, pamut, gyapot, pamutszövet, karton katoenen weefsel, katoen
vattapaplan, paplan stikken
váz, káder, katonai keretszervezet, keret, vázlat kader, omlijsting, lijst, raam
váza vaas, vat, pot, pul
vecsernye, litánia litanie
védekezés, ellenvetés, védőbeszéd, kérelem pleiten
védelem weer, defensie, afweer, verdediging
védenc, pártfogolt beschermeling, protégé
védett terület, fenntartás, tartalék, óvatosság bespreken, reserveren, intekenen
védőgát, anyaállat, duzzasztógát afsluiting, barričre, dam, sperdam
védőkíséret, kísérő, kíséret, fedezet, kísérők begeleiding, accompagnement
védővámrendszer, védekezés, oltalom, menlevél bescherming
végbélnyílás anus, aars
véges afmaken, beëindigen, afsluiten
végleges, abszolút, tökéletes, legteljesebb ontlokken, uitbrengen, slaken
végrendelet, akarat, kívánság, akarás uiterste wil, verbond, testament
végrendelet, testamentum verbond, uiterste wil, testament
végső, végleges gebeurlijk, eventueel
végtag, rossz kölyök, faág lid, lidmaat
végül eindelijk, ten slotte, per saldo
végzet, előre nem látott, munkalehetőség, kockázat incidenteel, toevallig
végzet, furcsa, természetfeletti, hátborzongató bizar
végzetes, életbevágó funest, fataal, noodlottig
végzetes, megrázó, gyászos kimenetelű, tragédiaíró tragisch
végzős, egyetemet végzett, diplomás afgestudeerd, gediplomeerd
vékony ember, inda, tengely, orsó, nyurga ember spoel
vékony érccsík, szalag, szegély, csapat, klikk schare, troep, bende
vékonyodó, vékonyult, vékony, vékonyuló, karcsú verdunnen, verzwakken
vele járó, kísérő ingesloten, bijgaand
vele született, természetadta aangeboren, ingeboren
vélekedés gissen, vermoeden
vélekedés, feltevés, feltételezés onderstelling, hypothese, mening
vélelem, feltételezés, valószínűség arrogantie, verbeelding
vélemény megváltoztatása, pálfordulás, hátra arc verzetting, verandering, keer, omkeer
véletlen, esetenkénti toevallig, gelegenheids-
velős, éles, félreérthetetlen, csúcsos, hegyes puntig, spits
vendég gast, introducé, logé
vendég, látogató bezoeker
vendég, vásárló, fogyasztó, ügyfél, vevő afnemer, cliënt, klant
vendéglátás, vendégszeretet gastvrijheid
vendéglő, étterem restauratie, restaurant, eethuis
vendégoldal, kocsioldal, szekéroldal, lelkesedés krankzinnig zijn
vendégszerető gastvrij, herbergzaam
ventillátor, szellőzőnyílás, szellőztetőkészülék ventilator, wan
veranda, előcsarnok, tornác zuilengang, portiek
veréb mus
véres bloedig, bloedend
verés, lebegés, söpör, vesztes, ketyegés, kopogtat afranselen
vereség nederlaag
vereség, bukás, megbuktatás, megdöntés neervellen, wippen, kappen, vellen
veretés, besulykolás, kalapálás, kotyogás, beverés gehamer
vérfertőzés bloedschande, incest
verklis, kintornás orgeldraaier
vérontás bloedvergieten
vérplazma plasma
vérrokonság, vér, piperkőc bloed
vers gedicht, dichtwerk, vers
verselési, méterrendszerű, versmértékes, méter- metriek
verseny wedijver
versenyszám, sportesemény, eset belangrijke gebeurtenis, evenement
versfüzér, girland, antológia, virágfüzér slinger, slingerkrans, guirlande
vérszegénység, anémia bloedarmoede, anemie
vérszomj moordlust
vérszomjas, vérengző moordziek, moordlustig
versszak, strófa, vers, verssor, költemény strofe, couplet
vértezés, páncél, páncélos erő, páncélzat bepantsering, kuras, harnas, pantser
verzió, változat uitvoering, versie
vérző, vérzés aderlating
vésés, véset, maratott klisé, metszet, metszés prent, gravure, graveerwerk
véső beitelen
veszedelem onraad, nood, perikel, gevaar
veszedelmes, ártalmas schadelijk
veszekedés kwestie, strijd, twist, dispuut
veszekedős, támadó, agresszív agressief
veszély hachelijkheid, gevaar
veszélyes gevaarlijk, link, hachelijk
veszélyes, kockázatos, kalandos riskant, bedenkelijk, gewaagd
veszettség razernij, hondsdolheid, dolheid
vessző komma
vessző, pálca spitsroede, stokje, gard, roede
vesszőparipa, hóbort, bogár, szeszély, rigolya bevlieging, bui, gril, nuk, kuur
veszte vkinek, tönkrejutás, vkinek a veszte, ősz vallen, neervallen, afvallen, storten
veszteség schade aanrichten, schaden
veszteség, állhatatos, konzervatív, csavargó cucca blauw
veszteség, deficit kastekort, deficit, tekort
veszteség, elkallódás, csökkenés, elveszés nadeel, deficit, schade, strop
veszteség, hátrány nadeel, schaduwzijde, minpunt
vétek zondigen
vétel aankopen
vetélkedés, versengés wedijver
vetés, alternáló mozgás, erőfeszítés, kockavetés keilen, werpen, uitspelen, gooien
vetés, mulatozás, csipkelődő megjegyzés, lendítés slingeren, swingen, zwaaien
vetítő gépész, térképészeti vetületszerkesztő operateur, filmoperateur
vetítőgép projector, projectietoestel
vétkes, büntetendő, bűnbánó, bűntudatos schuldig
vetődés, csonttörés breuk, gotisch lettertype
vevő afnemer, koper, klant
vezérfonal, ismertető, sín, útmutató, idegenvezető besturen, richten, dirigeren, mennen
vezérlőcsap, kalauz, bölényhárító, révkalauz binnenbrengen, loodsen
vezérmotívum Leitmotiv
vezérmotívum Leitmotiv
vezérvonal, direktrix, légvédelmi lőelemképző directeur, bestuurder
vezetés, intézés administratiekantoor
vezető- opper-, aarts-, hoofd-
viadal, összecsapás, szerelmi légyott, mérkőzés ontmoeten, aantreffen
viasz, dühroham schoensmeer, schoencrčme
viaszosvászon, linóleum, vízhatlan szövet tafelzeil, wasdoek, zeildoek
vibrálás, rebbenés, csörgés, szemrebbenés, lobogás aan de scharrel zijn, fladderen
vicc, rőzsenyaláb, sevró, kölyök, gyerek, gida een geintje maken
vicc, testnedv, kedélyállapot, komikum, kedély humeur, humor, gemoedsgesteldheid
vicces, mulatságos, vígjátéki moppig, komisch, koddig, grappig
vidám, bohó, játékos, pajkos snaaks, schelmachtig, guitig, dartel
vidámság, öröm blijdschap
vidéki gewestelijk, provinciaal
vidéki ember, földi boer, plattelander, landman
vidéki táj, vidék platteland, open veld
vidéki, falusi, mezőgazdasági landelijk, boers
víg snaaks, guitig
vigasz, hurrázás, vigasztalás, himalájai fácán hoera roepen
vigasztalan troosteloos, somber, naargeestig
vigasztalás, vigasz heul, vertroosting, troost
vígjáték, komédia blijspel, komedie
világ aardrijk, wereld
világegyetem, univerzum heelal, universum, schepping
világító bogár, szentjánosbogár vuurvliegje
világítótorony vuurtoren, lichttoren, vuurbaak
világos sör bier
világos, derült (ég), élénk (szín), fényes briljant, glanzend, lumineus
világos, érthető, alföld, tisztán látható, egyenes vlakte
világosan duidelijk, helder
villaház hut, huisje
villámcsapás, tolózár, závárzat, rigli, futás grendelen, afgrendelen
villámlás bliksem, schicht, flits, hemelvuur
villamos tram
villamos tram
villamos, targonca, kézikocsi trolley, beugel
villamosság, elektromosság, villanyáram elektriciteit
villanás, pislogás, csillanás, pillantás knipogen, knipperen, pinken
villódzó, pezsgő, pattogó, szikrázó, sziporkázó schuimend, schuimachtig, mousserend
vipera, gonosz személy, rosszindulatú személy adder
virág bloesem
virág bloem
virágcserép bloempot
virgács, nyírfavessző, nyír, nyírfa berk, berkeboom
vírus virus
visel, elkopik, elnyű, kopott op, versleten
viselet, használat, kopás voeren, dragen, brengen, voorhebben
viselkedés, erkölcs, erkölcsök, morál zedenkunde, moraal, zedenleer
viselkedés, magaviselet, életvitel, igazgatás de weg wijzen, geleiden, leiden
viselkedésmód, magatartás, magaviselet houding, gedrag, wandel
viskó, hullat, kocsiszín, barakk, fészer, ont luifel, afdak
viskó, vityilló, csapszék, tengerészmunkadal barak, schuur, loods, keet
viszont, mindamellett, bármennyire, mégis, ám echter, maar, niettemin, toch
viszonzás, beszámítás, ellensúlyozás, kártérítés beloning, loon, vergelding
viszonylag vergelijkenderwijs
viszonylag tamelijk
viszonylagos, illető, saját respectief
viszonylagos, vonatkozó, relatív verwant, familielid
visszafelé, hátra achterwaarts, achteruit, rugwaarts
visszafelé, hátra, vissza achteruit, achterwaarts, rugwaarts
visszafizethető aflosbaar
visszatartás, fogvatartás arrestatie, aanhouding
visszatartó, megőrző vasthoudend
visszataszító, rettenetes, ocsmány, csúnya, rút afschuwelijk, afgrijselijk
visszatérítés, üzleti forgalom, kiegyenlítés hergeven, reproduceren, teruggeven
visszautasítás, semmiféle, a "nem" szócska, nem neen, geen, nee, niet
visszautasított dolog, szervezetből kivetett szerv afslaan, verwerpen, afwijzen
visszavágós, rámenős, lendületes, élesen csattanó snibbig, bits
visszavonult személy pensioentrekker, gepensioneerde
visszavonultság pensioen
visszhang weergalmen, naklinken, echoën
vita debat
vitamin vitamine
vitatható betwistbaar, aanvechtbaar
vitatkozás, vita disputeren, krakelen, twisten
viteldíj, útiköltség, étel, utas, koszt gesteld zijn, het maken
vitéz dapper, moedig, koen, kloek, boud
vitorlakivonó kötél, sütőlap, könnyű takaró, lepel blad, vel
vitorlás, vitorlás hajó, vitorlázás, vitorlás zeilen
vitorlázó repülőgép zeilvliegtuig, zweefvliegtuig
vitorlázórepülő zeilvliegtuig, zweefvliegtuig
vívmány, szerzés, szerzemény, megszerzés, vétel acquisitie
vivőanyag, közvetítő közeg, jármű, hordozó közeg vehikel, voertuig, wagen
víz alatti onderwater-
vízbemerülés, bemerítés, fejesugrás duiken
vizesárok, folyóka, árok, lövészárok groef, kuil, groeve, greppel, gracht
vízesés waterval
vízesés, zuhatag, hályog grote waterval, staar
vízfesték, vízfestmény, akvarell, akvarellfesték aquarel, waterverfschilderij
vízi, vízi állat, vízi növény, vízi sportoló water-
víziló nijlpaard
vízió, látás, látóképesség, éleslátás, látvány gezicht, visioen, droombeeld
víziszony, veszettség hondsdolheid, waterschuwheid
vízlevezető folyóka, markolás, befogópofa, tapadás bemachtigen, grijpen
vízmennyiség-mérő, méter, mérőóra, mérőeszköz meter, metrum, versmaat
víztelen sivatag, töltés nélküli, unalmas, fanyar dor, droog
vízum visum
vízválasztó afzonderen, afscheiden, scheiden
vizsga onderzoek, keuring, examen
vizsgáló pillantás, skandálható scanderen
vki engedelmével, poroszkálás, lépés, iram treden, schrijden, stappen, lopen
vkin kívül, kivételével, kivételt téve, hacsak nem uitzonderen
vkin kívül, mellett, mellé aan, nabij, bij, dichtbij, naast
vmi kevés, gondol, gondolkodik, szándék, törődés gedachte
vmin kívül, kívül, künn, kinn, nélkül gespeend van, ontbloot van
vminek a java, színe-virága vminek, kiválogatás knabbelen, afkluiven
vminek a környéke, külváros, környéke vminek omtrek, cirkelomtrek, buitenkant
vminek a pereme, pereme vminek, keréktalp, karima velg
vminek a veleje, szilárdság, veleje vminek spul, stof, goedje, substantie
vminek ellenére niettegenstaande, in weerwil van
vminek révén in, binnen, per, te
vminek szűkében levő, megszorult, precíz strikt, gestreng, streng, wettisch
vmire utaló jel, feltüntetés, rámutatás, indikáció voorbode, voorteken, teken
vmit illetőleg, vmire vonatkozólag, megindító emotioneel, aangrijpend, roerend
vonal, korbácsütés, csík, sujtás, szalag gallon
vonalzó, szokvány, uralkodás, szabály, szokás heerschappij, bewind, bestuur
vonatkozólag betreffende, aangaande, omtrent
vonaton, repülőn, hajón, autóbuszon aan boord
vontatókötél, lenkóc, vontatott kocsi, csepű, kóc trekken, slepen, boegseren
vontató-repülőgép, révkalauzhajó, ellentartó rukken
vontatott lakókocsi karavaan
vonzerő, csáb, varázs, csábítás, csalétek lokken
vonzerő, felhívás, fellebbezés, kérés appelleren, een beroep doen op
vonzó, csábító lekker, aanlokkelijk
vödör emmer
vödör, csöbör emmer
vőlegény bruidegom, jonggehuwde
vőlegény bruidegom, verloofde, galant
völgy vallei, dal
vörös golyó, bronzszínű, vörös, vörös szín, piros rood, blozend
vörösbegy roodborstje
vörösessárga, élénkség, vörösesszőke, gyömbér gember
vörösesszőke, vörhenyes, ingatag, skót, fövenyes rul, mul
vörösfenyő lork, lariks, lorkeboom
vöröshagyma ajuin, ui
vulkán vuurspuwende berg, vulkaan
watt watt
xeresi bor, sherry sherry, xeres
zab haver
zabkása, zabkásaleves moes, brij, pap
zaj lawaai, herrie, ophef, leven, rumoer
zajos zenebona, dzsessz jazz
zaklatás, nyűg, bosszúság smart, verdriet, leed
zakó, krumplihéj jasje, colbert, buis
zálog, elvesztés, eljátszott, bírság, eljátszás verbeurd
zálog, nyomatékos, előszél, kóstoló, feszült, hő stemmig, ernstig, bona fide, serieus
zálogkölcsönző, ügynök, bírósági szolga, alkusz makelaar
zápor, eső, özön regenen
zarándok pelgrim, bedevaartganger
zarándoklat pelgrimage, bedevaart, pelgrimstocht
zárka, nyom, hasíték, rés, kürtő, vájat, rúd sponning, sleuf, gleuf
zárkózott, magányos, távoli verwijderd, ververwijderd, ver
zárójel haakjes
zárójel, polc, konzol kramp, haakje, klamp, nietje
zárt kör, klub, golfütő, ütő, treff, bunkósbot club, sociëteit
zártkörű, egyéni, magánterület, különjárat, magán- besloten, privé-, particulier
zártkörű, kizárólagos exclusief, uitsluitend
zavarás, rendellenesség janboel, disorde, rommel, rotzooi
zavarba ejtő, zavarba hozó verwarrend
zavaró hatás, fogaskerekek megakadása, lebegés storing
zavartalan bedaard, kalm, gerust, rustig
zebra zebra, Kaapse ezel
zeller selderie, selderij
zendülő, lázadó, felkelő oproerling, muiter, rebel
zene, énekóra, kotta muziek
zenei egyveleg, parfüm keverék, vegyes felvágott hutspot
zenei kísérő, zongorakísérő begeleider, metgezel
zenekioszk, zenepavilon, kioszk muziektent
zenemű, fogalmazás, zeneszerzés, betűszedés toondicht, toonzetting, compositie
zenés táncos előadás, revü revue, tijdschrift, periodiek
zeneszerző toondichter, componist
zenit, csúcspont hoogtepunt, zenit
zéró, nulla nul, nihil
zéró, semmit sem, egyáltalán nem, nulla, semmi niks, nihil, niets, niemendal
zihálás naar adem snakken
ziháló, lihegő aamborstig, kortademig, astmatisch
zodiákus, állatöv zodiak, dierenriem
zokogás snikken
zománc arcfesték, lakk, fényes arcfesték, zománc emailleren
zongoraművész pianist
zöldellő, pázsit, gyep, hómentes, zöldfülű, zöld groen
zöldségféle, zöldség, növényi, főzelékféle groente
zörgés, suhogás, susogás ritselen, ruisen
zúgó, sebes, gyors, zuhatag gezwind, haastig, gauw, spoedig, snel
zuhanórepülés, lebukás, fejesugrás, műugrás, ugrás duiken
zuhatag, faj, verseny, életpálya geslacht, stam, volksstam
zulu, hegyes tetejű szalmakalap Zoeloetaal, Zoeloe
züllés, dorbézolás boemelen, brassen, aan de rol zijn
zsákmányolás, elfogás beetnemen, pakken, beetkrijgen
zsákutca doodlopende weg
zsáner, életkép genre, genrestuk
zsarátnok, vasreve, széntörmelék, szénpor, parázs as
zsargon jargon, taaltje
zseb zak
zsebkendő zakdoek
zseblámpa, fellobbanás, villanófény, villanás flitsen, flikkeren, gloren
zsenge, kezelő, porhanyós, kényes, gondozó, lágy gunning, aanbesteding
zsidó jood, Hebreeër
zsidó, izraelita Israelitisch
zsindely, névtábla, bubifrizura, nagyszemű kavics dakplankje
zsineg, kötél, kötelék, nyakkendő, holtverseny stropdas, das
zsineg, spárga, fonadék vlechten
zsír, zsiradék, kenőanyag invetten
zsiráf giraffe
zsírfolt, kenet, maszat smeren, sauzen, doorsmeren, besmeren
zsolozsma, egyházi ének kerkgezang, hymne
zsoltár psalm
zsomp, gyűjtő, energiatároló, akkumulátor accumulator, accu
zsonglőr jongleur
zsöllye, zenekar band, orkest, muziekkorps
zsörtölődő, mély hangú, rekedtes, nyers nurks, nors, honds, bars, onaardig
zsúfoltság, vértolulás, torlódás, vérbőség congestie, bloedaandrang, aandrang
zsüri, ideiglenes, esküdtbíróság, versenybíróság jury
C: Kisfaludy-Nyárfádi